X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقاله بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

بررسی تاریخی کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که به منظور رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتار جامعه استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار است.

استاندارد سازی مدیریت و فعالیتهای مدیران بعنوان یکی از راههای موفقیت کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد کردن مدیریت با استفاده از استانداردهای ایزو بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت است. استانداردهای ایزو بعنوان استانداردهای تحول سازمانی و بهبود وضعیت اجتماعی سازمانها از مدلهای اجرایی مهمی است که درسطح سازمانهای تولیدی و خدماتی بکار گرفته می‎شود.

شفاف سازی اطلاع رسانی واقعی ایجاد نظام پاسخگو و احترام به تک تک اعضاء جامعه نیازمند تدوین و اجرای دقیق قوانین است هیچ جامعه ای به رشد نرسیده است مگر آنکه انقلاب را ازدوران شروع کرده باشد تحول سازمانی آگاهی کارکنان نسبت به اهداف سازمان و جامعه و حرکت به سمت تعالی جامعه و سازمان نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت مقتدر و حمایت مدیران از حرکتهای بهبود کیفیت میباشد.

ایزو چیست ؟

ایزو فرآیند تولیدی یک کالا میباشد، سازمان بین المللی استاندارد ایزو مقر آن در ژنو سوئیس می‎باشد در 24 فوریه 1947 به منظور یکپارچه کردن استاندارد در سراسرجهان ایجاد تسهیلات درتجارت بین المللی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توسعه همکاری عمل تکنولوژیکی اقتصادی و با عضویت 25 کشور تاسیس شد. به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان این سازمان در حال حاضر دارای 132 عضو شامل 90 عضو اصلی و 34 عضو مکاتبه ای و 8 عضو مشترک می‎باشد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن می‎باشد.

در حال حاضر تعداد استانداردها 11950 مورد می‎باشد که توسط 2856 کمیته وزیر کمیته و بیش از سی هزار کارشناس تدوین گردیده است.

سازمان بین المللی استاندارد تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال 1987 پس ازبحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تائید پیش نویسهای تهیه شده، توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای مشتمل بر شش استاندارد و از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.

استانداردهای سری ایزو می گوید که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی فنی بازرسی صد در صد به صورت پیوسته تأمین نیست بلکه کیفت باید در فرآیند تولید و آنهم در تمامی بخشهای یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخشی طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و امثالهم خلق و بوجود می‎آید و استانداردهای سری ایزو 9000 در زمینه کیفیت گفتگو می‎کند ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی بلکه کیفتی عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموعه در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

تدوین استانداردهای ایزو در مورد مدیرتی کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد با بهره گیری از استاندارد انگلستان به شماره 5750 و سایر استانداردهای کیفیت و صنایع نظامی و هسته ای طراحی شده است.

موسسه استاندارد ملی امریکا (ANSI) نماینده ایالات متحده امریکا است.

تاریخچه ایزو در ایران:

ایزو کمتر از یک دهه می‎باشد که در ایران شروع گردیده است. چندی است که در کشور ما ایران مساله ی مدیریت کیفیت دارای اهمیت شده است واحدهای تولیدی یا خدماتی می خواهند فراورده هایی با کیفیت بهتر از قبل ارایه کرده کیفیت آنها را تضمین کنند موج پیشرفتهای روز افزون دانش و فن آوری و رقابت در کیفیت و تلاش در دستیابی به مدیریت و کیفیت فراگیر به ایران نیز رسیده است موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حال حاضر در 128 کمیته وزیر کمیته عضو فعال و در هر 101 کمیته ناظر بوده و مسئولین دبیرخانه کمیته های فنی شوینده ها، کودهای شیمیایی، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد را نیز به عهده دارد.

مجموعه استانداردهای ایزو 9000 چه هستند .

مجموعه استانداردهای ایزو 9000 در سال 1987 بوجود آمدند در سالهای قبل از بوجود آمدن ایزو 9000 مفاهیم کیفیت کاملاً گیج کننده شده بودند. معنی واژه ی سیستم کیفیت به دفعات تغییر می کردو گاهی از کشوری به کشور د یگر و حتی در داخل یک کشور مشکل آفرین بود. در این دوران دولتها و صنایع هر روز بیش از پیش اهمیت توجه به پیشرفت و بهبود کیفیت را بعنوان عامل موفقیت در رقابت دریافتند . در نتیجه استانداردهای کیفیت بسیاری توسط موسسه ها شرکتهای خصوصی و صنایع بوجود آمدند. اگر چه شباهتهایی در این استانداردها وجود داشت اما متابعت از آنها بسیار دشوار می نمود و بوضوح نیاز به تدوین استاندارد در سطح جهانی احساس می شد.

بدین منظور ایزو یک کمیته فنی با عنوان TC176 برای کیفیت بوجود آورد. نتیجه‎ی تلاش این کمیته مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 بود. نیاز برای داشتن یک سیستم مدیریت کیفیت مؤثر را تعریف می کنند. این استانداردهای کاربردی پیشنهادی کیفیت، می‎تواند برای هر موسسه خواه تولیدی باشد یا خدماتی اجرا شوند. نیازمندیهای استاندارد ساده و صریح هستند.

اهداف استانداردهای ایزو 9000 شامل پنجح سند زیر هستند

ایزو 9000 استانداردهای مدیریت کیفیت و استاندارد تضمین کیفیت خطوط راهنما برای انتخاب و استفاده از این سند راهنمای استفاده از دیگر استانداردهای مجموعه است و واژگان کلیدی را تعریف می کند.

ایزو 9001: سیستمهای کیفیت مدلی برای تضمین کیفیت در طراحی توسعه، تولید، نصب و ارایه خدمات سند قراردادی نیازمندیهای سیستم کیفیت، برای استفاده به هنگامی که یک تولید کننده باید تواناییهایش را در طراحی، تولید، نصب و راه اندازی و حمایت ازیک محصول یا خدمات نشان دهد.

ایزو 9002: سیستمهای کیفیت - مدلی برای تضمین در تولید، نصب وراه اندازی سند قراردادی نیازمندیهای سیستم کیفیت، برای استفاده به هنگامی که یک تولید کننده باید فقط توانایی های تولید و نصب و راه اندازی محصول یا خدمات را نشان دهد. برخلاف ایزو 9001 و 9002 هیچ گونه نیازمندی برای کنترل طراحی یا ارایه خدمات ندارد و ایزو 9002 استاندرادی است که بصورتی بسیار گسترده مورد استفاده قرار می‎گیرد.

فهمیدن آنچه لازم است

برای بدست آوردن و حفظ تعهد مدیریت مورد نیاز مدیریت باید آنچه در مورد زمان ، کارکنان و هزینه ها لازم است کاملاً بشناسد و از غافلگیر شدن بپرهیزد. یکی از شایعترین رکودها در جریان دریافت گواهینامه زمانی رخ می‎دهد که یک شرکت بدون آگاهی کامل از تعهد مورد نیاز، تصمیم به پیگیری دریافت گواهینامه می‎گیرد. پس از این اقدام برای دریافت گواهی انجام گرفته و علنی شده باشد آشکار می‎شود که نیازمندیها از آنچه که انتار می رفت بسیار فراتر است.

آنگاه شرکت سعی می‎کند که به رضایت نسبی برسد که معمولاً منجر به توقف در فرایند دریافت گواهینامه درسیستم کیفتی می گردد. در بدترین حالت اقدام با دریافت گواهی بعنوان فکری بد کنار گذاشته می‎شود.

دریافت گواهی چه مدت طول خواهد کشید؟

مدیریت باید نسبت به تعهد زمانی لازم آگاه باشد حتی برای سازمانهایی که سیستمهای کیفیت موجود در آنها کارا و کامل هستند، روند دریافت گواهی ایزو معمولاً به سرعت انجام نمی‎شود. مدیریت همچنین باید بداند که این کار، تکالیفی یکباره نیست. استانداردهای ایزو نیاز به اقدام پیوسته برای بازنگری و بهبود سیستم کیفیت جامع دارد.

تجربه بدست آمده از سازمانهای گوناگون با اندازه های مختلف که فراورده ها و خدمات گوناگون دارند نشان می‎دهد که معمولاً زمانی بین 12 تا 18 ماه برای فعالیت دریافت گواهینامه لازم است. البته زبان بندی بستگی زیادی به عواملی چون کامل بودن سیستم کیفیت موجود، میزان انگیزه، روش انتخابی، وضع مستندسازی موجود و منابع بکار گرفته شده دارد. اگر چه زمان لازم می‎تواند با استخدام مشاوران یا گماردن منابع اختصاصی به فعالیت کاهش یابد، اما کیفیت اجرای آن ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. تلاش برای پالایش سیستمهای متعدد در زمانی کوتاه معمولاً به سردرگمی ، درک ناکافی و عدم اطاعت تمامی نیروهای کار منجر خواهد شد بهتر است روشی قانونمند که درک کامل فرایندها و روندها و اجرای آنها را پس از ایجاد تضمین کند بکار گرفته شود. انتظار انجام این فعالیت در چارچوب زمانی 12 تا 18 ماه قابل قبول است. این زمان بندی سازمان را تحت فشار قرار می‎دهد اما اجرایی کارا و مؤثر را بدنبال دارد.

دریافت گواهینامه چقدر هزینه دارد؟

مدیریت باید آنچه را که بصورت هزینه های مستقیم و هزینه فعالیتهای داخلی منظور می گردد درک کند دوباره هزینه کردن بستگی زیادی به روش دارد، اگر چه ممکن است برای کوتاه کردن زمان اجرای برنامه و کاهش فشار روی منابع داخلی، مشاورانی بکار گیرید یا افراد بیشتری برای اقدام به دریافت گواهی اختصاص دهید، اما چنین روشهای بطور چشمگیری به هزینه ی اقدام می افزایند. از سوی دیگر مشارکت نیروی کار با مسئولیتهای شغلی فعلی زمان اجرا را افزایش داده اما هزینه ها را بطورچشمگیری کاهش دهد. نظرات موافقان و مخالفان هر روش باید ارزیابی گردد. راه حل مطلوب احتمالا تلفیق دو روش خواهد بود. اما صرف نظر از روش احتمالا هزینه ها بازدارنده نیستند یک افسانه ی رایج این است که اجرای ایزو فوق العاده گران است و هزینه آن به ویژه برای شرکتهای کوچک مانعی برای اقدام به دریافت گواهی است. این افسانه برخاسته از این نکته است که هزینه های محاسبه شده شامل مخارج تمام فعالیتهای داخلی است در حالی که قسمت عمده ای از این برآوردها، واقعاً مخارج اضافی نیستند زیرا در بیشتر موارد کارکنان درگیر با فعالیت دریافت گواهینامه صرف نظر از پیگیری هدف دریافت گواهی حقوق می گیرند. تمام فعالیتهای لازم برای اجرای استانداردها معمولاً در بین مسئولیتهای شغلی کارکنان قرار می‎گیرد. تنها هزینه واقعی که بخاطر فعالیتهای دریافت گواهینامه ایزو تحمیل می‎شود دستمزدهای ثبت گواهی و چند مقوله خرید جزیی می‎باشد، براوردی واقع گرایانه از هزینه کل اجرا، دریک واحد تولیدی با 500 کارمند، حدودا 25000 دلار است. اندازه ی سازمان معین تا حدودی بر هزینه ها تاثیرمی گذارد. گر چه هزینه ی دریافت گواهینامه برای یک مجموعه ی چند واحدی بطور چشمگیری بالاتر است اما هزینه ها بصورت خطی افزایش نمی یابند مثلا هزینه های شرکتی که برای دو واحد خود گواهی می‎گیرد، دو برابر هزینه دریافت گواهی برای یک

واحد نیست نکته مهم این است که مدیریت باید ایده ای کلی و عمومی از هزینه داشته باشد دراین مرحله برآوردی تقریبی کافی است.

پس از دریافت گواهی ایزو انتظار چه چیزی را داشته باشیم.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:41 | چاپ مطلب

مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

مقاله چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

مقدمه

بررسی تاریخی کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که به منظور رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتار جامعه استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار است.

استاندارد سازی مدیریت و فعالیتهای مدیران بعنوان یکی از راههای موفقیت کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد کردن مدیریت با استفاده از استانداردهای ایزو بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت است. استانداردهای ایزو بعنوان استانداردهای تحول سازمانی و بهبود وضعیت اجتماعی سازمانها از مدلهای اجرایی مهمی است که درسطح سازمانهای تولیدی و خدماتی بکار گرفته می‎شود.

شفاف سازی اطلاع رسانی واقعی ایجاد نظام پاسخگو و احترام به تک تک اعضاء جامعه نیازمند تدوین و اجرای دقیق قوانین است هیچ جامعه ای به رشد نرسیده است مگر آنکه انقلاب را ازدوران شروع کرده باشد تحول سازمانی آگاهی کارکنان نسبت به اهداف سازمان و جامعه و حرکت به سمت تعالی جامعه و سازمان نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت مقتدر و حمایت مدیران از حرکتهای بهبود کیفیت میباشد.

ایزو چیست ؟

ایزو فرآیند تولیدی یک کالا میباشد، سازمان بین المللی استاندارد ایزو مقر آن در ژنو سوئیس می‎باشد در 24 فوریه 1947 به منظور یکپارچه کردن استاندارد در سراسرجهان ایجاد تسهیلات درتجارت بین المللی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توسعه همکاری عمل تکنولوژیکی اقتصادی و با عضویت 25 کشور تاسیس شد. به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان این سازمان در حال حاضر دارای 132 عضو شامل 90 عضو اصلی و 34 عضو مکاتبه ای و 8 عضو مشترک می‎باشد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن می‎باشد.

در حال حاضر تعداد استانداردها 11950 مورد می‎باشد که توسط 2856 کمیته وزیر کمیته و بیش از سی هزار کارشناس تدوین گردیده است.

سازمان بین المللی استاندارد تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال 1987 پس ازبحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تائید پیش نویسهای تهیه شده، توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای مشتمل بر شش استاندارد و از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.

استانداردهای سری ایزو می گوید که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی فنی بازرسی صد در صد به صورت پیوسته تأمین نیست بلکه کیفت باید در فرآیند تولید و آنهم در تمامی بخشهای یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخشی طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و امثالهم خلق و بوجود می‎آید و استانداردهای سری ایزو 9000 در زمینه کیفیت گفتگو می‎کند ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی بلکه کیفتی عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموعه در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

تدوین استانداردهای ایزو در مورد مدیرتی کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد با بهره گیری از استاندارد انگلستان به شماره 5750 و سایر استانداردهای کیفیت و صنایع نظامی و هسته ای طراحی شده است.

موسسه استاندارد ملی امریکا (ANSI) نماینده ایالات متحده امریکا است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:10 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله

1-1 تعریف مسئله

1-2اهداف مسئله

1-3-1 اهداف کلی

1-3-2 اهداف جزئی

1-3 مشکلات و موانع

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع

1-5 امکان سنجی

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم

2-1 تعریف کامل مسئله

2-2 دیاگرام متن

2-3 دیاگرام گردش مستندات

2-4 نمودار dfd

2-4-1 نمودار dfd سطح 1

2-4-2 نمودار dfd سطح 2

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی

2-6 شرح پردازه های جزئی

2-7 نمودارERD

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)

2-3-1 طراحی منوها

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی

فصل سوم: پیاده سازی سیستم

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه

4 -1 سخت افزار مورد نیاز

4-2 نرم افزار موردنیاز

4-3 نحوه نصب برنامه

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

منابع و مآخذ

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:52 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...............................................................................................................................................1

مقدمه................................................................................................................................................2

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله.................................................................3

1-1 تعریف مسئله............................................................................................................................4

1-2اهداف مسئله..............................................................................................................................5

1-3-1 اهداف کلی.........................................................................................................5

1-3-2 اهداف جزئی......................................................................................................5

1-3 مشکلات و موانع......................................................................................................................5

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع.........................................................................................5

1-5 امکان سنجی.............................................................................................................................5

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم............................................................7

2-1 تعریف کامل مسئله................................... ..............................................................................8

2-2 دیاگرام متن ..........................................................................................................................10

2-3 دیاگرام گردش مستندات........................................................................................................11

2-4 نمودار dfd.........................................................................................................................11

2-4-1 نمودار dfd سطح 1 .......................................................................................12

2-4-2 نمودار dfd سطح 2........................................................................................13

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 .......................................................................................14

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی.........................................................................................15

2-6 شرح پردازه های جزئی.........................................................................................................17

2-7 نمودارERD..........................................................................................................................19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ..................................................................................20

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)..........................................................................26

2-3-1 طراحی منوها............................................................................................................26

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی..................................................................... .......................27

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی............................................................................................28

فصل سوم: پیاده سازی سیستم...................................................................................29

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی.....................................................................................30

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای....................................................................................31

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات .....................................................................................33

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ........................................................................50

4 -1 سخت افزار مورد نیاز............................................................................................................51

4-2 نرم افزار موردنیاز...................................................................................................................51

4-3 نحوه نصب برنامه..................................................................................................................51

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه......................................................................................................56

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ..............................................................................................................61

منابع و مآخذ..................................................................................................................................62خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:51 | چاپ مطلب

تحقیق قوانین مرجع صدور گواهینامه الکترونیکی

تحقیق قوانین مرجع صدور گواهینامه الکترونیکی

تحقیق-قوانین-مرجع-صدور-گواهینامه-الکترونیکیتحقیق مبانی و قوانین حقوقی در مراکز صدور گواهینامه الکترونیکی، چکیده: با توجه به گسترش روز افزون فناوری و انجام تجارت ها به صورت اینترنتی، ایجاد فضایی امن برای اینگونه فعالیت ها امری ضروری به نظر می رسد. ما در این مقاله به بررسی مرکز صدور گواهینامه و لزوم ایجاد آن در کشور پرداخته ایم. لازم به ذکر ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 19:13 | چاپ مطلب

پاورپوینت گواهینامه امنیتی (ssl) سیستم های پرداخت الکترونیکی

پاورپوینت گواهینامه امنیتی (ssl) سیستم های پرداخت الکترونیکی

پاورپوینت-گواهینامه-امنیتی-(ssl)-سیستم-های-پرداخت-الکترونیکیپروژه دانشجویی گواهینامه امنیتی (Socket Secure Layer) در سیستم های پرداخت الکترونیکی در قالب 26 اسلاید، مقدمه: امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در زندگی بشر و وابستگی هرچه بیشتر آن به کسب و کار؛ محافظت از اطلاعات، به منزله شاهرگ حیاتی یک صنعت مدرن محسوب می گردد. اطلاعات بعنوان یکی از باارزشترین و ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 19:10 | چاپ مطلب

پاورپوینت مفاهیم SSL ، امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه

پاورپوینت مفاهیم SSL ، امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه

پاورپوینت-مفاهیم-ssl--امضای-دیجیتال-و-مراکز-صدور-گواهینامهپاورپوینت بررسی مفاهیم SSL ، امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه در قالب 19 اسلاید، بخشی از متن: Secure Socket Layer یا همان SSL یک تکنولوژی استاندارد و به ثبت رسیده برای تامین ارتباطی امن مابین یک وب سرور و یک مرورگر اینترنت است. این ارتباط امن از تمامی اطلاعاتی که ما بین وب سرور و مرورگر ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:16 | چاپ مطلب

بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

بررسی چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

مقدمه

بررسی تاریخی کشورهای توسعه یافته حاکی از این است که به منظور رشد اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی و رفتار جامعه استاندارد سازی و وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آنها همواره از اولویت برخوردار است.

استاندارد سازی مدیریت و فعالیتهای مدیران بعنوان یکی از راههای موفقیت کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و حرکت وسیع در سطح کشورمان به منظور استاندارد کردن مدیریت با استفاده از استانداردهای ایزو بیانگر تحولات اساسی در مقوله مدیریت است. استانداردهای ایزو بعنوان استانداردهای تحول سازمانی و بهبود وضعیت اجتماعی سازمانها از مدلهای اجرایی مهمی است که درسطح سازمانهای تولیدی و خدماتی بکار گرفته می‎شود.

شفاف سازی اطلاع رسانی واقعی ایجاد نظام پاسخگو و احترام به تک تک اعضاء جامعه نیازمند تدوین و اجرای دقیق قوانین است هیچ جامعه ای به رشد نرسیده است مگر آنکه انقلاب را ازدوران شروع کرده باشد تحول سازمانی آگاهی کارکنان نسبت به اهداف سازمان و جامعه و حرکت به سمت تعالی جامعه و سازمان نیازمند ایجاد یک نظام مدیریت مقتدر و حمایت مدیران از حرکتهای بهبود کیفیت میباشد.

ایزو چیست ؟

ایزو فرآیند تولیدی یک کالا میباشد، سازمان بین المللی استاندارد ایزو مقر آن در ژنو سوئیس می‎باشد در 24 فوریه 1947 به منظور یکپارچه کردن استاندارد در سراسرجهان ایجاد تسهیلات درتجارت بین المللی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توسعه همکاری عمل تکنولوژیکی اقتصادی و با عضویت 25 کشور تاسیس شد. به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان این سازمان در حال حاضر دارای 132 عضو شامل 90 عضو اصلی و 34 عضو مکاتبه ای و 8 عضو مشترک می‎باشد که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن می‎باشد.

در حال حاضر تعداد استانداردها 11950 مورد می‎باشد که توسط 2856 کمیته وزیر کمیته و بیش از سی هزار کارشناس تدوین گردیده است.

سازمان بین المللی استاندارد تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت آغاز و در سال 1987 پس ازبحث و بررسی های علمی و تخصصی گسترده و تائید پیش نویسهای تهیه شده، توسط کشورهای عضو این کمیته فنی به صورت مجموعه ای مشتمل بر شش استاندارد و از سوی دبیرخانه سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.

استانداردهای سری ایزو می گوید که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی فنی بازرسی صد در صد به صورت پیوسته تأمین نیست بلکه کیفت باید در فرآیند تولید و آنهم در تمامی بخشهای یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخشی طراحی، بخش تدارکات، بخش تولید، بخش کنترل کیفیت، بخش آموزش و امثالهم خلق و بوجود می‎آید و استانداردهای سری ایزو 9000 در زمینه کیفیت گفتگو می‎کند ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی بلکه کیفتی عملکرد صحیح تمامی بخش های یک سازمان که در مجموعه در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

تدوین استانداردهای ایزو در مورد مدیرتی کیفیت و تضمین کیفیت در اواخر دهه هفتاد با بهره گیری از استاندارد انگلستان به شماره 5750 و سایر استانداردهای کیفیت و صنایع نظامی و هسته ای طراحی شده است.

موسسه استاندارد ملی امریکا (ANSI) نماینده ایالات متحده امریکا است.

تاریخچه ایزو در ایران:

ایزو کمتر از یک دهه می‎باشد که در ایران شروع گردیده است. چندی است که در کشور ما ایران مساله ی مدیریت کیفیت دارای اهمیت شده است واحدهای تولیدی یا خدماتی می خواهند فراورده هایی با کیفیت بهتر از قبل ارایه کرده کیفیت آنها را تضمین کنند موج پیشرفتهای روز افزون دانش و فن آوری و رقابت در کیفیت و تلاش در دستیابی به مدیریت و کیفیت فراگیر به ایران نیز رسیده است موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در حال حاضر در 128 کمیته وزیر کمیته عضو فعال و در هر 101 کمیته ناظر بوده و مسئولین دبیرخانه کمیته های فنی شوینده ها، کودهای شیمیایی، فرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد را نیز به عهده دارد.

مجموعه استانداردهای ایزو 9000 چه هستند .

مجموعه استانداردهای ایزو 9000 در سال 1987 بوجود آمدند در سالهای قبل از بوجود آمدن ایزو 9000 مفاهیم کیفیت کاملاً گیج کننده شده بودند. معنی واژه ی سیستم کیفیت به دفعات تغییر می کردو گاهی از کشوری به کشور د یگر و حتی در داخل یک کشور مشکل آفرین بود. در این دوران دولتها و صنایع هر روز بیش از پیش اهمیت توجه به پیشرفت و بهبود کیفیت را بعنوان عامل موفقیت در رقابت دریافتند . در نتیجه استانداردهای کیفیت بسیاری توسط موسسه ها شرکتهای خصوصی و صنایع بوجود آمدند. اگر چه شباهتهایی در این استانداردها وجود داشت اما متابعت از آنها بسیار دشوار می نمود و بوضوح نیاز به تدوین استاندارد در سطح جهانی احساس می شد.

بهبود کیفیت محصول

دلیل اولیه ی ایجاد یک سیستم کیفیت بهبود یافته، اطمینان بیشتر از کیفیت محصول است. افزایش نظم و انضباط و گسترش آگاهی بیشتر نسبت به کیفیت ناشی از چنین سیستمی، بطور حتم، تأثیر مثبتی بر محصولات خواهد گذاشت بهبود اطلاع رسانی و کاهش ابهام درباره ی نیازمندیها به بهتر شدن کیفیت محصول می‎انجامد. بهبود کیفیت محصول که نتیجه ی اجرا ایزو 9001 یا ایزو 902 است باید برحسب واحدهای سنجش چون کاهش سطوح عدم انطباق دلارهای هدر شده و شکایات مشتری بیان شود.

بهبود عملکرد تحویل

توانایی تحویل به موقع محصول بطور چشمگیری بهبود می یابد علاوه بر تغییرات کار عملی، ذکر شده در پاراگرافهای قبلی، عنصر بازنگی قرارداد استانداردهای ایزو شرکت را وادار می‎کند به مسئولیت خود در برابر بهبود ارتباط با مشتریان توجه کند. برنامه ی تحویل یکی از تعهدات کلیدی و اصلی در قبال مشتریان است . استانداردهای ایزو 9000 در نظر گرفتن دقیق این تعهد را الزام می‎کند. اگر شرایطی بوجود آید ، که مانع تحویل به موقع محصول شود، شما مسئول برقراری تماس با مشتری و حل و فصل این اختلاف هستید. این تأکید فزاینده براهمیت برآورده نیازهای تحویل، معمولاً منجر به بهبود عملکرد تحویل خواهد شد که با استفاده از واحدهای سنجش چون درصد تحویل به موقع و تقدم زمانهای محصول استاندارد بیان می‎شوند.

کاهش هزینه ها

هزینه های ناشی از خطاها، ارتباطات ناصحیح و تفسیرهای اشتباه از نیازمندیها، درتمامی سیستم تولید (شامل عوامل تولید کننده، و مدیریتی) می‎تواند بطور چشمگیری کاهش یابد. مزایای این کار باید توسط واحدهای سنجش نظیر هزینه بر حسب درصد فروش هزینه های مستقیم کارگری و فروش به ازاء هر کارمند اعلام شود.

چه مزایای ناملموس را باید انتظار داشته باشد؟

علاوه بر مزایای ملموس مزایای بسیار بدست می آیند که اندازه گیری کمی آن بسیار مشکل است. اینها مزایای ناملموس هستند شرکتهایی که گواهینامه یکی از مجموعه استانداردهای ایزو 9000 را دارند مزایای ناملموس بی شماری را بدست می آروند از جمله:

  • آگاهی فزاینده کارکنان نسبت به مسئولیتها و نقششان در تضمین برآوردن رضایت مشتری از محصولاتشان اغلب به افزایش تعهد کیفیت منجر می گردد.
  • اعتماد فزاینده به سیستم کیفیت در نزد تمامی کارکنان شامل مدیریت و همچنین کارگران ساده یک ارزیابی بی طرفانه شخص سوم نسبت به استاندارد معروف جهانی، به ایجاد چنین اعتمادی کمک میکند. این امر یکی از اصول اساسی است که مجموعه استانداردهای ایزو 9000 بوجود آورده است.
  • حس قوی تر از کارگروهی تلاشهای آماده سازی باید اساسا همه ی کارمندان را درگیر کند. در تمام مدت اجرای استانداردها کارکنان نیاز خواهند داشت تا با یکدیگر کار کنند و متحد باشند. مدیریت باید فعالناه درتلاش دریافت گواهی مشارکت داشته، با کارگران ساده از نزدیک کار کند. گواهی ایزو 9000 برای بسیاری از سازمانها، معمولاً هدفی ممتد است و اجرای آن غرور و سربلندی قابل توجهی در سراسر سازمان بوجود می‎آورد.
  • تعهدی بیشتر به بهبود مستمر ، اجرای ایزو 9000 ساختاری محکم و استوار را برای بهبود در سیستم کیفیت، در کنار کل سیستم تولید یا خدمات بوجود می‎آورد. مستندسازی لازم، سازگاری و پایدرای را بوجود می‎آورد. بهبود نگهداری سابقه، شما را قادر می سازد تا وضعیت کنونی خود را بوضوح، بصورت پیش نیازی برای بهبود تعریف کنید شما اگر از وضعیت کنونی خود مطمئن نباشید نمی توانید طرحی را برای رسیدن به مقصدی نو بریزید.
  • کاهش ممیزهای بیشتری بسیاری از مشتریان گواهی نامه ی شما را بعنوان ملاکی که نشان دهنده ی قابل قبول بودن سیستم شماست می پذیرند بنابراین. معمولاً منابع لازم، برای میزبانی ممیزیهای مشتری را می‎توان به فعالیتهای پربارتر تبدیل کرد.

مزیت رقابتی بیشتر اگر شرکت شما از اولین شرکتهایی باشد که در صنعت خود گواهی نامه ی ایزو 9000 را دریافت می‎کند. گواهی نامه می‎تواند مزیت رقابتی چشمگیری را نصیب می‎کند.

بهبود گرایشها به سمت کیفیت در سراسر شرکت یک گرایش به پیشگیری گسترش یابد و بر تضمین موفقیت هر آنچه که برای ردیابی و اصلاح سریع سیستم ایجاد می‎شود ، کمک خواهد کرد.

این گرایش، نشانه ی آشکار یک سیستم مدیریت کیفیت کارا، با گرایشهای کیفیتی مثبت و تعهد مدیریت، نسبت به بهبود مستمر است. در حقیقت، به مدیریت مالکیت کلی سیستم کیفیت داده می‎شود. دخالت فعالانه و دایمی او را در کیفیت الزامی می نماید.

افزایش توانایی رقابت در بازارهای جهانی با دریافت گواهی سیستم کیفیت انطباق با نیازمندیها برای صدور محصولات به اروپا پس از سال 1992 تضمین می گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 03:47 | چاپ مطلب