X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت متوفی "

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

شادروان (مادر/ پدر اینجانب ) درتاریخ (روز/ماه/سال )دراقامتگاه دائمی خود در مرحوم گردیده اند. نامبرده پیرو مذهب /شیعه جعفری اثنی عشری بوده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 1)-خانم/آقا (همسر دائمی) 2)- اینجانب وآقایان (فرزندان ذکـور)، 3)- خانم ها (فرزندان اناث)وهمگی پیرو مذهب / شیعة اثنی عشری باشند.استدعای صدورگواهی انحصاروراثت را دارد. دارائی آن شادروان بیشتر از سه میلیون تومان می باشد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 15:22 | چاپ مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم حضانت

نمونه دادخواست صدور حکم حضانت

ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده"

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم. که حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/دختر به اسم/اسامی می باشد نظر به وقوع متارکه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره "شماره ونام شهرستان" طی سند طلاق شماره مورخ / / وتعیین تکلیف نشدن حضانت فرزندان وفق اصلاحیه مورخ 8/9/1382 ماده 1169 قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند/فرزندان به اسم / اسامی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: نمونه، دادخواست، صدور، حضانت
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 15:22 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله

1-1 تعریف مسئله

1-2اهداف مسئله

1-3-1 اهداف کلی

1-3-2 اهداف جزئی

1-3 مشکلات و موانع

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع

1-5 امکان سنجی

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم

2-1 تعریف کامل مسئله

2-2 دیاگرام متن

2-3 دیاگرام گردش مستندات

2-4 نمودار dfd

2-4-1 نمودار dfd سطح 1

2-4-2 نمودار dfd سطح 2

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی

2-6 شرح پردازه های جزئی

2-7 نمودارERD

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)

2-3-1 طراحی منوها

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی

فصل سوم: پیاده سازی سیستم

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه

4 -1 سخت افزار مورد نیاز

4-2 نرم افزار موردنیاز

4-3 نحوه نصب برنامه

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

منابع و مآخذ

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:52 | چاپ مطلب

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

چکیده :

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- عفو

4- اعتبار امر مختوم

5- نسخ مجازات های بازدارنده

6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده

7- جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب

فهرست صفحه

چکیده 11

مقدمه 12

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19

1-3 سابقه تقتین 20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22

2-2 در مرحله دادرسی 23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی 27

- مرجع دادرسی 30

الف : دادگاه کیفری استان 31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات 45

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت 46

الف ) مرگ ظاهری 46

ب) کما 47

ج) مرگ مغزی 48

د) حکم موت فرضی 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61

4-1 : نمونه کاربردی 62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات 64

1-2 : معنای گذشت 64

2-2 : جرایم قابل گذشت 65

3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی 65

ب: روش احصای قانونی 66

ج: روش قانون گذار ایران 66

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1-4-2 : تعریف شاکی 70

2-4-2 :تشریفات گذشت 71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع 71

ب: اهلیت استیفاء 72

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات 77

1- تعریف 77

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80

و قبل از صدور حکم

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80

فصل چهارم : عفو

کلیات 83

4-1 : تعریف 83

4-2 :انواع عفو

الف: عفو عام 84

ب: عفو خاص 85

4-3 : آثار عفو

الف : آثار عفو عام 86

ب: آثار عفو خاص 86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات 90

1-5 : تعریف 90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

6-1 : تعریف 97

6-2 : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان 98

ب: دلایل مخالفان 99

6-3 : انواع مرور زمان

1-3-6: مرور زمان شکایت 99

2-3-6: مرور زمان تعقیب 100

3-3-6 : مرور زمان مجازات 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان 101

ب : آثار انقطاع مرور زمان 102

6-5 تعلیق مرور زمان 102

6-6 آثار مرور زمان 103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103

فصل هفتم : جنون

کلیات 108

1-7 تعریف جنون 108

2-7 انواع جنون

الف : جنون ادواری 109

ب: جنون دایمی 109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 114

منابع و ماخذ 117خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:41 | چاپ مطلب

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

پیشگفتار :

خدایا تو را ستایش می کنم که تو آفریدگار زمین و آسمانی ، حمد و ثنا را مخصوص تو می دانم که تو عطا کننده نعمت های بی پایانی و از تو مدد و یاری می طلبم که تو یاری دهنده همه جهانیانی

درود فراون به روان پاک و یگانه منجی عالم بشریت و پیامبر رحمت ، محمد مصطفی (ص) که جهان تاریک غرق شده در دریای آشوب را با نور خود روشنی داد و برگهای پژمرده درخت انسانیت را طراوت بخشید.

این تحقیق پژوهشی در آیین دادرسی کیفری است بعد از این که چند صباحی به علم آموزی پرداختیم اکنون به خود جرات می دهم که در حد بضاعت ناچیز خویش دست به قلم برده و پژوهشی در زمینه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشم و نظرات گوناگون را بیان و نتیجه گیری ناقصی از این نظرات داشته باشم و در بضاعت خود ندیدم که به ? این نظرات بپردازم در پژوهش حاضر این موضوع در موارد مختلف مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته اما توشه کم و راه طولانی و دشوار مخصوصاً با بضاعت کم علمی بنده .

در پایان برخورد لازم می دانم که از راهنمایی های جناب آقای دکتر مکرمی سپاس گذاری نماییم .

مقدمه

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.1و2 محمد آشوری آیین دادرسی کیفری جلد ا ص 96 و 244-


فهرست مطالب

فهرست صفحه

چکیده 11

مقدمه 12

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19

1 سابقه تقتین 20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22

2-2 در مرحله دادرسی 23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی 27

- مرجع دادرسی 30

الف : دادگاه کیفری استان 31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات 45

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت 46

الف ) مرگ ظاهری 46

ب) کما 47

ج) مرگ مغزی 48

د) حکم موت فرضی 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61

4-1 : نمونه کاربردی 62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات 64

1-2 : معنای گذشت 64

2-2 : جرایم قابل گذشت 65

3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی 65

ب: روش احصای قانونی 66

ج: روش قانون گذار ایران 66

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1-4-2 : تعریف شاکی 70

2-4-2 :تشریفات گذشت 71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع 71

ب: اهلیت استیفاء 72

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات 77

1- تعریف 77

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80

و قبل از صدور حکم

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80

فصل چهارم : عفو

کلیات 83

4-1 : تعریف 83

4-2 :انواع عفو

الف: عفو عام 84

ب: عفو خاص 85

4-3 : آثار عفو

الف : آثار عفو عام 86

ب: آثار عفو خاص 86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات 90

1-5 : تعریف 90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

6-1 : تعریف 97

6-2 : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان 98

ب: دلایل مخالفان 99

6-3 : انواع مرور زمان

1-3-6: مرور زمان شکایت 99

2-3-6: مرور زمان تعقیب 100

3-3-6 : مرور زمان مجازات 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان 101

ب : آثار انقطاع مرور زمان 102

6-5 تعلیق مرور زمان 102

6-6 آثار مرور زمان 103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103

فصل هفتم : جنون

کلیات 108

1-7 تعریف جنون 108

2-7 انواع جنون

الف : جنون ادواری 109

ب: جنون دایمی 109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 114

منابع و ماخذ 117خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:29 | چاپ مطلب

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

پایان نامه طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...............................................................................................................................................1

مقدمه................................................................................................................................................2

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله.................................................................3

1-1 تعریف مسئله............................................................................................................................4

1-2اهداف مسئله..............................................................................................................................5

1-3-1 اهداف کلی.........................................................................................................5

1-3-2 اهداف جزئی......................................................................................................5

1-3 مشکلات و موانع......................................................................................................................5

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع.........................................................................................5

1-5 امکان سنجی.............................................................................................................................5

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم............................................................7

2-1 تعریف کامل مسئله................................... ..............................................................................8

2-2 دیاگرام متن ..........................................................................................................................10

2-3 دیاگرام گردش مستندات........................................................................................................11

2-4 نمودار dfd.........................................................................................................................11

2-4-1 نمودار dfd سطح 1 .......................................................................................12

2-4-2 نمودار dfd سطح 2........................................................................................13

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 .......................................................................................14

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی.........................................................................................15

2-6 شرح پردازه های جزئی.........................................................................................................17

2-7 نمودارERD..........................................................................................................................19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ..................................................................................20

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)..........................................................................26

2-3-1 طراحی منوها............................................................................................................26

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی..................................................................... .......................27

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی............................................................................................28

فصل سوم: پیاده سازی سیستم...................................................................................29

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی.....................................................................................30

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای....................................................................................31

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات .....................................................................................33

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ........................................................................50

4 -1 سخت افزار مورد نیاز............................................................................................................51

4-2 نرم افزار موردنیاز...................................................................................................................51

4-3 نحوه نصب برنامه..................................................................................................................51

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه......................................................................................................56

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ..............................................................................................................61

منابع و مآخذ..................................................................................................................................62خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:51 | چاپ مطلب

دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت
تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

1285 خورشیدی

1- آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:

شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد پای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)

… غریو شعف رفت تا آسمان که مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص203)

2- نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:

… وزیرا وقت آن آمد که امروز بیاموزی ره رسم تدین…

براری ریشة انصاف از بیخ براندازی اساس عدل از بن

کنی خاموش چراغ دین اسلام کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 00:00 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه56   بخشی از فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار 1 چکیده مطالب 2 فصل اول : کلاهبرداری 3 مبحث اول : کلیات 4 1- مقدمه 4 2- تاریخچه کلاهبرداری 5 3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان 6 4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی 7 5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 7 6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 8 7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 8 8- تعریف جرم کلاهبرداری 8 مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 10 گفتار اول : عنصر قانون 10 گفتار دوم : عنصر مادی 10 الف) رفتار مادی فیزیکی 10 ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای 10 ج ) نتیجه حاصله 11 گفتار سوم : عنصر روانی 12 مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 13 الف ) شرکت در کلاهبرداری 13 ب ) معاونت در کلاهبرداری 13 مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 14 مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری 15 مبحث ششم : عواملی درک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 11:30 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه56   بخشی از فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار 1 چکیده مطالب 2 فصل اول : کلاهبرداری 3 مبحث اول : کلیات 4 1- مقدمه 4 2- تاریخچه کلاهبرداری 5 3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان 6 4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی 7 5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 7 6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 8 7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری 8 8- تعریف جرم کلاهبرداری 8 مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری 10 گفتار اول : عنصر قانون 10 گفتار دوم : عنصر مادی 10 الف) رفتار مادی فیزیکی 10 ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای 10 ج ) نتیجه حاصله 11 گفتار سوم : عنصر روانی 12 مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 13 الف ) شرکت در کلاهبرداری 13 ب ) معاونت در کلاهبرداری 13 مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 14 مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری 15 مبحث ششم : عواملی درک ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 09:05 | چاپ مطلب

تحقیق رشته حقوق درباره بررسی صدور جرم کارت پایان خدمت متقلبانه

تحقیق رشته حقوق درباره بررسی صدور جرم کارت پایان خدمت متقلبانه 75 صفحه چکیده: تنظیم کارت پایان خدمت بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک کارت پایان خدمت نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد . در این کار تحقیق بر آن هستیم که صدور جرم کارت پایان خدمت متقلبانه را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. مقدمه: در جرم شناسی پیشگیری از وقع جر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 04:44 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 29 )
   1      2     3   >>
صفحات