X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله قاعده غرور و غرر

قسمتهایی از متن مقاله:

1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌ که فریبش

داده رجوع می کند.

2.از موجبات و مسببات ضمان همین غرور (فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌ لغوی، معنی‌ غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌ هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌ آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد و ضرر می زند و می گذرد. ...

...

ضامن بودن آمر

یعنی تو به دیگری‌به اتیان عملی امر کنی که عرفا اجرت و دستمزد دارد

و از موجبات ضمان این است که تو دیگری را به اتیان عملی امر کنی که عرفا دستمزد دارد.

سید در عروه الوثقی می گوید: وقتی به اتیان عملی امر کند و مأمور آن را انجام دهد اگر به قصد تبرع انجام دهد به خاطر آن کار استحقاق دستمزد ندارد هرچند قصد آمر دادن دستمزد باشد. و اگر با قصد دستمزد انجام دهد و آن عمل از چیزهایی باشد که دستمزد به آن تعلق می‌گیرد، عامل استحقاق دستمزد را دارد هرچند قصد آمر تبرعی انجام دادن آن باشد، خواه گرفتن دستمزد در شأن عامل باشد و خودش را برای‌آن آماده کرده باشد یا نه. حتی اگر نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد گرفتن دستمزد، باز هم عمل مسلمان محترم است.

اگر بعد از آن در اینکه عامل قصد تبرع کرده باشد یا نه نزاع کردند، قول عامل مقدم است زیرا اصل، عدم قصد تبرع است و پس از محترم بودن عمل مسلمان بلکه اگر از جریان اصل عدم تبرع چشم بپوشیم اقتضای‌احترام عمل مسلمان اینچنین است. و فرقی‌نیست که عامل شأن و شغلش گرفتن دستمزد باشد یا نه. مگر اینکه انصراف یا قرینه ای بر تبرعی بودن قصد عامل یا اشتراط آن وجود داشته باشد. ...

...

برخی دیگر از مطالب موجود :

مستند قاعده غرور:

ضامن بودن آمر

قاعده غرر

مستند قاعدهخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، قاعده، غرور، غرر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 13:23 | چاپ مطلب

تحقیق قاعده لاضرر

تحقیق قاعده لاضرر

در بین قوانین جدید برخی از کشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد به جهت اجرای تعهد از اسباب تعدیل تعهد و در برخی از موارد حتی موجب معافیت متعهد ازاجرای متعهد می گردد. در برخی از کشورها این موضوع تحت عنوان نظریه عدم پیش بینی (noisiverepmI( در کشورهای دارای نظام کامل لا در ذیل نظریه عقیم شدن قرارداد(noitartsurF( یا عناوین دیگر مورد مطالعه قرا رمی گیرد. در فقه قاعده لاضرر که مستند عمده آن تعدادی از روایات می باشد با مفادی شبیه به قواعدی مانند نفی حرج ، با تقدم بر احکام اولیه می تواند آنها را منتفی سازد.بررسی تفصیلی نظرات مختلف در مقاد این قاعده از بحث ماخارج است و کتب قواعد فقه به صور مبسوط به این امر پرداخته اند.قاعده لاضرر برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی ، مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده ، ضرر و ضرار در بین مکلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

طرح مطلب... 1

نظریات در قاعده لاضرر. 1

بررسی و تحلیل قاعده2

مستندهاى قاعده5

مفهوم ضرر و ضرار. 9

مفهوم قاعده لاضرر. 11

حمل نفى بر نهى.. 11

نفى ضرر غیر متدارک.... 12

نفى حکم ضررى.. 13

نفى حکم به لسان نفى موضوع. 13

نهى حکومتى و سلطانى.. 14

جمع بندى.. 16

نقد و بررسى.. 18

منابع. 20خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، قاعده، لاضرر
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:19 | چاپ مطلب

مقاله قاعده غرور

مقاله قاعده غرور

.1 قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، قاعده، غرور
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:11 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی

پایان نامه بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نطری و بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه­گیری خوشه­ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمونt استیودنت گروههای مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که درمهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام می­دهند درمقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمی­دهند، بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 * معنا دار می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه­گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده درمهد کودک می­توان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید.

تعریف مفهومی و عملیاتی

موضوع: بررسی تأثیر بازی گروهی و باقاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی منطقه 7 تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند.

مقدمه:بازی که به معنی تلاش و فعالیت لذت بخش و خوشایند و تفریح است برای رشد همه جانبه کودک ضرورت تام دارد. کودک از طریق بازی احساسات و رویاهای خود را بروز می­دهد. استعدادهایشراشکوفا می­سازد،

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

موضوع........................................................................................................ 3

مقدمه .......................................................................................................... 3

بیان مسئله .......................... 9

ضرورت پژوهش........................................................................................ 11

هدف پژوهش.............................................................................................. 12

فرضیه......................................................................................................... 13

تعاریف مفهومی و عملیاتی......................................................................... 13

فصل دوم

تاریخچه بازی ............................................................................................ 17

اشاره­ای گذراند با تاریخچه روانشناسی کودک ..................................... 18

بازی از دیدگاه اسلام ................................................................................ 20

بازی از نظر قرآن....................................................................................... 22

بازی در کردار و گفتار معصومین ............................................................ 23

بازی از دید روانشناسی قدیم ................................................................... 24

عنوان صفحه

بازی از دید روانشناسی جدید ................................................................. 26

تعریف بازی و فرق آن با کار ................................................................... 28

بازی و رشد اجتماعی .............................................................................. 32

ارزش بازی برای کودکان ......................................................................... 42

شرط مقررات خوب و جامع ...................................................................... 43

فوائد بازی................................................................................................... 44

چرابازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟............................................ 46

انواع بازی.................................................................................................... 47

بازی سمبلیک.............................................................................................. 50

بازی و بیان کلامی .................................................................................... 52

عوامل مؤثر در بازی................................................................................... 54

رشد اجتماعی کودک................................................................................... 57

رفتار اجتماعی کودک.................................................................................. 59

اصول رشد شناختی اجتماعی کودک ....................................................... 65

مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی ................ 66

عنوان صفحه

بازی درمانی................................................................................................ 69

فصل سوم

جامعه آماری............................................................................................... 77

نمونه و روش نمونه گیری.......................................................................... 77

روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................ 77

ابزار پژوهش ............................................................................................. 78

روشهای آماری........................................................................................... 79

نمره گذاری ................................................................................................. 80

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ازپیمایش..................................... 84

توصیفی و استنباطی.................................................................................. 87

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری ................................................................................... 99

خلاصه ....................................................................................................... 101

یافته های اساسی مربوط به فرضیههای تحقیق ...................................... 102

عنوان صفحه

محدودیتهای تحقیق.................................................................................... 104

پیشنهادات تحقیق........................................................................................ 105

منابع............................................................................................................. 107

ضمائم ............................................................................................................. 110خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 02:39 | چاپ مطلب

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

دانلود مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 20:05 | چاپ مطلب

تحقیق قاعده درأ و مفهوم آن

تحقیق قاعده درأ و مفهوم آن

تحقیق-قاعده-درأ-و-مفهوم-آنمقدمه: یکی از قواعدی که در شریعت اسلام وجود دارد و محققان و قضات و وکلاء در استدلالات خود چه در تحقیقات آکادمیک و چه در بعد عملی و اجرائی بدان متمسک می شوند، قاعده درء می باشد. مشهور فقیهان هر دو فرقه، آن را قاعده فقهى «درء» نام نهادند و بدان استناد کردند. برخى دیگر نیز نه با این کلیت، بلکه در ...دانلود فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، قاعده، مفهوم، آن
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 23:03 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

تحقیق بررسی قاعده علی الید و بررسی ضمان غاصب در قانون مدنی و فقه

تحقیق-بررسی-قاعده-علی-الید-و-بررسی-ضمان-غاصب-در-قانون-مدنی-و-فقهچکیده: درباره تعریف مثلی و قیمی و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است. این مقاله با رویکرد نظری ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:08 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی فقهی قاعده جَبّ (الاسلام یجب ما قبله)

تحقیق بررسی فقهی قاعده جَبّ (الاسلام یجب ما قبله)

تحقیق-بررسی-فقهی-قاعده-جَبّ-(الاسلام-یجب-ما-قبله)مقدمه: یکی از قواعد مشهور و معتبر مربوط به تغییر دین در فقه امامیه قاعده‌ای است به نام «جب» که از حدیث «الاسلام یجب ما قبله» (ترجمه؛ اسلام آنچه گذشته جبران می کند) گرفته شده است که براساس آن برخی جرایم کسانی که کافر بوده‌اند، با اسلام آوردن بخشیده می‌شود و اعمال سابق آنها نیز مثل نکاح و نماز و... دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 07:14 | چاپ مطلب

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

تحلیل-فقهی-و-حقوقی-قاعده-درء-با-تاکید-بر-رویه-قضاییپایان نامه رشته حقوق، چکیده: قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و ....دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 02:16 | چاپ مطلب

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

تحقیق-جایگاه-و-حدود-قاعده-درءمقدمه: برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش...دانلود فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، جایگاه، حدود، قاعده، درء
تاریخ ارسال: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:56 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 11 )
   1      2   >>
صفحات