X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

ترجمه مقاله شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

چکیده:

در این مطالعه به آزمون اثرات شخصیت و سبک شناختی در الویت بندی افراد به کار در تیم های مجازی پرداخته شده است. نتایج حمایت از استفاده از هر دو شخصیت و سبک شناسی را به عنوان متغییرهای پیش بینی با هر فرد منحصر به فرد را برای کمک به دو جنبه از الویتهای تیم مجازی یعنی ترجیح تیم مجازی برای کار زیاد و الویت برای تیم های مجازی در چیزی فراتر از گروه های سنتی میپردازد. نتایج مورد بحث با توجه به تاثیر سبک شناسی و شخصیت برای اجرا در شرکتهای بزرگ از تیم های مجازی مربوط میشود.

کلمات کلیدی:تیم های مجازی-شخصیت-سبک شناسی-MBIT

1-مقدمه:

یک تیم مجازی به عنوان یک گروه از افراد با مهارتهای منحصر به فرد تعریف میشود که در کار از لحاظ جغرافیایی از هم جدا بوده اما مستلزم تعامل با یکدیگر توسط تکنولوژی میباشند. بنابراین تیمهای مجازی اجازه میدهد که برای به انجام رساندن وظایف خاص در اعضا محدودیتهای سنتی مانند زمان و نزدیکی از بین برود. در نتیجه، تیمهای مجازی متفاوت از تیم های چهره به چهره بوده و متفاوت با اعضاء فیزیکی کنار هم میباشد و از تکنولوژی برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند. تیم های مجازی در سازمانهای بزرگ به امری عادی تبدیل شده اند که با یک گزارش که انجام شد، دیده شد که تمام شرکتهای با بیش از 5000 نفر از کارکنان ترکیبی از تیم های مجازی را دارند که برای انجام کار اقدام میکنند. مسائل مختلف مربوط به تیم های مجازی وجود دارد که از جمله آن اثر بخشی بودن، اعتماد، انطباق میباشد. تحقیقات اخیر برای بررسی موضوعات مربوط به انتخاب اعضای تیم های مجازی شروع شده است. یک مطالعه توسط دسوز اوکولارلی در سال 2010 نشان داده شده است که مهارتهای یک به یک تیم به ارمغان آورنده معیار های انتخاب مهم بیشتری برای عضویت در تیم های مجازی نسبت به تیم های سنتی میباشد. اما این ویژگی شخصی مانند جذابیت ،نژاد،جنسیت، شباهت نگرشی معیارهای مهم برای انتخاب در تیم های سنتی میباشد که توسط اعضا خود تیم گزارش شده است. عوامل برای پیش بینی این که چرا کسی میخواهد به عنوان یک عضو تیم مجازی در بیاید، ناشناخته است. هدف از این مطالعه پر کردن شکاف تحقیقاتی در تیم های مجازی است. دو تفاوت عمده بین تیم های مجازی و چهره به چهره وجود دارد. برای توضیح آن این سوال مطرح میشود که چرا مردم به کار در تیم هایی که چهره به چهره است تمایل دارند. به عبارت ساده تر، ما ترجیح میدیم که کار را به طور فیزیکی انجام دهیم و این جذاب است. و یا اینکه همکار خود را از نظر نژادی، جنسیت و نگرش بشناسیم. با این حال از آنجا که تیم های مجازی چهره به چهره نیستند، ما باید پیش بینی هایی را برای الویتهای تیم مجازی انجام دهیم. واقعیت این است که تیم های مجازی با کامپیوتر در ارتباطات اقدام میکنند و این نشان دهنده این است که چگونه یک مرد با استفاده از تکنولوژی برای برقراری ارتباط احساس میکند که ممکن است یک نقش در الویت های تیم مجازی را بازی کند. تحقیقات اولیه در سیستم های اطلاعاتی، شناسایی عوامل شخصی را به عنوان عوامل مهم موفقیت شناخته است. این عوامل شخصی جهت دار بوده و شامل شخصیت و تصمیم گیری میباشد. پژوهش در جلوه های شخصیتی و سبک شناسی، بحث در مورد نقش سبک شناسی را به دنبال دارد. و همچنین در مقایسه اثرات خود در یک فرم از طریق ارتباط با کامپیوتر و استفاده از اینترنت است. ما این تحقیقات به بررسی نقشهای مربوطه با رل های شخصیتی و سبک شناسی به عنوان عوامل تعیین کننده الویت برای کار در تیم های مجازی اقدام میکنیم. شخصیت و سبک شناسی در حال حاضر نشان دهنده پیش بینی مهم نگرش اعضای تیم های مجازی در محیط تیم است. به عنوان مثال،ویژگی های شخصیتی استدلال میکند که اعتماد فردی در میان اعضاء تیم تحت تاثیر بوده و تمایل به همکاری در تیم های مجازی وجود دارد و همچنین آمادگی برای اتخاذ فن آوری بر همکاری وجود دارد. علاوه بر این، سبک شناسی نیز بحث مخیشود که برای پیش بینی قابل توجه اثر بخشی استفاده کنندگان از کامپیوتر بوده که با واسطه برای اشتراک گذاری دانش در میان اعضاء تیم میباشد. یکی از مسیرها که هنوز استفاده نشده است، اتصال بین شخصیت و سبک شناسی است و سهم نسبی از هر دو عامل نسبت به الویت تیم مجازی شرکت است. هدف ما این است که به ترسیم قسمتهای کوچک در شخصیت پرداخته و یا به سبک شناختی برای نفوذ در همه تیم های مجازی اقدام کنیم، بلکه نقش جمعی توسط هر یک از عوامل جهت داد را بازی کنیم. درک ترجیحات فردی برای شرکت در تیم های مجازی زمانی مهم میشود که انتخاب یا پیشگیری از افرادی انجام شود که ترجیح میدهد که در چنین تیم بتوانند مقاومت کنند و دیگر مشکلات را به حداقل برسانند که ممکن استپس از اجرای تیم مجازی بوجود بیاید.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:28 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

ترجمه مقاله شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

شخصیت و سبک شناختی به عنوان الویت پیش بینی برای کار در تیم های مجازی

چکیده:

در این مطالعه به آزمون اثرات شخصیت و سبک شناختی در الویت بندی افراد به کار در تیم های مجازی پرداخته شده است. نتایج حمایت از استفاده از هر دو شخصیت و سبک شناسی را به عنوان متغییرهای پیش بینی با هر فرد منحصر به فرد را برای کمک به دو جنبه از الویتهای تیم مجازی یعنی ترجیح تیم مجازی برای کار زیاد و الویت برای تیم های مجازی در چیزی فراتر از گروه های سنتی میپردازد. نتایج مورد بحث با توجه به تاثیر سبک شناسی و شخصیت برای اجرا در شرکتهای بزرگ از تیم های مجازی مربوط میشود.

کلمات کلیدی:تیم های مجازی-شخصیت-سبک شناسی-MBIT

1-مقدمه:

یک تیم مجازی به عنوان یک گروه از افراد با مهارتهای منحصر به فرد تعریف میشود که در کار از لحاظ جغرافیایی از هم جدا بوده اما مستلزم تعامل با یکدیگر توسط تکنولوژی میباشند. بنابراین تیمهای مجازی اجازه میدهد که برای به انجام رساندن وظایف خاص در اعضا محدودیتهای سنتی مانند زمان و نزدیکی از بین برود. در نتیجه، تیمهای مجازی متفاوت از تیم های چهره به چهره بوده و متفاوت با اعضاء فیزیکی کنار هم میباشد و از تکنولوژی برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده میکنند. تیم های مجازی در سازمانهای بزرگ به امری عادی تبدیل شده اند که با یک گزارش که انجام شد، دیده شد که تمام شرکتهای با بیش از 5000 نفر از کارکنان ترکیبی از تیم های مجازی را دارند که برای انجام کار اقدام میکنند. مسائل مختلف مربوط به تیم های مجازی وجود دارد که از جمله آن اثر بخشی بودن، اعتماد، انطباق میباشد. تحقیقات اخیر برای بررسی موضوعات مربوط به انتخاب اعضای تیم های مجازی شروع شده است. یک مطالعه توسط دسوز اوکولارلی در سال 2010 نشان داده شده است که مهارتهای یک به یک تیم به ارمغان آورنده معیار های انتخاب مهم بیشتری برای عضویت در تیم های مجازی نسبت به تیم های سنتی میباشد. اما این ویژگی شخصی مانند جذابیت ،نژاد،جنسیت، شباهت نگرشی معیارهای مهم برای انتخاب در تیم های سنتی میباشد که توسط اعضا خود تیم گزارش شده است. عوامل برای پیش بینی این که چرا کسی میخواهد به عنوان یک عضو تیم مجازی در بیاید، ناشناخته است. هدف از این مطالعه پر کردن شکاف تحقیقاتی در تیم های مجازی است. دو تفاوت عمده بین تیم های مجازی و چهره به چهره وجود دارد. برای توضیح آن این سوال مطرح میشود که چرا مردم به کار در تیم هایی که چهره به چهره است تمایل دارند. به عبارت ساده تر، ما ترجیح میدیم که کار را به طور فیزیکی انجام دهیم و این جذاب است. و یا اینکه همکار خود را از نظر نژادی، جنسیت و نگرش بشناسیم. با این حال از آنجا که تیم های مجازی چهره به چهره نیستند، ما باید پیش بینی هایی را برای الویتهای تیم مجازی انجام دهیم. واقعیت این است که تیم های مجازی با کامپیوتر در ارتباطات اقدام میکنند و این نشان دهنده این است که چگونه یک مرد با استفاده از تکنولوژی برای برقراری ارتباط احساس میکند که ممکن است یک نقش در الویت های تیم مجازی را بازی کند. تحقیقات اولیه در سیستم های اطلاعاتی، شناسایی عوامل شخصی را به عنوان عوامل مهم موفقیت شناخته است. این عوامل شخصی جهت دار بوده و شامل شخصیت و تصمیم گیری میباشد. پژوهش در جلوه های شخصیتی و سبک شناسی، بحث در مورد نقش سبک شناسی را به دنبال دارد. و همچنین در مقایسه اثرات خود در یک فرم از طریق ارتباط با کامپیوتر و استفاده از اینترنت است. ما این تحقیقات به بررسی نقشهای مربوطه با رل های شخصیتی و سبک شناسی به عنوان عوامل تعیین کننده الویت برای کار در تیم های مجازی اقدام میکنیم. شخصیت و سبک شناسی در حال حاضر نشان دهنده پیش بینی مهم نگرش اعضای تیم های مجازی در محیط تیم است. به عنوان مثال،ویژگی های شخصیتی استدلال میکند که اعتماد فردی در میان اعضاء تیم تحت تاثیر بوده و تمایل به همکاری در تیم های مجازی وجود دارد و همچنین آمادگی برای اتخاذ فن آوری بر همکاری وجود دارد. علاوه بر این، سبک شناسی نیز بحث مخیشود که برای پیش بینی قابل توجه اثر بخشی استفاده کنندگان از کامپیوتر بوده که با واسطه برای اشتراک گذاری دانش در میان اعضاء تیم میباشد. یکی از مسیرها که هنوز استفاده نشده است، اتصال بین شخصیت و سبک شناسی است و سهم نسبی از هر دو عامل نسبت به الویت تیم مجازی شرکت است. هدف ما این است که به ترسیم قسمتهای کوچک در شخصیت پرداخته و یا به سبک شناختی برای نفوذ در همه تیم های مجازی اقدام کنیم، بلکه نقش جمعی توسط هر یک از عوامل جهت داد را بازی کنیم. درک ترجیحات فردی برای شرکت در تیم های مجازی زمانی مهم میشود که انتخاب یا پیشگیری از افرادی انجام شود که ترجیح میدهد که در چنین تیم بتوانند مقاومت کنند و دیگر مشکلات را به حداقل برسانند که ممکن استپس از اجرای تیم مجازی بوجود بیاید.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:19 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی کلاس های مجازی

کلاس های مجازی

قسمتهایی از متن:

امروزه استفاده از رایانه، زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه های توسعه اغلب کشورها، نشاندهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونهای که شیوه سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار داده و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاسهای درس نباشد.

انفورماتیک، تله ماتیک ارتباط راه دور به کمک رایانه و مخابرات، مجموعه ای را پدید آورده که منشا انقلاب سوم بر پایه صنعت اطلاع رسانی شده است انقلابی که محور آن دسترسی به اطلاعات، جستوجو و بازیابی اطلاعات در مدت زمان محدود و هزینه معقول است و نهایتا _موجبات تحقق دهکده جهانی و جامعه اطلاعاتی را پدید می آورد. تعاریف متعددی از جامعه اطلاعاتی ارائه شده است ولی محوریت چنین جامعهای، اطلاعات وتولید ارزشهای اطلاعاتی است نه تولید ارزشهای مادی.

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزش

فناوری اطلاعات، زیست شناسی و ژنتیک ملکولی و فناوری نانو، امروزه به عنوان موِلفه های انقلاب علمی صنعتی سوم محسوب میشوند. فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده ازسخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه وکاربرد داده و پردازش آن درزمینه های ذخیره ، ویرایش، انتقال، مدیریت، جابه جایی، مبادله، کنترل، سوییچینگ و غیره را امکان پذیر میسازد. فناوری اطلاعات وارتباطات خود به تنهایی نقش مهمی را درتوسعه جوامع ایفا می کند. ...

...

رایانه، فراهم کننده انقلاب آموزشی

بحث مربوط به استفاده آموزشی از رایانه در نظام آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه، به ویژه در دهه اخیر، مورد مطالعه وسیع قرار گرفته است. هم اینک نیز این مقوله در دستور کار برنامه ریزان، مدیران، محققان و اندیشمندان آموزش و پروش این کشور قرار دارد.

این در حالی است که کشورهای صنعتی تا حدود زیادی به اصول اساسی و راهکارهای مناسبی برای بهره گیری از این ماشین در نظام آموزش های رسمی و غیر رسمی خود نایل شده اند و به نتایج امیدوار کننده ای نیز رسیده اند. در وضعیت حاضر، گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران درباره استفاده آموزشی از رایانه پا را فراتر گذاشته اند، تا آن جا که ورود رایانه به خانه و مدرسه را مصادف با آغاز یک " انقلاب آموزشی" قلمداد می کنند. آنان اعتقاد دارند که رایانه علاوه بر یک منبع آموزشی برای تقویت و توسعه فرایند یاددهی – یادگیری در مدارس، می تواند نقش یک منبع یادگیری مستقل، خود آموز و رونق بخش رویکرد" تداوم یادگیری" را برای دانش آموزان ایفا کند و در واقع، با بهره گیری منطقی از این ماشین آموزشی می توان آموزش و یادگیری را از دورن کلاس و مدرسه به منازل و محیط های خارج از مدرسه انتقال داد. علاوه بر این، رایانه این توانایی را دارد که بازوی مدیریت نظام آموزش و پرورش – هم در ابعاد مدیریت کلان نظام و هم مدیریت کلاس و مدرسه – باشد.

اما نکته اصلی این است که چگونه می توان به این امتیاز ارزشمند و تاریخی رایانه در عرصه فعالیتهای آموزشی دست یافت؟

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، بررسی، کلاس، مجازی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:09 | چاپ مطلب

حوزه های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصت های آن، معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند

حوزه های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصت های آن، معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند .

با وجود برنامه‌های گسترده برای انحراف ذهن و دل مردم و جوانان از اصل دین، اولین و مهمترین وظیفه روحانیون «مقابله با نقشه دین‌زدایی و عفت‌زدایی» میباشد. حوزه‌های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای مجازی و استفاده از فرصتهای آن، معارف و مفاهیم اسلامی را تبیین کنند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 17:06 | چاپ مطلب

پایان نامه مدرسه مجازی

پایان نامه مدرسه مجازی

پیشگفتار

تاثیر رایانه در آموزش که یکی ازمهمترین تغییراتی که این فن آوری بوجود آورده بوسیله این فناوری جهان تبدیل به یک دهکده کوچک شد، بدین معنای که مردم نقاط مختلف در کشورهای سراسر کره زمین به مشابه یک دهکده امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و دسترسی به آخرین اخبار و رویدادهای جهانی را دارند. این فن آوری نقش مهمی در زندگی کودکان ایفا می کند که به سرعت در حال افزیش است و علی رغم جنبه های مثبت از قبیل جنبه های آموزشی و ارائه خدمات ارتباطی و. .. می باشد نرم افزار آموزشی که در فرآیند یاددهی- یادگیری، آموزش دهنده و آموزش گیرنده را تا حد ممکن یاری رساند. آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر کامپیوتر(CBT)، آموزش مبتنی بر اینترنت (IBT) و آموزش مبتنی بر وب (WBT) نمونه اسامی انتخاب شده برای روش های جدید آموزشی می باشند. آموزش از راه دور رشته‌ای است که از پیدایش اینترنت و گسترش این پدیدهٔ فن‌آوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل شیوه آموزش از راه دور برطرف کننده نیاز انسان‌های پرس‌وجوگر و خواهان یادگیری با توجه اختیاری بودن زمان و مکان است. و مدرسه الکترونیکی در واقع یکی از اشکال آموزش مجازی است که در آن از کامپیوتر و اینترنت و یک نرم‌افزار مدیریت آموزشی جهت امر تعلیم و تربیت استفاده می‌گردد. مدرسه اینترنتی محیطی است مجازی که در آن دانش آموزان و مدرسان با استفاده از ابزارهای پیشرفته به امر آموزش می پردازند. مدرسان بوسیله نرم افزار مدیریت آموزشی، مطالب آموزشی خود را در سایت قرار می دهند و دانش آموزان نیز قادر هستند تا مطالب ارایه شده توسط مدرس را دریافت نموده و به امر یادگیری بپردازند

مجموعه مطالبی که در اختیار شما خواننده گرامی است پژوه ای در رابطه بامدرسه الکترونیکی می باشد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پایان، نامه، مدرسه، مجازی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:22 | چاپ مطلب

O2S2 ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گراسیستمهای ذخیره‌سازی پیشرفته

O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گرا
سیستمهای ذخیره‌سازی پیشرفته

O2S2: ذخیره‌سازی مجازی پیشرفته شی‌گراسیستمهای ذخیره‌سازی پیشرفته

چکیده

دستگاه‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر شی (OSDs) برای بالا بردن سطح انتزاع ارایه شده به مشتریان است که در نتیجه آنها برای ارایه روشهای مدیریت، به اشتراک‌گذاری و امنیت اطلاعات اجازه پیدا می‌کنند که فراتر از آن توسط فروشگاه‌های مبتنی بر بلوک ارائه شده است .

در این مقاله، معماری سیستم ذخیره‌سازی شی‌گرا(O2S2) ارایه شده و ذخیره‌سازیobjectbased در یک محیط مجازی، مورد بررسی قرار داده می‌شود. این سرویس به ماشینهای مجازی مبتنی بر شی با بهره‌گیری از دستگاه ذخیره‌سازی مجازی (vOSD) اختصاص دارد.

استفاده از vOSDsاجازه ارایه خدمات را می‌دهد، به عنوان مثال: در حوزه ذخیره‌سازی vOSD برای ارایه به ماشینهای مجازی مهمان، روشهای جدید برای مدیریت منابع و روش تثبیت را نشان داده شده است. در این مقاله نیز به موارد، پشتیبانی از کنترل دسترسی و ناهمگونی از دستگاه‌های ذخیره‌سازی اشاره می‌کند.

اجرایO2S2 بر اساس PVFS- نسخه اولیه، نشان می‌دهد که خدمات زیاد آن می‌تواند هزینه در بخشی از استفاده کارآمد از منابع در حوزه ذخیره‌سازی را کاهش دهد در غیر این صورت غیرفعال را فعال می‌کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:49 | چاپ مطلب

مقاله مهندسی مجازی

مقاله مهندسی مجازی

فهرست:

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش از اقتصاد صنعتی تا اقتصاد اطلاعاتی

علل شکست پروژه های IT

اندازه گیری حجم تجارت الکترونیک

سازماندهی شبکه همکاریهای مجازی

چالشهای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت

سلامت الکترونیک

تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران

تفاوت بین برنامه های ارائه شده بصورت online و کلاس درس


دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش از اقتصاد صنعتی تا اقتصاد اطلاعاتی

آنچه که سالیان متمادی موجب تفاخر و مباهات ایرانیان در سراسرجهان بوده، توجه به دانش، دانش اندوزی و انتقال آن به سایرین بوده است. چندین قرن درخشش تمدن ایرانی - اسلامی نیز در گرو توجه به این امر مهم شکل گرفته و پیام تاریخی این مرز وبوم دانایی محوری بوده است.
امروز نیز با ورود به عصر جدیدی از دانش واطلاعات و تباین شاخصه جامعه اطلاعاتی بر مبنای فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با سایر شاخصه های توسعه ملی و جهانی، این تصور که ممکن است سنتهای گذشته فاصله کشور ما را با کشورهای پیشرفته جهان بیشتر کند، باایجاد تحولی جدید تغییـر یافتـه است بـــــه گونـه ای که حرکت نویدبخش جدید می تواند به عنوان مطلبی دیگر در راستای جنبشی همگون با پیشرفتهای علمی جهان تلقی شود.
رویکرد دانش گرا و دانایی محور فناوری اطلاعات و ارتباطات که اکنون درIKT2005 بـــه عنوان مهمترین جریان علمی کشور در حوزه ICT متجلی شده است، عرصه جدیدی است که ایرانیان بتوانند با تکیه بر توانایی های گذشته خود، ابزارهای فناوری جدید را چنان به خدمت بگیرند که فاصله زیاد کشورمان با قافله جامعه اطلاعاتی جهانی را کاهش دهند. حال که عزم کلیه دست اندرکاران کشور بر این است تا با حمایت از این فناوری، بخشی از کاستی های گذشته را جبران کنند، بر خردمندان و دانش مداران فرض است که باتمام توان در این حرکت مشارکت نمایند. مطلب بالا توسط آقای دکتر احمد فهیمی فرد، در دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش به عنوان رئیس کنفرانس مطرح شد.

...

علل شکست پروژه های IT

خانم مهندس مریم اخوان، آقای مهندس جعفر حبیبی و آقای مهندس مسلم علی محمدلو مشترکاً طی مقاله ای به بررسی دلایل شکست پروژه های فناوری اطلاعات پرداختنــــد و راه کارهایی را برای پیشگیری از ایـــن شکست ها ارایه کردند. در زیر خلاصه ای از مقاله این سه را می خوانیم:
امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای غلبه بر تغییرات سریع محیطـی و کسب انعطاف پذیری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بیشتر موارد موفق نبوده است. عدم توجه به عواملی نظیر عوامل فنی، انسانی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی باعث شکست یا توقف آنها و تحمل هزینه هـــــای هنگفت می گردد هدف از این تحقیق شناسایی عوامل اصلی زیربنایی (فنی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، استراتژیک، اقتصادی و مالی) و روبنایی (اندازه سازمان واندازه پروژه) شکست پروژه های فناوری اطلاعات در ایران می باشد و جهت شناسایی عوامل زیربنایی پرسشنامه ای طراحی گردید و از تعدادی از خبرگان نظرسنجی به عمل آمد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، مهندسی، مجازی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:44 | چاپ مطلب

مقاله مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه ‏های ارتباطات

مقاله مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه ‏های ارتباطات

فهرست:

چکیده

مقدمه

فضای مجازی

فرهنگ مجازی

پدیده های جدید در فضای مجازی

ویژگیهای روانشناختی فضای مجازی

انعکاس تغییرات معاصر در نظریه پردازی در ارتباطات

کاربرد نظریه های موجود در حوزة ارتباطات مجازی

نتیجه گیری

منابع

........................................................................

بخشهایی از متن:

چکیده
کارکردها و تفاوتهای فضای مجازی با سایر رسانه ها باعث شده که تصور شود عرصه علم ارتباطات در حال تجربه کردن یک تغییر بسیار اساسی است. در واقع گروهی از متفکران معتقدند این تغییرات به ظهور نظریه های جدیدی در حوزه علم ارتباطات منتهی خواهند شد. فضای مجازی هم مثل سایر رسانه ها با انسان سر و کار دارد و نتایج تحقیقات جدید نشان داده که اثراتی که به این رسانه نوظهور نسبت داده می شود مبالغه آمیز است. تحقیق در فضای مجازی با استفاده از نظریه های موجود نشان می دهد که این نظریه ها برای فضای مجازی هم تبیین های قابل قبولی ارائه می کنند و بنابراین برای تحقیقات بعدی کافی به نظر می رسند.در این مقاله خواهیم دید به دلیل کافی بودن نظریه های موجود ارتباطی برای تبیین فضای نوین رسانه ای ، فضای مجازی با و جود تفاوتهای ماهوی آن با سایر رسانه ها باعث نخواهد شد نظریه های عمده جدیدی در عرصه علم ارتباطات ظهور پیدا کنند.

...

در این مقاله ابتدا تاریخچه ای از پیدایش و همچنین گسترش فضای مجازی ارائه خواهم داد و در ادامه فرهنگ مجازی را توضیح خواهم داد. پس از آن پدیده های نوظهور در فضای مجازی را بر خواهم شمرد. تفاوتهای روانشناختی موجود میان فضای مجازی و رسانه های پیش از آن هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مرحله بعد با مروری بر روی ایده ها و نظریات مختلف و گاه متضاد نشان خواهم داد که حوزه ارتباطات با ظهور و گسترش فضای مجازی چقدر در حوزة ‏نظریه‏پردازی دستخوش تغییر و تحول شده و یا خواهد شد؟ سپس، به قابلیت نظریه‏‏های موجود ارتباطی برای اکتشاف، توصیف و تبیین در حوزه فضای مجازی خواهم پرداخت و در پایان به سوال مطرح شده در عنوان مقاله پاسخ خواهم داد.
فضای مجازی
وقتی صحبت از فضای مجازی به میان می آید مردم اغلب به کامپیوتری فکر می‏کنند که به اینترنت متصل است در حالیکه این فقط بخش بسیار کوچکی از فضای مجازی راتشکیل میدهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:33 | چاپ مطلب

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی دولت الکترونیک در عصر مجازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دولت الکترونیک در عصر مجازی

چکیده

دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی


مقدمه

همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند. دولت الکترونیکی فرصتهایی را فراهم می سازد تا کیفیت خدمات ارایه شده به شهروندان بهبود یابد و آنها قادر باشند در هر دقیقه یا ساعت (به جای استانداردهای روز و هفته) به خدمات یا اطلاعات دسترسی پیدا کنند. شهروندان، مؤسسه های تجاری، سازمان های محلی باید بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تکیه بر اطلاعات دریافتی گزارش تهیه کنند و کارکنان دولت نیز باید بتوانند کار خود را به طور موثر و کارا (همانند کارکنان مؤسسه های بازرگانی) انجام دهند. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات؛ روش های کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است لذا مدیران جامعه نمی توانند نسبت به این درخواست ها بی تفاوت باشند. برای مثال، استفاده دولت آمریکا از اینترنت برای ارایه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتی آن کشور سرعت بخشیده است. تغییرات شدید در زمینه های تجارت و بازرگانی الکترونیکی، و ارایه خدمات به صورت مکانیزه، رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل بخشیده است. به طوری که در ایالت جورجیا، افراد می توانند پروانه ماهیگیری، شکار یا قایقرانی را به صورت On-Line از دولت اخذ کنند. یا در یکی دیگر از ایالت های امریکا، امکان پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و هر گونه سئوال و جواب با کارگزاران مالیاتی از طریق پست الکترونیکی امکان پذیر شده است. نتایج تحقیق نظر سنجی از شهروندان امریکایی در مورد علاقه مندی برای دریافت خدمات الکترونیکی به شرح زیر است: 1ـ تجدید نظر در نحوه دادن مجوز رانندگی؛

2ـ نام نویسی در حوزه های مختلف رأی گیری؛ 3ـ اطلاعات مربوط به گردشگاه های دولتی و نحوه رزرو کردن آنها؛ 4ـ دسترسی از یک نقطه به تمام خدمات دولتی؛ 5ـ انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛ 6ـ پر کردن اظهار نامه های مالیاتی؛ 7ـ رأی دادن از طریق اینترنت؛ 8ـ دسترسی به اطلاعات پزشکی؛

دولت مجازی در پس دولت الکترونیک :

موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که درآینده ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی ر ا در اختیار بشر قرار خواهد داد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می رود وحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه های تار عنکبوتی www جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خودرا با انتقال فضای یک بعدی (‌متن، ‌پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) ‌به دوبعدی (‌فیلم، تصویر، و آدمکهای شبیه سازی شده ) ‌که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود. عمر این عصر کوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد کرد .موج چهارم در راه است و به زودی دنیای سه بعدی رابه جهان عرضه خواهد کرد و شرایطی را فراهم می نماید تا تخیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای جدیدی را معرفی خواهد نمود که بسیار توسعه یافته تر و متفاوت با جهان امروز است . جامعه اطلاعاتی امروز باید چشم انداز روشنی برای ادمه مسیر خود به سمت تمام اموری که این روزها در عصر ارتباطات وموج سوم با پسوند" "E مطرح می شوند، در عصر مجازی دارای پسوند مجازی خواهند شد. مثلاً بانکداری مجازی جایگزین بانکداری الکترونیکی، پول مجازی جایگزین پول الکترونیکی، تجارت مجازی جایگزین تجارت الکترونیکی،‌سرویسها و خدمات مجازی جایگزین سرویسها و خدمات الکترونیکی خواهد شد و نهایتاً دولت مجازی دولت الکترونیکی خواهد شد. اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. شاید مسئولین اداره این دسته از کشورها با اطلاع از پیدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعیت کشورهایشان در این زمینه پی ببرند و با حرکتی پر شتاب، حداقل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه های ICT دراز مدت خود قرار دهند. ITخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:44 | چاپ مطلب

تحقیق فروشگاه مجازی

مقدمه

ابتدا مدیر فروشگاه وارد سایت می شود و ثبت نام می کند ( ثبت نام فروشگاه ) پس از آنکه وی ثبت نام کرد به قسمت ( مدیریت فروشگاه ) می رود و کالاهای خود را به فروشگاه اضافه می کند .

سپس کاربران برای دیدن فروشگاهها و خرید از آنها باید در سایت ثبت نام کنند . کاربرانی که در سایت ثبت کرده اند می توانند در همان صفحه اصلی با واردکردن نام کاربری و کلمه عبور وارد قسمت خرید از فروشگاه شوند . در این قسمت نام فروشگاهها لیست شده است .شما برای جستجوی محصولات هر یک از فروشگاه بایدنام فروشگاه درقسمت جستجو وارد کنید .

آنگاه دکمه جستجو را بزنید . سپس محصولات آن فروشگاه لیست می شود . اگر دکمه خرید را بزنید این کالا به سبد کالا شما اضافه می شود , در نهایت اگر بخواهید فاکتور خریدتان را مشاهده کنید باید کلید فاکتور خرید را کلیک کنید تا تعداد کل کالایتان به همراه مبلغ کل را نمایش دهد .

به این ترتیب کاربر توانسته است به online خرید نماید

سناریوی اول : ثبت نام کاربران در سایت

هر مراجعه کننده می تواند عضوی از سیستم ما شود و یک صفحه خانگی مخصوص خود را داشته باشد و کالاهای مورد نظر خود را پس از انتخاب در سبد کالاهای خود ذخیره کند تا پس از طی مدت زمانی برای خرید نهایی اقدام کند .

سناریوی دوم : ثبت نام در لیست فروشگاهها

هر کاربری که بخواهد کالاهای خود را از طریق سیستم ما به فروش برساند می بایست ابتدا یک نام برای فروشگاه خود در نظر بگیرد و سپس لیست کالاهای خود را به همراه عکس در فروشگاه خود قرار دهد . پس از انجام این کار نام این فروشگاه در لیست فروشگاههای موجود در فروشگاه مجازی قرار خواهد گرفت .

سناریوی سوم : خرید

هر کاربر می تواند کالاهای مورد نیاز خود را از بین کالاهای موجود در فروشگاههای مختلف انتخاب و در سبد کالاهای خرید خود قرار دهد و بعد از نهایی کردن فاکتوری صادر می گرددکه کاربر بعد از دریافت کالاها هزینه را پرداخت می نماید .

.NET چیست ................................................................................................................................... 1

زبان میانجی( MSIL ) ........................................................................................................................ 1

سیستم زمان اجرای عمومی ( CLR ) ....................................................................................................2

زبانهای .NET .....................................................................................................................................2

ASP.NET ........................................................................................................................................2

سرویسهای وب .....................................................................................................................................2

شی چیست.............................................................................................................................................2

کلاسهای پایه .NET ...........................................................................................................................3

ASP.NET چگونه کار می کند .........................................................................................................4

صفحات ASP.NET را با پسوند ASPX ذخیره کنید .......................................................................5

کدهای ASP.NET را در صفحه وب بنویسید ....................................................................................5

برچست
ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: تحقیق، فروشگاه، مجازی
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 16:42 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 61 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات