X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .

...

پس از تصویب قانون اساسی اول و تشکیل شورای عالی قضایی مقدمات تشکیل مرجع و تجدید نظر فراهم شد و دادگاه تجدید نظر مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط و یک مشاور ابتدا در تهران و سپس در چند استان دیگر ازجمله مشهد و اصفهان تشکیل گردید که تا سال 1362 بصورت ماهوری رسیدگی تجدید نظر انجام میدادند به اینصورت که اگر دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه نخستین را صحیح تشخیص می داد آن را تأیید می کرد و رسیدگی قضایی در آن پرونده خاتمه می یافت در غیر اینصورت حکم دادگاه مدنی خاص را نقض نموده و حکم مقتضی صادر می نمود .
شورای عالی قضایی در تاریخ 31 خرداد ماه 1362 از شورای نگهبان استعلام نمود که ماده 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص راحکام دادگاه را قابل تجدید نظر ماهوری دانسته آیا تجدید نظر دز حکم حاکم با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی می شود جایز و منطبق با موازین شرع می باشد یا خیر ؟
شورای نگهبان در تاریخ 5/4/1362 در پاسخ اعلام نمود که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست . ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:21 | چاپ مطلب

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس

این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:19 | چاپ مطلب

مقاله آینده نگری در نظام آموزش

مقاله آینده نگری در نظام آموزشی ( پنج سال آینده )

قسمتهایی از متن:

مقدمه

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

در جانب دیگر هیچ ملتی هم تاکنون بدون توسعه فرهنگی و ارتقا سطح دانش و معلومات عمومی به توسعه صنعتی کشاورزی پزشکی علمی و پژوهشی نرسیده زیرا انسانها با استفاده از کتاب به دستاوردهای سایر ملل پی بردند و همین اطلاعات آنها را در ترقی و پیشرفت اقتصادی یاری رسانده است بنابراین باید کتاب و کتاب خوانی را یکی از ابزارهای ضروری برای ادامه حیات یک ملت به شمار آورد . (۱ )

حالا که ضرورت کتاب خوانی مشخص گردید آموزش روشها و راهبردهای مناسب برای مطالعه باید در برنامه های درسی گنجانده شود و چگونگی استفاده صحیح از فرایندهای یادگیری به زبان کودکان و نوجوانان و در سنین و مقاطع تحصیلی مختلف به آنها آموزش داده شود . (۲) ...

...

● ثمرات آینده نگری‎

یکی از نویسندگان خطاب به خوانندگان چنین نوشته است‏‎:‎ تو, هم ‏می‌توانی ساخته تاریخ باشی و هم سازنده تاریخ, تا در کلاس تاریخ به ‏چه‎ ‎عنوان نشسته باشی; معلم یا شاگرد؟(۱۳) آری, ما هم می‌توانیم ‏خمیری باشیم تا زمان به‏‎ ‎ما شکل دهد و هم می‌توانیم زمان را مسخر ‏خود کنیم و به آن حالت دهیم. شخص آینده نگر‎ ‎قطعاً در سر و سامان ‏بخشیدن به آینده از فردی که فاقد چنین ارزشی است, موفق‌تر است‎. ‎آینده نگری غلبه بر مشکلات را آسان می‌کند‎.

همان طور که می‌دانیم رفتار و کردار‎ ‎انسان بستگی به تصمیم گیری او ‏دارد. این همان معنای اختیار انسان است, اما سرچشمه و‎ ‎منشأ تصمیم ‏چیز دیگری است, که روایت ذیل صریحاً آن را بیان می‌کند. (اصل العزم‎, ‎الحزم و ثمرته الظفر;۱۴ اساس تصمیم و اراده, دوراندیشی و نتیجه آن ‏پیروزی است). به‎ ‎راستی که درخت اراده ریشه در خاک دوراندیشی دارد, ‏که اگر خاک مساعد و مناسبی باشد‏‎, ‎میوه‌های پیروزی یک به یک به بار ‏خواهند نشست‎.

از بزرگ‌ترین خطرات نبود آینده‎ ‎نگری, تحیر و ابهام است. شخصی که آینده ‏نگر نیست, سرنوشت خویش را هم چون هیولایی‎ ‎تصور می‌کند که به ‏انتظارش نشسته و می‌خواهد او را به کام خویش فرو برد. نداشتن‎ ‎بینشی گسترده و فراگیر, عاملی مهم در ایجاد مشکلات روانی هم چون ‏انزوا, عقده ای‎ ‎شدن, پرخاش گری است‏‎.‎ ...

...

مطالب:

مقدمه. 1

●شناخت : 2

● فراشناخت : 3

●راهبردهای شناختی :. 4

الف) تکرار یا مرور: 4

ب) بسط یا گسترش معنایی :. 5

ج) سازماندهی :. 5

برنامه ریزی : 6

۲( کنترل و نظارت : 7

۳) نظم دهی : 7

جوان و آینده نگری.. 10

● مفهوم آینده نگری‎ 11

● اهمیت آینده نگری در تعالیم اسلامی‎ 11

● لزوم آینده نگری برای قشر جوان‏‎ 12

● راه‌ها و موانع گسترش افق دید‎ 13

الف) عوامل‎: 13

ب) موانع‎: 14

● ثمرات آینده نگری‎ 14

● ملاک و معیار در آینده نگری‎ 15

آینده نگری – مقاوم سازی.. 16

1- مقاوم سازی عمومی.. 18

2- مقاوم سازی شرکتها 18

3- مقاوم سازی انسانها 19

نتیجه گیری : 21

منابع : 22خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، آینده، نگری، نظام، آموزش
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:03 | چاپ مطلب

مقاله نظام آموزش بزرگسالان در سوئد

مقاله آموزش بزرگسالان در سوئد

قسمتهایی از متن:

تاریخچه

دبیرستانهای مردمی و انجمن‌های آموزش بزرگسالان در زمره قدیمی‌ترین مراکز سازمان یافته ارائه کننده دوره‌های آموزش بزرگسالان درکشور سوئد محسوب می‌گردند. با اعمال تغییرات ساختاری درحوزه آموزش سوئد طی قرن 19، روند توسعه آمورش بزگسالان تسهیل یافت. افتتاح نخستین مراکز آموزش متوسطه مردمی ویژه آموزش بزرگسالان در سال 1868 خود مبین این مطلب است. گفتنی است که سایر مراکز آموزش متوسطه مردمی کشور سوئد در آغاز قرن20 پدیدار شدند. انجمن‌های آموزش بزرگسالان در کشور سوئد به واسطه توسعه جنش‌های مردمی تشکیل گردید.ازجمله توسعه جنش‌های مردمی نظیر جنبش‌های مذهبی و جنبش‌های سیاسی می‌توان به نیاز اعضای جنبش به برخورداری از اطلاعات و بالابردن سطح آگاهی افراد از نیروی بالقوه خود اشاره نمود. گفتنی است که جامعه علمی این نیازها را تامین نموده، جنبش‌های مردمی نظارت بر حوزه آموزش را به دست گرفته و نخستین گروه‌های آموزش بزرگسالان کشور طی سال 1902 شکل گرفت. علی‌رغم ارائه دوره‌های معمول آموزش بزرگسالان در مدارس ایالتی، طرح توسعه مدارس ویژه آموزش بزرگسالان کشور سوئد طی دهه‌های 60 -1950به اجرا در آمد. مدارس شبانه ابالتی ویژه بزرگسالان نیز در آوریل سال 1938 تاُسیس گردید. طی دهه 1950نیز افراد بزرگسال کشور سوئد از امکان حضور در دوره‌های آموزش تکمیلی برخوردار گردیدند....

...

آژانس ملی آموزش (CFL)

زمانیکه آژانس ملی آموزش CFL در اول ژانویه 2002 تشکیل یافت، آژانس آموزش از راه دور که مسئولیت رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان را بر عهده داشت با (CFL) ادغام گردید.آژانس مذکور از دو واحد عملیاتی در harnosand و norrkoping با اداره مرکزی در hossleholm برخوردار می‌باشد.

آموزشهای همگانی بزرگسالان

آموزش جوانان ( folkbiding) ،انجمن‌های آموزشی جوانان ( studieforbund)و دبیرستانهای مردمی (folkhogskolor) ، خود به تعیین اهداف فعالیت‌های خود مبادرت می‌نمایند. آموزش همگانی بزرگسالان به بالا بردن دموکراسی ، برابری جنسی و درک و توسعه بین المللی فرهنگ سوئدی منجر می‌گردد.. هدف ارائه دوره‌های آموزش بزرگسالان افزایش فرصت شهروندان سوئدی در جهت تاثیر گذاری بر شرایط زندگی شخصی خود می‌باشد.

انجمنهای آموزش بزرگسالان عامل کمک کننده در ایجاد فرهنگ مردمی و مطالعات مبتنی بر توسعه ایده‌ها در سازمان‌ها و انجمنهای مردمی محسوب می‌گردند. انجمن‌های مذکور درصدد ارائه آموزشهای اساسی به افراد، به ویژه افرادی با تحصیلات محدود می‌باشند. در انجمنهای آموزش بزرگسالان و دبیرستان‌های مردمی دوره‌های آموزش کوتاه مدت، بلند مدت و فعالیت‌های فرهنگی برگزارمی‌گردد. انجمن‌های آموزش بزرگسالان و مراکز آموزش متوسطه مردمی به برقراری همکاریهای نزدیک با انجمن‌های مردمی و دیگر سازمانها مبادرت می‌نمایند.فرهنگ مذاکره دموکراتیک در آموزش همگانی بزرگسالان تقویت شده و به عنوان اصلی جهت فعالیت درونی دوایر ومراکزآموزش بزرگسالان در آمده است. ...

...

مطالب:

تاریخچه

چارچوب‌های قانونی

موسسات آموزش بزرگسالان

سیاست ‌های آموزش بزرگسالان

ساختار آموزش بزرگسالان

شرایط پذیرش

ارزیابی تحصیلی

آژانس ملی آموزش (CFL)

آموزشهای همگانی بزرگسالان

انجمن‌های آموزش بزرگسالان

آموزش بازار کار

آموزش پایه بزرگسالان

آموزش شغلی پیشرفته

اعتبار بخشی به آموزش بزرگسالان

برنامه ریزی آموزشی آموزش بزرگسالانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:00 | چاپ مطلب

مقاله نظام آموزش ابتدایی ترکیه

مقاله نظام آموزش ابتدایی ترکیه

ساختار آموزشی

ساختار مراکز آموزش ابتدایی

اهداف دراز مدت آموزشی

اهداف کوتاه مدت آموزشی

برنامه های آموزشی

نرخ جلسات هفتگی پایه های مختلف تحصیلی

پروژه‌‌های آموزشی

نرخ مناطق و مدارس تحت پوشش طرح ادغام مدارس

آمار تحصیلی

آمار مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی و مدارس ابتدایی با خوابگاه

نرخ مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی دخترانه

نرخ مدارس ابتدایی پانسیونی دخترانه

نرخ افت تحصیلی

نرخ ابقاء تحصیلی در کلاس پنجم

ضریب کار آیی

ارزشیابی تحصیلی

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ساختار آموزشی

مقطع آموزش ابتدایی شامل کودکان گروه سنی بین 6 تا 14 سال می شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای کودکان دختر و پسر اجباری است . مدارس ابتدایی مؤسسات آموزشی ملی هستند که توسط دولت برای تعلیم و تربیت پسران و دختران از طریق دوره اموزش اجباری 5 ساله ایجاد شده اند . طول مدت آموزش در این مدارس 8 سال است . در طول سال تحصیلی92-1991، 6870683 کودک تحت نظر 234154 معلم در 50669 مدرسه ابتدایی آموزش دیده اند .24/95 در صد کودکان در این رده سنی در مدارس حضور یافتند. آموزش ابتدایی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت آن‌‌‌ها اجباری است و به‌صورت رایگان در مدارس دولتی ارائه می‌‌شود.مؤسسات آموزشی ابتدایی شامل مدارس آموزش ابتدایی، کلاس‌‌های آموزشی و جبرانی و هم‌چنین مدارس و کلاس‌‌هایی است که برای کودکان با نیاز به آموزش خاص( کودکان استثنایی) تأسیس می‌‌شود.

...

پروژه‌‌های آموزشی

معرفی آموزش ابتدایی در قالب هشت سال آموزش پایه اجباری در تمامی مناطق کشور از برنامه سوم به بعد در نظر گرفته شد. این موضوع در پانزدهمین هیئت آموزش ملی پذیرفته شد. طبق قانون شماره 4306 آموزش ابتدایی به‌صورت اجباری در شکل دوره 8 ساله پیوسته در آمده و اجرای آن در سطح کشور شروع شد. بعد از این قانون «برنامه آموزش پایه» شروع شد. هم‌چنین «پروژه آموزش2000» برای کمک به دست یابی اهداف آموزش ابتدایی معرفی شد.پروژه‌‌های زیاد دیگری نیز با سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی شروع شد و به‌طور مستمر ادمه یافت که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- پروژه آموزش 2000

به دلیل افزایش دوره آموزش ابتدایی تا 8 سال در راستای آموزش ملی، پروژه آموزش 2000 در کنار قانون 4306 به مرحله اجرا در آمد. اصول اساسی پذیرفته شده در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

1- حذف (حالت دوشیفتی) برنامه مدارس دونوبته که درحال حاضر در بعضی مدارس شهر‌های بزرگ انجام می‌‌شود.

2- کاهش‌تدریجی دانش‌آموزان کلاس و رساندن‌ آن به30 دانش‌آموز تا‌سال 2000

3- ، حمل و نقل دانش‌آموزان با اتوبوس از محل‌های کوچک به مدارس مرکزی‌تر در مناطقی که آب و هوا و وضع جاده مساعد است و مشکل امنیتی وجود ندارد، در جهت حصول کیفیت بالای آموزشی

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:00 | چاپ مطلب

تحقیق الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

بخشهایی از متن:

خلاصه

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

201. مقدمه

در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در 3 بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است.

...

403 استنباط های فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

الزامات اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد وجود دارد برای بررسی این فرضیه دو پرسشنامه جداگانه تهیه شده است و در هر پرسشنامه به طور جداگانه هر یک از فرضیات فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.

40301 استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق

فرضیه فرعی اول تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد :

تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جانشین پروری مدیریتی وجود دارد .

فرضیه فوق را می‌توان در مجموع به صورت سه فرضیه فرعی تر زیر بررسی نمود که در اینجا ابتدا فرضیه های جزء مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس فرضیه فرعی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

101اعتقاد به ارزش های نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد .

102تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد .

103تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:55 | چاپ مطلب

پاورپوینت ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

شرح اسلایدها:

اسلاید اول:

بسم الله

اسلاید دوم:

عنوان

اسلاید سوم:

هفت برنامه مصوب بمنظور تحول اداری

اسلاید چهارم:

مشتری گرائی چیست؟

اسلاید پنجم:

مشتری کیست؟

اسلاید ششم:

ارباب رجوع کیست؟

اسلاید هفتم:

رضایت مشتری چیست؟

اسلاید هشتم:

مشتریان (ارباب رجوع) سازمانی به دو دسته تقسیم می شوند :

اسلاید نهم:

مشتریان (ارباب رجوع) سازمانی به دو دسته تقسیم می شوند :

اسلاید دهم:

ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب

اسلاید یازدهم:

ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب

اسلاید دوازدهم:

اهم مشکلات ارباب رجوع در نظام اداری

اسلاید سیزدهم:

ریشه و علل مشکلات

اسلاید چهاردهم:

کلیّات طرح تکریم

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مشتری کیست؟

مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد . باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کندخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:41 | چاپ مطلب

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

:: بخشهایی از متن ::

فصل اول
کلیات
بخش اول
بیمه های اشیاء و مسئوولیت

بیمة آتش سوزی

قدیمترین رشتة بیمه، رشتة بیمه باربری است در حالی که بیمة آتش سوزی، به تدریج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمة آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین ادارة آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ادارة آتش سوزی سان در سال 1710 پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمة هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجة وقوع انقلاب صنعتی در سدة هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمة آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.

حریق چیست؟

حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک مادة سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).

نحوة ایجاد حریق

برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:

1- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.

2- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازة کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.

3- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:

- ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)

- افزایش حرارت

- آتش سوزی خود به خود

- انفجار

- جرقة الکتریکی

- واکنش شیمیایی

- متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی

مثلث حریق

برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.

برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقة دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.

...

بخش دوم

خطرهای اضافی

بیمة صاعقه

صاعقه طبق تعریف شرایط بیمة آتش سوزی مصوب مورخ 27/8/1366 شورای عالی بیمه، عبارت است از تخلیة بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید. به تعبیر دیگر صاعقه از به هم خوردن ابرهای رسانای الکتریستة مثبت و منفی به وجود می آید و به زمین منتقل می شود. منظور از بیمة خطر صاعقه، فقط خسارتهای وارده بر اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نست بلکه هدف خسارتهای مستقیم ناشی از صاعقه بدون تبدیل به آتش سوزی است. خسارتهای ناشی از صاعقه، یا مستقیم است یا غیر مستقیم.

خسارتهای مستقیم : این نوع خسارت ناشی از اثر دما یا انرژی صاعقه است که در هنگام فرود آمدن صاعقه به زمین ممکن است به ساختمانها و اموال وارد آید. اگر شیئی سرراه صاعقه قرار گیرد و اشتعال پذیر هم باشد احتمال دارد بر اثر دما، آتش سوزی تولید شود. صاعقه ممکن است در هنگام فرود آمدن به زمین بر اثر نیرویی که دارد موجب شکاف برداشتن یا ترک خوردن ساختمانها و دیوارها شود و شیشه ها را بشکند. اگر صاعقه در مسیر خود به اشیای نمدار برخورد کند رطوبت موجود در آن شی، به طور ناگهانی بخار می شود و تولید انفجار می کند.

خسارت غیر مستقیم : این نوع خسارت ضرورتاً هنگام فرود آمدن صاعقه ایجاد نمی شود. خسارتهای غیر مستقیم ممکن است علتهای مختلف داشته باشد ولی نیتجة همة آنها یکسان است و آن خسارت و زیان وارده به دستگاههای الکتریکی است. در بیشتر مواقع، به طور ناگهانی بار زیاد الکتریکی تولید می شود و در دستگاههای الکتریکی اتصالی به وجود می آورد. این نوع خسارت چون مستقیماً از صاعقه ناشی نشده، دربیمة صاعقه جبران نمی شود. مورد دیگر تأثیر الکتریکی بر دستگاههاست. هرگاه ابرهایی که بر فراز سیمهای الکتریکی واقع در هوای آزاد در حرکت هستند بار مثبت داشته باشند باعث گردند که کلیة بار منفی سیمهای الکتریکی زیر ابرها جمع شوند و در نتیجه کلیة بار مثبت به طرف دیگر سیم حرکت کند که به نسبت مقدار بار مثبت موجود در ابرها همچنین فاصلة ابرها از زمین، در دستگاههای برقی تولید خسارتهای گوناگون می کند. برای مثال، عایقهای موتور را خراب می کند که تأمین بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارد.

خلاصه آنکه، خسارتهایی که بر اثر دما یا نیروی صاعقه وارد می شود، خسارتهای مستقیم تلقی می شوند و جزو تعهدات بیمه‌گر است ولی خسارتهایی که بر اثر انرژی الکتریکی حاصل از صاعقه وارد می شوند خسارتهای غیر مستقیم به حساب می آیند و پوشش بیمه‌ای در بیمة صاعقه ندارند.

بیمة انفجار

« انفجار، هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار است». در انفجار، آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی انرژی نقش مهمی ایفا می کند، یعنی در فاصلة زمانی کوتاه(4-6 ثانیه) انرژی زیادی رها می شود. انفجار دو نوع است، یکی انفجار شیمیایی و دیگری انفجار مخزنها.

انفجار شیمیایی : انفجار شیمیایی بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی، در درون منبع رخ می دهد


[1] - « شرایط عمومی آتش سوزی» مورخ 27/8/1366، مصوب شورای عالی بیمه.

حدود پوشش بیمه‌ای

خطر بیمه شده در بیمة شکست شیشه عبارت است از شکست شیشه های مذکور در بیمه نامه به استثنای خسارت ناشی از عمد یا قصور و غفلت بیمه‌گذار. در این نوع بیمه موارد تشدید خطر باید به اطلاع بیمه‌گر برسد و با صدرو الحاقیه مورد تأیید قرار گیرد و اگر حق بیمة اضافی تعلق می گیرد پرداخت شود. این موارد به شرح زیر است :

- تغییرات ساختمانی.

- تعمیرات اساسی و زدن داربست روی دیوار ساختمان یا در محوطة داخلی محل بیمه شده.

- تأسیس فروشگاه یا محل کار در مکانی که قبلاً بدون استفاده بوده است.

- نقاشی و تیره رنگ کردن شیشه ها.

- معیوب شدن چارچوب دور شیشه ( زنگ زدن پنجره های فلزی). در شرایط قرارداد بیمه توصیه های ایمنی به بیمه‌گذار داده می شود که باید اجرا کند.

-استفاده نکردن از دستگاههای حرارت زا یا آب گرم برای برطرف کردن بخار آب یخزدة روی شیشه

- برای حمل لامپهای چراغ باید حداقل فاصلة ایمنی رعایت شود.

شیشه های بیمه شده : تأمین بیمة شکست شیشه شامل استفاده از شیشه در موارد زیر است:

- شیشة ویترین و شیشة درها

- شیشه های خارجی ساختمان

- تابلو شرکتها

- نمای شیشه های ساختمان

- شیشه های داخلی محیط کار

-شیشه های ایمنی

- شیشه های چند لایه (عایق)

- آینه ها

- شیشه های نقاشی شده ( هنری)

- شیشه های مساجد و کلیساها

- شیشه های ادارات، منازل مسکونی، کارخانه ها

- شیشه های تگری

خسارتهای قابل تأمین : بیمه‌گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شکستن یا خورد شدن شیشه است. شکستن عبارت است از ترکی که کلیة ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد بنابراین خراش برداشتن، خط خط شدن یا پریدن قطعة کوچکی از سطح آن جزو پوشش بیمه نیست.

استثناآت : خسارتهای زیر جزو تعهدات بیمه‌گر شکست شیشه نیست مگر آنکه توافق خاصی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد آنها شده باشد:

- جنگ، شورش، جنگ داخلی، زلزله، انرژی هسته ای و مواد رادیو اکتیو.

- آتش سوزی، انفجار، صاعقه، عملیات آتش نشانی و نجات، همچنین رنگ کردن شیشه با رنگهایی که نور از آنها عبور نمی کند.

- خسارت ناشی از تغییر محل شیشة بیمه شده.

- شیشه های بیمه شده در محل نصب آنها تأمین بیمه‌ای دارد و غالباً ثابت هم هستند ولی خسارت شیشه های متحرک مانند ویترینها و آینه ها در منازل در صورتی که در داخل محل بیمه شده وارد گردد جبران می شود.

نحوة پرداخت خسارت : در بیمة شکست شیشه بیمه‌گر می تواند به دو طریق خسارت وارده را جبران کند:

1- شیشه یا شیشه های خسارت دیده را تعویض کند.

2- خسارت را به وجه نقد بپردازد.

در هنگام تعویض شیشه، بیمه‌گر باید شیشة شکسته را با شیشه ای از همان نوع یا نوع مشابه تعویض کند.

استهلاک در بیمة شکست شیشه مفهوم ندارد. اگر خسارت، نقدی پرداخت شود بیمه‌گر می تواند شیشه های شکسته را به منزلة بازیافتی تصاحب کند یا مبلغی متناسب از خسارت کسر کند و آنها را برای بیمه‌گذار باقی بگذارد. هرگاه در موقع تأدیة خسارت معلوم شود که مبلغ بیمه شده در قرارداد کمتر از ارزش حقیقی شیشه است اختلاف میان ارزش تهیة مجدد و مبلغ بیمه شده به عهدة بیمه‌گذار است ( استفاده از مادة 10 قانون بیمه)، ارزش جایگزینی شیشه عبارت است از قیمت شیشه + هزینة بسته بندی + هزینة حمل+ هزینة نصب. در صورتی که برای هر متر مربع شیشه مبلغ معینی به عنوان مبلغ بیمه شده توافق شده باشد این مبلغ حداکثر تعهد بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود. حق بیمه در بیمة شکست شیشه برای شیشه هایی که دارای ارزش بیمه شدة ثابتی هستند به صورت درصد یا در هزار از مبلغ بیمه شده است ولی در اکثر موارد، ارزش جایگزینی ملاک محاسبة حق بیمه و خسارت است.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول ۰
کلیات ۰
بخش اول ۱
بیمه های اشیاء و مسئوولیت ۱
بیمة آتش سوزی ۲
حریق چیست؟ ۲
نحوة ایجاد حریق ۳
تعریف آتش سوزی ۶
قرارداد بیمة آتش سوزی ۶
اصول قرارداد بیمة‌ آتش سوزی ۷
نفع بیمه پذیر ۸
نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی ۱۲
محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده ۱۳
ساختمان ۱۴
ماشین آلات کارخانه ها ۱۵
وسایل و لوازم خانگی ۱۵
موجودی تولید کنندگان ۱۶
محصولات کشاورزی ۱۷
ماشین آلات کشاورزی ۱۷
کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار) ۱۷
انبارها ۱۸
بیمة آتش سوزی به ارزش قرارداد ۲۳
مبلغ و ارزش مورد بیمه ۲۵
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای ۲۷
محل مورد بیمه ۳۰
مبنای محاسبة حق بیمه ۳۱
بیمه نامه براساس فرست لاس ( اولین خسارت یا اولین آتش سوزی) ۳۲
PML و EML ۳۴
مدت بیمه ۳۹
بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه ( بیمة مضاعف) ۴۲
پیشنهاد بیمه نامه ۴۳
عناصر تشکیل دهندة فرم پیشنهاد ۴۳
نماینده : ۴۳
پیشنهاد دهنده : ۴۴
بیمة تمام خطر ۴۹
بیمة تمام خطر صنعتی ۵۰
بخش دوم ۵۲
خطرهای اضافی ۵۲
بیمة صاعقه ۵۳
بیمه نامة دریایی ۸۵
خطر یا ریسک ۸۸
مشخصات خطر : ۸۸
اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل ۹۴
ذی نفع سند بیمه ۹۵
نفع بیمه پذیر در بیمة دریایی ۹۶
قرارداد بیمة حمل و نقل کالا ۱۰۵
بخش اول ۱۸۱
بیمة هواپیما ۱۸۱
قانون بیمة هواپیمایی ۱۸۵
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی ۱۸۵
اشخاص ثالث ۱۸۷
مسئولیت سازمانها ۱۸۷
انواع بیمة هواپیما ۱۸۷
بخش دوم ۱۹۴
بیمة مهندسی ۱۹۴
بیمة تما خطر مقاطعه کاران ۱۹۸
مدت بیمه ۲۰۲
سرمایة بیمه شده ۲۰۳
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک ۲۰۴
تعیین نرخ ۲۰۵
بیمة تمام خطر نصب ۲۰۷
نوع ماشین و طرحهای مشمول بیمه ۲۰۹
استثناآت بیمة تمام خطر نصب ۲۱۲
ویژگیهای بیمة تمام خطر نصب ۲۱۳
سرمایة بیمه شده ۲۱۵
حق بیمه ۲۱۷
حدود پوشش بیمه‌ای ۲۲۳
خسارت در بیمة شکست ماشین آلات ۲۲۸
بیمة تمام خطر کامپیوتر ۲۲۹
بیمة عدم النفع ماشین آلات ۲۳۱
مبلغ بیمه شده ۲۳۳
بیمه فساد محصول در سردخانه ها ۲۳۸
بخش سوم ۲۴۲
بیمه محصولات کشاورزی ۲۴۲
مقدمه ۲۴۳
بخش چهارم ۲۵۲
بیمه اتومبیل ۲۵۲
بخش پنجم ۲۹۱
بیمه های مسئولیت مدنی ۲۹۱
مقدمه ۲۹۲
بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۴
انواع بیمه مسئولیت مدنی ۲۹۵
۴- بیمه هزینه های درمانی ۲۹۷
۱۷- قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی ۳۱۸
مفهوم دارنده وسیله نقلیه ۳۲۹
مفهوم شخص ثالث ۳۳۰
شرط ایجاد مسئولیت ۳۳۳
صندوق تأمین خسارت های بدنی ۳۳۵
مقدار دیه قتل نفس: ۳۴۰
نوع وسیله نقلیه ۳۴۲
فصل سوم ۳۴۵
بیمه زیان پولی ۳۴۵
بخش اول ۳۴۶
بیمه اعتبار ۳۴۶
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری ۳۴۸
خطرهای بازرگانی ۳۵۱
خطرهای غیربازرگانی ۳۵۱
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار ۳۵۳
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار ۳۵۴
بخش دوم ۳۵۷
بیمه تضمین ۳۵۷
تعریف عناوین ۳۵۸
ضمانت نامه و شرایط تضمین ۳۵۹
اساس حاکم بر ضمانت نامه ها ۳۶۰
انواع ضمانت نامه ها ۳۶۴
بخش سوم ۳۶۸
بیمه عدم النفع ۳۶۸
محل مورد بیمه ۳۷۲
جبران زیان در بیمه عدم النفع ۳۷۳
استثناآت در بیمه عدم النفع ۳۷۵
حق بیمه ۳۷۵
بخش چهارم ۳۷۷
بیمه صداقت و امانت کارکنان ۳۷۷
فصل چهارم ۳۸۲
بیمه اتکایی ۳۸۲
بخش اول ۳۸۳
کلیات ۳۸۳
کلیات ۳۸۴
مفهوم بیمة اتکایی ۳۸۶
بخش دوم ۳۹۴
انواع قراردادهای بیمه اتکایی ۳۹۴
سهم نگهداری ۳۹۵
قرارداد اتکایی مازاد خسارت ۴۰۵
فصل پنجم ۴۰۹
بیمه اشخاص ۴۰۹
بخش اول ۴۱۰
کلیات ۴۱۰
تعدد بیمه ۴۱۷
بخش دوم ۴۱۹
بیمة حوادث ۴۱۹
حادثه و بیماری ۴۲۲
انواع خطر ۴۲۳
خصوصیات خطر ۴۲۶
تشدید خطر ۴۲۹
انواع حوادث انفرادی ۴۳۰
شرایط دیگر بیمة سرنشینان: ۴۳۴
بیمه های گروهی ۴۳۵
بخش سوم ۴۴۰
بیمه عمر ۴۴۰
ویژگیها ۴۴۲
انواع بیمه های عمر ۴۴۴
خصوصیات بیمه عمر زمانی : ۴۴۶
خصوصیات بیمة تمام عمر خطر فوت : ۴۴۷
خصوصیات بیمة تمام عمر تأخیری : ۴۴۷
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر ۴۵۰
ضمیمه ۴۵۴
متن کامل قانون بیمه،‌ مصوب سال ۱۳۱۶ ۴۵۵
معاملات بیمه ۴۵۵
فسخ وبطلان ۴۵۷
مسئولیت بیمه‌گر ۴۶۲
فهرست منابع ۴۶۷خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:51 | چاپ مطلب

پروژه مالیگزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

پروژه مالی-گزارش طراحی نظام های مالی شرکت خاک صحرا (سهامی خاص)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اول :

مدیریت و وظایف آن

1

بخش دوم :

طرح حسابداری مالی

11

طرح دریافت و پرداخت

47

آیین نامه تنخواه گردان

57

بخش سوم :

طرح سیستم حقوق و دستمزد

69

طرح مجوزهای مالی

86

مقدمه:

- مدیریت دانش و چگونگی اداره و هدایت یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن است. بنابراین، هدف مدیریت دستیابی به نتایج مطلوب در جهت تحقق بخشیدن به هدف های سازمان است.

- برای دست یابی به این هدف، مدیریت میبایست وظایف کلی زیر را انجام دهد:

  • برنامه ریزی
  • سازمان دهی
  • تصمیم گیری
  • ایجاد هماهنگی
  • کنترل

انجام وظایف بالا را تنها مسئولیتی که با سمت “ مدیر “ در سازمان فعالیت میکنند، بر عهده ندارند. در واقع این وظایف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسیم می گردد.

مقدمه

1-دربسیاری مواردبنابرضرورت های عملیاتی ،انجام مخارج جزیی وپاره ای پرداخت های به فروشندگان کالاویاعرضه کنندگان خدمات،به صورت مستقیم صورت می گیرد0 به دلیل تعدد دفعات وقوع اینگونه هزینه ها وبه منظور ایجادسهولت وتسریع درامرفوق وجلوگیری ازبروزوقفه درعملیات جاری ،این قبیل پرداخت ها ازمحل وجوه تنخواه گردان ها حسب موردانجام می گیرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:14 | چاپ مطلب

اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تحقیق اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

...

3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال

من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.

بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:22 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 200 )
   1      2     3     4     5      ...      20   >>
صفحات