X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

قیمت گذاری

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

1. مقدمه

تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.

همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.

آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: قیمت، گذاری
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:14 | چاپ مطلب

کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در بیمارستان بهبودی

زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1391 بوده است .

مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .

یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ 30481370840 ریال و 29353982219 ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز 1469973.51 ریال محاسبه شده است .

نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .

واژه های کلیدی : قیمت تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، رادیولوژی ، بیمارستان .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوابق پژوهش

قلمرو پژوهش

سوال پژوهش

یافته ها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:21 | چاپ مطلب

مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

مقاله بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

چکیده

تحقیقی که گزارش نهائی آن در صفحات بعدی ارائه شده است به منظور بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی برای دستیابی به مدلی مناسب جهت قیمت گذاری انجام شده است .

رقابت بر سر قیمت کالا و قیمت گذاری یکی از با اهمیت ترین مسائلی است که شرکتها با آن روبرو هستند . تصمیمات قیمت گذاری ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی مانند اهداف بازاریابی ، ترکیب عناصر بازاریابی ، اقلام بهای تمام شده و سود مورد انتظار ، و عوامل خارجی مانند قیمت محصولات رقبای تجاری ماهیت بازار ، تقاضا و یا سیاستهای ارگانهای دولتی قرار گیرد . این عوامل که اغلب آثار متقابل نیز بر یکدیگر دارند بر تصمیمات قیمت گذاری یک واحد تجاری – تولیدی اثر می گذارند .

در این میان مدیران از میان روشهای مختلف که برای ، قیمت ذاری محصولات و خدمات وجود دارد عمدتاً از روش قیمت گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد استفاده می نمایند که در آن بسیاری از عوامل فوق الذکر در نظر گرفته نشده اند .

این در حالی است که مدلها و روشهای مختلف دیگری امروزه مطرح می باشد که می توان به چند نوع آن اشاره نمود از جمله : مدل قیمت گذاری بر مبنای هدف ، قیمت گذاری براساس قیمت خریدار ، قیمت گذاری براساس شرایط رقابتی و ...

در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از :

شناخت مشکلات قیمت گذاری و حصول به یک نتیجه کاربردی جهت افزایش کارائی نحوه تصمیمات قیمت گذاری محصولات سفارشی ساز بعنوان یکی از روشهای اصلی و موثر در راهبرد سازمان بر همین اساس سوالات تحقیق به شرح زیر تدوین شد :

1.عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت ذاری کدامند ؟

2.اهمیت عوامل اصلی تاثیر گذار بر تصمیمات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی به چه میزان است ؟

3.آیا عوامل اصلی که در تصمیمات قیمت گذاری صنعت پرس سازی سفارشی مهم می باشند توسط مدیران در حمل مورد توجه قرار می گیرند ؟

4.مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با این عوامل چیست ؟

5.مدل مناسب برای قیمت گذاری در این صنعت چیست ؟

مقدمه

پس از انجام مطالعات مفصل کتابخانه ای برای دست یابی به دیدگاه مدیران سطح بالای شرکت پرس ایران پرسش نامه ای با 8 سوال تدوین و در اختیار این افراد قرار گرفت .

براساس نتایج حاصل از این پرسش نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده شد و مشکلات عمده این صنعت در ارتباط با تصمیمات قیمت گذاری شامل کمبود یا برد سیستم اطلاعاتی مناسب جهت شناسایی و به کارگیری عوامل موثر در تصمیمات قیمت گذاری ، عدم استفاده از اطلاعات موجود در تصمیمات قیمت گذاری ، خلا وجود سازمان مناسب برای قیمت گذاری سفارشات و تاکید صرف بر بهای تمام شده در محاسبه قیمت فروش معین گردید براساس عوامل اصلی تاثیر گذار مدلی برای قیمت گذاری تدوین شد که در آن ابتدا با کمک اطلاعات موجود در شرکت که در بخشهای مختلف تهیه می گردند...

...

اهمیت قیمت

اهیت قیمت در اقتصاد امروز قیمت معانی دیگری نیز دارد . کرایه ای که به راننده تاکسی می پردازید ، شهریه ای که به دانشگاه یا مدرسه8 می دهید ، عوارضی که هنگام ورود به اتوبان پرداخت می کنید ، شکلهای مختلفی از قیمت است به طور مشابه اجاره خانه و بلیت ورودی به سینما هم نوعی قیمت است . بدون درنظر گرفتن موقعیت با واژه استفاده شده قیمت عبارت است از روشی که مشتریان احتمالاً برای مصرف یا خدمتی قائفل می شوند .

بسیاری از افراد قیمت گذاری را فعغالیتی اساسی در سیستمهای اقتصاد آزاد می باشد . قیمت محصول درصدی بر دستمزدها ، اجاره بهره و سود اثر می گذارد بدین معنا که قیمت محصول بر بهای عوامل تولید از قبیل نیروی کار ، زمین ، سرمایه و نوآوری تاثیر می گذارد . تنظیم کننده اولیه سیستم اق5تصاد به حساب می آید . دستمزدهای بالا نیروی کار را جذب می کنند و بهره تالا سرمایه را قیمت به عغنوان یک قیمت تخصیص دهنده منابع کمیاب تعیین می کند که چه چیزی تولید سود ( عرضه ) و چه کسی محصولات تولید شده را در خواست کند ( تقاضا ) . درخواست مردم برای محدودیتهای بیشتر سیستمهای تجاری آزاد اغلب از طریق واکنش در برابر قیمتها سیاستهای قیکت گذاری پاسخ داداه می شود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:19 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 94 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 94 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

وجود اطلاعات مالی در خود اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فهالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتبار دهتی به صورتهای مالی می‌باشد و در این راستا، انعکاس آن بر قیمت سهام بررسی شده است.

جامعه آماری مورد بررسی در مورد فرضیه اول، شرکتهای پذیرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها سالهای 81 و 82 می‌باشد برای فرضیات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌ای بین سهامداران، کارگزاران و مدیرات و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید.

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات نظری ومبانی تحقیق استفاده شده است همچنین با استفاده از این روش، اطلاعات مربوط به فرضیه اول جمع آوری شد.همچنین ار روش تحقیق میدانی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه اول از توزیع فیش در سطح اطمینان 95% و برای آزمون فرضیات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در یک جامعه در سطح اطمینان 95% استفاده شده است. در نهایت نتیجه گیری کلی زیر بدست آمد:

با 95% اطمینان می‌توان ادعا کرد که بین نوع اظهار نظر حسابرس و قیمت سهام رابط معنی داری وجود دارد.

واژه‌های کلیدی

بورس اوراق بهادار، حسابرسی، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولی نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضریب پاسخ سود.

فهرست مندرجات

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول- کلیات

1-1- مقدمه.........................................................................................................

1-2- بیان مسئله.................................................................................................

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق...........................................................................

1-4- فرضیه‌های تحقیق......................................................................................

1-5- تعاریف علمیاتی ........................................................................................

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

2-1- سیر تکاملی حسابرسی در جهان................................................................

2-2- پیدایش حسابرسی در ایران.......................................................................

2-3- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی.................................

2-3-1- تضاد منافع.............................................................................................

2-3-2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت..................................................................

2-3-3- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی.........................................................

2-3-4-عدم دسترسی مستقیم.............................................................................

2-3-5- فرضیه نظارت........................................................................................

2-3-6- فرضیه بیمه............................................................................................

2-3-7- فرضیه اطلاعات.....................................................................................

2-4- تعریف حسابرسی.......................................................................................

2-5- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی..

2-6- استکالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده.......................

2-7- استانداردهای حسابرسی............................................................................

2-8- گزارش حسابرسی......................................................................................

2-8-1- عنوان ....................................................................................................

2-8-2- مخاطب گزارش......................................................................................

2-8-3- بند مقدمه................................................................................................

2-8-4- بند دامنه رسیدگی .................................................................................

2-8-5- بند اظهار نظر.........................................................................................

2-8-6- تاریخ گزارش.........................................................................................

2-8-7- گزارشهای تحویل شده..........................................................................

2-8-7-1- انحراف از استاندارهای حسابداری..................................................

2-8-7-2- محدویت در دامنه رسیدکی...............................................................

2-8-7-3- ابهام..................................................................................................

2-8-7-4- تأکید بر مطلب خاص.........................................................................

2-8-8- اظهار نظر متفاوت..................................................................................

2-9- بورس اوراق بهادار تهران.........................................................................

2-9-1- تاریخچه.................................................................................................

2-9-2- تحوه تأمین اطلاعات...............................................................................

2-9-3- نحوه نظارت...........................................................................................

2-9-4- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شرکتها در بورس.........................

2-10- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان

2-11- پیشینه پژوهش در ایران..........................................................................

فصل سوم- روش تحقیق

3-1- جامعه آماری..............................................................................................

3-2- روش نمونه‌گیری........................................................................................

3-3- روش اجرای تحقیق....................................................................................

3-3-1- سود غیر عادی سهام............................................................................

3-3-2- خطای پیش‌بینی سود هر سهم ..............................................................

3-3-3- ضریب پاسخ سود..................................................................................

3-4- روشهای جمع آوری اطلاعات....................................................................

3-4-1- روش کتابخانه........................................................................................

3-4-2- روش میدانی..........................................................................................

3-5- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق.................................................................

3-6- محدودیتهای تحقیق.....................................................................................

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- بررسی رابط سترو 1 حسابرسی و قیمت سهام........................................

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه.............................

4-3- آزمون فرضیات دوم تا چهارم...................................................................

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1- نتیجه گیری.................................................................................................

5-2- پیشنهادات پژوهش.....................................................................................

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات آتی..........................................................................

منابع و مآخذ.........................................................................................................

پیوستها..................................................................................................................

پیوست 1: جدول محاسبه ERC..............................................................................

پیوست 2: پرسشنامه.............................................................................................

فهرست جداول

عنوان ................................................................................................................... صفحه

جدول شماره 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه میان گزارشهای حسابرسی وضعیت‌های بازار سهام......................................................................................................................

جدول شماره 4-1- ضریب پاسخ سود برای شرکتهای انتخاب شده..................

جدول شماره 4-2- آماده‌ها مرکزی و پراکندگی برای شرکتهای انتخاب شده...

جدول شماره 4-3- خلاصه اطلاعات عمومی- جمعیت شناسی...........................

جدول شماره 5-1- خلاصه نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه اول................

جدول شماره 5-2- خلاصه نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه.......

در پی تحولات ناشی از انقلاب اسلامی صنعتی در ارو پا، تاسیس شرکتهای بزرگ در قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم، نیازمند سرمایه‌های کلان بود، بنابراین سرمایه‌های کوچک تعداد کثیری سرمایه گذار، تحت عنوان سهام، یکجا جمع شده، برای تامین سرمایه شرکتهای بزرگ تخصص یافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالکیت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران بیش از بیش بر دولتها معلوم شد. ایجاد بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهمیتی بود که به رشد و گسترش شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران و دینفعان بازار سرمایه گذاران نمی‌توانستند به طور مستقیم در اداره شرکتها دخالت داشته باشند لذا مسئولیت را به عهده هیئت مدیره منتخب خود قرار دادند. با رواج اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت در اوایل قرن بیستم، دامنه مسئولیت و وظایف، گسترش یافت وارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسبتر، بر اساس نیاز استفاده کنندگان، از جمله صورت سود و زیان، ضرورت یافت تا صاحبان سرمایه بتوانند از چگونگی بکارگیری سرمایه‌هایشان، توسط مدیریت، و از چشم انداز آتی سرمایه‌گذاری خود مطلع شدند.

افزودن بر سرمایه‌گذاران مذکور، بانکها و موسسات اعتباری برای مقاصد وام و اعتبار، و دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و … نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش مواد استفاده شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی، و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد محدودی صاحب سرمایه، به پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی گروه کثیری ذیحق و دیعلاقه ارتقا و به حسابداری و حسابرسی، نقش با اهمیت اجتماعی داد. حسابرسان با ایفای نقش نظارتگری و اعتبار دهی به صورتهای مالی، افزایش پویایی و کارایی بازار سرمایه را موجب می شوند. در یک اقتصاد سالم و در بین بازار سرمایه، بورس ارواق بهادار، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد یک کشور بدست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا کند بی‌شک، رشد و شکوفایی اقتصاد را سرعت خواهد بخشید. لازمه افزایش کارایی و پویایی بازار سرمایه. تجهیز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به اطلاعات کامل، صحیح و معتبر می‌باشد. مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، صورتهای مالی به همراه گزارشهای حسابرسی است که بدون هزینه در اختیار استفاده کنندگان، قرار داده می‌شود. بدین ترتیب با اتکا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتنی بر یافته‌های حسابرسان مستقل، بی طرف و ذیلاح، تصمیمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شکل بهینه و مطلوب به سودآورترین فهالیتها، تخصصی داده می‌شود.

1-1- بیان مسئله

تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی ‌می‌شود. حسابرسی منظم و سالانه توسط حسابرسان مستقل بهترین نوع حفاظت از منابع عمومی است.

هر چند سرمایه گذاری معمولاً با مخاطراتی همراه است ولی حسابرسی سالانه شرکتها از مخاطرت مضاعف ناشی از عدم اعتبار و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی می‌کاهد. حسابرسان مستقل که توسط مجامع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند با رسیدگی به اسناد،‌ مدارک و شواهد پیشوانه صورتهای مالی، تقلب و سوء جریانهای اجتماعی دارای تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی را کشف و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکتها، بی طرفانه اظهار نظر حرفه‌ای ارائه می‌کنند. نتایح یافته‌های حسابرسان مستقل در گزارشی به نام «گزارش حسابرسی» به شکل‌های «مقبول» ، «مستروط»، «مردود» و «عدم اظهار» ارائه می‌شود. تجزیه نشان داده است که شکل گزارش حسابرسی، عمدتاً به صورت مقبول یا مشروط تنظیم می‌شود و از شکلهای مردود و عدم اظهار نظر کمتر استفاده می‌شود.

گزارش حسابرسان مستقل که منقم به صورتهای مالی و یادداشتهای همراه،‌ منتشر می‌شود موجب اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری و مبانی تصمیم‌گیری گروههای ذینفع می‌باشد. تحقیات انجام شده در سایر کشورها حکایت از این دارد که موارد مطروحه در گزارشهای حسابرسان مستقل و به ویژه بندهای شرط مندرج در آنها، جهت تصمیم گیریهای اقشار مختلف جامعه از جمله سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی مورد استفاده قرار گرفته و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به آنکه یکی از مهمترین مراجع رسمی اطلاعاتی در ایران، مجامع عمومی سالانه شرکتهاست و یکی از جامع‌ترین و معتبرترین مجموعه های اطلاعاتی، گزارشهای مالی سالانه شرکتها به انضمام گزارش حسابرسی است. در این تحقیق، وجود رابطه معنی دار بین گزارشهای حسابرسی و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر گزارشهای حسابرسی بر واکنش سهام می‌باشد که نتیجه درک و حساسیت دست اندارکاران بازار سهام است.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

-2- پیشنهادات پژوهش

1) توسعه فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار در جهت بررسی اظهار نظر گزارش‌های حسابرسی و ایجاد شفافیت اطلاعات مناسبتر خصوصاً در جهت انعکاس وارائه هر چه بهتر اظهار نظر گزارش‌های حسابرسی به سهامداران.

2) بهینه سازی قوانین مالی و اقتصادی کشور به خصوص قانون تجارت به منظور تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و اظهار نظر آن.

3)ارائه آموزش‌های لازم از طرف سازمانهای ذیربط خصوصاً سازمان بورس ارواق بهادار به سهامداران و علاقه‌مندان در جهت افزایش آگاهی عمومی و استفاده مطلوبتر از گزارش‌های حسابرسی و اظهار نظر آن و همچنین زمینه سازی جهت گسترش فرهنگ پاسخگویی در جامعه و ایجاد جایگاه مناسب برای حسابرسی.

4) ایجاد الزمات با پیشوانه قانونی جهت به موقع تکالیف مجامع عمومی ناشی از گزارش حسابرسی و ارائه اطلاعات صحیح و به موقع فهم و قابل اعتماد به بازار سرمایه.

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

1)بررسی تأثیر انواع اظهار نظرهای حسابرسی بر قیمت سهام با استفاده از محاسبه ضریب سود.

2)تحقیق درمورد گزارش‌های حسابرسی چند سال مالی با حذف و اضافه نمودن بندهای شرط جدید.

3)تحقیق در خصوص میزان شناخت استفاده کنندگان صورتهای مالی خصوصاً سهامداران از واژه‌ها، اصطلاحات و فرم‌های گزارش حسابرسی.

4)تحقیق در مرود نوع و میزان انتظارات سهامداران از حرفه حسابرسی و گزارش‌های حسابرسی.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:21 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین


چکیده

این پژوهش به « بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاین»می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است.که در رابطه با یک موضوع خاص دیدگاه و نظر افراد را جویا شده، سپس آن ها را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار می دهد. از نظر ماهیت و روش انجام، تحقیق حاضر جزوه تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که اقدام به خرید آنلاین می کنند . روش نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد. سپس از طریق آمار توصیفی و استنباطی به توصیف داده های تحقیق پرداخته می شودواز روش آزمون تی استیودنت و برای آزمون فرضیه های آماری از تحلیل همبستگی از نوع پیرسون با توجه به فاصله ای بودن مقیاس سنجش و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار spssاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیر های انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی و قیمت تشویقی و قیمت و قیمت گذاری ثابت با انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید، انگیزه خرید، مشتریان آنلاین رایطه معنی دار وجود دارد.و همه فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: مشتریان آنلاین، رفتار خرید، انعطاف پذیری، قیمت گذاری

مقدمه

محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است، این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه قیمت به عنوان یک جزء مهم از آمیخته های بازاریابی در مورد کالاهای مصرفی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید.توجه و تمرکز بر روی نکات و مواردی که می توان از آنها در جهت پیشرفت استراتژی های بازاریابی استفاده کرد، موارد قابل تاملی می باشد. در تفکر امروز، مصرف کنندگان، صندلی محرک شرکت بوده، و داور موفقیت هستند و اگر آنها به شرکت و محصولاتش ارزش قائل نشوند، شرکت با مشکل واقعی روبرو می شود. بنابراین، برتری داشتن شرکت منوط بر جذب مشتریان برای خرید مشتری شدن محصولات است و بنابراین حداکثر رضایت را جلب کنند. یکی از موارد اساسی که به جذب می انجامد، قیمت است، هر چند عوامل دیگر نیز دخیل هستند، مانند خدمات، کیفیت، نام تجاری، و غیره این موارد در اکثر مواقع، عوامل ثابت هستند که موجب افزایش قیمت می شوند و می تواند ناچیز در نظر گرفته شود.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت برخرید مشتریان آنلاین

اهداف فرعی

1- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

2- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

3- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر رفتار خرید مشتریان آنلاین.

4- بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت تشویقی بر انگیزه خرید مشتریان آنلاین.

5- بررسی تفاوت بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت در رفتار خرید مشتریان آنلاین.

پاره ای از متن

متغیر مستقل: انعطاف پذیری قیمت

قیمت:ارزشی است که مقداری محدود، وزن و یا اندازه های دیگر از یک محصول یا خدمت را می خرد. در تجارت، قیمت بعنوان چیزی که 1) خریدار حاضر به پرداختن 2)یک فروشنده مایل به پذیرفتن 3)و آنچه که رقابت اجازه می دهد تا هزینه شود تعیین شده است (افریم توربان و همکاران، ٢٠٠٤)

انعطاف پذیری قیمت: گزاره ای است که قیمتها را در بلندمدت در پاسخ به کمبود یا مازاد بازار تنظیم می کند (چن و گیلنسون و شرل، ۲٠٠٢).

قیمت‌گذاری منعطف: استراتژی قیمتی است که در آن قیمتها در هر لحظه به خاطر مشتریان و مصرف‌کنندگان و یا به دلیل مجموعه محصولات و خدمات ارائه شده تغییر می‌کند (کنان و کوپال،٢٠٠١).

قیمت گذاری ثابت: موقعیتی که در آن قیمت گذاری ها در طول زمان تغییر نمی یابند. به این معنا که تورم یا کاهش قیمت اتفاق نمی افتد (خسروپور، ١٣٨٥).

متغیر وابسته: رفتار خرید مصرف کننده

رفتار خرید مصرف کننده: فرابندی است که بوسیله آن افراد برای جستجو،انتخاب، خرید،استفاده از کالاها و خدمات و ارضای نیازها و خواسته هایشان انجام می دهند (افریم توربان و همکاران، ٢٠٠٨).

تجارت الکترونیک: صنعتی است که در آن خرید و فروش محصول یا خدمت در سرتاسر سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت و سایر شبکه های کامپیوتری انجام می گیرد (دیوید شیپلی و دیوید جابر، ٢٠٠١).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-3-اهداف تحقیق. 6

1-3-1-هدف اصلی.. 6

1-3-2-اهداف فرعی.. 6

1-4- فرضیه‏های تحقیق. 6

1-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 6

1-4-2- فرضیه‏های جزئی تحقیق. 6

1-5- مدل مفهومی تحقیق. 7

1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها 7

1-7- قلمرو تحقیق. 8

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

مقدمه. 9

2-1- پیشینیه اینترنت.. 9

2-2- تجارت الکترونیک... 11

2-3- مراحل تجارت الکترونیک... 14

2-3-1- چند مدل تجاری در تجارت الکترونیک... 14

2-3-2- فروشگاه ها 14

2-3-3- گروه سوم( بازار) 15

2-3-4- جوامع مجازی.. 15

2-3-5- ارائه دهنده خدمات زنجیره ای- ارزشی.. 15

2-3-6- حراج یا مزایده الکترونیکی.. 16

2-4- بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان. 17

2-5- بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک... 18

2-6- مدیریت روابط مشتری در بازار الکترونیک... 18

2-7- خدمات موسسه ای.. 18

2-8- خدمات مشتری مداری.. 19

2-9- تاثیر طرح و کارایی وب سایت در خرید اینترنتی.. 19

2-10- مزایای خرید اینترنتی.. 20

2-11- معایب خرید اینترنتی.. 21

2-12- قیمت گذاری.. 21

2-12-1-اهمیت قیمت گذاری.. 23

2-12-2- عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌ 23

2-12-3- اهداف قیمت گذاری.. 24

2-12-3-1- به حداکثر رساندن سود فعلی.. 24

2-12-3-2- به حداکثر رساندن سهم بازار. 24

2-12-3-3- کشیدن عصاره بازار. 25

2-12-3-4- پیشرو شدن از نظر کیفیت.. 25

2-12-4- مراحل قیمت گذاری.. 25

2-12-5- قیمت گذاری منعطف... 27

2-12-5-1- حراج و مزایده 28

2-12-5-2- ارتقاء. 28

2-12-5-3- فروش ها 29

2-12-6- قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک... 30

2-12-7- قیمت گذاری منعطف(پویا) در حراجی ها 31

2-12-8- مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکت ها 31

2-12-9- تعیین قیمت های دقیق و درست.. 32

2-12-10- مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان. 33

2-12-11-استراتژی‌های پیشرفته قیمت‌گذاری منعطف... 34

2-12-11-1- قیمت‌گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 34

2-12-11-2- قیمت گذاری چند بعدی.. 35

2-12-11-3- قیمت گذاری گروهی.. 36

2-12-11-4- قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی) 36

2-12-11-5- قیمت‌گذاری دو بخشی.. 37

2-12-11-6- قیمت گذاری بر اساس تخفیفات مقداری.. 37

2-13- بررسی رفتار مصرف کننده 38

2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده 39

2-13-2- مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده 39

2-13-3- مدل نیکوزیا 41

2-13-4- مدل هوارد - شث.. 41

2-13-5- مدل کاتلر برای رفتار خرید مشتری.. 42

2-14- فرآیند تصمیم گیری مشتری در خرید. 43

2-15- چهارچوب نظری.. 44

2-16- پیشینه تحقیق. 45

2-16-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 45

2-16-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 47

فصل سوم: مواد و روشها

مقدمه. 50

3-1-روش پژوهش... 50

3-2- جامعه آماری.. 51

3-3- جامعه آماری.. 51

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 51

3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات.. 52

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

3-7- روائی و پایایی پرسشنامه. 52

3-8- پایایی پرسشنامه. 53

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه. 54

4-2- تحلیل های آماری توصیفی.. 54

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 55

4-2-2- سن پاسخ دهندگان. 55

4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 57

4-2-4- میزان آشنایی پاسخ دهندگان با اینترنت.. 58

4-2-5- تعداد دفعات خرید آنلاین پاسخ دهندگان در یکسال. 59

6-2-4- یافته های توصیفی.. 60

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 61

4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 61

4-3-2- آزمون t تک نمونه ای.. 62

4-3-2-1- آزمون t تک نمونهای برای متغیرهای وابسته تحقیق. 62

4-3-2-2- آزمون t تک نمونهای برای متغیرهای مستقل تحقیق. 63

4-3-3- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

4-3-3-1- فرضیه اصلی.. 65

4-3-3-2- فرضیه فرعی اول. 65

3-3-3-4- فرضیه فرعی دوم. 66

4-3-3-4- فرضیه فرعی سوم. 67

4-3-3-5- فرضیه فرعی چهارم. 68

4-3-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 69

4-4- الگوی نهایی تحقیق. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 72

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها 73

5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 73

5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول. 73

5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم. 74

5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم. 75

5-2-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم. 75

5-2-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم. 76

5-3- پیشنهادات.. 78

5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 78

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 78

5-4- محدودیت های تحقیق. 79

فهرست منابع. 80

پیوست ها 81

چکیده انگلیسی.. 93

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1- تعیین حجم نمونه. 51

جدول 3-2- آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق. 53

جدول شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55

جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس سن.. 56

جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس سطح تحصیلات.. 57

جدول شماره4-4- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58

جدول شماره 4-5- توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59

جدول شماره 4-6- میانگین و انحراف معیار اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنند گان مورد مطالعه. 60

جدول شماره4-7- میانگین و انحراف معیار متغیرهای مستقل تحقیق. 60

جدول شماره 4-8- میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته تحقیق. 60

جدول شماره 4-9- نتایج آزمون کلموگروف - اسمیرونوف.. 61

جدول 4-10- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر رفتار خرید. 62

جدول 4-11- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر انگیزه خرید. 63

جدول 4-12- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر قیمت گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 63

جدول 4-13- نتیجه آزمون t تک نمونهای برای متغیر قیمت گذاری منعطف تشویقی.. 64

3-3-4- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت با خرید مشتریان آنلاین.. 65

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با رفتار خرید مشتریان آنلاین. 66

جدول 4-16-ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین 67

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با رفتار خرید مشتریان آنلاین.. 68

جدول 4-18- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین.. 69

جدول 4-19- آزمون تی تک نمونه ای بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت.. 70

جدول 4-20- برآورد نتایج فرضیه ها 70

جدول5-1- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات.. 77خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:17 | چاپ مطلب

پایان نامه قیمت تمام شده

پایان نامه قیمت تمام شده

مقدمه:

از آنجائیکه این طرح ماهیتاً دارای ارزش افزوده پائین می باشد وقسمت اعظم قیمت تمام شده را مواد اولیه آن تشکیل میدهد لذا با تغییر در تکنولوژیهای تولید که آنها در نوع خود بسیار محدود می باشد تغییرات خیلی ناچیزی در قیمت تمام شده ایجادمی شود. لذا ویژگیهای برتر و بالاتر در این طرح صرفا مربوط به کیفیت تولید محصول می باشد که لازمه کنترلهای کیفیت در مرحله خمیرگیری و پخت و بسته بندی را طلب می نماید و در کنار اینها توجه به ذائقه مصرف کننندگان نیز حائز اهمیت می باشد در این طرح نیز تکنولوژی متداول تولید کیک وکلوچه استفاده شده است و قیمت تمام شده محصول براحتی قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی می باشد.

نقطه سربسر تولید:

در نقطه سربسر تولید در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید خواهد بود

هزینه‏های متغیر+ هزینه های ثابت اولیه= درآمد حاصل از فروش

(مقدار تولید× هزینه متغیر واحد محصول) + هزینه ثابت سالانه= قیمت فروش واحد× مقدار تولید در نقطه سربسر

نقطه سر بسر

تن278 XC=

نقطه سربسر تولید معادل قریب6/55% ظرفیت تولید طرح می باشد که با توجه به سادگی تولید محصول و پائین بودن سطح پیچیدگی دستگاههای خط تولید که موجب سهولت نگهداری تعمیرات آنها می گردد. کارخانه قادر خواهد بود همواره در ظرفیتی بمراتب بالاتر از نقطه سربسر و درحد ظرفیت 500 تن درسال کارکند.

نرخ بازدهی سرمایه:

سود ویژه کارخانه پس از کسر مالیات در سال اول سالانه000/616/23 ریال و در سالهای بعد در جدول سود وزیان برآورده شده است. (بدیهی است با توجه به آئینامه های مالیات در هر

مقطع زمانی و در شرایط خاص مبلغ سود تغییر پیدا کند. ضمنا مالیات معادل 205% سود عملیاتی در نظر گرفته شده است) و از طرفی با توجه به اینکه مبلغ سرمایه گذاری ثابت معادل 417/190/64 ریال می باشد لذا نرخ برگشت سرمایه و مدت آن بشرح زیر محاسبه می‏شود.

= نرخ برگشت سرمایه ثابت

= نرخ برکشت سرمایه ثابت

1

سال 2/3=100*1 =مدت برگشت سرمایه

نرخ برگشت

ملاحظه می شود که سرمایه گذری ثابت طرح پس از 2/3 سال بر می گردد. وزمان برگشت با توجه به نوع کارخانه زمان مناسبی است و طرح از أین نظر دارای توجیه کافی است.

اطلاعات مربوط به دانش فنی

اگر تولید کالای مورد نظر متکی به دانش فنی وکمکهای فنی خارجی است، اطلاعات زیرا ارائه گردد. در صورتیکه پیشنهاد مقدماتی در اینمورد وجود دارد ضمیمه گردد.

1- نوع قرار دادی که در نظر دارید معتقد نمائید؟ خیر

2- مدت قرار داد به تفکیک مدت اجرای طرح ومدت اعتبار قرار داد؟ خیر

3- مبلغ قرار داد به تفکیک نوع هزینه ونحوه پرداخت آن؟ خیر

4- برنامه مقدماتی آموزش فنی کارکنان در داخل و خارج از کشور را مشخص کنید.

در صورت نبود نیروی کارگر ماهر در محل اجرای میتوان برای مدت2 ماه سه نفر را در واحدهای تولیدی در داخل کشور برنامه آموزش در نظر گرفت، لکن با فرض اینکه تامین انسانی مورد نظر برای طرح امکان پذیر می باشد هزینه أی برای این مورد پیش بینی نشده است.

5- چنانچه قرار داد محدود به نصب و راه اندازی ماشین آلات توسط کمپانی خارجی است، تعداد کارشناس و مدت اقامت آنان را در ایران مشخص کنید.


[1] - انعقاد هرگونه قرار داد همکاری فنی، حق الامتیاز و خرید خدمت و افراد شرکتهای خارجی باید با اطلاع وتصویب وزارت صنایع باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پایان، نامه، قیمت، تمام، شده
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:46 | چاپ مطلب

گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی قیمت گذاری سیستم انتقال در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت گذارى سیستم انتقال در سیستمهاى دسترسى باز

مقدمه

ویژگى کلیدى یک سیستم انتقال باز در یک محیط جداسازى شده ، عبارت است از ارایه خدمات سیستم انتقال به همه مشتریان بدون تبعیض و منصفانه . شاخه هاى گوناگون خدمات سیستم انتقال باید بسیار شفاف و ساده بوده و قیمت گذارى درست در ارایه خدمات سیستم انتقال بسیار کارآمد خواهد بود. در بهره بردارى هاى کوتاه مدت بهینه ،‌ بازیافت هزینه ها ،‌ سرمایه گذارى هاى بلند مدت و تخصیص منصفانه هزینه ها میان مشترکین بازرگانى مهم است .

در سیستمهاى انتقال پنج گونه هزینه هست: هزینه هاى عملیاتى [1]، هزینه هاى سرمایه اى[2] یا هزینه هاى جاى گرفته [3] ، هزینه هاى فرصت[4]، هزینه هاى خروج و هزینه هاى گسترش سیستم. در زیر، به کوتاهى این عنوانها را بررسى مى کنیم :

هزینه هاى عملیاتى دربر گیرنده تلفات سیستم انتقال، هزینه هاى توزیع دوباره انرژى تولیدى به سبب محدودیتهاى عملیاتى مانند محدودیتهای ولتاژ باس یا محدودیتهای انتقال و هزینه ای مربوط به مدیریت ، نگهداری و ارائه خدمات جانبی .

بازیافت هزینه های سرمایه ای سیستم انتقال در طول عمر مفید تسهیلات موجود ، شاید بیشتر از هزینه های عملیاتی شبکه باشد . تسهیلات جداگانه ای که در سیستم انتقال به شیوه های گوناگونی بار گذاری می شوند که این ناشی از تغییر شرایط با گذشت زمان بوده از سوی دیگر گوناگونی بکار گیری شبکه با در نظر گرفتن قرار دادهای بسته شده میان تولید کننده و مصرف کننده چنان گسترده است که قابل جداسازی و تقسیم بندی نیست .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

قیمت گذاری را چگونه انجام خواهید داد ؟

قیمت گذاری هنوز یک هنر است

قیمت گذاری بر اساس هزینه ها

قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا

1- در حالت رقابت کامل

2- در حالت رقابت انحصاری

3- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه

4- در حالت انحصار کاملخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:27 | چاپ مطلب

پایان نامه رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.


مقدمه:

یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

فهرست

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1- بیان مسأله 5

4-1- چارچوب نظری. 7

5-1- فرضیه های تحقیق. 8

6-1- اهداف تحقیق. 9

7-1- اهمیت تحقیق. 10

8-1- حدود مطالعاتی. 11

9-1- واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 15

2-2-مبانی نظری. 16

1-2-2 قیمت سهام 16

2-2-2-تعیین قیمت سهام 16

3-2-2-عوامل موثر بر قیمت سهام 19

4-2-2- محتوای اطلاعاتی قیمت سهام 26

5-2-2- دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 29

6-2-2- نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات.. 30

7-2-2- حجم مبادلات.. 33

8-2-2- ادبیات موضوعی حجم معاملات.. 35

9-2-2- حجم معاملات و نقدینگی. 40

10-2-2- رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود 42

11-2-2- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام 43

12-2-2- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ. 45

13-2-2- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام 48

14-2-2- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام 54

15-2-2- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات.. 54

16-2-2- بسط مدل ترکیب توزیع ها 59

17-2-2- خلاصه بخش اول. 60

3-2 مبانی تجربی. 61

1-3-2-مقدمه 61

2-3-2- سابقه تحقیقات مشابه 63

3-3-2- خلاصه ی بخش دوم 71

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 77

2-3- روش تحقیق. 77

3-3- جامعه آماری. 78

4-3 مدل تحلیلی تحقیق. 78

5-3- نمونه آماری. 78

6-3- ابزار جمع آوری داده ها 82

7-3- روش جمع آوری داده ها 82

8-3- متغیرهای تحقیق. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 87

2-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

3-4 نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری. 88

4-4 آزمون فرضیات.. 93

1-4-4 آزمون فرضیه اول. 93

2-4-4- آزمون فرضیه دوم 95

3-4-4- آزمون فرضیه سوم 98

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم 100

5-4-4- آزمون فرضیه پنجم 102

6-4-4 - آزمون فرضیه ششم 105

5-4- خلاصه فصل چهارم 107

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 110

2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 110

3-5- بحث.. 112

4-5- پیشنهادات تحقیق. 113

1-4-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 113

2-4-5- پیشنهادات به محققین. 115

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

پیوست ها

پیوست الف : خروجی نرم افزار. 117

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 147

منابع لاتین: 148

چکیده انگلیسی: 151خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:39 | چاپ مطلب

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی

پایان نامه ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی

چکیده:

در سالهای اخیر معیاری به نام نسبت PEG به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب از سوی برخی ازمحققین معرفی شده است.نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E)، تقسیم بر نرخ رشد سود مورد انتظار آن سهم تعریف می شود.در این تحقیق ثبات PEG در مقایسه با P/E به کمک ضریب تغییرات دو نسبت بررسی شد که نتایج حاکی از ثبات بیشتر P/E بود. همچنین دقت پیش بینی قیمت سهام توسط دو مدل PEG و P/E به کمک آزمون t زوجی (t-test) بررسی شد که نتایج نشان داد دقت پیش بینی مدل PEG بیشتر است.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار جایگاهی است که در آن، پس انداز کنندگان وجوه خود را مستقیماً سرمایه گذاری می کنند. اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند دارای نقدینگی زیادی می باشند که با توجه به این امر، مسایلی همچون ریسک و بازده ، اهمیت زیادی پیدا می کنند.

سرمایه گذاران معمولا به دنبال سهام پرسود و کم ریسک می باشند، اما کدام شاخص آنها را در این زمینه یاری خواهد کرد؟ با توجه به عدم کارایی بازار سرمایه، در کشورهایی همچون ایران، سرمایه گذار باید نهایت دقت را در مورد سودآوری و ثبات آینده شرکت، داشته باشد تا از انتخاب خود مغبون نشود.

این پژوهش در نظر دارد شاخص قابل اتکایی جهت قیمت گذاری و انتخاب سهام برای سرمایه گذاران ارائه دهد. فردی که قصد سرمایه گذاری در سهام عادی را دارد، ابتدا لازم است ارزش ذاتی سهم مورد نظر را تعیین کند، سپس آن را با قیمت بازار مقایسه کند و تصمیم منطقی را اتخاذ کند.

محاسبه ارزش ذاتی مستلزم پیش بینی سودآوری و میزان جریان نقدی آزاد شرکت می باشد و پیش بینی سودآوری نیز به نوبه خود مستلزم تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصاد ملی، اوضاع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و اوضاع شرکت مورد بررسی است.

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مساله 9

4-1چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1 فرضیات پژوهش.. 12

6-1 اهداف و ضرورت پژوهش.. 13

7-1حدود مطالعاتی. 14

8-1 تعاریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 17

2-2 ارزشیابی سهام عادی. 18

1-2-2 روش ارزش فعلی. 19

1-1-2-2 نرخ بازده مورد انتظار برای سهام عادی. 19

2-1-2-2 جریانات نقدی مورد انتظار برای سهام عادی. 19

3-1-2-2 مدل تنزیلی سود تقسیمی. 20

2-2-2 روش ضریب قیمت به سود هر سهم 24

1-2-2-2 عوامل تعیین کننده در ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) 25

2-2-2-2 ضریب قیمت به سود هر سهم و نرخ بهره 26

3-2-2-2 کدام روش مناسب است؟ 26

3-2 سایر روش ها و تکنیک های ارزشیابی. 27

1-3-2 نسبت قیمت به ارزش دفتری. 27

2-3-2 نسبت قیمت به فروش: 27

4-2 نسبت PEG.. 27

1-4-2 نسبت PEGچیست؟ 28

2-4-2 نرخ رشد 30

5-2خلاصه فصل. 32

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 34

2-3 فرضیات پژوهش.. 34

3-3 جامعه آماری و ویژگی های آن. 35

4-3 دوره زمانی تحقیق. 36

5-3 مدل تحلیلی تحقیق. 37

6-3 اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 38

7-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها 38

1-7-3 روش گردآوری اطلاعات آزمون. 39

1-7-3 روشهای کتابخانه ای. 40

2-7-3 روش های میدانی. 41

8-3 روش تحقیق. 43

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 43

9-1 استفاده کنندگان از تحقیق: 45

10-3 خلاصه فصل. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 48

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 49

3-4 آزمون فرضیه ها 51

1-3-4فرضیه اصلی اول: 51

2-3-4 فرضیه دوم اصلی: 53

3-3-4 فرضیه فرعی اول: 56

4-3-4 فرضیه فرعی دوم: 59

5-3-4 خلاصه فصل: 62

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 64

2-5 خلاصه پژوهش: 64

3-5 تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش.. 65

4-5 بررسی نتایج تحقیق با توجه به نوسانات بازار: 68

5-5 پیشنهادهای پژوهش: 69

1-5-5 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش.. 69

2-5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی : 69

6-5 محدودیت های تحقیق: 70

7-5 خلاصه فصل: 71

پیوست ها

پیوست الف: روابط ریاضی استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها 73

پیوست ب: اطلاعات منتشر شده شرکت ها به همراه نتایج به دست آمده از روابط پیوست الف به تفکیک شرکت ها 75

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 93

چکیده انگلیسی: 95خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:54 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 48 )
   1      2     3     4     5   >>
صفحات