X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

فرایند جوشکاری ترمیت

فرایند جوشکاری ترمیت

فهرست مطالب

1- تعریف جوش ترمیت

2- تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت

3- فرایند جوشکاری ترمیت

4- کنترل دما در جوش ترمیت

5-

روشهای مختلف جوشکاری ترمیت

1-5- جوشکاری ترمیت فشاری

2-5- لحیم کاری ترمیتی

3-5- جوشکاری ترمیت ذوبی

6- مدل انتقال حرارت در جوشکاری ترمیتی

7- متالورژی جوش ترمیت

8- نحوه انجام فرایند جوش ترمیت

1-8- عملیات مقدماتی

2-8- علمیات ریخته گری

3-8- عملیات پایانی

9- کاربرد های جوش ترمیت

10- مزایای جوش ترمیت

11- مزایای جوشکاری ریلهای آهن به یکدیگروساختن ریلهای طویل

12- معایب ومحدودیتهای جوش ترمیت

13- وسایل و تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری ترمیت

1-13- بوته

2-13- تهگلدان

3-13- قالبها و مدلهای ریخته گری

4-13- فشفشه

5-13- مشعل پیش گرم سازی

6-13- دستگاه برش هیدرولیک

7-13- دستگاه سنگ زنی

14- حفاظت وایمنی در جوش ترمیت

15-انبار کردن پورد ترمیت

16- منابع ومراجع


1-تعریف جوش ترمیت (ASTM):

نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن بوسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی آلومینوترمیک راپشت سر گذاشته انجام می شود وفلز مایع که از واکنش اکسید فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر کننده عمل می کند.این پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گیرد.

2-تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت:

یکصد و بیست سال پیش 1898 پروفسور دکتر هانس گلداشمیت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اکسید آنها بر پایه واکنش احیای اکسید توسط یک احیا کننده مناسب شد.

این روش در سال 1920 در جوش ریل تراموا در آمریکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگیری زودتر این روش در آلمان اشاره شده است. در سال 1933 از جوش ترمیت برای گسترش ریلهای طویل استفاده شد و استفاده از این جوش در مصارف الکتریکی از سال 1938 آغاز شده است.پیشرفتهای این روش در طی جوشکاری ریلها در بخش بعدی آورده شده است.

3- فرایند جوشکاری ترمیت:

اکسیدهایی که توسط آلومینیوم احیا می شوند واکنش احیا به واکنش آلومینوترمی معروف بوده و این واکنش اساس فرایند جوشکاری ترمیت می باشد. واکنش آلومینوترمیک مربوط به احیای آهن بصورت زیر نوشته می شود:

Fe­­2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe + 760KJ at 2450°c

1Kg (thermite) = 524g(Fe) + 427g(Al2O3) + 181500 cal

در این فرایند واکنش بین اکسید آهن و آلومینیوم رخ داده و در نهایت مذاب آهن و اکسید آلومینیوم

تولید می شود. دمای واکنشc ˚ 2800 - c ˚ 2400 می باشد. مطالعات انجام شده روی مکانیسم واکنش آلومینیوم با اکسید آهن، نشان داده است که این واکنش در دو مرحله یکی در دمایc ˚960 و دیگری در دمایc ˚1060 انجام می شود. در دمای c ˚960 محصولات واکنش Fe2O3 و Al2O3 می باشد که بصورت زیر نوشته می شود:

9Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 6 Fe2O3 + 6FeO

درمرحله بعدی که دردمایc ˚1060 انجام میشود، Fe،FeAl2O4 و Al2O3 بصورت زیر بوجود می آید:

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe

3Fe2O3 + 2Al = 5FeO + FeAl2O4


دو مرحله واکنش از نتایج آزمایشات DTA استنیاط می شود که در شکل 1 ارائه شده است. عمده ترین کاربرد فرایند ترمیت در جوشکاری ریلهاست که در سراسر جهان برای جوشکاری ریل و ایجاد خطوط مداوم استفاده می شود بطوریکه این فرایند از سال 1906 میلادی برای اتصال ریلها برای ایجاد خطوط طویل و یا تعمیرات آنها استفاده می شده است. در ابتدا از واکنش ترمیت فقط برای گرم کردن دو سر ریل استفاده می شد و آن را به دمای مناسب برای تغییر شکل گرم می رساند.

شکل1: نتایج آزمایشات DTA

و سپس با اعمال فشار اتصال ناقصی ایجاد می شد. بدین ترتیب که مذاب حاصل از واکنش ترمیت داخل قالبی که در دو سر ریل نصب شده ریخته می شد و دو سر ریل را گرم می کرد. در سال 1920 میلادی، اصلاحات زیادی در رابطه با فرایند جوشکاری ترمیت انجام شد و بعنوان نمونه دو سر ریل قبل از ریختن مذاب تا دمایc ˚ 900 با مخلوط هوا و بنزین گرم می شد. از دیگر کاربردهای جوشکاری ترمیت می توان به اتصالات فولاد به مس، مس به مس، تعمیر عیوب قطعات ریختگی سنگین، جوشکاری آرماتورهای مورد استفاده در سازه ها و اتصال کنداکتورهای با پایه مس اشاره کرد.

در سال 1938 از گاز پروپان برای پیشگرم کردن استفاده شد و در سال 1939 به این گاز اکسیژن نیز اضافه شد. در همان سال جوشکاری پرسی جای خود را به فرایند جوشکاری ترمیت که امروزه استفاده می شود داد.

سایر واکنشهای آلومینوترمیکی به همراه گرمای آزادشده در آنها وماکزیمم دمای واکنش بصورت زیر می باشد:خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: فرایند، جوشکاری، ترمیت
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 16:44 | چاپ مطلب

فرایند اجتماعی کردن

فرایند اجتماعی کردن

این موضوع که کارکنان، رفتاری را که از نظر سازمان، صحیح و مطلوب است یاد بگیرند و به آن عمل کنند، بسیار مهم است؛ ولی این فراگیری، خود به خود انجام نمی گیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیری که اتخاذ می کنند، موجبات آشنایی افراد تازه وارد را با محیط، آداب و اصول حاکم بر سازمان و خوگرفتن به آن فراهم آورند. اجتماعی کردن افراد تازه وارد قدمی بزرگ در این راستاست.

تعریف اجتماعی کردن vاجتماعی کردن فرد فرایندی است که به وسیله آن فرد جدید اطلاعات لازم و کافی را درباره سازمانی که وارد آن شده است کسب می کند و با قبول ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری آن، خود را با اوضاع مطابقت داده، می آموزد که چه باید بکند و چه انتظاری از او می رود. بنا به تعریف دیگری، اجتماعی کردن فرایندی است که به وسیله آن فرد تازه وارد، دانش، مهارت و دیدگاه لازم را کسب می کند و به عضوی موفق و موثر برای سازمان تبدیل می گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: فرایند، اجتماعی، کردن
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 23:20 | چاپ مطلب

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

چکیده

برای کاهش هزینه های ریخته گری ، کاهش آلودگی هوا ، محیط و دقت در ریخته گری قطعات پیچیده

، امروزه فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری با ماسه بدون چسب بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .در

فرآیند ریخته گری با مدل تبخیری و ماسه خشک بدون چسب ، ابتدا مدل و سیستم راهگاهی از جنس

فوم که معمولا پلی استیرنی می باشد ( اخیرا PMMAو PAC مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ) سـاخته

شده و با چسب مخصوص به هم متصل شده و به کمک یک پوشش نسوز مناسب ، پوشش داده میشـود .

این مجموعه درون یک درجه یک تکه ک ه کف آن مقداری ماسه خشک ریخته شده باشـد قـرار گرفتـه و

عمل قالبگیری با اضافه نمودن ماسه و فشرده ساختن آن به کمک ارتعاش انجام می گیرد و قالـب آمـاده

ذوب ریزی می گردد . با ذوب ریزی و جایگزینی مدل توسط مذاب ، فرآیند ریخته گری کامل می گـردد .

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که دانسـیته فـوم و ضـخامت پوشـش تـاثیر قابـل ملاحظـه ای در

ساختار میکروسکپی قطعات ریختگی در یک دمای ثابت ریخته گری ندارد ، اما با افزایش درجـه حـرارت

ریخته گری ، علاوه براین که فواصل بین دندریتی افزایش می یابد ، میزان مک و حفره های گازی موجود

در قطعات ریختگی نیز افزوده می شود . علاوه بر این آزمایش های متعـدد روی ماسـه تـر و در شـرایط

مساوی و شبیه سازی کامپیوتری مدل حرکت سیال انجام شده است.

مقدمه

استفاده از مدلهای فومی از بین رونده برای ساخت قطعات ریخته گری برای اولـین بـار توسـط شـ رویر

در سال 1958 ابداع گردید. مدلها در ابتدا با برشکاری بلوکهـای پلـی اسـتیرن منبسـط

شـــونده تهیـــه شـــده و قالـــب گیـــری بـــا ماســـه چســـب دار انجـــام مـــیشـــد . ایـــن اختـــراع

توسط کمپانی گرونزوی و هارتمان( Grunzweiy & Hartmann ) خریداری و پس از توسـعه

برای تولید صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ایده استفاده از ماسه بدون چسـب توسـط .T

R. Smith در سال 1964 مطرح گردید[1] .

در ساده ترین صورت این فرآیند، مدلهای فومی پس از تهیه با یک دیرگداز پوشش داده می شـوند . سـپس

مدل در داخل یک درجه قرار داده شده و درجه از ماسه بدون چسب پ ر شده و با ایجاد لرزش ، ماسـه در

اطراف مدل متراکم می شود. پس از آن فلز مـذاب بـداخل قالـب ریختـه شـده و جـایگزین مـدل فـومی

میگردد. این روش ریخته گری و فرآیندهای نزدیک آن بـا نـام هـای مختلفـی شـناخته مـی شـوند نظیـر

ریختهگری با مدل انبساطی، ریخته گری با مدلهای تبخیرش ونده، فرآیند فوم حـذف شـونده، فرآینـد

قالب پر، فرآیند کستیرال و فرآیند پلی کست ، فرآیند رپلیکست برای رفع ابهام بدلیل وجـود نامهـای

مختلف فرآیند، انجمن ریخته گری آمریکا نام ریخته گری با مدل انبسـاطی (EPC) را بعنـوان نـام ایـن

فرآیند برگزید[2] .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:25 | چاپ مطلب

مقاله فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

مقاله فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

زمینه‌سازی تربیت دینی پیش از تولد

زمینه‌سازی تربیت دینی در آغاز تولد

پیشگیری از تحریکات جنسی کودکان

مهرورزی و محبت

تأمین امینت و میدان دادن به کودکان

تکریم و احترام به کودک

شیوه‌های تکریم و احترام به کودک

شخصیت دادن به کودک و مشارکت دادن در کارها

منابع

...................................................................................

چکیده ای از قسمتهای مختلف متن:

تربیت دینی به مفهوم فراگیر آن که به معنای آموزش و پرورش دینی است؛ می‌تواند کلیدی‌ترین نقش را در توسعه معنوی و کمال یک جامعه دینی ایفا نماید. هرگونه کاستی یا کوتاهی در این امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاری‌‌های جبران ناپذیری در پرورش نسل نوین هر جامعه می‌شود. از این‌رو، برای اصلاح جامعه و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، لازم است، فرایند تربیت در اندیشه دینی، شناسایی شود. از آن‌جا که آغاز این امر در خانواده است، این گفتار فرآیند آموزش و پرورش دینی را از خانواده آغاز و در گستره‌های فراتر دنبال می‌کند. روش‌ها و راهکارهای زمینه‌سازی تربیت دینی پیش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب کریمه‌های قرآنی، سیرة پیامبر و امامان معصوم به بحث می‌گذارد. راهکارهای بهینه‌سازی فرایند پرورش دینی در خانواده، در قالب بحث‌هایی همانند پیشگیری از تحریکات جنسی کودکان، ابراز مهر و محبت، تأمین امنیت، تکریم و احترام فرزندان و بازی کودکان دنبال شده و پس از طرح عمده‌ترین عوامل ضعف و کاستی تربیت دینی فرزندان و آسیب‌شناسی آموزش دینی، به برخی از روش‌های درست برخورد با نوجوانان اشاره شده است.

...

روش‌های ابراز محبت

شاید همة ما مهرورزی به کودکان را یک نیاز انکارناپذیر بدانیم. اما راه‌ها و شیوه‌های مهرورزی برایمان مبهم باشد. در یک تقسیم‌بندی کلی، ابراز محبت به رفتاری و گفتاری تقسیم می‌شود.

- ابراز رفتاری

اقدامات عملی و رفتاری، از قبیل روی زانو نشاندن، در آغوش گرفتن، بوسیدن، سواری دادن و بعضی وقت‌ها کنار کودکان خوابیدن، هدیه دادن، بازی کردن و بر سر آن‌ها دست نوازش کشیدن است که در بسیاری از روایات مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. برخی از این روایات را با هم مرور می‌کنیم:

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «احبوا الصبیان و ارحموهم.» (طبرسی،1408ق: ص231)

- امام علی (ع) از خاطرات شیرین دوران کودکی خویش چنین یاد می‌کند: هنگامی که پیامبر اکرم (ص) در اوان کودکی مرا به خانه خویش برد، همیشه مرا در دامنش می‌نشاند. مرا به سینة خود می‌فشرد. هر وقت می‌خواست بخوابد و من فاصله‌ام با پیامبر زیاد بود و خوابم نمی‌برد، وی مرا نزدیک بستر خویش می‌برد. بعضی وقت‌ها دستش را به صورت من و بدنش را با بدن من تماس می‌داد. حتی کاری می‌کرد که من وی را استشمام کنم. (نهج‌البلاغه، 1379: خ192)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:37 | چاپ مطلب

مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

مقاله ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

مقدمه:

فرایند یکپارچه منطقی (RUP) یک اسلوب سیستمهای اطلاعاتی است که امروزه در وسیع‏ترین حالت استفاده می‏شود. طراحان اصلی آن سه نفر هستند به نامهای ایوار یاکوبس، جرادی بوچ و جیمز رامبو، که همچنین زبان نمونه‏سازی یکپارچه را هم طرح کرده‏اند. این فرایند اساساً مبتنی بر خط مشی (روش) اریکسون، ابجکتوری و خط مشی منطقی (عقلانی) است که در سال 1995 با فرایند ابجکتوری منطقی ترکیب شدند. زبان مدل سازی (نمونه‏سازی) یکپارچه به همراه تجربه‏ای از شرکت Rational، فرایند یکپارچه منطقی را تشکیل داد.

فرایند یکپارچه یک فرایند توسعه نرم‏افزاری است که مجموعه‏ای است از فعالیتهای مورد نیاز برای تبدیل نیازمندیهای کاربران به یک سیستم نرم‏افزاری، اما به عنوان یک چارچوب کلی فرایند هم دیده می‏شود که می‏تواند برای مقاصد مختلف، اختصاصی شود.

سه وجه فرایند یکپارچه عبارتند از:

- حالت کاربری(استفاده)- مورد - حالت متمرکز بر ساختار - و افزایشی

مراحل اصلی برای یک پروژه RUP با توجه به [2 ] عبارتند از:

× گرد هم آورید تیم (گروه) را

× تصمیم بگیرید که کدام سیستم بنا خواهد شد (ظاهراً انتخاب دیگری به جز بنای یک سیستم وجود ندارد)؛

× یک مدل استفاده- مورد و یک مدل اولیه UI را بنا کنید؛

× از توسعه‏های فرایند UML برای بنای یک مدل تحلیل هدف استفاده کنید؛

× از جنبه‏های دیگر متداول UML برای دیاگرامهای طراحی، دسته‏بندی، حالت و مرحله و نظایر اینها استفاده کنید؛

× در حین اختصاص دسته‏ها به واحدها و بسته‏ها، به معماری آنها توجه دقیق کنید؛

× طرح خود را به وسیله مدل استفاده- مورد آزمایش کنید این کار نتایج عالی را خواهد داد؛

× طرح را به عمل درآورید.

عنصر1: وضعیت مسئله:

این روش شناسی به مفهوم، مرتبط است. این امر به خصوص در دو جریان کاری اصلی یعنی نیازمندیها و تحلیل، که مهمترین عوامل در فاز اول (شروع، جزئیات) هستند، دیده می‏شود اما همه اینها در طول فرایند قرار دارند به خاطر طبیعت ذاتی آن.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:31 | چاپ مطلب

سوخت هسته ای و فرایند آن

سوخت هسته ای
و فرایند آن

سوخت هسته ای و فرایند آن

پسماندهای هسته‌ای

بازفرآوری سوخت مصرف شده

پسماندهای سطح بالای مربوط به بازفرآوری‌

انبار و دفع سوخت مصرف شده به عنوان “پسماند”

دفع پسماندهای جامد

- راکتورهای از کار انداخته شده

هزینه های خارجی- پیامدهای زیست محیطی، بهداشتی و امنیتی

اثرات زیست محیطی

اثر گل خانه ای

اثرات بهداشتی و پرتوها

اثرات ژنتیکی

پسماندهای هسته‌ای

]علی رغم سابقه به وضوح ایمن در طول نیم قرن گذشته، امروزه یکی از بحث برانگیزترین جنبه های چرخه سوخت هسته ای مسئله مدیریت و دفع پسماندهای پرتوز است[.

P1 مشکل ترین مسئله، پسماندهای سطح بالا هستند، و دو سیاست مختلف برای مدیریت آنها وجود دارد:

· بازفرآوری سوخت مصرف شده برای جدا کردن آنها (که با شیشه ای کردن و دفع کردن آنها ادامه می یابد) یا

· دفع مستقیم سوخت مصرف شده دارای پرتوزایی سطح بالا به صورت پسماند.

]پسماندهای هسته ای اصلی در سوخت راکتور سفالی محفوظ باقی می مانند[.

P2 همانطور که در فصل‌های 3و4 به طور خلاصه گفته شد، “سوزاندن” سوخت در قلب راکتور محصولات شکافتی تولید می کند به مانند ایزوتوپ های مختلف باریم، استرونسیم، نریم، ید، کریپتون و گرنون (Ba، Sr، Cs، I، Kr، Xe). بیشترین ایزوتوپ‌های شکل گرفته به صورت محصولات شکافت در سوخت به شدت پرتوزا هستند و متعاقباً عمرشان کوتاه است.

P3 علاوه بر این اتم های کوچکتر به وجود آمده از شکافت سوخت، ایزوتوپ‌های ترااورانومی مختلفی هم با جذب نوترون تشکیل می شوند. از جمله اینها پلوتونیوم- 239، پلوتونیوم- 240 و پلوتونیوم- 241[1]، به علاوه محصولات دیگری هستند که از جذب نوترون توسط u-2381 در قلب راکتور و سپس تلاشی بتا به عمل می آیند. همه اینها پرتوزا هستند و به غیر از پلوتونیوم شکافت پذیر که “می‌سوزد”، در سوخت مصرف شده ای که از راکتور برداشته می شود باقی می مانند. ایزوتوپ های ترا اورانیوم و دیگر اکتنیدها[2] بیشترین قسمت از پسماندهای سطح بالای با طول عمر زیاد را شکل می دهند.

P4 در حالی که چرخه سوخت هسته ای صلح آمیز، پسماندهای مختلفی تولید می‌کند، این پسماندها “آلودگی” به شمار نمی آیند، زیرا در عمل همه آنها نگهداری و مدیریت می شوند، در غیر این صورت است که خطرناک خواهند بود. در حقیقت توان هسته ای تنها صنعت تولید انرژی است که مسئولیت کامل همه پسماندهایش را برعهده گرفته و هزینه آن را به طور کامل بر قیمت تولیداتش اضافه می کند. وانگهی هم اکنون مهارت های به دست آمده در مدیریت پسماندهای غیر نظامی در حال شروع به اعمال شدن به پسماندهای نظامی است که یک مشکل محیط زیستی جدی در چند نقطه جهان ایجاد کرده است.

]پسماندهای پرتوزا مواد گوناگونی را شامل می شوند که از جهت محافظت مردم و محیط زیست اقدامات متفاوتی را طلب می کنند. مدیریت و دفع آنها از نظر فن آوری سر راست است[.

P5 این پسماندها براساس مقدار و نوع پرتوزایی موجود در آنها معمولاً به سه دسته تحت عنوان های پسماندهای سطح پایین سطح متوسط و سطح بالا دسته بندی می‌شوند.

P6 عامل دیگر در مدیریت پسماندها مدت زمانی است که آنها ممکن است خطرناک باقی بمانند. این زمان به نوع ایزوتوپ های پرتوزای موجود در آنها و به خصوص مشخصه نیمه عمر هر یک از این ایزوتوپ ها بستگی دارد. نیمه عمر مدت زمانی است که طی می شود تا یک ایزوتوپ پرتوزا نیمی از پرتوزائیش را از دست بدهد. پس از چهار نیمه عمر سطح پرتوزایی به مقدار اولیه آن و پس از هشت نیمه عمر به آن می رسد.

P7 ایزوتوپ های پرتوزای مختلف نیمه عمرهایی دارند که از کسری از ثانیه تا دقیقه‌ها، ساعات یا روزها، حتی تا میلیون ها سال گسترده شده اند. پرتوزایی با گذشت زمان، همانطور که این ایزوتوپ ها به ایزوتوپ های پایدار غیر پرتوزا تلاش می کنند کم می شود.

P8 آهنگ تلاشی یک ایزوتوپ با عکس نیمه عمرش متناسب است. یک نیمه عمر کوتاه به معنای تلاشی سریع است. بنابراین، برای هر نوع پرتوزایی، شدت پرتوزایی بالاتر در یک مقدار ماده داده شده مستلزم کوتاه‌تر بودن نیمه عمر است.

P9 سه اصل کلی برای مدیریت پسماندهای پرتوزا بکار گرفته می شود:

· تغلیظ و نگهداری concentrate-and-cantain

· تضعیف و پراکنش dilute- and disparoe

· تأخیر و تلاش delay-and-decay

P10 دو تای اول در مورد مدیریت پسماندهای غیر پرتوزا هم به کار می روند. پسماندها یا تغلیظ شده و سپس متروی می شوند، یا (برای مقادیر خیلی کم) تا سطح قابل قبولی تضعیف شده و سپس به محیط زیست باز گردانده می شوند. با این وجود تأخیر و تلاشی منحصر به مدیریت پسماندهای پرتوزاست و به این معنی است که پسماند ذخیره و اجازه داده می شود که پرتوزایی آن از طریق تلاشی طبیعی ایزوتوپ‌های موجود در آن کم شود.

]در چرخه سوخت هسته ای غیرنظامی توجگه اصلی بر پسماندهای سطح بالاست که حاوی محصولات شکافت و عناصر ترا اورانیومی تشکیل شده در قلب راکتور هستند[.
خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: سوخت، هسته، فرایند، آن
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:56 | چاپ مطلب

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی

چکیده :

با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند یا خیر.

به همین منظور در شهر کرج و منطقه عظیمیه خانواده هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند . برای انتخاب افراد نمونه 4 مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر کرج انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند.

مقدمه

گردشگری فعالیتی است که توسط افراد پیش می رود که معمولاً از آن لذت برده می شود و برای درک بهتر این پدیده می باید ، رفتار افراد را بشناسیم( مینیچیو و مویزا 2009[1] ). با توجه به رقابت صنعت گردشگری ، فهم فرایند تصمیم گیری گردشگران مورد توجه بسیار زیاد بازاریابان است . یک جنبه از این فرایند ، تأثیر فرزندان بر انتخاب مقصد است ، در حالیکه این مقوله در زمینه ی گردشگری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( کاری و وسلی و ساترلند 2007[2]) . تصمیم انتخاب مقصد که تعطیلات و سفر تفریحی باید در آن گذرانده شود ، ریسک زیادی دارد(مینیچو و مویزا 2009).رفتار انتخاب مقصد می تواند توسط یک ارزیابی ساده و فرایند انتخاب نشان داده شود . هر فرد گزینه هایی را یافته و ارزیابی می کند و گزینه ای در نهایت انتخاب می شود که ارزش بیشتری برای همه افراد درگیر در سفر دارد (کوپلمن 1978[3]). به نحو چشمگیری به نظر می رسد که مطالعات انجام شده در زمینه ی نقش فرزندان در تصمیم گیری فعالیت سفرهای تفریحی و تعطیلات ، کافی نیست و فرصتی است تا در این حوزه به فعالیت بیشتر بپردازیم


[1] Minciu, Moisa[2] Currie, Wesley, Sutherland[3] Koppelman

بخشی از متن

نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :

  1. تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
  2. افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی 2001)

همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام 2004، نیکرسون و جروسکی 2001). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی2001).

ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران [1]2001، آسائل [2]1998، مورگان [3]1996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:

  1. بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
  2. جستجوی اطلاعات
  3. ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها

تصمیم نهایی خرید (لین وو 2007[4] ، هنلن و همکاران[5] 2005 ).


[1] Blackwel et al[2] Assael[3]Morgan[4]Lin wu[5]Hanlen et al

جنکینز 1979گزارش داد که 35-20 درصد از والدین تأثیر فرزندشان را در مقوله ی تعطیلات در انتخاب زمان، مقصد ، اقامت و فعالیت ها، قوی دانسته اند.جنکینز1979، ونگ و همکاران 2003).

در زمینه ی گردشگری لذت و خوشایند فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و همانطور که ریان [1](1992) و جونز و جیموتی[2](2002) ذکر کردند به معنی قدرت تأثیر مستقیم در فرایند های تصمیم گیری است(گرام 2004).

کوچکترین فرزندان با حضور صرفشان و نیاز ها و محدودیت های خاصشان به طور غیر مستقیم بر تصمیمات والدینشان تآثیر دارند به طوریکه تقاضا ها و و محدودیت های خاص آن ها نسبت به آن چه که خانواده می تواند یا نمی تواند انجام دهد موثر است (هارتل و گرام 2004).

تورنتون و همکاران می نویسند ، رضایت فرزندان به شدت توسط والدین اندازه گیری (رتبه بندی) می شود و اگر فرزندشان دوست نداشته باشد که از سایتی بازدید کند ، احتمال راضی بودن او کم است. . رایان 1992 نتیجه می گیرد ، فرزندان می توانند به عنوان کاتالیست هایی در ایجاد بازدید از یک جاذبه [یک مقصد تفریحی]در نظر گرفته شوند. این نشان می دهد که کودکان به طور غیر مستقیم قدرتمندند ، حتی اگر این قدرت کمتر از قدرت تصمیم مستقیم باشد(گرام 2004).تورنتون و همکاران (1997) می نویسند ، تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات یک فرایند پیچیده از مذاکره میان افراد با قدرت های نامساویِ تأثیر است (گرام 2004).


[1]Ryan[2]Jones ,Jimoty

پرسش های اصلی و فرعی

پرسش اصلی:

  • آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟

پرسش های فرعی:

  • تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
  • تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
  • کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
  • از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟

فهرست

عنوان صفحه

فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. 11

1.1مقدمه. 12

1.2بیان مسئله. 13

1.3اهمیت و ضرورت موضوع. 16

1.4گزاره های تحقیق.. 20

1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی.. 20

1.4.2فرضیه های تحقیق.. 20

1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 20

1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 21

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 23

2.1مقدمه. 24

2.2تصمیم گیری کلی.. 25

2.3تصمیم گیری مصرف کننده. 29

2.3.1تئوری های کلاسیک.. 29

2.3.2تئوری های پست مدرن. 30

2.4مراحل تصمیم گیری.. 32

2.5تصمیم گیری خانوادگی.. 35

2.5.1پیوستگی گروه 40

2.5.2توزیع نقش ها 40

2.6تصمیم گیری سفر تفریحی و تعطیلات در خانواده. 43

2.7فرزندان و تعطیلات.. 46

2.8فرزندان و تصمیم گیری.. 48

2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. 51

2.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. 56

2.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. 58

2.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 60

2.12.1سن فرزندان. 60

2.12.2جنسیت فرزندان. 61

2.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان. 62

2.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 62

2.14سفرهای تفریحی خانوادگی.. 63

2.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد : 64

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 76

-1. 3مقدمه. 77

3-2. روش انجام پژوهش... 77

3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. 77

3-4. جامعه آماری پژوهش... 78

3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78

3-6. روش گردآوری داده‌ها 79

3-6-1 مطالعه کتابخانه‌ای.. 79

3-6-2 مطالعه پیمایشی.. 80

3-7اعتبار سنجی ابزار. 80

3-8. روش تحلیل داده ها 81

فصل چهارم :یافته های پژوهش... 82

-4.1 مقدمه. 83

4.2 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 84

4.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها 89

4-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها 96

4.5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 104

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. 108

5.1 مقدمه. 109

5.2 یافته ها 110

5.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 116

پیوست ها 117

Abstract: 120

فهرست منابع ...............121خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:55 | چاپ مطلب

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز


چکیده :

در هیدرولوژی کاربردی، پیش بینی پیک سیلاب یـک آبراهـه یـا رودخانـه بـه علـت وابسـتگی زمـانی و مکـانیمتغیرهای هیدرولوژیکی نظیر پارامترهای هواشناسی و تغییر پـذیری مکـانی توپـوگرافی، نـوع خـاک و کـاربریاراضی فرایندی بسیار پیچیده است. در مدل های هیدرولوژیکی یکپارچه برای دسترسی بـه یـک شـرایط سـاده ،خصوصیات حوضه آبریز در کل گستره آن بطور یک جا در نظر گرفته می شود و میـانگین یـا براینـد هـر یـک ازپارامترها برای ورود به مدل و محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. حـال آنکـه مـدل هـای تـوزیعی، تغییـراتمکانی کلیه خصوصیات حوضه آبریز را در سراسر آن مورد توجه قرار می دهنـد . در سـال هـای اخیـر اسـتفاده ازمدل های توزیعی در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب رشـد چشـمگیری داشـته اسـت. پیشـرفت درسرعت پردازش داده ها و بکارگیری مدل رقومی ارتفاعی(DEM) ، داده هـای نـوع خـاک و کـاربری اراضـی درقالب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، زمینه مناسبی را در تحقیقات هیدرولوژیکی برای نگرش مکانمنـد بـهمسائل مرتبط با چرخه هیدرولوژیکی و حل معادلات ریاضی حاکم بر آن فراهم ساخته است.

در مدل های هیدرولوژی با ساختار رستری، حوضـه توسـط شـبکه ای از سـلول هـا بـه اجـزاء کـوچکتر تقسـیممی شود و پارامترهای مدل بر پایه خصوصیات فیزیکی زمین، خاک و پوشش گیاهی که در هر سلول وجـود داردبه آن نسبت داده می شود. بارندگی و سایر داده های هواشناسی نیز بر هر سلول اعمال شده و رواناب حاصـله درمسیر جریان تا آبراهه روندیابی می شود. با این روش مدل توزیعی قادر اسـت فراینـدهای هیـدرولوزیکی حوضـه آبریز را با در نظر گرفتن تغییرات مکانی و زمانی پارامترها مورد پردازش قرار دهد.

در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن بیان معادلات حاکم بر مدل های توزیعی و نحوه عملکرد آنها، چگـونگیبکارگیری مدل توزیعی در برآورد سیلاب حوضه های آبریز بر پایه سامانه اطلاعـات جغرا فیـایی (GIS) و توانـاییاین مدل ها در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب مورد مطالعه قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات ................................................................................................................................................2

1-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 3

1-2- فواید مدل سازی به روش توزیعی ...................................................................................................... 4

1-3- معرفی مدل توزیعی .............................................................................................................................. 5

1-4- بیان ریاضی مدل توزیعی ..................................................................................................................... 7

1-5- فرایند تشکیل جریان سطحی ............................................................................................................. 9

1-5- 1- مازاد نفوذ ............................................................................................................................... 9

1-5- 2- مازاد اشباع ............................................................................................................................ 12

1-6- زبری هیدرولیکی ................................................................................................................................... 13

1-7- شبکه آبراهه ای و قدرت تفکیک مکانی ........................................................................................... 14

1-8- توزیع مکانی بارش ................................................................................................................................. 14

1-9- واسنجی مدل توزیعی ........................................................................................................................... 15

1-10- اهداف تحقیق ...................................................................................................................................... 15

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته .......................................................................................................... 17

2-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 18

2-2- استفاده از مدل های توزیعی در شبیه سازی فرایند تشکیل جریان سطحی ............................ 18

2-2- 1- سابقه تحقیق در زمینه مدل توزیعی GSSHA ............................................................. 21

2-3- سابقه تحقیق در زمینه مقایسه مدل های توزیعی و یکپارچه ...................................................... 23

فصل سوم: مبانی RS ،GIS وکاربرد آنها در مدل های توزیعی ............................................................... 25

3-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 26

3-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ................................................................................................... 27

3-2- 1- تعریف ..................................................................................................................................... 27

3-2- 2- ساختار داده ها در GIS ....................................................................................................... 30

3-2- 3- تصویر سازی .......................................................................................................................... 31

3-2- 4- مدلهای ارتفاعی رقومی ....................................................................................................... 32

3-2- 5- استخراج شبکۀ آبراهه ها از DEM .................................................................................... 33

3-3- ماژولهای ارائه شده برای پردازش داده های هیدرولوژیک ............................................................. 34

3-3- 1- ماژولهای هیدرولوژیک ARC/INFO .............................................................................. 34

35 ....................... GRASS (Geographic Resource Analysis Support System) -2 -3-3

36 ............................................................................ HEC-GeoHMS و HEC-GeoRAS -3 -3-3

36 .............................................................................. CRWR-PrePro و HECPREPRO -4 -3-3

37 ......................................................... TOPographic ParameteriZation (TOPAZ) -5 -3-3

37 ................................................................... Watershed Modeling System (WMS) -6 -3-3

3-4- مدلهای توزیعی حوضه های آبریز ........................................................................................................ 38

39 ......................................................................................................................... AGNPS 98 -1 -4-3

39 ............................................................................................................................. CASC2D -2 -4-3

41 ................................................................................................................................ GSSHA -3 -4-3

41 .............................................................................................. HEC-HMS و HEC-RAS -4 -4-3

42 ............................................................. Systéme Hydrologiaue Européen (SHE) -5 -4-3

43 .................................................................................................................................. SWAT -6 -4-3

44 .................................................................................................................... TOPMODEL -7 -4-3

3-5- سنجش از دور ( RS ) ......................................................................................................................... 44

3-5- 1- تعریف ..................................................................................................................................... 44

3-5- 2- مزایای سنجش از دور ......................................................................................................... 45

3-5- 3- علائم طیفی پدیده ها ........................................................................................................ 46

3-5- 3-1- انعکاس طیفی گیاهان .............................................................................................. 47

3-5- 3-1-1- شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده ( NDVI ) ...................................... 48

3-5- 3-2- انعکاس طیفی خاک ................................................................................................. 49

3-5- 3-3- انعکاس طیفی آب ..................................................................................................... 50

3-5- 4- سیستم های سنجش از دور .............................................................................................. 51

3-5- 4-1- سری ماهواره های لندست ...................................................................................... 51

3-5- 5- تهیه تصاویر رنگی ترکیبی ................................................................................................. 52

3-5- 6- استخراج اطلاعات مفید از داده های دور سنجی .......................................................... 54

3-5- 6- 1- تفسیر چشمی ............................................................................................................ 54

3-5- 6- 2- تجزیه و تحلیل رقومی ............................................................................................ 54

3-5- 6- 2-1- طبقه بندی نظارت شده ..................................................................................... 55

3-5- 6- 2-2- روشهای طبقه بندی بدون نظارت .................................................................... 57

فصل چهارم: مدل سازی فرایند تشکیل رواناب سطحی ........................................................................... 58

4-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 59

4-2- مدل توزیعی GSSHA .......................................................................................................................... 59

4-2- 1- روندیابی صریح جریان در کانال .................................................................................... 62

4-2- 2- روندیابی جریان سطحی .................................................................................................. 64

4-2- 3- مدل نفوذ گرین و امپت ................................................................................................... 67

4-3- مدل یکپارچه کلارک ............................................................................................................................ 69

4-3- 1- روش نفوذ سازمان حفاظت خاک (SCS) ........................................................................ 70

4-3- 2- روندیابی رواناب ..................................................................................................................... 70

4-4- مدل شبه توزیعی کلارک توسعه یافته ............................................................................................ 72

4-5- شبیه سازی بارش در مدل توزیعی .................................................................................................... 74

4-5- 1- روش وزن دهی معکوس فاصله ......................................................................................... 75

4-6- واسنجی و اعتبارسنجی ......................................................................................................................... 77

4-6-1- تابع هدف ............................................................................................................................... 78

4-6-2- واسنجی دستی ..................................................................................................................... 79

4-6-3- واسنجی خودکار ................................................................................................................... 81

فصل پنجم: منطقه مطالعاتی .......................................................................................................................... 82

5-1- معرفی منطقه مطالعاتی ........................................................................................................................ 83

5-2- برآورد نفوذپذیری و شماره منحنی بصورت توزیعی ....................................................................... 84

5-2- بارش و سیلاب ....................................................................................................................................... 89

5-2- 1- دادههای همزمان بارش– رواناب ....................................................................................... 91

فصل ششم: شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه مطالعاتی با استفاده از مدل های GSSHA،

101 ................................................................................................................................... Clark و ModClark

6-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 102

6-2- اجرای مدل توزیعی GSSHA در منطقه مطالعاتی ..................................................................... 102

6-3- اجرای مدل شبه توزیعی ModClark در منطقه مطالعاتی ....................................................... 108

6-4- اجرای مدل یکپارچه Clark در منطقه مطالعاتی .......................................................................... 111

6-5- واسنجی مدل ها ..................................................................................................................................... 113

6-5- صحت سنجی مدل ها ........................................................................................................................... 130

فصل هفتم ........................................................................................................................................................... 135

7-1- نتیجه گیری ............................................................................................................................................ 136

7-1- پیشنهادات ............................................................................................................................................... 137

منابع

منابع فارسی

منابع لاتینخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:52 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی طراحی فرایند تولید در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

هدف تحقیق: آشنایی با صنعت و ایمن سازی محیط کار و طراحی و ساخت قالبهای برش.

مانند تمامی مباحث طراحی ابزار اصول بر سر جای خود باقی است و این اصول باید توسط هر کارآموز جدی فرا گرفته شود هنگامیکه این اصول جزئی از روش تفکر عادی یک طراح شد آنگاه روش های میانبر و غیر معمول را نیز می توان به کار گرفت.

همچنین باید مورد خود طراحی قالب مراحلی که طراح قالب جهت سازماندهی قطعات مختلف از نظر شکل و اندازه به کار می برد و ترکیب و مونتاژ قطعات تا رسیدن به مجموعة‌ تعریف شده ای به نام قالب نیز مطالبی را دانست و نیز باید دانست که برای شروع طراحی قالب مراحل مشخصی را باید طی کرد.

1- یک طراحی خوب

2- کار با سرعت و بدون زحمت بسیار

3- تصحیحهای کم

4- ظاهر مرتب و منظم نقشه ها

5- قطعات قوی تر و با استحکام در قالب.

نتیجه: همچنین اشیای هر چه بیشتر دانشجویان با صنعت که با گذراندن دوره ی کارآموزی می توانند علاوه بر علم تئوری به علم فنی و عملی نیز دست یابند ونیز با توجه به عنوان رشته ی تحصیلی خود بتواند پروسه ی صنعتی را بررسی کند. و راهکارهایی جهت بهتر سازی محیط کار و کار با دستگاههای صنعتی جهت ایمن سازی هر چه بیشتر محیط کار انجام داد.

با CNC شدن ماشین می توان یک ماشین را چند کاره نمود مثلاً از ماشین تراش معمولی کار درل و فرز را نتیجه گرفت و لذا به این دلیل و به دلیل سرعت زیاد تولید ماشین تعداد ماشین های کارخانه را برای یک ظرفیت تولیدی معین کاهش داد که در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری غالباً در مجموع کمتر می شود و هزینه برق و اپراتور و سایر اقلام جنبی کاهش می یابد. ضمناً چون قطعه در یک مرحله برای خیر عملیات تنظیم و مرجع یابی می شود دقت تولید بالاتر می رود.

چون ماشین CNCمی تواند سریعاً برای تولید جدید آماده شود نیازی نیست قطعات زیادی را در یک مرحله تولید نمود.

و نیز با اهداف اتحادیه و تدابیر ایمنی و امنیتی می توان از حوادثی که در صنعت اتفاق می افتند جلوگیری کرد. که همه ی این تدابیر ملزم به هزینه کردن نفر اول کارخانه یعنی رئیس شرکت و اجرایی این تدابیر توسط مسئولین زیربط و همیاری کارگران به این تدابیر می باشد.

معرفی کارخانه

- شرکت میثاق ماشین قرن در جاده قدیم کرج خیابان 15 با سابقه ی بیش از 30 سال در جهت تولید قطعات ماشین آلات و سرویس دهی به شرکت هایی نظیر ایران خودرو ، سایپا دیزل – ساپکو – کرمان خودرو سازه گستر و دیگری کارخانه ها می باشد این شرکت قطعات مورد استفاده در ماشین ها اعم از سواری و باری و نیز طراحی انواع پرس ها و قطعات وزارت دفاع و نیز تراش کاری و فرز کاری انواع صفحات پولادی را انجام می دهد.

همچنین کارهای بازرسی در مورد قطعات ساخته شده توسط شرکت های مختلف را نیز توسط مهندسان بازرس نیز بر عهده دارد و می تواندبا دستگاههای فرز با اندازة 5/18 متری و میز قطعه گیر در اندازه های cm 170 300 600 cm 85 240 500 و پرسهای 200 و 1000 تن قطعات را پرس کند و دستگاه بورینگ با میز گردان و کارگیر cm 180 180 350 می تواند کارهای سوراخ کاری از بقل و تا عمق cm100/1 سوراخ کند و همچنین دستگاه دریل رادیال با بازوی cm250 و ارتفاع cm180 و جابجایی cm170 می تواند قطعات را بصورت عمودی سوراخ کاری کند.

هدف گزارش: آشنایی هر چه بیشتر با محیط های صنعتی و کارایی ماشینهای فرز CNC و NC و بورینگ رادیال و پرسهاو دانستن جزئیات ماشین ها و آشنایی با چگونگی کار دادن به دستگاه می باشد.

و در مموع بررسی موارد ناایمن در کارخانه و تهیه چک لیست بازرسی ایمنی جهت ایمن سازی محیط کار و نیز طراحی قالب های برش می باشد.

معرفی کارخانه و اهداف گزارش:

شرکت میثاق ماشین قرن در تهران – جادیه قدیم کرج – 65 متری فتح کوچه 15 تاسیس گردیده است این شرکت افتخاری از قبیل 30 سال سابقه خدمات رسانی را در پروندة خود دارد. این شرکت با سابقه بیش از 30 سال در جهت تولید قطعات ماشین آلات سرویس دهی به شرکت هایی نظیر ایران خودرو سایپا دیزل، ساپکو، ساپکو کرمان خودرو سازه گستر و دیگر کارخانه ها می باشد . این کارخانه قطعات مورد استفاده در ماشین آلات صنعتی و خودروهای سواری و باری و نیز طراحی انواع پرسها در تنا‍ژ مختلف و ادوات وزارت دفاع و نیز تراشکاری انواع صفحات ریلها قطعات نظامی و همچنین کارهای سوراخکاری بقلتراشی کفتراشی پرس را برای عموم را نیز انجام می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 09:56 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران


مقدمه

مدیریت‌ ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship Management است. رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز مؤفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» این اصل قدیمی است که «همیشه حق با مشتری است». در چند سال اخیر، افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این زمینه در گیر شده اند و مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش بالاتر به مشتری است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، 1385، ص1).

سازمان ها و تشخیص داده اند که مشتریان مهم ترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، 1385، ص1).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1مقدمه ............................................................................................................... 2

1-2مساله اصلی تحقیق .......................................................................................... 3

1-3 تشریح و بیان موضوع ................................................................................... 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق..................................................................................... 4

1-5 مدل تحقیق....................................................................................................................5

1-6 فرضیات تحقیق .............................................................................................. 6

1-7 اهداف اساسی از انجام تحقیق ....................................................................... 6

1-8 قلمرو انجام تحقیق ......................................................................................... 6

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ............................................................... 7

1-10 محدودیتهای تحقیق..................................................................................................8

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ........................................................................................................... 10

بخش اول : تعیین فاکتورهای مدیریت ارتباط با مشتری

2-2 تاریخچه‌ پیدایش و تکامل مدیریت ارتباط‌ با مشتری ................................... 12

2-3 تعاریف CRM.............................................................................................. 13

2-3-1 اهداف CRM........................................................................................... 16

2-3-2 اصول CRM........................................................................................... 17

2-3-3 مؤلفه‌های CRM..................................................................................... 17

2-3-3-1 مشتری ............................................................................................... 18

2-3-3-2 روابط ................................................................................................. 18

2-3-3-3 مدیریت ............................................................................................... 18

2-3-4 فواید مدیریت ارتباط با مشتری .............................................................. 19

2-3-5 فرآیندهای اصلی CRM.......................................................................... 20

2-3-6 چرخه فرآیند CRM................................................................................ 23

2-3-6-1 کشف دانستنی‌های ............................................................................. 24

2-3-6-2 تعامل با مشتری ................................................................................. 25

2-3-6-3 برنامه‌ریزی بازار ............................................................................... 25

2-3-6-4 تجزیه و تحلیل و بالانس .................................................................... 25

2-3-7 ارزیبی آمادگی سازمان‌ها برای اجرای CRM....................................... 26

2-3-8 گام‌های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ....................... 30

2-3-9 ساختار سازمان برایمدیریت ارتباط با مشتری ...................................... 31

2-3-9-1 مدیر بازاریابی CRM......................................................................... 32

2-3-9-2 بخش تحلیل بازاریابی ......................................................................... 33

2-3-9-3 مدیریت عملیاتی .................................................................................. 33

2-3-9-4 مدیریت بخش‌بندی و تفکیک ............................................................... 33

2-3-9-5 مدیریت کانالهای ارتباطی ................................................................... 34

2-3-9-6 کارکنان .............................................................................................. 35

2-3-10 فن آوری CRM.................................................................................... 37

2-3-11 راه حل تلفیقی CRM............................................................................ 40

2-3-12 وضعیت موجود CRM......................................................................... 41

2-3-13 فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول .................................... 41

2-3-13-1 فرآیندهای مشتری محور ................................................................ 42

2-3-13-2 ارتباط چهره به چهره ...................................................................... 42

2-3-14 CRM عملیاتی ..................................................................................... 43

2-3-14-1 اهداف CRM عملیاتی ..................................................................... 43

2-3-14-2 مزایای CRMعملیاتی ...................................................................... 44

2-3-14-3 شاخه‌های CRM عملیاتی ............................................................... 44

2-3-14-3-1 خودکارسازی کادر فروش ......................................................... 44

2-3-14-3-2 پشتیبانیو خدمات مشتری ............................................................ 45

2-3-14-3-3 خودکارسازی بازاریابی سازمان ............................................... 45

2-3-15 CRM تحلیلی ....................................................................................... 46

2-3-15-1 ویژگیهای CRM تحلیلی .................................................................. 47

2-3-15-2 مزایای CRM تحلیلی ...................................................................... 48

2-3-16 CRM مشارکتی .................................................................................. 48

2-3-16-1 مزایای CRM مشارکتی ................................................................. 49

2-3-16-2 چرخه حیات مشتری ........................................................................ 52

2-3-17 CRM دربانکداری ............................................................................... 52

بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر CRM

2-4 تعریف بازاریابی .......................................................................................... 54

2-5 ارزش مشتری ............................................................................................. 54

2-5-1 پییش نیازهای مدل ارزشی ..................................................................... 55

2-5-2 نظام ارزشی ............................................................................................ 55

2-5-3 انواع مشتری از نظر رفتاری .................................................................. 55

2-5-4 انواع مشتری از نظر قدمت ..................................................................... 56

2-5-5 تقسیم بندی مشتری از نظر میزان درآمد و سودآوری ......................... 56

2-5-5-1 مشتریان فعال .................................................................................... 57

2-5-5-2 مشتریان غیر فعال ............................................................................. 57

2-5-5-3 مشتریان احتمالی یا بالقوه .................................................................. 57

2-5-5-4 مشتریان حدسی ................................................................................. 57

2-5-5-5 دیگران ................................................................................................ 57

2-5-6 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم مشتری .......................................... 58

2-6 مشتری وفادار ............................................................................................. 62

2-6-1 قانون پاره‌تو یا خانون 20-80................................................................ 62

2-6-2 تعریف وفاداری مشتری ......................................................................... 62

2-6-3عوامل موثر بر وفاداری مشتری ............................................................. 63

2-6-4 سطوح وفاداری ....................................................................................... 63

2-6-5 مفهوم رضایت مشتری ........................................................................... 64

2-6-6 اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری .................................................. 65

2-6-7 وفاداری ابزاری ...................................................................................... 65

2-6-8 وفاداری انگیزشی ................................................................................... 65

2-6-8-1 تغییر رفتاری ...................................................................................... 66

2-6-8-2 رفتار نامنظم ....................................................................................... 66

2-6-8-3 رفتار چند گانه ................................................................................... 66

2-6-9 ماتریس وفاداری با رویکرد چند بخشی ................................................. 66

2-6-10 اندازه‌گیری وفاداری مشتری ............................................................... 67

2-6-11 شبکه سودآوری بالقوه ........................................................................ 68

2-6-12 رابطه بین وفاداری و رضایتمندی ....................................................... 70

2-6-13 وفاداری یک فرد به بانک ...................................................................... 74

2-6-14انواع وفاداری ........................................................................................ 78

2-6-15 فرآیند رویگردانی مشتری .................................................................... 81

2-7 تعریف خدمات ............................................................................................. 81

2-7-1 تفاوت بین کالا و خدمات ......................................................................... 81

2-7-2 سازمانهای خدماتی و CRM.................................................................. 82

2-7-3 ویژگی‌های خدمات .................................................................................. 83

2-7-4 تعریف کیفیت ........................................................................................... 84

2-7-5 کیفیت کالا کیفیت خدمات بانکی ............................................................... 86

2-7-5-1 کیفیت عملیاتی یا فرآیند ...................................................................... 89

2-7-5-2 کیفیت ستاره یا فنی ............................................................................ 89

2-7-5-3کیفیت فیزیکی ....................................................................................... 90

2-7-5-4 کیفیت و ارتباط یا تعاملات ................................................................. 90

2-7-5-5 کیفیت در سازمان .............................................................................. 90

2-6-6 ابزار اندازه‌گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ........................... 91

2-7-6-1 مقیاس کیفیت خدمت ........................................................................... 91

2-7-6-1-1 اجزای مقیاس کیفیت خدمات ......................................................... 91

2-7-6-2 مدل عملیاتی / فنی کیفیت قدمت .......................................................... 93

2-7-7 مدیریت کیفیت خدمات بانک .................................................................... 94

2-8 روش‌های سنجش ........................................................................................ 96

2-8-1 SERVQUAL....................................................................................... 98

2-8-2 SERVPERF ..................................................................................... 100

2-8-3 SERIMPERF ................................................................................... 101

2-8-4شاخص‌های رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری .......................... 103

بخش سوم : بانک صادرات

2-9 شناخت کلان از بانک صادرات ایران ........................................................ 104

2-9-1 تاریخچه بانک صادرات ایران .............................................................. 105

2-9-2 تعریف بیانیه مأموریت ......................................................................... 106

2-9-3 بیانیه مأموریت بانک صادرات ............................................................. 107

2-9-3-1ارزشهای مندرج در بیانیه مأموریت ................................................. 108

2-9-4 اهداف کلان و برنامه‌های استراتژیک ................................................... 111

2-9-5 برنامه‌های اصلی مدیریتی بهبود در بانک صادرات ............................. 113

2-9-6 عوامل حیاتی موفقیتو مزیت ساز در صنعت بانکداری ........................ 116

2-9-7 بررسی برنامه‌های آتی بانک صادرات در زمینه فناوری اطلاعات ...... 118

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

2-10 پیشینه تحقیق .......................................................................................... 119

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه ........................................................................................................ 127

3-2 روش تحقیق .............................................................................................. 127

3-3 جامعه آماری ............................................................................................ 129

3-4 تعیین حجم نمونه آماری ........................................................................... 129

3-5 روش جمع آوری اطلاعات ........................................................................ 130

3-6 ابزار اندازه‌گیری ....................................................................................... 131

3-7 روایی و پایایی.......................................................................................................134

3-7-1 روایی.................................................................................................................134

3-7-2 پایایی..................................................................................................................134

3-8 فنون آماری مورد استفاده...................................................................................136

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه.......................................................................................................... 140

4-4 سوالات جمعیت شناختی ........................................................................... 140

4-4-1 آمار توصیفی ........................................................................................ 140

4-4-2 آمار استنباطی ...................................................................................... 144

4-5 آزمون فرضیه‌ها ....................................................................................... 148

4-5-1 آزمون فرضیه اول ............................................................................... 149

4-5-2 آزمون فرضیه دوم .............................................................................. 150

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ........................................................................................................ 152

5-2 نتایج آزمون فرضیه اول......................................................................................153

5-3 نتایج آزمون فرضیه دوم.....................................................................................153

5-4 پیشنهادات کاربری .................................................................................... 153

5-5 پیشنهادات پژوهشی جهت تحقیقات آتی .................................................... 155

منابع و ماخذ ..............................................................................................................159

پیوست......................................................................................................................... 162خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 15:05 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 91 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات