X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

آموزش الکترونیکی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی

آموزش الکترونیکی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی

چکیده

مجمو عه ای که در اختیار دارید " آموزش مفاهیم هندسی ریاضی سال چهارم " ابتدایی می باشد که مطالب را در پنج فصل مختلف خلاصه کرده است. در فصل اول بچه ها ابتدا با مفاهیم هندسی نظیر خط، نیم خط و زاویه آشنا می شوند تا برای رسم های هندسی مثل رسم خطوط عمود بر هم و فاصله یک نقطه از یک خط در فصل دوم آشنا شوند. سپس در فصل سوم با اشکال هندسی و رسم آن آشنا می شوند و در دو فصل آخر نیز به مفاهیم محیط و مساحت و روش به دست آوردن محیط و مساحت اشکال هندسی پرداخته شده است. در قسمت آخر هر فصل دو سوال بصورت تستی آورده شده تا مطالب آموزشی مورد ارزیابی واقع شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده.................................................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................................... 2

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله.................................................................. 3

1-1 تعریف مسئله .......................................................................................................

1-2 محدوده مسئله .....................................................................................................

1-3 اهداف مسئله ......................................................................................................

1-3-1 اهداف کلی .............................................................................................

1-3-2 اهداف جزئی ..........................................................................................

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع ...................................................................

1-5 امکان سنجی ......................................................................................................

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراحی سی دی ......................................................

2-1تعریف کامل مسئله .............................................................................................

2-2 مراحل طراحی برنامه .........................................................................................

2-3 شکل ظاهری صفحه اصلی و طرح های پیشنهادی ...........................................

2-4 طراحی تصاویر ..................................................................................................

2-5 طراحی دکمه ها ..................................................................................................

2-6 تایپ متن و رسم اشکال ........................................................................................

2-7 افکت دادن به متن .................................................................................................

2-8 ضبط صدا .............................................................................................................

2-9 افکت دادن به صدا ................................................................................................

2-10 قطعه قطعه کردن صدا و موسیقی .......................................................................

2-11 آشنایی با نرم افزار authorware ......................................................................

2-12 قرار دادن صدا و موسیقی ..................................................................................

2-13 لینک دکمه ها به صفحات داخلی .....................................................................

فصل سوم: پیاده سازی سی دی .........................................................................

3-1 طراحی بخش شروع برنامه ...........................................................................

3-2 طراحی صفحه اصلی .........................................................................................

3-2-1 طراحی معرفی سی دی ..............................................................................

3-2-2 طراحی راهنمای سی دی ............................................................................

3-2-3 طراحی مفاهیم درسی .................................................................................

3-2-3-1 طراحی فصول .....................................................................................

3-2-3-2 طراحی سوال .....................................................................................

3-2-3-3 طراحی بخش پایانی ..........................................................................

فصل چهارم: راهنمای سی دی .........................................................................

4-1 تشریح نحوه اجرای برنامه ........................................................................

4-2 سخت افزار مورد نیاز .....................................................................................

4-3 نرم افزار مورد نیاز ........................................................................................

4-4 نحوه نصب برنامه ..........................................................................................

نتیجه گیری و پیشنهادها .........................................................................................

منابع و مآخذ ..........................................................................................................خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:29 | چاپ مطلب

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصارکرج و پیامدهای کالبدی و اجتماعی آن

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصارکرج و پیامدهای کالبدی و اجتماعی آن

مقدمه

اسکان غیررسمی که به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، کمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر کالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهکاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شکل غالب در حاشیه شهرها به ویژه درکلان شهرها شده است.

اسکان غیررسمی که به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، کمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر کالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهکاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شکل غالب در حاشیه شهرها به ویژه درکلان شهرها شده است.

تبین اسکان غیر رسمی و پدیده حاشیه نشینی و عوامل موثر بر شکل گیری آن به طور گریزناپذیری توام است با تبیین رشد سریع و فزاینده شهرها در کشورهای در حال توسعه از اولین و قدیمی ترین نظریاتی که برای بررسی علل این فرایند قابل توجه است نظریه وابستگی، است، نظریه ای که در آغاز در آمریکای لاتین شکل گرفته است و در آن استدلال می شود که توسعه امریکای لاتین مشروط به ادغام منطقه در روش تولید سرمایه دارای بوده است.

سکونتگاه های غیررسمی از نظر ترکیب اجتماعی جمعیت، اجتماعاتی متشکل از اقشار فقیر و کم درآمد و بدون تنوع اجتماعی هستند و ترکیب نامتعادل آن ها در زمان تغییر چشمگیری ندارد و ناظر بر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و قول و قرارهای خاص خود، به دست خود ساکنان اینگونه مکانها، ساخته شده است، این شکل از اسکان، در کشورهای در حال توسعه پدیده ای پایدار و رو به گسترش است. از این رو، در مهمترین اسناد جهانی و از جمله در اهداف توسعه هزاره ضرورت بهبود سریع این وضعیت مورد توجه قرار گرفته است

استان البرز 5800 کیلومتر مربع وسعت دارد که 2/0 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ویژگیهای خاصی نظیر آب و هوای معتدل، جاذبه های گردشگری طبیعی و منحصر به فرد، استقرار صنایع استراتژیک و بزرگ، مجاورت با پایتخت و واقع شدن در شاهراههای ارتباطی کشور می باشد. نتایج سرشماری سال 1390 حاکی از رشد 4/3 درصدی جمعیت استان می باشد.

جمعیت ساکن شهری

جمعیت ساکن روستایی

سهم جمعیت شهری از کل کشور

7/90

3/9

2/3

شهر کرج به واسطه فاصله کم و دسترسی های متنوع و گسترده و سریع به تهران ( به معنی وقوع در گره عملکردی تهران بزرگ ) از سویی واستقرار بخش مهمی از کارخانجات و فعالیت های پایه ای در پیرامون خود، کانون توجه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به حوزه شهری تهران شده است. در اطراف این شهر سکونتگاههای متعددی ایجاد شده و یا در حال رشد و گسترش می باشد . استان البرز با توجه به قابلیت های خود دارای ظرفیت بالقوه در رشد مداوم تولید ناخالص داخلی است و انتظار می رود که با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی استان، تولید ناخالص داخلی روند رو به رشدی را داشته باشد. کلانشهر کرج در چهار دهه اخیر به واسطه برخورداری از امکانات متنوع و استقرار بخش مهمی از کارخانجات و فعالیتهای پایهای در پیرامون خود، بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر کشور را پذیرفته و جمعیت آن به شدت افزایش یافته است. تپه زورآباد به عنوان نخستین مکان اسکان غیر رسمی، پی گذار شکلی از سکونت در کلانشهر کرج شد که شهرت ملی و جهانی یافته است ، هرگز در خود محصور و محدود نماند؛ به گونهای که در سالهای پس از انقلاب اسلامی اسکان غیررسمی در محدوده کرج به شدت رشد کرد و کانونهای غیررسمی دیگری را شکل داد(مهندسین مشاور پرداراز،1387).

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

  • در فصل اول، کلیات تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری و موانع و مشکلات تحقیق ارائه گردید.
  • در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
  • در فصل سوم تحقیق،روش شناسی پژوهش بر اساس اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع و سپس به ویژگی‌های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه(شهر کرج) اشاره شده است.
  • در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
  • در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

چکیده...................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................2

فصل اول

1- کلیت تحقیق.. 6

1-1: بیان مسئله. 6

1-2: چهارچوب نظری.. 7

1-3: ضرورت پژوهش... 8

1-4: پیشینه تحقیق.. 9

1-5: مشکلات و موانع تحقیق.. 12

2- فصل دوم. 15

2-1: واژگان و مفاهیم. 15

2-1-1: مسکن.. 15

2-1-2: سکونتگاه غیررسمی.. 15

2-1-3: اسکان غیر رسمی.. 16

2-1-4: حاشیه نشین.. 16

2-1-5:حاشیه نشینی.. 16

2-2: حاشیهنشینی در جهان.. 19

2-3: حاشیه نشینی در ایران.. 19

2-3-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. 22

2-4: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. 22

2-5: علل بروز حاشیهنشینی.. 24

2-5-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 25

2-6: اسکان غیررسمی در ایران.. 25

2-6-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران.. 26

2-6-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. 26

2-7: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی.. 29

2-8: توانمندسازی سکونتگاهای غیر رسمی.. 29

2-9: مهاجرت و اسکان غیررسمی.. 35

2-10: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی.. 35

3- روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 38

3-1: اهداف تحقیق.. 38

3-2: سؤالات تحقیق.. 38

3-3: فرضیات تحقیق.. 38

3-4: روش تحقیق.. 38

3-4-1: روش گردآوری اطلاعات... 38

3-4-2: ابزار گردآوری اطلاعات... 39

3-4-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. 39

3-5: مدل نظری تحقیق.. 40

3-1: محدوده مورد مطالعه (حصار کرج) 40

3-1-1: موقعیت جغرافیایی.. 40

3-2: مشخصات اقلیمی.. 42

3-2-1: محیط طبیعی.. 42

3-2-2: آب و هوا 43

3-1: وجه تسمیه. 44

3-2: مراحل گسترش تاریخی شهر کرج.. 46خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:30 | چاپ مطلب

مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی سود

مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی ، سود

این مجموعه شامل 10 مقاله در ارتباط با سود می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

تعداد صفحات مقالات 217

حجم فایل زیپ دانلودی 4.5 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :

31 بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته 26

32 نقش نظارتی حسابرس و سیاست های تقسیم سود شرکتها 28

33 تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 20

34 خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره 17

35 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 15

36 پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 22

37 ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام 27

38 تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری 24

39 آزمون رویکرد کارایی مدیریت سود و نقش آن در ارزش آفرینی 19

40 بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 19خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 15:11 | چاپ مطلب

پاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامعتفصیلی)

پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی)

پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی)

فصل4

بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع

از نظر پیتر هال پیشگامان اولیه برنامه ریزی شهری به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

الف:گروه انگلیسی-آمریکایی(سنت انگلیسی-آمریکایی) شامل نظرات ابنرز هوارد, ریموند آنوین,باریپاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی)

پارکر, کلارفس پری واشتاین,پاتریک گدس وابرکرامبی, فرانک ایلوید رایت.

ب: کروه اروپایی(سنت اروپایی) شامل: آرتور سوریاماتا ,تونی گارینه, ارنست مای,لوکربوزیه

که از گروه انگلیسی و امریکایی گد س معمولا بعنوان پا یه گذاری اصلی برنامه ریزی شهری یاد میشود و شاگرد نام آ ورش لویس مامفورد است که هر دو زیست شناس بودهاند اما با استفاده از علوم بوم شناسی و زیست شناسی در شهر سازی“ نظریه ارگانیسی“ را مطرح کرده که بر مبنای

آن الگوی طرح های جامع به وجود می آید. نظرات وی با نظریه کارکرد گرایی شهرسازی مدرن آمیخته ودر کل جهان به صورت طرحهای جامع توسعه شهری استفاده شد.


بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع و طرح های جامعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:01 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده)

مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده)

عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت اطلاعات بازاریابی (فصل چهارم کتاب اصول بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ ترجمه فروزنده)

دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد سالاید: 25 اسلاید

کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت

و اصول بازاریابی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کامل و جامع فصل چهارم

این کتاب با عنوان "مدیریت اطلاعات بازاریابی" در 25 اسلاید می باشد که می تواند

به عنوان سمینار در کلاس و ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده زیر است:

تعریف سیستم اطلاعات بازاریابی

فرایند سیستم اطلاعات بازاریابی

تشخیص نیازها به اطلاعات بازاریابی

ایجاد اطلاعات بازاریابی

داده های داخلی

هوشمندی بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

فرایند تحقیقات بازاریابی

تعریف مسئله و اهداف تحقیق

تهیه برنامه تحقیق

اجرای برنامه تحقیق

تفسیر کردن و گزارش یافته ها

تحلیل اطلاعات بازاریابی

مدیریت ارتباط با مشتری

توزیع و استفاده از اطلاعات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی در شرکتهای کوچک و سازمانهای غیر انتفاعی

تحقیقات بازاریابی بین المللیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 04:53 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان: دانلود پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد-

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس

مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت

فصل چهارم این کتاب با عنوان نحوه معامله اوراق بهادار " بوده که در 17 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

معاملات کارگزاری و شرکت های کارگزاری

انواع کارگزار

انواع حسابهای کارگزاری

کارمزد(کمیسیون)

سرمایه گذاری بدون کارگزار

سفارشات در بورس های سازمان یافته

سفارشات در بازار خارج از بورس

انواع سفارشات

حساب اعتباری

فروش استقراضی

مثالی از فروش استقراضیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 04:47 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ) در 19 اسلاید

فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

عنوان: دانلود پاورپوینت فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی( فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تعداد اسلاید:19 اسلاید

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی

در سطح کارشناسی میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان

فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی می باشد و بخشهای عمده آن شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛

مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان؛

برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی(تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی)؛

برآورد عرضه نیروی انسانی ( از منابع داخلی و خارجی)؛

مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیساتهای پرسنلی سازمان بر آن اساس

روشهای برآورد نیروی انسانی موردنیاز

روشهای کاهش نیروی مازادخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 04:43 | چاپ مطلب

مدیریت انرژیمجموعه چهارم مقالات در 148 صفحه پی دی اف

مدیریت انرژی-مجموعه چهارم مقالات

مجموعه چهارم مقالات مدیریت انرژی ، شامل 9 مقاله می باشد .

تعداد کل صفحات مقالات 148

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه

حجم فایل زیپ دانلودی 6.39 MB

فهرست مقالات به شرح زیر می باشند :

651 نگرانی های ایران در بخش انرژی

652 مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکرد LCA

653 مقررات سازمان جهانی تجارت و قیمت گذاری انرژی : مورد روسیه

654 مدل سازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان

655 برنامه های موفق کاهش سریع مصرف برق در دنیا

656 برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی

658 ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان

659 شاخص های ارزیابی نیروگاه جهت واگذاری به بخش های غیردولتی

660 استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایرانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 02:55 | چاپ مطلب

دانشگاه شطرنج پیشرفته پولگار سری چهارم Advanced-POLGAR CHESS UNIVERSITY

دانشگاه شطرنج پولگار بسته نرم افزاری پیشرفته قسمت 31تا40 توسط: استاد بزرگ سوزان پولگار سری چهارم شامل 10 درس بسیار مفید و آموزنده فرمت:MP4  نسخه اورجینال قابلیت پخش در تمام سیستم عامل ها (ویندوز,اندروید و ...) تعداد ویدئوها: 10 محصول : ICC 2016  مجموعه ای فوق العاده ارزشمند آموزش حرفه ای شطرنج برای تمام سطوح دانشگاه شطرنج پیشرفته پولگار بسته مگا یک مجموعه باورنکردنی 106 درس (در بیش از 45 ساعت!) است که توسط یکی از مشهورترین مربیان شطرنج در جهان سوزان پولگار ارائه شده است. سوزان که خود یک اعجوبه شطرنج در کودکی بود هم اکنون بسیاری از قوی ترین شطرنج بازان را در ایالات متحده مربیگری می کنند و وسلی سو که در میان ۱۰ شطرنج باز برتر جهان است یکی از دانش آموزان سابق او بود. وی اولین کسی بود که به عنوان استاد بزرگی مردان دست یافت و خواهرش جودیت پولگار قوی ترین شطرنج باز بانوان جهان در تمام اعصار به شمار می رود. این مجموعه مگا شامل برنامه هایی است که او برای دانش آموزان پیشرفته اش در نظر گرفته است:این مجموعه مگاه توسط پولگار یک مجموعه کامل است که در آن به دانش آموز ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 09:54 | چاپ مطلب

فصل چهارم ریاضی (تقارن و مختصات)

فصل چهارم ریاضی شامل: (تقارن و دوران ) ( مختصات ( شامل خلاصه درس ، مثالهای نمونه و سوالات چهار گزینه ای همراه با جوابهای تشریحی   ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: چهارم، ریاضی، (تقارن، مختصات)
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 09:34 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 181 )
   1      2     3     4     5      ...      19   >>
صفحات