X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

مقاله موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

چکیده

با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی که نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یکی از سرمایه های مهم و پرارزش کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان کرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد.

منابع و ماخذ :

1. الوانی، مهدی. ضرغامی فرد، مژگان. “موفقیت زنان در کار راهه مدیریتی” ، نشریه مدیریت دولتی، شماره 54و53، 1380.

2. جزنی، نسرین. “سقف شیشه‌ای مانع رشد زنان”، مجله تدبیر، شماره 95، 1380.

3. شادی طلب، ژاله. “ توسعه و چالش‌های زنان ایران”، نشر قطره، 1381

4. مرکز سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظرسنجی درباره اشتغال زنان، 74-1372.

5. عبداللهی، مژگان. “سقف شیشه ای : مانع ارتقای شغلی زنان” فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 36-35، 1381.

  1. http:// www.mnplan.stat. mn. Us/pdf/glass ceiling.pdf: The glass ceiling task force report.
  2. united Nation-women: Loking Beyond. 2000,New york,1995.
  3. Women’s International, Network News,1991.


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 14:56 | چاپ مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

توضیح :
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها :
تعداد مولفه :
روایی و پایایی :
نحوه نمره گذاری :
منبع :
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات :

توضیح :

پرسشنامه رضایت شغلی: برای سنجش رضایت شغلی مدیران از پرسشنامه رضایت شغلی مینه­سوتا[1] استفاده می­شود. این پرسشنامه 19 گویه 5 گزینه­ای دارد و پایایی آن توسط پژوهشگران متعدد در حد قابل قبولی گزارش شده است[1] - Minnesota satisfaction Questionaire

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها : 19
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 09:00 | چاپ مطلب

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

روایی و پایایی و نمره گذاری

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (1390) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در 61 گویه و براساس مقیاس 7 گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 92/0 محاسبه شد.

منبع پرسشنامه: حسین عظیمی، غلام رضا گودرزی، محمداسماعیل انصاری، رضا پیرایش، و سهراب عبدی زرین (1390) طراحی پرسش نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره اولخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 08:54 | چاپ مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) توماس لاداهل وکنجر (1965)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) توماس لاداهل وکنجر (1965)

منبع:

Thomas M.Lodahl and Mathilde Kenjer, The Difinition and Measurment of Job Involvement, Journal of Applid Psychology, February, 1965, PP.23-24خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 08:48 | چاپ مطلب

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

!." $%>
.
& " %$; 7; X" " " .
." $ V; d"
;
K;" ;!(1388).>! "b% S7J5

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)

منبع :

حبیب نژاد.ز.(1388).بررسی رابطه رضایت شغلی با اثربخشی مدیران و کارکنان ادارت تربیت بدنی استان مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندرانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:34 | چاپ مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

منابع

ارشدی، نسرین. (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی ازتعارض وابهام نقش باعملکردوخشنودی شغلی باتوجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری وپیوستگی گروهی درکارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب منطقه اهواز، مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز،بهاروتابستان1386، دورۀسوم،سال چهاردهم. صص 129-148.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:23 | چاپ مطلب

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)

منابع

1- Khaghanizadeh M, ebadi A, seyratinir M, Rahmani M. Relationship between job stress and quality of life of nurses in selected hospitals of the Armed Forces. Jour of M Med. 2008; No. 10, P: 175-184.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

منابع

ارشدی، نسرین. (1386). بررسی رابطه فشارروانی ناشی ازتعارض وابهام نقش باعملکردوخشنود ی شغلی باتوجه به اثرهای تعدیل کننده استقلال کاری وپیوستگی گروهی درکارکنا ن شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب منطقه اهواز، مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز،بهاروتابستان1386، دورۀسوم،سال چهاردهم. صص 129-148.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پرسشنامه، انگیزش، شغلی، رایت
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:18 | چاپ مطلب

مقاله 59- بررسی میزان رضایت شغلی کارگران و عوامل موثر بر آن

مقاله 59- بررسی میزان رضایت شغلی کارگران و عوامل موثر بر آن

مقاله 59- بررسی میزان رضایت شغلی کارگران و عوامل موثر بر آن

کل مقاله 45 صفحه چکیده تحقیق دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود. عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 11:08 | چاپ مطلب

پرسش شغلی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   برآورد تجهیزات نام تعداد مبلغ به ریال مبلغ به ریال کامپیوتر 6 000/000/5 000/000/30 رایتر 3 000/000/1 000/000/3 میز 6 000/600 000/600/3 صندلی 6 000/300 000/800/1 لامپ 4 000/30 000/120 جمع ......... 000/930/6 000/520/38 اسناد و مدارک: 1. داشتن مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی 2. داشتن گواهی مهارت شغلی برای هر یک از کارکنان 3. شرح وظایف 4. داشتن مشخصات کامل برای مشتریان (مصاحبه) 1. شغل شما چیست؟ پرورش قارچ دکمه ای 2. چگونه این شغل را انتخاب کردید؟ تصادفی 3. عامل موفقیتتان در این شغل چیست؟ پشتکار 4. چه کسانی شما را در زمینه شغلتان یاری کرده اند؟ دوستانم 5. مزیت های شغلتان چیست؟ امنیت، آرامش، اشتغال زایی، درآمد مهم 6. آیا تحصیل در شغلتان تاثیری داشته؟ زیاد نه چون رشته من کامپیوتر بود. 7. سرمایه اولیه شما در این شغل چقدر بود؟ حدود 000/100 8. آیا این سرمایه را خودتان داشته اید؟ حدودی از آن را به قرض از فامیل و دوستان. 9. درآمد ماهانه شما چقدر است؟ حدود 300 هزار تومان 10. آیا از در ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پرسش، شغلی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 21:32 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 371 )
   1      2     3     4     5      ...      38   >>
صفحات