X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند

فصل اول

طرح مساله:

از بطن درمان خانوادگی درمان زوجین بعنوان یک رویکرد یا شیوة جدید نگریستن به مشکلات روانی پدیدار شده است. یکی از این مدل های مهم ، درمان متمرکز بر هیجان [1](EFT) است.

درمان EFT شامل سه مرحله و 9 گام است: مرحله اول 4 گام را در بردارد و با ارزیابی و مشخص کردن چرخه دشوار و نیز تحلیل حالتهای هیجانی همراه آن سروکار دارد. در پایان این مرحله زوج قفل را از چرخه های منفی و تثبیت روابط منفی باز می کنند و به این نتیجه می رسند که به جای اینکه یکدیگر را متهم بدانند بر چرخه تعامل متمرکز شوند. مرحله دوم شامل گامهای 5 تا 7 است، دیگر زوجها توسط هیجاناتشان در هم شکسته نمی شوند، بلکه از تجربه هیجانی شان به عنوان راهنمایی برای نیازهایشان استفاده می کنند. در مرحله سوم موقعیت امنی برای رابطه تثبیت می شود تا آنان بتوانند راه حلهای جدیدی را برای مشکلات قدیمی بیابند وداستانهای روشنی از رابطه بسازند تا وضعیتها و چرخه های جدیدی از رفتارهای دلبستگی تثبیت گردد. و زوج با توانایی تازه ای درباره بحثهای حساس گفتگو کنند و بطور واقع بینانه مشکلات رابطه‌ای را حل کنند. (جانسون 1999).

به اعتقاد جانسون اثر بخشی بالینی EFT بطور قابل توجه ای به اثبات رسیده است، در مواردی که درمان توام با موفقیت نبوده است به این دلیل است که موارد انتخاب شده مناسب این نوع درمان (EFT) نیستند مثلاً وقتی زوجی قصد جدایی دارند یا خشونت شدید در رابطه وجود دارد EFT درمان مناسبی نیست، یکی از کاربردهای موثر EFT در درمان (PTSD) و نیز بیماریهای مزمن است، در واقع زمانی که یکی از زوجین نیاز شدیدی به مراقبت وحمایت همسر خود دارد، همسر دیگر از این حمایت سرباز می زند، اینجاست که صدمة دلبستگی[2] رخ می دهد.

صدمة دلبستگی به وسیله ترک یا خیانت[3] در لحظه های بحرانی که فرد به آن نیاز دارد مشخص می شود. این صدمات رابطه را به عنوان یک رابطه ناایمن در ذهن فرد نگه می‌دارد و به عنوان استانداردی مطرح می شود که فرد آنرا در نظر می گیرد و از آن رنج می برد ( جانسون و میلیکین[4] 2001)

از نظر جانسون (1999) درماندگی رابطه همان دلبستگی ناایمن است و اینکه چطور زوج با چنین ناایمنی روبرو می شود. درماندگی رابطه با ارتباط غیرموثر منفی گرایی متقابل و طرح وارة رابطه منفی مشخص شده است. زوج های درمانده به سختی هیجانات زیر بنایی و نیازهای دلبستگی را مطرح می کنند، به طوری که تواناییشان برای حل تعارضات به ویژه تعارضات «داغ» که همراه با اهمیت دلبستگی است باز می‌ماند.

در نتیجه ، وقتی چنین تعارضاتی رخ می دهد یکی از همسران تمایل به انتقاد وشکایت کردن دارد در حالیکه دیگری یک حالت دفاعی به خود می گیرد.


[1] . Emotional Focused therapy

[2]attachment injure

[3]abandonment

[4] Milikin

...

فصل دوم

روش اجرای پژوهش

مقدمه

از زمانی که واحد نظری، نظریه های مشاوره خانواده را در دوره دکتری می گذراندم به علت نوع بودن زوج درمانی متمرکز بر هیجان، کار بر روی این موضوع را شروع کردم و در اولین کنگره آسیب شناسی خانواده در دانشگاه شهید بهشتی در اردیبهشت 82 مقاله ای ارائه نمودم، سپس با توجه به تجربه ای که در مراکز مشاوره داشتم یکی از مشکلات مشاوره زوجی را در این دیدم که مردان نسبت به زنان استقبال کمتری برای مشاوره زوجی دارند. لذا این سئوال برایم مطرح شد که وقتی مرد در جلسات مشاوره حضور ندارد می توان مشاوره فردی (فقط با زن) انجام داد و انتظار داشت روی نارضایتی زوجی او اثر بگذارد؟

با توجه به این سئوال تصمیم گرفتم اثر بخشی این رویکرد را بصورت زوجی و فردی بررس یکنم، سپس بر اساس مطالعه منابع به این نتیجه رسیدم که در ایران برای زوجهای دارای فرزند بیمار تحقیقی در زمینه مشاوره انجام نشده است، درمراکز طبی کودکان به حمایتهای مالی توجه شده است (مرکز حمایتی به نام محک در بیمارستانهای دولتی فعال است و نیز مراکزی برای حمایت از بیماران تالاسمی و غیره) لیکن با توجه به فشار روانی روی این خانواده ها در این بیمارستانها مرکز مشاوره یا مرکز خدمات روانشناختی وجود ندارد، لذا برایم این انگیزه مطرح شد که با انتخاب این جمعیت خاص حداقل توجه مسئولان بهداشت روان را به سوی این جمعیت معطوف کنم تا شاید در برنامه ریزیهای آینده موثر واقع شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:13 | چاپ مطلب

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن

مهاجرت و تغییرات سکونتی

مقدمه................................

فصل اول 1- طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله .....................

1-2- اهمیت موضوع تحقیق ..............

1-3- هدف های تحقیق ..................

1-3-1- اهداف کلی ....................

1-3-2- اهداف تحقیقی .................

1-4- پرسش‌های اصلی تحقیق .............

1-5- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق ..

1-6- پیشینه تحقیق ...................

1-6-1- سوابق پژوهشی .................

1-7- قلمرو تحقیق ....................

1-7-1- قلمرو مکانی ..................

1-7-2- قلمرو زمانی ..................

1-8- روش تحقیق ......................

1-8-1- معرفی روش تحقیق ..............

1-8-2- جامعه آماری ..................

1-8-3- روش نمونه‌گیری ................

1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات ..........

1-8-5- ابزار گردآوری اطلاعات .........

1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها.

1-9- محدودیت‌های پژوهشی ..............

فصل دوم

چارچوب نظری پژوهش ...................

مهاجرت ..............................

مهاجرت های روستایی و پیامدهای آن ....

دیدگاه‌های عمده مهاجرتی ..............

1- دیدگاه اقتصادی ...................

2- دیدگاه اجتماعی ...................

3- دیدگاه سیاسی .....................

4- دیدگاه سیستمی ....................

نظریه‌های مهاجرتی ....................

نظریه روانشناسی .....................

نظریه لاری ماستاد.....................

نظریه اورت. س. لی....................

نظریه زیف یا جاذبه‌های مهاجرتی .......

نظریه آرتو- لوئیس ...................

نظریه تو دارو .......................

نظریه بایری .........................

نگرش‌های جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا

ویژگیهای روستایی در برابر ویژگیهای شهری

شهر و مهاجرتهای روستایی .............

تغییراتی که در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهاجران و جامعه بوجود

می آید ..............................

عدم توسعه کشاورزی و مهاجرتهای روستایی

اکوسیستم شهری و اکولوژی فقر شهری ....

نظریه های موجود در زمینه شهر گرایی در کشورهای جهان سوم

علل مهاجرتهای روستایی به شهر ........

شهرنشینی و تغییرات فرهنگی ...........

نظریه پیتر مارکوز در برابر نظریه‌ دوگانگی شهر

نظریه‌های سنتی و تفاوتهای بین جامعه روستای و شهری

اکولوژی اجتماعی شهرها- جغرافیایی اجتماعی شهرها

مفاهیم و ارزشهای اکولوژی شهری .......

جمعیت ...............................

محیط ................................

جدایی گزینی اکولوژیکی ...............

عوامل محیطی .........................

عوامل انسانی ........................

فصل سوم

نظریات اکولوژیکی جرائم شهری .........

خشونت های شهری ......................

مطالعه خشونت‌های شهری از دید اکولوژیت‌ها

اکولوژی اجتماعی خشونت های شهری ......

تحول شتابان جمعیت شهرها .............

مقایسه شهر و روستا از دیدگاه آسیب‌شناسی

کودکان خیابانی ......................

تخصیص بودجه برای آنان ...............

مشکلات جمع‌‌آوری کودکان خیابانی ........

مشخصات کودکان خیابانی ...............

عوامل مؤثر در گسترش پدیده............

بررسی وضعیت کودکان خیابانی...........

مجرمیت و بزهکاری ....................

ویژگیهای جمعی .......................

جوانان بزهکار .......................

عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان .....

اثر فقر در کجرویها ..................

تأثیر مسکن در بزهکاری نوجوانان ......

ساکنان منزل .........................

وضع ظاهری منزل ......................

ارزش مسکن ...........................

طبع مسکن ............................

تحقیقات در شیکاگو....................

منطقه مسکونی و نوع مسکن .............

همسایگان و نقش جرم زائی آنان ........

بزهکاری گروهی و ارتکاب جرم سازمان یافته

تبهکاری گروهی در تهران ..............

وضعیت جرم و جنایت در کشور ...........

جرم و جنایت در شهر تهران ............

گفتگوی اجتماعی با دکتر کیانوش‌ هاشمیان

انواع جرم............................

جرم و بزه (تعاریف، مفاهیم، دیدگاهها)

تعریف جرم از منظر جامعه شناسی .......

انواع بزه بهمراه نمودارها ...........

مجرمین اتفاقی و حرفه‌ای ..............

تبیین انحراف و نظریات مختلف دربارة آن

تئوری زیست شناختی انحراف ............

1- تئوری لوبروزو ....................

2- تئوری دی تولیو ...................

3- به کین برگ .......................

تعارض بین سه لایه شخصیت ..............

هانی ایزنگ ..........................

تبیین‌های جامعه شناختی ...............

رفتارهای انحرافی از دید مرتن ........

ادوین ساترلند .......................

نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند ......

نظریه پیوند افتراقی ساترلند ........

نظریه انتقال فرهنگی شاد و وملکی (نظریه مکتب شیکاگو)

فصل چهارم

سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری ..

آینده‌نگری شهرنشینی و مهاجرت .........

پیشگیری جرائم و شهرنشینی ............

پیشگیری از جرم ......................

اهمیت شهرنشینی در ارتکاب جرم ........

مبارزه با بزهکاری ...................

سیاست پیشگیری ..........................

پیشگیری موضعی .......................

پیشگیری اجتماعی .....................

پیشگیری هماهنگ ......................

نقش مأمورین انتظامی در پیشگیری از جرائم

راهکارهایی برای پیشگیری .............

رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ............................

معیارهای یک جامعه سالم ..............

شناسنامه تهران ......................

شهر تهران ...........................

تاریخچه و تحولات شهرنشینی در تهران ...

تهران بزرگ ..........................

وضعیت آب و هوا ......................

مشخصات جمعیت تهران ..................

جغرافیای انسانی .....................

سواد تهرانی‌ها .......................

اقتصاد تهران ........................

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل موضوع .................

فصل ششم

جمعبندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

===========================

طرح تحقیق

بیان مسئله

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.

این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده این جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی با گرایش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.

چگونگی گسترش و تمایلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیای سکونت و ارتباط اجتماعی و یا تصادفی آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگی جرم های غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقیق بوده و سعی دارد تا بررسی کند چه درصدی از زندانیان در شهر تهران مهاجران روستایی هستند و مکان یابی آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.

یکی از جنبه های مورد بررسی در خصوص مهاجرت ، بررسی چگونگی کشیده شدن مهاجرین به سوی نوعی از فعالیتها و اعمالی است که از نظر اجتماعی ، به دلایل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعی تلقی می شود. یکی از حوزه های تحقیق در مورد انحرافات اجتماعی ، بررسی توزیع جغرافیایی انحرافات اجتماعی است ، در این بررسی یکی از جنبه های مطالعه بررسی مبدأ مهاجرین و تمایل آنها به نوعی از انحرافات اجتماعی است که می تواند ریشه در شرایط زیست محیطی ویژگیهای اجتماعی اقتصادی داشته باشد.

این بررسی جغرافیای انحرافات اجتماعی را نشان می دهد به عبارت دیگر بررسی می شود مهاجرانی که از نقاط مختلف کشور به سمت تهران می آیند آیا به سمت نوع خاصی از انحرافات کشیده می شوند؟ یعنی آیا جرم بهمراه مهاجر (روستایی) به تهران می آید. می خواهیم بدانیم مهاجرین (روستایی) در بین منحرفین اجتماعی چه جایگاهی را به خود اختصاص می دهند و نیز توزیع جغرافیایی انحرافات مختلف اجتماعی را در جامعه مهاجرین روستایی کلانشهر تهران بررسی نمائیم. در این تحقیق مهاجرینی مورد نظر قرار می گیرند که به نوعی مرتکب جرم شده اند و در زمان بررسی در زندانهای شهر تهران دوره محکومیت خود را می گذرانند ، نهایتاً سعی بر آن است تا محل های جرم خیز در تهران مشخص شود و ارتباط آن با مهاجرین و زادگاه آنان تعیین گردد. طبقه بندی جرم بر اساس مبدأ مهاجرت صورت پذیرد و ارتباط نوع جرم و مبدأ مهاجرت بررسی شود تا پراکندگی جغرافیایی جرم بر این اساس در شهر تهران ترسیم گردد.

1-1-اهمیت موضوع تحقیق:

در کاهش میزان جرائم و در تعدیل انحرافات اجتماعی در سطح شهر به منظور کنترل اجتماعی و حفظ و حراست جوامع شهر ی در مقابل انواع مهاجرتهای کنترل نشده و شناخت پراکندگی جرم با توجه ویژگیهای اجتماعی و روش های سکونت گزینی و گسترش مجرمین و منحرفین اجتماعی در سطح شهر از جمله کمک های شایان در شناخت جغرافیایی شهر است که در آن دیدگاه های جرم خیز و جرم زا بودن منطقه مورد توجه قرار می گیرد. –آگاهی از توزیع جغرافیایی جرم و شناخت ویژگیهای زیست اجتماعی و اقتصادی در کنترل شهر چه از دیدگاه مدیریت شهری و چه از دیدگاه مدیریت انتظامی شهر مفید بوده و تاثیرات بسزایی دارد چرا که اهمیت هر موضوع در کاربردهایی است که از نتیجه متصور می شوند.

بنابراین از نتیجه این تحقیق موارد زیر قابل دسترسی است:

1- شناخته شدن مکانهای مهاجر فرست، و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور و کلانشهر ها.

2- مشخص شدن شرایط محیطی که نوع خاصی از جرائم را سبب می شود و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور.

3- مشخص شدن پراکندگی وقوع جرم های دسته بندی شده مهاجرین در تهران و کمک به مدیران شهری.

1-2-اهداف تحقیق:

هدف های کلی و جزئی تحقیق چند منظوره بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:

آشنایی با مشکلات شهر تهران در جهت برنامه ریزی و ساخت شهر متناسب با استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اجتماعی در حفظ و کنترل شهر و حفاظت و حراست آن که در آن دیدگاه مهاجرت و اصول و عقاید هجرت هدفها و انگیزه های انحرافات اجتماعی و چگونگی شناخت و تعیین راه حل ها در بعد اجتماعی که شناخت جغرافیایی جرم در شهر تهران را در بر می گیرد و با این شناخت امید آن می رود که مسئولین و سیاستگذاران جامعه در پیشگیری جرم و رابطه آن با مهاجرت به کلانشهر تهران و برنامه ریزی اصولی برای کنترل جامعه اقدام نمایند.

در این تحقیق شناخت موقعیت جغرافیایی شهر و تأثیر آن بر انحرافات اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و می کوشد تا علل ارتکاب جرم را از دیدگاه جغرافیایی سکونت بررسی کند.

الف- اهداف کلی

1- انجام تحقیق دانشگاهی ، ضمن اینکه یکی از مهمترین و حاد ترین مشکلات کلانشهرها را در جهت کاهش آن بررسی می کند.

2- آشنایی با قسمتی از مشکلات شهر بزرگ تهران در زمینه مهاجرت پذیری و بررسی مشکلاتی که از نظر برنامه ریزی بر کلانشهر تهران حاکم شده است.

3- با انجام این تحقیق امید آن است که سیاستگذاران در پیشگیری جرم و رابطه آن با مهاجرت ها به کلانشهر ها و کنترل اینگونه مهاجرتها در برنامه ریزی ها اقدام نمایند.

اهداف تحقیق

1- شناخت شرایط و موقعیت جغرافیایی حاکم بر انحرافات اجتماعی

2- این تحقیق می کوشد تا تحلیل فضایی از مهاجرتهای روستایی و علل مجرم شدن اینگونه افراد ارائه دهد.

3- شناسایی توزیع جغرافیایی مجرمین مهاجر روستایی بر حسب نوع جرم در سطح کلانشهر تهران.

1-3-سئوالات اصلی تحقیق:

1- چه درصدی از مجرمین ، مهاجرین روستایی هستند؟

2- ناهنجاریهای روستائیان مهاجر در جامعه شهری چیست؟

3- تمایز جغرافیایی جرم و ارتباط آن با مهاجرت چگونه است؟

4- آیا بین نوع جرم و مبدأ مهاجرین روستایی ارتباطی وجود دارد؟

5- آیا جرم با مهاجر به تهران می آید یا مهاجرین پس از مهاجرت منحرف شده اند؟ و در واقع بستر جرم برای مهاجر تهران است یا خیر؟

6- توزیع جغرافیایی جرم و انحرافات اجتماعی در کلانشهر تهران چگونه است؟

7- سکونت مجرمین بر حسب نوع جرم در شهر تهران چگونه است؟

1-4-پیش فرض ها و فرضیه های اصلی تحقیق:

1- بین مجرم بودن مهاجرین و روستایی بودنشان رابطه است.

2- بین شرایط زیست اجتماعی مبدأ مهاجرین و نوع انحراف اجتماعی رابطه وجود دارد.

بین نوع جرم و محل اسکان مهاجرین روستایی در شهر تهران رابطه وجود دارد....

«اکولوژی اجتماعی شهر»

مفاهیم و ارزش های اکولوژی شهری: (ص5)

شاید اکولوژی شهری را ابتدا مکتب جامعه شناسی شیکاگو به جامعه علمی شناساند. اکولوژیست های جامعه شناسی در زمینه الگوهای توسعه شهری و محل انتخابی گروه های انسانی در شهرها ، به نظریه های تازه ای دست یافتند. اما برای جغرافی دانان بیش از همه ساخت داخلی شهرها و موقع جغرافیایی آنها مورد توجه است. بدینسان در اکولوژی شهری شرایط آب و هوایی ، توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، خصیصه های اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی ، قومی و نظام حکومتی در رابطه با ساخت داخلی شهرها ، محل انتخابی گروه های انسانی و همة پدیده هایی که در محیط جغرافیایی شهر ظاهر می شوند مورد مطالعه قرار می گیرد.

جمعیت: (ص10)

گروه های انسانی با افزایش و کاهش خود ، درجه رقابت و سبقت جویی را در اشغال فضای زندگی بوجود می آورند. چنانکه مثلاً قبل از جنگ دوم جهانی ، به سبب پایین بودن ازدواج ، زاد و ولد و مهاجرت به شهرها ، خرید یا اجاره یک مسکن و یا آپارتمان کار مشکلی نبود. اما پس از ، جنگ دوم ، بویژه بعد از سال 1950 ، همه شهرهای دنیا مورد هجوم مهاجرین روستایی قرار می گیرد ، ازدواج های بیشتری عملی می شود ، میزان زاد و ولد بالا می گیرد در نتیجه اجاره یا خرید یک مسکن و آپارتمان با مشکلات بسیاری همراه می شود. از این رو در نظام زیستی یا سیستم اکولوژیکی ، درجه تراکم جمعیت ، کیفیت پراکندگی و نحوه اشغال زمین از مواردی است که مورد تاکید قرار می گیرد. ( زنجانی.ص11 )

محیط: (ص11)

در شهرها بویژه تهران بزرگ ، دگرگونی و تغییرات عوامل محیط طبیعی به حداکثر خود می رسد انسان آب و هوای شهرها را خلق می کند که با آب و هوای روستاها و مناطق بیرون از شهرها تفاوت دارد. در شهرها مدت تابش خورشید در مجموع کمتر است ، غالباً حد متوسط درجه حرارت زمستان نسبت به محیط های بیرون از شهرها پایین تر است !، سرعت باد در شهرها کمتر است ، بادهای ملایم در شهرها حاکمیت دارد ، ریزش های جوی بیشتر است و بالاخره در پاره ای از شهرها مه خیلی بیشتر از فضاهای بیرونی است. انسان هوای شهرها را آلوده می کند ، آبها بوسیله انسان و صنایع شهری به فاضل آبها تبدیل می شود ، زمین با احداث خیابان ها ، جاده ها ، راه آهن ها منابع ذخیره آب ، استادیوم های ورزشی و فرودگاه ها بسرعت از بین می رود و یا تغییر شکل می یابد.

جدایی گزینی اکولوژیکی: (جغرافیای اجتماعی شهرها.ص29)

جدایی گزینی اکولوژیکی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که ساکنین شهرها از نظر درآمد مذهب ، نژاد ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی به دسته ها و گروه های گوناگون تقسیم می شوند. از اینرو در انتخاب محله مسکونی همواره رقابتهایی میان گروه های شهری در جریان است و گروهی برنده می شوند که از قدرت و درآمد بیشتری بهره مندند. نتیجه رقابت های گروهی منجر به جدایی گزینی اکولوژیکی گروهی از گروه دیگر می شود. بدینسان که هر گروهی با پایگاه اجتماعی – اقتصادی برابر ، معتقدات مذهبی یکسان و یا هم نژاد بودن ، گرد هم می آیند و منطقه یا محله ای را جهت سکونت خود انتخاب می کنند و یا از روی اجبار به زندگی در محله ای که جامعه شهری برای آنها تعیین کرده است تن در می دهند. به موازات جدایی گزینی اکولوژیکی ، هر یک از محلات شهری مشخصات ویژه ای به خود می گیرد و از چهره و بافت معینی تبعیت می کند که با سایر محلات شهری تفاوت دارد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:52 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه روشهای مختلف کاهش PAR در OFDM

پایان نامه بررسی و مقایسه روشهای مختلف کاهش PAR در OFDM


چکیده:

مدولاسیون چند حاملی OFDM به دلیل ویژگی های خوبی که برای ارتباطات بی سیم دارد اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته و برای پخش رادیویی و تلویزیونی و شبکه های محلی استاندارد گردیده است. در کنار مزایایی که OFDM دارد برخی معایب باعث شده که استفاده کردن از آن با مشکل مواجه شود.

سیگنال OFDM از جمع چندین کانال فرکانسی که دامنه و فازهای اتفاقی و مستقل از هم دارند ساخته می شود. با توجه به اینکه تعداد حامل های به کار رفته، N، زیاد می باشد در زمان هایی که کانال ها فاز یکسانی دارند دامنه آنها با یکدیگر جمع شده و دامنه سیگنال OFDM خیلی بزرگ می شود. این دامنه بزرگ پیک هایی را به وجود می آورد که در سیستم هایی نظیر D/A و HPA که رنج دینامیکی محدودی دارند برش خورده و در نتیجه باعث گسترش طیف می گردد. بعلاوه، برش خوردن سیگنال ایجاد ICI و ISI نموده و باعث افزایش BER می گردد. برای ارزیابی دامنه سیگنال OFDM نسبت حداکثر توان به متوسط توان موسوم به PAR، به عنوان معیار مقایسه مطرح گردیده است.

هدف از این پروژه بررسی و مقایسه روش هایی است که برای کاهش PAR سیگنال OFDM به کار برده می شود.

در این پروژه ابتدا مشخصه مدولاسیون چند حاملی OFDM بیان گردیده و سپس مشخصه آماری PAR بررسی و روابط تئوری آن به دست آمده است. سپس روش های کاهش PAR معرفی و شبیه سازی آنها در محیط Matlab انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی این روش ها با نتایج به دست آمده از روابط تئوری مقایسه گردیده و عملکرد هر روش با توجه به میزان تاثیرگذاری آن بر کاهش PAR و اثرات آن بر پارامترهای دیگر نظیر بار محاسباتی، پیچیدگی سخت افزار، مشخصه BER و توان افزوده شده بررسی شده و با یکدیگر مقایسه شده است.

مقدمه

انتقال اطلاعات در مخابرات دیجیتال به دو صورت تک حاملی و چند حاملی انجام می شود. در حالت مدولاسیون تک حاملی اطلاعات به طور سریال بر روی یک حامل فرکانسی قرار می گیرد در صورتی که در چند حاملی اطلاعات از طریق چند حامل فرکانسی ارسال می گردد. استفاده از مدولاسیون چند حاملی از دهه 1950 آغاز گردید و از همان زمان ایده استفاده از حامل ها به صورت همپوش مطرح شد و در دهه 1970 در آمریکا به این موضوع بسیار توجه گردید. امروزه این تکنولوژی در زمینه های مختلف نظیر ADSL و VDSL و… به کار رفته و از سوی ETSI برای پخش رادیویی (DAB) و پخش تلویزیونی (DVB) استاندارد گردیده است. این تکنولوژی برای شبکه های محلی بی سیم و به طور مشخص HiperLAN/2 و IEEE 802-11 مطرح گردیده و اخیرا به عنوان یک کاندید برای نسل چهارم تلفن های همراه پیشنهاد شده است.

در مدولاسیون چند حاملی برای اینکه راندمان پهنای باند افزایش یابد از حامل های متعامد استفاده می شود به طوری که در طول باند فرکانسی با یکدیگر همپوشانی دارند. مدولاسیون چند حاملی با حامل های متعامد OFDM نامیده می شود. در OFDM رشته اطلاعات اصلی با طول Ts که ناشی از مدولاسیون دیجیتال نظیر QAM می باشد که به N کانال موازی ارسال شده و با حامل فرکانسی آن کانال مدوله می شود. باند فرکانسی بین دو کانال مجاور برابر با 1/T است که در آن T طول سمبول OFDM است و N برابر طول سمبول های اصلی می باشد. در ابتدا تصور بر آن بود که برای ایجاد سمبول OFDM به بانکی از اسیلاتورها در سمت فرستنده نیاز است تا حامل های فرکانسی هر کانال ایجاد شود و سپس در گیرنده نیز با استفاده از آشکارساز همبستگی اطلاعات اولیه بازیابی می شود. در این صورت پیچیدگی زیادی در سخت افزار فرستنده و گیرنده ایجاد می شود. بعدا مشخص شد که حاصل جمع سمبول های مدوله شده از طریق حامل های فرکانسی هر کانال در واقع IDFT، N تایی رشته اطلاعات اولیه می باشد. در این صورت با بکار بردن IFFT در سمت فرستنده پیچیدگی سیستم تا مرتبه NlogN/2 کاهش می یابد و در گیرنده نیز با کمک FFT اطلاعات اولیه به راحتی بازیابی می گردد. نمایش طیف فرکانسی هر کانال یک تابع Sinc(0 است به صورتی که قله هر تابع در محل گذر از صفر توابع Sinc(0 دیگر کانال ها قرار دارد که باعث می شود در حوزه فرکانس تداخلی میان کانال ها به وجود نیاید و بدین ترتیب راندمان باند فرکانسی N برابر افزایش یافته است. وقتی گستردگی تاخیر در مقایسه با طول سمبول OFDM به اندازه کافی کوچک باشد اثرات ISI ناچیز می شود. بنابراین راه حل ساده برای مقابله با اعوجاج های ناشی از تاخیر چند مسیری افزایش، افزایش طول سمبول OFDM است به طوری که از حداکثر تاخیر ناشی از مسیرهای مختلف طولانی تر باشد. بهترین راه حل برای افزایش طول سمبول OFDM استفاده از زمان پیشوند چرخشی (CP) که در آن v نمونه از اطلاعات سمبول OFDM در ابتدای سمبول قرار می گیرد. اگر طول اضافه شده به اندازه کافی بزرگ باشد اثرات ISI و ICI کنترل می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:09 | چاپ مطلب

تحقیق کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

تحقیق کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

فصل اول

مقدمه:

بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.

انواع تلفات:

معمولاً در شبکه های برق رسانی هنگامی که بحث از تلفات و کاهش آن می شود منظور کاهش تلفات انرژی است و نه کاهش تلفات توان. جهت روشن شدن مفاهیم تلفات ابتدا این دو نوع تلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- تلفات توان:

توان مصرفی برای هر مشترک به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که باعث می شود میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف شبانه روز، هفته، ماه و سال متفاوت باشد. به همین دلیل می توان تولیدی نیروگاهها نیز متغیر خواهد بود و به دلیل اینکه برنامه ریزی توسعه و ظرفیت تولید نیروگاهها براساس مصرف پیک مشترکان تنظیم می گردد، بنابراین هر چه مصرف در پیک بیشتر باشد افزایش ظرفیت نیروگاهها را به همراه خواهد داشت.

یکی از عوامل مهمی که در عمل به حساب تلفات منظور نمی شود بالا بودن غیرمنطقی دیماند مصرف مشترکین اعم از صنعتی، تجاری، خانگی و … می باشد. به عبارت دیگر در اکثر موارد می توان با اجرای صحیح مدیریت مصرف، توان ماکزیمم مصرف کننده را کاهش دهیم بدون اینکه در برنامه کاری آن اختلالی ایجاد شود. حال اگر به عنوان مثال مصرف یک مشترک از p1 به p2 کاهش یابد، ظرفیت تولیدی نیروگاه به اندازه (p1 – p2) آزاد می شود بنابراین از یک دیدگاه دیگر می توان گفت این مقدار یعنی p1 – p2 جزو تلفات می باشد.

2- تلفات انرژی:

آنچه در گزارشات به عنوان تلفات نام برده می شود، میزان تلفات انرژی می باشد که در حقیقت از مجموع مقادیر لحظه ای تلفات توان به دست می آید و یا به عبارت دیگر تلفات انرژی مقدار متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه می باشد. از آنجا که مقدار تلفات توان در دامنه وسیعی تغییر می کند در نتیجه مقدار ماکزیمم تلفات که عمدتاً در ساعات پیک اتفاق می افتد بمراتب بیش از مقدار متوسط تلفات انرژی می باشد. به عبارت دیگر وقتی تلفات انرژی در یک شبکه 10 درصد می باشد، مقدار تلفات توان همان شبکه در ساعات پیک بار بمراتب بیش از ده درصد می باشد که نسبت این ارقام تابعی است از شکل منحنی تغییرات بار و ضریب بار مصرف. در یک مصرف کننده با ماهیت بار شبکه بار سراسری برق، درصد تلفات توان چنین مصرف کننده حدود 50 درصد ترقی می کند و در نتیجه مقدار تلفات توان در ساعت پیک به حدود 15 درصد می رسد. اما اگر هدف مطالعه تلفات توان در شبکه ای با ضریب بار کمتر از ضریب بار شبکه سراسری برق باشد، مقدار افزایش توان بمراتب بیشتر از 50 درصد خواهد بود.


فهرست مطالب :

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف

مقدمه_________________________________________ 2

تلفات_________________________________________ 3

عوامل موثر بر تلفات_______________________________ 7

روشهای محاسبه تلفات _____________________________ 16

یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد ___ 23

بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه________________ 28

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات 34

روش اول : خازن گذاری ____________________________ 35

روش دوم : تجدید آرایش شبکه _______________________ 60

روش سوم : جبران ساز خازنی _______________________ 86

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت ____________________ 106

نتیجه نهایی ____________________________________ 121

منابع و مآخذ____________________________________ 122خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، کاهش، تلفات، خطوط، فشار، ضعیف
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:05 | چاپ مطلب

سمینار برق گشتاور گیر در موتورهای BLDC روشهای کاهش آن

سمینار برق گشتاور گیر در موتورهای BLDC روشهای کاهش آن

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده:

در موتور های جریان مستقیم بدون جاروبک گشتاور گیر در اثر عکس العمل بین آهنرباهای رتور و دندانه های استاتور ایجاد می شود. این گشتاور در موتورهای BLDC باعث ایجاد نویز و لرزش می شود. از آنجا که در بارهای حساس به یک گشتاور صاف نیاز است، بنابراین باید این ریپل گشتاور را کاهش دهیم. گشتاور گیر را می توان به روش های مختلفی از جمله انحراف دندانه های استاتور، قطعه قطعه کردن آهنربای دائم، استفاده از شیارهای مصنوعی و… کاهش داد. بعضی از این روش ها عملی نمی باشند و برخی پر هزینه هستند اما بعضی از آنها ساده، ارزان و مؤثر می باشند. در این مجموعه به معرفی این روش ها می پردازیم و آنها را با هم مقایسه می کنیم.

مقدمه:

موتورهای جریان مسقیم بدون جاروبک (BLDC) در صنعت کاربرد زیادی دارند. اما یکی از مشکلات این موتورها گشتاور گیر می باشد که باعث ایجاد لرزش در موتورها و همچنین تولید سرعت متغییر در آنها می شود. گشتاور گیر در اثر عکس العمل بین آهنربای دائم رتور و دندانه های استاتور به وجود می آید و آن را به صورت نسبت تغییر انرژی در فاصله هوایی به تغییر زاویه رتور نشان می دهند.

در فصل اول این مجموعه ساختار و انواع موتورهای BLDC را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس آنها را با موتورهای DC معمولی مقایسه می کنیم. در فصل دوم ماهیت گشتاور گیر را شناسایی کرده و دو روش آنالیزی برای محاسبه آن را آورده ایم. سپس در فصل سوم انواع روش هایی که تا کنون برای محاسبه گشتاور گیر در نشریاتی مانند IEEE ارائه شده است را بررسی می کنیم و مزایا و معایب هر یک را توضیح می دهیم. با توجه به عوامل مؤثر در اندازه گشتاور گیر روش های متفاوتی برای کاهش آن از جمله انحراف آهنرباها و یا شیارها استفاده از شیار های مصنوعی، قطعه قطعه کردن آهنربا و… پیشنهاد شده است که در ادامه به آنها می پردازیم. در انتها در فصل چهارم به نتیجه گیری از اطلاعات ارائه شده در فصول قبل می پردازیم.

فصل اول

اصول و ساختمان موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک (BLDC)

موتورهای DC راندمان بالایی دارند و به دلیل مشخصات برجسته شان می توان از آنها به عنوان سرو موتور استفاده نمود. تنها عیب این موتورها نیاز آنها به کموتاتور و جاروبک است که دائم در معرض فرسایش می باشند و نیاز به سرویس و نگهداری دارند. موتور های جریان مستقیم بدون جاروبک Brush Less Direct Current) BLDC) موتورهایی هستند که وظیفه کموتاتور و جاروبک در آنها بر عهده کلیدهای الکترونیکی می باشد.

1-1- اساس کار موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک

در یک موتور DC معمولی آرمیچر در روی رتور و میدان بر روی استاتور قرار دارد. ولی در موتور بدون جاروبک وضع به این گونه نیست. بلکه ساختمان این موتورها شباهت بسیاری به موتورهای AC سنکرون دارد. در این موتورها آرمیچر بر روی استاتور قرار دارد و میدان از دو یا چند آهن ربا که روی رتور نصب می شوند، تشکیل می گردد.

سیم پیچی این نوع موتورها شبیه سیم پیچی موتورهای AC چند فاز می باشد و معمول ترین آنها دارای سیم پیچی سه فاز است که با یک سیستم تحریک یک قطبی کار می کند.

موتورهای DC بدون جاروبک از نظر طرز تعیین وضعیت رتور با موتورهای AC تفاوت دارند. بدین منظور در این موتورها از کلید الکترونیکی استفاده می شود که سیگنال های تعیین وضعیت را تولید می نمایند. عمومی ترین روش کنترل وضعیت روش هال می باشد ولی بعضی از موتورها از آشکار سازهای نوری هم استفاده می نمایند.

برای درک اصول کار موتورهای BLDC یک موتور سه فاز تک قطبی را مورد بررسی قرار می دهیم. شکل 2-1 چنین موتوری را نشان می دهد. در این موتور برای تعیین وضعیت از آشکار سازهای نوری (فتو ترانزیستور) استفاده شده است.

سه عدد فتو ترانزیستور TP1 و TP2 و TP3 در انتهای لبه یک صفحه مسطح با زاویه 120 قرار گرفته اند و در جلوی آنها شاتر چرخانی قرار گرفته که به محور رتور متصل است و به همراه آن می چرخد و اجازه عبور نور و برخورد آن با فتوترانزیستورها را می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 18:28 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .

این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با استفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت پژوهش 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1- هدف اصلی 6

1-4-2- اهداف فرعی 7

1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق 7

1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق 7

1-6-1- تعریف مفهومی 7

1-6-2- تعریف عملیاتی 8

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعریف وابستگی 10

2-2- وابستگی و رسانه 11

2-3- اعتیاد اینترنتی 14

2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی 17

2-4-1-نشانه های روان شناختی 18

2-4-2-نشانه های جسمانی 18

2-4-3-نشانه های رفتاری 18

2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی 18

2-5- فیسبوک چیست؟ 19

2-6- نشانه های فیس بوک بازان 22

2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی 22

2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک 31

2-9- هوش هیجانی چیست 32

2-10- اهمیت هوش هیجانی 38 2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات 39

2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی 40

... 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت41

... 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد 41

2-11- ادراک هیجانات 42

2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی 44

2-12-1- سواد هیجانی 44

2-12-2- توانش هیجانی 46

2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی 48

2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش 48

2-13-2- الگوهای آمیخته 50

2-13-3- الگوهای توانایی 53

2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی 54

2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی 59

2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی 65

2-16-1- اجتماعی شدن 66

2-16-2- نقش والدین 66

2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان 67

2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها 67

2-16-5- سهم همسالان 68

2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران 68

2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها 69

2-16-8- تحول شناختی 70

2-17- کارکردهای هوش هیجانی 71

2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی 71

2-17-2 - هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا 75

2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده 77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری 81

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری 81

3-3- طرح تحقیق 81

3-4– روش اجرای پژوهش 82

3-4-1- شرح جلسات82

3-5- ابزار پژوهش 84

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان 84

3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن 84

3-5-3- نحوۀ نمره گذاری 86

3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری 96

5-2- محدودیت های پژوهش 98

5-3- پیشنهادات 98

منابع و مآخذ 99

منابع فارسی 100

منابع انگلیسی 102

پیوست ها 107

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول2-1- 55

جدول3-1- 81

جدول3-2- 87

جدول4-1- 90

جدول4-2- 91

جدول4-3- 91

جدول4-4- 92

جدول4-5- 93

جدول4-6- 94خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 18:26 | چاپ مطلب

مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

بخشهایی از متن:

بررسی راهکارهای تعدیل جمعیت کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌ها
سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها
شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر
شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر
شناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر

...

در این همایش طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در خصوص عوامل تاثیر گذار در کاهش استفاده از مجازات زندان اظهار داشت : کاهش جمعیت کیفری زندانها مسئله ای نیست که فقط مربوط به یک کشور باشد بلکه این مشکل در اکثر کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای پیشرفته نیز همین مشکل را دارند و این نکته مثبتی است که در دستور کار قضایی قرار گرفته تا جمعیت کیفری زندانها کاهش پیدا کند .
وی در ادامه به بررسی عواملی که موجب شلوغی زندانها شده پرداخت و گفت : پس از انقلاب جرم انگاری در کشور زیاد شده و متاسفانه برای هر عملی مجازات حبس پیش بینی شد و این روند هنوز هم ادامه دارد منجمله اخیراً قانون برای شرکت های هرمی ٣ تا ١٠ سال حبس را مشخص کرده است که می توان آن را با مصادره اموال و مجازاتهای جایگزین و فرهنگسازی کاهش داد .
طباطبایی افزود : متاسفانه جامعه نیز مجازاتی جز حبس را قبول ندارد ؛ اول باید مبادی فرهنگی و عرفی اصلاح شود تا جامعه نیز نگرشی متفاوت نسبت به حبس داشته باشد و همچنین قانونگذار است که میزان مجازات ها را تعیین می کند و در مواردی که قانونگذار حبس تعیین کرده قضات نیز نمی توانند تغییری در قوانین اعمال نمایند چون قاضی مجری قانون است و از قانون تبعیت می کند .
وی در خصوص راهکارهایی که در این امر موثر است گفت : همانطور که رئیس قوه قضائیه فرمودند بازداشتگاههایی جداگانه تاسیس گردد تا زندانیان تحت قرار نگهداری شوند ؛ باید دید جامعه ، مسئولین و علما را نسبت به دستگاه قضایی اصلاح نمود و با فرهنگسازی جامعه نسبت به قوانین و مقرارت آشنایی پیدا کنند .
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار افزایش اختیار دادستانها جهت استفاده از راهکارهایی مثل تعلیق تعقیب و ... شد و افزود : در اکثر کشورهای دنیا دادستان اختیار دارد حتی اگر دلایل هم کافی بود تعقیب را متوقف کند و متهم را آزاد نماید و پرونده را به دادگاه ارسال نکند .
در ادامه این همایش روسای دادگستری ، دادستان ها و روسای زندانهای استان اصفهان با حضور در زندان مرکزی اصفهان از کلیه قسمتهای این زندان و بندهای بازدید نمودند و از نزدیک با مشکلات مددجویان آشنا شدند .


 • رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شود.
  * لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود
  * آئین نامه نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز
  * « شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴
  « تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
  * رییس کل دادگستری هرمزگان:
  نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست
  * رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند
  * میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از ۴ برابر شد
  * شرایط قوانین به گونه‌ای است که ورود افراد به زندان بسیار آسان است

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شود.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت فرا رسیدن شبهای قدر و تسلیت شهادت حضرت علی (ع) به فرا رسیدن روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: قطعاً ملت غیور و آگاه ایران اسلامی امسال نیز در روز جهانی قدس با شور خاص و همبستگی همیشگی خود، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، زورگویی های عمال رژیم صهیونیستی را محکوم خواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: روز جهانی قدس به عنوان نماد ایجاد وحدت و ضرورت تقویت مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس از سوی مسلمانان جهان و در واقع منشوری عملی در راه مقابله با اشغال قدس شریف است که از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران به یادگار مانده است.
رئیس قوه قضائیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را ناشی از به بن بست رسیدن و استیصال این رژیم در مقابله با مقاومت مشروع ملت فلسطین برشمرد و گفت: حضور پرشور مردم ایران و سایر مسلمانان جهان در راهپیمایی روز قدس موجب تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین و امیدواری آنان خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی با موضوع حدود مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان و تاکید بر لزوم اصلاح آن گفت: به نظر من تعزیرات نیز برای اطفال زیر‌۱۸‌سال نباید اجرا شود و اصولاً نباید‌حکم تعزیرات سنگینی برای اطفال زیر ۱۸ سال صادر شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه مجازات تعزیری در سنین زیر ۱۸ سال باید جنبه تربیتی داشته باشد و نه تنبیهی، گفت: برای افراد زیر ۱۸ سال مجازات تعزیری خاصی نیاز است که پایه و اساس آن باید تربیت واصلاح اطفال بزهکار باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در مسوولیت های جزایی باید نکاتی را که می‌توان در رفع اجرای حکم در طفلی که بالغ شده است اما رشید نیست، استفاده کرد و دادگاهها در این زمینه باید ادله لازم را بپذیرند.
وی افزود: هر آینه «رشد نوعی» وجود نداشت این موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غیرحد است و باید در قانون عنوان شود که افراد زیر ۱۸ سال در معرض عدم رشد هستند و این موضوع باید توسط محاکم مورد توجه و بررسی جدی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: باید با اصلاح قانون شرایط جدیدی را برای حکم مجازات اطفالی که به سن بلوغ شرعی(۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسیده و رشید نیستند، فراهم کرد چرا که این مسئله از موارد «شبهه» است و دادگاهها باید بررسی کنند که آیا طفل به این حکم جاهل است یا عالم.

...

نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست.


شامگاه سی‌ام مهر ماه زندان مرکزی بندرعباس شاهد حضور جمعی از خیرین و نیکوکارانی بود که به دعوت دادگستری کل هرمزگان و اداره‌ی زندان‌های هرمزگان جهت حضور در جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند گردهم آمده بودند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن یکتن خدایی رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه و رییس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم با قرائت پیام رییس قوه‌ی قضاییه گفت: خداوند کریم در آیات آسمانی قرآن کمک به نیازمندان را به باغی زیبا بر فراز تپه‌ای بلند تشبیه کرده است که با بارش باران رحمت الهی بر محصول آن افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان کمک به آزادی زندانیان محکوم به پرداخت دیه و محکومان مالی که به دلیل تنگدستی سال‌ها در حصار زندان مانده‌اند، نه تنها با آزادی انسان‌های دردمند و محروم، افراد شامل مهر و محبت انسانی قرار می‌گیرند، بلکه خانواده‌های آنان نیز از بیم و هراس بی‌سرپرستی و بی‌پناهی نجات خواهند یافت.
وی در ادامه به تشریح دلایل حضور تعداد زیادی از زندانیان بدهکار در زندان‌های کشور پرداخت و گفت: اولین عامل عدم اجرای دقیق قوانین مربوط به بیمه‌ی شخص ثالث است که سال‌هاست به یک مشکل بزرگ برای دستگاه قضایی و مردم مبدل شده است. دومین مساله مربوط به عدم انطباق عرف و قانون در مساله مهریه‌ی بانوان است زیرا عرف پرداخت مهریه را منوط به اختلاف یا طلاق می‌داند، اما قانون مهریه را به محض وقوع عقد به ذمه زوج می‌داند.
رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه استان، نقض قوانین مربوط به نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دیگر عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها دانست.
یکتن خدایی افزود: امروز بیش از ۵ هزار زندانی مالی در سراسر کشور و بیش از ۱۰۰ زندانی مالی در هرمزگان نیازمند یاری خیرین هستند.
وی با اشاره به تلاش‌های مستمر ستادهای دیه در سراسر کشور جهت آزادی زندانیان بدهکار تصریح کرد: متاسفانه هر چه این فعالیت‌ها گسترش می‌یابد آمار تصادفات، ورشکستگی‌های مالی، دیون پرداخت نشده و به اجرا گذاشته شدن مهریه هم افزایش می‌یابد.
در این جلسه مدیر عامل ستاد دیه‌ی استان نیز با ارایه‌ی آمار عملکرد این ستاد در سال ۸۴ و ۶ ماهه نخست سال ۸۵ را تشریح کرد.

مرادی‌نژاد، آمار عملکرد ۶ ماهه اول سال ۸۵ ستاد دیه را بیش از عملکرد سراسر سال قبل دانست و گفت: با تاکیدات مستمر رییس کل دادگستری، تلاش مددکاران ستاد دیه و همکاری دستگاه‌های مختلف سال گذشته بیش از ۶۰ زندانی با بدهی بالای ۹ میلیارد ریال از حبس رهایی یافتند و امسال نیز این روند با رشد بی‌سابقه‌ای ادامه دارد.
در پایان این مراسم خیرین حاضر در جلسه از جمله اعضای اصناف انبوه‌سازان هرمزگان مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال جهت آزادسازی زندانیان نیازمند اهدا کردند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:36 | چاپ مطلب

کاهش ذخایر انرژی و نگرانی مشتری به خاطر هزینه‌های انرژی به افزایش نیاز برای تحقیق در حوزه حفظ انرژی منجر شده است

کاهش ذخایر انرژی و نگرانی مشتری به خاطر هزینه‌های انرژی به افزایش نیاز برای تحقیق در حوزه حفظ انرژی منجر شده است. حفظ انرژی در ساختمان‌ها، حفظ انرژی گرمایی همراه با استفاده کم از انرژی را شامل می‌شود و تا حدودی با حداقل کردن جریان گرمایی بین محیط‌های بیرون و داخل بدست می‌آید. مطالعات کمی در مورد نقش وسایل نساجی خانگی در حفظ انرژی خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌های دارای عایق بندی خوب پیدا شده‌اند که انتقال گرما بین محیط بیرون و داخل را کاهش می‌دهند، اما نقش پرده‌های ضخیم در عایق‌بندی پنجره به طور مفصل بررسی نشده‌اند، مخصوصاً مواردی که به تعدیل رطوبت نسبی داخل مربوط می‌شوند.

پنج درصد از مصرف کلی انرژی ملی ما، از طریق پنجره‌های ساختمانی به هدر می‌رود. اخیراً تکنیک‌های حفظ انرژی خانه، در کاهش اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها دارای کارایی کمتری نسبت به تکنیک‌های حفظ انرژی از طریق دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها بوده‌اند.

اگرچه اتلاف کلی انرژی از یک خانه کاهش می‌یابد زمانی که به خوبی عایق‌بندی شود ولی با این حال درصد واقعی اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها افزایش می‌یابد. انواع خاصی از طرح‌های پنجره در کاهش اتلاف انرژی مؤثر هستند. با این وجود، این کاهش هنوز با کاهش اتلاف انرژی از طریق دیوارهای دارای عایق مناسب برابر نیست.

اگر به خوبی سامان‌دهی شود، پرده‌های پنجره می‌توانند به کاهش اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها کمک کنند. همچنین آنها مزیت انعطاف‌پذیری را نیز دارد که به سادگی می‌توان آنها را باز کرد تا از انرژی خورشیدی استفاده حداکثر را برده یا اینکه بسته شوند تا اتلاف انرژی را کاهش دهند.

پرده‌ها می‌توانند بر حفظ انرژی به وسیله کاهش اتلاف حرارتی زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثیر گذارند. بررسی‌ها نشان داده‌اند که توانایی وسایل سایبان پنجره برای مسدود کردن جریان هوا، تنها ویژگی مهم در تأثیر بر مقدار کلی عایق بندی می‌باشد. با این وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندی کاربردی و کارایی طراحی شوند.

تا اتلاف حرارت همرفتی را کنترل کنند، اهمیت بافت دیگر، ویژگی‌های ساختاری و تاروپود به میان می‌آید. در حالی که چنین مطالعه مجزا بر ویژگی‌های عایق بندی مختلف پرده‌ها و دیگر وسایل سایبان متمرکز شده‌اند، اهمیت نسبی هر یک از این فاکتورها مشخص نشده‌اند.

رطوبت‌های نسبی داخل به طور فصلی فرق می‌کنند. براساس نوع سیستم گرمایی مورد استفاده، رطوبت‌های نسبی بسیار پایین در زمستان متحمل می‌شوند. با این وجود، پیشرفت‌ها در تکنولوژی ساخت و ساز که از تأکید اخیر بر راندمان گرمایی نشات گرفته، به مقادیر کم نشت و هواکشی در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثیر نامطلوب کیفیت هوای داخل وضعیت دیگری که از ترکیب نشت کم و دماهای پایین داخل نشات می‌گیرد افزایشی در رطوبت نسبی داخل اغلب تا نقطه تقطیر در ساختمان می‌باشد. پیچیدگی بیشتر مسئله، رطوبت نسبی داخل را از طریق استفاده از دستگاه‌های مرطوب کن مکانیکی افزایش می‌دهد و به عنوان محافظتی در مقابل سرمای زمستان توصیه می‌شود.

خواه به خاطر نشت کم، دمای پایین داخل یا استفاده از دستگاه‌های مرطوب‌کن فنی، تغییرات رطوبت نسبی بر ویژگی‌های عایق بندی پارچه‌های پرده تأثیر خواهد گذاشت.

رابطه بین خصوصیات جذب رطوبت از یک بافت و ویژگی‌های عایقی آن در سطوح مختلف رطوبت نسبی توضیح داده نشده است. در حالی که انتظار می‌رود که پرده‌های دارای بافت‌های هیدرولیک واکنش بیشتری به تغییر در رطوبت نسبی نسبت به بافت‌هایی نشان خواهند داد از بافت‌های هیدروفوبیک تشکیل شده‌اند، اما تأثیر این واکنش روی ویژگی‌های عایق پرده در این مقاله گزارش نشده است.

تعیین انرژی بهینه که خصوصیات پرده‌ها را حفظ می‌کند ضروری است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زمانی که در ترکیب با پنجره‌های خوب عایق‌بندی شده استفاده می‌شوند، اتلاف انرژی پنجره را به اندازه اتلاف انرژی از طریق دیوارها کاهش خواهد داد، در حالی که مزایای مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذیری، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشیدی را موقع نیاز و وجود حس زیباشناسی را افزایش می‌دهد.

این پروژه بر روابط میان انتقال حرارت، رطوبت نسبی و چند بافت و پارچه و ویژگی‌های ساختاری پرده‌ها متمرکز است. متغیرهای مستقل نوع بافت (هیدروفیلیک یا هیدروفوبیک)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگی بافت پارچه رویی، و پارچه آستری و فاصله بین روی پارچه پرده و آستر را شامل می‌شوند. متغیر وابسته مقدار انتقال گرمایی از پرده به اضافه پنجره می‌باشد. مقادیر انتقال از مدل‌های پرده که ترکیبات سطوح مختلف هر یک از متغیرها را دارا می‌باشد، به دو روش رطوبت نسبی مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه1

1-1- اهداف4

1-2- فرضیه ها5

1-3- پنداشت ها (گمان ها6

1-4- محدودیت ها6

1-5- تعاریف7

فصل دوم10

مرور مقاله 10

2-1- حفظ انرژی11

2-2- تئورسی انتقال حرارت12

2-3- طراحی و عملکرد پنجره14

2-4- ویژگی های بافت، لیف (رشته) وپارچه17

2- 5- نشت پذیری هوا و تخلخل19

2-5-1- رابطه بین نشت پذیری هوا و تخلخل21

2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه22

2-5-3- فاکتورهای پارچه و لیف مرتبط با نشت پذیری هوا27

2-5-4- لایه‌های چندگانه پارچه29

2-6- رطوبت30

2-7- پرده‌ها و دیگر وسایل عایق‌بندی پنجره32

2-8- ابزار سازی63

فصل سوم: رویکرد67

3-1- پارچه‌ها68

3-2- ویژگی‌های پارچه69

3-3- شکل هندسی پرده‌ها75

3-3-1- تعیین سطح اسپیسر81

3-3-2- تعیین حجم90

3-3-3- مساحت سطح پارچه91

3-4- انتقال حرارت92

3-5- طرح تجربی (آزمایشی94

3-6- تحلیل آماری 97

فصل چهارم99

نتایج و بحث 99

4-1- مقدمه100

4-2- ضریب گسیل لایه‌های تکی 101

4-2-1- تضادها براساس نوع بافت109

4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادی بافت110

4-2-3- تفاوت‌های براساس رنگ پارچه 111

4-3- آزمایش‌های دو لایه112

4-3-1- نوع پارچه116

4-3-2- فشردگی پرده117

4-3-3- فشردگی آستری117

4-3-4- فاصله سه بعدی118

4-3-5- ترکیب فشردگی پرده و فشردگی آستری119

4-3-6- ترکیب فشردگی پرده، فشردگی آستری و فاصله گذاری121

4-3-7- رطوبت نسبی123

4-3-8- خلاصه نتایج چند لایه124

4-4- ویژگی‌های فیزیکی124

4-4-1- مدل‌های تک لایه125

4-4-2- مدل‌های چند لایه129

4-4-3- ویژگی‌های منحصر بفرد131

4-5- خلاصه132

فصل پنجم 137

خلاصه، بحث‌ها و توصیه‌ها137

5-1- خلاصه و نتایج138

5-2- توصیه‌ها141

عنوان صفحه

2-1. جدول : ویژگی های فیزیکی پارچه34

2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگی آستر41

2-10. جدول. دو عامل تحلیل واریانس برای پارچه‌ها در لایه‌های مجزا42

2-13. جدول ضریب گسیل، با نوع بافت و رطوبت نسبی42

2-23. جدول مقادیر ضریب گسیل با فشردگی پرده و فشردگی آستری44

2-24. جدول مقادیر ضریب گسیل با فشردگی پرده، فشردگی آستری و فاصله گذاری 45

2-25. جدول ضریب گسیل توسط پارچه و فشردگی پرده46

2-26. جدول ضریب گسیل توسط پارچه و فشردگی آستر46

2-27. جدول ضریب گسیل با پارچه و فاصله گذاری47

2-28 .جدول ضریب گسیل با پارچه و رطوبت نسبی47

2-40. جدول مقادیر ضریب گسیل ـ فاز 2 (لایه‌های دوگانه53

3-5 . جدول مساحت سطح پارچه91

3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعیت (مختلف91

4-7. جدول مقادیر ضریب گسیل پارچه‌ها (تک لایه‌ها، صاف105

4-14. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت108

4-15. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت و رطوبت نسبی108

4-16. جدول ضریب گسیل‌ها توسط رنگ108

4-17. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت و رطوبت نسبی110

4-18. جدول ضریب گسیل‌ها توسط رنگ111

4-19. جدول تفاوت‌های پارچه‌های تک لایه براساس رنگ112

4-20. جدول میانگین‌های تأثیرات عامل اصلی برای مدل‌های چند لایه114

4-21. جدول تحلیل‌های واریانس برای پارچه‌های لایه‌دار شده115

4-31. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تک لایه مدل 1125

4-32. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تک لایه، مدل 2127

4-33. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تک لایه ـ مدل 3127

4-34. جدول تحلیل رگرسیون برای پارچه‌های تک لایه ـ مدل 4128

4-35. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تک لایه ـ مدل 5129

4-36. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پرده‌های چند لایه ـ مدل 1130

4-37. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پرده‌های چند لایه ـ مدل 2131

4-38. جدول تحلیل‌های رگرسیون پرده‌های چند لایه ـ مدل 3131

5-39.جدول مقدار ضریب گسیل ـ فاز یک (تک لایه137

2-2 نمودار : تراوش پذیری هوا از لایه های متوالی پارچه G 36

2-5 نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50 درصدی 37

2-6 نمودار:تعیین فشردگی 50 درصدی 37

2-11 نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد38

2-12 نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد39

2-13 نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد40

2-31 نمودار.ضریب گسیل حرارت پارچه‌های تکی در سطوح متفاوت رطوبت 42

2-32 نمودار.ضریب گسیل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبی42

2-33 شکل .ضریب گسیل پارچه‌های پرده لایه شده با پارچه آستری43

2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضریب گسیل بین پارچه‌ها با فشردگی پرده 47

2-35 نمودار.تأثیر فشردگی آستری روی ضریب گسیل48

2-36 نمودار.تأثیر فشردگی استری روی ضریب گسیل پارچه‌های مختلف پرده‌ای 49

2-37 نمودار. ضریب گسیل پرده‌ها با فاصله‌گذاری 50

2-38 نمودار.تأثیر فاصله گذاری بین پارچه‌های روی ضریب گسیل 51

2-39 نمودار. تفاوت‌ها در ضریب گسیل بین پارچه‌ها با رطوبت نسبی 52

3-1 نمودار . فاکتورهای پارچه68

3-3 شکل فاکتورهای شکل 76

7-7 شکل. فشردگی صد در صد78

3-8 شکل ایجاد کمان دارای فشردگی 100 درصد78

3-9 شکل اسپیسر آستری 79

3-10 شکل. اسپیسرهای اولیه و ثانویه80

3-14 شکل. بخش A1 از اسپیسر دارای فشردگی 100 درصد84

3-15 شکل. بخش A2 از اسپیسر دارای فشردگی 100 درصد84

3-16 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی آستری 50 درصد85

3-17 شکل. اسپیسرمورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف وفاصله گذاری صفر85

3-18 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری 4/1 اینچ 85

3-19 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری2/1 اینچ 85

3-20 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی آستری 100 درصد85

3-21 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری صفر86

3-22 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری 4/1 اینچ 86

3-23 شکل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری2/1 اینچ 86

3-24 شکل. اسپیسر برای سطوح یکسان فشردگی پرده و فشردگی آستری86

3-25 شکل. کمان‌های اسپیسر مورد استفاده برای سطوح یکسان فشردگی پرده و فشردگی آستری 87

3-26 شکل. کمان‌های اسپیسر فشردگی 100 درصد88

3-27 شکل. پنجره آزمایشی 93

3-28 شکل. طرح تحقیق ـ فاز یک95

3-29شکل. طرح تحقیق ـ فاز دو96

4-30 شکل ضریب گسیل حرارتی پارچه‌های تک لایه105خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:40 | چاپ مطلب

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.

فهرست مطالب

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف

مقدمه2

تلفات3

عوامل موثر بر تلفات7

روشهای محاسبه تلفات 16

یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد 23

بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه28

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات 34

روش اول : خازن گذاری 35

روش دوم : تجدید آرایش شبکه 60

روش سوم : جبران ساز خازنی 86

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت 106

نتیجه نهایی 121

منابع و مآخذ122خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کاهش، تلفات، خطوط، فشار، ضعیف
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:40 | چاپ مطلب

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

چکیده:

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکی

در همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانک‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت ‌کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، آثار، کاهش، بانکی، اقتصاد
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:24 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 163 )
   1      2     3     4     5      ...      17   >>
صفحات