X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مجموعه تاریخی معبدزیگورات (چغازنبیل)

مجموعه تاریخی معبدزیگورات (چغازنبیل)

چُغازَنبیل نیایشگاهی باستانی است که در زمان ایلامعیلامی‌هاو در حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده‌است. چغازنبیل بخش به‌جامانده از شهر دوراونتش است و در نزدیکیشوش (شهر باستانی) در استان خوزستان قرار دارد.

این سازه در ۱۹۷۹ اولین اثر تاریخی از ایران بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت. جامعه بین‌المللی برای آن ارزش استثنائی و جهانی قایل است.

خاورشناسان چغازنبیل را نخستین ساختمان مذهبی ایران می‌دانند.

چغازنبیل در جنوب غربی ایران، در استان خوزستان و در شهرستان شوش واقع شده‌است. این سازه در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شوش (شهر باستانی) و ۳۵کیلومتری غرب شهر باستانی شوشتر واقع است، اما به دلیل واقع شدن در غرب رودخانه دز، مرز این دو شهرستان، در تقسیمات کشوری جزء شهرستان شوش محسوب می‌گردد. این بنا در طول جغرافیایی ۴۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه و پهنای جغرافیایی ۳۲ دقیقه‌است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:06 | چاپ مطلب

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

به تفکیک بخشهای عمومی و اختصاصیخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:52 | چاپ مطلب

مجموعه نکته‌های کنکوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

مجموعه نکته‌های کنکوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه مطالب درسی

و نکات کنکوری

انواع کلمه:

کلمه در زبان عربی بر 3 قسم است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف

1- اسم: آن است که به تنهایی در جمله معنا دارند و بدون داشتن زمان در جمله ایفا میشوند. مانند تلمیذ- رجل

اسم از لحاظ جنس و تعداد حروف به چهار دسته تقسیم میشوند.

1- اسم یا مفرد، مثنی، جمع

2- اسم یا مذکر، مونث

3- اسم یا مجازی، حقیقی

4- اسم یا معرفه، نکره

1- اسم مفرد: تنها بر یک نفر، یا یک شیء دلالت می‌کند مانند: مسلم، کتاب، رجل

مفرد هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

2- مثنی: (تثنیه): بر 2 نفر یا دو شیء دلالت می‌کنند علامت آن در عربی (انِ، ینِ) به آخر مفرد مذکر است مانند: طالب طالبانِ ، طالبینِ

نکته: هرگاه بخواهیم از اسم مفرد مونث مثنی مونث بسازیم از طریق زیر عمل می‌کنیم:

1- ة گرد را از آخر آن حذف می کنیم.

مومنة مؤمن مومنت مومنتانِ- مومنتینِ

2- به جای آن (ت) می گذاریم.

3- سپس علامت مثنی را به آخرش می افزائیم.

3- اسم جمع: بر بیش از 2 ، 3 نفر یا بیشتر دلالت می‌کنند.

1- جمع مذکر (سالم)

جمع بر 3 نوع است 2- جمع مونث (سالم)

3- جمع مکسر (تکسیر)

1- جمع مذکر (سالم): علامت آن (ونَ - ینَ) به آخر اسم مفرد مذکر.

مانند: مسلم مسلمونَ - مسلمینَ طالب طالبونَ - طالبینَ

2- جمع مونث (سالم): علامت آن (اتِ) به آخر اسم مفرد مونث.

نکته: هیچگاه از مفرد مذکر، جمع مونث ساخته نمیشوند.

«طریقه ساختن اسم جمع مؤنث»

1- جمع مونث: از مفرد مونث ساخته میشوند

مجتهدة مجتهد مجتهداتِ

بدین ترتیب

1- ة گرد را از آخر آن حذف می کنیم.

2- به جای آن نشانه جمع مونث (اتِ) به آخرش می افزائیم.

نکته: برخی از کلمات هستند که با (ات) جمع بسته میشوند اگر با این وزنها بر جمع مکسر می باشند.


3- جمع مکسر: (تکسیر)

وزنهای جمع مکسر عبارتند از:

1- هر کلمه ای که بر وزن (اَفْعالْ ، فَعُولْ) باشند جمع مکسرند.

نکته: هر کلمه با 3 حرف (ف ، ع ، ل) خلاصه میشوند که جزء حروف اصلی نامیده میشوند.

حروف زائد: یک یا 2 حرف به 3 حرف اصلی اضافه شوند را حروف زائد گویند.

مانند:

اَشرار شرر= شرّ ذَنوُبْ ذنب

2- هر کلمه ای که بر وزن (فِعالْ) باشند جمع مکسرند.

عِبادْ عَبدْ قبار قبر

نکته: دو کلمه ای از قبیل (ایّام - اسماء) این دو کلمه بر وزن جمع مکسر می روند اما برای مفرد پیدا کردن طبق (ف . ع . ل) مفردشان بدست نمی آیند که مفردشان «یوم، اسم» میباشد.

3- هر کلمه ای که بر وزنهای زیر باشند جمع مکسرند.

وزن: «مَفاعِلْ ، مَفاعِیلْ ، اَفاعِلْ ، اَفاعِیلْ ، فَواعِلْ ، فَواعِیلْ ، فُعَلاء»

مثال: مَساجِدْ ، مکاتیب ، اَکابِر ، اَقاریر ، شواعِرْ ، تواریخ ، شُعَراء

مفرد: مَسْجِدْ ، مَکْتَبْ ، کِبْرْ ، قدر ، شعر ، تاریخ ، شِعْر


اسم مذکر، مونث:

1- اسم مذکر : بر جنس نر یا مذکر دلالت می کند، هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

مانند : مسلم - علی - تلمیذ

2- مونث : برجنس زن، یا یکی از نشانه های مونث را به خود دارا باشند مونث است.

نشانه های مونث عبارتند از:

1- ـة گرد در آخر کلمه : شهادة - عالمة - مومنة

2- کلیه اسمهای زن : مریم - زینب -

3- هر کلمه ای که در آخر آن (ی: الف مقصوره) ، (اء : الف ممدوده) ذکر شوند مونث است.

مانند کبری- صغری- موسی- دنیا (دنیی) ، زهراء - حمیراء - شعیراء

4- ت در فعل . در ماضی آخرین حرف، در مضارع به اولین حرف

ذَهَبَ ذَهَبَتْ یَذْهَبُ تَذْهَبُ

5- اعضای زوج بدن که عبارتند از:

(یَدْ): دو دست ، (رِجْلْ): دوپا ، (الاذن): دوگوش ، (العین): دو چشم

6- اسامی شهرها و کشورها، قبایل، ایران، طهران، کویت، قریش

7- بیشتر جمع مکسر غیراشخاص: مَدارسْ، مَنازِلْ، مَکاتِبْ

8- کلماتی از قبیل: (شَمْس، نَفْس، الارضْ، حَربْ، بَیت، دار، نار) : مونث اند.

اسم مجازی، حقیقی

1- اسم حقیقی: به کلیه اسمهایی که جاندار باشند چه انسان، چه حیوان، چه گیاه جاندار را اسم حقیقی گویند. جواد، الدیک، شجر)

2- اسم مجازی: به کلیه اسمهایی‌که جاندار نباشند اسم مجازی گویند مانندالجدار، قلم،‌ کتاب.

نکته: اسم مذکر، مونث خود بر چند شاخه تقسیم میشوند:

1- اسم مذکر: بر 2 نوع است:

2- اسم مونث خود بر 4 نوع است:

1- مونث حقیقی : آن است که علامت مونث را به خود داشته باشند و جاندار

مانند: دجاجة - فاطمة - لیلی

2- مونث مجازی: آن است که علامت مونث داشته باشند و بی جان.

مانند: محفظة (کیف)، منضدة (میز)، املاء ، انشاء ، عاشوراء ، تاسوعاء

3- مونث لفظی : آن است که علامت مونث را به خود داشته باشند اما در واقع بر جنس مذکر دلالت کنند. مثل : موسی، معاویة، حمزة ، مصطفی، طلحة

4- مونث معنوی : آن است که علامت مونث نداشته باشند اما در واقع خودشان مونث اند.

مانند: الام (مادر) ، أختْ (خواهر) ، بنت (دختر)

نکته: اعضای زوج بدن، اسامی شهرها و کشورها و کلماتی استثناء از قبیل:

«شَمسْ ، نَفسْ ، الارضْ ، حربْ ، بیت ، دار ، نار» مونث معنوی به شمار می روند.

«اسم معرفه ، نکره»

1- اسم معرفه : اسمی که بر تمامی اشخاص شناخته شده باشد.

2- اسم نکره : اسمی که ناشناخته باشد را نکره گویند.

نشانه‌های معرفه عبارتنداز: (مَعارِفْ شش بُوَد مُضْمِرْ اضافه عَلَمْ و ذو لام و موصول، اشاره)

1- داشتن «ال» در ابتدای کلمه : التلمیذ الرجل الشجاع

2- کلیه اسمهای عَلَمْ (مرد، زن، شهر، کشور) معرفه به عَلَمْ گویند. محمد، زینب، ایران، تبریز

3- کلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام معرفه اند. هو الذی ذلک اَیْنَ

4- هر کلمه ای که مضاف بر کلمه بعدش باشد آن کلمه مضاف بواسطه کلمه بعدش معرفه به‌اضافه گویند.

(یک اسم نکره‌ای که با یک اسم معرفه بیاید آن اسم نکره به واسطه کلمه بعد معرفه به‌اضافه گویند.

بابُ الحوائج درسَــهم

«ضمایر» بر دو نوع اند:

صرف چهارده صیغه ضمایر منفصل و متصل

منفصل

متصل

منفصل

متصل

غائب مذکر

مفرد

هو

ـه

غائب مونث

مفرد

هی

ـها

مثنی

هما

ـهما

مثنی

هما

ـهُما

جمع

هم

ـهم

جمع

هُنَّ

ـهُنَّ

منفصل

متصل

منفصل

متصل

مذکر مخاطب

مفرد

اَنْتَ

ـکَ

مخاطب مونث

مفرد

اَنْتِ

ـکِ

مثنی

انتما

ـکُما

مثنی

انتما

ـکُما

جمع

انتم

ـکُمْ

جمع

انتنَّ

ـکُنَّ

منفصل

متصل

متکلم

وحده

انـا

ی

مع الغیر

نَحْنُ

ـنا


ضمایر منفصل و متصل خود بر چند نوع اند:

1- ضمایر منفصل بر دو نوعند:

2- ضمایر متصل

برسه نوعند:


2- نکره : ناشناخته:

نشانه های نکره:

1- تنوین ً ٍ ٌ در آخر کلمه تلمیذً - رجلٌ شجاعٍ

2- داشتن کلمه‌ای که در آخر آن َ ِ ُ باشند و آن در صورتی نکره است که کلمه دارای (ال) نباشد.

نکته: هیچگاه 2 نشانه در یک جمله نمی آیند.

المدرسةٍ = این کلمه غلط است درست آن بدین صورت است: المدرسةِ‌ - مدرسةٍ - مدرسةِ

نشانه های اسم:

1- داشتن «ال» در ابتدای کلمه مانند التلمیذ الرجل

2- کلیه اسمهای عَلَمْ (به کلیه اسم های مرد- زن- شهر- کشور- علی- مریم- ایران- تبریز)

3- کلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام

4-

اسم

هر کلمه ای که مضاف بر کلمه بعدش باشند آن کلمه مضاف اسم است. بابُ الحوائج

5- هر کلمه‌ای که بعد از حرف جر (فی مِنْ- الی- عَلی- لِـ- بـِ ) ذکر شود اسم است.

اسم

حرف جر

مِنْ صنادیق

سوالات تجزیه اسم (التحلیل الصرفی)

1- چه نوع اسمی است (مفرد، مثنی، جمع) 2- مذکر، مونث

3- مجازی، حقیقی 4- معرفه، نکره

5- مبنی، معرب 6- منصرف، غیرمنصرف

7-جامد، مشتق (درصورت مشتق بودن ازچه نوعی می‌باشند)

8- ممدود الاخر، مقصور الاخر، منقوص الاخر، صحیح الاخر

از شماره تجزیه 1 تا شماره 4 قبلاً توضیح داده شد.

«مبنی، معرب»

مبنی: آن است که حرکت حرف آخرش ثابت است.

معرب: آن است که حرکت حرف آخر آن تغییر می کند.

اقسام مبنی ها در اسم عبارتند از : (1- کلیه ضمایر 2- موصول 3- اشاره 4- استفهام)

نکته: فقط «اسم اشاره و مثنی» قسمت مثنی معرب اند.

اسم اشاره: نزدیک : «هذانِ، هذینِ هاتانِ، هاتینِ»

«ذلکان- ذلکینِ»

دور: «ذانکَ، ذینک- تلکانِ، تلکینِ»

اسم موصول خاص: (الذانِ، اللذینِ، اللتانِ، اللتینِ) : قسمت مثنی معرب اند.

اسم جامد، مشتق:

1- اسم جامد: تمامی اسم های مفرد را جامد گویند.

2- اسم جامد بر دو نوع است:

الف- 1- جامد مصدری: تمامی اسمهای مفرد به غیر از مشتقات را جامد گویند که مشتق را در پیرامون مشتق توضیح خواهیم داد. التلمیذ- الرجل

نکته: اسم های جمع مکسر غیرعاقل جامد مصدری گویند. الاسماء الایام

ب جامد غیرمصدری: (کلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام را جامد غیرمصدری گویند و همچنین لفظ (الله) را جامد غیرمصدری گویند.


2- مشتق: آن است که تنها از بن فعل تشکیل شده باشند.

1- اسم فاعل، مفعول

2- اسم زمان و مکان

اقسام مشتق عبارتند از : 3- اسم آلت

4- اسم تفضیل

5- صفت مشبهه

6- صیغه مبالغه (اسم مبالغه)

1- اسم فاعل، مفعول: در ثلاثی مجرد بر وزن خودشان ساخته می شوند.

نَصَرَ : ناصر (اسم فاعل) ، منصور (اسم مفعول)

ثلاثی: فعلی که ریشه آن دارای سه حرف باشد را ثلاثی گویند: کِتِبوا نَصَرَ یَذْهَبانِ

ثلاثی بر دو نوع است:

2- ثلاثی مجرد: به اولین صیغه اصلی فعل که ریشه آن دارای سه حرف باشند را ثلاثی مجرد گویند. کَتَبوا - خَرَجَ

2- ثلاثی مزید : علاوه بر ریشه اصلی فعل یک یا دو حرف به سه حرف اصلی اضافه شوند را ثلاثی مزید گویند. یَسْتَخْدِمونَ : از سه حرف بیشتر باشد ثلاثی مزید

نکته : «اسم فاعل ثلاثی مجرد»


نکته 1 :

1- هرگاه دومین حرف از حروف اصلی آن (و ، ی) باشند برای ساختن اسم فاعل در ثلاثی مجرد (و، ی) به (ائـ) تبدیل می‌شوند اما برای ساختن اسم مفعول طبق این قاعده بر وزن خودش ساخته می‌شوند.اسم فاعل

قَوَمَ قائم مقووم (اسم مفعول)

نکته 2 – هرگاه سومین حرف از حروف اصلی آن (و) باشند برای ساختن اسم فاعل در ثلاثی مجرد (و) به (ی) ختم می شود اما برای ساختن اسم مفعول طبق این قاعده بر وزن خودش می بریم. وقتی که آنرا بر وزن خودش بردیم در اینجا (و، ی) در کنار یکدیگر می آیند که (و) را در (ی) ادغام می کنیم و «ی» تشدید می گیرد.

اسم فاعل اسم مفعول

رَضَوَ راضی مرضوی مرضّی

دَعَوَ داعی مدعوی مدعّی

هَدَوَ هادی مهدوی مهدّی

نکته 3- «نشانه اسم فاعل و مفعول در جمله ثلاثی مجرد» کلمه ای که در جمله بر
«وزن فاعل یا مفعول» باشند مشتق «اسم فاعل یا مفعول» گویند.

مانند: الله حاکم علیمٌ و منصورٌنکته :

اما برای ساختن«اسم فاعل، مفعول در غیر ثلاثی‌مجرد (ثلاثی‌مزید) از طریق زیر عمل‌ می‌کنیم:

یَنْفَعِلُ

1-ازفعل مضارع ساخته می‌شوند بدین ترتیب مثلاً (از کلمه «قَلَبَ» اسم فاعل، مفعول) باب انفعال

2-

یَنْقَلِبُ

حروف مضارعه را از اول آن حذف می کنیم. نْقَلِبُ

3- به جای آن (مُ) می گذاریم. مُنْقَلِبُ

4- حرکت یک حرف مانده به آخر برای ساختن اسم فاعل ( ِ ) مُنْقَلِبْ

و برای ساختن اسم مفعول ( َ ) می گذاریم مُنْقَلَبْ

5- حرکت حرف آخر چه برای اسم فاعل، چه برای اسم مفعول ( ْ ) ساکن می کنیم.

نکته: «نشانه اسم فاعل، مفعول در جمله ثلاثی مزید»

کلمه ای که در جمله «مُ» باشد آن کلمه مشتق یا اسم فاعل، اسم مفعول است.

اِنَّ اللهَ لایُحِبُّ المُسْتَکْبِرینَ و یُرْسِلُ الاَنْبِیاءَ مُبَشِّرینَ و مُنْذَرینَ

طریقه ساختن فعل ماضی، مضارع معلوم به مجهول

1- حرکت حرف اول فعل ماضی یا مضارع را برای مجهول کردن ( ُ ) میدهیم.

2- حرکت یک حرف مانده به آخر برای مجهول کردن در ماضی ( ِ ) و در مضارع ( َ ) میدهیم.

3- حرکت حرف آخر چه در ماضی، چه در مضارع ثابت باقی می ماند.

کَتَبَ (فعل معلوم) ، مجهول آن: کُتِبَ یَسْتَخْرِجُ (فعل معلوم) ، مجهول آن : یُسْتَخْرِجُ

طریقه ساختن جمله معلوم به مجهول

1- فعل جمله را به مجهول تبدیل می کنیم.

2- فاعل جمله معلوم را برای مجهول کردن حذف می کنیم.

3- مفعول جمله معلوم را برای مجهول کردن به جای فاعل جمله مجهول می آوریم و علامت فاعل را به آن میدهیم.

4- دیگر مفعول جمله معلوم را که به جای فاعل جمله مجهول آوردیم در ترکیب بعنوان فاعل فعل مجهول ذکر نمی کنیم بلکه به عنوان نائب فاعل فعل مجهول ذکر می کنیم.

کَتَبَ التلمیذ الدرسَ (جمله معلوم) مجهول آن : کُتِبَ الدرسُ

«طریقه ساختن جمله معلوم به مجهول»

1- فعل جمله را به مجهول تبدیل می کنیم.

2- فاعل جمله معلوم را برای مجهول کردن حذف می کنیم.

3- مفعول جمله معلوم را برای مجهول کردن به جای فاعل جمله مجهول می آوریم و علامت فاعل را به آن میدهیم.

4- دیگر مفعول جمله معلوم را که به جای فاعل جمله مجهول آوردیم در ترکیب بعنوان فاعل فعل مجهول ذکر نمی کنیم بلکه به عنوان نائب فاعل فعل مجهول ذکر می کنیم.

کَتَبَ التلمیذُ الدرسَ (جمله معلوم) (مجهول آن) کُتِبَ الدرسُاسم ظاهر

یَسْتَخْرِجُ الطلابُ الصَفَ (جمله معلوم) (مجهول آن) یُسْتَخْرِجُ الصفُ

اسم ظاهر

نکته 1 :

هرگاه بخواهیم جمله معلوم را به مجهول تبدیل کنیم وقتی که فاعل جمله معلوم را حذف کردیم مفعول جمله معلوم را که به جای نائب فاعل آوردیم اگر به صورت مونث بود فعل ما هم به صورت مونث آورده میشوند.

نَصَرَ علـیُ فاطـمةَ (جمله معلوم) (مجهول آن) نُصِرَتْ فاطـمةُ

نکته 2 :

هرگاه بخواهیم جمله معلوم را به مجهول تبدیل کنیم وقتی که فاعل جمله معلوم را حذف کردیم مفعول جمله معلوم را که به جای نائب فاعل آوردیم اگر به صورت جمع مذکر باشد چون نائب فاعل مرفوع است جمع مذکر هم در حالت رفعی به جای ُ با (ونَ) ختم میشود.

یَصَـلِّیُ المسلمونَ العالـمین (جمله معلوم) (فعل مجهول) یُصَـلَّیُ العالـمونَ

نکته:

فعل های متعددی همه مجهول می باشند به هیچ وجه فعل لازم نمی تواند مجهول واقع شوند.

کَتَبَ (متعددی) (مجهول آن) کُتِبَ

یَسْتَخْرِجُ (متعددی) (مجهول آن) یُسْتَخْرِجُ

«خَرَجَ ، جَلَسَ» لازم است بنابراین نمی تواند فعل لازم را مجهول کرد.

«فعل معتل، صحیح»

1) فعل معتل: فعلی که یکی از حروف اصلی آن حروف عله باشند را معتل گویند.

حروف عله : (و - ا - ی) قَوَمَ - اَخَذَ - یَسَرَ

1- فعل صحیح: فعلی که هیچ یک از حروف اصلی آن عله نباشد را صحیح گویند.

کَتَبَ - جَعَلَ - هَبَبَ (هَبَّ) - أمَرَ

نکته:

هرگاه دومین حرف از حروف اصلی آن «و» یا «ا» باشند برای مجهول کردن در ماضی «و»، «ا» به جای حرف یکی مانده به آخر که ( ِ ) کسره میگیرد «و» ، «ا» به (یـ ) ختم میشود و حرف قبل آن هم به کسره ختم میشود.

عَوَشَ (فعل معلوم) (مجهول آن) عِیْشَ

زاد (فعل معلوم) (مجهول آن) زیدَ

و اما اگر فعل مضارع باشند به جای حرف یکی مانده به آخر که «و - ی» باشد «و» یا «ی» به «ا» ختم میشود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:37 | چاپ مطلب

مقاله بررسی آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الکترونیکی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی آیفل و نقش آن در گسترش مجموعه منابع الکترونیکی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده:

این مقاله به معرفی برخی از کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی کتابخانه‌ها از جمله «کنسیران» و «آیفل» و نقش آنها در تأمین بهینه منابع الکترونیکی برای کتابخانه‌ها می‌پردازد. و اینکه با سازماندهی کتابخانه‌های کشور و مدیریت واحد آنها می‌توان در کمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه‌ و طی سهل‌ترین مسیر ممکن، از بهترین منابع الکترونیکی بهره‌مند شد.

کلید واژه‌ها:

کتابخانه‌ها، کنسرسیوم، کنسیران، آیفل، ناشر، کارگزار، منابع الکترونیکی.

مقدمه:

امروزه منابع الکترونیکی و دسترسی به آنها یکی از مهمتر‌ین نیازهای کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی به شمار می‌رود که دستیابی آسان واستفاده بهینه از آن نیاز به دانش و مدیریت خاصی دارد.

با توجه به گستردگی دانش وعلوم و فنون بشری، جایگزینی دسترسی آسان به منابع مورد نیاز بجای مالکیت منابع و تهیه تمامی‌ آنها، از اولویت بیشتری برخوردار بوده و بهترین طریقة نشر و اشاعه فرهنگ و دانش در مراکز اطلاع‌رسانی به ویژه کتابخانه‌ها می‌باشد. قیمت بسیار گران منابع از یک طرف و بودجه کم کتابخانه‌ها برای خرید آنها از طرف دیگر، عامل گرد هم آمدن نمایندگان کتابخانه‌های کشورهای مختلف و تشکیل کنسرسیوم‌های مختلف داخلی و خارجی شد. تشکیل این کنسرسیوم‌ها راهگشای بسیاری از مشکلات بوده است. چرا که با صرف هزینه و وقت کمتر، منابع مختلف و متنوع‌تری تأمین شده و در اختیار پژوهشگران و محققان قرار می‌گیرد و کاربران نیز با دریافت آموزشهای لازم به شبکة بانکهای اطلاعاتی مختلف متصل می‌شوند.

کنسرسیوم خارجی «آیفل»:

از جمله کنسرسیوم‌های بین‌المللی، آیفل (EIFL)[1] می‌باشد که به عنوان نمایندة کتابخانه‌های کشورهای گوناگون با دارا بودن اهداف غیرتجاری برای دریافت منابع بیشتر با قیمت مناسبتر با ناشران منابع دیجیتالی و یا کارگزاران آنها وارد مذاکره می‌شود. و وظیفه اصلی آن، زمینه سازی برای تجارت نشریات و محصولات الکترونیکی از طریق مذاکره با ناشر و کارگزار می‌باشد.

این سازمان غیرانتفاعی (NGO) که در هلند به ثبت رسیده، از ائتلاف کتابخانه‌های پنجاه کشور در حال توسعه جهان که موانع زیادی برای دسترسی به اطلاعات دارند از جمله کشورهای جهموری شوروی، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و … تشکیل شده و فعالیت‌های اجتماعی و غیرتجاری خود را از سال 1999 آغاز کرد.

مراکز دانشگاهی در این کشورها خواهان ایجاد راهی برای کسب اطلاعات علمی و پژوهشی از سراسر دنیا بودند. اما هزینه بالای اشتراک منابع الکترونیکی و اطلاعات محدود در مورد چگونگی استفاده از این منابع نسبت به منابع کاغذی، مانع از تملک نشریات و منابع فراوان دانشگاهی گردید. آیفل در راستای حمایت از این کشورها و کتابخانه‌های آنها جهت استفادة بهینه از منابع الکترونیکی وارد عمل شد.

یکی از روشهای افزایش قدرت خرید استفاده‌کنندگان از منابع، کاهش قیمت خرید برای مصرف‌کننده از طریق دریافت تخفیف هزینة اشتراک بوده است. که این کار برای کشورهای عضو آیفل که عمدتاً کشورهای فقیر یا در حال توسعه بودند از طریق برگزاری مناقصاتی در مورد مجلات و نشریات الکترونیکی برای ناشران و کارگزاران صورت گرفت.

کنسرسیوم داخلی «کنسیران»

کنسیران (ConsIran)[2] یا کانون کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی ایران به عنوان یک کنسرسیوم داخلی تاکنون فعالیت‌های زیادی در راستای تأمین منابع انجام داده است. این کنسرسیوم که به نمایندگی از 54 دانشگاه کشور، چندین سال است که فعالیت خود را آغاز کرده، هم اکنون به عنوان یک انجمن علمی (NGO) در وزارت کشور در حال ثبت است و تاکنون فعالیتش صرفاً در حیطة خرید منابع بوده است و چندان به سازماندهی و اشاعة اطلاعات نپرداخته است. اما افزایش قیمت منابع و کمی بودجة خرید مخصوصاً در دانشگاه‌ها، سبب همکاری بیشتر کتابخانه‌های مراکز تحقیقاتی در کنار هم شده و بحث خرید جمعی درحوزة منابع چاپی و امانت بین کتابخانه‌ای (Interlibrary loan) و تأمین مدرک (Document Delivery) و اشتراک منابع رونق بیشتری پیدا کرد.

از جمله تصمیمات اخذ شده، سرویس‌دهی منابع خریداری شده از طریق یک مرجع واحد در وزارت علوم به سایر مراکز در سراسر کشور بوده که این کار به صورت رسمی در سال 2000 با تشکیل شورای سیاست‌گذاری تأمین منابع علمی در وزارت علوم آغاز شد. این شوراء علاوه بر وظیفه سیاستگذاری، دو کار دیگر را نیز انجام می‌داد:

1) مذاکره با فروشندگان و ناشران

2) تنظیم اساسنامه کنسرسیوم دانشگاه‌ها و مراکز ایران

از آنجائی که شورای سیاست‌گذاری تأمین منابع علمی وابسته به وزارت علوم و یک مرکز دولتی بود لذا برای جذب بودجه تصمیم گرفته شد که «کنسیران» به عنوان یک NGO به ثبت برسد تا بتواند از امکانات اعطائی به انجمنهای علمی استفاده کند.

تشکیل این قبیل کنسرسیوم داخلی و برقراری ارتباط فعال با کنسرسیوم خارجی آیفل می‌تواند خلاء و شکاف موجود در تأمین منابع الکترونیکی موجود در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور را به تدریج برطرف نماید.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:26 | چاپ مطلب

مقاله بررسی مجموعه ای از موقعیتهای بالقوه که موجب مجروحیت یا مرگ میگردد عامل خطرساز

مقاله بررسی مجموعه ای از موقعیتهای بالقوه که موجب مجروحیت یا مرگ میگردد

تعریف

عامل خطرساز: وضعیت یا مجموعه ای از موقعیتها که به صورت بالقوه می تواند علت مجروح شدن یا مرگ باشد یا در این رویدادها سهم داشته باشد. یک اره برقی دیسکی چندین عامل خطرساز مانند تیغه تیز چرخان، برق و تراشه های در حال پرتاب چوب دارد. ممکن است بعضیها فکر کنند که هر چه کالا یا وضعیتی عاملهای خطرساز بیشتری داشته باشد خطرناکی ادراک شده آن بیشتر خواهد بود، اما به نظر نمی رسد تلقی عوام از اصطلاح «خطرناکی» همین باشد.

ارزیابی مخاطره

بر اساس شواهد موجود مردم به خوبی از عهده برآورد مخاطره نسبی نهفته در مصرف کالاهای گوناگون برمی آیند. مثلا مردم به خوبی تشخیص می دهند که استفاده از ماشین چمن زنی مخاطره آمیزه تر از استفاده از تلویزیون است. البته میزان توانایی مردم در برآورد این مخاطرات به کالای مورد بررسی بستگی دارد. اما وقتی از مردم می خواهیم که بسامد واقعی جراحات مربوط به کالاهای مختلف را برآورده کنند.

هشدارها

استفاده از هشدارها در محیط زندگی انسان هر روز رایجتر می شود.

هدف از هشدار دادن

می توان چهار هدف برای هشدار دادن بر شمرد: 1) مطلع کردن کاربران با کاربران بالقوه از خطر یا عامل خطرسازی که ممکن است از آن آگاه نباشند و در ذات استفاده یا استفاده نادرست، اما معقول و قابل پیش بینی، از آن کالا نهفته است. 2) دادن اطلاعاتی درباره احتمال و با شدت جراحت ناشی از استفاده نادرست، اما معقول و قابل پیش بینی از آن کالا به کاربران بالقوه. 3) مطلع کردن کاربران یا کاربران بالقوه از نحوه کاهش احتمال و یا شدت جراحت.

حس کردن هشدار

هشدار باید توجه کاربر را، در هنگامی که از کالا استفاده می کند، جلب کند. ملاحظات زیر مهم اند: اندازه، شکل، رنگ، طرح گرافیکی، تباین، محل نصب، استفاده از عنصرهای جلب کننده دقت مانند زنگوله، پرچمهای در حال حرکت، یا چراغهای چشمک زن، و دوام فیزیکی خود هشدار در برابر عواملی از قبیل آب و هوا و استفاده نادرست.

دریافت هشدار

حس کردن حضور هشدار خواندن یا شنیدن آن را تضمین نمی کند. مثلا، اوتسوبو (1988) دریافت که 74% از موضوعهای مورد بررسی او متوجه هشدار روی اره دیسکی شده بودند، اما فقط 25% موضوعها آن را خوانده بودند (این هشدار فقط از هفت کلمه تشکیل می شد!) در مورد هشدارهای دیداری، طول هشدار می تواند بر اشتیاق کاربر به خواندن آن تاثیر بگذارد. احتمالا هرچه هشدار طولانیتر و پیچیده تر باشد،خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:26 | چاپ مطلب

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه داروسازی در 92 صفحه ورد قابل ویرایش

روش اندازه گیری مفنامیک اسید در کپسول 250 میلی گرم (تیتریسمتری) تعداد 20 عدد کپسول را خالی کرده و پودر داخل آن را کاملا مخلوط می کنیم تا به طور یکنواخت گردد از این پودر مقدار 0.5 گرم مفنامیک اسید (0.6 گرم) را دقیقا وزن کرده و در 100 میلی لیتر اتانول گرم (که قبلا نسبت به محلول فنول رد خنثی شده باشد) حل کنید.

محلول حاصل را در مقابل اندی کاتور محلول فنول دو با محلول NaoH 0.1 مولار تیتر نمایید هر میلی لیتر از محلول NaoH 0.1 مولار معرفی معادل با 24.13 میلی گرم از مفنامیک اسید می‎باشد مقدار میلی گرم مفنامیک اسید موجود درهر کپسول از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

میلی گرم مفنامیک اسید موجود هر در کپسول=* 24.13 که درآن تا حجم معرفی از محلول NaoH 0.1 مولار برحسب میلی لیتر می‎باشد Limits:(237.5 to 262.5)

Ref: B.P ((1996), p:1793

شماره پنج 0.09

وزن پودر و کاغذ صافی 0.4022 gr

وزن کاغذ صافی - 0.0014 gr

وزن واقعی پودر

در 100 cc الکل 2 الی 3 قطره اندی کاتور می ریزیم رنگ از رنگ زرد به قرمز پوست پیازی تبدیل می‎شود سه قطره سود NaoH 0.1 مولار ریختیم رنگش دوباره زرد شد که این کار به معنی خنثی شدن است سپس با ریختن 0.6 گرم پودر مفنامیک اسید داخل الکل بعد از مگنت استفاده کردیم که پودر کاملا در الکل حل شود و 20 دقیقه برای حل شدن به آن زمان می دهیم.

فنل زرد: Hand book of chewistry and Physics (CRC)

رنگ از زرد به قرمز پوست پیازی

فرمول مفنامیک اسید 105% تا 95 C15H15NO2­

دلیل استفاده از اندی کاتور: تغییر رنگ در یک PH خاص تغییر رنگ از حالتی به حالتی دیگر

چه از سود استفاده می کنیم که چون واکنش اسید و باز برای خنثی کردن همدیگر

عمل تتراسیون:

در بورت NOH-1 0.1 مولار در ارلن الکل + پودر+ فنل دو:

20.9= V مصرفی ازبورت

فرمول گسترده: عدد جرمی 241.29انواع اسم های تحاری: ponstan و ponstel

حلالیت کم در آب در الکل حلالیت زیادی دارد.

در هیدروکسیدهای قلیایی حلال است نوشته شده از کتاب MERCK INDEX

بدست آوردن عدد 24.13 یا 24.129

Disnlotion انحلال:

زمان انحلال:

در محلول با حجم معین زمان مشخص غلظت خاصی را در دور مشخص (همزن) کپسول شروع به حل شدن می‎کند و غلظت را اندازه می گیریم بر حسب درصد

زمان باز شدن Disantegration آب روی صفحه 39 ، 750cc آب مقطر می ریزیم.

آزمایش بعد:

می خواهیم زمان باز شدن کپسول مفنامیک اسید را در بدن انسان اندازه گیری کنیم.

دستگاه Disantegration دما را به اندازه دمای بدن انسان 38 تنظیم می کنیم تا هنگام باز شدن کپسول ها در آب و عبور آنها از توری بعد از 30 دقیقه از صافی عبور کرده و باز شد

آزمایش قبلی را با بچ 10 انجام می دهیم.

محاسبات:

دستگاه Disantegration:

کپسول های مفنامیک اسید با بچ 10

برای باز شدن کپسول time= 15 min

روش تعیین مقدار لیتیم کربنات در قرص لیتیم کربنات

تعداد 20 عدد قرص را وزن کرده و کاملا پودر کنید از این پودر مقداری معادل با 1 gr لیتیم کربنات دقیقا توزین کنید (1.367 gr) و در 100 میلی لیتر آب مقطر ریخته و به این مقدار 50 میلی لیتر محلول هیدرولیک Hcl اسید 1 مولار US افزوده و به مدت 1 دقیقه min بجوشانید و سپس سردکرده و قمدار اضافی اسید را در مقابل معرف متیل اورانژ با محلول سدیم هیدروکساید 1 مولار (V.S) تیتر کنید هر میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید Hcl 1 مولار معادل 36.95 میلی گرم از Li2 Co3 می‎باشد.

مقدار میلی گرم Li2 Co3 در هر قرص از فرمول زیر محاسبه می‎شود.

که در آن Wa وزن متوسط قرص ها برحسب میلی گرم (410) WS مقدار بر داشتی برحسب میلی گرم (1365)

V حجم مصرفی سدیم هیدروکساید 1 مولار بر حسب ml

به طور ساده

وزن 20 عدد قرص+ کاغذ: 8.1475

وزن کاغذ: 5.2365-

3.9555= 7.9110

دلیل جوشاندن: خارج شدن Co2 موجود در محلول

اول محلول را می گذاریم تا به جوش بیاید بعد از جوش آمدن به مدت 1 دقیقه بجوشد تا Co2 محلول از آن خارج شود. طرز تهیه سدیم هیدروکساید 1 مولار NaoH در ظرفیت 1 نرمالیته با مولاریته برابر هستند.

1نرمال= 1مولار

M:Na=40

40 گرم سود وزن کردیم در lit 1 آب حل کردیم و روی هم زن قرار دادیم تا حل شود. این واکنش گرمازاست اگر آب را به مقدار 1 Lit کم کم به سود بیفزاییم باعث می‎شود که از گرمای خود سود استفاده شود تا در آب بهتر حل شود.

در بورت اسید Hcl

در ارلن سود N 0.1 نرمال و تیتراسیون را شروع می کنیم بهترین معرف برای تیتراسیون اسید و باز فنل فتالئین است که 2.2 اسید Hcl مصرف شد رنگ سود سفید شد

روش نام گذاری داروها

Rimington’s Pharmaceutical Sciences

(16 th Edition, P.P 417-18)

پیشرفت های اخیر در زمینه داروسازی و رشته های وابستهبه آن چنان سرعتی داشته است که گردآوری اطلاعات، طبقه بندی، تخلیص، نگهداری مراجعه و انتشار این اطلاعات نیز خود به رشته ای جداگانه تبدیل شده است.

یکی از مواردی که بنظر می‎آید اطلاعات پیشاپیش و سریعتر از آنچه دنبالش هستند انبوه می‎شود اطلاعات موجود در مورد داروهاست. شماره روز افزون داروهای جدید که از دهه 1950 به بعد تهیه شدند کار پی گیری و دنبال کردن و خواندن اطلاعات مربوطه را بیش از پیش مشکل تر کرده است. اگر در نظر بگیریم که یک داروی معین ممکن است چندین نام شیمیایی چندین علامت اختصاری یا کد و دو یا سه نما تجارتی آنهم فقط در یک کشور داشته باشد و اگر درنظر بگیریم که یک داروی معین ممکن است چندین نام شیمیایی، چندین علامت اختصاری یا کد دو یا سه نام تجارتی آنهم فقط در یک کشور داشته باشد و اگر در نظر بگیریم که در کشورهای دیگر بازهم نامهای دیگری داشته باشد آنوقت اشکال در نامگذاری این ترکیبات و لزوم داشتن یک نام غیرتحارتی یا ژنریک بیش از پیش حس می‎شود. چنین کوششی ازسوی جوامع عملی مختلف بعمل آمده است که یکی از آنها شورای USAN است (State Adopted Names United) که در اینجا ما باختصار به طرز کار و شیوه انتخابی آنها برای نامگذاری داروها می پردازیم.

یک دارو را به نامهای مختلفی می‎توان خواند که در اینجا عمده ترین آنها را از نظر میگذرانیم:

نام شیمیایی به ترکیباتی که فرمول شیمیایی مشخص دارند اطلاق میشود. نام شیمیایی مشخصات دقیق و کامل ساختمان یک ترکیب را نشان می دهد.

برای ترکیباتی که دارای منشا گیاهی یا حیوانی هستند توصیف علمی منشاء آنها برحسب نامهای بیوشیمیایی گیاهی ای حیوانی صورت می‎گیرد. این نام ها اگر چه از نظر علمی دقیق هستند معمولا طولانی و مشکل بوده و برای پزشک، داروساز و رشته های وابسته زیاد مفید نیستند.

از آنجاییکه استفاده روزمره از نام شیمیایی در ازمایشگاههای تحقیقاتی زیاد مناسب نیست و گاهی تلفظ آن سخت و گاهی نام شیمیایی طولانی است گاهی در این آزیشگاهها داروها را باید با کد که عبارتست از حروف یا اعداد و یا ترکیب هر دو نشان می دهند. معمولا این نوع نامگذاری بردو نوع است ترکیب چند حروف و چند عدد مانند TH4128 که نام الفافنیل بوتیرامید است که برای درمان هیپرکلسترولمی بکار می‎رود این نام معمولا حروف نام پژوهشگر یا آزمایشگاه تحقیقاتی است. شماره ها نیز اختیاری است و معمولا شماره ردیف ترکیب شیمیایی یا شماره ترکیب شیمیایی است که در فهرست سنتز یا تحقیق قرار دارد. گاهی هم این نام از چند حرف تشکیل یافته است که از نام خود دارو گرفته شد است مانند I.D.U که معرف یدوکسوریدین یک داروی ضد ویروس است. این کدها معمولا در مراحل اولیه تحقیق بر روی ترکیب های شیمیایی انتخاب می‎شود و پس از پیدا شدن یک نام مناسب برای دارو کنار گذاشته می‎شود اما گاهی نیز راه خود را در مجلات علمی باز می کنند. این کدها ارزش علمی ندارند زیرا هیچگونه اطلاعی در مورد داروها ارائه نمی دهند.

در برخی از موارد در مراحل تحقیق خود پژوهشگران نام های دیگری بر روی ترکیبات می گذارند. این نام ها همان نام های غیراختصاصی یا باصطلاح نام معمولی هستند سازمان های دستاندرکار نامگذاری های شیمیایی استفاده از نام این داروها را توصیه نمی کنند زیرا این نامها معمولا بطور اتفاقی و بدون توجه به رابطه داروی جدید با داروهای پیش از آن نامگذاری شده اند.

اگر پس از طی تمام مراحل متعدد تحقیق یک دارو وارد بازار شود یک نام تحارتی برای آن انتخاب می‎شود این نام نشان دهنده ماهیت دارو نیست بلکه بیشتر نماینده کارخانه وئ یا نوع فرمولاسیون آن است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:25 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجموعه ورزشی جوانان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

فوتبال

1-1-4- تاریخچه :

الف- هیچ ورزشی در جهان به اهمیت و پرطرفدار بودن ورزش فوتبال نمی رسد و تعداد تماشاگران این رشته نیز با هیچ ورشی قابل مقایسه نیست. در 26 اکتبر 1864 در کشور انگلستان اتحادیه های فوتبال شکل گرفت و به همین جهت انگلیسیها را بوجود آورنده و پایه گذار فوتبال امروزی می دانیم.

ب- کارمندان بانک ایران و انگلیس و سفارتخانه ها نخستین تشکیل دهندگان تیم های فوتبال باشگاهی در ایران بودند. در سال 1313 شمسی اولین استادیوم ورزشی به وسیله انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی احداث شد. در سال 1325 شمسی فدراسیون فوتبال ایران تاسیس شد و بعد از عضویت در فدراسیون بین المللی فوتبال، مسابقات داخلی و خارجی زیادی برای بالا بردن کیفیت این ورزش به انجام رسانده است.

2-1-4- مشخصات کالبدی

1-2-1-4- ابعاد و اندازه ها

زمین فوتبال باید مستطیل شکل، سطح آن کاملاً هموار بوده و دارای شیب 5/0 باشد. شیب مذکور جهت جلوگیری از جمع شدن آب باران می‎باشد. اطراف زمین فوتبال با خطی از پودر گچ به پهنای 10-12 سانتیمتر مشخص می‎شود.

اندازه زمین فوتبال بستگی به تعداد بازیکنان دارد، بدین جهت متغیر است نسبت عرض (l) به طول (L) زمین بایستی باشد.

برای مثال:

برای زمین فوتبال در بازی المپیک رم ابعاد 70×105 در نظر گرفته شد و این نسبت را دارا بود. یک زمین فوتبال با ابعاد مذکور از هر حیث برای برگزاری مسابقات بین المللی مناسب می‎باشد.

حداقل اندازه زمین فوتبال 45*90 متر، حداکثر 90*120 متر حدمتوسط آن 70*110 متر می‎باشد. زمین فوتبال گذشته از خط گچی اطرافش دارای حاشیه ای با ابعاد ذیل می‎باشد:

1- در طرف اضلاع بزرگ زمین دارای حاشیه ای به پهنای 50/1 متر (یک متر و نیم، و اضلاع کوچک آن 50/2 و (دو متر و نیم) می‎باشد.

خاک زمین فوتبال بایستی آمادگی چمنکاری را دارا بوده، بنوعی که همیشه سبز و نرم باشد. برای اطلاع از نحوه کانال کشی اطراف زمین فوتبال به شکل مقابل رجوع شود.

برای جلوگیری از ورود تماشاچیان به داخل زمین باید اطراف آن را با توری فلزی محصور کرد و یا اینکه خندقی بعرض 2 متر و بعمق 20/2 متر در اطراف آن حفر نمود و یا جایگاه تماشاچیان را حداقل به اندازه 20/2 بالاتر از زمین بازی و 2 متر دورتر از آن در نظر گرفت. از نقطه نظر دید برای اینکه تماشاچیان بر زمین فوتبال مسلط باشند، لازم است خطوط اطراف زمین منحنی باشد. شکلهای مقابل بیانگر این مطالب می‎باشد.

اگر طول زمین (L) کوتاه شود، انحنای اطراف آن ؟؟؟ نیز کمتر می‎شود.

اگر چنانچه اندازه طول زمین 105 متر باشد حداکثر انحنای اطراف آن 70/5 متر و اگر 100 متر باشد، حداکثر انحنای آن 45/5 متر خواهد بود. ولی برای اینکه تماشاچیان ردیف اول دید مناسبی داشته باشد بهتر است که اندازه انحنا 6 متر انتخاب شود.

3-1-4- جایگاه و ارتباط فضایی :

در استادیوم های بزرگ معمولاً ورودی و فضاهای لازم برای بازیکنان در قسمت زیر جایگاه مخصوص تماشاچیان طراحی می گردد. مناسب ترین جهت دید تماشاچیان در طرفین طولی زمین فوتبال می‎باشد. محل استقرار تماشاچیان در طرفین طولی و عرضی زمین می‎تواند در فرم های مختلف طراحی گردد. در سطوح ناحیه و محله و مکان هایی که تماشاچی زیادی وجود ندارد و در میادین تمرینی معمولاً از یک طرف طول زمین برای سکوهای تماشاچیان استفاده می نمایند.

در طراحی جایگاه تماشاچیان باید دسترسی های مناسب و سریع تماشاگران در نظر گرفته شود و همچنین تخلیه راحت و با سرعت آنها را میسر سازد.

4-1-4- ملاحظات محیطی ویژه ورزش :

نور: شدت روشنایی مناسب برای زمین بازی حدود 300 الی 700 لوکس است، جهت گیری بهینه زمین فوتبال، شمالی - جنوبی بوده و تا زاویه حدود 20 درجه قابل تغییر و مناسب است.

مقدمه:

وسعت گسترده دانش تا مرز بی نهایت است و بشر همواره در تکاپوی رسیدن به انتهای این مرز می باشد. موثر ترین شیوه برای هموار ساختن این مسیر ایجاد بستر مناسب آموزشی برای فراگیران و استفاده از خلاقیت آنها در ارتقای علوم و فنون متعدد است و آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تعلم عهده دار فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشدو اعتلای علوم و فرهنگ می باشد.تربیت بدنی و ورزش از جمله علوم مورد توجه برنامه ریزان آموزش و پرورش است که با حرکت و فعالیت بدنی فرصتهای مناسب جهت دستیابی به اهداف ترتیبی را فراهم می نماید.

امروزه بیماریهای تمدن با بیماریهای غرب یکی از آثار تغییراتی هستند که در زندگی روزمره نمایان است و مردم کشورهای پیشرفته بصورت گسترده و کشورهای در حال رشد به میزان کمتری با آنها دست به گریبان می باشند . مهمترین این بیماریها عبارتند از : بیماریهای قلب و عروق ، چربی خون ، نقرس ، سنگهایصفراوی ، دیابت ، سرطان و بیماریهای کبدی که عمدتاً با تغذیه ارتباط دارند.بیماریهای روانی و استرسنیز از جمله بیماریهایی هستند که بیشتر به شرایط زیست محیطی مربوط می شوند.

نزدیکی بشر با طبیعت مسئله ای کاملاً غریزی است چرا که انس با طبیعت سبب کاستن فشار عصبی می شود . این امر طی هزاران نسل در انسان اثر گذاشته و به همین علت زندگی در اغلب ساختمانهای شهری امروزه با طبیعت او موافق نیست و زیستن در داخل آنها به تدریج تولید ناراحتی های روانی می نماید.

ورزش به عنوان یک فعالیت همه گیر از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است و از زمانهای قدیم بشر بدون اطلاع از قوانین ورزشهای نوین و امروزی به تعحرک در طبیعت می پرداخته است. ورزشهاییچون کوهنوردی ، اسکی ، شنا ، اسب سواری و …… به همین ترتیب ورزش توسط انسان با طبیعت پیوند خورده است .

فصل اول

1-1-تربیت بدنی و اهداف آن

هدف تربیت بدنی و ورزش نتایج مطلوب و مقاصدی است که از شرکت در برنامه های تربیت بدنی و ورزش حاصل می شود . اهداف به اهداف دراز مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود . غایت شدیداً با هدف ارتباط دارد و آن انتظاری است که هر فردی از مجموع زندگی خود دارد و نقش آن هماهنگ کننده و وحدت بخش اهداف در طول زندگی است.

پنج هدف عمده برای تربیت بدنی عبارتند از : تکامل جسمانی، روانی-حرکتی، شناختی، عاطفی و اخلاقی

هدف 1-1-1

1) تکامل جسمانی : ایجاد توان بدنی و افزایش آن از طریق فعالیتهای بدنی که موجب توسعه و تکامل سیستمهای ارگانیکی مختلف بدن می شود ، جزو هدف تکامل جسمانی است.


2-1-1-

2) هدف تکامل حرکتی : این هدف با بهبود آگاهی بدنی، انجام حرکت جسمانی موثر با هزینه انرژی کمتر و حرکت آمیخته با مهارت و حسی زیبایی شناسی و جذابیت در ارتباط است.

3-1-1

3) هدف تکامل شناختی: هوش و تفکر یکی از ضروریات اجرای صحیح فعالیتهای بدنی است. آگاهی بر بدن ، آگاهی محیطی ، آگاهی اجتماعیو سازگاری در اجرا، آگاهی بر قوانین و ….. جزء هدف شناختی محسوب می شوند.

4-1-1

4) هدف تکامل عاطفی : گسترش خصلتهای ورزشکاری ، عدالت ، وجدان گروهی و حسی زندگی جمعی ، تجربه لذت شیرین موفقیت ، احساس تعلق ، مورد تصدیق قرار گرفتن، خودباوری و عشق از مهمترین اهداف برنامه های ترتیب و ورزش است.

5-1-1

5) هدف تکامل اخلاقی :از مهمترین هدفهای تربیت بدنی ، تربیت انسانیت انسان هست یعنی راستی، شجاعت ، تواضع، قناعت ، سادگی ، عفت و …. از همه سجایای حمیده ای هستند که مورد توجه قرار می گیرند. اساساً هدف اصلی تطهیر نفس و پاکی درون و پیوستن به خدای تعالی است .

2-1- بررسی تربیت بدنی در تمدنهای مختلف:

1-2-1

تعاریف تربیت بدنی وورزش در تمدنهای اولیه :سقراط اغلب در میدانهای ورزش بین جوانان گردش کرده و با آنان صحبت میکند و بدنهای ورزیده از نظر سقراط اهمیت خاصی داشته است وی زیباییهای عضلات را تمجید نموده است و مهمترین اصل در زندگی را سلامتی دانسته داست .

تحصیل مضرات در بر دارد . ورزشکار بی علم خطرناک و عالم غیر ورزشکار علیل ونحیف است.

اصول کلی طرح ریزی

مجموعه های بزرگ که آمیزه ای از استخرهای روباز و سرپوشیده هستند ، بر اساس نوع طراحی ، نسبت به امکانات مجزا، انعطاف پذیری بیشتری دارند و مراکز مطلوبی برای فعالیتهای تفریحی خانواده ها هستند . با این وجود، محدودیت های حاصل از الگوهای آب و هوای فصلی محلی باعث عطف توجه دقیق به بخش های سرپوشیده وروباز استخرهاست . این طرح باید انواع کاربرد استخر را در طول ایام تابستان و زمستان و نیز زمان های انتقال بین آنها را از هم تفکیک نماید .

انواع استفاده استخر بشرح زیرند :

  • استفاده کلی از تمام قسمتهای آبی سرپوشیده و روباز در آن واحد ، با زمان نامحدود استحمام برای هزینه ورودی استاندارد .
  • استفاده جداگانه از قسمتهای آبی سرپوشیده و روباز در طول تغییر ساعات شروع کار ، و شاید با زمان نامحدود استحمام در استخرهای روباز وهزینه های مختلف ورودی .
  • کاربرد مجرای فصلی در زمانهایی که یکی از امکانات استخر ( بخش روباز یا سرپوشیده است.

در زمان تصمیم گیری در باره نوع طرح باید به موارد زیر توجه نمود :

  • مساحت استخرهای سرپوشیده و روباز متناسب با اندازه ناحیه تحت پوشش
  • وجود قسمت آبی اضافی در یکی از بخشها یا هر دو بخش که ممکن است در زمان افزایش تقاضای جهانگردانی مورد نیاز باشد.
  • وجود قسمت آبی اضافی در یک یا هر دو بخش که در شرایط خاص ضروریت ( مثلاً در تفریگاههای چشمه آب معدنی با رقابتهای ورزشی و غیره )

در شرایط خاص می توان با افزودن یک استخر سرپوشیده یا روباز به سری امکانات موجود یک مجموعه مرکب از استخر روباز و سرپوشیده ایجاد کرد . ولی در پروژه های جدید ، قسمت استخر سرپوشیده در مرحله اول ساخته می شود . هدف طرح ، مرتبط کردن منطقه استخر روباز به استخر سرپوشیده است و این امر منجر به استفاده در فصول غیر از فصل شنا ونظارت اساسی وخدمات دهی نیز بصرفه تر میشود. مجاورت استخرهای روباز و سرپوشیده ، کاربرد قابل تغییر آنها را آسانتر می کند .

ارتباط در استخر بویژه اتصال انتهای سایبانها می تواند از طریق یک مجرای شنا صورت گیرد . این مجرا باید دارای یک .ورودی سرپوشیده با پرده هوای گرم با دربهای انتهایی باشد.این ارتباط باعث می شود شناگران بدون تماس با هوای سرد بیرون از استخر سرپوشیده وارد استخر روباز شوند .

ئدر شرایطی که ، امکانات تدارک غذا و رستوران در بخشهای تفریحی وجود دارد ، چشم انداز هر دو منطقه استخر ، باید برای مشتریان جالب ومطلوب باشد.

دسترسی به استخر روباز و سرپوشیده باید از طریق یک سالن ورودی انجام شود . با این وجود ، در ساعات شلوغ دسترسی به استخرها از طریق یک بخش ورودی سرپوشیده دیگری ممکن است باجه فروش بلیط و قسمتهای کنترل بلیط ورودی در این بخش با سالن ورودی اصلی یکسان است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:28 | چاپ مطلب

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران


نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.

نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر :

در چند دهه اخیر با بروز انواع مسائل زیست محیطی و روشن شدن ضرورت‌های حفاظت محیط زیست و سیر به سوی پایداری، تأکید می‌شود که تنظیم محیط برای یک زندگی مطلوب نه فقط حق انسان، بلکه حق انواع حیات است (مک هارت 1375) و توجه به همین جنبه بوده است که طراحی منظر را در دهه‌های اخیر به شدت با برنامه‌ریزی کاربری زمین و اکولوژی منظر متصل ساخته است.

«طراحی منظر عبارت است از فرآیند آگاهانه سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات کالبدی- فضایی در منظر که شامل سازمان‌دهی عملکردی و بصری مکان‌ها می‌گردد. به طوری که نتیجه حاصل در مجموع تعادل طبیعی محیط زیست را بر هم نزند».

نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر[1]:

نگرش‌های اساسی در رابطه انسان و طبیعت که به منظر مربوط می‌شود، حاصل دو جهان‌بینی متضاد نسبت به جهان هستی است. اولی دیدگاهی است که انسان را تابع طبیعت و دومی انسان را حاکم بر آن فرض می‌نماید. دیدگاه اول به مفهوم وابستگی و پیوستگی همه چیز در طبیعت است و انسان نیز به عنوان جزئی از آن، همبستگی متقابلی با طبیعت دارد. در دیدگاه دوم، انسان در مرکز جهان ایستاده تا از آن بهره‌‌برداری و محافظت کند.


[1] . مقاله بررسی تحولات اندیشه‌های مؤثر بر شکل‌گیری اصول طراحی منظر شهر در قرن 20 نوشته: شهرزاد فریادی

نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی

ساباط :

ساباط به کلیه بناهایی که به منظور آسودن بپا می شده ، چه در شهر و چه در بیرون از آن؛ اطلاق می شده است . در شهرهای جنوبی ایران هنوزهم این واژه درست در جای خود به کار می رود ولی امروز ساباط را به طور اخص برای بنای سرپوشیده کوچکی به کار می برند که بر روی جاده های بیرون شهر و یا کنار آنها ساخته شده و منحصر است به چند تختگاه و یک آب انبار و گاهی یک یا دو اتاق کوچک که تنها می توان به منظور رفع خستگی و اندکی آسودن پس از پیمودن راه خسته کننده آن را مورد استفاده قرار داد .

کاربات :

کاربات چنانکه پیداست خانه کاروان است ؛ و پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته و آن نیز مانند رباط دارای اطاق و حوض و یا پایاب است؛ و گاهی فقط دو یا سه اطاق دارد؛ و نمونه آن در آبادیهای کنار شاه راه کهن فارس خودنمایی می کند.

کاروانسرا :

به رباطهای بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند ؛ چه در شهر و چه در بیرون از آن باشد.کاروانسرا علاوه بر اطاق و ایوان دارای باره بند و طویله و انبار است، و اغلب ورودی آن را بازار کوچکی به نام علاف خانه تشکیل می دهد؛ و بر روی سر دران چند اطاق پاکیزه قرار گرفته که به کاروانسرا اختصاص دارد .

دسکره یا مهمانخانه :

در کنار شهرهای نامی و آباد ، به ویژه پایتختها، کاروانسراهای بزرگ و زیبا و با شکوهی دیده می شود که بیشتر آنها مهمانخانه بوده است، و پادشاهان وامیران و فرمانروایان مهمانان نامدار و گرامی خود را در آنجا پذیرایی می کردند از جمله مهمانخانه بزرگ شاه عباسی در کاشان و کاروانرای مادرشاه (جای مهمانسرای شاه عباسی) اصفهان و کاروانسرای وزیر در قزوین است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح مسئله

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1

1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2

1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2

فصل دوم : شناخت

-1-2مقدمه...............................................................................................................................................4

-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4

-2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4

-2-2اقامت...............................................................................................................................................5

-1-2-2بررسی تاریخ اقامت...................................................................................................................5

-2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6

-3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6

-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6

-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6

-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6

-3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7

2-3-4- دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7

-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7

-4-2فضای باز.........................................................................................................................................7

-1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7

-2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8

-5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9

-1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9

-2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10

-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10

-6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10

-7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11

-1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11

-1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11

-2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12

-8-2تعریف پارک................................................................................................................................14

-1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14

-2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16

-1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16

-2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16

-4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17

-4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17

-1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17

-2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18

-3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18

-4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18

-5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18

-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19

-1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19

-2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21

-4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22

-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23

-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24

-7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24

-10-2باغسازی.....................................................................................................................................24

-1-10-2تعریف باغ.............................................................................................................................24

-2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن......................................................................................................25

-3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.........................................................................................26

-4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27

-11-2خاور دور...................................................................................................................................31

-12-2معرفی باغسازی در ایران..........................................................................................................34

-1-12-2 باغسازی دوره صفویه..........................................................................................................34

-2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34

-13-2خصوصیات باغ ایرانی.............................................................................................................45

-1-13-2هندسه باغ ایرانی..................................................................................................................47

-2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..........................................................47

-3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی...............................................................................................48

-4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49

-5-13-2گیاهان در باغ ایرانی.............................................................................................................52

-6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی.................................................................................................53

-14-2مباحث نظری....................................................................................................................54

-1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54

-2-14-2تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54

-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55

-4-14-2نقش و کارکرد اوقات فراغت.......................................................................................56

-5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت...........................................................................................56

-15-2تفریح و تفرج...................................................................................................................57

-1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57

-2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58

-3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58

-4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58

-5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59

-6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60

-16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61

-1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62

-2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63

-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63

-4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64

-5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65

-6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65

-7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66

-8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67

-9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67

-10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68

-11-16-2نتایج...................................................................................................................................69

فصل سوم : مطالعات پایه

بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3

-1-1-3پیشینه تاریخی.........................................................................................................................70

-2-3 جغرافیای طبیعی خراسان.............................................................................................................71

-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71

-2-2-3 پستی وبلندیها...................................................................................................................... 72

-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72

بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3

-2-3-3 تنوع آب و هوایی استان خراسان............................................................................................74

-4-3تقسیمات کشوری........................................................................................................................74

-5-3جمعیت استان..............................................................................................................................75

-1-5-3جمعیت و اهمیت آن ............................................................................................................75

-2-5-3رشد جمعیت............................................................................................................................76

-3-5-3تراکم جمعیت.........................................................................................................................77

-4-5-3سواد.........................................................................................................................................77

-5-5-3زمینه های اشتغال....................................................................................................................77

-6-5-3مسکن.....................................................................................................................................78

صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3

..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3

بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3

بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3

فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3

معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3

بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3

................................................................................................. 86 تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3

موقعیت جغرافیایی .................................................................................................................88 -12-3

جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88 -1-12-3

............................................................................89 عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3

مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی....................................................................................92 -13-3

اقلیم.......................................................................................................................................93 -14-3

دمای هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3

تابش آفتاب........................................................................................................................94 -2-14-3

میزان بارندگی.....................................................................................................................95-3-14-3

رطوبت نسبی.......................................................................................................................95-4-14-3

وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3

توصیه های اقلیمی..............................................................................................................96 -6-14-3

نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3

وضعیت فرهنگی .....................................................................................................................97-16-3

پوشش گیاهی...........................................................................................................................98-17-3

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3

تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3

ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3

تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3

عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102 -2-19-3

بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3

102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3

بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3

نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3

پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3

پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3

کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3

معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3

جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3

نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3

نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3

ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3

-2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113

-3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114

سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3

تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3

فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3

فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3

فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3

امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3

تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3

مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3

توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3

ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3

الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3

طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

گردشگری به عنوان یک سیستم................................................................................................127-1-4

عناصر اصلی سیستم گردشگری..............................................................................................128-2-4

اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4

طرح توسعه ملی گردشگری ایران............................................................................................135-5-4

انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4

گردشگری روستایی..................................................................................................................137-7-4

گردشگری شهری......................................................................................................................138-8-4

گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ...................................................................................140 -9-4

گردشگری پایدار....................................................................................................................143-10-4

اصول گردشگری پایدار.........................................................................................................144-11-4

گردشگری فرهنگی.................................................................................................................145-11-4

اکوتوریسم..............................................................................................................................147-12-4

گردشگری و تکنولوژی..........................................................................................................148-13-4

انواع جاذبه ها گردشگری......................................................................................................152-14-4

شاخصهای کیفی طراحی منظر...............................................................................................154-15-4

طراحی محیط و منظر........................................................................................................154 -1-15-4

-2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.............................................................................................................155

-3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها......................................................................156

-4-15-4پوشش گیاهی.....................................................................................................................156

-5-15-4پوشش گیاهی منطقه.........................................................................................................158

-6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..............................................................158

-7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)...................................................................160

-8-15-4بافت...................................................................................................................................161

-9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..................................................................161

-10-15-4ترکیب عملکردی درختان..............................................................................................162

-16-4گذرها در طراحی سایت........................................................................................................162

-17-4 آب در طراحی سایت.............................................................................................................164

-18-4«آب» در طراحی فضای سبز..................................................................................................164

-19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی....................................................................165

-20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..............................................................................166

ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی...........................................................................167-21-4

تکنیک‌‌های استفاده از آب......................................................................................................168-22-4

مبلمان و المان‌های سایت..................................................................................................... 170-23-4

نتیجه‌گیری...............................................................................................................................172 -24-4

فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر

-1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز........................................................................................173

-1-1-5ضوابط شهرسازی.............................................................................................................. 173

-2-1-5ضوابط اجرایی....................................................................................................................173

-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی................................................................................................173

-2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها......................................................................................................174

-3-5ضوابط گذرها..........................................................................................................................174

-4-5ضوابط کف سازی ...................................................................................................................175

-5-5ضوابط تجهیزات .....................................................................................................................181

-6-5بخش خدماتی .........................................................................................................................186

-1-6-5رستوران مجموعه.................................................................................................................186

-2-6-5 اغذیه ...................................................................................................................................187

-3-6-5تریا .......................................................................................................................................187

-4-6-5چایخانه ................................................................................................................................187

-5-6-5فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی...............................................................................................188

-6-6-5 رستوران سنتی .....................................................................................................................188

-7-6-5 کیوسکهای فروش تنقلات ..................................................................................................189

-8-6-5نگهبانی و اطلاعات ..............................................................................................................190

-9-6-5سرویسها .............................................................................................................................190

-10-6-5 پارکینگ ...........................................................................................................................190

 -11-6-5اداری.................................................................................................................................191

-7-5 بخش فرهنگی ..........................................................................................................................192

-1-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .........................................................192

-2-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری .......................................................................194

-3-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری..........................................................................194

-8-5 درک ارزشهای بصری مناظر...................................................................................................195

-1-8-5پوشش گیاهی مجموعه....................................................................................................... 195

-2-8-5ارزیابی پوشش گیاهی .........................................................................................................196

-3-8-5طراحی مبلمان در فضای سبز..............................................................................................198

-4-8-5سکوهای نشیمن در فضای سبز...........................................................................................199

-5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی ..........................................................................................................200

فصل ششم : مطالعات تطببقی

نمونه‌ پارک‌های داخلی..................................................................................................................203 -6

-1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) .......................................................................................203

-2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها................................................................................................204

-3-6 حرکت آب................................................................................................................................207

-4-6 مصالح........................................................................................................................................208

-5-6 پارک گلدن گیت......................................................................................................................210

-6-6 باغ‌ها..........................................................................................................................................212

-7-6 یادبودها.....................................................................................................................................214

مجسمه ها و المانها ..................................................................................................................217 -8-6

فصل هفتم : مطالعات کالبدی

7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ...........................................................................................218

7-1-1مشخصات سایت......................................................................................................................218

7-1-2- محل قرار گیری سایت..........................................................................................................218

7-1-3- آنالیز سایت انتخابی...............................................................................................................218

7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .................................................................................219

فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه

-1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )...................................................229

اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح....................................................229-2-8

تعریف فضا و درک فضایی1............................................................................................ 229 -1-2-8

زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ................................231 -2-2-8

شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران.................................................................234 -3-8

شکل گیری ساختار و ایده .....................................................................................................236 -4-8

-1-4-8 نقش ایده در طراحی ...........................................................................................................237

نقش ایده در طراحی تفرجگاه............................................................................................238 -2-4-8

در جستجوی ایده.................................................................................................................239-3-4-8

شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران..................................................................240-5-8

نتیجه گیری................................................................................................................................241-6-8

اصول و مبانی نظری پروژه....................................................................................................242-1-6-8

آنالیز ایده اصلی....................................................................................................................243-2-6-8

منابع و ماخذ .......................................................................................................................................244

فصل نهم : معرفی طرحخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:25 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی)در 245 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجموعه گردشگری سوران (شهر سازی)در 245 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح مسئله

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1

1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2

1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2

فصل دوم : شناخت

-1-2مقدمه...............................................................................................................................................4

-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4

-2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4

-2-2اقامت...............................................................................................................................................5

-1-2-2بررسی تاریخ اقامت...................................................................................................................5

-2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6

-3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6

-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6

عنوان صفحه

-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6

-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6

-3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7

2-3-4- دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7

-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7

-4-2فضای باز.........................................................................................................................................7

-1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7

-2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8

-5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9

-1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9

-2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10

-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10

-6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10

-7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11

-1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11

عنوان صفحه

-1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11

-2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12

-8-2تعریف پارک................................................................................................................................14

-1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14

-2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16

-1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16

-2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16

-4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17

-4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17

-1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17

-2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18

-3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18

عنوان صفحه

-4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18

-5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18

-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19

-1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19

-2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21

-4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22

-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23

-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24

-7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24

-10-2باغسازی.....................................................................................................................................24

-1-10-2تعریف باغ.............................................................................................................................24

-2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن......................................................................................................25

-3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.........................................................................................26

-4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27

عنوان صفحه

-11-2خاور دور...................................................................................................................................31

-12-2معرفی باغسازی در ایران..........................................................................................................34

-1-12-2 باغسازی دوره صفویه..........................................................................................................34

-2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34

-13-2خصوصیات باغ ایرانی.............................................................................................................45

-1-13-2هندسه باغ ایرانی..................................................................................................................47

-2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..........................................................47

-3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی...............................................................................................48

-4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49

-5-13-2گیاهان در باغ ایرانی.............................................................................................................52

-6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی.................................................................................................53

-14-2مباحث نظری....................................................................................................................54

-1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54

-2-14-2تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54

-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55

عنوان صفحه

-4-14-2نقش و کارکرد اوقات فراغت.......................................................................................56

-5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت...........................................................................................56

-15-2تفریح و تفرج...................................................................................................................57

-1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57

-2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58

-3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58

-4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58

-5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59

-6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60

-16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61

-1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62

-2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63

-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63

-4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64

-5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65

عنوان صفحه

-6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65

-7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66

-8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67

-9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67

-10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68

-11-16-2نتایج...................................................................................................................................69

فصل سوم : مطالعات پایه

بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3

-1-1-3پیشینه تاریخی.........................................................................................................................70

-2-3 جغرافیای طبیعی خراسان.............................................................................................................71

-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71

-2-2-3 پستی وبلندیها...................................................................................................................... 72

-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72

بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3

-2-3-3 تنوع آب و هوایی استان خراسان............................................................................................74

عنوان صفحه

-4-3تقسیمات کشوری........................................................................................................................74

-5-3جمعیت استان..............................................................................................................................75

-1-5-3جمعیت و اهمیت آن ............................................................................................................75

-2-5-3رشد جمعیت............................................................................................................................76

-3-5-3تراکم جمعیت.........................................................................................................................77

-4-5-3سواد.........................................................................................................................................77

-5-5-3زمینه های اشتغال....................................................................................................................77

-6-5-3مسکن.....................................................................................................................................78

صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3

..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3

بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3

بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3

فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3

معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3

بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3

عنوان صفحه

................................................................................................. 86 تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3

موقعیت جغرافیایی .................................................................................................................88 -12-3

جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88 -1-12-3

............................................................................89 عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3

مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی....................................................................................92 -13-3

اقلیم.......................................................................................................................................93 -14-3

دمای هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3

تابش آفتاب........................................................................................................................94 -2-14-3

میزان بارندگی.....................................................................................................................95-3-14-3

رطوبت نسبی.......................................................................................................................95-4-14-3

وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3

توصیه های اقلیمی..............................................................................................................96 -6-14-3

نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3

وضعیت فرهنگی .....................................................................................................................97-16-3

پوشش گیاهی...........................................................................................................................98-17-3

عنوان صفحه

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3

تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3

ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3

تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3

عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102 -2-19-3

بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3

102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3

بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3

نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3

پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3

پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3

کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3

معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3

عنوان صفحه

جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3

نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3

نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3

ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3

-2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113

-3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114

سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3

تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3

فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3

فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3

فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3

امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3

تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3

مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3

توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3

عنوان صفحه

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3

ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3

الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3

طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

گردشگری به عنوان یک سیستم................................................................................................127-1-4

عناصر اصلی سیستم گردشگری..............................................................................................128-2-4

اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4

طرح توسعه ملی گردشگری ایران............................................................................................135-5-4

انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4

گردشگری روستایی..................................................................................................................137-7-4

گردشگری شهری......................................................................................................................138-8-4

گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ...................................................................................140 -9-4

گردشگری پایدار....................................................................................................................143-10-4

عنوان صفحه

اصول گردشگری پایدار.........................................................................................................144-11-4

گردشگری فرهنگی.................................................................................................................145-11-4

اکوتوریسم..............................................................................................................................147-12-4

گردشگری و تکنولوژی..........................................................................................................148-13-4

انواع جاذبه ها گردشگری......................................................................................................152-14-4

شاخصهای کیفی طراحی منظر...............................................................................................154-15-4

طراحی محیط و منظر........................................................................................................154 -1-15-4

-2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.............................................................................................................155

-3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها......................................................................156

-4-15-4پوشش گیاهی.....................................................................................................................156

-5-15-4پوشش گیاهی منطقه.........................................................................................................158

-6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..............................................................158

-7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)...................................................................160

-8-15-4بافت...................................................................................................................................161

-9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..................................................................161

عنوان صفحه

-10-15-4ترکیب عملکردی درختان..............................................................................................162

-16-4گذرها در طراحی سایت........................................................................................................162

-17-4 آب در طراحی سایت.............................................................................................................164

-18-4«آب» در طراحی فضای سبز..................................................................................................164

-19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی....................................................................165

-20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..............................................................................166

ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی...........................................................................167-21-4

تکنیک‌‌های استفاده از آب......................................................................................................168-22-4

مبلمان و المان‌های سایت..................................................................................................... 170-23-4

نتیجه‌گیری...............................................................................................................................172 -24-4

فصل پنجم : ضوابط طراحی منظر

-1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز........................................................................................173

-1-1-5ضوابط شهرسازی.............................................................................................................. 173

-2-1-5ضوابط اجرایی....................................................................................................................173

-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی................................................................................................173

عنوان صفحه

-2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها......................................................................................................174

-3-5ضوابط گذرها..........................................................................................................................174

-4-5ضوابط کف سازی ...................................................................................................................175

-5-5ضوابط تجهیزات .....................................................................................................................181

-6-5بخش خدماتی .........................................................................................................................186

-1-6-5رستوران مجموعه.................................................................................................................186

-2-6-5 اغذیه ...................................................................................................................................187

-3-6-5تریا .......................................................................................................................................187

-4-6-5چایخانه ................................................................................................................................187

-5-6-5فضاهای لازم چایخانه‌ سنتی...............................................................................................188

-6-6-5 رستوران سنتی .....................................................................................................................188

-7-6-5 کیوسکهای فروش تنقلات ..................................................................................................189

-8-6-5نگهبانی و اطلاعات ..............................................................................................................190

-9-6-5سرویسها .............................................................................................................................190

-10-6-5 پارکینگ ...........................................................................................................................190

عنوان صفحه

 -11-6-5اداری.................................................................................................................................191

-7-5 بخش فرهنگی ..........................................................................................................................192

-1-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .........................................................192

-2-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری .......................................................................194

-3-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری..........................................................................194

-8-5 درک ارزشهای بصری مناظر...................................................................................................195

-1-8-5پوشش گیاهی مجموعه....................................................................................................... 195

-2-8-5ارزیابی پوشش گیاهی .........................................................................................................196

-3-8-5طراحی مبلمان در فضای سبز..............................................................................................198

-4-8-5سکوهای نشیمن در فضای سبز...........................................................................................199

-5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی ..........................................................................................................200

عنوان صفحه

فصل ششم : مطالعات تطببقی

نمونه‌ پارک‌های داخلی..................................................................................................................203 -6

-1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) .......................................................................................203

-2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها................................................................................................204

-3-6 حرکت آب................................................................................................................................207

-4-6 مصالح........................................................................................................................................208

-5-6 پارک گلدن گیت......................................................................................................................210

-6-6 باغ‌ها..........................................................................................................................................212

-7-6 یادبودها.....................................................................................................................................214

مجسمه ها و المانها ..................................................................................................................217 -8-6

فصل هفتم : مطالعات کالبدی

7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ...........................................................................................218

7-1-1مشخصات سایت......................................................................................................................218

7-1-2- محل قرار گیری سایت..........................................................................................................218

7-1-3- آنالیز سایت انتخابی...............................................................................................................218

7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .................................................................................219

فصل هشتم : فرآیند طراحی پروژه

-1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی طرح )...................................................229

اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح....................................................229-2-8

تعریف فضا و درک فضایی1............................................................................................ 229 -1-2-8

زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ................................231 -2-2-8

شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران.................................................................234 -3-8

شکل گیری ساختار و ایده .....................................................................................................236 -4-8

-1-4-8 نقش ایده در طراحی ...........................................................................................................237

نقش ایده در طراحی تفرجگاه............................................................................................238 -2-4-8

در جستجوی ایده.................................................................................................................239-3-4-8

شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران..................................................................240-5-8

نتیجه گیری................................................................................................................................241-6-8

اصول و مبانی نظری پروژه....................................................................................................242-1-6-8

آنالیز ایده اصلی....................................................................................................................243-2-6-8

منابع و ماخذ .......................................................................................................................................244

فصل نهم : معرفی طرح

فصل اول: طرح مسأله

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه

1-2- روش مطالعه و تحقیق

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه

1-4- تعریف پروژه

1-1- ضرورت طرح پروژه

نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.

پس چه خوب است بدین منظور بستری مناسب در فضایی پاک و عاری از آلودگی‌های صوتی و محیطی یک کلان شهر ایجاد کرد که بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسافرن از پتانسیل‌های خاص این فضاها نیز بهترین استفاده را برد. منطقه سوران یکی از مناطق اطراف شهر مشهد است که به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای در کنار شهر مشهد و در حد فاصل (مشهد- شاندیز) بنیان نهاده شده است.

ولی این منطقه با گذشت زمان چندان به جلو پیش نرفته است و نیاز خاصی در این باره ضروری به نظر می‌رسد. با چنین نگرشی بحث اوقات فراغت هر چه بیشتر خودنمایی می‌کند. با توجه به مقوله فرهنگ و اهمیت به هدایت آن به سمت و سویی خاص که گفته شد، منطقه گردشگری سوران هنوز فاقد یک قطب مناسب تفریحی- اقامتی است. با توجه به نیازهای این منطقه به چنین فضاهایی به نظر می‌رسد طراحی یک مجموعه گردشگری با کیفیت از جمله نیازهای رده اول این ناحیه از اطراف مشهد است.

1-2- روش‌های مطالعه وتحقیق

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه

پیش‌بینی این که پروژه در حال طراحی تا چه حد نزدیک به واقعیت است، یکی از ابعاد مهم تصمیم‌گیری‌ها در این مرحله‌ می‌باشد. در اینجا بایستی به نکات مهمی توجه داشت که فاکتورهای زیادی را برای تشخیص این امر در نظر گرفت. از مهم‌ترین این فاکتورها بحث اجرایی بودن و ایجاد کششی مناسب در مخاطبین آینده خود است. میزان و نوع تعدد کاربری‌ها در پروژه‌های موردنظر از دیگر فاکتورهاست. باید توجه داشت که تعدد کاربری‌ها در این مجموعه تا چه حد می‌تواند پاسخگو باشد.

شناخت دقیق نوع مخاطب پاسخ اصلی این سؤال است. قطعاً متناسب با نوع جنس و سن مخاطب بایستی به خلق فضاهای خاص پرداخت. چرا که عدم توجه به این مسأله خود رکودی را ایجاد خواهد کرد که غیر قابل جبران است. پس کاربری‌های موردنیاز یک توریست از درجه مهمی در این تقسیم‌بندی برخوردار است.

بحث مربوط به زیبایی‌شناسی پروژه و ایجاد توجه به تمامی موارد ذکر شده می‌تواند پروژه را هر چه بیشتر به سمت اجرایی شدن و بالا بردن ضریب اطمینان بالا از کسب موفقیت سوق دهد.

1-4- تعریف پروژه

منظور بررسی اهداف مشترکی است که در طراحی یک مجموعه گردشگری می‌توان در نظر گرفت. این اهداف عبارتند از:

-‌ چه قشری از جامعه را باید طلب کند؟

- این مجموعه از چه نوع و دارای چه سطح کیفی است؟

- چه نوع سرویس و یا امکانات رفاهی باید در آن ارایه شود؟

- بر کدام یک از فعالیت‌های عمومی آن باید تأکید کرد؟

در این رابطه تهیه لیستی از خلاصه کاربری‌های عمومی و اصلی الزامی است. تهیه فهرست دقیق از فضاهای درآمدزا، که بر مبنای آن فضاهای خدماتی و پشتیبانی طراحی گردد.

این فهرست هسته مرکزی طرح و توسعه فضا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حتی تهیه لیست اجمالی از ملزومات مربوط به رستوران، کافی شاپ و... بر ابعاد و اندازه آنها در طراحی فضایی مثل آشپزخانه بسیار مؤثر است. به منظور پاسخگویی به سؤالات فوق به طور اجمالی می‌توان گفت:

1-‌‌ عموم افراد جامعه علی‌الخصوص جامعه ایرانگردان، جهانگردان، مسافران و زائران مشهد مقدس که در طول مسیر به این مکان می‌رسند، می‌توانند از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.

2- کلیه فضاهای موردنیاز یک توریسم به منظور اقامت راحت در این مکان تعبیه گردیده است.

3- فضاهای این مجموعه گردشگری را به سه بخش فضاهای عمومی، خدماتی و اقامتی (سوئیت) می‌توان تقسیم کرد. در هر بخش بسته به نوع کاربری فضا سعی شده است که امکانات رفاهی خاصی طراحی شود.

3باغ فین کاشان

باغ فین، یکی از اصلی ترین باغهای ایرانی در کاشان می باشد که از باغهای معروف دوران صفویه ، زندیه ، قاجاریه و عصر معاصر بوده است که به علت وفور آب چشمه سلیمانی ، حوض ، استخر ، فواره های فراوان ، درختان کهنسال ، عمارتهای تاریخی، وجود حمام فین از اهمیت بسزایی برخوردار است . همچنین نمونه قابل تحسینی از باغهای سلطنتی ایران است . یعنی کلیه مشخصات و جنبه های مختلف باغهای ایران در این باغ جمع شده است . «باغ تاریخی فین» ، در انتهای جاده شش کیلومتری کاشان به سمت شهرک فین، قرار دارد. این باغ مساحت 23700 متر مربع ، از زیباترین و قدیمی ترین باغهای سنتی ایران به شمار می آید که در مجاروت یکی از کهن ترین تمدنهای بشری (تمدن سیلک) واقع شده است .

چشمه معروف سلیمانی که ازکوه دندانه سرچشمه گرفته عامل اصلی احداث این باغ بوده است . بنای اولیه این چشمه را به شاه سلیمان صفوی نسبت داده اند .

در قدیمی ترین و معتبرترین منابع تاریخی آمده است که باغ فین را اول بار وشتاسب (گشتاسب) بنا نهاد. پس از آن احداث باغ و بناهای شاهانه فین را به پادشاهان آل بویه نسبت داده اند و از آبادی ابنیه آن در عهد ایلخانان مغول سخن به میان آمده است. اما بناهای کنونی باغ فین در دوره های صفویه، زندیه و قاجاریه ساخته شده است . در دوره صفویه ، عمارت کنونی شترگلوی شاه عباسی و عمارت زیبای کلاه فرنگی احداث گردید و در دوران قاجاریه این باغ اهمیت فراوانی یافت و بناهای دیگر نیز به آن افزوده شد.

اکنون به برجسته ترین ویژگیهای این باغ اشاره می کنیم :

این باغ نماینده سلسله ای از تضادهای برجسته بین زمین های لم یزرع خارج باغ و سبزی و خرمی و شادابی داخل آن می باشد. در خارج باغ ، آب کمیاب و پر ارزش است در حالی که در این باغ آب به حد وفور جریان دارد.

در این باغ، درخت و سبزه و گلهای رنگارنگ و کاشی های فیروزه ای و فواره ها و گچ بریها و منبت کاری ها جایگزین زمین لم یزرع و یکنواخت خارج گردیده و قرینه سازی محوری باغ در مقابل زمینهای غیر قابل کشت خارج، قرار گرفته است.

طرح باغ فین طرح قالیهای ایران را به خاطر شخص می آورد زیرا کلیه عوامل یعنی نهرهای متعدد، درختان میوه، گلها و کوشکها، به نسبت مشابه در هر دو مشاهده می شود.

استخر بزرگتر بقایای کوشک مرکزی را در خود منعکس می سازد که احداث آن را به فتحعلی شاه نسبت می دهند. طرحی که در حدود صد سال قبل تهیه گردید، جنبه اصلی آن را نشان می دهد.

تاسیسات آبرسانی دقیق و پیچیده این باغ مانند ارتفاع یکنواخت فواره ها در تمامی طرح شیب باغ ، همچنین ترکیبهای مختلف آب مانند آب و آینه ، آب و چشمه ، آب و جوشش ، آب و حرکت، آب و رطوبت که همگی نشانگر پیچیدگی سیستم تاسیساتی و آبرسانی این باغ است.

استفاده از لعاب آبی رنگ در سیتم فواره گذاری و ترکیبات آن با سنگ چین کف جویبارها جهت لغزش آب از حرکت رنگ آبی به انعکاس رنگ نقره ای که بسیار دقیق انجام گرفته و به وضوح قابل روئیت است.

آب قبل از ورود به داخل باغ، در قسمت شمال غربی وارد استخر بزرگ با عمق بسیار شده، سپس آب مجدداً وارد باغ می گردد . آب مازاد پس از بازی و نوازش کل باغ در قسمت جنوب شرقی وارد آسیاب آبی بزرگ می شود که کاربرد اقتصادی و سیاسی داشته و پس از آن جهت آبیاری باغهای انار و انجیر قسمت شرقی به مصرف عام می رسد.

استفاده صحیح از مصالح در ابنیه باغ کاربرد مناسب آن باعث شده که پس از گذشت سالهای بسیار، هیچگونه فرسایشی در آنها بوجود نیاید.

معماری باغ دقیقاً بر اساس زاویه ها، مناظر و کاربردهای مختلف فصلی طراحی شده به نحوی که همان آبی که در باغ جریان دارد یکباره داخل فضای معماری شده است و از آنجا خارج می گردد.

طراحی فضای معماری بدون در و پنجره یکی دیگر از دلایل ادغام معماری و باغ می باشد .

معماری ورودی باغ به شکل طراحی شده است که ناظر یک مرتبه تمامی مناظر باغ را نمی تواند مشاهده کند.

در امتداد محور اصلی باغ درختان بلند سرو و چنار معبر زیبایی را به طرف بنا بوجود آورده اند. همچنین ارتباط فضایی داخل و خارج کوشک مرکزی به سهولت قابل درک است.

باغسازی دوره نادری، زندیه، قاجاریه و معاصر

-4باغهای شیراز

الف) باغهای هفت تن و چهل تن

باغهای هفت تن و چهل تن در شمال حافظیه واقع گردیده است . وجه تسمیه این باغها تعداد پیشوایان مذهبی است که می گویند در دیوارهای بلند و گلی آنها مدفون شده اند . احداث هر دو باغ مذکور را مربوط به زمان کریم خان زند می دانند و ممکن است این موضوع صحت داشته باشد چون در سال 1810 اروپائیان از هر دو باغ مزبور بازدید کرده اند و طرح هر دوی آنها طرح باغ معمولی است که معمولاً کوشکی در قسمت شمال آنها احداث می کردند. کوشک ها به عرض باغ ساخته شده و در اطاقها رو به جنوب باز می شود و استخری در جلوی کوشک احداث کرده اند.

3باغ فین کاشان

باغ فین، یکی از اصلی ترین باغهای ایرانی در کاشان می باشد که از باغهای معروف دوران صفویه ، زندیه ، قاجاریه و عصر معاصر بوده است که به علت وفور آب چشمه سلیمانی ، حوض ، استخر ، فواره های فراوان ، درختان کهنسال ، عمارتهای تاریخی، وجود حمام فین از اهمیت بسزایی برخوردار است . همچنین نمونه قابل تحسینی از باغهای سلطنتی ایران است . یعنی کلیه مشخصات و جنبه های مختلف باغهای ایران در این باغ جمع شده است . «باغ تاریخی فین» ، در انتهای جاده شش کیلومتری کاشان به سمت شهرک فین، قرار دارد. این باغ مساحت 23700 متر مربع ، از زیباترین و قدیمی ترین باغهای سنتی ایران به شمار می آید که در مجاروت یکی از کهن ترین تمدنهای بشری (تمدن سیلک) واقع شده است .

چشمه معروف سلیمانی که ازکوه دندانه سرچشمه گرفته عامل اصلی احداث این باغ بوده است . بنای اولیه این چشمه را به شاه سلیمان صفوی نسبت داده اند .

در قدیمی ترین و معتبرترین منابع تاریخی آمده است که باغ فین را اول بار وشتاسب (گشتاسب) بنا نهاد. پس از آن احداث باغ و بناهای شاهانه فین را به پادشاهان آل بویه نسبت داده اند و از آبادی ابنیه آن در عهد ایلخانان مغول سخن به میان آمده است. اما بناهای کنونی باغ فین در دوره های صفویه، زندیه و قاجاریه ساخته شده است . در دوره صفویه ، عمارت کنونی شترگلوی شاه عباسی و عمارت زیبای کلاه فرنگی احداث گردید و در دوران قاجاریه این باغ اهمیت فراوانی یافت و بناهای دیگر نیز به آن افزوده شد.

اکنون به برجسته ترین ویژگیهای این باغ اشاره می کنیم :

این باغ نماینده سلسله ای از تضادهای برجسته بین زمین های لم یزرع خارج باغ و سبزی و خرمی و شادابی داخل آن می باشد. در خارج باغ ، آب کمیاب و پر ارزش است در حالی که در این باغ آب به حد وفور جریان دارد.

در این باغ، درخت و سبزه و گلهای رنگارنگ و کاشی های فیروزه ای و فواره ها و گچ بریها و منبت کاری ها جایگزین زمین لم یزرع و یکنواخت خارج گردیده و قرینه سازی محوری باغ در مقابل زمینهای غیر قابل کشت خارج، قرار گرفته است.

طرح باغ فین طرح قالیهای ایران را به خاطر شخص می آورد زیرا کلیه عوامل یعنی نهرهای متعدد، درختان میوه، گلها و کوشکها، به نسبت مشابه در هر دو مشاهده می شود.

استخر بزرگتر بقایای کوشک مرکزی را در خود منعکس می سازد که احداث آن را به فتحعلی شاه نسبت می دهند. طرحی که در حدود صد سال قبل تهیه گردید، جنبه اصلی آن را نشان می دهد.

تاسیسات آبرسانی دقیق و پیچیده این باغ مانند ارتفاع یکنواخت فواره ها در تمامی طرح شیب باغ ، همچنین ترکیبهای مختلف آب مانند آب و آینه ، آب و چشمه ، آب و جوشش ، آب و حرکت، آب و رطوبت که همگی نشانگر پیچیدگی سیستم تاسیساتی و آبرسانی این باغ است.

استفاده از لعاب آبی رنگ در سیتم فواره گذاری و ترکیبات آن با سنگ چین کف جویبارها جهت لغزش آب از حرکت رنگ آبی به انعکاس رنگ نقره ای که بسیار دقیق انجام گرفته و به وضوح قابل روئیت است.

آب قبل از ورود به داخل باغ، در قسمت شمال غربی وارد استخر بزرگ با عمق بسیار شده، سپس آب مجدداً وارد باغ می گردد . آب مازاد پس از بازی و نوازش کل باغ در قسمت جنوب شرقی وارد آسیاب آبی بزرگ می شود که کاربرد اقتصادی و سیاسی داشته و پس از آن جهت آبیاری باغهای انار و انجیر قسمت شرقی به مصرف عام می رسد.

استفاده صحیح از مصالح در ابنیه باغ کاربرد مناسب آن باعث شده که پس از گذشت سالهای بسیار، هیچگونه فرسایشی در آنها بوجود نیاید.

معماری باغ دقیقاً بر اساس زاویه ها، مناظر و کاربردهای مختلف فصلی طراحی شده به نحوی که همان آبی که در باغ جریان دارد یکباره داخل فضای معماری شده است و از آنجا خارج می گردد.

طراحی فضای معماری بدون در و پنجره یکی دیگر از دلایل ادغام معماری و باغ می باشد .

معماری ورودی باغ به شکل طراحی شده است که ناظر یک مرتبه تمامی مناظر باغ را نمی تواند مشاهده کند.

در امتداد محور اصلی باغ درختان بلند سرو و چنار معبر زیبایی را به طرف بنا بوجود آورده اند. همچنین ارتباط فضایی داخل و خارج کوشک مرکزی به سهولت قابل درک است.

باغسازی دوره نادری، زندیه، قاجاریه و معاصر

-4باغهای شیراز

الف) باغهای هفت تن و چهل تن

باغهای هفت تن و چهل تن در شمال حافظیه واقع گردیده است . وجه تسمیه این باغها تعداد پیشوایان مذهبی است که می گویند در دیوارهای بلند و گلی آنها مدفون شده اند . احداث هر دو باغ مذکور را مربوط به زمان کریم خان زند می دانند و ممکن است این موضوع صحت داشته باشد چون در سال 1810 اروپائیان از هر دو باغ مزبور بازدید کرده اند و طرح هر دوی آنها طرح باغ معمولی است که معمولاً کوشکی در قسمت شمال آنها احداث می کردند. کوشک ها به عرض باغ ساخته شده و در اطاقها رو به جنوب باز می شود و استخری در جلوی کوشک احداث کرده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:32 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)در 275 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری(حقوقی، کیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر)در 275 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان........................................................................................................................ صفحه

پیشگفتار............................................................................................................................ 1

بخش اول : امور حقوقی.................................................................................................. 2

غبن فاحش ....................................................................................................................... 3

الزام به ایفای تعهد.......................................................................................................... 12

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی............................................................ 16

فسخ قرارداد اجاره......................................................................................................... 19

صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی..................... 23

فسخ قرارداد بیع............................................................................................................. 27

رفع مزاحمت و ممانعت از حق....................................................................................... 30

احضار از پرداخت محکوم به ........................................................................................ 32

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 34

الزام به تنظیم سند رسمی ............................................................................................. 38

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ................................................................................... 44

تجویز انتقالمنافع ............................................................................................................ 50

تجویز تعدیل اجاره بها .................................................................................................. 52

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ................................................................ 55

موت فرضی ................................................................................................................... 58

تحریر مهر و موم ترکه ................................................................................................. 61

تغییر نام شناسنامه ........................................................................................................ 63

تنفیذ وصیت نامه ........................................................................................................... 65

تقاضای صدور گواهی افراز ......................................................................................... 68

خلع ید ............................................................................................................................ 70

فروش مال غیر .............................................................................................................. 72

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ............................................................... 75

تخلیه .............................................................................................................................. 79

تخلیه مورد اجاره .......................................................................................................... 81

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر .................................................................................. 86

جعل ............................................................................................................................... 88

اعمال ماده 696.............................................................................................................. 90

قتل غیر عمد ................................................................................................................... 92

فریب در ازدواج ............................................................................................................. 94

آزادی مشروط و تخفیف مجازات ................................................................................. 96

ترک انفاق ...................................................................................................................... 98

جعل سوء استفاده از امتیازات .................................................................................... 100

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ........................................................................... 105

تصرف عدوانی و فروش مال غیر .............................................................................. 109

ربا خواری .................................................................................................................. 112

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ..................................................................................................................... 115

مطالبه نفقه و تعیین نفقه .............................................................................................. 117

ازدواج مجدد ............................................................................................................... 119

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............................................................................ 121

اجازه ازدواج مجدد ..................................................................................................... 123

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ........................................................................... 125

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م......................................... 133

طلاق توافقی ................................................................................................................ 140

تقلیل نفقه ..................................................................................................................... 142

اثبات زوجیت ............................................................................................................... 144

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ............................. 147

افزایش نفقه فرزندان ................................................................................................... 151

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ................................................................................................................... 153

رفع رطوبت ................................................................................................................. 165

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ........................... 171

استرداد شیربها ........................................................................................................... 176

مطالبه وجه .................................................................................................................. 180

استرداد سند مالکیت ................................................................................................... 184

ابطال اجرائیه ............................................................................................................... 190

الزام به ساختن مقبره ................................................................................................. 196

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد .......................................................... 208

توهین و اهانت به مأمورین ......................................................................................... 212

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ........................................................................ 215

ایراد ضرب و جرح عمدی ........................................................................................... 217

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی .............................................................................................................. 222

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی ................................ 225

کیف ربایی ................................................................................................................... 232

سرقت مسلحانه ........................................................................................................... 236

سرقت مقرون به آزار ................................................................................................. 239

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ....................................... 243

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ............................................................................... 251

برگزاری پارتی و شرب خمر ...................................................................................... 259

لواط ............................................................................................................................ 264

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ................................................................... 268

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ......................................................... 270

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.

سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).


کلاسه پرونده : 77/150/1857

خواهان: بهزاد فداکار

خوانده: حسین اسلامی

خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000

شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:

شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.

به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.

خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل

علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم.

قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.

نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان.

2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان

پرونده 1650 دادنامه 143 30/5/79 شعبه به دادگاه شهریار

خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی

خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77 و 8/6/77

در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42 21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:56 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 318 )
   1      2     3     4     5      ...      32   >>
صفحات