ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

آزمون تواناهایی شناختی (انگلیسی با ترجمه فارسی)

10 صفحه آزمون هوش به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی با فرمت Word ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 29 اسفند 1396 ساعت 00:20 | چاپ مطلب

آزمون تواناهایی شناختی (انگلیسی با ترجمه فارسی)

10 صفحه آزمون هوش به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی با فرمت Word ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 16 شهریور 1396 ساعت 15:46 | چاپ مطلب

مقاله اسلام و حقوق بشر و منازعات درون تمدنی غرب و نشانه شناختی آن در جوامع اسلامی

مطالب:

اسلام و حقوق بشر

الف. مبانی و مناقشات غربی

ب. اسلام، غرب و حقوق بشر؛ مناقشات برون‌تمدنی

ج. حقوق بشر در اسلام معاصر؛ تحولات درون‌فرهنگی

1. نشانه‌شناسی و نظام‌های معنایی مسلمانان

2. سنّت اسلامی و حقوق بشر؛ حرکت در نشانه‌ها

2-1. الگوی حرکت در نشانه‌ها. هر نظام معنایی

2-2. شالوده شکنی دوگانه نشانه‌ها.

2-3. گسترش و بومی‌شدن حقوق بشر در جهان اسلام.

د. بازتاب حقوق بشر در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

ه‍. بازتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی و عادی کشورهای اسلامی

و. پیامدها و نتایج

یادداشت‌ها و منابع

=====================

بخشهایی از متن:

اسلام و حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید (1) از همان ابتدای شکل‌گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون¬تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.

یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی که الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ که شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاکرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود. (2)

بدین ترتیب، نخستین و مهم‌ترین مناقشات درون‌تمدنی در باب «اعلامیة حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌های غربی مربوط می‌شد؛ اما همین منازعات، به تدریج و با گسترش نشانه¬های فرهنگ و اندیشه غربی، به درون دیگر نظام‌ها و سنّت‌های زیست اجتماعی تسرّی و تعمیم یافت. درست به همین جهت است که اکنون شاهد مناقشات مهم فلسفی، تاریخی و عملی «درون‌تمدنی» در جوامع اسلامی، و در باب مواد مهم اعلامیة حقوق بشر هستیم. در این مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدنی غرب، به تحلیل نشانه‌شناختی این وضعیت در جوامع اسلامی می‌پردازیم.

...

حسین مهرپور، جایگاه حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به اجمال معرفی کرده است. وی به مواردی نظیر «آزادی»، «تساوی در برابر قانون»، «منع شکنجه»، «آموزش و پرورش»، «زن و خانواده» به عنوان اصول مشترک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی اشاره می‌کند. (31) مهرپور با تأکید بر این نکته که «نقاط اشتراک ما با میثاق، خیلی بیش از نقاط افتراق است» می‌افزاید:

در آغاز باید موارد اختلاف و عدم انطباق مشخص شود؛ چون برخی از موارد که به نظر می‌رسد با موازین اسلامی تطابق ندارد و احیاناً با برخی مقررات قوانین موضوعه هم مغایر است، قابل‌حل می باشد؛ زیرا امکان اصلاح قوانین در راستای انطباق با میثاق (بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی), بدون اینکه خللی به مبنای اسلامی وارد شود، وجود دارد. (32)

مهرپور، به درستی, به چند نکته مهم اشاره می‌کند: نخست به تقابل یا استقلال دو نظام معنایی متفاوت، یعنی «مبانی اسلامی» و «حقوق بشر غربی», توجه می‌کند که در مورد حقوق اساسی بشر با یکدیگر «نقاط اشتراک و افتراق» دارند. ثانیاً، به ضمانت اجرایی حقوق بشر با توجه به میثاق‌های لازم‌الاجرای بین‌المللی اشاره دارد که به هر حال, معطوف به قدرت است. سومین نکته در عبارت مهرپور، ضرورت اصلاح حداقل «برخی موارد» از قوانین جمهوری اسلامی ایران در «راستای انطباق» با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و سرانجام چهارمین نکته «قابل‌حل» بودن این اصلاح و انطباق‌ها بدون «خلل به مبانی اسلامی» است. ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:52 | چاپ مطلب

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQP) گارنفسکی و همکاران 2001

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران 2001

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :
روایی و پایایی :
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات :
توضیح :

هدف: سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 36
تعداد مولفه :
نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 4 صفحهخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:14 | چاپ مطلب

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

پرسشنامه سبک های شناختی کلب 1982

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :
روایی و پایایی :
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات :
توضیح :
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی از چهار شیوه یادگیری: تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال می باشد. نمونه های پژوهش، گزینه های پیشنهادی خود را با توجه به ارجحیت شیوه یادگیری شان از نمره ۴ تا ۱ رتبه بندی می نمایند

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 12
تعداد مولفه : 4 (
تجربه عینی، مشاهده تاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 6 صفحهخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پرسشنامه، شناختی، 1982
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:07 | چاپ مطلب

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010)

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010)

منبع

11. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. CognTher Res 2010;34(3):241-53.

21. Shareh H, Farmani A, Soltani E. Reliability and validity of the Cognitive Flexibility Inventory in Iranian university students. (Unpublished observations)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:40 | چاپ مطلب

پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)

پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001)

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

منابع

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30 (8): 1311– 1327.

عبدی، سلمان (1386). ارتباطعلی بین مقایسه هیجانی، جهت گیری نقش جنسی، خودبازبینی و تنظیم هیجانی با همدلی اجتماعی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1386، 44-39.

فیروزی، علی اصغر. (1391). ارتباطنگرانیدربارهتصویربدنی،سبکهایدلبستگیوراهبردهایتنظیمهیجانبانشانههایاختلالخوردندردانشجویاندانشگاهجندیشاپوراهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده. دانشگاه شهید چمران اهواز.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

پاورپوینت درباره درمان شناختی رفتاری

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:24 صفحه           رویکرد نسبتاً نوپایی است که می خواهد فرد را در بافت یا زمینه ی زیستی ،اجتماعی و فرهنگی خود قرار دهد و با تکیه بر اصول و قواعد برخاسته از رشته های مختلف روانشناسی و سایر علوم وابسته ،سالم زیستن و سالم اندیشیدن را به او بیاموزد. « هیچ چیز خوب و بدی وجود ندارد، اما اندیشیدن آن ها را خوب یا بد می کند.  شکسپیر شناخت، رفتار و احساس فرد را کنترل می کند. این نظریه، به اهمیت یادگیری و تاثیرات محیطی بر رشد شخصیت فرد، بها می دهد.در حالیکه به فرایند پردازش و شناخت نیز به عنوان میانجی هایی در درمان اختلالهای روان شناختی، می نگرد. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 17:07 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با فرمت وردادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 16:51 | چاپ مطلب

دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی با فرمت وردادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 16:39 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 90 )
   1      2     3     4     5      ...      9   >>
صفحات