ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

کارآفرینی طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی

کارآفرینی طرح کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی


قسمتی از متن:

مقدمه:‌آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی:

الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان:

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمـه گر اجتمـاعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر ( به صورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختیاری ) است 0

جمعیت تحت پوشش این سازمان حدود 5/6 میلیون نفر بیمه شده و نزدیک بـه یک میلیون نفر مستمـری بگیر است که بـا در نظر گرفتن افـراد خانـواده بیمـه شدگان ـ جمعیت تحـت پوشش این سازمان بـرای خدمات درمانی به حدود 5/27 میلیون نفر می رسد 0

بـراساس قانون سازمان تأمین اجتماعی یک سازمـان عمـومی غیر دولتـی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها ( با مشارکت بیمه شـده و کـارفرمـا) تـأمین می شود و متکی بـه منـابع دولتـی نیـست 0 بـه همین دلیـل دارائـی ها و سرمـایـه هـای آن متعلق بـه اقشـار تحت پـوشش در نسلهای متوالی است و نمی تواند قابل ادغام بـا هیچیک از سازمـانهـا و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی باشد 0

به دلیل عدم استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در کشور ،سازمان تأمین اجتماعی بار مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده و پـاسخگوی نیـازهای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است

مهمترین خدمات ارایه شده توسط این سازمان به شرح زیر است:

_ مستمری بازنشستگی:

بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی « 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان » برسند ، در صورتی که دارای حداقـل سابقـه پرداخت حق بیمـه بـرای سال مـورد نظر باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

حداقل پرداخت سابقه حق بیمه ؛ 10 سال بوده و پس از آن با گذشت هر سال یک سال به این سابقه اضافه می شود تا به 20 سال برسد.

در تعیین میزان مـستمری قـابل پرداخت بـه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسرحق بیمه ، نقش اساسی را ایفا میکند 0خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:31 | چاپ مطلب