ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزیادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 15 بهمن 1395 ساعت 07:42 | چاپ مطلب

نمونه پرسشنامه طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان طراحی شهری با هدف تقویت زندگی شبانه تدوین و به صورت 25 سوال طراحی شده است. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 8 بهمن 1395 ساعت 08:09 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)در 66 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ....................................................

فصل اول :طرح تحقیق ...................

موضوع تحقیق...................................... الف

معرفی مدارس شبانه روزی ................................. د

خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی........ ه

فصل دوم:تاریخچه قارچ

قارچ یک غذای ارزشمند...................................... 1

تاریخ .................................................. 5

فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ........ 12

پرورش قارچ صدفی ....................................... 13

فضای مورد نیاز ............................................ 13

محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ............................ 14

بذر زنی ................................................. 14

کنترل –دماونور قارچ صدفی .............................. 15

آبیاری-میزان تولید ......................................... 15

کشت در قفسه یا تاقچه...................................... 18

کشت در بطری ............................................. 18

کشت روی کنده درخت ..................................... 19

عوامل مهم در کشت قارچ .................................. 19

اسپان .................................................. 21

انواع محیط کشت ........................................... 21

انواع بستر کشت ............................................ 23

شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ................... 25

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ..................... 27

کیت قارچ .................................................. 31

روش نگهداری از قارچ صدفی ............................ 32

مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ........................ 33

فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ ....... 37

اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی ............ 38

کشت-فضاومحیط کاشت قارچ .............................. 40

بذر زنی ................................................. 42

کنترل ودما .................................................. 43

هزینه های تولیدی قارچ صدفی ............................ 44

کشت قارچ دکمه ای ........................................ 47

فازهای کمپوست سازی ..................................... 47

پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن .......................... 48

براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ................... 49

پیش بینی میزان تولید........................................ 52

فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل .............. 54

فصل کاشت ................................................. 55

اطاق پرورش کاشت ........................................ 55

نحوه اسکلت بندی ........................................... 58

چکیده ی تحقیق ............................................. 67

منابع ومآخذ .................................................. 70

پیشگفتار

موضوع تحصیل فرزندان امروز یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشورمان را تشکیل می دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده ی فرزندان به میزان توفیق آنها در تحصیل و طی مراحل دوره ی موتوسطه و ورود به دانشگاه به وجود می آید.

اگر چه این دل نگرانی ها برای اعتلا و ارتقای تحصیلی فرزندان و در کل نظام آموزش وپرورش نقطه ای امید بخش و خوشایند است . در چهره ای دیگر نوعی اضطراب و تشویق برای خانواده ها و دانش آموزان فراهم می نماید که چنانچه فردی نتواند مراحل تحصیل را به شکلی موفق و با نمراتی عالی طی نماید و راهیابی او به دانشگاه دچار اشکال گردد دیگر نمی تواند فردی موفق و شهروندی مؤثر به لحاظ اجتماعی به شمار آید.

به نظر می رسد نظام تربیتی ما باید به گونه ای برنامه ریزی نماید که از سویی پیشرفت تحصیلی و کارآیی اموزشی را بالا ببرد و راه های مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را برای اعتلای آموزشی در پیش گیرد واز دیگر سو نظام اجتماعی ما داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی را تنها ملاک شاخص برای توفیقات اجتماعی و شغل یابی مطمح نظر قرار ندهد بلکه شایستگیهای فردی ابتکارات انسانی و تلاشهای سازنده ی افراد را هم به عنوان ملاک های اعتباری برای شاخص های اجتماعی معیار های شغل یابی وتامین نیازمندی های شغلی مورد توجه قرار دهد.

اگر به متقاضیان ورود به دانشگاه ها بنگریم می بینیم که خیل عظیمی از مشتاقان آرزومند ومتقاضی راهیابی به دانشگاه هستند اما ظرفیت پذیرش دانشگاهها علی رغم توسعه ی فراوان آن در سالهای اخیر تنها قادر است بخش محدودی از این متقاضیان را جذب نماید. لذا بسیاری از افرادی که به دانشگاه راه نیافته اند با احساس خاص از عدم توفیق و نوعی شکست تصوری نامطلوب نسبت به آینده با خود همراه خواهند داشت. در صورتی که اگر واقع بینانه به موضوع بنگریم ما در جامعه ی خود به عده ی معدودی که دارای تحصیلات دانشگاهی باشند نیازمندیم نقطه همان عده ی مورد نیاز را باید در دانشگاه ها بپذیریم ومورد تربیت قرار دهیم تا بتوانیم به تناسب نیاز به جذب آنها بپردازیم.بنابر این اگر بیش از عده ی مورد نیاز دانشجو بپذیریم هم سرمایه ی بیشتری را به هدر خواهیم داد و هم در جذب نیروهای مازاد دچار اشکال خواهیم شد. در واقع در هیچ جامعه ای این طور نیست که همه ی فارغ التحصیلان نظام متوسطه وارد دانشگاه شوند. بلکه صرفا افراد علاقه مند و مشتاق ادامه ی تحصیل که درصدی محدود از فارغ التحصیلان نظام متوسطه را تشکیل میدهند متقاضی ادامه ی تحصیل و راهیابی به دانشگاه هستند.

ریشه یابی این موضوع در جوامعی که فقط عده ی محدودی از جوانان متقاضی راهیابی به دانشگاه می باشند به شکل و نحوه ی نگرش اجتماعی و شغلی آن جوامع بر می گردد.یعنی اینکه ملاک ارزش و تشخص اجتماعی فقط به تحصیلات دانشگاهی نیست و در ثانی ملاک استخدام وشغل یابی هم به مدارک دانشگاهی محدود نمی شود.

به طور قطع اگر این ملاک ها به صورت ساختاری در جامعه اصلاح گردد و معیار توفیقات انسانی از مدرک تحصیلی به نحوه ی تلاش وتکاپو وخلاقیت های فردی گسترش یابد واز سوی دیگر ارزشهای اجتماعی برای خانواده ها به جای خلاصه شدن در تحصیلات دانشگاهی به ارزش های اخلاقی تلاش وخلاقیت های فردی پای بندی و وفاداری به ارزش های ملی و اعتقادی تعمیم پیدا کند می توان از سیل متقاضیان برای تحصیلات دانشگاهی کاست که در این صورت از زیان های اقتصادی و آثار روانی وعاطفی ناشی از عدم راهیابی به دانشگاه تا حدود زیادی پیشگیری می شود وبه جای آن واقع بینی بر مناسبات انسانی حاکم می گردد.

پرورش قارچ صدفی : از آنجایی که پرورش قارچها معمولا” در محیطی بسته انجام می شود؛ لذا قارچهای صدفی را می توان در هر منطقه جغرافیایی و با هر نوع آب و هوایی کشت کرد.این قارچــــها می توانند اختـــلاف درجه حرارت 16 تا 30 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.
در یک انبار با مساحت 80 متر مربع : در یک انبار ۸۰ متری بیش از یک تن قــارچ می توان تولید کرد. زمان لازم برای این کار حدود 2 ماه بوده و اولین برداشت پس از یک ماه بدست می آید. این جزوه برای تولید قــارچ صدفی درسطحی پایین تراز این میزان نوشته شده بدیهی است جهت تولید در مقیاس بالا دانش فنی بیشتری مورد نیاز می باشد؛ که در کلاسهای تئوری عملی ارائه خواهد شد .
فضای مورد نیاز : برای کشت قارچ صدفی می توان از یک اتاق ؛ زیرزمین ؛ انبار متروکه ؛یا هرمکان خالی دیگر که دارای سقف مناسب باشد استفاده نمود.این مکان باید توانایی نگهداری دمای اطاق راداشته باشد بطوریکه ؛ تاحد امکان از اختلاف شدید درجه حرارت جلوگیری کند .
محیط کشت قارچ صدفی : محیط کشت قارچ صدفی از کاه گندم ؛ کاه جو ؛ کاه برنج ؛ تراشه چوب صنوبر.... تهیه می شود. در این کشت از خاک و کود استفاده نمی شود بنابراین هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارد .
نحوه کشت قارچ صدفی : کاه وکلش خرد شده را یک شب در آب گذاشته تا کاملا”مرطوب ؛سپس مدت 2 تا 3 ساعت در آب جوش پاستوریزه می شود .برای این کارمی توان از یک بشکه خالی استفاده کرد .زمان پاستوریزه کردن از وقتی محاسبه میشودکه آب به نقطه جوش رسیده باشد.جهت اطمینان خاطر بهتر است از دماسنج الکلی برای سنجش دمای آب جوش استفاده شود. سپس کــاه را آبکش کرده آنرا به حال خود رها می کنند تا پس از چند ساعت خنک شود؛ بطوریکه بالمس کردن کاه با پشت دست ؛ هیچگونه گرمایی احساس نشود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 08:36 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

- 1 مقدمه :

درمانگاه شبانه روزی محلی است برای انجام فعالیت های عمومی و تخصصی پزشکی و خدمات موقت اورژانس ، این مرکز دارای امکاناتی از قبیل پزشک عمومی ، تزریقات و پانسمان ، داروخانه ، اورژانس موقت ، بینایی سنجی و جراحی های ایستاده و ... میباشد ، طرح ایجاد درمانگاه شبانه روزی یکی از طرح هایی است که باید با توجه به موقعیت شهری و مسکونی منطقه ایجاد شود .

1 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

درمانگاه شبانه روزی

محل اجزا :

استان

شهرستان

بخش

روستا

-

1 3 مشخصات متقاضیان :

1 4 دلایل انتخاب طرح :

این طرح نیاز غیر قابل انکار هر خیابان و محله ای در شهر های بزرگ است ، دارا بودن یک مرکز پزشکی مدرن و دارای امکانات مناسب می تواند ساکنین منطقه را در رفاه قرار دهد ، این طرح همچنین می تواند اشتغالزایی مناسبی داشته باشد و سوددهی این طرح نیز قابل توجه است .

1 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، بالا بردن سلامتی فردی جامعه باعث افزایش توانایی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی در جامعه می گردد .

1 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد شاغلین این طرح در شروع کار 35 نفر پیش بینی شده است .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

آغاز تاریخچه پزشکی در ایران از دوره ای است که آریاییها در زادگاه اولیه خود به نام آریاویژ در حوالی خوارزم و پامیر جایی که ده ماه از سال سرد وتنها دوماه گرم بوده است زندگی می کردند و این شاید هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح باشد . درباره این که اساساً علم طب چگونه آغاز شد اقوال گوناگونی بیان شده است . بعضی گویند در اعصار اولیه هرفردی که بیمار می شده اورا در کنار مسیر رفت وآمد مردم قرار می داده اند . آنگاه هر کسی که درمانی برای آن شخص یافته بوده ارائه می داده است .از میان این درمانها آن موردی که به معالجه بیمار ختم می شده را انتخاب می کرده اند وبر روی سنگ حک کرده ودر هیاکل خویش می آویختند .نخستین پزشک آریایی به نام تریتا ( اترت ) نامیده شده که به منزله اسکلپیوس یونانیان وآسکولاپیوس رومیان است .چنانکه در وند یدادپرگرد 20بند 1-2 آمده است : زرتشت از اهورا مزدا پرسید : کیست در میان پرهیزگاران ، دانایان ، کامکاران ، توانگران ، رایومندان ، تهمتنان ، پیشدادیان ، نخستین کسی که ناخوشی را بازداشت ، مرگ را بازداشت ، زخم نیزه پران را بازداشت ، گرمای تب را از تن مردم بازداشت ؟ اهورامزدا در پاسخ فرمود : ای اسپیتمان زرتشت ، تریتا در میان پرهیزگاران ... پیشدادیان نخستین کسی است که ناخوشی را بازداشت ، مرگ را بازداشت ، زخم نیزه را بازداشت ، گرمای تب را ازتن مردم بازداشت .همچنین از مندرجات کتابهای مختلف زبان پهلوی چنین برمی آید که نخستین پزشک آریایی در جراحی نیز دست داشته است به قول بندهش : " اهورا مزدا کاردی مرصع به تریتا بخشید تا با آن عمل جراحی را انجام دهد" .

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از درمانگاه شبانه روزی ابن سینا :

بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با یکی از درمانگاههای شبانه روزی در سطح شهر به بازدید از این درمانگاه پرداختیم ، به بررسی فعالیت های درمانگاه پرداختیم ، با دستگاهها و نحوه چیدمان تجهیزات در درمانگاه آشنا شدم و به بررسی نحوه کار پرسنل و شیفت های کاری آنها پرداختم .

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

استفاده از تجهیزات پزشکی مدرن و روز دنیا و استفاده از نیروی پزشکان متخصص به صورت شیفتی و 2 روز در هفته می تواند مراجعه کننده بسیاری را روزانه به درمانگاه جذب کند و این کار می تواند یک تبلیغ بسیار خوب برای رونق تمامی بخش های درمانگاه باشد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 16:40 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

- 1 مقدمه :

در گذشته که غالب بیماری‌ها، بیماری‌های ساده (مانند بیماری‌های عفونی تک ارگانیسمی) بود و رویکرد به آنان نیز رویکردهای ساده ای بوده اند و اقدامات و مداخلات ممکن نیز محدود بودند، رویکردهای تشخیصی و درمانی ، چندان پیچیده نبودند و گزینه‌های زیادی پیش روی پزشکان نبود. در دهه‌های اخیر تغییراتی در وضعیت نظام سلامت بوجود آمد که مسائل آن را پیچیده‌تر از گذشته می سازد . این تغییرات را می توان در عنوان‌های زیر طبقه‌بندی کرد.

  1. 1. تغییر در بار بیماری‌ها
  2. 2. افزایش بار مداخلات
  3. 3. گسترش روز افزون دانش پزشکی
  4. 4. تغییر نگرش و انتظارات بیماران از خدمات بالینی
  5. 5. تأثیر شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی بر چگونگی ارائه خدمت و نتایج و پیآمد‌های آنها

1 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

محل اجرا :

1 3 مشخصات متقاضیان :

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تلفن

1 4 دلایل انتخاب طرح :

افزایش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقیمی بر شاخص های اقتصادی جامعه دارد. چنانچه افراد جامعه قادر باشند به راحتی به فعالیت اقتصادی اجتماعی بپردازند رشد اقتصادی شتاب فزاینده ای را تجربه خواهد کرد.

1 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

اجرای چنین طرح هایی ضمن آنکه کمک شایان به بهبود سطح بهداشت همگانی است، زمینه مناسب برای اشتغال به کار دانش آموختگان علوم پزشکی از قبیل پزشکان عمومی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی، علوم آزمایشگاهی پرستار، بهیار و ...را فراهم می آورد. ضمن اینکه با توجه به درصد بالایی از فارغ التحصیلان این رشته ها خصوصاً پزشکی و پرستاری را بانوان تشکیل می دهند، این طرح می تواند به وسیله بانوان متخصص نیز به مرحله اجرا در آید.

1 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :

تعداد اشتغالزایی این طرح 27 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

«تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.»

تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

- توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی (Clinical Knowledge Management)

- برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیآمدهای بالینی.

بخش اول استانداردهای عملکرد بالینی و بهترین تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در سطوح مختلف ارائه خدمات بالینی را مشخص می‌کند و بخش دوم سازمان‌های مختلف بخش سلامت را به سمت اجرای سیاست‌ها و استانداردهای مشخص شده، پیش می‌برد.

چنانچه بخواهیم این تقسیم‌بندی را ریزتر کنیم، می­توان آن را به هشت حوزه تقسیم کرد که عبارتند از:

1) تصمیم‌گیری بالینی مبتنی بر شواهد

Evidence-Based Clinical Decision Making

2) استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی و استخراج شواهد مرتبط

Information Mastery

3) ارزیابی نقادانه شواهد و تعیین شواهد کیفی و قابل استناد

Critical Appraisal of Evidences

4) سنتز و جمع‌بندی شواهد قابل استناد و مرتبط با یک موضوع

Systematic Review

5) ارزیابی فن‌آوری سلامت

Health Technology Assessment

6) راهکارهای طبابت بالینی

Clinical Practice Guidelines

7) ممیّزی بالینی

Clinical Audit

8) مدیریت خطا

Error Management

مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های بهداشتی بخش سازمان بهداشت صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان سازمان بهداشت شهرستان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت سازمان بهداشت .

3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی .

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس

1- اشخاص حقیقی

- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 13:57 | چاپ مطلب

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

قسمتی از متن:

قارچ یک غذای ارزشمند

قارچ یک ماده غذایی با پروتئن بسیارزیاد است که لازم است به طور شایسته تری مورد تبلغ قرارگیرد.

این سبزی بسیار گرانبها است که می تواند به طور قابل ملاحظه ای صدمات ناشی از سوء تغذیه رادر کشور مابر طرف نماید.با وجودآنکه بیشتراز20نوع قارچ درکشورما می رویداما تنها سه نوع ازآنها توانسته اند مورد توجه عموم قرارگیرند.که شامل:

قارچ دکمه ای وصدفی وکاه برنجی(چینی) می باشند.این قارچ ها ازآن جهت که دوفاکتورغذائیت وخوشمزگی رادر کنارهم دارند از طرف کشاورزان توانسته اند به احترام درخور شان خوددست یابند.در قسمت های شمالی کشور قارچ می تواند

حتی در زمستان نیزرشد کند.

برای رشد کلاهک های قارچ دمای لازم می بایست بین26-25درجه سانتیگراد

باشد.اما زمانی که کلاهک هادر مرحله سوزنی شکل خود می باشند بیشتر به دمای بین 16تا19درجه سانتیگراد احتیاج دارند.ازآنجایی که روش های قدیمی کاشت قارچ راازنظر کنترل سرعت رشد محصول نمی توان به کار برد به همین خاطر امروزه توجه چندانی به روش های سنتی پرورش قارچ نمی شود اما روش های جدید هم ازجنبه های علمی وهم از نظر به دست آوردن محصول بیشتر کاربردی تر شده اند.استفاده از این غذا از زمان های بسیار دور درکشورما مورد توجه بوده است اما آنها تنها به عنوان یک نوع سبزی طبیعی مشاهده می شوند وبازده محصول آنها مورد توجه نبوده است.نظر سایر کشورهای پیشرفته در هند نیز قارچ به صورت وحشی رشد می کند.

پرورش قارچ به هیچ وجه پیشنهاد مشکلی نیست.اما تنها نکته تهیه بستری است که قارچ ها را می خواهند بر روی آن پرورش دهند زیرا اگر این بسترها به بیمارهای مخصوص آلوده کننده قارچ آلوده شده باشند می توانند رشد محصول را به شدت به عقب بیاندازند.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ....................................................

فصل اول :طرح تحقیق ...................

موضوع تحقیق...................................... الف

معرفی مدارس شبانه روزی ................................. د

خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی........ ه

فصل دوم:تاریخچه قارچ

قارچ یک غذای ارزشمند...................................... 1

تاریخ .................................................. 5

فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ........ 12

پرورش قارچ صدفی ....................................... 13

فضای مورد نیاز ............................................ 13

محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ............................ 14

بذر زنی ................................................. 14

کنترل –دماونور قارچ صدفی .............................. 15

آبیاری-میزان تولید ......................................... 15

کشت در قفسه یا تاقچه...................................... 18

کشت در بطری ............................................. 18

کشت روی کنده درخت ..................................... 19

عوامل مهم در کشت قارچ .................................. 19

اسپان .................................................. 21

انواع محیط کشت ........................................... 21

انواع بستر کشت ............................................ 23

شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ................... 25

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ..................... 27

کیت قارچ .................................................. 31

روش نگهداری از قارچ صدفی ............................ 32

مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ........................ 33

فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ ....... 37

اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی ............ 38

کشت-فضاومحیط کاشت قارچ .............................. 40

بذر زنی ................................................. 42

کنترل ودما .................................................. 43

هزینه های تولیدی قارچ صدفی ............................ 44

کشت قارچ دکمه ای ........................................ 47

فازهای کمپوست سازی ..................................... 47

پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن .......................... 48

براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ................... 49

پیش بینی میزان تولید........................................ 52

فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل .............. 54

فصل کاشت ................................................. 55

اطاق پرورش کاشت ........................................ 55

نحوه اسکلت بندی ........................................... 58

چکیده ی تحقیق ............................................. 67

منابع ومآخذ .................................................. 70خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:48 | چاپ مطلب

پایان نامه سکونت در خوابگاه با افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی

پایان نامه سکونت در خوابگاه با افسردگی دانش آموزان دختر و پسر مدارس شبانه روزی

مقدمه:

این مسئله بر کسی پوشیده نیست که مهمترین هدف در هر جامعه ای تعلیم و تربیت صحیح فرزندانی است که آینده کشور در دستان آنها می باشد و جامعه ای موفق خواهد شد که سیستم تعلیم و تربیت پیشرفته و منظمی داشته باشد، در سالهای اخیر متولیان و آموزش و پرورش پی برده اند که داشتن نیروهای کارآمد نیازمند توجه به سلامت روانی دانش آموزان در کنار آموزش است زیرا در صورتی که بهداشت روانی افراد تامین نشود و فقط تاکید بر حفظ مطالب و بازدهی بالا باشد نیرویی که پرورش می یابد در آینده به شکل های گوناگون برای جامعه مشکل ساز خواهد بود.

امروزه بیشتر روان شناسان تربیتی معتقدند کارکنان مدرسه در سلامت روانی دانش آموزان دارای نقش های حرفه ای هستند. مسئولیت اولیای مدرسه فقط در پرورش نیروی عقلی و آشنا کردن دانش آموزان به مسائل اجتماعی و اخلاقی خلاصه نمی شود. مدرسه مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگارانه و تامین نیازهای بلوغ عاطفی و سلامت روانی دانش آموزان نیز است. (گلاسر ، 1925 ، مدارس بدون شکست)

معلمی که به مقام انسانی کودکان و نوجوانا ارج می نهد و نیاز به جلب توجه و محبت آنان را در مسیر صحیح هدایت می کند. نه تنها نیازهای روانی آنان را ارضا می کند بلکه برقراری روابط صحیح عاطفی، سازگاری با دیگران ، مسئولیت پذیری را نیز به ایشان می آموزد. در چنین فضای تربیتی افراد به بلوغ عاطفی می رسند و از لحاظ روانی سالم بار می آیند، سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روانی را درون مفهوم بهداشت تعریف می کند و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی ، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.

بهداشت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می کنیم روح خود را نیز باید مقاوم کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم . در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهمتر از «بودن یا نبودن» است. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعداد، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاسست های مربوط به بهداشت روانی را سازماندهی کنند. اصل کلی در این تلاش سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در بر می گیرد. این نگرش حکم می کند که خانواده ها بیش از پیش با بهداشت روانی خانواده و چگونگی پیشرفت و درمان بیماری های روحی آشنا شوند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:28 | چاپ مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم در مدرسه شبانه روزی برای دانش آموزان خوابگاهی انگیزه بیشتری در درس زبان انگلیسی ایجاد کنم؟ فایل ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه     چکیده: مدارس شبانه روزی از جمله مدارسی هستند که به منظور ایجاد فرصت مناسب برای تحصیل دانش آموزان روستایی و حاشیه نشین شهرهاو جلوگیری از هدر رفتن استعدادهای افراد در مناطق محروم به دلیل نبود مراکز آموزشی مناسب و فراهم کردن زمینه تربیتی نیروی انسانی مورد نیازمناطق محروم از میان دانش آموزان همان مناطق تأسیس شد (میکائیلی منیع، 1389 ). هر ساله بسیاری از دانش آموزان خانه را برای ورود به این نوع مدارس ترک م یکنند و با فرصتها،چالشها و محرک های استرس زای بسیاری همچون جا به جایی روبرو می شوند. دانشآموزان شبانه روزی در جریان جابه جایی و انتقال از خانه به محیط شبانه روزی، غربت زدگی را تجربه می کنند. غربت زدگی مجموعه حالتهای شناختی، رفتاری و هیجانی می باشد که با نشخوار ذهنی درباره خانه، میل شدید به برگشتن به خانه، حالات افسردگی و نشانه های جسمی مربوط می شود (ونتیلبرگ، وینگرهوتس و ون هک ) دانش آموزان خوابگاهی در این نوع مدارس نیاز به ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 00:34 | چاپ مطلب

طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی

طرح-توجیهی-تجهیز-مرکز-خدمات-بالینی-در-منزل-به-صورت-شبانه-روزیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 13:52 | چاپ مطلب

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی

طرح-توجیهی-درمانگاه-شبانه-روزیطرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است.دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 13:43 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 19 )
   1      2   >>
صفحات