X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نوظهور

ترجمه مقاله بازاریابی نام تجاری مصرف کننده از طریق کانالهای تمام وقت در یک اقتصاد نوظهور

چکیده:

مشخصه منحصر به فرد در اقتصادهای نوظهور شاملطیف گسترده ای ازکانالهای غالب است. ما ارزیابی تاثیر یک بازاریابی نام تجاری را در شرکای کانال و مصرف کننده را در هردو کانال در یک اقتصاد در حال ظهور در برزیل را بررسی نمودیم. ما با استفاده از واحد حفظ سهام (SKU) در فروش ماهانه و داده های بازاریابی در گروه محصولات نوشیدنی را در جنوب شرقی برزیل را در بیش از چهار سال بررسی نمودیم. در این مطالعه ،ما یک بردار براساس چهارچوب رگراسیون خودکار را با تجزیه خطا برای محاسبه درونزایی بین فروش و بازاریابی و عدم تجانس قطعی در میان SKU هاو شرایط فصلی و تجمع مختلف از عناصر بازاریابی در سراسر کانال را مشخص نمودیم. نتایج نشان می دهد که تفاوتهای ساختاری در این کانال باعث تفاوت در پاسخ به برخی از عناصر بازاریابی تولیدکنندگان شده است. انواع اندازه های طبقه بندی،هزینه ها و تجارت یک اثر بزرگ طولانی مدت بر فروش را در شرایط آزاد با سرویس کامل را نشان می دهد. سود توزیع در هردو کانال مهم است. در کانال با سرویس کامل،انواع اندازه بسته ها دارای بالاتریبن اثر طولانی مدت در میان همه عناصر بازاریابی مدل شده داشته است. مطالعه ما نشان می دهد که استراتژی های بازاریابی محبوب در کانالهای آزاد به صورت غالب در اقتصادهای توسعه یافته به عنوان فرمتهای سرویس گامل بوده که در اقتصادهای نوظهور مهم باقی می ماند و موثر نیست.

کلمات کلیدی:بسته بندی محصولات مصرف کننده،بازاریابی چندکاناله،بازاریابی نوظهور،فرمتهای کانال، روابط کانال

1-مقدمه

بازارهای نوظهور اقتصادی در شرکت های با ترکیبات اقتصاد جهانی مهم هستند و برای رشد اقتصادی در این قرن مورد توجه می باشند. به عنوان مثال ،این بازار بیش از نیمی از درآمد جهانی کوکاکولا از سال 2006 را تاکمین نموده است. 81% از فروش این شرکت در خارج از ایالات متحده در سال 2012 بوده و سه همکار بزرگ شامل مکزیک،چین و برزیل را داشته است که همه به عنوان بازارهای درحال ظهور طبقه بندی شده اند.

دنبال توزیع آن است. بنابراین ،در یک اقتصاد نوظهور ،مارکهای مصرف کننده باید به دقت نظارت بر شدت توزیع و شناسایی اندازه بسته را در کانالهای تمام وقت و سلف سرویس موثر می داند. تحقیقات ما فراهم کننده راهنمایی مدیران در مدیرتی کانال های سرویس کامل سنتی است که یک چالش عمده آنها معمولا در بازارهای نوظهور را داشته است. درنهایت ،ما به تکامل مدل آمیخته بازاریابی با احداث یک واحد سهام (SKU) اقدام می کنیم که مدل خاصی از اثرات آمیخته بازاریابی را با تصرف اثرات بیشتر از توزیع و فعلو انفعالات خط تولید و توزیع را داشته است.

جدول5 ضرایب برآورد شده از تجزیه و تحلیل باقیمانده فروش را نشان می دهد که شامل SOS و PCV و قیمت نیز می باشد. این به ما اجازه می دهد که به مقایسه اثرات انواع بسته بندی هه و تعداد SKUهاو هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی و برنامه های ارتباطی برای هر کانال در تغییرات مربوط به مصرف کننده و خرده فروش را انجام داده باشیم که این تصمیم گیری غیر قابل توضیح با توجه به رابطه بین درون زایی در بازاریابی فروشگاه و فروش می باشد. تبلیغات برای فروش و PCV در هردو کانال قابل توجه نیست. بنابراین،ما قادر به پشتیبانی از فرضیه های دوم و سوم خواهیم بود. جدول 5 نیز اثرات مثبت و معنی دار تجارت درفروش را نشان می دهد که CS و PCV بوده است. ضریب منفی و معنی دار از تعامل بین تجارت و متغیرهای کانال برای TF نشان می دهدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:44 | چاپ مطلب

پاورپوینت رفتار مصرف کننده

پاورپوینت رفتار مصرف کننده

qمقدمه vبازاریابی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. رفتار مصرف کننده شامل فرایند های روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد.q2) جستجوی اطلاعات v در این مرحله فرد به تجربیات پیشین خود رجوع میکند که این عمل را "کاوش درونی "می نامند. گاهی مصرف کننده برای کسب اطلاعات به"کاوش درونی"دست می زند این کاوش زمانی لازم است که تجربه و آگاهی گذشته کافی نباشد و خطر تصمیم گیری غلط وجود داشته باشد و هزینه جمع آوری اطلاعات نیز پایین باشد. —

qمنابع اطلاعات بیرونی یا خارجی عبارتند از: v- منابع شخصی، مانند بستگان و دوستانی که مورد اعتماد مصرف کننده هستند. v- منابع عمومی، مانند سازمان های قیمت گذاری محصولات و گزارش های مختلف سازمانهای دولتی. v- منابعی که بازاریاب بر آنها تسلط دارد، مانند دریافت اطلاعات از فروشندگان درباره تبلیغات، مسئولان فروش و جایگاه های فروش در فروشگاه ها.q3) ارزیابی راه چاره ها یا گزینه ها (با توجه به معیار های خرید) vگردآوری و کاوش اطلاعات باعث می شود که مسأله مصرف کننده آشکارتر گردد و معیارهایی برای خریدار فراهم شود. معیار خرید برای مصرف کنندگان متفاوت است و شرکتها باید با مهمترین معیارهای مصرف کنندگان برای قضاوت درباره فرآورده ها و مارکهای آنها آشنا باشند. معیارها ممکن است عینی (مثل "کیفیت") یا ذهنی(مثل "پرستیژ و وجهه اجتماعی") باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:22 | چاپ مطلب

مقاله اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف

قسمتهایی از متن:

راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است.

از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود.

اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

هم اکنون هدرروی در حوزه انرژی کشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگی و مشاغل خدماتی و تجارتی، بلکه در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، واحدهای تولیدی و خودورها نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی قابل قبول نیست. در کشورما حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی می رسد که 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ های کم مصرف می توان تاحدود زیادی در این زمینه صرفه جویی کرد. تولید انرژی و حرارت از منابع تجزیه شونده و نو همچون باد، خورشید و زباله ها در مناطقی که قابل استفاده است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

....

با تمام این مسائل، اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌سازی پایدار است تا همه افراد جامعه خود را ملزم به یک رفتار پایدار و منطقی که تبدیل به فرهنگ عمومی شده، بدانند و امروزه در تمام جوامع صنعتی سعی بر استفاده از این متد می‌شود.

این روش همان است که مدیران و مسوولان کشور نیز آن را توصیه می‌کنند، برای مثال وزیر نفت بر اجرای الگوسازی موثر در مصرف انرژی تاکید کرده و آن را از ضرورت‌های اصلی امروز کشور عنوان می‌کند.نوذری، بر شناسایی استانداردهای مصرف سوخت در صنایع و کشاورزی تاکید دارد و می‌گوید: با تشکیل شورای عالی انرژی زیر نظر رئیس‌جمهور می‌توان با مطالعه این طرح جامع، راهکارهای مناسبی برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ارائه کرد.

وزیر نفت همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها را بزرگ‌ترین تصمیم تاریخ اقتصاد در ایران می‌داند و می‌گوید: با اجرای این تصمیم شجاعانه می‌توان گام‌های جدی‌تری برای مصرف بهینه انرژی برداشت.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، اصلاح، الگوی، مصرف
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 09:59 | چاپ مطلب

تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای

چای

1-1- پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی

1-2- جلوگیری از اکسایش مواد غذایی

1-3- آنتی ­اکسیدانها

1-4- آنتی­ اکسیدانهای طبیعی و تغذیه

1-5- گیاه چای

1-6- برگ چای

1-7- ترکیبات شیمیایی چای

1-8- چای­سازی

1-8-1- تولید چای سیاه

1-8-1-1- پلاس

1-8-1-2- مالش

1-8-1-3- تخمیر

1-8-1-4- خشک کردن و بسته بندی

1-9- تولید و مصرف چای در جهان

1-10- خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات چای

1-11- ترکیبات عصاره چای به عنوان افزودنی غذایی

1-12- استخراج عصاره چای

2- مواد و روشها

2-1- مواد شیمیایی

2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه

2-3- استخراج

2-3-1- استخراج با متانل

2-3-2- روش آگاروال

2-3-3- روش آبی

2-4- اندازه گیری قدرت احیاءکنندگی آهن

2-5- تعیین قدرت آنتی­ اکسیدانی در سیستم مدل اسید لینولئیک

2-6- اندازه گیری عدد پراکسید به روش تیوسیانات

2-6-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون

2-6-2- محاسبه میزان پراکسید در نمونه

2-7- محاسبه شاخص اسید تیوباربیتوریک

2-8- تعیین قدرت آنتی ­اکسیدانی در روغن آفتابگردان

2-9- آزمون رنسیمت

2-10- روش آماری

3-1- بازده استخراج

3-1-1- اثر نوع روش بر بازده استخراج

3-1-2- اثر نوع ماده اولیه بر بازده استخراج

3-1-3- اثر متقابل نوع روش و نوع ماده اولیه بر بازده استخراج

3-2- قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره­ های چای

3-2-1- اثر روش استخراج بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-2-2- اثر نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-2-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-3- فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره­ های چای در سیستم امولسیونی اسید لینولئیک

3-3-1- اثر روش استخراج بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای

3-3-2- اثر نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای

3-3-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی ­اکسیدانی عصاره چای

3-4- آزمون رنسیمت

3-4-1- مقاومت حرارتی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت

3-4-2- اثر غلظت بر کارایی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت

3-5- اثر افزودن عصاره آبی برگ جدید چای بر اکسایش روغن آفتابگردان در دمای Cْ40

نتیجه ­گیری کلی

پیشنهادات

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: چکیده ی بخشهایی از متن:

1-1- پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی

چربیها سوبسترای اصلی فساد اکسایشی و ایجاد طعمهای بد ناشی از آن محسوب می­شوند. چربیها گروه ناهمگونی از ترکیبات شیمیایی هستند که ویژگی مشترک آنها حلالیت در سیستمهای غیر قطبی یا لیپوفیل است(3). تقریبا تمام مواد خامی که صرف تولید مواد غذایی می­شوند حاوی چربی هستند. بخش عمده چربیها را تری­گلیسیریدها و فسفوگلیسیریدها تشکیل می­دهند. تری­گلیسریدها در سلولهای ذخیره­ای­ چربی گیاهان و جانوران تمرکز می­یابند و فسفوگلیسریدها جزئی از غشاء­های بیولوژیکی هستند. ضمن تولید بسیاری از مواد غذایی، چربی به صورت بخشی از فرمولاسیون محصول به آنها اضافه می­شود. چربی اضافه شده در برخی از مواد غذایی مثل مایونز و مارگارین جزء اصلی محسوب می­شود. چربیها در مواد غذایی علاوه بر انرژی­زایی، نقشهایی چون انتقال حرارت، ایجاد طعم و احساس دهانی و حمل ترکیبات مهمی نظیر ویتامینها و مولکولهای معطر محلول در چربی را بر عهده دارند(3،31،78).

اکسایش در مواد غذایی، تأثیر سوئی بر رنگ، بافت، طعم و بخصوص ارزش غذایی می­گذارد(31،87). اکسایش لیپیدها پس از فساد میکروبی عامل اصلی کاهش کیفیت فرآورده­های گوشتی محسوب می­شود(18،48). در این فراورده­ها، اکسایش چربی علاوه بر اینکه باعث کاهش کیفیت حسی می­شود، بر اثر واکنش محصولات اکسایشی با عوامل مغذی از قبیل پروتئینها باعث کاهش ارزش تغذیه­ای این محصولات نیز می­گردد. واکنش محصولات اکسایشی با اسیدهای آمینه باعث نابودی آنها می­شود که از این لحاظ اسیدهای آمینه ضروری اهمیت بیشتری دارند(50، 77). واکنشهای اکسایشی و پلیمری شدن بعدی پروتئینها موجب کاهش حل­شوندگی پودر شیر خشک می­شود(92). ...

...

2- مواد و روشها

2-1- مواد شیمیایی

کلرید آهن III، تیوسیانات آمونیوم، پتاسیم­دی­هیدروژن­فسفات، سدیم­هیدروژن­فسفات، فری­سیانید پتاسیم، اسید کلریدریک، اسید تری­کلرواستیک، متانل، اتانل، اتیل­استات و کلروفرم با خلوص بالا در حد آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شد. اسید لینولئیک و کلرید آهنII نیز از شرکت سیگما (انگلستان) تهیه شد. روغن آفتابگردان تصفیه و بی­رنگ شده عاری از آنتی­ اکسیدان از شرکت سه گل خراسان (نیشابور) تهیه گردید.

2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه

برگ سبز چای در اوایل خردادماه سال 1382 از یکی از باغ های منطقه کوزه ­گر محله رامسر در شمال ایران برداشت شد. برگهای جدید و قدیمی به صورت جداگانه برداشت و نگهداری گردید. ضایعات چای سیاه از آخرین الک کارخانه چای­سازی کتالم رامسر تهیه شد. برگها در درجه حرارت Cﹾ100 تا حصول وزن ثابت خشک گردید تا ضمن حذف رطوبت از فعالیت آنزیم پلی­فنل­اکسیداز بازداری شود. نمونه های خشک تا زمان انجام استخراج در دمای Cﹾ4 نگهداری گردید. نمونه­ ها قبل از استخراج آسیاب شدند.

2-3- استخراج

برای بررسی اثر روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت آنتی اکسیدانی عصاره چای از سه نوع ماده اولیه (برگ جدید، برگ قدیمی و ضایعات سیاه کارخانه چای­سازی) با سه روشی که در ادامه تشریح شده اند عصاره­گیری گردید. ....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 08:54 | چاپ مطلب

تحقیق چای، خواص آنتی اکسیدانی چای، تولید و مصرف چای

چای

1-1- پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی

1-2- جلوگیری از اکسایش مواد غذایی

1-3- آنتی ­اکسیدانها

1-4- آنتی­ اکسیدانهای طبیعی و تغذیه

1-5- گیاه چای

1-6- برگ چای

1-7- ترکیبات شیمیایی چای

1-8- چای­سازی

1-8-1- تولید چای سیاه

1-8-1-1- پلاس

1-8-1-2- مالش

1-8-1-3- تخمیر

1-8-1-4- خشک کردن و بسته بندی

1-9- تولید و مصرف چای در جهان

1-10- خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات چای

1-11- ترکیبات عصاره چای به عنوان افزودنی غذایی

1-12- استخراج عصاره چای

2- مواد و روشها

2-1- مواد شیمیایی

2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه

2-3- استخراج

2-3-1- استخراج با متانل

2-3-2- روش آگاروال

2-3-3- روش آبی

2-4- اندازه گیری قدرت احیاءکنندگی آهن

2-5- تعیین قدرت آنتی­ اکسیدانی در سیستم مدل اسید لینولئیک

2-6- اندازه گیری عدد پراکسید به روش تیوسیانات

2-6-1- ترسیم منحنی کالیبراسیون

2-6-2- محاسبه میزان پراکسید در نمونه

2-7- محاسبه شاخص اسید تیوباربیتوریک

2-8- تعیین قدرت آنتی ­اکسیدانی در روغن آفتابگردان

2-9- آزمون رنسیمت

2-10- روش آماری

3-1- بازده استخراج

3-1-1- اثر نوع روش بر بازده استخراج

3-1-2- اثر نوع ماده اولیه بر بازده استخراج

3-1-3- اثر متقابل نوع روش و نوع ماده اولیه بر بازده استخراج

3-2- قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره­ های چای

3-2-1- اثر روش استخراج بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-2-2- اثر نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-2-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره چای

3-3- فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره­ های چای در سیستم امولسیونی اسید لینولئیک

3-3-1- اثر روش استخراج بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای

3-3-2- اثر نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره چای

3-3-3- اثر متقابل روش استخراج و نوع ماده اولیه بر فعالیت آنتی ­اکسیدانی عصاره چای

3-4- آزمون رنسیمت

3-4-1- مقاومت حرارتی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت

3-4-2- اثر غلظت بر کارایی عصاره آبی برگ جدید چای در روش رنسیمت

3-5- اثر افزودن عصاره آبی برگ جدید چای بر اکسایش روغن آفتابگردان در دمای Cْ40

نتیجه ­گیری کلی

پیشنهادات

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: چکیده ی بخشهایی از متن:

1-1- پیدایش تندی اکسایشی در مواد غذایی

چربیها سوبسترای اصلی فساد اکسایشی و ایجاد طعمهای بد ناشی از آن محسوب می­شوند. چربیها گروه ناهمگونی از ترکیبات شیمیایی هستند که ویژگی مشترک آنها حلالیت در سیستمهای غیر قطبی یا لیپوفیل است(3). تقریبا تمام مواد خامی که صرف تولید مواد غذایی می­شوند حاوی چربی هستند. بخش عمده چربیها را تری­گلیسیریدها و فسفوگلیسیریدها تشکیل می­دهند. تری­گلیسریدها در سلولهای ذخیره­ای­ چربی گیاهان و جانوران تمرکز می­یابند و فسفوگلیسریدها جزئی از غشاء­های بیولوژیکی هستند. ضمن تولید بسیاری از مواد غذایی، چربی به صورت بخشی از فرمولاسیون محصول به آنها اضافه می­شود. چربی اضافه شده در برخی از مواد غذایی مثل مایونز و مارگارین جزء اصلی محسوب می­شود. چربیها در مواد غذایی علاوه بر انرژی­زایی، نقشهایی چون انتقال حرارت، ایجاد طعم و احساس دهانی و حمل ترکیبات مهمی نظیر ویتامینها و مولکولهای معطر محلول در چربی را بر عهده دارند(3،31،78).

اکسایش در مواد غذایی، تأثیر سوئی بر رنگ، بافت، طعم و بخصوص ارزش غذایی می­گذارد(31،87). اکسایش لیپیدها پس از فساد میکروبی عامل اصلی کاهش کیفیت فرآورده­های گوشتی محسوب می­شود(18،48). در این فراورده­ها، اکسایش چربی علاوه بر اینکه باعث کاهش کیفیت حسی می­شود، بر اثر واکنش محصولات اکسایشی با عوامل مغذی از قبیل پروتئینها باعث کاهش ارزش تغذیه­ای این محصولات نیز می­گردد. واکنش محصولات اکسایشی با اسیدهای آمینه باعث نابودی آنها می­شود که از این لحاظ اسیدهای آمینه ضروری اهمیت بیشتری دارند(50، 77). واکنشهای اکسایشی و پلیمری شدن بعدی پروتئینها موجب کاهش حل­شوندگی پودر شیر خشک می­شود(92). ...

...

2- مواد و روشها

2-1- مواد شیمیایی

کلرید آهن III، تیوسیانات آمونیوم، پتاسیم­دی­هیدروژن­فسفات، سدیم­هیدروژن­فسفات، فری­سیانید پتاسیم، اسید کلریدریک، اسید تری­کلرواستیک، متانل، اتانل، اتیل­استات و کلروفرم با خلوص بالا در حد آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان تهیه شد. اسید لینولئیک و کلرید آهنII نیز از شرکت سیگما (انگلستان) تهیه شد. روغن آفتابگردان تصفیه و بی­رنگ شده عاری از آنتی­ اکسیدان از شرکت سه گل خراسان (نیشابور) تهیه گردید.

2-2- تهیه و آماده سازی ماده اولیه

برگ سبز چای در اوایل خردادماه سال 1382 از یکی از باغ های منطقه کوزه ­گر محله رامسر در شمال ایران برداشت شد. برگهای جدید و قدیمی به صورت جداگانه برداشت و نگهداری گردید. ضایعات چای سیاه از آخرین الک کارخانه چای­سازی کتالم رامسر تهیه شد. برگها در درجه حرارت Cﹾ100 تا حصول وزن ثابت خشک گردید تا ضمن حذف رطوبت از فعالیت آنزیم پلی­فنل­اکسیداز بازداری شود. نمونه های خشک تا زمان انجام استخراج در دمای Cﹾ4 نگهداری گردید. نمونه­ ها قبل از استخراج آسیاب شدند.

2-3- استخراج

برای بررسی اثر روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت آنتی اکسیدانی عصاره چای از سه نوع ماده اولیه (برگ جدید، برگ قدیمی و ضایعات سیاه کارخانه چای­سازی) با سه روشی که در ادامه تشریح شده اند عصاره­گیری گردید. ....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:50 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تولید ورق های فولادی مورد مصرف خودروسازان

طرح توجیهی تولید ورق های فولادی مورد مصرف خودروسازان


ظرفیت پیشنهادی طرح 200.000

موارد کاربرد ساخت بدنه و ساختمان خودرو

اشتقال زایی 100 نفر

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …)

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و … بیان خواهد شد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 00:04 | چاپ مطلب

طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن

طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن


بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …)

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و … بیان خواهد شد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:57 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز

طرح توجیهی تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی ونفت وگاز


مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

***********************************

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

نتیجه گیری

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید

در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود

مراجع

پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )

*****************************

خلاصه طرح

نام محصول تولید قطعات یدکی پر مصرف مورد نیاز صنایع پتروشیمی،نفت،گاز (مبدل های حرارتی و قطعات یدکی مربوطه)

ظرفیت پیشنهادی سالانه طرح

مبدل حرارتی : ٧٢ عدد معادل ٢٨٨ تن

انواع لوله ها با اشکال مختلف : ١٢ تن

جمعا : تولید سالیانه ٣٠٠ تن

موارد کاربرد محصول

مبدل حرارتی : که جهت انتقال حرارت به مایعات و گاز ها از منبع انرژی مورد

استفاده قرار میگیرد.انواع لوله ها : قطعات هدایت کننده

میزان تولید داخلی جمع کل میزان تولید محصولات تولیدی در حال حاضر ١١٧٢٣٦ تن می باشد.

اسامی مواد اولیه عمده لوله ، ورق ، انواع الکترود ، رنگ نسوز

اشتغال زایی ( نفر ) ١٤ نفر

٣٢٠٠ متر مربع زمین مورد نیاز

**********************

مبدل حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت موثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده م یگردد. انواع مبدل های حرارتی در موارد زیر استفاده میگردد:

١- سرد یا گرم کردن یک سیال به وسیله سیالی دیگر بدون استفاده مستقیم از دستگاه های مولد سرما یا گرما.

٢- بازیابی گرما یا سرما از سیالات که قب ً لا به طریقی به آنها داده شده که از این سیستم جه ت صرفه جوئی در مصرف انرژی استفاده میگردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:09 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تولید دندریمرها (درخت سان ها) مورد مصرف در صنایع آرایشی و رنگرزی منسوجات

طرح توجیهی تولید دندریمرها (درخت سان ها) مورد مصرف در صنایع آرایشی و رنگرزی منسوجات


گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دندریمرها ( درخت سان ها ) مورد مصرف در صنایع آرایشی و رنگرزی منصوجات می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:02 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تولید کیسه یکبار مصرف حاوی گیاهان دارویی و گیاهان دارویی نیمه فرآوری شده

طرح توجیهی تولید کیسه یکبار مصرف حاوی گیاهان دارویی و گیاهان دارویی نیمه فرآوری شده

این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول

مشخصات کلی محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات

استانداردهای ملی وجهانی

قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

موارد مصرف و کاربرد

کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن

بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم

در فرآیند تولید محصول

ماشین آلات

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات

تاسیسات

وسائط نقلیه

تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده

هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه در گردش

برآورد حقوق و دستمزد

برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات

هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید

هزینه های توزیع و فروش

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولیدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:56 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 148 )
   1      2     3     4     5      ...      15   >>
صفحات