X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

تحقیق حقوق مالکیت معنوی تجارت

1.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.


[1] - Trade_relaied Aspcts of intellec tual property Rights

[2] - intellectual property Rights

...

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 08:21 | چاپ مطلب

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

مقدمه

محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه­ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می­کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می­تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.

مفهوم و ماهیت اموال فکری

مفهوم مال فکری

مال و معیار مالیت

الف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]


[1]- دهخدا، علی اکبر،1373، لغت نامه، جلد 2، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحه 17636و 17367

[2]- معین، محمد، 1345، فرهنگ فارسی، جلد 3، انتشارات امیرکبیر، تهران، صفحه 3708

[3]- خویی، سید ابوالقاسم، 1412 ق،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد 3، دارالهادی، بیروت، صفحه 302

داشتن دو بعد مادی و معنوی

حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشه­ی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبه­های مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورنده­اش ارتباط می­دهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می­گردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن می­گوییم، در واقع دو چهره­ی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نماینده­ی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیده­های فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب می­گردد تا بر­خلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقل­وانتقال نداشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3

بنداول: مال ومعیارمالیت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8

بنداول: تقسیمات مال.. 8

الف: تقسیمات مال درفقه. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادی.. 8

2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غیرمالی.. 9

2-1-2- حق مالی.. 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9

الف: نظریه ی حق دینی.. 11

ب: نظریه ی حق عینی.. 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14

ج: نظریه ی حق فکری.. 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28

الف: انتقال قطعی وبیع. 29

ب: انتقال قطعی وهبه. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره 36

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خیارعیب... 43

ب: خیارتدلیس.... 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48

د: خیارتبعض صفقه. 49

ر: خیارغبن.. 51

ز: خیارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خیار شرط................................................................................................................................................................. 62

س: خیارتفلیس.... 64

ش: خیارتعذرتسلیم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69

1- مالکیت ادبی وهنری.. 69

2- مالکیت صنعتی.. 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقیف حق.. 88

بندششم: ورشکستگی.. 89

بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99

2- غیرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوی.. 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشای اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالکیت صنعتی.. 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107

بنداول: انقضای مدت حمایت... 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113

1- مالکیت صنعتی.. 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119

2- مالکیت ادبی وهنری.. 120

2-1- مجوزهای قانونی.. 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127

نتیجه گیری.. 128

پیشنهاد. 133

فهرست منابع. 134خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:06 | چاپ مطلب

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

چکیده

تحقیقات بسیار کمی در زمینه شرکت های خانوادگی در ایران انجام شده است .در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه ی بین حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی با مدیریت سود می باشد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و حضور حسابرسی داخلی برای بررسی حاکمیت شرکتی انتخاب شدند. به این منظور 94شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا90(6 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مدیریت سود استفاده شد. مدل بکارگرفته شده جهت تعیین اقلام تعهدی اختیاری ، مدل تعدیل شده عملکردی جونز(کوتاری) است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. ازبین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت و حضورحسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. اما شواهدی برای استقلال کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود یافت نشد.

با ورود مالکیت خانوادگی به مدل ،مالکیت خانوادگی واز بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی فقط حضور حسابرس داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری پیدا کردند. وشواهدی برای استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی پیدا نشد.

فهرست مطالب صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه......................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................... 2

1-3- اهمیت موضوع............................................................................................................................... 3

1-4- پرسش ها........................................................................................................................................ 4

1-5- فرضیه ها......................................................................................................................................... 4

1-6- متغیرها............................................................................................................................................ 4

1 -6-1- متغیرهای مستقل..................................................................................................................... 4

1-6-2- متغیر وابسته............................................................................................................................... 5

1-6-3- متغیر های کنترلی...................................................................................................................... 5

1-7- داده ها و چگونگی اندازه گیری آن ها........................................................................................... 5

1-8- جامعه آماری و نمونه ها................................................................................................................. 6

1-9- روش تحقیق................................................................................................................................ 6

1-10- آزمون فرضیه ها........................................................................................................................... 6

1-11- تعریف واژه های کلیدی.............................................................................................................. 7

1-12- ساختار کلی تحقیق..................................................................................................................... 8

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 10

2-2- مبانی نظری...................................................................................................................................... 10

2-2-1- حاکمیت شرکتی......................................................................................................................... 10

2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی................................................................................................ 13

2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی........................................................................................ 15

2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی..................................................................................... 17

2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران....................................................................................................... 19

2-2-2- شرکت‌های خانوادگی................................................................................................................. 21

2-2-2-1-تئوری نمایندگی و شرکت‌های خانوادگی............................................................................... 25

2-2-2-2-مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی................................................................................... 29

2-2-3- مدیریت سود.............................................................................................................................. 32

2-2-3-1- اهداف و انگیزه‌های مدیریت سود......................................................................................... 33

2-2-3-2- روش‌های انجام مدیریت سود................................................................................................ 34

2-2-3-3-اندازه گیری مدیریت سود....................................................................................................... 34

2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی....................................................... 35

2-3- پیشینه تحقیقات...............................................................................................................................36

2-3-1- تحقیقات داخلی.......................................................................................................................... 36

2-3-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................................ 38

2-4- خلاصه فصل................................................................................................................................... 42

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه............................................................................................................................................... 44

3-2-‍ پرسشها............................................................................................................................................ 44

3-3- فرضیه ها......................................................................................................................................... 44

3-4- متغیرها ، داده ها و نحوه اندازه گیری و جمع آوری آنها................................................................. 44

3-5-قلمرو تحقیق (موضوعی ، مکانی و زمانی )................................................................................... 47

3-6- روش آزمون فرضیه ها.................................................................................................................... 48

3-7- جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری و نمونه................................................................................ 49

3-8- فهرست شرکتهای نمونه................................................................................................................ 50

3-9- خلاصه فصل................................................................................................................................... 54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه............................................................................................................................................... 56

4-2- آمار توصیفی.................................................................................................................................. 56

4-3- تشریح فرآیند آزمون...................................................................................................................... 61

4-4- نتایج................................................................................................................................................ 82

4-5- خلاصه........................................................................................................................................... 82

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادات

5-1- مقدمه............................................................................................................................................... 84

5-2- خلاصه تحقیق................................................................................................................................. 84

5-3- یافته های تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحقیقات پیشین.................................................................. 84

5-4- محدودیت ها...................................................................................................................................90

5-5- پیشنهادات کاربردی....................................................................................................................... 91

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی......................................................................................................91

منابع............................................................................................................................................................92

منابع فارسی................................................................................................................................................92

منابع انگلیسی.............................................................................................................................................93

پیوستها............................................................................................................................................98

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................122خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

پایان نامه رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری

فهرست مطالب صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهمیت موضوع 4

1-4-پرسش ها 4

1-5-فرضیه ها 5

1-6-متغیرها 5

1-6-1-متغیرهای مستقل 5

1-6-2-متغیروابسته 5

1-6-3-متغیرهای کنترلی 6

1-7-جامعه آماری و نمونه 6

1-8-روش تحقیق 7

1-9-آزمون فرضیه ها و مدل های آنها 7

1-10-تعریف واژه های کلیدی 9

1-11-چارچوب کلی 10

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-2-1-ترکیب هیئت مدیره 12

2-2-2-اعضاء موظف 13

2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل 13

2-2-4-اندازه هیئت مدیره. 13

2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره 13

2-2-6-ساختار مالکیت 14

2-2-7-ترکیب سهامداران 15

2-2-8-تمرکز مالکیت 16

2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت 16

2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی 17

2-2-11-تعاریف محافظه کاری 19

2-2-12-انواع محافظه کاری 20

2-2-13-محافظه کاری نامشروط 20

2-2-14-محافظه کاری مشروط 20

2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری 21

2-2-16-دیدگاه قراردادی 21

2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی 22

2-2-18-دیدگاه مالیاتی 23

2-2-19-دیدگاه قانون گذاری. 23

2-2-20-انتقاد از محافظه کاری 23

2-2-21-دفاع از محافظه کاری 25

2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری 26

2-2-23-حاکمیت شرکتی 27

2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری 28

2-3- پیشینه تحقیقات 29

2-3-1-تحقیقات داخلی 29

2-3-2-تحقیقات خارجی 31

2-4-خلاصه فصل 33

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 36

3-2-سؤالات تحقیق 36

3-3- فرضیه‌های تحقیق 36

3-4- متغیرها،داده‌هاو نحوه اندازه‌گیری و جمع‌آوریآن‌ها 37

3-4-1- متغیرهای مستقل 38

3-4-2- متغیر وابسته 38

3-4-3- متغیرهای کنترلی 39

3-5- روش تحقیق 39

3-6-تعریف جامعه آماری و نمونه آماری 39

3-7- قلمرو تحقیق 41

3-8- روش آزمون فرضیه‌ها 41

3-8-1- آمار توصیفی 41

3-8-2- رگرسیون چندمتغیره 42

3-8-3-آزمون برقراری پیش شرط‌های مدل رگرسیون 42

3-8-4- آزمون فرضیه‌ها 42

3-9- خلاصه 44

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه 46

4-2- آمار توصیفی 46

4-3-تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها 52

4-4- نتایج 74

4-5- خلاصه 74

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادها

5-1- مقدمه 76

5-2- خلاصه تحقیق 76

5-3- یافته‌های تحقیق و مقایسه آن‌ها با نتایج تحقیقات پیشین 76

5-4- محدودیت‌ها 83

5-5- پیشنهادات کاربردی 84

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 84

منابع و ماخذ 85

منابع فارسی 85

منابع لاتین 86

پیوستها

چکیده به زیان انگلیسی

فهرست جداول صفحه

جدول 3-1- داده‌ها، نماد، شیوه محاسبه و مأخذ داده‌های متغیرهای مستقل 37

جدول 2-3- لیست شرکت‌های نمونه 40

جدول 4-1-توصیف متغیرهای تحقیق 46

جدول 4-2- لیست شرکت‌های حذف شده بابت داده‌های پرت 51

جدول 4-3- ضرایب همبستگی پیرسون (بالا) و اسپیرمن (پایین) متغیرهای مستقل 52

جدول 4-4آزمون معنی داری رگرسیون 53

جدول 4-5 نتایج ضرایب همبستگی، ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 53

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 53

جدول 4-7آزمون معنی داری رگرسیون 56

جدول 4-8 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 56

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 57

جدول 4-10آزمون معنی داری رگرسیون 59

جدول 4-11 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 59

جدول 4-12 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 60

جدول 4-13آزمون معنی داری رگرسیون 62

جدول 4-14 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 62

جدول 4-15 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 63

جدول 4-16آزمون معنی داری رگرسیون 65

جدول 4-17 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 66

جدول 4-18 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 66

جدول 4-19آزمون معنی داری رگرسیون 68

جدول 4-20 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 68

جدول 4-21 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 69

جدول 4-22آزمون معنی داری رگرسیون 71

جدول 4-23 نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد 71

جدول 4-24 نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون 72

جدول 4-25-نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق 74

جدول 5-1- نتایج آزمون فرضیه اول 76

جدول 5-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 77

جدول 5-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 78

جدول 5-4- نتایج آزمون فرضیه چهارم 79

جدول 5-5- نتایج آزمون فرضیه پنجم 80

جدول 5-6- نتایج آزمون فرضیه ششم 80

جدول 5-7- نتایج آزمون فرضیه هفتم 81

جدول 5-8- فرضیه‌های اصلی و نتایج فرضیه‌ها 82

جدول 5-9- آزمون معنی داری ضرایب و نتایج نهایی فرضیه‌ها 83

فهرست نمودارها صفحه

نمودار 4-1-آمار توصیفی نسبت اعضاء موظف هیئت‌مدیره 47

نمودار 4-2-آمار توصیفی اندازه هیئت‌ مدیره 47

نمودار 4-3-آمار توصیفی تمرکز مالکیت 48

نمودار 4-4-آمار توصیفی مالکیت مدیران 48

نمودار 4-5-آماره‌های توصیفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اهرم مالی شرکت 49

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی اندازه شرکت 50

نمودار 4-6-آماره‌های توصیفی E/P 50

نمودار4-7- نمودار چارک چارک مانده‌ها 55

نمودار4-8- هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 55

نمودار4-9- پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 55

نمودار4-10 نمودار چارک چارک مانده‌ها 58

نمودار4-11 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 58

نمودار4-12 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 58

نمودار4-13 نمودار چارک چارک مانده‌ها 61

نمودار4-14 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 61

نمودار4-15 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 61

نمودار4-16 نمودار چارک چارک مانده‌ها 64

نمودار4-17 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 64

نمودار4-18 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 64

نمودار4-19 نمودار چارک چارک مانده‌ها 67

نمودار4-20 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 67

نمودار4-21 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 67

نمودار4-22 نمودار چارک چارک مانده‌ها 70

نمودار4-23 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 70

نمودار4-24 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi ها 70

نمودار4-25 نمودار چارک چارک مانده‌ها 73

نمودار4-26 هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده‌ها 73

نمودار4-27 پراکنش مانده‌های استاندارد شده در برابر ŷi هاخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:09 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب

عنوان----------------------------------------------- صفحه

مقدمه -------------------------------------------------- 1

فصل اول بررسی مالکیت فکری به طور عام---------------------- 2

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری--------------------------------- 2

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری--------------------- 4

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن------------------ 8

1- شاخة مالکیت صنعتی------------------------------------- 8

2- شاخة مالکیت ادبی و هنری--------------------------------- 8

1-4- عزم جهانی------------------------------------------ 11

WIPO------------------------------------------------- 16

توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن 18

حقوق مشابه کپی رایت-------------------------------------- 21

فصل دوم حقوق مالکیت فکری در ایران------------------------ 23

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری----------------- 23

در باره مالکیت ادبی و هنری---------------------------------- 27

2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه-------- 32

نرم افزارهای رایانه‏ای-------------------------------------- 37

2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها--------------------- 42

در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن---- 42

1- تحول در قانونگذاری------------------------------------- 42

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی------------------------------- 43

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی----------------------------- 44

الف) وجود تنگنا در صدور رأی------------------------------- 44

ب) جوان گرایی در کادر قضایی------------------------------- 45

ج) کمبود آرای وحدت رویه----------------------------------- 47

4- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی--------------- 48

منابع فارسی --------------------------------------------- 52خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 15:30 | چاپ مطلب

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

پایان نامه مالکیت معنوی با رویکرد مالکیت صنعتی در حقوق ایران

چکیده :

درعالم حقوق به چیزی مال اطلاق می شود که دو صفت اساسی داشته باشد :

"الف ) فایده داشته و در برآورد نیاز انسان مؤثر باشد ، فرقی ندارد که نیاز ، مادی باشد یا معنوی .

ب ) قابل اختصاص یافتن به شخص یا جمعیتی معین باشد ."[1]

در گذشته واژه ی " مال " ویژه کالای مادی بود ولی پیشرفت های زندگی بشر به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است. بگونه ای که در زمان کنونی به تمام عناصر دارایی مانند سرقفلی ، حق اختراع ، حق تألیف ، اسم تجارتی ، علامت تجارتی ، طرح صنعتی و غیره نیز مال گفته می شود .

این حقوق که" حاصل ابتکار و تراوشهای ذهنی انسان"[2] است بنا بر اقتضای زندگی امروزی دارای ارزش اقتصادی گشته و انگیزه سود جستن از ابتکار را در صاحبان آنها بیدار می کنند . انسان بنا به طبیعت ذاتی خود دوست دارد چیزهایی را در انحصار و مالکیت خود داشته باشد .بنابراین ممکن است حاصل تلاش خود را به سایر اعضای جامعه ارائه ندهد . اینجاست که حقوق وارد عرصه می شود تا با وضع قوانین و ایجاد قواعدی انحصار مالکان را تا حدودی ساماندهی و در مواردی محدود نماید تا جامعه نیز از حاصل ابتکار این گونه افراد ،که گاه اختراع حیاتی برای زندگی بشر محسوب می شود محروم نماند.پیشرفتهای اقتصاد جهانی باعث شده است که مسائلی همچون اسم تجارتی ،علامت تجارتی،طرح صنعتی،از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار شوند وبه تبع آن، زمینه ساز شکل گیری اختلافات و ادعا های جدید شوند . در این راستا کشورها سعی دارند به تهیه وتدوین قوانین ومقرراتی بپردازند تا ازحقوق مالکین این نوع دارایی ها حمایت کنند ، البته میزان حساسیت در این مورد در بین کشورها یکسان نمی باشد. در سطح جهانی نیز کنوانسیون ها و معاهدات متعددی به شرحی که در مباحث آینده خواهد آمد منعقد گشته اند .

[1] - دکتر کاتوزیان-ناصر- اموال و مالکیت-صفحات9و23- چاپ هفدهم-آبان 1386- میزان

2] - همان منبع

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده : 1

فصل اول :کلــــــیات

مقدمه : 3

بیان مسئله : 3

اهمیت و ضرورت تحقیق : 4

پیشینه پژوهش : 4

اهداف تحقیق : 5

سوالات تحقیق : 5

فرضیات : 5

روش تحقیق : 6

ساماندهی : 6

فصل دوم :تعاریف ، مفاهیم ، تاریخچه

مبحث نخست- تعریف : 8

مبحث دوم : مالکیت صنعتی بعنوان شاخه ای از مالکیت فکری.. 9

مبحث سوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری و معنوی.. 9

گفتار اول : سیر تاریخی حقوق مالیکت معنوی در جهان. 9

گفتار دوم: سیر تاریخی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایران. 10

فصل سوم :مالیکت معنوی در فقه

مبحث نخست : دیدگاه فقها در باب مالکیت معنوی.. 12

گفتار اول : نظر فقهای منتقد مالکیت معنوی : انحصار توسط مالک حق معنوی و لطمه به جامعه. 12

گفتار دوم : نظر فقهای موافق مالکیت معنوی : بنای عقلا و خردمندان. 14

مبحث دوم: کنوانسیون پاریس.... 15

گفتار نخست: مقررات رفتار ملی.. 15

گفتار دوم: حق تقدم. 16

گفتارسوم : قواعد مشترک.... 16

بند اول) اختراعات : 16

بند دوم: علائم : 17

بند سوم) طرح های صنعتی : 17

بند چهارم ) اسامی تجاری : 17

بند پنجم) نشانه های منبع : 18

بند ششم) رقابت غیر منصفانه : 18

مبحث سوم : سازمان جهانی مالکیت فکری.. 18

گفتار نخست : اهداف سازمان WIPO... 19

گفتار دوم :وظایف سازمان WIPO: 19

گفتارسوم: ارکان و ساختار WIPO: 20

گفتار چهارم : اتحادیه‌های وابسته به WIPO در زمینه مالکیت صنعتی: 21

گفتار پنجم : فعالیتهای سازمان WIPO در ارتباط با مالکیت فکری کشورهای در حال توسعه: 22

گفتار ششم : الزامات و امتیازات عضویت در WIPO : 23

مبحث چهارم : قانون جدید ثبت اختراعات- طرح های صنعتی – علایم تجاری.. 24

فصل چهارم :مالیکت صنعتی

مبحث نخست : اسم تجارتی ( Trade Name ) 26

گفتار نخست : شناسایی و تعریف... 26

گفتار دوم : تفاوت اسم تجارتی با ثبت تجارتی.. 26

گفتار سوم : ثبت اسم تجارتی.. 26

گفتار چهارم : مقررات مربوط به اسم تجارتی.. 27

بنداول) قابلیت انتقال اسم تجارتی : 27

بند دوم) اسم شرکتهای تجارتی : 27

بند سوم) انتخاب اسم موهوم شریک : 27

بند چهارم) انحصار اسم ثبت شده : 27

بند پنجم) قانون سجل احوال در مورد اسم تجارتی : 27

بند ششم) قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14/9/75 : 28

بند هفتم) کنوانسیون پاریس : 28

مبحث دوم : علامت تجارتی ( Trade Mark ) 28

گفتار نخست : شناسایی و تعریف : 28

گفتار دوم : ویژگی های علامت تجارتی.. 28

گفتار سوم : انواع علامت تجارتی.. 28

بند اول) علائم ممنوع : 28

بند دوم) علامت تجارتی : 29

بندسوم) علامت صنعتی : 29

بند چهارم) علائم فردی و جمعی : 29

بند پنجم) علائم ساده و مرکب : 30

بند ششم) علائم صوتی و تصویری : 30

گفتار چهارم : طبقه بندی بین المللی علائم صنعتی و تجاری.. 30

گفتار پنجم : ثبت علامت تجارتی.. 34

بند اول) در ثبت علامت بطور کلی.. 34

بند دوم) درخواست حق تقدم. 37

بند سوم) انواع اعتراضات در جریان ثبت علامت... 38

بند چهارم) حقوق ناشی از ثبت علامت... 38

بند پنجم) مدت اعتبار و تمدید علامت تجاری.. 39

بندششم) ابطال ثبت علامت... 39

بند هفتم) ثبت بین المللی علامت براساس موافقت نامه و پروتکل مادرید. 40

گفتار ششم : ضمانت اجرای کیفری در خصوص جعل علامت تجاری.. 42

مبحث سوم : طرح صنعتی ( Industrial Design ) 43

گفتارنخست : شناسایی و تعریف... 43

گفتار دوم : ویژگی طرح صنعتی قابل حمایت... 43

گفتار سوم : طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی.. 44

گفتار چهارم : ثبت طرح صنعتی.. 45

بنداول) درثبت طرح صنعتی به طور کلی.. 45

بند دوم) درخواست حق تقدم : 46

بند سوم) انواع اعتراضات در جریان ثبت : 46

بند چهارم) حقوق ناشی از ثبت : 47

بند پنجم) مدت اعتبار و تمدید : 47

بند ششم) ابطال : 47

مبحث چهارم : آرای دادگاه شعبه سوم عمومی و انقلاب تهران. 47

نتیجه گیری: 49

منابع: 50

الف )کتاب و مقاله : 50

ب)روزنامه و سایت اینترنتی: 50

ج)قوانین و معاهدات: 51خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:44 | چاپ مطلب

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیر

پایان نامه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیر

قسمتی از متن:

تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی

تحقیقات خارجی

در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .

در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.

قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.

اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.

بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.


فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 4

1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی.. 4

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی.. 9

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود. 13

3-1 بیان مسئله. 16

4-1 چهار چوب نظری تحقیق.. 18

5-1 ضرورت انجام تحقیق.. 19

6-1 فرضیه های تحقیق.. 20

7-1 اهداف تحقیق.. 20

8-1 حدود مطالعاتی.. 20

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 20

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق.. 20

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 21

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 21

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه. 24

2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 24

1-2-2 تئوری ساختار مالکیت... 24

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 25

3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 27

4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی.. 28

5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده 29

1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ 31

2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک.... 31

3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی.. 31

6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه. 32

7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 32

8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات... 35

9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی.. 38

10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 39

11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات... 40

12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام. 40

13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس.... 42

14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران.. 43

15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات... 43

16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 44

17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 47

18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 47

19-2-2 مدیریت سود. 49

20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 50

1-20-2- 2اندازه شرکت... 50

2-20-2-2 مالیات بر درآمد. 50

3-20-2-2 قراردادهای بدهی.. 51

4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی.. 51

5-20-2-2 تغییرپذیری سود. 51

21-2-2 روش های مدیریت سود. 51

22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 52

23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی.. 53

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش تحقیق.. 56

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 57

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 59

1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 60

2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 60

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات... 61

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 62

1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها 62

2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق.. 62

3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون.. 63

4-6-3 رگرسیون خطی.. 63

5-6-3 تکنیک حداقل مربعات... 63

6-6-3 روش آزمون معنی داری رگرسیون.. 64

7-6-3 ضریب تعیین ...... 65

8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 66

9-6-3 آزمون فرض آماری.. 66

10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل.. 67

11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری.. 67

7-3 الگوی آزمون فرضیات... 68

1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول.. 68

2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم. 68

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏. 71

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 72

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق.. 74

1-3-4بررسی اعتبار مدل.. 75

4-4 نتایج آزمون فرضیه اول.. 76

5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم. 80

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه. 88

2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.... 88

1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 89

2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 91

3-5 پیشنهادهای تحقیق.. 92

1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول.. 92

2-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم. 93

4-5 محدودیت های تحقیق.. 93

منابع و ماخذ. 97

منابع فارسی: 98

منابع لاتین: Error! Bookmark not defined.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:31 | چاپ مطلب

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

مقدمه

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.

این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.

شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.

البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.

بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 18:37 | چاپ مطلب

پاورپوینت جامع و کامل درباره اداره کل مالکیت صنعتی

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 59 اسلاید             اداره کل مالکیت صنعتی 1- ثبت ملی علائم تجاری 2- ثبت ملی نشانه های جغرافیایی 3- ثبت بین المللی علامت براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید 4- ثبت بین المللی نشانه جغرافیایی براساس موافقتنامه لیسبون 5- ثبت ملی اختراعات 6- ثبت بین المللی اختراعات بر اساس معاهده همکاری ثبت اختراع  ( PCT ) 7- ثبت ملی طرحهای صنعتی   ج – علامت جمعی: نشان قابل رؤیتی که بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد. ü د – علامت تائیدی: علامت تائیدی یا تصدیقی برای رعایت استانداردهای تعیین شده اعطا می شود و استفاده از آن محدود به اعضای مشخصی نیست و توسط هر شخصی که بتواند ثابت کند محصولات موردنظر از استانداردهای تعیین شده مشخصی برخوردارند استعمال می شود. ü هـ – علامت مشهور: علامت مشهور علامتی است که مقامات ذی صلاح ک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 04:15 | چاپ مطلب

پاورپوینت درباره بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 17 اسلاید            مقدمه :    حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 17 دی 1395 ساعت 14:42 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 19 )
   1      2   >>
صفحات