ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

سیگنال ژنراتور با خروجی موجهای سینوسی مربعی و مثلثی

آموزش ساخت پروژه سیگنال ژنراتور و پایان نامه با تمام آموزش ساخت این پروژه اعم از مدار و نقشه کلی این مجموعه معرفی تمام قطعات استفاده شده و در خروجی با نشان دادن موجهای سینوسی و مربعی مثلثی . شما با استفاده از این فایلها میتوانید یک سیگنال ژنراتور بدون شک بسازید و پایان نامه هم آماده در اختیار شما هست و در دو فایل wordوpowr point برا شما عزیزان قرار دادم تا بتوانید استفاده های بیشتری ببرید   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 10:25 | چاپ مطلب

بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 • بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل در 86 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docبررسی

 • فهرست مطالب
  فصل اول:کلیات پژوهش ۷
  چکیده۸
  مقدمه۸
  بیان مسأله۱۰
  هدف تحقیق۱۱
  اهمیت وضرورت تحقیق۱۱
  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۲
  فصل دوم: ادبیات پژوهش۱۴
  ۲-۱ پیشینه نظری۱۵
  خانواده و ضرورت ازدواج۱۵
  تعریف ازدواج۱۶
  اسلام و ازدواج۱۶
  اهداف ازدواج۱۸
  فواید ازدواج۱۹
  انگیزه های ازدواج۲۰
  مهمترین انگیزه های تشکیل خانواده در اسلام۲۱
  سن ازدواج۲۴
  سن مناسب ازدواج۳۰
  ازدواج سالم و پایدار۳۲
  عوامل توفیق و حفظ زناشویی۳۳
  خصوصیات خانواده سالم۳۸
  ازدواج۴۴
  نیازهای عاطفی درازدواج۴۵
  عشق رمانتیک۴۹
  تجربه های رایج و مشترک در عشق۵۰
  موراد متفاوت در تجربه عشق۵۲
  انواع عشق۵۴
  جدایی عشق و ازدواج در گذشته۵۵
  آخرین یافته های تحقیقاتی ازدواج در ایران۶۰
  مثلث عشق۶۰
  نظریه مثلثی عشق۶۳
  مدل مثلثی عشق۶۴
  اندازه گیری و تعیین عشق شما۶۷
  ۲-۲ تحقیقات انجام شده۷۰
  فصل سوم: روش شناسی پژوهشی۷۱
  روش اجرای تحقیق۷۲
  جامعه پژوهش۷۲
  نمونه و روش نمونه گیری۷۲
  ابزار پژوهش۷۲
  روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۳
  فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها۷۴
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۸۲
  خلاصه یافته ها۸۳
  پیشنهادات۸۵
  محدودیت ها۸۵
  منابع ومأخذ۸۶
  “چکیده”
  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از کلیه دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که ۳۰ نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون رضایت زناشویی و عشق مثلثی بر روی آنها اجرا گردید و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین رضایت زناشویی و عشق مثلثی و ابعاد آن رابطه معنا داری وجود دارد.(۵% > P)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:27 | چاپ مطلب

بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل

بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل

بررسی-رابطه-عشق-مثلثی-با-رضایت-زناشویی-در-بین-دانشجویان-متاهلپایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمایی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی و عشق مثلثی در بین دانش جویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بود فرضیه اصلی تحقیق حاضر عبارت بود از اینکه بین عشق مثلثی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه عبارت ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 18:02 | چاپ مطلب

برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل7-12

برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل7-12

برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل7-12

خرپا zwnj;سازه zwnj;ای مشابه تیر می zwnj;باشد ولی اعضای اصلی آن ذاتا تحت تاثیر تنشهای محوری می باشند. اعضای خرپا به صورت مثلثی آرایش یافته zwnj;اند که انتهاه گره , به طور ایده آل , مستقل از اعضای دیگر متصل به همان گره , در مقابل دوران آزاد است. در غیر این صورت تنشهای ثانویه در اعضا ایجاد ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 18:22 | چاپ مطلب

فایل تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل1-6

فایل تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل1-6

فایل تحت اکسل تحلیل خرپای مثلثی شکل1-6

خرپا zwnj;بر zwnj;حسب تعریف از مجموع اعضایی به وجود می آید که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آنها یک شبکه ی مثلثی ایجاد نماید. چون در خرپا فرض می شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده اند , بنابراین شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود. اعضای خرپاهای ایده آل , اعضای دو ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 17:41 | چاپ مطلب