X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پاور پوینت درباره هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو

فرمت فایل : powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 7 صفحه   در رأس سلسله مراتب نشان داده  می شوند، زیرا تا زمانی که قدری ارضا نشده اند از بیشترین نیرو برخوردار هستند. نیاز های اساسی برای بقا و ادامه زندگی هستند. نظیر خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که  این نیازهای اساسی به اندازه ای که برای فعالیت کافی بدن ضروری است، ارضا نشوند احتمالاً بیشتر فعالیت شخص در این سطح متمرکز خواهد شد و سایر نیاز ها کمتر انگیزشی در وی  ایجاد خواهند کرد.   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 16:52 | چاپ مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی 2001

هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:02 | چاپ مطلب

بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین زلزله

بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین زلزله

چکیده


هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل و راهکارهای موءثر در رفع نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله در دو حوزهء پژوهشی می‌باشد.
در این مطالعه ارتباط بین متغیرهای نوع کار، مدرک تحصیلی، و تجربهء محققین با میزان استفادهء آنها از منابع اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، ابتدا با منابع و روش‌های کسب اطلاع در جامعهء فوق آشنا می‌شویم و سپس مسائل و مشکلات آن‌ها در راه تأمین نیازهای اطلاعاتی تعیین می‌گردد.
سابقه بررسی نیازها و کاربردهای اطلاعات به دههء 1920 میلادی برمی‌گردد، ولی کار عملی در این زمینه برای اولین بار در سال 1950 در آمریکا شروع گردید. اولین دورهء تحقیقات مربوط به نیازهای اطلاعاتی و کاربران آن‌ها به اطلاعات علمی و فنی اختصاص دارد. بعد از مطالعات بر روی استفاده‌کنندگان از اطلاعات علمی و فنی، نوبت به تحقیق در مورد کاربران علوم اجتماعی رسید و ادامه یافت.

روش و شیوهء استفاده از منابع اطلاعاتی

استفاده از انواع خدمات اطلاعاتی نظیر چیکیده‌نامه‌ها، نمایه‌نامه‌ها و کتابشناسی‌ها می‌تواند نقش موثری در پیشبرد تحقیقات داشته باشد. کاربرد این نوع خدمات، شیوه‌های متفاوتی را در جستجو اطلاعات سبب می‌شود. براساس اطلاعات مندرج در جدول شمارهء 4، متداول‌ترین روش‌های جستجوی اطلاعات از دیدگاه محققین مراجعهء مستقیم به قفسهء کتاب‌ها و سپس استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای می‌باشد. میزان استفاده از دیگر روش‌ها به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: نمایه‌نامه‌ها، استنادها، مراجعهء مستقیم به کتابدار، کتابشناسی‌های تخصصی و متخصصین موضوعی. در حالی که انتظار می‌رفت که کتابداران نقش عمده‌ای در جستجوی اطلاعات داشته باشند، نتایج حاکی از نقش بسیار ضعیف آن‌ها است و اغلب محققین ترجیح می‌دهند برای جستجوی اطلاعات، مستقیماً به قفسهء کتاب‌ها مراجعه نمایند.

با وجود نقش مهم رایانه در توسعه، پیشرفت و اشاعهء علوم، محقین استفادهء گسترده‌ای از آن ندارند؛ به عنوان مثال با توجه به جدول شمارهء 5 میزان استفاده از سیستم‌های پیوسته بسیار ناچیز است. ضمناً در ارتباط با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی بر روی دیسک‌های نوری؛ مشخص گردید که هر چند بیش از 50 درصد از محققین به این مورد پاسخ مثبت داده‌اند، اما میزان استفاده چشمگیر نیست و آشنایی با نام پایگاه‌ها نیز بسیار محدود بوده. با توجه به پیشنهادهای محققین دربارهء در دسترس قرار دادن این نوع خدمات اطلاعاتی، با ایجاد شبکه‌های پیوسته بین مراکزی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، درصد استفادهء بالاتری پیش‌بینی می‌شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:57 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

روش تحقیق

1 1 مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

31 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

4 1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در سال زراعی 83-1382 اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین 1038 نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل می دهند که از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.

5 1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.

6 1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، 1382)

نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.

شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی

متوسط دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون کمتر از 1 بار بوده است، حدود 5/61 درصد از افراد مورد با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که در هیچ کلاس آموزشی شرکت نداشته اند و 21 درصد نیز اظهار داشته اند که فقط یک بار درکلاسهای آموزشی کشت توتون شرکت کرده اند نتایج نشان می دهد که کلاس های آموزشی در خصوص کشت توتون در منطقه بسیار کم برگزار شده است.

جدول 16-2 : توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی

شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

هیچ

یک بار

دو بار

سه بار

چهار بار

بیشتر از چهار بار

بدون پاسخ

77

26

4

12

2

4

50

44

9/14

3/2

9/6

1/1

3/2

6/28

6/61

8/20

2/3

6/9

6/1

2/3

-

6/61

4/82

6/85

2/95

8/96

100

-

جمع

175

100

100

-

میانگین : 78/0 میانه : صفر مد :صفر انحراف معیار : 28/1

کمینه : صفر بیشینه : 5

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

متوسط تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال کمتر از یک بار بوده است. در تحقیق حاضر 57 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که هیچ بازدیدی از مزارع نمونه کشت توتون درطول سال نداشته اند، ضمن اینکه 5/28 درصد افراد بین یک تا دو بار از مزارع نمونه توتون بازدید کرده اند.

جدول 17-2 : توزیع فراوانی بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری

دفعات بازدید

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

هیچ

2-1

4-3

6-5

بدون پاسخ

77

38

10

8

42

44

7/21

7/5

6/4

24

9/57

6/28

5/7

6

-

9/57

5/86

94

100

-

جمع

175

100

100

-

میانگین : 97/0 میانه : صفر مد :صفر انحراف معیار : 52/1

کمینه : صفر بیشینه : 6

مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

درخصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی در زمینه کشت توتون، حدود 83 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که از مجلات ونشریات آموزشی و ترویجی به میزان کم تا خیلی کم استفاده نموده اند . همچنین 5/14 درصد درحد متوسط و 5/2 درصد نیز در حد زیاد تا خیلی زیاد از آن استفاده نموده اند. نتایج حاصل از میانگین جدول ( 45/1 = ) نشان دهنده آن است که توتون کاران به میزان کم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند که این شاید به آن دلیل باشد که مجلات آموزشی بین توتون کاران به میزان کم توزیع می گردد یا اینکه سطح پائین سواد توتون کاران این اجازه را به آنان نمی دهد که از مجلات آموزشی استفاده نمایند.

جدول 18-2 : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی

استفاده از مجلات و نشریات

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

بدون پاسخ

125

14

24

2

2

8

4/71

8

7/13

1/1

1/1

6/4

9/74

4/8

4/14

2/1

2/1

-

9/74

2/83

6/97

8/98

100

-

جمع

175

100

100

-

میانگین:45/1 میانه :1 مد : 1 انحراف معیار :86/0

فیلم های آموزشی

درخصوص میزان استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه کشت توتون ، بیش از 90 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که به میزان کم تا خیلی کم از فیلم های آموزشی استفاده نموده اند. حدود 7 درصد آن را در حد متوسط و 5/2 درصد آن را در حد زیاد ارزیابی نموده اند. در کل نتایج حاصل از میانگین جدول ( 39/1 = ) نشان دهنده آن است که توتون کاران به میزان کم از فیلم های آموزشی در خصوص کشت توتون در مناطق مورد مطالعه استفاده کرده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:58 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی در 120صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی

فصل اول

شناخت

1-1 موضوع

1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشکلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند کلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشکل به صورت کامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده کننده است که درنهایت با این بررسی وشناسایی کامل مشکل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیک وابعاد آنتروپومتریک،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیک محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در کنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و.....به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد

1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشکل

نام تولید : غرفه های نمایشگاهی که به تبادل اطلاعات و تکنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.

مکان استفاده : نمایشگاهها که در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

طرح مشکل:

1) نداشتن قابلیت استفاده مجدد.

2) انبارداری.

3) طریقه حمل ونقل.

4) نداشتن هارمونی مناسب.

5) مشکل اتصال قطعات مختلف.

6) مشکل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.

7) زمان زیادی که صرف اجرا و همچنین تخریب می شود.

8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.

وضعیت اولیه

همانطور که عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.

در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان آنها را مجددا باز و بسته کرد .در این غرفه ها ورقه های کف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب کرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده یکسری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده کند.

در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می کند؛مشکل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.

وضعیت ثانویه

این غرفه ها مدولار هستند و به راحتی در مکان مورد نظر نصب شده و نیازی به تخریب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.

با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پک های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا کرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.

در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وکف تعبیه شده است که این مطلب نیز در چارت کلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ارائه ایده

مدولار کردن غرفه برای:

1) سهولت در امر اجرا.

2) سادگی جمع کردن غرفه ها در مدت زمان کوتاه.

3) سهولت در انبار داری .

4) حمل ونقل.

5) قابیت استفاده مجدد.

6) سهولت در تولید.

7) تلفیق دیواره،سقف،کف وسایر امکانات.

8) امکان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پک های مختلف.

9) تعبیه کردن سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وکف این غرفه ها.

مشخص کردن حیطه تخصص های مربوطه

برای ساخت یک غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:

1) تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)

2) تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.

وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امکان را فراهم میاورد که کلیه گروهها در یک هماهنگی ارگانیک ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یک مجموعه عمل نمایند و یا آنکه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور کاری مشخصی را دنبال نمایند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 09:36 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان

پایان نامه بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان پارسیان تهران

چکیده تحقیق :

تحقیق حاضر به بررسی نیازهای آموزشی پرستاران بیمارستان پارسیان ازدیدگاه پرستاران و مدیران همان بیمارستان پرداخته است این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 240 نفر از پرستاران و 32 نفر از مدیران بیمارستان پارسیان می باشد و در همین راستا جمعیت مورد مطالعه پرستاران بر اساس فرمول کوکران 147نفر و جمعیت مدیران بر اساس سرشماری 32 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

بررسی ها نشان می دهد که مهمترین نیازهای آموزشی پرستاران شامل: آشنایی با داروهای جدید، آشنایی با روشهای درمانی غیر دارویی، آشنایی با فیزیوپاتولوژی بیماریهای جدید، آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها، نحوه احیاء قلبی ریوی و آشنایی با تجهیزات و دستگاههای پزشکی می باشند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیر های سطح تحصیلات، میزان حقوق ماهیانه، علاقه مندی به حرفه پرستاری و استفاده از بحث گروهی با متغیرمیزان نیازهای آموزشی رابطه مثبت وجود دارد ولی رابطه بین متغیر های دفعات شرکت در دوره های آموزشی، استفاده از آموزش های عملی و استفاده از نشریات و مجلات با متغیر میزان نیاز آموزشی معکوس شده است، ضمن اینکه بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و استفاده از سخنرانی های آموزشی با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه ای مشاهده نمی گردد.

مقدمه

عصر حاضر عصر سازمانهای بزرگ و پیچیده است. در سازمان های اجتماعی انسان بعنوان یک عامل مفید و موثر از اهیمت خاص برخوردار است. ( میر کمالی، 1373 ص28) می نویسد : « انسان با مجموعه خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش با پیمودن روند تکامل خواهان ترقی و پیشرفت است و می بایست زمینه های مساعد برای رشد و ترقی او فراهم شود.

اهمیت کار آموزی و تلاش برای آموزش کارکنان و مدیران در این است که توانایی های تخصصی و مهارت آنها در انجام وظایف محوله افزایش یابد و توانایی های بالقوه آنان نیز به فعلیت درآید ( میر سپاسی، 1373 ص301)

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل دوم

مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

فصل سوم

روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

فهرست منابع فارسیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:33 | چاپ مطلب

تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان کرج

تحقیق شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطة دولتی شهرستان کرج

مقدمه

در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیلة کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق کیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را کارآموزانی مستعد تلقی نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌های شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایی آنها را فراهم می‌کند (عسگریان، 1370، ص 55).

با اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها می‌توان به رشد نیروی انسانی کمک کرد. آموزش تنها وسیلة همگام شدن با تغییراتی است که در گذر زمان ایجاد می‌شود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تکنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.

برنامه‌های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کرد که مطمئن باشیم می‌تواند به حل مشکلات، کمک مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانه‌ترین راه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید براساس بررسی و مطالعه کامل کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه می‌تواند به ما در رفع این مشکلات کمک کند(سعادت، 1381، ص 176).

بر این اساس، اولین قدم در تجویز آموزش برحسب داده‌های نیاز‌سنجی که به وسیلة پرسشنامه‌ها و مشاهدات به دست می‌آید صورت می‌گیرد(عسکریان، 1370، ص 57).

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

سؤال‌های تحقیق

تعاریف نظری مفاهیم

تعریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم

بررسی پیشینه مطالعاتی

زمینه

مفاهیم آموزش

مزایای آموزش

دلایل منطقی برای آموزش

اهداف آموزش

ضرورت آموزش کارکنان

انواع آموزش

مشکلات آموزش

مفهوم نیاز

جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز

طبقه‌بندی نیازها

نیاز آموزشی

منابع نیازهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی

اهداف نیازسنجی

اصول نیازسنجی

انواع نیازسنجی

فنون نیازسنجی آموزشی

فن تجزیه و تحلیل خطا[1]

آموزش و پرورش و اهداف آن

مدیریت مدارس

وظایف مدیر مدرسه

یافته های پژوهش

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

نمونه‌ و روش نمونه‌گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

توصیف داده ها

توصیف آماری نمونه مورد تحقیق به تفکیک مدرک تحصیلی، منطقه آموزشی و

جنسیت

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 2

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 3

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 4

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینه سؤال پژوهشی شماره 5

توصیف آماری پاسخ‌های به دست آمده در زمینة سؤال پژوهشی شماره 6

تحلیل داده ها

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه برنامه‌ریزی درسی:

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة امور دانش‌آموزان

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینه امور کارکنان آموزشی

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة ارتباط مدرسه و جامعه

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة تجهیزات و تسهیلات

اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در زمینة اداری و مالی

میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق

نمایش میانگین متغیرها

مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق

مقایسة نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌های عادی دولتی شهرستان کرج

با تأکید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرک تحصیلی.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات

بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌ها

پیشنهادها

ضمائم

فهرست منابع

منابع خارجی


[1] . Error Analysisخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:26 | چاپ مطلب

تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار

هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. جامعۀ آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار استـان خراسان رضوی (700=N) تشکیل ­دادند که از میان آن‌ها 181 نفر به‌شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. یافته­ها نشان‌دهندۀ پایایی مطلوب برای پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. در‌خصوص روایی سازه و بر‌اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل­ها رابطۀ معناداری با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص­های برازندگی هم برازش مدل­ را تأیید می‌کنند. همچنین، نتایج در‌خصوص روابط عامل­ها با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی نشان می‌دهد که تمامی عامل­ها توانسته‌اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی باشند. در‌نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل "رضایت‌مندی نیازهای اساسی" مورد تأیید قرار می‌گیرد. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 01:01 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد قصه ها و داستانهای قرآنی پاسخی به نیازهای تربیتی کودکان و نوجوانان دانش آموز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه8   مقدمه : «  و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین  »                                                   سوره ی اسراء/آیه ی 82 و ما آنچه از قرآن نازل کردیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان است . قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب الهی که از سرچشمه ی وحی الهام گرفته ، گنجینه ای منحصر به فرد و در میان همه ی کتب الهی بی رقیب است ، کتاب هدایت و تبیان کل شی ء است ، اندیشمندان و دانشوران هریک در حد توان خود در این بحر ژرف و عمیق به غور پرداخته و به سهم خود در زمینه ی معارف و علوم قرآنی قلم فرسایی کرده اند ؛ والحق که هر آیه از این کتاب بی همتا سر فصل نوینی برای معارف الهی است . عظمت و اعجاز جاوید قرآن بر کسی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 03:56 | چاپ مطلب

فایل ورد درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران.

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران تعداد صفحات:25 فرمت فایل:ورد         چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است. درس پژوهی برگردان واژه ژاپنی jugyokenkyu بمعنی مطالعه یا پژوهش تشکیل شده است .kenkyu بمعنی درس و jugyo بمعنای مطالعه یا پژوهش است . معادل انگلیسی درس پژوهی Lesson study است . درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعی پیرامون عمل تدریس است . بعنوان یک معلم حرفه ای بیا و در روش تدریس خود تامل کن! حتما روش بهتری برای تدریس وجود دارد . اما این بار نه به تنهایی، بلکه با یک گروه از معلمان هم رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهید ، با هم با نقد شرایط موجود و در جهت نیل به وضع موجود طرح مساله نمایید ، در جهت شناخت ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 17 دی 1395 ساعت 19:57 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 22 )
   1      2     3   >>
صفحات