X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را داردنقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را دارد.:نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

چکیده

این مطالعه توسط یک مدل میانی اقدام نموده است که در ان عملکرد بالای شیوه های منابع انسانی در کارافرینی سازمانی CE از طریق رفتار شهروندی سازمانی OCB تاثیر می گذارد. در یک نمونه از 139 کشور بیوتکنولوژیکی کوچک تا متوسط در صنعت داروسازی دریافتیم که با عملکرد بالا در شیوه های منابع انسانی به طور مثبت در CE،این رابطه توسط OCB با کارمندان واسطه بوجود می آید. ما در مورد مفاهیم نظری و مدیریتی برای تحقیق مدیریت منابع انسانی اقدام نموده ایم.

کلمات کلیدی:عملکرد بالا در شیوه های منابع انسانی،رفتار شهروندی سازمانی OCB،کارآفرینی سازمانی CE،شرکت های کوچک تا متوسط SME

1-مقدمه

در حال حاضر رقابت شدید جهانی بر اهمیت نوآوری و انعطاف پذیری و پاسخگویی و همکاری برای موفقیت طولانی مدت سازمانی بویژه برای شرکت های فناورانه بوجود آمده است. نشاط ارائه شده توسط رفتارهای نوآورانه و اختیاری سازمان به طور محافظت شده در یک محیط همیشه در حال تغییر است. بهمنظور ادامه وتوسعه،صنعت فناوری بستگی به کارکنان با دانش تخصصی و مهارت هایفناورانه ویا قابلیت های خاص دارد.

به غیر از مدیران منابع انسانی در بررسی عملکرد شیوه های منابع انسانی که به عنوان متغیر مستقل بوده اند،رتبه مدیران اجرایی از CE به عنوان متغیر وابسته بوده و رفتار شهروندی به عنوان متغیر میانی می باشد و همه متغیرهای دیگر نیز کنترل می شوند. 7 نقطه براساس مقیاس لیکرت برای پاسخ استفاده شده است. مقدار 1 مساوی 100%اختلاف نظر و مقدار 2 مساوی 80%اختلاف نظر مقدار 3 مساوی 60%اختلاف نظر و مقدار 4 بی طرف و مقدار 5 مساوی 60% شرایط و مقدار 6مساوی 80 درصدو مقدار مساوی 100%شرایط می باشد

تحقیقات ما در رابطه با عملکر دبالای شیوه های منابع انسانی است که به طور مثبت مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و CEمی باشد. علاوه براین به نظر می رسد که OCB یک نقش محوری در ایجاد شرایط اساسی برای عملکرد بالای شیوه های منابع انسانی ایفا میکند. بنابراین،نتایج ما عملکرد بالای منابع انسانی را با نشان دادن اهمیت اشتغال را گسترش داده است که در آن عوامل ارتباطی برای عملکرد بالای شیوه هایم نابع انسانی دیده می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:42 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی

چکیده:

ما به بررسی چگونگی اداره امور شرکت ها بین سال های 2000 و 2009 می پردازیم. موسسات مالی برای اولین بار در ایالات متحده مورد بررسی از نظر تاثیرگذاری قرار گرفتند و ما حاکمیت بهتری با ریسک پذیری بیش از حد منفی و عملکرد مثبت نسبت به موسسات مالی را پیدا نمودیم. به طور خاص روش وشیوه حاکمیت کل خاص با مجموعه دارایی کمتر عملکرد کمتری داشته واملاک و مستغلات غیر مرتبط کمتر ودارایی های کمتر عملکرد بالایی را نشان داده است. دوم اینکه ما نشان دادیم که حاکمیت بهتر با قوانین زیاد و ذخایری برای وام و دارایی های موسسات مالی حمایت از فرضیه هموار سازی سود را به دنبال دارد. علاوه براین در نتیجه بدون دوره بحران مالی مشابه بوده وتجزیه و تحلیل های مختلفی برای این منظور انجام شده است.

کلمات کلیدی:حاکمیت شرکتی، موسسات مالی،عملکرد، هموارسازی سود،بحران مالی

1-مقدمه:

هدف این مطالعه تعیین نقش حاکمیت شرکتی در درجه بیش از حد ریسک پذیری و عملکرد نهادهای مالی ایالات متحده از سال 2002 تا سال 2009 بوده است. معادلات حاکمیت شرکتی با مشکلاتی ناشی از جدایی مالکیت و کنترل بوده و نشان دهنده مجموعه ای از مکانیزم ها برای جهت دهی و کنترل شرکت است. تجزیه و تحلیل حاکمیت ما براساس این است که چگونه شرکت های بزرگ با منافع شخصی مدیریت محدود می تواند انتخاب ریسک سرمایه گذاری شرکت های بزرگ را داشته و پیامدهای ناشی از آن چگونه موسسات مالی ایالات متحده را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که بسیاری از موسسات مالی در درجه اول نرخ بالاتر بازگشت را دارد،آنها ممکن است ابزارهای مالی مبهم و پیچیده ای را به کار بگیرند و شرکت در اعطای وام های مخاطره آمیز را بدون ارزیابی ریسک مناسب داشته باشند و در نتیجه عدم تقارن در اطلاعات بیشتر وسیستم های مالی بی ثبات تر به وجود می آید. سقوط موسسات مالی و تخلفات در بخش مالی نشان می دهد که سیستم های مالی بسیار توسعه یافته در خطرات سیستماتیک بوده و در معرض ضعف و نادرستی قرار می گیرند. برخی از موارد شکست یا سوء رفتار در صنعت مالی ایالت متحده شامل بانک ایندیمک و بانک واشنگتن و واکوبیا و جی پی مورگان و بسیاری موارد دیگر است. بسیاری از شرکت های بزرگ اخیرا پژوهش هایی را در رابطه با سیستم های حاکمیتی شروع کرده اند و شرکت های مالی سیستماتیک مهم در سراسر جهان بر این موضوع متمرکز شده اند. این مطالعه گسترش دامنه تجزیه و تحلیل را توسط انواع شرکت های مالی در ایالت متحده با طیف وسیعتری از سرمایه گذاری در بازار شروع نموده است. با استفاده از یک شاخص حاکمیتی با تعدادی از ویژگی ها و همچنین اجزای حاکمیت خاص در موسسات مالی ایالات متحده،این تحقیق برای شکاف موجود در تحقیقات گذشته بوده است.اخیرا ناظران بانک ها و بانک های مرکزی نیاز به تاکید بر شیوه های حاکمیت شرکتی موثر در سیستم های بانکی را پیدا کرده اند. که به دلیل شکست و ضعف در سیستم حاکمیت بانکی بوده که کمک به توسعه بحران مالی را داشته است. چگونه حاکمیت شرکتی می تواند مدیریت نظارتی قوی تر و شیوه های بهتری را توسط هیئت مدیره می ارائه کند که بیش از حد ریسک پذیری و عملکرد موسسات مالی را تحت تاثیر قرار دهد. این یک سوال تحقیقات اساسی از اداره امور شرکت های بانک ها بوده و پیشرفت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده که دارای پیامدهای مهمی برای جامعه بوده و از طرف دیگر مطالعات قبلی در مورد حاکمیت شرکتی نشان می دهد که صنعت مالی در سیستم حاکمیت ضعیف اثرات مضری برروی عملکرد و ارزیابی و فرصت طلبی برای دستکاری درآمد شرکت های مالی را به دنبال دارد. شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است انگیزه کافی و کنترل را نداشته باشد تا بتواند ارزش سهام را افزایش دهد. به ویژه این در سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان یک نتیجه در سال 2002 با ارزش بیشتری در ارتباط با شرکت های مالی بوده و کاهش اقدامات خطرناک را به دنبال داشته است. روش دیگر،نیز قابل تصور است که در آن شیوه های حاکمیت شرکتی،بهتر موفق به بهبهود عملکرد شرکت های مالی به دلیل افزایش ریسک پروژه یا هزینه های اجرای حاکمیتی بوده اند که بیش از مزایای ارزش بازار است. به عنوان یک نتیجه،شرکت های مالی ان را به نفع بهبود حاکمیت در نظر می گیرند. اگر آن برای کمک به ریسک پروژه باشد و احتمال بازگشت بهتر را تشخیص می دهد.یک مطالعه توسط برکنز و همکارانش در طول سالهای 2007 تا 2008 انجام شده است که استقلال بیشتر و مالکیت نهادی بزرگتری از شرکت های مالی را با بازده سهام رابطه مند می کند. بررسی رابطه بین مدیر ارشد اجرایی(CEO) و سودآوری بانک های امریکایی نشان می دهد که مخاطرات مالکیت با سهام بزرگتر توسط مدیران بانک با همبستگی سودآوری بالاتری بوده است. به عبارت دیگر مدیران اجرایی توسط یک سری اصول ثروت سهام داران را افزایش داده اند و در نتیجه می توانند جبران خسارت را داشته باشند. به عنوان یک نتیجه می توان گفت که شرکت خود تجربه بازده سهام کمتر را داشته است. در این مقاله فرض ما این است که شیوه های حاکمیت شرکتی برای به حداقل رساندن ریسک پذیری بیشتر بوده وافزایش سوداوری شرکت های مالی در طول دوره از جمله در بحران مالی سال 2008 را داشته است. ریسک پذیری بیش از حد می توند هنگامی رخ دهد که یک شرکت متعهد بدون شرایط کافی با توجه به معاوضه بین ریسک و بازده اقدام کند و احتمال از دست دادن امتیازات خود را دارد. موسسات مالی ضعیف می تواند زیان های بزرگی را در طول یک دوره بحران داشته باشد، اگر آنها قبلا پروژه هایی را با خطرات بیش از حد قبول کرده باشند. در مقابل اداره موسسات مالی که با تعداد بیشتری از مکانیزم های ها برای شناسایی خطرات اقدام می کند،می تواند منجر به صدمه دیدن بازده آتی شده و سرمایه گذاری را مطابق با اهداف خود دنبال کند. بنابراین یک موسسه مالی می تواند برخی از پروژه های خطرناک را حذف نموده و تمرکز بر ایجاد پروژه های با خطرات قابل کنترل را داشته باشد. هدف این مقاله این است که آیا به لحاظتجربی بررسی دقیق تر مکانیزم حاکمیت شرکتی پوشش طیف گسترده ای از عوامل مهم را دارد و ریسک پذیری بیش از حد کم بوده است .و عملکرد بهتر و هموارسازیسود برای موسسات مالی مناسب است. به طور خاص ما با استفاده از 41 عامل حاکمیت شرکت های بزرگ اندازه گیری خود را انجام دادیم که برای عمومی معامله های نهادهای امریکا جهت کشف سوالات تحقیقات ما اجرا شده است. علاوه براین ما با تفکیک حاکمیت با تجزیه و تحلیل اثر اجزای خاص آن در این تحقیقات اقدام نموده ایم. برای این منظور ما به بررسی اجزای حاکمیت خاص مانند حقوق صاحبان سهام مدیران اجرایی،استقلال هیئت مدیره،کمیته هیئت مدیره و هیئت مدیره طبقه بندی را پرداختیم. این اجازه می دهد تا ما به ارزیابی چگونگی مالکیت سهام توسط مدیران و ترکیب هیئت مدیره با خطر ابتلا مصرف بیش از حد در ارتباطات و عملکردهای شرکت های مالی می پردازیم. یافته هایاصلی نشان می دهد که حاکمیت شرکت های بزرگ مرتبط با دارایی کمتر و املاک کمتر با مقدار Q کمتری همراه خواهد بود. علاوه براین کیفیت بالاتر در شیوه های حاکمیت شرکتی اثر مثبتی در همان زمان در موسسات مالی دارد که مصادف با حذف بحران مالی سال 2008 بوده است. نتایج حاکی از این است که اگر آمریکا بیشتر موسسات مالی خود را با ساختار حاکمیتی قوی تری داشته باشد،کسب و کار و اقتصاد با اثرات مخرب کمتری در قبل و در طول بحران مالی خواهد بود. این یافته دوم است که برای اداره بهتر امور شرکت ها از موسسات مالی مثبت مربوط به مقررات بوده وذخایر خود برای ضررو و زیان دارایی را حفظ می کند. شواهد سازگار بیش از حد نیز وجود دارد. یانگ و همکارانش در سال 2012 پشتیبانی از ارزش اطلاعات مربوط به فرضیه هموار سازی سود را برای موسسات مالی ارائه نموده اند. علاوه براین نتایج بدست امده تقویت می شوداگر ما بحران سال 2008 را حذقف کنیم. در نهایت تمام این نتایج زمانی تایید می شوند که یک فرایند نیرومند با استفاده از مشخصات GMM پویا و مدلی با متغیرهای توضیحی و متغیر ابزاری وجود داشته باشد. در این مقاله با کمک تحقیقات قبلی اقدام می شود. ابتدا با استفاده از مجموعه داده گسترده حاکمیت شرکتی توسط 41 شرکت و تمایز میان اجزای حاکمیتی مختلف اقدام می شود. شاخص حاکمیتی 41 شرکت به ما اجازه می دهد تا کشف اثر کلی شرکت در شرکت های مالی را از سال 2002 تا 2009 داشته باشیم. پس از تجزیه و تحلیل داده ها،اثرات حاکمیتی ا در شرکت های مالی بررسی شده است. از انجا که مجموعه داده شامل اقدامات مختلف برای ریسک پذیری بیش از حد می باشد و عملکرد پوششی بزرگتری ممکن استطیفی از بانک های تجاری را داشته باشد و صرفه جویی در موسسات آمریکا لحاظ شود،این مطالعه فراهم کننده یافته های مربوط به کل صنعت بوده و در نتیجه کمک به تحقیقات موجود را می کند. با استفاده از مشخصات مختلف روش شناختی برای طیف گسترده ای از موسسات مالی امریکا،مقاله تلاش برای ارائه نتایج قوی و گسترش جریان فعلی حاکمیت شرکتی را محقق می کند. علاوه براین ما با ریسک پذیری بیش از حد و بررسی عملکرد مالی به حذف دوره بحران مالی سال 2008 اقدام نموده ایم. این مورد اهمیت برای موسسات مالی بوده و ما اقدامات مهمی مانند مطالبات معوق را در تجزیه و تحلیل داده ها و Q و زیان وام ها و ذخایر خواهیم داشت. در ادامه این مقاله به شرح زیر حرکت می کنیم. در بخش دوم بحث در مورد ویزگی و حاکمیت موسسات مالی بوده وفرضیه ها ارائه می شود. بخش سوم توصیف مجموعه داده ها برای پوشش نهادهای مالی ایالات متحده و روش می پردازد. بخش چهارم گزارش نتایج تجربی بحث را ارئه می کند و ارائه انالیزهای نیرومندی ار خواهد داشت. آخرین بخش مقاله نتیجه گیری می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:37 | چاپ مطلب

پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر

پرسشنامه تاثیر سیستم‌های انفورماتیک در عملکرد شرکت اختر

تعداد 7 صفحه و 26 سوالخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 17:34 | چاپ مطلب

تحقیق اکسایش کننده ها و عملکرد آنها

تحقیق اکسایش کننده ها و عملکرد آنها

بخشهایی از متن:

- پتاسیم پر منگنات بعنوان اکسنده در شیمی آلی

بیش از یک قرن است که پتاسیم پر منگنات بعنوان عامل اکسنده انعطاف پذیر و قـــوی در شرایط اسیدی ،قلیایی ، و خنثی بکار گرقته می شود. یون چهار وجهی پر منگنات با پیونــد Πگسترده در شرایط خنثی و کمی قلیایی پایدار است.اما در حضور یون هیدروکسید و شرایط شدیـدا" قلیایی به منگنز V (هیپومنگنات) یا منگنز VI (منگنات) تسهیم نامتناسب پیــدا میکند.]3و2[

در شرایطPH بالا بعضی اوقات تشخیص اینکه اکسایش از طریق فرایند های تک الکترون یا دو الــکترون پیش میرود ، مشکل است

سدیم و پتاسیم پرمنگنات تــــوسط اکســایش الکترولیتیکی در مقیاس زیاد تولید میشوند پرمنگنات در محـــلولهای قلیایی ناپایدار بوده و به آرامی تجزیه میشود امـا سرعت تجزیه شدن آن در شرایط اسیدی قابل مشاهده است در محلول های خنثی یا کمی قلیایی و در تاریکی تجزیه پر منگنات بسیار آهسته می باشد.اما این تجزیه توسط نور کاتالیز می شود. بنابراین محلول های پرمنگنات باید در شیشه های تیره نگهداری شود. در محلولهای قلیایی پرمنگنات بعنوان یک عامل اکسنده قوی عمل میکند.

در شرایط بازی قوی و در حضور مقادیر اضافی از یون پرمنگنات Mn تولید می شود.(E=+0.56v)

در محلولهای اسیدی ,پرمنگنات توسط مقادیر اضافی از یک عامل کاهنده به کاهش می یابد.(E=+1.51v)

اما از آنجاییکه آنیون پرمنگنات را اکسید می کند,محصول در حضور مقادیر اضافی پرمنگنات MnOخواهد بود.

مکانیسم اکسایش با پر منگنات بسیار پیچیده است و مراحل دو مولکولی متعددی را در بر می گیرد. گستره اکسایش مـــواد آلی با یون پرمــنگنات به PHمحیــط بستگی دارد. منگنز V والانــــسی در شرایط قلیایی یا اســـیدی ضعیف به منــگنز IV تبدیل میگردد.

...

اکسایش ترکیبات آلی توسط پتاسیم پر منگنات تثبیت شده برروی بسترهای مختلف:
اگر انجام واکنشهای اکسایش با استفاده از پتاسیم پرمنگنات منجر به تولید بسیاری از محصولات و حل برخی از مشکلات موجود بر سر راه استفاده از سایر عوامل اکسنده شده است، اما خود دارای معایبی همچون
1) استفاده از مقادیر زیاد عامل اکسنده
2) رنگی شدن محیط واکنش در غایت موارد که منجر به سختی در مراحل استخراج محصولات می شود.
3) عدم قابلیت استفاده مجدد از عامل اکسنده
4) زمان طولانی واکنش وغیره می باشد.بهمین دلیل رفع تمام یا حداقل برخی از مشکلات فوق زمینه تحقیقات تعداد قابل ملاحضه ای از متخصصین شیمی آلی شده است.برای حل این مشکلات راههای گوناگونی پیشنهاد شده اند که یکی از مهمترین آنها استفاده از پر منگنات پتاسیم تثبیت شده بر روی بستر های مختلف است که در ادامه به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 16:11 | چاپ مطلب

پاورپوینت اندازه گیری عملکرد پرتفلیو

پاورپوینت اندازه گیری عملکرد پرتفلیو

26 صفحه به همراه نمودار ها و تصاویر مرتبط

qمعیارهای عملکرد پرتفلیو vبا استفاده از مفاهیم تئوری سرمایه و CAPM و همچنین مفاهیم ریسک و بازده، سه محقق به نامهای ویلیام شارپ، جک ترنز و مایکل جنسن، معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد پرتفلیو در سال 1960ارائه کردند. اغلب به این معیارها، معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو گفته می شود. این معیارها که امروزه اغلب از آنها استفاده می شود عبارت اند از: Øمعیار پاداش به تغییرپذیری Øمعیار پاداش به نوسان پذیری بازده Øمعیار تفاوت بازده جنسن q

vویلیام شارپ، معیاری ترکیبی از عملکرد پرتفلیو ارائه کرد که نسبت پاداش به تغییر پذیری(RVAR) نام دارد و بر مبنای تئوری بازار سرمایه استوار است. شارپ برای ارزیابی عملکرد از 34 صندوق مشترک سرمایه گذاری در طول دوره 1954 تا 1963 استفاده کرد. این معیار به صورت زیر است:

vتقریباً همزمان با شارپ(در اواسط دهه 1960)، جک ترنر نیز معیار مشابهی را با نام نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده ارائه کرد. مانند شارپ، ترنر نیز درصدد ایجاد ارتباط میان ریسک پرتفلیو با بازده آن برآمد. با این حال، ترنر با این فرض که پرتفلیوها به اندازه کافی متنوع هستند میان بازده کل و ریسک سیستماتیک تمایز قائل شد. vترنر در اندازه گیری عملکرد پرتفلیو مفهوم خط شاخص را معرفی کرد. خط شاخص به عنوان معیاری برای تقسیم بازده اوراق بهادار به دو جزء سیستماتیک و غیر سیستماتیک معرفی می شود. از خط شاخص می توان برای نشان دادن رابطه میان بازده پرتفلیو و بازار استفاده کرد. شیب خط شاخص، نوسان پذیری نسبی بازده صندوقهای مشترک سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. شیب خط شاخص ضریب بتا است که معیار نوسان پذیری بازده پرتفلیو در رابطه با شاخص بازار را نشان میدهد.

—خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:43 | چاپ مطلب

مقاله ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی

مقاله ساختمان و عملکرد لیزوزوم و میکروبادی

بخشی از متن ابتدایی و انتهایی:

اطلاعات ما راجع به ساختمان و عمل لیزوزومها و میکروبادیها نسبت به بقیه ارگانل های سلولی بسیار جدید و در سنوات اخیر کسب شده است .اگر چه اجسام کوچک گوناگون موجود در سلولهای گیاهی جانوری به اسامی متفاوتی از قبیل میکروبادی و سیتوزوم نامیده می شدند و لی تنوع ساختمان و عمل آنها تا دهه 1950 شناسایی نشده بود. کشف لیزوزوم و میکروبایدها در خلال دهه 50 را می توان در رابطه با تکامل روشهای میکروسکوپ الکترونی و جزء جزء کردن و تفکیک عناصر سلولی دانست . در عصر حاضر لزوزومها به عنوان یک ارگانل مستقل شناسایی شده در صورتی که پراکسیزومها و گلی اکسیزومها Peroxisome and glayoxysome)) و ارگانل های وزیکولار دیگری مربوط به آنها می شوند . جمیعاً میکروبادی نامیده می‌شوند .

وجود لیزوزوم اولین بار در اوایل دهه پنجاه توسط دیدوChristian de Duve و همکارانش پس از یک سری آزمایشات مفصل به اثبات رسید . این آزمایشات برای مشخص نمودن محلهای درون سلولی دو آنزیم به نامهای گلوکز -6- فسفاتاز و اسید فسفاتاز طراحی شده بود . ...

...

توزیع ومنشاء گلی اکسیزومها

چرخه گلی اکسیلات برای سلولهایی که انحصاراً متکی به استات یااسیدهای چرب می باشند(مثل بسیاری از میکروارگانیزمها) حائز اهمیت است. زیراچرخه در اینجا به عنوان منبع اسیدهای دی کربوکسیلیک چهار کربنه عمل می نماید.

بعضی ازمیکروارگانیزمها نظیر اوگلنا(euglena) کلورلا(chlorella) نوروسپورا (neurospora) و پلی توملا(polytomella) دارای ذرات "شبه گلی اکسیزومی"می باشندولی واژه گلی اکسیزوم عمدتاً به سلولهای ذخیره کننده چربی در دانه های روغنی در حال جوانه زدن گیاهان اطلاق می گردد.

دربعضی از مقالات گزارشهایی مبنی بر وجود DNA در گلی اکسیزومها دیده می شودکه بر مبنای آن امکان منشاء مستقل برای این ارگانل ها پیشنهاد شده است ولی این نظریه مورد تأیید قرار نگرفته است تکثیر گلی اکسیزومها احتمالاً طی همان فرآیندی که برای پراکسیزومها توضیح داده شد صورت می پذیرد. اکثر آنزیمهای گلی اکسیزومی به وسیله ریبوزمهای آزاد در سیتوزول سنتزشده و سپس به داخل گلی اکسیزومهایی که در سلول موجود می باشند انتقال می یابند.

در پایان این مبحث ذکر این نکته حائز اهمیت است که بعضی از ارگانل ها از نظر خصوصیات میکروسکوپی دارای اختصاصات میکروبادیها می باشند ولی بر مبنای فعالیتهای آنزیمی که از خود بروز می دهند نمی توانیم آنها را به طور قطعی با پراکسیزومها یاگلی اکسیزومها طبقه بندی نماییم امکان این مسئله که میکروبادیها برحسب نوع فعالیت وویژگی سلول به فعالیت های متنوعی اشتغال داشته باشند یقیناً وجود دارد ومیکر بادیهایی احتمالاً وجود دارند که اعمال آنها در سلول هایی که تخصص ویژه یافته اند باید مطالعه ومشخص گردد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:33 | چاپ مطلب

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

مبانی و پیشینه نظری ارزیابی عملکرد

در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

...................................................................................................

مقدمه
سازمان ها باید از طریق کارکنان به اهداف گروهی برسند، لذا نحوه ی انجام کار کارکنان در تحقق اهداف موثر می باشد. در نتیجه، بازبینی و شناسایی نحوه‌ی انجام کار نیروی انسانی و توسعه ی برنامه های لازم برای بهبود عملکرد، یک قسمت مهم از فعالیت های مدیریت سازمان است. این مهم از طریق فرآیند ارزیابی عملکرد نیروی انسانی صورت می گیرد.(زارعی متین، 1379، ص 151) ارزیابی عملکرد، یکی از رویکردهای مهم مدیران برای دستیابی به موفقیت است تغییرات سریع محیطی، تشدید فضای رقابتی، افزایش روز افزون انتظارات جامعه و... نیاز به مدیریت ارزیابی عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده است.( ید اللهی فارسی، 1384ف ص13)

....................................................................................................

بخشهایی از متن:

1- توانایی
اصطلاح توانایی به دانش و مهارت های پیروان گفته می شود( البته توانایی در به انجام رساندن توفیق آمیز یک تککلیف). لازم است به یاد داشته باشیم که شایستگی افراد عمومیت ندارد. از اجرای کلیدی اینها هستند؛ دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیررسمی که کامل کردن تکلیف را تسهیل می بخشد)، تجربه ی مربوط به تکلیف (تجربه ی کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک می کند) و قابلیت های مربوط به تکلیف(توانایی بالقوه و یا صفات ممیزه ای که اتمام توفیق آمیز کار را تقویت می کند). در تحلیل عملکرد باید پرسیده شود: آیا این شخص دانش و مهارت های لازم را برای تکمیل کردن توفیق آمیز این تکلیف دارد، یا خیر 9(بلانچارد و هرسی، 1378، صص425-424)

2- انگیزه
این یک واقعیت است که برخی از افراد نسبت به دیگران تلاش بیشتری می کنند. نتیجه این می شود که در سازمان، این گونه افراد نسبت به همکاران هوشمند و با ذکاوت خود عملکرد بهتری ارائه نمایند. بدین دلیل عملکرد فرد در سازمان تنها به توانایی وی بستگی ندارد، بلکه انگیزش هم در این فرآیند نقشی مهم ایفا می کند. در موقع انگیزش تمایل به انجام کار است و درگرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.(رابینز، 1386، ص72)

3- محیط (تناسب محیطی)
عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد است مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزش و همه ی مهارت های لازم، ممکن است افراد اثر بخش نباشند. مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آنها سازش داشته باشد.( بلانچارد و هرسی، 1378، ص 423)
عناصر کلیبدی عوامل محیطی عبارتند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، آئین نامه های دولتی و... دقت به این مسأله بسیار مهم است، که اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد و با تنبیهشان کرد.(حقیقی، 1380، ص 187)

  1. توانایی[1]

اصطلاح توانایی به دانش و مهارت های پیروان گفته می شود( البته توانایی در به انجام رساندن توفیق آمیز یک تککلیف). لازم است به یاد داشته باشیم که شایستگی افراد عمومیت ندارد. از اجرای کلیدی اینها هستند؛ دانش مربوط به تکلیف (کارآموزی رسمی و غیررسمی که کامل کردن تکلیف را تسهیل می بخشد)، تجربه ی مربوط به تکلیف (تجربه ی کاری قبلی که به تکمیل توفیق آمیز تکلیف کمک می کند) و قابلیت های مربوط به تکلیف(توانایی بالقوه و یا صفات ممیزه ای که اتمام توفیق آمیز کار را تقویت می کند). در تحلیل عملکرد باید پرسیده شود: آیا این شخص دانش و مهارت های لازم را برای تکمیل کردن توفیق آمیز این تکلیف دارد، یا خیر 9(بلانچارد و هرسی، 1378، صص425-424)

  1. انگیزه[2]

این یک واقعیت است که برخی از افراد نسبت به دیگران تلاش بیشتری می کنند. نتیجه این می شود که در سازمان، این گونه افراد نسبت به همکاران هوشمند و با ذکاوت خود عملکرد بهتری ارائه نمایند. بدین دلیل عملکرد فرد در سازمان تنها به توانایی وی بستگی ندارد، بلکه انگیزش هم در این فرآیند نقشی مهم ایفا می کند. در موقع انگیزش تمایل به انجام کار است و درگرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد.(رابینز، 1386، ص72)

  1. محیط[3] (تناسب محیطی)

عملکرد صرفاً به کنش خصایصی که در فرد است مربوط نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز مربوط می شود. حتی با وجود داشتن حداکثر انگیزش و همه ی مهارت های لازم، ممکن است افراد اثر بخش نباشند. مگر آنکه حمایت و هدایت سازمانی مورد نیاز خود را دریافت دارند و کارشان با نیازهای سازمان و محیط آنها سازش داشته باشد.( بلانچارد و هرسی، 1378، ص 423)

عناصر کلیبدی عوامل محیطی عبارتند از: رقابت، تغییر شرایط بازار، آئین نامه های دولتی و... دقت به این مسأله بسیار مهم است، که اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد و با تنبیهشان کرد.(حقیقی، 1380، ص 187)[1]-Ability

[2]-Incentive

[3]-Environmentخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:32 | چاپ مطلب

تحقیق نظارت بر عملکرد مدیران

نظارت بر عملکرد مدیران

تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی که عملکرد ضعیفی دارند و کمک به اجرای استراتژی های کسب و کار.

شکی نیست که سیستم مدیریت عملکردی کـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند کمک مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینکه چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد را به سیستمی کارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند اثربخشـی یک سیستم مدیریت عملکرد را تحت الشعاع قرار دهد ....خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، نظارت، عملکرد، مدیران
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:13 | چاپ مطلب

پاورپوینت نظارت بر عملکرد مدیران

نظارت بر عملکرد مدیران

تقریباً هر سازمانی دارای یک سیستم مدیریت عملکرد است که از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی که عملکرد ضعیفی دارند و کمک به اجرای استراتژی های کسب و کار.

شکی نیست که سیستم مدیریت عملکردی کـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند کمک مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینکه چه چیزی یک سیستم مدیریت عملکرد را به سیستمی کارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 12:12 | چاپ مطلب

مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد

اشتباهات مدیران منابع انسانی

قسمتهایی از متن:

چکیده :

این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان در رابطه با مدیریت عملکرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌کند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید که چگونه فرآیند مدیریت عملکرد با رویکردی نوین و کاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشکلات عملکردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌کند.

ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشکلات و الگوی ارزشیابی عملکرد مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه(ها) : ارزشیابی؛ مدیریت عملکرد؛ ارزیابی عملکرد

- مقدمه

نمی‌توان سنجید اما نسنجیده عمل کرد. بسیاری از مدیران امروزه به دلایل متعدد دچار روزمر‌گی (مودا) شده و در نتیجه فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده انجام می‌دهند که تکرار انجام آنها منجر به باورهای غلط می‌شود. این مقاله سعی دارد مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و کارکنان را در رابطه با مدیریت عملکرد بیان نماید و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه کند. ...

...

4- ماهیت و بهبود عملکرد

4-1- تشخیص مشکلات عملکرد

یکی از دشوارترین وظایف هر مدیر یا سرپرست، تعیین علت یک مشکل عملکردی است. از آنجا که تصمیم‌های اتخاذ شده برای رفع مشکل به تشخیص علت بستگی دارد ارزیابی صحیح ضرورت تام خواهد داشت.

آنچه بر عملکرد شغلی تأثیر می‌گذارد، متأثر از چند عامل است. هنگامی‌که عملکرد عالی است، شرایطی چند فراهم آمده که این عملکرد عالی را امکان پذیر سازد. بنابراین، عملکرد برجسته مستلزم آن است که «تمام» عوامل مربوط بر رفتار، به نحو مطلوبی اعمال شده باشد. متأسفانه، عملکرد ضعیف می‌تواند صرفاً ناشی از «یک» عامل باشد که کارایی را به شدت کاهش می‌دهد. به کرات دیده شده که یک مشکل عملکردی بررسی نشده، ادامه یافته و تا جایی گسترش می‌یابد که سایر عوامل را از حالت مثبت به حالت منفی در آورد.

4-2- یک الگوی هفت عامله در ارزشیابی عملکرد

اکنون هفت عامل را معرفی می‌کنیم که سطح عملکرد را معین نموده یا تحت تأثیر قرار می‌دهند. وجود نقص در هر یک از این عوامل، تأثیری منفی بر عملکرد خواهد داشت.

4-2-1- استعداد

منظور از استعداد، توان ذاتی یک شخص برای انجام وظیفه یا وظایف است. هر یک از ما نقاط قوت و ضعفی داریم که معین می‌ کند آیا می‌توانیم کاری را انجام دهیم یا بیاموزیم یا خیر. استعداد اندک برای انجام یک کار می‌تواند بدان معنا باشد که شخص، ولو آن که از حداکثر پشتیبانی هم برخوردار باشد، نمی‌تواند انجام آن کار بخصوص را بیاموزد. شایان ذکر است که ارزشیابی استعداد امری بس دشوار است. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:23 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 449 )
   1      2     3     4     5      ...      45   >>
صفحات