ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33   مقدمه: در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 14:53 | چاپ مطلب

پیامدهای اجتماعی فرارمغزها 43 ص - ورد

پیامدهای اجتماعی فرارمغزها یکی از ابعاد بحران فرار مغزها، بعد اجتماعی و جامعه   شناختی آن است. اینکه چه عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا فرزندان مستعد این آب و خاک احساس خطر نموده و از بیم آینده، راهی دیار غربت شوند، دکتر غلامعباس توسلی ، جامعه   شناس و استاد دانشگاه تهران درمورد ریشه   یابی علل مهاجرت مغزها به کشورهای پیشرفته می   گوید: «این عوامل را می   توان در دو دسته کلی : عوامل زیربنایی و عوامل موضعی و موقتی تقسیم   بندی نمود، این مهاجرتها تنها مختص ایران نیست. اصولاً کشورهای توسعه   نیافته، در حفظ «مغزها» و «متخصصان » خود ناتوان هستند و به عکس کشورهای پیشرفته ، درجذب این نیروها بسیار فعال . این عوامل را می   توان از چند بعد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بررسی نمود. اول ، بعد سیاسی. ملت ما و خصوصاً جوانان ایران تاکنون بارها ثابت کرده   اند که اگر احساس کنند درکارها و تصمیم   گیریها «مشارکت » دارند ، آن وقت حاضرند حتی از حق خودشان هم بگذرند، اما وقتی «مشارکت» نیست، این ن ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 15:43 | چاپ مطلب

انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن 16 ص - ورد

چکیده در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد. دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات جنسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد. واژه های کلیدی: انحرافات جنسی- گروه همسالان- وضعیت اقتصادی- پایگاه اجتماعی- اعتقادات مذهبی- وسایل ارتباط جمعی- کنترل والدین. مقدمه: ای خدای پاک و بی انباز و یاد  دست گیر و جرم ما را در گذار «مولوی» انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتاعی بسیار رنج برده اندو همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند. سلامت روحی و روانی از نعمت هایی استکه کمتر بدان توجه داریم و بعضا قدر آن را کمتر داریم. بسیاری از اوقات نیز با کارهای نسنجیده و بی هدف این نعم ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 14:57 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

پایان نامه بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

بیان مسئله:

انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است.درعرصه فن آوری های جدید وباارزش که می توان آن را «انقلاب صنعتی آینده» خواند، فناوری نانومی باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات سخن به میان آورد.

فن آوری نانودرسال 1959 توسط فانیمن با عنوان فضای زیادی درسطوح پائین وجود دارد ایده فن آوری نانو را مطرح ساخت ودرسال 1998 جورج وایت ساینر استاد شیمی دانشگاه هاروارد ذخیره اطلاعات را یکی از تحولات اساسی خواند که فن آوری نانو آن را ممکن خواهد ساخت او می گوید شما می توانید( باقطعات نانو) اطلاعات یک هزار لوح فشرده را در چیزی به اندازه یک ساعات مچی جمع آوری کنید با این کار می توان به کتابخانه مرجعی که برای کل زندگی لازم است دستیابی پیدا کرد این یکی از ایده هایی است که تعریف کیفیت زندگی رااندکی تغییرخواهد داد. لذا شایسته است با توجه به اهمیت ورشد سریع استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی بخصوص نانومدیا در بین اکثریت جوامع ولزوما آشنایی باکارکردها وپیامدهای آن در جامعه به شناخت وبررسی پیدایش وظهور آن در علوم اجتماعی بپردازیم وباهوشیاری ودقت وسرعت بیشتری از آن استفاده کنیم.

اهمیت موضوع:

فن آوری های نوین همگام با انقلاب ارتباطات، مسائل گوناگون را در کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.از یک سو این فن آوری ها می تواند در راه خدمت به توسعه ملل جهان سوم به کاررود وبرای مبارزه با توسعه نیافتگی فقر، بیماری وبیسوادی تجهیز شود واز سوی دیگر می تواند جهان سوم رابا این پرسش روبرو سازد که اولویتهای واقعی کدامند.

سوالات تحقیق:

1- آیا نانومدیا ازوسائل ارتباط جمعی می باشد؟

2- نقش نانومدیا در نحوه ارتباطات میان فردی چیست؟

3- تأثیر نانومدیا درمشارکت های اجتماعی وفعالیت های اجتماعی چگونه است؟

4- تأثیر نانومدیا در مشارکت های سیاسی وفعالیت های سیاسی چگونه است؟

5- چه رابطه ای میان نانومدیا وفرهنگ وجود دارد؟

6- آیا بین نوع ارتباطات اجتماعی وبه کارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

7- چه رابطه ای بین نانومدیا وجامعه نظارتی وجود دارد؟

8- نانومدیا وسایبرنتیک چه رابطه ای دارند؟

9- آیا بین دسترس به نانومدیا وگسترش جامعه اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟

10- نقش نانومدیا در ایجاد فضای مجازی( سایبر اسپیس) چیست؟

11- آیا بین احساس رضایت وخشنودی وبکارگیری نانومدیا رابطه وجود دارد؟

مقدمه:

جهان در قرن بیست ویکم در عصر فوق صنعتی یا عصر اطلاعات قرارگرفته است، نظام سنتی ارتباطات که عموماً عبارت بود از سیستم محاوره ای وکلامی مبتنی بر تماس نزدیک افرادبه یکدیگر، اکنون در جوامع پیشرفته صنعتی بسیار کمرنگ شده است بیش از این انسانها،برای انتقال پیام، بایست یکدیگر را می دیدند وچشمهایشان همدیگر را لمس می کرد وصدای زنده هم را از نزدیک می شنیدند، اما در عصر اطلاعات، تکنولوژی های ارتباطی دوربرد از مرحله سنتی عبورکرده است وپدیده های نوین تکنولوژیک در زمینه زیر ساختارهای نوین ارتباطی ( هم چون فیبر نوری، ماهواره ای ارتباطی وروبوتهای باهوش وماشینهای هوشمند الکترونیکی وصنایع سخت افزاری ونرم افرازی کامپیوتر ونانوتکنولوژی وکاربردهای آن در زمینه مخابرات الکترونیک وصنعت) نقش بسیار اساسی را در حذف انسان از اجتماع وانزوای او ایفا خواهد کرد اگر تاکنون مواردی چون، دانشگاه مکاتبه ای،کلاسهای غیر حضوری،آموزش از طریق ویدئو وتلویزیون نمونه های ضعیفی از گسستگی انسان از اجتماع به شمار می رفته اند در عصر اطلاعات نوع جدید ارتباط از طریق دیجیتال سازی، سایزتیک ونانوتکنولوژی روش جدیدی از اشتغال به نام اشتغال از راه دور، شیوه تازه ای برای تفریح وگذراندن اوقات فراغت به نام واقعیت مجازی، تکنیک نمایشی ایده آلی به نام تلویزیونهای دوسویه وتکنیک ارتباطی ونمایشی جزایی چون تله پیوتر و... عناصری از تکنولوژی خواهند بود که موجد جریان یادگیری الکترونیک،مدارس ودانشگاههای مجازی واقتصاد وبازرگانی الکترونیک و.... می باشد،خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:53 | چاپ مطلب

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصارکرج و پیامدهای کالبدی و اجتماعی آن

تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصارکرج و پیامدهای کالبدی و اجتماعی آن

مقدمه

اسکان غیررسمی که به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، کمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر کالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهکاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شکل غالب در حاشیه شهرها به ویژه درکلان شهرها شده است.

اسکان غیررسمی که به طور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسکن، عدم رعایت ضوابط و مقررات رسمی و متعارف شهری و ساختمانی، کمبود شدید خدمات زیرساختی و استفاده غیررسمی از تأسیسات و تجهیزات شهری، رشد سریع کالبدی و جمعیتی، اشتغال غالب غیررسمی، ناپایداری سازه ای و تأسیساتی، پایین بودن سرانه های خدماتی، ناپایداری درآمد و در نهایت بستر کالبدی مناسب جهت رشد آسیب های اجتماعی و شکل گیری خرده فرهنگ های کجرو و ایجاد مأمن و پناهگاه مناسب جهت مجرمین و بزهکاران اجتماعی مشخص و شناخته می شود طی دو دهه گذشته بدل به شکل غالب در حاشیه شهرها به ویژه درکلان شهرها شده است.

تبین اسکان غیر رسمی و پدیده حاشیه نشینی و عوامل موثر بر شکل گیری آن به طور گریزناپذیری توام است با تبیین رشد سریع و فزاینده شهرها در کشورهای در حال توسعه از اولین و قدیمی ترین نظریاتی که برای بررسی علل این فرایند قابل توجه است نظریه وابستگی، است، نظریه ای که در آغاز در آمریکای لاتین شکل گرفته است و در آن استدلال می شود که توسعه امریکای لاتین مشروط به ادغام منطقه در روش تولید سرمایه دارای بوده است.

سکونتگاه های غیررسمی از نظر ترکیب اجتماعی جمعیت، اجتماعاتی متشکل از اقشار فقیر و کم درآمد و بدون تنوع اجتماعی هستند و ترکیب نامتعادل آن ها در زمان تغییر چشمگیری ندارد و ناظر بر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و قول و قرارهای خاص خود، به دست خود ساکنان اینگونه مکانها، ساخته شده است، این شکل از اسکان، در کشورهای در حال توسعه پدیده ای پایدار و رو به گسترش است. از این رو، در مهمترین اسناد جهانی و از جمله در اهداف توسعه هزاره ضرورت بهبود سریع این وضعیت مورد توجه قرار گرفته است

استان البرز 5800 کیلومتر مربع وسعت دارد که 2/0 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ویژگیهای خاصی نظیر آب و هوای معتدل، جاذبه های گردشگری طبیعی و منحصر به فرد، استقرار صنایع استراتژیک و بزرگ، مجاورت با پایتخت و واقع شدن در شاهراههای ارتباطی کشور می باشد. نتایج سرشماری سال 1390 حاکی از رشد 4/3 درصدی جمعیت استان می باشد.

جمعیت ساکن شهری

جمعیت ساکن روستایی

سهم جمعیت شهری از کل کشور

7/90

3/9

2/3

شهر کرج به واسطه فاصله کم و دسترسی های متنوع و گسترده و سریع به تهران ( به معنی وقوع در گره عملکردی تهران بزرگ ) از سویی واستقرار بخش مهمی از کارخانجات و فعالیت های پایه ای در پیرامون خود، کانون توجه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به حوزه شهری تهران شده است. در اطراف این شهر سکونتگاههای متعددی ایجاد شده و یا در حال رشد و گسترش می باشد . استان البرز با توجه به قابلیت های خود دارای ظرفیت بالقوه در رشد مداوم تولید ناخالص داخلی است و انتظار می رود که با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی استان، تولید ناخالص داخلی روند رو به رشدی را داشته باشد. کلانشهر کرج در چهار دهه اخیر به واسطه برخورداری از امکانات متنوع و استقرار بخش مهمی از کارخانجات و فعالیتهای پایهای در پیرامون خود، بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر کشور را پذیرفته و جمعیت آن به شدت افزایش یافته است. تپه زورآباد به عنوان نخستین مکان اسکان غیر رسمی، پی گذار شکلی از سکونت در کلانشهر کرج شد که شهرت ملی و جهانی یافته است ، هرگز در خود محصور و محدود نماند؛ به گونهای که در سالهای پس از انقلاب اسلامی اسکان غیررسمی در محدوده کرج به شدت رشد کرد و کانونهای غیررسمی دیگری را شکل داد(مهندسین مشاور پرداراز،1387).

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

  • در فصل اول، کلیات تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری و موانع و مشکلات تحقیق ارائه گردید.
  • در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب‌های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
  • در فصل سوم تحقیق،روش شناسی پژوهش بر اساس اهداف، سؤال‌ها و فرضیه‌ها در راستای موضوع و سپس به ویژگی‌های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه(شهر کرج) اشاره شده است.
  • در فصل چهارم تحقیق،که به‌عنوان بدنه اصلی آن شناخته می‌شود به‌طور تفصیلی به یافته‌های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
  • در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه‌های موجود، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.

چکیده...................................................................................................................................................................1

مقدمه...................................................................................................................................................................2

فصل اول

1- کلیت تحقیق.. 6

1-1: بیان مسئله. 6

1-2: چهارچوب نظری.. 7

1-3: ضرورت پژوهش... 8

1-4: پیشینه تحقیق.. 9

1-5: مشکلات و موانع تحقیق.. 12

2- فصل دوم. 15

2-1: واژگان و مفاهیم. 15

2-1-1: مسکن.. 15

2-1-2: سکونتگاه غیررسمی.. 15

2-1-3: اسکان غیر رسمی.. 16

2-1-4: حاشیه نشین.. 16

2-1-5:حاشیه نشینی.. 16

2-2: حاشیهنشینی در جهان.. 19

2-3: حاشیه نشینی در ایران.. 19

2-3-1: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. 22

2-4: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. 22

2-5: علل بروز حاشیهنشینی.. 24

2-5-1: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها 25

2-6: اسکان غیررسمی در ایران.. 25

2-6-1: انواع سکونتگاههای غیررسمی در ایران.. 26

2-6-2: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. 26

2-7: ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی.. 29

2-8: توانمندسازی سکونتگاهای غیر رسمی.. 29

2-9: مهاجرت و اسکان غیررسمی.. 35

2-10: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی.. 35

3- روش شناسی تحقیق (متدولوژی) 38

3-1: اهداف تحقیق.. 38

3-2: سؤالات تحقیق.. 38

3-3: فرضیات تحقیق.. 38

3-4: روش تحقیق.. 38

3-4-1: روش گردآوری اطلاعات... 38

3-4-2: ابزار گردآوری اطلاعات... 39

3-4-3: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. 39

3-5: مدل نظری تحقیق.. 40

3-1: محدوده مورد مطالعه (حصار کرج) 40

3-1-1: موقعیت جغرافیایی.. 40

3-2: مشخصات اقلیمی.. 42

3-2-1: محیط طبیعی.. 42

3-2-2: آب و هوا 43

3-1: وجه تسمیه. 44

3-2: مراحل گسترش تاریخی شهر کرج.. 46خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:30 | چاپ مطلب

جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی»[1] بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.[1]- Internationalization of ethnic conflict

1-1 طرح مسئله

1-2 هدف تحقیق

1-3 اهمیت تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 قلمرو تحقیق

1-6 روش شناسی تحقیق

1-7 محدودیت های تحقیق

1-8 ساختار تحقیق

1-9 کلیه واژگان

فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی

2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی

2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها

2-2 – پراکندگی کردها

2-2-1- کردهای ترکیه

2-2-2- کردهای عراق

2-2-3- کردهای ایران

2-2-4- کردهای سوریه

2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب

2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق

2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق

فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث

3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق

3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق

3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها

3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها

3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل

3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان

3-7- کردستان و فدرالیسم

فصل چهارم؛ اثبات فرضیات

4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی

4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی

فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

ضمائم

کتاب شناسیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 01:55 | چاپ مطلب

بررسی جامعه شناختی کارکردها و پیامدهای مثبت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

یونی شاپ فروشگاه تحقیق و پروژه               بخشی از متن اصلی : فهرست مطالب 1- مقدمه 2- چکیده 3- بیان مسئله 4- ادبیات تحقیق 5- مبانی نظری 6- روش های جمع آوری اطلاعات 7- جمع بندی و نتیجه گیری 8- پیشنهادات 9- منابع مأخذ چکیده: این مقاله می کوشد تا کارکردها و پیامدهای مثبت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را بررسی نماید. بررسی ها نشان می دهند که در جنگ عراق علیه ایران، تنها با دولت صدام رو به رو نبودیم بلکه با جهان روبرو شدیم. تجهیزات و امکاناتی که در اختیار عراق بود، جو سیاسی ای که در جهان به نفع او عمل می کرد و ارزهای نفتی ای که در اختیار او قرار می گرفت همه حاکی از این مسئله بود. هشت سال دفاع مقدس، هشت ها بعد و روزنه برای دیدن و نگریستن دارد. این تاریخ تنها یک تاریخ جنگ نیست وگاهی چنان است که از تعریف جنگ فاصله ای باور نکردنی می گیرد و در هیچ یک از قالبهای مربوط به جنگ در نمی گنجد. انگار با بازخوانی این رویداد، حس غریبی به ما دست می دهد که منجر به امید به فردا می شود. مقدمه: جنگ بی تردید یکی ا ز شگفت انگیزترینم پدیده های اجتماعی است و بسیاری از م ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 20:45 | چاپ مطلب

افسردگی و پیامدهای روحی و روانی آن

افسردگی و پیامدهای روحی و روانی آن

افسردگی-و-پیامدهای-روحی-و-روانی-آنتحقیق و مقاله کامل بررسی افسردگی و پیامدهای روحی و روانی آن، مقدمه: افسردگی یک بیماری روانی‌ست که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن علاقه می‌شود. اکثر افراد بعضی از مواقع احساس نارحتی، افسردگی و غم می‌نمایند، احساس افسرده و غمگین بودن واکنشی طبیعی بدن به مشکلات زندگی و از دست‌دادن چیزها ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 22:26 | چاپ مطلب

پاورپوینت اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی آن

پاورپوینت اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی آن

پاورپوینت-اثربخشی-گروه-درمانی-وجودی-بر-کاهش-طلاق-عاطفی-و-پیامدهای-روانشناختی-آنپاورپوینت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 25 اسلاید به همراه جداول، بخشی از متن: خانواده، نخستین و بنیادی‌ترین نظام نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تامّ دارد. روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل می‌گیرند یعنی هر اندازه، ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی آن در زندانیان

اثربخشی گروه درمانی وجودی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روانشناختی آن در زندانیان

اثربخشی-گروه-درمانی-وجودی-بر-کاهش-طلاق-عاطفی-و-پیامدهای-روانشناختی-آن-در-زندانیانپروپزال آماده رشته روانشناسی و علوم تربیتی به همراه پرسشنامه ها، بخشی از بیان مسئله: خانواده، نخستین و بنیادی‌ترین نظام نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تامّ دارد. روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل می‌گیرند یعنی هر اندازه، ....دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 21:47 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 14 )
   1      2   >>
صفحات