X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله گروه انتروباکتریاسه

مقاله گروه انتروباکتریاسه

بخشهایی از متن:

انتروباکتریاسه گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیلهای گرم منفی می باشند که محل زندگی آنها روده انسان و حیوانات است.(1) آنها دارای 3/0 تا 1 میکرومتر عرض و 1 تا 6 میکرومتر طول بوده، غیر متحرک یا متحرک می باشند.(2)

این میکروب ها بی هوازی هستند که روی محیطهای معمولی به خوبی رشد می‌کنند. انتروباکترها گلوکز را بدون ایجاد گاز تخمیر می کنند و موجب تبدیل نیترات به نیتریت می‌شوند. کاتالاز مثبت بوده . اکسیداز ندارند و هیچ گاه اسپور تولید نمی‌کنند(3).

در روده انسان میکروبهای زیادی زندگی می کنند که بعضی هوازی و بعضی بی‌هوازی اند. باید دانست که انتروباکترها شامل تمامی میکروبهایی که در روده زندگی می کنند نمی‌شوند و فقط جزئی از آنها را شامل می‌شوند(2).

اهمیت: اهمیت انتروباکترها در کثرت مبتلایان به این باکتریها می‌باشد و همچنین بایستی در نظر داشت که 10-5 درصد بیماران بستری در بیمارستان به عفونتهای مربوط به این باکتریها مبتلا هستند. عفونت نازوکومیال با این میکروبها که معمولا به غالب آنتی بیوتیکها مقاوم هستند، بیشتر در نتیجه دستکاری مجاری ادراری، عفونت زخمها و گاهی پنومونی و مننژیت دیده می شوند. علاوه بر این بسیاری از اطلاعات باکتریولوژی در زمینه ژنتیک در نتیجه کار بر روی این باکتریها به دست آمده است. این باکتریها نقش مهمی در تجزیه مواد آلی و گیاهان دارند و از این طریق می توانند باعث فاسد شدن آنها شوند(3).

...

سندرمهای عفونتی انتروباکتریاسه ها: بسته به میزان و پاتوژن هر ارگان و حفره ای در بدن می‌تواند توسط این میکروارگانیسم ها آلوده و عفونی گردد. اشریشیا و با درجات کمتر کلبسیلا و پروتئوس ، قسمت اعظم موارد عفونت را شامل می شوند، بیماری زاترین پاتوژن گروه محسوب می‌شوند. با این حال خصوصاً در بیمارستان‌ها و مراقبت های طولانی مدت به علت طبیعت ارگانیسم و یا مقاومت کسب شده نسبت به داروهای ضد میکروبی و افزایش تعداد مواد و میزبانهای با ضعف ایمنی گروههای دیگر نیز اهمیت پیدا کرده اند. میزان مرگ و میر در بسیاری از عفونتهای انتروباکتریاسه ها بالا بوده و با شدت بیماری ارتباط دارد. مسائل مشکل زا عبارتند از: پنومونیت و باکتریمی نشأت گرفته از هر منبعی که باشد، به علاوه شوک که میزان مرگ و میر به 50 – 20 درصد می‌رسد(2).

پاتوژنز: خصوصیات متعدد باکتریال در جنبه های مختلف پاتوژنز باسیلهای گرم منفی دخالت دارند. داشتن ژن‌های خاص مربوط به ویرولانس، پاتوژن ها از یکدیگر جدا ساخته و به آنان این توانایی را می‌دهد که بتوانند میزبان را به خوبی بیمار سازند. هر چه که این ژن‌ها بیشتر شناخته می‌شوند این مسأله واضح تر می شود که میزبان و پاتوژن‌های آنها با طی دوران طولانی مدتی با یکدیگر سازش پیدا کرده اند. در واقع اینطور می‌توان گفت که عفونت فقط یک نقطه از طیف پیشرفت بین میکروبها و میزبان می‌باشد. در انتهای این طیف همزیستی فرصت طلب (مانند میتوکندری درون سلولهای یوکاریوت) و در انتهای دیگر مرگ قرار داد که سبب بروز یک ارتباط مرگبار (مانند ویروس ابولا) می‌گردد. در درون این بازی شطرنج بین پاتوژن و میزبان در طول زمان انواع مختلف راه حلها هم برای پاتوژن و هم برای میزبان به وجود می آید که سبب می گردد این دو به زندگی و حیات خود ادامه دهند(2).

...

EIEC : EIEC یکی از علل نسبتاً ناشایع اسهال بوده و به ندرت در ایالات متحده دیده می شود. با این حال تعداد کمی از مواد همه گیری ناشی از مواد غذایی آلوده شرح داده شده اند. در کشورهایی که کمتر پیشرفت نموده اند بیماری اسپورادیک در اطفال و مسافران گاهاً دیده می شود. EIEC فقط در لقاح زیاد (10 تا 10) سبب بروز بیماری می‌گردد. تهاجم و تکثیر فقط درون مخاط کولون سبب بروز علائم پس از دوره 1 تا 3 روز می‌گردد. اسهال ترشحی ممکن است به کولیت التهابی منجر شده که با تب، درد شکم، تنسموس و مدفوع کم حجم و موکوسی، خون و سلولهای التهابی مشخص می‌گردد. علائم معمولاً خود محدود شونده هستند و برای 7 تا 10 روز طول می‌کشند(2).

EAEC و DAEC : این پاتوتیپ ها اصولاً در کشورهای در حال توسعه یافت شده و اطفال خردسال را درگیر می کنند. این سوش ها همچنین باعث بروز مواردی از اسهال در مسافران می گردند. تلقیح زیادی از ارگانیسم به شکل مننژ یا روش اتصال «آجر نازک» خود را نشان می دهد. بیماری بالینی خود را به شکل اسهال دائم نشان می دهد(2).

تشخیص: یک برخورد عملی در ارزیابی اسهال این است که بین اسهال التهابی و غیرالتهابی افتراق دارد(2).

DAEC , EPEC , ETEC , EAEC از علل ناشایع اسهال غیرالتهابی در ایالات متحده به شمار می آیند. تشخیص این مواورد نیاز به روشهای تخصصی داشته که به صورت معمول در دسترس نمی باشند واستفاده از این روشها معمولاً اندیکاسیون ندارد. زیرا اکثر این بیماری ها خود محدود شونده هستد. ETEC اکثر موارد اسهال مسافران را سبب می‌شود. DAEC , EAEC اقلیت موارد اسهال مسافران را شامل می گردند. عموماً تشخیص قطعی لازم و ضروری نمی باشد و درمان تجربی روشی قابل قبول و مناسب می باشد. اگر اسهال با درمان ادامه پیدا کند، ژیاردیا یا کرپتوسپوردیوم باید مد نظر قرار گیرد. تشخیص عفونت EIEC که یکی ازعلل نادر اسهال التهابی در ایالات متحده می‌باشد، نیز نیاز به روشهای خاصی دارد. با این حال ، ارزیابی STEC خصوصاً‌هنگام وجود اسهال خونی صحیح به نظر می رسد. گر چه غربال از نظر سوش های E.Coli که سوربیتول را تخمیر نمی کند و در سروتیپ 0157 قرار می گیرند. شایع ترین روش مورد استفاده برای تشخیص STEC می باشد ولی، آزمایش سموم شبیه شیگا و یا ژن های مسموم حساس تر، اختصاصی تر و سریعتر می باشد(2).

روش آخر مزیت دیگری نیز دارد این روش هم سوش های غیر 0157 و هم سوش های تخمیر کننده سوبیتول 0157 را که افتراق آنها مشکل می باشد، تعیین می کند(2).خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 14:12 | چاپ مطلب

مقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده

مقاله گروه اجتماعی و شناخت و عملکرد نهاد خانواده

تعریف گروه:

گروه اجتماع واحدی است مرکب از دو یا چند نفر که در اثر «تعامل اجتماعی» با یکدیگر ارتباط دارند به عبارت دیگر، گروه جریان یا سلسه مراتبی است که در آن عمل یک یا چند انسان سبب تغییر عمل یک یا چند انسان دیگر می شود.

صفات گروه

پیوند گروه

طبق نظر «فسینجر» و دستیارانش، پیوند عبارت از انگیزش وسیع اعضاء برای تعلقات گروهی بوده و می توان گفت «نتیجه جمیع نیروهای انگیزشی در اعضاء برای باقی ماندن در گروه می باشد.

نتیجه پیوند

بقای عضویت: افزایش جاذبه گروه به موازات افزایش خواست اعضا برای احساس تعلق به آن است.

مشارکت: اگر گروه به عنوان یک سازمان تجاری یا کارخانه تجلی کند، احتمالا میزان مشارکت آن به سمت حداقل تمایل کاری میل می کند.

حمایت روانی: پیوند گروهی مبانی حمایت عاطفی اعضا را فراهم می آورد. مدارک محدودی از تبیین رابطه میزان اطاعت اعضا از اشخاص جاذبه دار بلند پایه در گروه وجود دارد. اما بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که اعضا گروه از مشارکت گروهی دچار احساس امنیت می شوند.

تاثیر فرهنگ بر نهاد خانواده:

چون فرهنگ، طرح زیر بنای شکل گیری ارزشها، نگرشها، فلسفه و شیوه زندگی خانواده است، سوابق قومی و فرهنگ به عنوان بخشی از شناخت خانواده اهمیت پیدا می کند. زیر آنچه برای گروهی از مردم صحیح است امکان دارد برای عده دیگری با همان سابقه نژادی- فرهنگی درست نباشد. بررسی و شناخت، تفاوتها و نیز شباهتهای خانواده را از نظر فرهنگی و نژادی معین می کند.

ارزشهای خانواده

ارزشهای خانواده بیشتر در رابطه با نگرش آنها نسبت به تفریحات، تندرستی آشکار می شوند. پرسش از خانواده در مورد این که چه تفریحاتی انجام می دهند کمکی است به تمرکز خانواده به روی وقت فراغت و آنچه برای آنها به عنوان تفریح مهم است گاهی خانواده ممکن است به قدری در تداوم بقایش گرفتار باشد که اهمیت فراغت و تفریح را نبیند. در صورتی که والدین از جانب معلم یا مدیر مورد تهدید بوده و در نظام آموزشی کمتر موفق بوده اند، اغلب این را به فرزندانش منتقل می کنند و فرزندان نگرش مشابهی را می پذیرند و آموزش را بی ارزش می دانند اگر والدین تحصیل را مهم و هیجان انگیز تلقی کنند، فرزندانشان را نیز در این روشها سهیم خواهند نمود. خانواده هایی که آینده نگر هستند، معمولا برای فرزندانشان دانشگاه یا تحصیلات بعد از دبیرستانی را طرح و برنامه ریزی می کنند.

الگوهای خانوادگی:

در دو گروه تک قطبی و دو قطبی می توان تقسیم بندی نمود. پدر و مادرانی که در تربیت فرزندان به گونه ای یکپارچه و متحد عمل می نمایند و انتظاراتی تقریبا یکسان و مشخصی از فرزندانشان دارند، یک مرکز مدیریت واحد را در کانون خانواده بوجود می آورند و کودکان در چنین محیطی به روشنی می دانند که دیگران از آنها چه انتظاراتی دارند و تطبیق دادن خود با شرایط موجود، امری مقدور و مطلوب خواهد بود. چنین خانواده هایی به خانواده های تک قطبی (هماهنگ ) معروفند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:23 | چاپ مطلب

مقاله نیاز افراد به گروه

مقاله نیاز افراد به گروه

چرا افراد به گروه نیاز دارند ؟

1- گروه های افراد را برای رسیدن به هدف هایی که امکان حصول آن به تنهایی امکان پذیر نیست کمک می کنند مثلاً تقسیم کار در سازمان باعث می شود که از توانایی های افراد ، به شیوه ای کارآمد تر از زمانی که تنها کار می کنند بهره مند شوند.

2- گروه کمک می کند تا نیاز های روانی و اجتماعی مهم افراد برآورده شود مثلاً عاطفی مورد توجه واقع شود و احساس امنیت کند.

3- اعضای گروه دانش و اطلاعاتی را برای همدیگر فراهم می آورند که امکان دستیابی به آن برای افراد به تنهایی امکان ندارد.

4- عضویت در گروه باعث هویت شخصی ما می شود خیلی مهم است که ما خودمان را عضو چه گروه معرفی می کنیم.

5- عضویت در گروه باعث می شود ما خودمان را تعریف و توصیف کنیم و همین تعریف خود یکی از عناصر مهم شکل گیری خود است.

6- به گروه ملحق می شویم تا سرگرم شویم و خوش بگذرانیم مثلاً اردوی تابستانی ضمن این که از این کار لذت می بریم احساس می کنیم فرد موثری هستیم. برای گروه افتخار کسب می کنیم ( مثلاً گروه المپیاد فیزیک، ریاضی ...)

انواع گروه

گروه اولیه و گروه ثانویه

اصطلاح گروه اولیه برای گروه هایی مثل خانواده ، همسایه و گروه های همسالان و همبازی به کار می رود . این گروه دارای ویژگی هایی هستند.

- روابط بین چهره به چهره می باشد

- احساس وفاداری و مناسبات عاطفی در آن وجود دارد

- همکاری و روابط دوستانه میسر می باشد

کاربرد روان شناسی گروه ها در درمان

اعتقاد بر این است که گروه می تواند رفتار اعضاء خود را تغییر دهد بسیاری از مشکلات هیجانی از جمله طرد شدگی، احساس منزوی بودن، تنهایی، ناتوانی از ایجاد ارتباط هدفمند با دیگران در افراد وجود دارد. اگر چه درمانگر می تواند شخص را کمک کند تا بعضی از مسائل را حل کند اما آزمایش واقعی زمانی است که بتواند نگرش ها و پاسخ هایی را که در جریان درمان یاد گرفته است در محیط اجتماعی به کار گیرد. با کمک گروه درمانی فرد می تواند مشکلات خود را در حضور دیگران حل کند و ببیند که دیگران در برابر رفتارش چگونه واکنش نشان می دهند.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، نیاز، افراد، گروه
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:23 | چاپ مطلب

مقاله بررسی گروه اجتماعی

مقاله بررسی گروه اجتماعی

چکیده ای از متن مقاله:

گروه اجتماعی

منظور از گروه اجتماعی مجموعه ای از افراد است که روابط قوی و نسبتاً پایداری باهم داشته , در بعضی از عقاید و احساسات باهم شریک بوده دارای کنش اجتماعی بوده و هدف یا هدفهای مشترکی را دنبال نمایند.

از گروه اجتماعی تعاریف مختلفی عرضه گردیده است که در غالب آنها صفات مشترکی از قبیل کنش اجتماعی , روابط درونی ,روابط پایدار یا مستمر , هدف مشترک , احساسات مشترک سازمان یافتگی و...دیده می‌شود. بنابراین با توجه به ویژگیهای فوق ابتدا می‌باید گروه اجتماعی را از پدیده اجتماعی مشابه ای که از آن تحت عناوین "شبه گروه" یا گروه "بی سازمان" یا "گروه" اتفاقی و تصادفی" یا گروه "بی شکل " نام می‌برند, متمایز نمود, زیر در ارتباط با این مفاهیم , صفات اصلی گروه واقعی در میان افراد تشکیل دهنده آنها دیده نمی‌شود. در "شبه گروه" تعداد و دارا بودن لااقل یک خصوصیت مشترک مطرح است و به هیچ وجه وجود ارتباط پیوند رسمی یا غیر رسمی در میان افراد مطرح نیست بعنوان مثال عده‌ای که پیاده رو یک خیابان را طی می‌کند گر چه دارای جهت مشترکی نیز باشند, یک گروه آماری یا "تجمع " را بوجود می‌آورند در این حالت نه نیروی پیوند بخش و نه روابط پایدار ب اگر درجه همبستگی و پیوند افراد دارای ویژگیهایی شود که در تعریف گروه اجتماعی از آن سخن به میان آمد.

یعنی آنکه بین افراد روابط پایدار یا نسبتاً پایداری مبتنی بر هدف یا هدفهای معین و احساسات و عواطف مشترک بوجود آید و دارای کنش متقابل گروهی شوند, ما در برابر خود یک گروه اجتماعی حقیقی خواهیم یافت . انجمنها , سازمانها و احزاب از جمله گروههای اجتماعی محسوب می‌شوند و نه شبه گروه . در هر یک از انجمنها , موسسات اجتماعی و سیاسی ,ما با افرادی روبرو هستیم که دارای روابط پایدار یا نسبتاً هستند و سایر ویژگیهای گروه اجتماعی را نیز در آنها می‌یابیم.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، بررسی، گروه، اجتماعی
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 23:53 | چاپ مطلب

مقاله کدام گروه از بیماران به انتقال خون (تزریق خون) نیاز دارند؟

مقاله کدام گروه از بیماران به انتقال خون (تزریق خون) نیاز دارند؟

بررسی مصرف گلبول قرمز در جنوب شرق انگلستان و لندن؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابقه و اهداف: اطلاعات کمی در خصوص کاربرد تخصصی گلبول قرمز در انگلستان منتشر شده است. هدف از این بررسی تشخیص اکثر افرادی است که بطور تخصصی به خون نیاز دارند تا هدفی باشند در جهت تحقق رو انتقال خون و با این نگرش که مصرف نامناسب خون را به حداقل رسانده و طرح تهه خون مورد نیاز در آینده را حمایت کرده و ادامه دهد.

اسناد و روش کار: کلیه اطلاعات قبلی در خصوص انتقال RBC موجود ر 62 بیمارستان واقع در لندن و جنوب شرق انگلستان از تاریخ آوریل 1997 تا مارس 1998 جمع آوری شد.

نتایج: مجموع 594810 واحد گلبول قرمز بطور موفقیت آمیزی تا تخصصهای کلینیکی مربوطه دنبال یا تعقیب شدند. این میزان معادل %19/91 از کل واحدهای گلبول قرمزی است که به بیمارستانهای تحقیقاتی منتقل شد. از کل واحدهای گلبول قرمز منتل شده، %2/51 مربوط به بخش جراحی، %36 به مدیکال %8/12 به تخصصهای «combined» بود.

مقدمه:

در ده سال اخیر تغییرات مهم و قابل توجهی در فعالیتهای مربوط به جمع آوری خون در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. طی یک دهه قبل (تا سال 2000) افزایش کلی در تقاضا یا درخواست گلبول قرمز در انگلستان مشاهده شذ (R.Lodge. اطلاعیه شخصی). برعکس در آمریکا کاربرد گلبول قرمز کاهش یافته بود [1]. در مقایسه انگلستان با سایر کشورها، این افزایش تقاضا به سطح پایین تر مصرف گلبول قرمز در سایر کشورها رسید. این نتیجه در مورد افزایش فعالیتهای کلینیکی، پیشرفتهای جدید در زمینه مدیکال و سرجیکال[1] نیز صادق است. بعلاوه، دولت انگلستان به منظور بهبود استانداردهای مراقبتهای سلامتی اقداماتی صورت داده است، مثلاً در درمان امراضی و یا کاهش لیست انتظار جراحی، این اقدامات در الگوی مصرف RBC می توان مؤثر واقع شود. علاوه بر این بعلت اجرای اصول و قوانین نپذیرفتن اعطا کننده جدید خون و مقدمات تست محافظتی برای انواع بیماری (VCJD) Creutzfeldt-Jakob، اگر و در جایی که بیماری باتشد، کاهش اساسی در تعداد افراد اعطا کننده خون در انگلستان رخ خواهد داد.


[1] - medical and surgical

روشها

در لندن و جنوب شرق انگلستان، جهت تعیین میزان RBC که در فاصله زمان بین آوریل 97 تا مارس 98 به بیمارستانهای مورد نظر NHS تحویل و در آنها انتقا داده شدند، اطلاعات موجود جمع آوری شد. تمام مدیران اجرایی این بیمارستانها و مشاوران هماتولوژیست که مسئول انتقال خون بودند، از طریق نامه در جریان اصل و اهداف این پروژه قرار گرفته و به همکاری دعوت شدند.

اطلاعات (infourmaticy) اولیه برای تهیة واحدهای RBC بیمارستانها از طریق بخش مالی اختصاصی NBS[1] بدست آمد. سپس اطلاعات مربوط به مقصد نهایی این واحدهای RBC از طریق بانکهای خون بیمارستانها، مرور دقیق اطلاعات کامپیوتذی آزمایشگاه ها و بررسی اطلاعات مالی موجود در بیمارستان که حاصل از روشهای پرهزینه متداول بودند، بدست‌آمد. یک فرد هماهنگ کننده تحقیقات کلینیکی، مستقیماً مسئول ایجاد ارتباط با آن دسته از پرسنل بیمارستان که می شد اطلاعات بانک خون بیمارستان را از آنها دریافت کرد، شد. به این امر نیز بطور ویژه ای توجه شد که بین اطلاعات مربوط به انتقال خون، Cross-matched (تطایق) و واحدهیا خون مجدداً تحول داده شده (reissued aints of blood) تفاوت وجود دارد. اطلاعات کامپیوترهیا بانک خوم از طریق سوابق بخش مالی NBS چک شدند تا کاملاً صحیح باشند.


[1] - The ppropriate feinance department of the NBSخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 23:38 | چاپ مطلب

مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده بهمراه متن اصلی

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:

در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند.

گزارش 34 گسب:

گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.

گزارشات دارایی های زیربنایی از سال 1979 نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از 1 درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق 2

الف – مسئله 2

ب – فرضیه 2

فایدة تحقیق 3

روش انجام تحقیق 3

پیش فرض 4

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری 4

روش آماری تحقیق 5

روش جمع آوری داده ها 5

تعریف واژه ها 5

الف – افسردگی 5

ب – ورزش 6

فصل دوم

تعریف افسردگی 8

علائم افسردگی 8

عنوان صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی 9

1-نشانه های بد جانی 9

2-نشانه های شناختی 9

3-نشانه های انگیزشی 9

4-نشانه های بدنی 9

طبقه بندی افسردگی 10

دوره افسردگی 10

فصل سوم

جامعه تحقیق 12

نمونه برداری 12

نمودار شماره 1 14

نمودار شماره 2 16

نمودار شماره 2 18

نمودار شماره 4 20

ابزار تحقیق 21

نمودار شمارة 5 22

نمودار شمارة 6 23

عنوان صفحه

دستور اجرا 24

نحوه نمره گذاری 24

جدول تحقیق میزان افسردگی 24

جدول شماره 1 25

طرح آزمایشی 25

الف – متغیر مستقل 26

ب – متغیر وابسته 26

شیوه اندازه گیری 26

کنترل ها 27

نمودار شماره 7 28

نمودار شماره 8 29

فصل چهارم

تحلیل نتایج 34

شیوه اندازه گیری 34

شیوه گروه بندی 34

جدول شماره 1 35

جدول شماره 2 37

عنوان صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول 39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم 37

جدول شماره 3 40

جدول شماره 4 40

الف تدوین فرضیه 40

مسأله 40

فرضیه 40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل 41

خطای استاندارد 41

جدول شماره 5 41

فرضیه در این بخش 42

فرضیه صفر 42

فرض خلاف 42

نتیجه 42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 45

خلاصه فصول 46

عنوان صفحه

مشکلات و محدودیتها 47

پیشنهادات 49

منابع 50

فصل اول

1-روش انجام تحقیق

2-پیش فرض

3-جامعه آماری دقیق

4-نمونة دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

5-مقدمه

6-هدف کل تحقیق

7-فرضیه

8-روش آماری تحقیق

9-تعریف واژه ها

الف افسردگی چیست ؟

ب تعریف ورزش

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

1–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

2-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

ب فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

1-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار) بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار) دارند .

2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسة افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

روش آماری تحقیق :

به منظور بررسی یافتة این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغیرهای پژوهش عبارتند از :

الف – متغیر مستقل (ورزش)‌

ب – متغیر وابسته (افسردگی)

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

تعریف واژه ها :

الف – افسردگی :

الف – چیزی که تست یک آنرا می سنجد .

ب – یک حالت احساس یک واکنش نیست به یک موقعیت یک سبک اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دکتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

ب – ورزش :

تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیکی ) که افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و کیفیات بدنی قرار می دهد که با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حرکات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

در این تحقیق به بررسی این فرضیه کلی پرداخته شد که افرادیکه فعالیت بدنی دارند افسردگی کمتر نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند دارند . یافته های اساسی این فرضیه این بوده است . آزمون دو گروه مورد نظر و نمرات افسردگی آنها (به ترتیب در جدول‌های 1 و 2 مشخص گردیده است . ) دارای تفاوت معنی داری می باشد .

پس از محاسبه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه آزمودنی آزمایش و محاسبة انحراف استاندارد دو گروه و همچنین بدست آوردن تفاوت خطای استاندارد دو میانگین دو گروه پس از مشخص نمودن درجه آزادی مربوط طبق نتایج بدست آمده افسردگی بین دو افراد گروه اول و گروه دوم فرق معناداری می باشد .

همچنین محاسبه شده در دو سطح 05/0 و 01/0 آزمون یک دامنه با قاطعیت می توان اعلام نمود که میزان ابتلا به افسردگی در بین افراد غیر ورزشکار و نسبت به افراد ورزشکار اختلاف قابل توجهی را نشان می دهد .

لذا تأثیر متغیر مستقل (ورزش) در کم کردن میزان افسردگی در افراد ورزشکار گروه دوم در جهت تأیید فرضیه اعلام شده به اثبات می رسد .

خلاصه فصول

چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است که آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیکه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی کمتری را تجربه می کنند تا آنکه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (60) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند که میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:47 | چاپ مطلب

پایان نامه تکنیک تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت

پایان نامه تکنیک تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت

قسمتی از متن:

کودکان گروه سنی الف که شامل ابتدا 16 تا 18 ماهگی تا 2 سالگی می باشد.

کودکان خطوط درهمی را با کمک ابزاری چون مداد و ماژیک و پاستل و ... را که بدست می آورند روی کاغذ ترسیم می کنند. کودک در این هنگام هیچ کنترلی روی خطوی ترسیمی ندارد و بی محتوا کار می کند. آن ها از انگشتان نیز در نقاشی استفاده می کنند ممکن است کودک انگشتش را درون ظرف رنگ زده و بدون هیچ آمادگی ذهنی و هیچ تعلیمی افکار درونش را به روی کاغذ پیاده کند. خط پیچ دار که شاید حاوی ذهن پرشور یا مغشوش و یا پرواز روح او و شاید گاهی کاملاً غیرارادی کار شده باشد او خط را با فشار مداد آزادانه روی کاغذ می کشد. فشار کاغذ روی سطح کم و زیاد می شود که بسته به احساسی دارد که در آن حالت با او درگیر است. گاهی کودک از پاشیدن رنگ بر روی سطحی آن چه در درونش است را بروز می دهد که زیاد بسته به علائقش به رنگ خاصی عمل نمی کند قوة تشخیص رنگ و تمایل به رنگ خاص در او به طور کامل شکل نگرفته او هرآنچه در اطراف خود دارد را بهره گرفته و تنها انگیزه اش از کاربرد رنگ به نمایش گذاردن هیجانات درونیش است.

گاهی از وسیلة تیزی مانند نوک تیز مداد یا هر شیء دیگری که نوت تیز دارد استفاده می کند و بیشتر سعی می کند با کشیدن یا درواقع حکاکی ذهن آشفته خود بر روی دیوار یا هر سطح سفتی به معرض نمایش بگذارد. شاید از این طریق ذهن او نیز به نظم خاصی درمی آید و تخلیه می شود. خراش روی سطح برای او ترفند جالبی است که مفهوم بی نظمی در خطوط را از میان برده و تکنیک خارق العاده ای از برجستگی ها و فرورفتگی ها را همراه با ابداع نوعی بازی برای او همزمان به همراه دارد و او را به وجد و نشاط می آورد و از آن لذت می برد این نوع تکنیک های نامبرده تا سن 3 سالگی یا کمی بیشتر ادامه می یابد او همچنان میل به خط خطی کردن دارد اکنون اشکالی به صورت هندسی نیز در این خطوط درهم یافت می شود. اکنون او این را به خوبی می داند که داخل اشکال هندسی را که به صورت بسته است می تواند گاهی رنگ بزند ولی باز هم ترجیح می دهد به صورت تک رنگ و گاهی از 2 رنگ بهره بجوید و اکثراً برای رنگ آمیزی از تکنیک هایی استفاده می کند که راحت تر و سریع تر انجام می گیرد و پررنگ تر می باشد. هرچه می گذرد دست او برای کشیدن خطوط پخته تر می گردد و از خطوط مشخص تری استفاده می کند تا به صورتی که کاملاً خطوط درهم جای خود را به شکل خاصی می دهد. بهره گیری از شکل دایره بیشتر از اشکال دیگر مورد علاقه کودک است.

مداد شمعی ـ ماژیک ابزار روانی هستند که کودک را سریع تر به مقصود خود می رسانند او کم کم می خواهد تجربه کند که به صورت سمبولیسم تصویر بکشد یعنی هر آن چه را که از اطرافیانش دریافت کرده شاید مادر را زنی مهربان می داند و تنها این خصیصه کافی است که مادر را همیشه با لبخند و نسبت به سایرین زیباتر تصویر کند و خطوطی که از آن بهره می گیرد نرم تر و ملایم تر است و نسبت به زمانی که می خواهد هیجان های درونی اش را به نمایش بگذارد شخصیت هایی که او به تصویر می کشد ممکن است درواقع نزدیکان او یا حتی دوستانش نباشند. ممکن است یکی از اسباب بازی هایش که به خود و علائقش نزدیک تر دانسته شاید هم موجودی خیالی که درتخیلات و دنیای ذهنی خود شادی را با او تجربه می کند در این زمان است که کودک بهره گیری از رنگ های متنوع و تفاوت روحیات متفاوت در استفاده از رنگ را می آموزد و همچنین تکنیک های متفاوت در برخود با احساسات متفاوتش در خطوط نرم و لطیف به همراه پیچیدگی های بسیار و ضخیم و نازک شدن خط در صحنه بیانگر علاقه و هیجانی که با او در او حس می کند به تصویر می کشد. در ابتدا کودک به صورت تک عنصری یعنی فقط یک انسان ـ یک گیاه یا درخت و ... استفاده می کند.

نحوة رنگ آمیزی او دقتی را به همراه ندارد و از کناره های شکل به بیرون می زند درواقع تنها مقصودش بیان کردن روحیات مناسب هر فرد با رنگ مورد نظر و نشان دادن برداشت او از شیء یا فرد خاص است و هیچگونه ظریف کاری و کیفیت تصویری حائز اهمیت نیست درواقع همان خط خطی هایی که به صورت ممتد در ابتدای ترسیم اشکال به کار می برد هم اکنون به فواصل نزدیک تری برای رنگ آمیزی یک شکل استفاده می کند. او حتی سعی می کند برای اشکالی که می کشد نام گذاری کند و براساس رنگی که از او درک کرده او را نقاشی کند. علاوه بر خطوط نرم و ملایم و ممتد و پی در پی که هر کدام روحیات متفاوت اما مورد علاقة کودک هستند گاهی خطوط بسیار خشن بریده بریده و با رنگ های تیره و اکثراً سیاه یا قهوه ای نشان داده که میزان نفرت او از شخص مورد نظر و شاید ترس از موجود خیالی که چه در تصورات شخصی چه در خواب او را رویت کرده است نشان می دهد که در ذهن او جایگاه بدی دارد به این صورت به تصویر کشیده می شود.

استفاده از تکنیک های متفاوت رنگ گذاری در نقاشی های کودک و بهره بردن از رنگ در اشکال مختلفی که می کشد بدان معناست که کودک می خواهد با محیط اطرافش ارتباط مفهومی برقرار کند و در جامعه ای مثل خانواده یا حتی سطوح بزرگتری مثل مهد جایگاه ویژه ای یابد. بنابراین دیگر خط خطی کردن در امتداد حرکتی عضلانی و بصری جایش را به شکل هندسی که دارای رنگ است که اثر و علامتی از عوامل فکری و درونی کودک است تحول می یابد. اختلالات و تفاوت های فردی از همان ابتدا و از بین نحوة خط خیی کردن کودک و نوع خط هایی که در ترسیم اشکالش استفاه می شود کاملاً هویداست کودک برای بیان عشق و علاقه ترجیح می دهد در کنار خطوط نرم و لطبف از ابزار رنگی استفاده کند که نرم روی کاغذ بنشیند و نیاز به فشار بر روی کاغذ و سختی کار نباشد در نتیجه از پاستل یا ماژیک کمک م یگیرد ولی ترجیح می دهد برای کشیدن خشم و نفرت و حتی ترس خود از این تکنیک ها استفاده نکند چون دچار ناهماهنگی می گردد. بنابراین از مداد معمولی یا مدادرنگی البته رنگ های تیره یا ذغال و گچ بهره مند شود. او به این طریق هیجان کوتاه مدت و خاطره ای موت را با این تکنیک ها به تصویر بکشد شاید نیز بیانگر و روایت گر خواب یا درواقع کابوس تلخ یا رویایی شیرین است که در دنیای تخیلی او به وقوع پیوسته است.

گاهی آنقدر رنگ های مختلف را به صورت خطی و با فشارهای دست قوی بر روی کاغذ می آورد که می خواهد تخلیة عاطفی شود و دنیای ذهنی که با او درگیر است و پرشده از رنگ هایی که دیگر کاملاً ارادی از آن استفاده می کند تا آن چه در ذهنش چه از رنگ چه از اشکال متفاوت است به نمایش بگذارد گاهی خود یا خود مورد علاقه اش را چه از والدین یا اقوام نزدیک یا شاید دوست خود و حتی عروسک یا سگ همراهش بانشاط تمام در دنیایش وارد کند و در میان خطوط درهم نشانه ای از آن دو در کنار هم بیاییم. کودک ترجیح می دهد دنیایش را با کسی تقسیم کند که از لحاظ عاطفی احساس نزدیکی بیشتری می کند و کمتر خود را تنها در دنیایش ترسیم می کند به جز کودکانی که دارای مشکلات جزئی و حد کلی مانند گوشه نشینی و انزوا هستند و یا بنوعی خجالتی بود و ترجیح می دهند انتخاب اول آن ها در رنگ آمیزی اغلب رنگ بنفش ـ آبی ـ سبز پررنگ است.

گاهی کودک خطوط بسیار پیچیده و درهم که تمام صفحه را اشغال می کند ترسیم می کند و این بدان معناست که می خواهد جایگاه بیشتری در قلب والدین خود پرکند و از مداد با پهنای زیاد یا پاستل و ابزار نوک پهن استفاده می کند.

گاهی بهره گیری از ابزار نوک پهن برای نقاشی از شخصیت خودشان، نشان دهندة قدرت طلبی و خودخواهی نیز می باشد او همه چیز را برای خود می خواهد و تمایل دارد حتی در بازی هایش رئیس دیگران باشد و دستور دادن به همسالان حتی مادر و پدرش را دارد. دوست دارد خطوط پهنی که از تکنیک هایی مانند پاستل گچی می باشد کودک را علاقه مند به رهبری و بزرگ پنداری معرفی می کند او ترجیح می دهد خود را در محدوده ای بزرگ به صورتی که تمام صفحه را صورتکی که از خود ساخته اشغال کند بیشتر از خط های عمودی با فشار دست قوی استفاده می کند حواشی طرح از خود را هیچ خط اضافه ای استفاده نمی کند. تا خود را به صورت واضح تر نشان دهد گاه از ایده آل های خود در نقاشی اش سخن می گوید برای خود بال هایی تصور می کند یا شاید قوی هیکل یا ... . کودک در مواقعی که خط های بسیار پیچیده ای درون صفحه می کشد به نحوی تمام صفحه را پرمی کند بدین معناست که می خواهد جای بیشتر در قلب مادر تصاحب کند. لمس اشیاء برای او ارزش والایی دارد او دوست دارد اول هر آنچه را که می خواهد بکشد لمس کند و آن چه درک می کند را بکشد کم کم سعی می کند از دنیای فراواقعی به دنیای واقعی پا بگذارد او دوست دارد گرمای آتش را حس کند و بعد آتشی با نمایش گرما بر روی صفحه بیاورد یا نرمی و خنکی برف را 5/4 سال سنی است که کودک دیگر تک عنصری کارکردن را برای مطرح کردن خودش یا انسان خاص یا شیء خاص کنار می گذارد حال وارد ترکیب عناصر با هم می شود و چند عنصری کار می کند او ترجیح می دهد اشیاء را کنار هم تلفیق کند است او برای استفاده از ابزاری بازتر می شود حال به کلی کار کردن به منظور سریع تر رساندن پیام خود و تخلیة ذهنی فکر می خواهد تصویری با تمام جزئیات بیان کند رویاهای او معنای دیگر پیدا می کند. و برای محقق شدن آنها تفکیک مدادرنگی و ماژیک را جزء مهمی را برای رنگ‌آمیزی طرح ها می داند چون نوک ظریف تری دارد و بهتر می تواند جزئیات صورت یا اشیاء را نشان دهد. پیچ و تاب های فکری کودک شکل تکامل یافته تری به خود می گیرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:38 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت­های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری­های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می­شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونز[1](1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر­اختیاری شرکت­های گروه به­ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به­ عنوان متغیر وابسته می­باشد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

واژه­ های کلیدی: شرکت­های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

مقدمه:

مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می­باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می­افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش­گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه­گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش­گری مالی تغییر ایجاد می­کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.

انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش­های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی­ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی­های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش­های موفقیت آمیز برای هزینه­های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت­های مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می­کنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت­های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می­کنند. مثلا در دوره­هایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای­ها به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دوره­هایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمت­ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای که قیمت­ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه­ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص51)3.


1-Jonse,1995

فهرست

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1)بیان مسأله 6

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 7

4-1)اهداف پژوهش.. 8

1-4-1)اهداف خاص پژوهش.. 8

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش.. 8

5-1)فرضیههای پژوهش.. 8

6-1)قلمرو مکانی پژوهش.. 9

7-1)قلمرو زمانی پژوهش.. 9

8-1)روش پژوهش.. 9

9-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص... 10

10-1)ساختار پژوهش.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 13

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی. 14

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15

1-3-2)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود 16

1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری. 16

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری. 18

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود 19

4-1-3-2)ساختار سرمایه 20

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه 20

6-1-3-2)هزینههای اختیاری. 22

7-1-3-2)ویژگی(کیفیت)مدیریت.. 22

8-1-3-2)ویژگیهای مالی. 23

9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی. 24

2-3-2)روشهای ارزیابی کیفیت سود 25

3-3-2)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود 25

1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه 26

2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 27

4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی. 29

5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی. 30

6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 31

1-6-2)فرضیه طرح پاداش.. 35

2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی. 36

3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی. 37

4-6-2)تئوری نمایندگی. 38

5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 42

1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 43

2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. 43

6-6-2)هموار سازی سود 44

1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود 46

2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود 48

3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49

1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله 49

2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه 50

4-6-6-2)انواع هموارسازی سود 50

7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع. 52

8-6-2)حساب سازی. 52

9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 53

10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری. 54

11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54

12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55

1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55

2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59

3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی. 60

4-12-6-2)مدل توزیعی. 62

7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64

8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69

9-2)پیشینه پژوهش.. 71

1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71

2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 80

2-3)فرضیههای پژوهش: 81

3-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 82

4-3)جامعه آماری. 85

5-3)نمونه آماری. 86

6-3)روش جمع آوری دادهها 86

7-3)روش پژوهش.. 87

8-3)آمار توصیفی. 87

9-3)آماراستنباطی. 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 91

2-4)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش.. 91

1-2-4)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی. 91

2-2-4)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

3-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 92

4-2-4)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 93

3-4)آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش.. 94

4-4)آزمون فرضیههای پژوهش.. 97

1-4-4)آزمون فرضیه اصلی. 97

2-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول. 99

3-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 104

2-5)نتیجه گیری. 105

3-5)پیشنهادهای پژوهش.. 107

1-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 107

2-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 109

4-5)محدودیتهای پژوهش.. 109

پیوستها:

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 116

منابع لاتین: 119

چکیده انگلیسی .......................................................................................................120خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:44 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان

بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با گروه خونی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل انجام گرفت.از بین جامعه آماری دانشجویان تعداد100 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند از ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه الگوی شخصیتی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است سپس داده ها با استفاده از روش های موجود در آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده نتایج نشان داد بین گروه خونی و تیپ شخصیتی رابطه وجود دارد .نمرات آزمون نشان میدهد بالاترین فراوانی دربین افرادی است که گروه خونی آنها A و تیپ شخصیتی A را دارا هستند .

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسأله. 2

ضرورت اهمیت تحقیق. 5

هدف کلی.. 6

اهداف جزئی.. 6

فرضیه های پژوهش... 7

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 7

فصل دوم :

پیشینه پژوهش

مقدمه. 11

تعاریف شخصیت.. 12

عوامل بوجود آورنده شخصیت.. 13

عوامل موثر در تشکیل شخصیت.. 16

نظریه های مربوط به تاثیر دوران پیش از تولد در شخصیت.. 17

کیفیت تشکیل شخصیت.. 18

تفاوت شخصیت با فطرت.. 19

تفاوت های شخصیت.. 20

نظریه های شخصیت.. 21

نظریه های مربوط به شخصیت.. 22

ج- نظریه های شناختی (نظریه کلی) 23

نظریه های تیپ شناختی.. 24

طرح پنج عاملی شخصیت.. 26

اصول شخصیت شناسی از دیدگاه موری.. 27

تیپ شناسی آیزنگ... 28

پایه های زیستی تیپ شناسی آیزنگ... 28

تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها: 29

انواع اصلی تیپ های شخصیتی مطابق ابهیدها ما 29

تیپ های شخصیتی (آدلر) 30

تیپ گیرنده 30

تیپ نمای مایزر-بریگز. 31

سنخ شناسی هیمنس و ویرسما 31

آرنولدباس و ابرت پلامین:نظریه خلق وخو. 34

شخصیت نوعA. 35

شخصیت تیپ A چیست؟. 36

بررسی قلبی فرامینگهام. 37

بررسی تیپ A. 38

خصومت و تیپ A. 38

تیپ A و درماندگی.. 40

واکنش اضطراری و تیپ A. 40

سنخ A رفتاری است ویرانگر. 41

محرومیت هیجانی و رفتاری عجیب و غریب شاخه تیپ A. 43

سنخ A و سلامتی.. 43

ارزیابی رفتار سنخ A. 44

همبستگی های فیزیولوژیکی.. 45

تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی در رابطه با شکل گیری الگوی شخصیتی رفتاری A: 46

تیپ شخصیت B. 47

تفاوت بین تیپ شخصیتی A , B. 48

شخصیت C. 49

تیپ شخصیتی C(افراد مستعد سرطان) 49

شخصیت اقتذار طلب یا نوع F. 50

تعاریف برون گرایی و درونگرایی: 51

نگرشها: ( برونگرایی،درونگرایی) 51

کارکرد های روان شناختی.. 52

تیپ های روانشناختی.. 52

ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا 54

یک گروه خونی چیست؟. 56

تاریخچه. 57

سیستم گروه خونی ABO.. 58

آنتی ژن ها یا آلگوتینوژن های سیستم ABO.. 58

آنتی ژنهای A,B,H در مایع آمینوتیک... 61

بیوشیمی مواد گروه خونی.. 61

آنتی کرهای سیستم (A-B-O) 62

انتقال توارث گروههای A-B-O.. 63

آنتی ژنهای Rh. 65

معرفها 65

سیستم ABO، چگونگی روش تعیین گروه خون. 66

تعیین گروه خون به روش اسلاید. 66

تعیین روش گروه خون به روش لوله ای.. 67

علل واکنش متعی کاذب در گروه بندی ABO.. 67

علل واکنش های منفی کاذب در گروههای ABO.. 68

تعیین ژنوتیپ Rh. 68

سایر سیستم های آنتی ژنی.. 68

نقش گروه خونی.. 69

پیشه خارجی.. 75

پیشینه ی داخلی.. 83

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش... 91

متغییرهای پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

جامعه آماری.. 91

روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 91

تعداد حجم نونه. 91

ابزار پژوهش... 91

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 92

فصل چهارم :

یافته های پژوهش

بخش اول آمار توصیفی.. 94

بخش دوم آمار استنباطی.. 98

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 101

محدودیت های پژوهش... 102

پیشنهادات.. 103خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:38 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 79 )
   1      2     3     4     5      ...      8   >>
صفحات