برچسب پرسشنامه - ایران دانلود
X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

دانلود پرسشنامه بررسی روان سنجی

ویژگی های روان سنجی     با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 25  سوال پاسخگویی گرامی: ضمن عرض تشکر از همکاری شما خواهشمند است هر جمله را به دقت خوانده و نظر خود را نسبت به دفعاتی که این احساس را داشته اید از «هرگز» و شدت آن از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» نسبت به هر پرسش با نوشتن عدد (1) در مقابل ستون مربوطه اظهار نمایید. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 09:26 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه شهروند سازمانی

پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی     با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب  15 سوال   این پرسشنامه اولین بار توسط اسلامی (1368) ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و علاوه بر این که دارای روایی و پایایی مناسبی است، نسبت به سایر ابزارها تناسب بومی بیشتری با فرهنگ ما دارد. برای سنجش سوالات پرسشنامه، از مقیاس لیکرت از پر کاربردترین مقیاس ما در تحقیقات به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری می‏باشد، استفاده می‏شود . ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 09:19 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 35  سوال     ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 08:45 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه استرس شغلی با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 35  سوال     ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 08:45 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه تعهدسازمانی

پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر   با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 24  سوال       ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 08:45 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه تفکر سازنده

پرسشنامه تفکر سازنده   با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب  30 سوال   این پرسشنامه در سال 1990 توسط اسپتاین و مایر جهت اندازه گیری توانایی های تجربی ساخته شده است پرسشنامه شامل شش مقیاس انطباق هیجانی، انطباق رفتاری، تفکر طبقه بندی شده ، تفکر خرافی، خوش بینی خام و تفکر منفی است. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و سه بعد شناختی نگرش شامل نگرش نسبت به خود، دنیا و آینده را نیز در افراد افسرده ارزیابی می کند.     ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 08:44 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده   ابزار مورد استفاده در این پژوهش تست «سنجش خانواده» است که توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک‌مستر می‌باشد. این الگو خصوصیات ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می‌سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می‌کند. این ابعاد عبارتند از: حل مشکل، ارتباط، نقش‌ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده. لذا تست سنجش خانواده متناسب با این شش بعد، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آن‌ها، به علاوه یک مقیاس دیگر مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است     با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب  53 سوال ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 30 بهمن 1395 ساعت 08:37 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین   با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 30  سوال   این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین[1] (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.      خواهشمند است هر یک از ماده های زیر را به دقت بخوانید و بر حسب نظری که نسبت به ان جمله دارید در یکی از ستونهای( کاملاً مخالفم  5 ، مخالفم 4 ، نظری ندارم 3 ، موافقم 2 ، کاملاموافقم 1 ) علامت × بزنید . لطفاً به همه ماده ها با توجه به نظر واقعی خود پاسخ دهید   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 بهمن 1395 ساعت 10:20 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد   با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب  25 سوال   این پرسشنامه توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فرهنگ سازمانی را به چهار دستة دیوان سالار، ارگانیک، مشارکتی و قبیله ای تقسیم نموده اند. پرسشنامه شامل 25 سؤال است. این پرسشنامه  با تو جه به پنج بعد فرهنگ سازمانی سوالات 9-1 مولفه مرد گرایی، زن گرایی؛   14-10 مولفه جمع گرایی، فرد گرایی؛ 19- 15 مولفه ابهام گریزی و سوالات 25-20 مولفه فاصله قدرت از  نظر پرو فسور هافستد سا خته شده  است این پرسشنامه برای هر آیتم از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده می کند  خیلی کم تا خیلی زیاد  که به ترتیب امتیاز یک تا پنج به آنها تعلق می گیرد. پس از اینکه نمره ی کل پرسشنامه محاسبه شد بین 25 تا 125  میانگین نمرات نمونة آماری محاسبه می شود. جویانی (1386) در پژوهش خود پایایی درونی این پرسشنامه را 86/0 محاسبه کرد. همچنین زمینی و همکاران (1390) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ85/0 بدست آوردند. در این پژوهش اعتبار و پایا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 بهمن 1395 ساعت 10:19 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون   با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب 22  سوال    خواهشمند است هر یک از ماده های زیر را به دقت بخوانید و بر حسب نظری که نسبت به ان جمله دارید در یکی از ستونهای(هرگز 0 ، به ندرت 1 ، کم 2 ،  گاهی 3 ، متوسط 4 ،  زیاد 5 ، همیشه 6 ) علامت × بزنید . لطفاً به همه ماده ها با توجه به نظر واقعی خود پاسخ دهید . ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 بهمن 1395 ساعت 10:12 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 526 )
   1      2     3     4     5      ...      53   >>
صفحات