X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

دانلود تحقیق ولتاژ DC فشار قوی

دانلود تحقیق ولتاژDC فشار قوی

مقدمه

امروزه ولتاژ DC فشار قوی برای انتقال حجم زیادی از قدرت بکار گرفته می شود زیرا نسبت به سیستم انتقال AC رایج ، دارای مزایای زیر است :

الف ) فقط ظرفیت گرمایی خط و تجهیزات آن بر حد پایداری حاکمند .

ب ) هزینه انتقال کمتر است زیرا هادی های کمتری مصرف می شود و به دکلهای کوچکتری احتیاج است.

ج) هادی کوچکتری می توان بکار برد زیرا دیگر اثر پوستی برای جریان ، وجود ندارد.

د ) دو سیستم قدرت AC با فرکانسهای کار مختلف را می توان به یکدیگر اتصال داد و دلیل آن طبیعت غیر سنکرون خط DC است.

ه) آشکارسازی اتصال کوتواه و رفع آن ، سریع تر انجام می گیرد و پایداری کلی سیستم را می توان تا حد زیادی بهبود بخشید زیرا عبور توان را می توان به شکل الکتریکی کنترل کرد .

و ) برای انتقال با کابل (زیرزمینی ) بسیار ایده آل است زیرا توان رآکتیو شارژ دیگر وجود ندارد ؛ اما هزینه اضافی که برای تجهیزات تبدیل AC به DC و بالعکس لازم است انتقال DC در سطوح قدرت پایین و برای فواصل کوتاه را غیر اقتصادی می کند.

با در دسترس قرار گرفتن SCR های پر قدرت ، لامپهای قوس جیوه برای انتقال DC ، جای خود را به کنورترهای نیمه هادی می دهند.

شکل 1-1 (الف ) ، دیاگرام شمایی یک سیستم انتقال دو قطبی DC را نشان می دهد که در آن سیستمهای قدرت AC 1و 2 به وسیله یک رابط DC به هم اتصال داده شده اند پل 1 به عنوان یکسو کننده و پل 2 ، به عنوان اینورتر عمل می کند و زوایای آتش دو پل برای کار در این شرایط به خوبی تنظیم شده اند در روی هر شاخه هر پل ، تعدادی SCR به صورت ترکیب سری – موازی بکار گرفته شده تا ظرفیت جریان و ولتاژ زیادی به دست آید مدارهای متعادل کننده ولتاژ و جریان ، و نیز ضربه گیرهای (snubbers) لازم ، با SCR ها همراه شده اند .

برای کاهش ضریب تموج در خروجی ، و در نتیجه کاهش ظرفیت صافی ، در طرفین رشته رابط DC از دو مدار شش پالس استفاده می شود اولی با ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – ستاره دارد و دومی با یک ترانسفرمر ورودی که اتصال ستاره – مثلث دارد این منجر به کار در یک وضعیت 12 پالس شده و در نتیجه اعوجاج در جریان ورودی را کاهش می دهد .

شکل 1-1- سیستم انتقال DC ( ادامه دارد)

سیستم انتقال DC از هادیهای یک قطبی یا دو قطبی استفاده می کند در انتقال تک قطبی ، هادی خط دارای علامت مثبت یا منفی است و هادی بازگشت ، زمین شده است در برخی موارد ، هادی بازگشت قابل حذف بوده و از خود زمین ، برای حمل جریان بازگشت استفاده می شود این حذفها ، مسائل پدیده الکترولیتیکی (در مواقعی که از زمین به عنوان یک هادی الکتریکی استفاده شود و جریان عبور کننده از زمین AC باشد مسئله ای ایجاد نمی گردد اما اگر جریان عبور کننده DC باشد رطوبت زمین که در واقع یک الکترولیت می باشد را تبخیر می کنند و در هدایت ایجاد اشکال به وجود می آید ) تلفات هدایت بیشتر و تغییرات پتانسیل بزرگتری در نزدیک نقطه زمین کردن با خود دارد در انتقال دو قطبی ، دو هادی وجود دارد که یکی نسبت به زمین مثبت و دیگری منفی است سر وسط پلها (پلهای یکسو کننده و اینورتر) در هر دو سر خط DC طبق شکل 1-1 (الف) زمین شده است با این اتصالات ، جریانهای زمین معمولاً کوچک هستند چنانچه یکی از خطها به دلیل بروز حادثه یا اشکال باز شود انتقال تک قطبی با همان وسایل موجود ممکن است و انتقال توان ادامه خواهد یافت البته واضح است که قابلیت اعتماد به سیستم دو قطبی بیشتر و بهتر از سیستم تک قطبی است .

هنگامی که توان از سیستم 1 به سیستم 2 جاری می شود پل 1 در وضعیت یکسو کنندگی و پل 2 در وضعیت اینورتری کار می کند به شرط معلوم بودن ولتاژ و امپدانس منبع زاویه آتش a یکسو کننده را می توان برای مقادیر مشخص ولتاژ و جریان در انتهای طرف فرستنده محاسبه کرد ولتاژ DC در طرف دریافت کننده با کسر کردن افت خط از بدست می آید : بنابراین :

(1-1)

که در آن ، مقاومت DC خط ( به انضمام مقاومت DC راکتور ) می باشد اینورتر معمولاً برای تمامی جریانهای زاویه اطمینان مشخص y یا زاویه خاموشی ثابت کار می کند تا از بروز اشکال در عمل کموتاسیون جلوگیری به عمل آید زاویه آتش a لازم برای اینورتر باید از روی ولتاژ ورودی DC ، جریان ، زاویه اطمینان ولتاژ منبع ، و امپدانس منبع محاسبه می شود پل یکسو کننده در وضعیت جریان ثابت کار کرده و زاویه آتش a آن را می توان به قسمی تنظیم کرد که جریان مورد نظر از پل عبور کند این کار به شرطی انجام پذیر است که در کلیه نقاط کار آن در وضعیت دائمی صادق باشد در شکل 1-1(ب) مشخصه اینورتر در همان طرف مشخصه یکسو کننده ، ترسیم شده است خط چین شکل ، با افزودن افت ولتاژ دو سر مقاومت خط DC به ولتاژ DC اینورتر بدست آمده است نقطه تقاطع مشخصه یکسو کننده و این خط چین ولتاژ و جریان کار یکسو کننده را می دهد .

برای تأمین نقطه کار پایدار برای سیستم ، وضعیت جریان ثابت برای اینورتر باید در سطح جریان رخ می دهد که در آن جریانی است که توسط یکسو کننده ثابت نگه داشته شده و ، جریان اطمینان (current margin) می باشد از آنجا که جریان گذرنده از پل یکسو کننده و پل اینورتر باید یکی باشد اینورتر باید با زاویه اطمینان ثابت در سطح جریان کار کند در شکل 1-1(ب) مشهود است که برای اختلالات و نوسانهای کوچک در ولتاژ سیستم AC نقطه کار برای سیستم DC به خوبی مشخص و ثابت بوده و جریان در مقدار معین ثابت باقی می ماند ولتاژ داخلی اینورتر برای یک پل شش پالس ، باید کمتر از ولتاژ داخلی یکسو کننده باشد تفاوت بین آنها برابر است با :

(1-2)

که در آن و ، حداکثر ولتاژ فازی – زمین در منبع سیستم AC یک و دو و فرکانسهای مربوط به هریک از آنها ، و اندوکتانسهای دو منبع در هر فاز، a زاویه آتش پل یکسو کننده و y زاویه اطمینان مشخص شده برای پل اینورتر می باشد.

شکل 2-1- سیستم انتقال DC ( ادامه دارد )

برای یک سیستم انتقال تک قطبی DC هنگامی که بخواهیم توان در جهت عکس جاری شود از مدارهای پل مجزای مثلاً 3 و 4 استفاده می کنیم برای این پلها ، SCR ها در جهتی مخالف با جهت نشان داده شده برای SCR های شکل 1-1 (الف) باید متصل گردند به قسمی که علامت ولتاژ DC ، یکسان و بدون تغییر مانده لیکن جهت جریان عکس شود این امر، مسئله خوردگی الکترولیتیک هادی زمین شده را منتفی می کند قطع پلهای 1 و 2 و وصل پلهای 3 و 4 از طریق کلیدهای خارجی انجام می گیرد سپس پل 3 به عنوان اینورتر و در زاویه اطمینان ثابت و پل 4 به عنوان یکسو کننده جریان ثابت عمل خواهند کرد برای انتقال دو قطبی احتیاج به پلهای مجزا برای معکوس شدن جهت توان نیست ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، ولتاژ، فشار، قوی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:10 | چاپ مطلب

بررسی منابع هارمونیک در سیستم های فشار قوی و روشهای کاهش آن

بررسی منابع هارمونیک در سیستم های

فشار قوی و روشهای کاهش آن

فهرست

عنوان

صفحه

چکیده................................... 1

مقدمه................................... 2

فصل اول: شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها 3

(1-1) کلیات............................ 4

(1-2) اعوجاج هارمونیکی.................. 8

(1-3) اعوجاج ولتاژ و جریان.............. 10

(1-4) مقادیر مؤثر و اعوجاج ها هارمونیکی کل 12

(1-5) هارمونیک های مرتبه سه............. 14

فصل دوم : منابع تولید هارمونیکها........ 17

(2-1) مقدمه............................. 18

(2-2) منابع تغذیه تک فاز................ 18

(2-3) مبدل های قدرت سه فاز.............. 21

( 2-3-1 ) مبدل های AC/DC................. 21

(2-4) محرک های DC........................ 23

(2-5) محرکه های AC....................... 24

(2-6) تجهیزات قوس زننده.................. 26

(2-6-1) کوره های الکتریکی................ 28

(2-7) جبران کننده های استاتیکی توان راکتیو... 31

(2-8) ترانسفورمرهای قدرت................ 33

(2-8-1) اشباع ناشی از افزایش ولتاژ...... 34

(2-10) لامپهای تخلیه ای.................. 35

(2-11) سایر منابع....................... 36

فصل سوم: آثار هارمونیکها................ 37

(3-1) مقدمه............................. 38

...

چکیده :

فصل اول: در این فصل به بررسی مقدماتی در مورد هارمونیک ها و کیفیت برق داشته و همچنین تعریفی از هارمونیک ارائه شده می نماید. در مورد بعضی از استانداردهای هارمونیکی نظیر THD و DIN نیز بحث می نماید.

فصل دوم: در مورد منابعی که هارمونیک ها را تولید می نمایند بحث می نمایند که هارمونیک ها می توانند از مصرف کننده های فشار ضعیف مانند کامپیوترها و لوازم خانگی باشند تا کوره های الکتریکی و مبدل های AC/DC بزرگ

فصل سوم: در مورد اثرات هارمونیک ها بر روی عملکرد تغییرات و دستگاهها می‌باشد و همچنین در مورد آثار مضر آنها بر روی خازنها، دامپرهای روشنایی، موتورها، ترانسها، رله ها و ... بحث می‌شود.

همچنین بحثی نیز در مورد توان هارمونیکی نیز خواهد داشت.

فصل چهارم: فصل نهائی این پروژه راه کارهای ممکن جهت حذف هارمونیک ها را ارائه می نماید که می توان از روشهای چند پالسه، فیلترهای فعال و غیر فعال و روش تزریق جریان نام برد.

مقدمه :

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از تجهیزات با تکنولوژی بالا مانند کامپیوترها و کنترل کننده های برنامه پذیر منطقی ( PLC) که وابستگی بیشتری به انرژی الکتریکی و کیفیت آن دارند، دیگر تنها استفاده از انرژی الکتریکی مورد پذیرش نبوده، بلکه کیفیت و خصوصیات برق تحویلی نیز مهم است. از سوی دیگر گسترش روز افزون استفاده از تجهیزاتی مانند کنترل کننده های سرعت، محرکه های تغییر دهنده فرکانس و خازن هایی که برای اصلاح توان راکتیو به کار می روند، همگی موجب کاش کیفیت برق و ایجاد مشکلات متعدد برای تجهیزات الکترونیکی می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش حساسیت تجهیزات و استفاده روز افزون از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق می شوند، مبحث کیفیت برق روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد...

...

First Season : This Season to consider duelimi atie harmonics And quality electricity. AND in this manner definition of harmonic. Atie Some of astandards harmonic like THD and DIN.

Second Season : Atie source to beget harmonics.

This harmonic could agued high puessure like computers and house necessavies and electricity furnace and chinges AC/DC Third season: A tie effects harmonics upon revenue changes and contractions. In this Manner results harmful they light lamps and Motores and Transes and relaies.

Fourth Season: End season About way works possible defined side omission harmonics could of Manners several pals active fileers And Manners injection current...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 19:09 | چاپ مطلب

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای

پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله پره دار صفحه ای

چکیده :

مبدل حرارتی وسیله ای است که انرژی را از سیالی به یک یا چند سیال دیگر که دارای درجه حرارت های متفاوتی هستند منتقل می کند ، لذا مبدل های حرارتی در تمام زمینه های صنعتی ،تجاری و حتی زندگی روزمره نیز که به نحوی با تبادل انرژی سر و کار دارند مورد استفاده قرار می گیرند . برای شناخت هر چه بهتر مبدل های حرارتی آن ها را در هشت گروه متفاوت دسته بندی می کنیم .

مبدل های حرارتی با جریان متقاطع که در اغلب کاربرد های صنعتی مانند تولید بخار در دیگ های بخار و یا گرمایش و سرمایش هوا و گاز های دیگر کاربرد دارند ، در این دسته بندی جزء مبدل های حرارتی با جریان پیوسته سیال به صورت تماس غیر مستقیم که هم به صورت فشرده و هم غیر فشرده ساخته شده و با ساختاری به شکل لوله ای و صفحه ای با آرایش جریان عمود بر هم بین دو سیال که به صورت جابجائی با هم تبادل حرارت می کنند ، جای می گیرند .

مبدل های حرارتی لوله – پره دار صفحه ای که جزء این نوع از مبدل های حرارتی هستند کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند ، هچنین در کتب درسی و دانشگاهی نیز کمتر به معرفی این نوع مبدل های حرارتی مبادرت گردیده است ، لذا هدف از این تحقیق معرفی بیشتر این نوع از مبدل های حرارتی و بررسی اثر پارامتر های هندسی موثر در طراحی این نوع مبدل های حرارتی می باشد .

بنا براین در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت که یکی از نرم افزارهای دینامیک سیالات است ، به بررسی اثر این پارامترها در طراحی این نوع از مبدل های حرارتی(CFD)محاسباتی پرداخته ایم و در نهایت نیز نتایج بدست آمده از تحقیق را با نتایج محاسبات تجربی در مبدل های حرارتی با جریان متقاطع بروی دسته لوله ها مقایسه شده است .

مقدمه :

مبدل حرارتی وسیله ای است که انرژی حرارتی را از سیالی به یک یا چند سیال دیگر که دارای درجه حرارت های متفاوتی هستند منتقل می کند . این تعریف به طور ضمنی بیان می کند که در یک مبدل حرارتی حداقل دو سیال وجود دارند که حرارت بین آن دو جابجا می شود . هرچند که این تعریف از جامعیت کافی برخوردار است معهذا موارد خاصی از مبدلهای حرارتی وجود دارند که در این تعریف نمی گنجند . از جمله این موارد دستگاههای تبادل حرارتی هستند که در سفینه های فضایی و یا هر وسیله ای که در خلاء کار می کند مورد استفاده قرار می گیرند .

مبدل های حرارتی در تمام زمینه های صنعتی ، تجاری و زندگی روزمره که به نحوی با تبادل انرژی سرو کا ردارند مورد استفاده قرار می گیرند . هر موجود زنده به طریقی به مبدل حرارتی مجهز است .

مبدل های حرارتی در اندازه های بسیار کوچک و بسیار بزرگ ساخته شده اند . کوچکترین آنها (کمتر از 1 وات) برای مصارف الکترونیکی فوق هادی ها، هدایت موشک هائی که بوسیله منبع حرارتی کنترل می شوند و بزرگ ترین آنها (ظرفیت حرارتی بزرگ از 1000 مگاوات) در نیروگاه های بزرگ به عنوان دیگ بخار ، کندانسور یا برج خنک کن به کار می روند .

کاربرد مبدل حرارتی بسیار وسیع و در صنایع مختلفی از قبیل نیروگاه های تولید برق ، پالایشگاه ها ، صنایع ذوب فلز و شیشه سازی ، صنایع غذایی و دارو سازی ، کاغذ سازی ، صنایع پتروشیمی ، سردخانه ها و سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان ها ، صنایع میعان گازها ( مانند هوا ) وسائط نقلیه زمینی ، دریایی و فضایی و صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند . به طور کلی هرجا که مسئله تبدیل و تبادل انرژی مطرح باشد مبدل های حرارتی به نحوی کاربرد دارند . مبدل های حرارتی به صور مختلفی نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور ، اوپراتور ، تبخیر کننده ، برج خنک کن ، پیش گرم کن هوا ، بازیاب ، خنک کن میانی در کمپرسورهای چند مرحله ای ، فن کویل ، هواساز ، خنک کن روغن ، خنک کن و گرم کن مشتقات نفتی ، رادیاتور وسائط نقلیه ، گرم کن آب تغذیه و سوپر هیتر در نیروگاه های بخار، کوره و غیره و در صنایع فوق الذکر به کار می روند .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:04 | چاپ مطلب

مقالةآشنایی با بیماری فشار خون

مقالةآشنایی با بیماری فشار خون

فهرست:

فشار خون چیست؟

امگا – 3 فشار خون را کاهش می دهد

فشار خون بالا چیست؟

طبقه بندی فشار خون

آشنایی با مفاهیم فشارخون

فشار خون اولیه

پیدایش فشار خون جهانی

============================

بخشهایی از متن:

فشار خون چیست؟

فشار خون نیرویی است که باعث می‌شود، خون درون رگ‌ها جریان پیدا کند

یک شلنگ آب‌پاشی را در نظر بگیرید که مستقیما به سوی آسمان قرار گرفته باشد، اندازه‌گیری ارتفاعی که آب به بالا می‌جهد، می‌تواند به طور قابل‌اعتمادی فشار آب درون شلنگ را تخمین بزند.

درمورد فشاری که خون را درون شریان‌ها حرکت می‌دهد، هم همین اصل صادق است.

فشار یک مفهوم فیزیکی است، در اینجا مقصود از ما فشار به سادگی اشاره به "قدرت" یک مایع متحرک است.

در اندازه‌گیری فشار خون، این "قدرت" برای حرکت‌دادن خون درون یک رگ که با بازوبند فشارسنج از خارج فشرده می‌شود، عمل می‌کند. اگر این "قدرت" زیاد باشد، می‌تواند خون را از درون رگی که تا حد بسته‌شدن فشرده شده است، عبور دهد.

به طرز مشابهی در شلنگ آب‌پاشی که گره خورده است، اگر فشار آب به حد کافی باشد، می‌تواند آب را از گره شلنگ عبور دهد.

اما فکر کنید آیا می‌توانید یک شلنگ آب آتش‌نشانی را به تنهایی گره بزنید؟ نه، چون "قدرت" یا فشار آب خیلی زیاد است.

هنگامی که به فشار خون اشاره می‌شود، معمولا مقصود "قشار خون میانگین شریانی"‌ است. شریان‌ها خون را از قلب با مقدار زیادی فشار به بقیه نقاط بدن حمل می‌کنند.

همانطور که می‌دانید قلب یک اندام چهارحفره‌ای است که خون را تلمبه می‌کند. هنگامی که از رو به رو به قلب نگاه می‌کنید، حفره‌ای که در کف قلب قرار دارد، خون را به تمام اندام‌ها به جز ریه‌ها تلمبه می‌کند.به این بخش قلب "بطن چپ" می‌گویند.

خون از بطن چپ به شریان آئورت وارد می‌شود. شریان آئورت خون را به مغز و سایر نقاط بدن می‌‌رساند.

در محل خروج شریان آئورت از بطن چپ، درون قلب دریچه‌ای وجود دارد، که به آن دریچه آئورتی می‌گویند. این دریچه دارای سه لت است و به آن دریچه نیم هلالی هم می‌گویند.

اگر فشار خون درون بطن چپ بیشتر از فشار خون درون شریان آئورت باشد، این دریچه باز می شود. فشار حاصل از انقباض عضله دیواره بطن چپ آن قدر قوی هست که این دریچه را بگشاید و خون را به درون آئورت وارد کند.

....

آشنایی با مفاهیم فشارخون

برای درک مفهوم فشار خون بهتر است مختصری راجع به اعضای مهم بدن در کنترل فشار خون نقش بازی می کنند ،اطلاعاتی کسب کنیم .پس از آن که هریک از اعضا را جداگانه معرفی کردیم،می توانیم مجموعه آنها رادر کنار هم قرار دهیم ودریابیم که چگونه ممکن است بیماری فشار خون ایجاد شود.با فراگرفتن این اطلاعات جدید،بهتر است این نکته را به خاطر بسپارید که هنوز حتی برای پزشکان و دانشمندانی که ازدیاد فشار خون را بررسی می کنند پرسشهای بدون پاسخ بسیاری مطرح است .

اعضای بدن که در کنترل فشار خون حائز اهمیت اند متعلق به دستگاه قلبی عروقی (قلب . رگها که خون را منتقل می کنند)هستند .

چه چیزی باعث ازدیاد فشارخون می شود؟

بیماری فشار خون شایعترین بیماری مزمن در آمریکاست .درواقع میلیونها آمریکایی به ازدیاد فشارخون مبتلا هستند .(هر چند آمارجامعی از شیوع عارضه فشار خون در ایران موجودنیست،شیوع این بیماری در کشور ما نیز قابل توجه است.) ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 02:54 | چاپ مطلب

تحقیق کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

تحقیق کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

فصل اول

مقدمه:

بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.

انواع تلفات:

معمولاً در شبکه های برق رسانی هنگامی که بحث از تلفات و کاهش آن می شود منظور کاهش تلفات انرژی است و نه کاهش تلفات توان. جهت روشن شدن مفاهیم تلفات ابتدا این دو نوع تلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- تلفات توان:

توان مصرفی برای هر مشترک به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که باعث می شود میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف شبانه روز، هفته، ماه و سال متفاوت باشد. به همین دلیل می توان تولیدی نیروگاهها نیز متغیر خواهد بود و به دلیل اینکه برنامه ریزی توسعه و ظرفیت تولید نیروگاهها براساس مصرف پیک مشترکان تنظیم می گردد، بنابراین هر چه مصرف در پیک بیشتر باشد افزایش ظرفیت نیروگاهها را به همراه خواهد داشت.

یکی از عوامل مهمی که در عمل به حساب تلفات منظور نمی شود بالا بودن غیرمنطقی دیماند مصرف مشترکین اعم از صنعتی، تجاری، خانگی و … می باشد. به عبارت دیگر در اکثر موارد می توان با اجرای صحیح مدیریت مصرف، توان ماکزیمم مصرف کننده را کاهش دهیم بدون اینکه در برنامه کاری آن اختلالی ایجاد شود. حال اگر به عنوان مثال مصرف یک مشترک از p1 به p2 کاهش یابد، ظرفیت تولیدی نیروگاه به اندازه (p1 – p2) آزاد می شود بنابراین از یک دیدگاه دیگر می توان گفت این مقدار یعنی p1 – p2 جزو تلفات می باشد.

2- تلفات انرژی:

آنچه در گزارشات به عنوان تلفات نام برده می شود، میزان تلفات انرژی می باشد که در حقیقت از مجموع مقادیر لحظه ای تلفات توان به دست می آید و یا به عبارت دیگر تلفات انرژی مقدار متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه می باشد. از آنجا که مقدار تلفات توان در دامنه وسیعی تغییر می کند در نتیجه مقدار ماکزیمم تلفات که عمدتاً در ساعات پیک اتفاق می افتد بمراتب بیش از مقدار متوسط تلفات انرژی می باشد. به عبارت دیگر وقتی تلفات انرژی در یک شبکه 10 درصد می باشد، مقدار تلفات توان همان شبکه در ساعات پیک بار بمراتب بیش از ده درصد می باشد که نسبت این ارقام تابعی است از شکل منحنی تغییرات بار و ضریب بار مصرف. در یک مصرف کننده با ماهیت بار شبکه بار سراسری برق، درصد تلفات توان چنین مصرف کننده حدود 50 درصد ترقی می کند و در نتیجه مقدار تلفات توان در ساعت پیک به حدود 15 درصد می رسد. اما اگر هدف مطالعه تلفات توان در شبکه ای با ضریب بار کمتر از ضریب بار شبکه سراسری برق باشد، مقدار افزایش توان بمراتب بیشتر از 50 درصد خواهد بود.


فهرست مطالب :

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف

مقدمه_________________________________________ 2

تلفات_________________________________________ 3

عوامل موثر بر تلفات_______________________________ 7

روشهای محاسبه تلفات _____________________________ 16

یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد ___ 23

بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه________________ 28

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات 34

روش اول : خازن گذاری ____________________________ 35

روش دوم : تجدید آرایش شبکه _______________________ 60

روش سوم : جبران ساز خازنی _______________________ 86

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت ____________________ 106

نتیجه نهایی ____________________________________ 121

منابع و مآخذ____________________________________ 122خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، کاهش، تلفات، خطوط، فشار، ضعیف
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:05 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی

طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …)

دارای فرمت PDF می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و … بیان خواهد شد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: توجیهی، تولید، شیلنگ، فشار، قوی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:53 | چاپ مطلب

مقاله خون و فشار خون

مقاله فشار خون

فهرست:
خون چیست؟
آزمایشهای اساسی فشار خون
گویچه‌های سفید خون
پلاکتها (Plackets)
مشخصات فیزیکی گردش خون
فشار در قسمتهای مختلف گردش خون


خون چیست؟

خون یک بافت گردش‌کننده متشکل از پلاسمای مایع و یاخته است. کار اصلی خون رساندن مواد تغذیه‌کننده (اکسیژن، گلوکز) و سازنده به بافت‌ها و برطرف کردن مواد اضافی و زباله‌ای (همچون دی‌اکسید کربن و اسید لاکتیک) از بافت‌های بدن است. به دانش بررسی خون، خون‌شناسی گفته می‌شود.

خون بافت پیوندی تخصص یافته‌ای است که سلولهای آن در داخل ماده زمینه‌ای مایعی به نام پلاسما شناورند. حجم خون در یک فرد بالغ بطور متوسط 5 لیتر است. خون به واسطه گردش در داخل رگهای خونی اصلی، مواد غذایی و حرارت را در بدن توزیع کرده و اکسیژن و دی‌اکسید کربن را بین سلولها و ریه‌ها انتقال می‌دهد و مواد زاید حاصل از فعالیت سلولها را به ارگانهای دفعی می‌‌رساند. خون در محیط خارج از بدن منعقد شده و به صورت لخته در می‌آید و قسمت محلول آن به صورت مایعی زرد و روشن به نام پلاسما، از آن جدا می‌گردد.

برای جلوگیری از انعقاد خون به منظور مطالعات خونی مقداری هپارین یا سیترات به آن افزوده می‌شود. از نظر حجمی حدود 55 درصد خون از پلاسما و 45 درصد آن از سلولهای خونی تشکیل شده است. خون‌شناسی یا هماتولوژی بسیار متنوع بوده و بیشتر درباره آزمایشهای اساسی خون، خونسازی، مطالعه انواع کم خونیها، اختلالات گویچه‌های سفید و خصوصیات پلاکتهای خون و انعقاد خون صحبت می‌کند.

...

شمارش سلولهای خون شمارش گویچه‌های سرخ، سفید و پلاکتها را به صورت غلظت سلولها در واحد حجم خون بیان می‌کنند. واحد حجم برای شمارش سلولی ابتدا بر اساس ابعاد خطی محفظه هماسیتومتر (شمارشگر سلولی)، میلیمتر مکعب بود. کمیته بین المللی استاندارد در خون شناسی، واحد لیتر را به عنوان واحد حجم پیشنهاد می‌کند. روش نیمه اتوماتیک برای اندازه‌گیری تعداد گلبولهای قرمز صحت بیشتری نسبت به روش دستی دارد. در شمارش کل گویچه‌های سفید خون، 6 نوع سلول طبیعی آن را از هم جدا نمی‌کنند.

تهیه و رنگ آمیزی گسترش خون بررسی گسترش خونی بخش مهمی از ارزیابی خون‌شناسی را تشکیل می‌دهد. قابل اعتماد بودن اطلاعات به دست آمده از بررسی گسترش خونی بستگی زیاد به تهیه و رنگ آمیزی خوب گسترشها دارد. هنگام مطالعه میکروسکوپی می‌بایست توزیع سلولها یکنواخت، رنگ گلبولهای قرمز صورتی، رسوب رنگ روی سطح لام حداقل و رنگ لام یکنواخت باشد.

سرعت رسوب گلبولی وقتی خون سیاهرگی که به خوبی مخلوط شده در لوله‌ای عمودی قرار داده شود، گویچه‌های سرخ به سمت ته لوله رسوب خواهند کرد. طول پایین رفتن سطح فوقانی ستون گویچه‌های سرخ در مدت زمان معین ERS خوانده می‌شود و چندین فاکتور مانند پروتئینهای پلاسمایی و فاکتورهای گلبول قرمز در آن دخیل هستند. ERS دارای مراحل و روشهای متفاوتی است.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، فشار، خون
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:54 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

پایان نامه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز

تقویت فشار گاز

گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد ،اما عمدتا فاصله بین مصرف کننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است . مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبیعی اعم از کوهها و گودالها و همچنین اصطحکاک ناشی از حرکت گاز درون لوله باعث افت فشار آن می گردد بنابرین ایستگاههایی در فواصل منظم در طول خط احداث شده است که دارای چند توربوکمپرس می باشند هدف از تاسیس این ایستگاهها جبران این افت فشار می باشد .

گاز خروجی از مرحله اندازه گیری وارد خطوط تقسیم شده و این واحدها تقسیم می گردد.هر واحد شامل یک توربوکمپرسور گازی است که دارای انواع مختلف می باشد نوع مورد استفاده در ایستگاه شماره 2 از مدلهای 990 شرکت درس رند [1] با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی از نوع چرخش و با توربین آزاد و ددر سوخته می باشد که دارای چهار بخش اصلی می باشد

1.ژنراتور گازی 2. توربین قدرت 3.جعبه دنده کمکی

4. جعبه دنده اصلی قسمت گردنده

این توربوکمپرسور براساس سیکل باز وبا استفاده از دو محور که ارتباط مکانیکی مستقیم فیما بین ندارند کارمی کند بدین نحو که محور ژنراتور گازی میان تهی بوده و محور توربین قدرت از داخل آن عبور کرده و کمپرسور گاز متصل می باشد .

ژنراتور گازی از سه قسمت اصلی 1- کمپرسورهوا 2-محفظه احتراق

3- توربین ساخته شده که کمپرسورهوا از نوع گریز از مرکز و دارای دو مرحله و توربین قدرت دارای سه مرحله محوری می باشد .

در نهایت امر گاز فشرده شده بعد از ولوهای یکطرفه در خروجی واحد و در خروجی از هدر خروجی[2] دوباره به خط اصلی بر می گردد.

سوخت واحدها از یک انشعاب قبل از مرحله مترنیگ تامین می گردد .

این لاین 6 اینچ وارد فیلتر سوخت شده و پس از تصفیه به اتاق سوخت وارد می گردد و طی چند مرحله فشار آن توسط رگولاتورها به فشار مناسب شکسته می شود .چون در حین شکست فشار دمای آن به شدت پایین می آیید لذا بایدقبل از ورود به رگولاتورها گرم می گردد برای این منظور گاز به لانیهای کوچکی منشعب می گردد که از درون یک مایع (آب مخلوط با گلایکول)می گذرد این آب توسط یک میترگازی یا برقی گرم می شود .دمای گازخروجی از میتر دمای آب و فشار گازسوخت می گردد بنابرین حگرهای اختلاف فشار فیلترآن را کنترل می نماید فیلتر سوخت نیز مانند اسکرابرها مجهز به سیستم خودکار تخلیه ناخالصیها می باشد .

ب) سیستم های اصلی توربوکمپرسور

سیستم روغن خنک کننده [3]

سیستم نشت بند[4]

سیستم استارت

سیستم سوخت

سیستمهای توربوکمپرسور[5]

الف) سیستم روغنکاری

وظیفه این سیستم روغنکاری و خنک کاری اجزاء متحرک در کمپرسور می باشد .

همانطور که در شکل می بینیم روغن ابتدا وارد پمپ اصلی شده که با حرکت ژنراتور (GG)به گردش درمی آید. و پمپ کنار آن که با پمپ اصلی موازی است با یک موتور (v) 24به گردش درمی آید وظیفه خنک کاری توربوکمپرسور بعد ازتوقف آن را بر عهده دارد در حالت اضطراری یک پمپ گازی نیز موازی با دو نصب شده است که در صورت عملکرد نا صحیح پمپها به کار خواهد افتاد جهت اطمینان کامل یک مخزن پر فشار حاوی نیتروژن نیز در سیستم تعبیه شده که در صورت از کار افتادن سه پمپ با پمپ اصلی روغن را به قسمتهایی مهم پمپ می کند

TCV206[6]در صورت افزایش دمای بیش از حد روغن مسیر آن را به سمت خنک کننده هدایت می کند .فیلترها وظیفه تصفیه روغن را بر عهده دارند .

سنسورهای لرزش

این حسگرها با استفاده از خاصیت پیزو الکترویک ارتعاش دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل کرده و این جریان سپس توسط یک کارت مخصوص آنالیز می شود . در نهایت حرکت غیر عادی شافت در نمایشگر اتاق کنترل به 2 صورت قابل مشاهده و برسی است :

  1. Vibration Displacement
  2. Vibration Acceleration

محل نصب آنها خصوصا" بدنه GG, [1] PT [2] توربین می باشد بنابراین حساسیت آنها نسبت به حرارت باید مورد توجه باشد .


[1] Power Turbine [2] Gas Generator

سیستمهای هشدار دهنده

یک سیستم هشدار دهنده را نمی توان جدای از سیستم اطلاعاتی مربوطه و یا حتی مورد بحث قرار داد .آلارمها به منظور هشدار به پرسنل بهره برداری از وقایع و یا موارد غیر نرمال در ایستگاهها تهیه می شوند و اپراتورها باید از خود یک عکس العمل اصلاحی و یا یک عمل در جهت کاهش اشکال را به منظور بازیابی بهره برداری نرمال نشان دهند که این عکس العملها در جهت جلوگیری صدمه به ایستگاه و افراد می باشد . ممکن است احتیاجی به عکس العملهای فوری اپراتورها نباشد، لیکن او باید در جریان یک واقعه که در آینده ممکن است اتفاق بیافتد قرار گیرد و چنانچه می تواند اقدام اصلاحی انجام دهد. یک سیستم آلارم معمولی باید محدوده وسیعی از اطلاعات را در بر گرفته و عکس العملهای اپراتور را پشتیبانی نماید .

فهرست

تقویت فشار گاز ۱
بصورت دستی ۱
بصورت خودکار شامل ۱
الف)بوسیله دکمه روی سیستم ولو ۱
ب)از راه دور اتاق کنترل ۱
۴٫ جعبه دنده اصلی قسمت گردنده ۲
ب) سیستم های اصلی توربوکمپرسور ۳
سیستم روغن خنک کننده ۳
سیستم نشت بند ۳
سیستم استارت ۳
سیستم سوخت ۳
سیستمهای توربوکمپرسور ۳
الف) سیستم روغنکاری ۳
سیستم استارت ۵
سیستم گاز سوخت ۵
۲- PDT فیلتر گاز ورودی به واحد ۶
طراحی سیستم ۶
ساختمان سیستم کنترل ۷
فلسفه اصلی در طراحی سیستم های جدید کنترل کاهش توقفهای توربین ۷
۲- سیستم حفاظتی ۷
سیستم متوالی ۸
بهره برداری از واحدها ۹
اما به طور کلی می توان گفت که استارت شامل سه مرحله می باشد . ۹
واحد استپ نیز شامل دو مرحله می باشد : ۹
در چهار صورت سیستم از گاز تخلیه می گردد و برای راه اندازی مجدد نیاز به فشار گیری دارد ۹
انواع حسگرهای مورد استفاده در واحد ۹
شعله یابها ،گازیابها ،دودیابها ۱۱
۲)اندازه گیری وتبدیل فشار گاز (عناصر برقی ) ۱۱
پل وستون ۱۱
یکی از طرحهای متداول مدار مبدل برقی فشار پل وستون می باشد .شکل۱ ۱۱
شکل۱ ۱۲
۱- مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغیر خطی ۱۳
۲- مبدل برقی فشار ۱۳
در شکل(۳و۲) طرح دیگری از ترانسفور ماتور تفاضلی خطی نشان داده شده است. ۱۳
سیستم ترانسفور تفاضلی متغییرخطی ۱۴
تغییر می دهد.با اندازه گیری جریان خروجی ،می توان مقدار فشار را بدست آورد . ۱۴
مبدل پتانسیمتری ۱۵
شکل۵- مبدل پتانسیمتری ۱۶
مبدل خازن متغییر خطی ۱۷
شکل۶- سنسور فشار ، هز نوع القاءکننده متغییر ۱۸
سنسور فشار ، نوع القاءکننده متغییر ۱۸
” سنسور فشار از نوع القاءکننده متغییر “ ۱۹
Varible Inductor Pressurs ۱۹
شکل ۷ ۱۹
المانهای الکترونیکی فشار ۲۰
با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی ۲۰
اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون ۲۲
۲۲
گیج کاتد گرم ۲۳
گیج کاتد سرد ۲۳
مبدل پی زو الکتریکی ۲۴
گیج پیرانی ۲۶
۳)اندازه گیری جریان سیالات بشیوه قیاسی و یا استنباطی ۲۶
دستگاههای اندازه گیری و انتقال دهنده ۲۷
وسیله و یا عنصر اولیه جریان سنجهای وابسته به اختلاف فشار ۲۷
عناصر اولیه ۲۸
صفحه های سوراخ دار ۲۸
شکل ۱۸ ۲۹
صفحه هایی با سوراخ خارج از مرکز ۳۰
۳۰
شکل۲۱ ۳۰
صفحه با سوراخ قطاعی ۳۱
اریفیس ،با لبه ربع دایره یا اریفیس لبه گرد ۳۱
با قرار دادن عوامل مورد نیاز عدد رینولدز ، نتیجه حاصل می گردد: ۳۳
وزن مخصوص* قطر روزنه صفحه*سرعت متوسط سیال=عدد رینولدز ۳۳
گرانروی مطلق ۳۳
عدد رینولدز در بیشتر واحدهای عملیاتی بین ۰۰۰و۱۰و۰۰۰و۱۰۰۰ ۳۳
پایین بودن عدد رینولدز ، موجب تغییر جریان ، از حالت متلاطم به حالت ارام خواهد شد. ۳۳
روزنه های لبه گرد برای جریانهای بالا دارای عملکرد خوبی نمی باشد. ۳۳
جدول شماره ۱ ۳۳
لوله ونچوری نوعی دیگر از عنصر اولیه میباشد که در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. ۳۳
“جدول ۱-گزینش عناصر اولیه برای کاربردهای مختلف” ۳۳
سوراخ های خروج گاز و یا عبور مایع ۳۵
صفحه روزنه دار یکپارچه با جریان سنج (۱) ۳۶
۱ تا ۱ ۱ اینچ به کار می روند . ۳۶
گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات ۳۷
شکل ۲۶ ۳۸
شکلهای ۲۷ ۳۹
محاسن صفحه های سوراخ دار ۳۹
معایب صفحه های سوراخ دار ۴۰
انواع اتصالات شیر اریفیس ۴۰
۱-اتصال فلنج ۴۰
شکل۲۹ ۴۱
۲-اتصال گوشه ای ۴۱
شکل ۳۰ ۴۲
از معایب و اشکالات اتصال گوشه ای یا زاویه ای آن است که : ۴۲
۳- اتصال وناکانترکتا ۴۲
شکل ۳۱ ۴۳
۴-اتصال شعاعی ۴۴
۵- اتصال لوله (شکل ۳۲) ۴۴
شکل ۳۲ ۴۴
در شکل بالا ،موقعیت چهار نوع انتقال فشار از طرفین اریفیس پلیت به شرح زیر تعیین گردیده است : ۴۴
AA-انشعاب گوشه ای ۴۴
BB- انشعاب فلنج ۴۴
CC- انشعاب وناکانترها و شعاعی ۴۴
DD- انشعاب لوله ۴۴
انشعابات فشار ۴۶
اقسام انشعابات بشرح زیر است : ۴۶
انشعاب فشار ازلوله ۴۶
انشعاب فشار از فلنج ۴۷
انشعاب فشار از از وناکانترکتا ۴۷
لوله و نچوری ۴۸
معایب لوله و نچوری ۴۸
۴۹
“طراحی لوله ونچوری” ۴۹
شکل ۳۸ ۴۹
۴)عملکرد شیرهای خودکار کنترل عددی ۴۹
شرح میکروپروسسوری مدل ۸۰۰و۶۵۰: ۴۹
اصول کارکرد این سیستم براساس عملیات متمتیز زیر پایه گذاری شده است : ۴۹
۲- دیده بانی فشار و اندازه گیری نرخ افت فشار ۵۰
۳-دیده بانی جریان با اندازه گیری اختلاف فشار دو سر شیشه نیمه بسته ۵۰
در شکل ۴۱- بلوک دیاگرام مربوط به سیستمهای Accu Tect نشان داده شده است. ۵۲
سیستم سلسله مراتب نمایش های VDU ۵۳
۵)سیستمهای هشدار دهنده ۵۳
تعاریف ۵۴
۲-ملاحظات طراحی ۵۵
۱-۲ اعتبار ۵۵
۲-۲ ارتباط فنی ۵۶
۳-۲ نیازهای فنی ۵۶
نشاندهندهای الارم باید بتوانند استفاده کنندگان را در جهت نیل به اهداف زیر کمک و یار دهند. ۵۶
۴-۲ طبقه بندی ۵۷
روش اختصاص هر آلارم درون سیستم دارای امتیازهای چهارگانه زیر می باشد: ۵۷
۳-آنالیز وکاهش آلارم ها ۵۷
۱-۳ دسته بندی آلارمها ۵۷
۲-۳ غلبه بر آلارمها ۵۸
جدول۶-روش طبقه بندی آلارمها ۵۸
جدول۷- مثالهایی از چک لیست اعمال شده بر آلارمها ۵۹
۳-۳ درختهای آلارم ۶۰
شناسائی و الگوسازی ۶۰
جدول۸- درخت تجزیه وتحلیل آلارم ۶۱
۴-۳ احتمالات ۶۱
دستگاههای هشدار دهنده ۶۱
جدول۹-آرایه الگوی آلارم ۶۲
۶- نحوه برخورد با آلارمها ۶۴
۶) نمایشگرهای کامپیوتری : ۶۵
۲-روشهای طراحی،مکانهای نمایش اطلاعات ۶۶
کنترل ابزار دقیق ۶۷
شکل ۴۴-متدولوژی طراحی فورمت VCD که نمایش دهنده ارتباط داخلی در فرآیند است ۶۷
۷) منابع تغذیه الکتریکی برای سیستم های IوC ۶۸
۲-منابع تغذیه AC با فرکانس ۵۰ هرتز ۶۸
۱-۲ ادوات ابزار دقیق با باتری پشتیبان ۶۸
۲-۲ سیستم مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان ۶۹
تحت شرایط کارطبیعی ،انتقال قدرت به بارهای متصل به کلید خانه به صورت زیر می باشد : ۷۰
عملکرد سیستم منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان ۷۱
سیستم کلی با تمام اجزاء ۷۱
جدل ۱۰- دامنه و مدت اعوجاج های منبع تغذیه AC,DC ۷۲
منابع تغذیه DC ۷۳
استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ۷۳
جدول۱۱-تغییرات ولتاژ سیستم باطریDC ۷۳
۲-۳ باطری های ۱۱۰و۴۸ ولت ۷۴
۳-۳ منابع DC دیگر ۷۴
۴-۳ دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الکترونیکی ۷۴
تغییرات منبع تغذیه ۷۴
قطعی های قابل تحمل ۷۴
می توان تدابیر خاصی برای تجهیزات حساس در نظر گرفت که عبارتند از : ۷۵
جدول۱۲- مشخصات نمونه منبع تغذیه سازندگان کامپیوتر ۷۵
۴ نویز میخی شکل و حالتهای گذرا ۷۶
منابع تغذیه داخلی در تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ۷۷
نحوه ی آرایش عمومی ۷۷
۲-۵ منابع تغذیه سوئیچینگ ۷۷
شکل۴۶ –اساس منبع تغذیه خطی ولتاژ پایین با تنظیم کننده از نوع سری ۷۸
شکل۴۷-اساس منبع تغذیه سوئیچینگ با تنظیم کننده ولتاژ ۷۹
جدول۱۳-مقایسه ی منبع تغذیه خطی با سوئیچینگ ۷۹
مزایا ۸۰
معایب ۸۰
ث-نویز در خروجی های ثانویه به دو صورت می باشد: ۸۱
شکل۴۸- منبع تغذیه سوئیچینگ ۸۱
نوع ترکیبی منبع تغذیه ۸۱
سیستم منبع تغذیه نوعی برای تجهیزات کنترل و ابزار دقیق ۸۱
منابع هوای فشرده سیستم ابزار دقیق ۸۲
نیازهای اولیه ۸۲
شکل۴۹-نمای منبع تغذیه مستقیم DC دوتائی. ۸۳
کیفیت هوا ۸۳
سیستم هوای فشرده ۸۳
۸) سیم کشی سیستم کنترل و ابزار دقیق ،ترمینال بندی و اتصال زمین ۸۳
ترمینال بندی ۸۴
شکل۵۲-نمونه ای از ترمینالهای کشوئی ۸۵
شکل ۵۳-مثالی از واحد اتصالات سیم بندی شده با جداکننده اتصالات و نقاط آزمایش ۸۶
خصوصیات الکتریکی کابل های کنترل و ابزار دقیق ۸۶
سطوح قدرت سنسورها و مبدل ها ۸۶
شکل ۵۴ – انتشار و حذف تداخل الکترو مغناطیسی ۸۸
کوپلاژ مغناطیسی ۸۸
پیچاندن کابل های زوجی به طوری که ولتاژ القاء شده در هر زوج دیگر را از بین ببرد .برای سوئیچینگ ۸۸
کوپلاژ الکترومغناطیسی ۸۹
شکل ۵۵- تداخل وحذف کوپلاژ مغناطیسی ،به طریق زیر کاهش می یابد . ۸۹
شکل ۵۶- کوپلاژ الکتراستاتیکی (خازنی )بین کابل های تغذیه و کابل های سیگنال ۸۹
شکل ۵۷ – اصول فیلتر سازی الکتروستاتیکی به منظور کاهش تداخل ناشی از کوپلاژ خازنی ۹۰
طراحی تقویت کننده ها برای حذف تداخل ۹۰
تداخل به شکل های زیر به وجود ی آید : ۹۰
شکل ۵۸-نوع تداخل سری و مشترک و راه های کاهش اثرات آنها . ۹۱
اصول کلی بهره برداری ۹۳
PLC ۹۸
اشکال مختلف نمایش برنامه : ۱۰۲
بلوکهای سازمانی دهی ۱۰۴
به روش LAD ۱۰۵
بررسی یک نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق ۱۰۷
سنسورهای مگنتورزیستیو ۱۱۲
کـــــاربـــرد ها ۱۱۲
کاربردهای خطی ۱۱۲
کاربرد های زاویه ای ۱۱۶
منابع و ماخذ ۱۲۰
پیوست ها ۱۲۲خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 07:42 | چاپ مطلب

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند. طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.

فهرست مطالب

فصل اول : تلفات خطوط فشار ضعیف

مقدمه2

تلفات3

عوامل موثر بر تلفات7

روشهای محاسبه تلفات 16

یک کیلو وات تلفات چقدر از ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد 23

بهینه سازی و ساماندهی و کاهش تلفات شبکه28

فصل دوم : راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات 34

روش اول : خازن گذاری 35

روش دوم : تجدید آرایش شبکه 60

روش سوم : جبران ساز خازنی 86

روش چهارم : اصلاح اتصالات ثابت 106

نتیجه نهایی 121

منابع و مآخذ122خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کاهش، تلفات، خطوط، فشار، ضعیف
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:40 | چاپ مطلب

مقاله عایق حرارتی خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا

مقاله عایق حرارتی خلاء با استفاده از سازه صلب شونده توسط فشار هوا

چکیده:

در این نوآوری یک عایق حرارتی خلاء جدید معرفی می گردد. در این طرح، وظیفه غلبه بر نیروی ناشی از فشار هوای محیط و ایجاد فاصله بین دو جداره عایق به منظور ایجاد خلاء به عهده سازه ای انعطاف پذیر و جمع شونده می باشد. با اعمال فشار هوا به داخل این سازه و تغییر شکل آن، دو جدارة عایق از یکدیگر دور می شوند و به این ترتیب در مناطقی از عایق کا سازه نگهدارنده وجود ندارد، خلاء به وجود می آید. در حالت غیرعملیاتی و قبل از فشار هوا به داخل سازه، ضخامت عایق اندکی بیش از مجموع ضخامت جداره ها است. در حالت عملیاتی، با وارد شدن هوا به داخل سازه، ضخامت عایق اندکی بیش از مجموع ضخامت جداره ها است. در حالت عملیاتی، با وارد شدن هوا به سازه عایق به اندازه اسمی خود می رسد و به شکل اصلی و صلب خود درمی آید. به منظور بررسی خصوصیات عایق، طرح پیشنهاد شده توسط نرم افزار اجزاء محدود ANSYS مدل سازی و تحلیل شده است. تحلیل تنشی و انتقال حرارتی قابلیت بالقوه طرح پیشنها شده را به عنوان یک عایق مطلوب نشان می دهند.

کلمات کلیدی: عایق حرارتی، خلاء، ضریب هدایت حرارتی، سازه صلب شونده.

مقدمه:

با افزایش هزینه انرژی، صرفه جویی در مصرف آن اهمیت بیشتری یافته است. بخشی از این صرفه جویی مربوط به عایق بندی ساختمانها و … به منظور جلوگیری از هدر رفتن یا به عکس جلوگیری از ورود حرارت می باشد. بلوکهای فایبرگلاس، پشم شیشه یا پشم سنگ، فومهای پلاستیکی و عایقهای سلولزی از عایقهای متداول می باشند. در حال حاضر خلاء به عنوان یک عایق مناسب شناخته شده است ولی کاربرد آن چندان عمومیت نیافته است، چرا که خلاء باید درون محفظه هایی نسبتاً محکم به وجود آید. به همین علت کاربرد خلاء هم اکنون محدود به فلاسکهای مایعات یا جعبه های مخصوص حمل اعضای بدن انسان می باشد. به علت خصوصیات عایقهای خلاء استفاده از آنها علیرغم مقاومت حرارتی بالایی که دارند در خیلی از موارد غیراقتصادی می باشد و در واقع مهمترین عامل محدود کننده استفاده از عایقهای خلاء، قیمت بالای آنها می باشد ]1 و 2[.

بخشهای اصلی عایق حرارتی خلاء:

به طور کلی خلاء یک مقاومت در برابر عبور حرارت است و بنابراین برای بهبود خصوصیات عایقها سعی می شود که در آنها شرایط خلاء یا نسبتاً خلاء ایجاد شود. مقدار مقاومت حرارتی علاوه بر مقدار و گسترده خلاء به سازه عایق مخصوصاً سازه بین دو سطح انتقال حرارت بستگی دارد، چرا که این بخش سازه باعث به وجود آمدن انتقال حرارت هدایتی می گردد. عایقهای متداول مانند پشم شیشه، سلولز یا انواع فومها با محدود کردن جریانهای ملکولهای هوا مقدار انتقال جابجایی را کاهس می دهند در صورتیکه در عایقهای خلاء مقدار مولکولهای موجود هوا برای انتقال حرارت بسیار محدود می باشند. یک عایق خلاء می تواند انتقال حرارت را از هر سه طریق هدایتی، جابجایی و تشعشعی کاهش دهد.

بخشهای اصلی یک عایق حرارتی خلاء عبارتند از ]3[:

1- یک هستة (Core) به منظور حفظ شکل اصلی سازه و مقاومت در برابر عبور حرارت (شکل 3)، هسته های جدید از فومهای پلی اورتان ساخته یم شوند (شکل 2). ساختمان متخلخل لین مواد امکان یم دهد که هوا بطور مناسبی از درون پوشش نخلیه گردد. این مواد دارای مقاومتی حرارتی بالا، جرم حجمی کم و سطح تماس بالا که امکان جابجایی گازهای داخل را محدود می کند، می باشد. بعضی از این مواد دارای خاصیت جذب تشعشعات هستند که امکان انتقال حرارت تشعشعی را کاهش می دهند. پودرهای سیلیس و ژلهای متخلخل با پایه سیلیس از مواد پذیرفته شدته برای هسته می باشند. همچنین امکان استفاده از طرحهای دیگر در عایقهای جدید مورد بررسی قرار گرفته است. ورقهای شانه تخم مرغی یک نمونه از این طرحها می باشد. مقاومت بالای این ورقها در برابر نیروهای عمودی استفاده از این ورقها را به عنوان سازه اصلی عایقهای خلاء امکان پذیر کرده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:43 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 119 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات