X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

دانلود مقاله عفونت دستگاه ادراری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات57     در طی دهه گذشته اطلاعات سودمندی درباره UTI در اطفال به دست آمده است. عفونت دستگاه ادراری از عفونتهای شایع دوران کودکی است که علاوه بر مشکلات و نگرانیهای مربوط به علائم حاد بیماری عوارض دراز مدت آن مثل هیپرتانسیون و نارسایی مزمن کلیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بیشتر موارد uncomplicated UTI به وسیله خانواده بزرگی از باسیل‌های هواری گرم منفی که به عنوان آتتروباکتریاسه شناخته می‌شوند و ایجاد می‌شود این خانواده شامل Morganella، Serratia، Enterobacter، Citrobacter، Proteus، Providencia، Esherichia، Klebsiella و گونه‌های سالمونلا می‌باشد. از تمام اینها Eoli بیشترین ارگانیسم جدا شده و مسئول تقریباً 80 درصد موارد UTI می‌باشد. شایعترین ارگانیسم گرم مثبت در UTI، (staphylocoecus) استافیلوکوکوس و اتتروکوکوس (Enterococcus) می‌باشد. (1) علائم بالینی و یافته‌های کلاسیک UTI اغلب در کودکان با سن بالاتر تظاهر می‌کند ولی در کودکان کم سن و سال علائمی نظیر تب، بی‌قراری، کاهش اشتها، وزن نگرفتن، استف ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 19:47 | چاپ مطلب

دانلود مقاله بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت

: پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است. مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. یافته‌ها : میانگین سن افراد پارکینسون 60  سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند. نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 7 بهمن 1395 ساعت 18:12 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسک فاکتورهای عفونت ادرار

پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسک فاکتورهای عفونت ادرار


چکیده

شیوع نسبتا" بالای عفونت ادراری در کودکان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفی عوارض مهم عدم درمان آن موجب می شود که به دنبال عوامل مؤثری جهت پیشگیری از آن باشیم که یکی از عوامل مؤثردر این زمینه آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان می باشد. به این منظور این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی مادران از ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان انجام شد.

این مطالعه مقطعی در سال1385 به مدت 6 ماه، (اول مهر تا پایان اسفند ماه) بر روی 125 نفر مادری که کودکانشان با تشخیص عفونت ادراری در بخش اطفال در بیمارستان قدس قزوین بستری بودند ، انجام شد و برای هر مادری پرسشنامه ای شامل دو بخش مشخصات فردی و آگاهی تکمیل شد. آگاهی اکثر مادران (6/65 درصد) در حد متوسط بود. بین میزان آگاهی مادران با سطح تحصیلات ، سن، تعداد فرزندان ومنبع به دست آوردن اطلاعات ارتباطی مشاهده نشد. بین میزان آگاهی مادران و و اظهارات آنها مبنی بر اینکه از قبل راجع به ریسک فاکتورهای عفونت ادراری در کودکان اطلاعات داشتند ، ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه اینکه با توجه به فقدان آگاهی لازم در مادران نسبت به این موضوع، افزایش آگاهی مادران از طریق پرسنل درمانی، مراکز بهداشت، رسانه های عمومی و اصلاح نگرش و عملکرد و در حد امکان بازآموزی آنها ضروری است.

اپیدمیـــولوژی :

تفاوت هایی در سن و جنس در شیوع بیماری، پاتوژنز، تظاهرات بالینی و پیش آگهی پیلونفریت در کودکان وجود دارد.نوزادان اغلب عفونت را از طریق خون (هماتوژن) کسب می کنند و از طریق بالینی جدا کردن علائم پیلونفریت در این سن مشکل است.

شیوع عفونت ادراری در دختران سنین مدرسه حدود 1% و در پسران حدود 3%0 % می باشد.

تقریباً 5% دختران سنین مدرسه در طی دوران مدرسه عفونت ادراری دارند.پیش آگهی در این بیماران خوب است، اگرچه عود در سال های بعدی زندگی (معمولاً همراه با حاملگی) رخ می دهد.

منشأ عفونت در دختران معمولاً بالا رونده بوده و مخزن باکتری های عفونت زا ، دستگاه گوارش می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 15:46 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت


مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمه............................ 10

بیان مساله................................. 11

اهداف وفرضیات............................ 12

فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق............. 14

بیماری پارکینسون......................... 15

اتیولوژی................................. 15

پاتولوژی................................. 16

پاتوژنز.................................. 17

درمان ................................... 19

هلیکو باکتر پیلوری........................ 21

مروری بر دیگر مقالات...................... 23

فصل سوم: طرح تحقیق....................... 24

نوع مظالعه................................. 25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه 26

معیار های پذیرش و عدم پذیرش............ 27

نوع پژوهش و روش انجام کار.............. 28

فصل چهارم :یافته ها...................... 29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات..... 39

منابع.................................... 45

ضمایم.................................... 53خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 09:28 | چاپ مطلب

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون در بیماران

چکیده

مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته‌ها : میانگین سن افراد پارکینسون 60 سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه........................................................10

بیان مساله.........................................................................................................................11

اهداف وفرضیات.................................................................................................................12

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ..........................14

بیماری پارکینسون................................................................................................................15

اتیولوژی...........................................................................................................................15

پاتولوژی...........................................................................................................................16

پاتوژنز.............................................................................................................................17

درمان...............................................................................................................................19

هلیکو باکتر پیلوری...............................................................................................................21

مروری بر دیگر مقالات..........................................................................................................23

. فصل سوم:مواد وروشها..............................................24

نوع مظالعه........................................................................................................................25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه.....................................................................26

معیار های پذیرش و عدم پذیرش.............................................................................................27

نوع پژوهش و روش انجام کار..............................................................................................28

فصل چهارم :یافته ها.................................................29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.......................................39

منابع..................................................................45

ضمایم................................................................53خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:30 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی 100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال 1386 از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، کمک پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند که 69% زن و 31% مرد بودند. میانگین سنی آن ها 96/4 31/36 سال (47-23 سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام 95/4 9/8 (محدودة 22-1سال) بود و 68% سابقة کاری کمتر از 10 سال و 32% سابقة کاری بیشتر از 10 سال داشتند و 99% شرکت کنندگان سابقة واکسیناسیون BCG را داشتند و 21% از ماسک استفاده نمی کردند. 94% بیمار را ملزم به استفاده از ماسک نمی کردند. و 22% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10 < ppd="" در="" بین="" پرسنل="" بخش="" داخلی="" زنان="" با="" شیوع="" 5/45%="" بود.="" در="" این="" مطالعه="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" سن="" ارتباط="" معنادار="" بود="" (0001/0="">V) و بین مدت زمان، استخدام با شیوع عفونت سل ارتباط معنادار پیدا شد (0001/0= PV) و بین شیوع عفونت سل با استفاده از ماسک توسط پرسنل هم ارتباط معنادار وجود داشت (04/0= P) ولی بین شیوع عفونت سل با نوع شغل مکان کار کردن، سابقة واکسیناسیون BCG و جنسیّت و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک ارتباط معنادار نبود. و بیمارستان از نظر ارزیابی خطر انتقال سل در گروه Medium قرار گرفت.

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و بررسی متون

فصل دوم روش کار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اهداف

جدول متغیر

شبکه علّیت

Flowchartخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:28 | چاپ مطلب

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد عفونت وعواقب آن

عفونت

برای بیش از یکصد سال عفونت (یک ویروس یا باکتری) بعنوان

مضنون اصلی در ایجاد ام اس مطرح بوده است.

یک ویروس دیر- عمل، ویروسی که میتواند برای سالها خود را

در حلال کمون نگاه دارد تا زمانیکه ماشه بیماری کشیده شود پنهان می‌ماند.

چنین ویروسی میتواند در این بیماری نقش داشته باشد

زیرا سه یافته مهم از این ایده پشتیبانی می‌کند:

1. اولین یافته مربوط به رابطه بین استعداد ابتلا به ام اس و محیط پیرامون است

(بخصوص فاصله با خط استوا) در طول اولین پانزده سال عمر

در معرض ویروس قرار گرفته سپس ویروس برای سالها

بصورت پنهان باقی می‌ماند. سایر بیماریهای حد مثل بیماری

پارکینسون از چنین الگوی جغرافیایی مثل ام اس پیروی می‌کنند.

انتقال به ناحیه کم خطر بنظر نمی‌رسد ریسک ابتلا به بیماری را کاهش دهد

مگر اینکه این مهاجرت در زمان کودکی صورت گیرد 15 محلی

که شخص اولین سال عمر خود را در آن میگذراند بنظر می‌رسد

تعیین کننده احتمالی تشخیص بیماری ام اس در آینده است.

سایر تئوریهای مربوط به عرض جغرافیایی و افزایش تعداد بیماران عبارتند از:

آب و هوا (رطوبت مربوطه هوای خنک و کاهش اشعه امواج فرابنفش)

محیط پیرامون (شامل رژیم غذایی و نحوه زندگی)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 18:05 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت اتیولوژی و درمان عفونت های تنفسی - 58 اسلاید

        اگــر تجــویز دکونژستانت ها لازم باشد،تجــویز خوراکی آن ها برتجـویز موضعی (فنیل افرین و اکسی متازولین) ترجیح دارد برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 01:01 | چاپ مطلب

دانلود پاورپوینت عفونت ادراری - 27 اسلاید

        üکودکان علامتدار : درمان امپیریک باید شروع شود و اگر بدحال باشند، بستری شوند. üسیستیت حاد کودکان بزرگتر : 7 تا 14 روز درمان خوراکی AB (نسل سوم سفالوسپورین) üپیلونفریت و تب بالا : درمان تزریقی با سفوتاکسیم در بیمارستان (پس از قطع تب تبدیل به خوراکی) نوزادان : بعلت شانس باکتریمی، باید بستری و 10 تا 14 روز AB تزریقی بگیرند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 00:48 | چاپ مطلب

بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

بررسی و مطالعه میزان شیوع عفونت مخفی با ویروس هپاتیت G در گیرندگان پیوند کبد مبتلا به سیروز

بررسی-و-مطالعه-میزان-شیوع-عفونت-مخفی-با-ویروس-هپاتیت-g-در-گیرندگان-پیوند-کبد-مبتلا-به-سیروزپایان نامه تخصصی کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی، چکیده: ویروس هپاتیت G متعلق به خانواده فلاوی ویریده است و عفونت این ویروس را با بروز آسیب های کبدی ، عملکرد غیر عادی کبد و بد خیمی های کبدی مرتبط می دانند. مطالعات گذشته پیشنهاد دادند که یکی از علل بروز بیماری های کبدی با عامل نا مشخص ...دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 00:49 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 13 )
   1      2   >>
صفحات