X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن

پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن

—فرهنگ وبستر: در معرض خطر قرار گرفتن — —فرهنگ لغات سرمایه گذاری: زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است. — —در زبان چینی: ◦علامت اول به معنی خطر و علامت دوم به مفهوم فرصت میباشد. —

—دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده —دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده

—ریسک واقعی ◦زمانی که احتمال ضرر وجود دارد ولی احتمال سود وجود ندارد ◦مالک خودرو در معرض تصادف و زیان، حتی اگر تصادف نکند سودی دریافت نمی نماید. ◦ —ریسک سوداگرانه (برد و باخت) ◦هم احتمال برد و هم احتمال باخت وجود دارد، دارای جذابیت بالقوه میباشد. ◦عقد قرارداد تجاریخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 15:18 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ریسک

در 26 صفحه ی قالب ورد و با فرمت docx و قابل ویرایش

با منابع فارسی و انگلیسی

قسمت هایی از متن

مقدمه

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مؤلفین تعاریف متعددی از آن را به دست داده اند. .در بدو امر چنین به نظر می رسد که لغت"ریسک" مفهوم روشنی به ذهن متبادر می کند، زمانی که گفته می شود که در یک عمل و یا یک وضعیت خاص ریسک وجود دارد،شنونده در می یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود دارد و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل نامطلوب باشد(مظلومی،1365،ص5).

ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان و یا عدم اطمینان ریسک پروژه، واقعه یا شرایطی غیرقطعی است که اگر اتفاق بیافتد بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. و در زبان عرف عبارت است از تهدیدی که به علت اطمینان نداشتن به وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر چقدر این نبود اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. یک ریسک یک علت دارد و اگر اتفاق بیافتد یک معلول. پس ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهای ممکن آینده، هر چه قدر احتمال وقوع آینده کمتر باشد ریسک بیشتر است. اگر تنها یک پیشامد ممکن ممکن باشد انحراف و ریسک صفر است(منتظری،1390،ص33).

ریسک به عنوان پدیده ای تعریف شده است که زیان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و زیان سرمایه ای بر مؤسسه وارد می کند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیع تری از پدیده ریسک ارائه داده اند؛ آن ها بروز هر گونه پیشامد و واقعه ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و فعالیت های سازمان، امکان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کرده اند. اگر این تعریف از پدیده ریسک مورد قبول واقع شده باشد، آن گاه می باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفکیک ناپذیر از نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد. به این ترتیب تعریف،شناسایی و اندازه گیری پدیده های ریسکی در حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مدیریت مالی ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایه گذاری اشاره دارد و به بیان دیگر، ریسک احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی است. به طور خلاصه، ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها رخ می دهد، تعریف کرد(حاجی آقایی،1387،ص ص59-58).

گالیتز، ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. گیلب نیز ریسک را این چنین معرفی می کند: هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد ریسک نامیده می شود(راعی و سعیدی،1392،ص46).

فرهنگ وبستر ریسک را "در معرض خطر قرار گرفتن" تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988) نیز ریسک را زیان بالقوهء سرمایه گذای که قابل محاسبه است می داند(راعی و سعیدی،1392،ص ص46-45).

به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آن چه مورد انتظار بوده است(مظلومی،1365،ص7)

2-1-2) طبقه بندی ریسک

بنگاه ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند که به طور کلی می توان آن ها را به دو دسته ریسک های تجاری و ریسک های غیرتجاری ، ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و همچنین ریسک های مطلوب و نامطلوب تقسیم کرد که در ادامه به توضیح درباره این ریسک ها پرداخته می شود.

...

2-1-2-2) ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک- کل ریسک بازار را می توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود.

ریسک سیستماتیک+ریسک غیرسیستماتیک=ریسک کل

ریسک غیر سیتماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات شرکت از جمله: نوع محصول،ساختار سرمایه ، ترکیب سهامداران عمده و غیره می باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی باشد. به بیان دیگر، ریسک سیستماتیک در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید. طبق نظریه های پرتفولیو، با تشکیل سبد سهام می توان ریسک غیرسیستماتیک را از میان برد و لیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می ماند. شاخص بتا، شاخصی برای اندازه گیری نوسانات بازده کل بازار و یا شاخصی برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک است(حاجی آقایی،1387،ص ص61-60). ضریب بتا معیاری است برای ارزیابی ریسک سیستماتیک که میزان حساسیت یک سهم را نسبت به کل بازار می سنجد. با توجه به روند گذشته بازده شرکت و بازده بازار، این حساسیت قابل بررسی است و با بررسی روند گذشته، می توان میزان تأثیرپذیری بازده یک سهم از نوسانات بازار را مشخص نمود. به عبارت ساده تر، اگر بازده بازار و بازده یک سهم خاص را در یک دوره زمانی بررسی کنیم، میزان این حساسیت آشکار می گردد. مقدار بتا از رابطه زیر محاسبه می شود(اسکندری و حسینی،1381،ص32).

: بازده سهام j ام

: بازده بازار(این بازده از طریق تغییرات قیمت این سهم در بورس قابل محاسبه است.

: مقدار ریسک سیستماتیک سهم j ام

2-1-2-3)ریسک مطلوب و نامطلوب- معیارهای مبتنی بر نوسان پذیری، مبتنی بر رفتار میانگین واریانس هستند که چارچوب تصمیم گیری سرمایه گـذاران را بر اساس نوسان پذیری بازدهی ترسیم می کند و زیربنای نظریه مدرن پرتفـوی قرار می گیرد. در این چارچوب نوسان پذیری بازدهی حول میانگین، به عنوان ریسک تعریف می شود. معیارهای ریسک مطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسک تصور می شود . از طرف دیگر ریسک مطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتـر باشد جذابیـت سرمایه گذاری بیشتر است. معیار سوم معیارهای مبتنی بر ریسک نامطلوب است این رویکرد مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گـذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. ...

...

قسمتی از منابع فارسی:

 • آذر.عادل،مؤمنی.منصور،1385،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد اول،چاپ سیزدهم،انتشارات سمت.
 • آذر.عادل،مؤمنی.منصور،1385،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ دهم،انتشارات سمت.
 • ابراهیمی کردلر.علی،نظام راهبری شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری،1386،شماره 8،ص ص25-20.
 • اسکندری.آتوسا،حسینی.یعقوب،بررسی وضعیت ریسک سیستماتیک() شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله برنامه ریزی و بودجه،1381،شماره 77،ص ص54-29.
 • امانی.جواد،خضری آذر.هیمن،محمودی.حجت،معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پوهش های رفتاری،مجله بر خط روانشناسی،1391،شماره 1،ص ص55-41.
 • · انصاری.عبدالحمید،ابعاد مدیریت ریسک(تعاریف و کاربردهای مدیریت ریسک در خدمات مالی)،تازه های اقتصاد،1376،شماره 67،ص ص32-29.
 • ایزدی نیا.ناصر،قندهاری.مهسا،عابدینی.احمد،مرادی.احمد،مروری بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها ،فصل نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،1390،شماره 8،ص ص33-16.

....

قسمتی از منابع انگلیسی:

 • Brokhovich,K.A., Bruarski,K.R., Crtchley,C.E., and Simkins,B.J., Board composition and corporate investment in interest rate derivatives, working paper, Oklahoma state university, 2001 , pp. 1-37

 • Busse, Jeffrey A., Goyal, Amit, and Wahal, Sunil,Performance and Persistence in Institutional Investment Management, 2010, The Journal of Finance ,Vol. LXV, NO.2, pp. 80-105

 • Eling, Martin,Marek Sebastian D., Corporate Governance and Risk Taking: Evidence From the U.K. and German Insurance Markets, 2014, The Journal of Risk and Insurance,Vol 81 , NO.3, pp. 653-682

 • Gadhoum.Yoser, Ayadi.Mohamed A, Ownership Structure and Risk: A Canadian Empirical Analysis, 2003, Quarterly Journal Of Business and Economics, Vol 42, pp 19-39.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 14:52 | چاپ مطلب

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی(استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی

استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش

بخشهایی از متن:

چکیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویکردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می کند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است که حسابرسان در واحد مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویکرد متفاوت مدل سازی می شود.

اولاً مدل های پایگاه دانش [1] ، ودوماً مدلی که با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یک روش رسمی ( مبتنی بر روش )[2] ایجاد شده است .

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینکه آیا رویکرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر کافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروکار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری که بوسیلة رویکرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

1)‌مقدمه و حرکت

این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از کاربرد رویکردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یک موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل کمک به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بکار گرفته می شوند و نتایجی که آنها ایجاد می کنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

زمان برای تصمیم گیرندگان کمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بکارگیری کامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی که مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق کار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای کامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویکرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسک حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید که آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می کند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تکنولوژی در دسترس و خسارات رویکردهای توسعه یافته اخیر و امکان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریکی از کارهایشان ، جلب کند ، بنابراین مطلوبست تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه کنیم .

....

3) ساختار مدل

1-3) جمع آوری اطلاعات :

ارزیابی ریسک حسابرسی بر مبنای شاخصها و نشانه های ریسک انجام می شود . نیازمندی های اطلاعات در مدل ارزیابی ، ریسک ، دارای دو قسمت است :تعیین شاخصهای لازم ریسک و بررسی اثر آنها بر ارزیابی ریسک حسابرسی . در این قسمت ، یک مورد مطالعه بر پایه رویکرد جمع آوری اطلاعات ارائه می شود .

اطلاعات استفاده شده در این پروژه با بررسی نمودن ابزاری که بطور مشترک برای جمع آوری اطلاعات در پروژة حاضر استفاده شده است و در (1995)Chang and monore انتشار یافته است ، گردآوری شده است ، بررسی اسناد با یک نمونة 79 تایی از حسابرسان کامل شد . که همگی آنها کمتر از 3 سال تجربة حسابرسی دارند . این الزامات که برای تمام اعضای تمام حرفه ای در استرالیا انعکاس می یابد ، به Abdolmohammadi(1987) نسبت داده می شود .

که اثر تجربه را بررسی نمودند و نشان دادند که دانشجویان و کارآموزان (‌کارکنان کم تجربه ) ،‌جانشین های ضعیفی برای قضاوت حسابرسان با تجربه هستند .

اسناد ، تطابق مفروضات قرارداد حسابرسی و طرح حسابرسی را با مدارک حسابداری شرکت نشان دادند این اطلاعات سه گانه ، خریدها ،‌موجودی ها و حسابهای پرداختی شرکت تولیدی را پوشش می دهد .

اهمیت ارائه شده شامل موارد زیر است :

 • تفسیر عملیات مشترک
 • پرسشنامة کنترل داخلی تکمیل شده
 • صورتهای مالی حسابرسی نشدة نزدیکترین دوره
 • صورتهای حسابرسی شدة دو دوره قبل
 • اطلاعات مقایسه ای صنعت
 • برنامه حسابرسی با برآوردهای اولیه از ساعات لازم برای تکمیل هر مرحلة برنامة حسابرسی

هشت اختلاف در ابزار بررسی پایه ای ظاهر می شوند که هریک با یک اختلاف در نمونه تطابق دارد .این هشت تفسیر متفاوت بوسیله تغییر دادن حقایق ارائه شده دربارة اهمیت بی نهایت یک مورد نسبت به 3 موردی که در زیر آورده می شود ؛ ایجاد می گردد :

 • وقوع ؛ تکرار شاخصهای ریسک داتی بالا یا پایین
 • وقوع وتکرار شاخصهای ریسک کنترل بالا یا پایین

نشانه های وقوع و تکرار اشتباه تجزیه و تحلیل و یا آزادی چنین اشتباهاتی


[1]- پایگاه دانش ، حاوی حقایقی دربارة یک زمینة خاص و مجموعه قواعدی که از آن حقایق استفاده می کند .آنها ممکن است اشیاء را توصیف کرده ، روابط را معین کرده یا قواعد سرانگشتی ایجاد کنند که سیستم خبره از طریق تجربه کسب کرده است . نوعاً هر قاعده حاوی یک شرط و یک اقدامی به شکل« 1fx پس y» می باشد . این بدان معناست که هر گاه شرط x ، صحیح باشد ، پس سیستم خبره اقدام Y را از آن نتیجه می گیرد . این حقایق و قواعد از طریق مصاحبه با اشخاص خبره تعیین می شود .

[2] -مدل مبتنی بر روش : رویکردی است که صرف نظر از سطوح متنوع ریسک ، از برنامه های استاندارد استفاده می‌کند .این رویکرد در محیط حسابرسی امروزین یک رویکرد قابل قبول محسوب نمی شود .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:01 | چاپ مطلب

مقاله مدیریت ریسک جامع

مقاله مدیریت ریسک جامع

فهرست:

مدیریت ریسک جامع،چالشها و رویکردها

ریشة ریسک

محیطهای خارجی

گسترده تر شدن حوزه ها

طبقه بندی ریسک ها

ضرورت کنترل ریسک

سیاستهای کاهش ریسک

ریسک سیاسی


مدیریت ریسک جامع،چالشها و رویکردها

پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه های نوین عرضه کالاها و خدمات، مسایل زیست محیطی و سمت گیری سازمانها از داراییهای مشهود به نامشهود و... از عوامل عمده ای است که موجب شده است سازمانها و بنگاههای اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های بسیار متعدد و خطرات زیاد و حتی پیش بینی نشده مواجه شوند. به همین جهت به منظور کاهش ریسک و جبران زیانهای ناشی از آن امروزه در ادبیات علمی انواع مدیریت ریسک نظیر مدیریت ریسک بنگاه، مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مطرح شده و هریک جایگاهی خاص دارند.بدیهی است هر سازمان باتوجه به ماهیت کار خود، ریسک های گوناگونی را تجربه می کند و در شرایط متحول امروز، اساسا موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسک ها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسک ها اعمال می کند.

مدیریت ریسک زمانی معنا و مفهوم می یابد که شرایط با احتمال متحمل شدن زیان و عدم اطمینان مواجه شود. این نوع مدیریت شامل حوزه های گسترده ای است که مسایل مالی، عملیاتی، تجاری، استراتژیک و حوزه وسیعتری به نام حوادث خطرآفرین را دربرمی گیرد. درمجموع مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است.

...

ریشة ریسک

ریشه ریسک از کلمه ایتالیایی “RISCARE” به مفهوم “TO VENTURE” است. این مفهوم به معنی تقبل ریسک در اتخاذ آگاهانه تصمیم دلالت دارد. به عبارتی تحمل میزان ضرر و یا احتمال ضرر آتی که از هر تصمیم یا پدیده بالقوه ناشی می شود.

با این مقدمه این سوال مطرح می شود که امروز سازمانهای کشور با چه ریسک هایی مواجهند و چرا مدیریت ریسک ضرورت دارد؟

مهدیزاده: اگر دوستان اجازه دهند بحث مدیریت ریسک در سازمانها را در قالب بحث مدیریت استراتژیک بررسی کنیم. در بحث مدیریت استراتژیک، ما بحثی به نام تجزیه وتحلیل محیطی یا (SWOT ANALYSIS) داریم. که در آن ارزیابی محیط خارجی و محیط داخلی مطرح می شود. ضعف در محیط داخلی، خطر برای سازمان است و در محیط خارجی هر چیزی که می تواند فرصت باشد، خطر هم می تواند تلقی شود. برای همین خاطر بعضی ها اعتقاد دارند که هر چیزی که احساس می کنید خطر است، شاید یک فرصت هم باشد، یا چیزی که فکر می کنید فرصت است، ممکن است یک روز خطر هم برای شما تلقی شود.

محیطهای خارجی

در بخش خطرات که بحث ریسک سازمانهاست، ابتدا محیط خارجی را ارزیابی می کنیم. من چند محیط خارجی را عنوان می کنم که در هریک از این محیط ها ممکن است ریسک وجود داشته باشد نظیر: محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط قانونی، محیط تکنولوژی، محیط فرهنگی، محیط اجتماعی، محیط زیست، محیط جمعیتی، محیط فروشندگان کالا، محیط رقبا و محیط مشتریان.

در همین راستا هرکــدام از این محیطها، می تواند در 5 مقوله بررسی شود. محیط خود ســازمان، محیط منطقه ای که سازمان در آن فعالیت می کند، محیط ملی، محیط بین‌المللی، و محیط فضا.درواقع آنچه که حسابرسی ریسک سازمانی است باید در این مقولات گنجانده شود. دلیل اینکه من در خدمت دوستان هستم بیشتر مربوط به مدیریت ریسک در محیط اقتصادی است. در محیط اقتصادی صحبتم را به محیط بازارهای مالی محدود می کنم. محیط بازارهای مالی به چهار بازار تقسیم می شوند: بازار سرمایه، بازار بیمه ها یا بازار تامین اطمینان، بازار پول و اعتبار و بازار کالا یا (COMMODITY MARKET). در بازار اخیر هم می توان چهار بازار را به عنوان زیرمجموعه قرار داد: 1 – بازارهای ارز خارجی ، 2 – بازار فلزات عادی و قیمتی، 3 – بازار نفت و گاز و پتروشیمی و 4 – بازار محصولات کشاورزی.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، مدیریت، ریسک، جامع
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:48 | چاپ مطلب

پروژه بررسی الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت در 80 صفحه ورد قاب ویرایش

پروژه بررسی الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است.

کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتمیت در این فعالیت می شود. بنابراین تصمیم گیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهای مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظام های زراعی دارد الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت داده شود در این پژوهش از الگوی برنامه ریزی ریسکی همچون موتاد استفاده شده است همچنین مقایسة الگوی کشت فعلی با الگوی بهینه کشت در شرایط ریسک انجام شده است. داده های این تحقیق مربوط به بخش کشاورزی ، دورة مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد بررسی شهرستان مشهد مرکز استان خراسان رضوی می باشد. در این پزوژه از بسته نرم افزاری WINQSB استفاده شده است. محصولات مورد بررسی شامل گندم آبی ، جو آبی ، چغندر قند ، پیاز آبی و گوجه فرنگی آبی است.

نتایج به دست آمده نشان داد که پیاز آبی در سیستم برنامه ریزی خطی ساده و همچنین در شرایط ریسک سطح زیر کشت آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. در حالی که سطح زیر کشت گوجه فرنگی در شرایط ریسک کاهش می یابد که این مطلب به دلیل محدودیت نیروی کار، نیاز فراوان به آب و بالا بودن هزینه آبیاری می باشد.

فصل اول

مقدمه

بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی با برخورداری از ظرفیتها و توانمندیهای وسیع با بیش از 1087466 هکتار سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی و باغی بیش از 11739546 واحد دامی با تولید بیش از 9/7592413 تن انواع محصولات زراعی و باغی و دامی جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان داشته و نقش مهمی در تأمین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، و ایجاد اشتغال دارد. 1/31 درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخش خدمات بیشترین نقش را در اشتغال استان داشته و بیش از نیمی از جمعیت روستایی استان اشتغال و منبع تأمین درآمدشان بخش کشاورزی می باشد.

بخش کشاورزی استان در اغلب محصولات مهم رتبه های اول تا سوم کشور را دارا می باشد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کل کشور 4/10 درصد و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالصی داخلی استان 1/15 درصد می باشد که بالاترین سهم را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی دارد. بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت و توانمندیهای قابل توجه و بازده سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال زایی بالاتر به ازاء هر واحد سرمایه گذاری و پایین بودن هزینه تولید در مقایسه با سایر بخشها نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد شهر مشهد مرکز شهرستانی به همین نام و مرکز پهناورترین استان، یعنی خراسان است.

موقعیت جغرافیایی

شهر مشهد دارای 313337 کیلومتر مربع مساحت می باشد و در 36 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی و 59 درجه و 36 دقیقه و 45 ثانیه طول شرقی قرار دارد. وسعت شهرستان مشهد 28/10329 کیلومتر مربع است و در حوضه آبریز کشف رود و در انتهای جنوبی دشت رسوبی توس واقع است و دو رشته کوه هزار مسجد در شمال و بینالود در جنوب آن قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 970 متر و فاصله زمینی آن با تهران 934 کیلومتر است، و رودخانه کشف رود در 8 کیلومتری شمال این شهر از شمال غرب به سمت شرق جریان دارد. شهرستان مشهد محدود است از شمال به جمهوری ترکمنستان و از شمال غربی به درگز و چناران و از غرب و جنوب به شهرستانهای نیشابور و فریمان و از شرق و جنوب شرقی با سرخس و تربت‏جام هم مرز است.

این شهرستان در پایان سال 1384 دارای 4 بخش به نامهای 1- بخش مرکزی 2- بخش احمد آباد 3- بخش رضویه 4- بخش طرقبه و 5 شهر و 13 دهستان و 660 آبادی بوده که 465 آبادی آن دارای سکنه و195 آبادی فاقد سکنه است. جمعیت شهرستان مشهد براساس آخرین سرشماری در سال 1385، 2848637نفر بوده است که 2434306 نفر ساکن درنقاط شهری و 414331 درمناطق روستائی ساکن بوده‏اند. در نظام سلسله مراتب شهری ایران، مشهد در مرتبه دوم بعد از تهران قراردارد که به دلیل اعتبار فرامنطقه‏ای و عوامل مختلفی همچون قرارداشتن در مسیر راههای تجاری و ارتباطی کشورهای آسیای میانه و افغانستان، همواره جمعیت آن در حال افزایش است.

سطح زیر کشت

با توجه به مدل به دست آمده سطح زیر کشت گندم آبی، جو آبی و چغندر قند تغییر نداشته است در حالی که سطح زیر کشت پیاز آبی از 841 هکتار به 3044 هکتار افزایش یافته است و سطح زیر کشت گوجه فرنگی آبی از 4450 هکتار به 2117 هکتار کاهش یافته است.

کل سطح زیر کشت در دسترس 5 محصول 44774 هکتار می باشد که فقط 44644 هکتار از آن استفاده می گردد و بقیه بلا استفاده برای این محصولات می ماند.

نیروی کار

در این مدل از حداکثر 40241880 نفر روز کار در دسترس 626221 نفر روز کار با توجه به مدل استفاده می شود و مابقی در این الگو استفاده نمی شوند.

البته چون حداکثر نفر روز کار اعلام شده مربوط به کل بهره برداران شهر مشهد است مسلماً میزان نفر روز کار اضافی آمده شامل نیروی کار به کار گرفته شده در سایر محصولات زراعی آبی، محصولات زراعی دیم و محصولات باغی دیم و آبی می باشد.

سرمایه

کل سرمایه در دسترس در این مدل 12854591664 می باشد که حدود 12734950000 از آن استفاده شده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 13:51 | چاپ مطلب

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌کند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین 70 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با در نظرگرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

کلید واژه ها : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سختاری، سرمایه فیزیکی، ریسک سیستماتیک.

مقدمه:

یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حسابداری سنتی ، ناتوانی آنها در سنجش و اندازه گیری و در نظر گرفتن شفاف سرمایه فکری شرکت ها به شمار می آید . اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی های نا مشهود در محاسباتشان قاصرند. به همین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های نا مشهود و دانش در صورتهای مالی شرکت ها بیش از پیش افزایش یافته است . در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده اهمیت یافته است .

قسمتی از متن

سرمایه فیزیکی

سرمایه فیزیکی دارایی تجدید پذیری است که آگاهانه ساخته دست انسان است. این ممکن است توسط یک ماشین تولید می شود، اما خواست به وجود عوامل اقتصادی و تولید شده است با استفاده از سایر شکلهای سرمایه، مواد، و خدمات کارگری. سرمایه فیزیکی، ممکن است به صورت محسوس و یا نامحسوس باشد.. تا همین اواخر، سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بر اساس حساب های ملی به هزینه در موارد ملموس از جمله ساختمان ها و تجهیزات محدود شده بود که در سال 2001، هزینه های نرم افزار کامپیوتر از سرمایه گذاری در سرمایه ثابت را به لیست اضافه شده است.

سرمایه ارتباطی (مشتری یا خارجی) : سرمایه مشتری در برگیرنده ارزش فعلی و ارزش بالقوة آتی روابط سازمان با مشتریان می باشد . به همین دلیل عمدتا سرمایه مشتری در زمره دانش بازاریابی و روابط مشتری قرار می گیرد. از این رو این سرمایه شامل مواردی همچون : علائم تجاری، سهم بازار، اطلاعات مشتری، روابط با مشتریان، مراکز قابل دسترس مشتریان و قراردادهای تجاری می شود (بونتیس و دیگران، 2000)[1]. دانش یا ارزشی است که بین منابع خارجی سازمان مانند مشتریان، عرضه کنندگان کالا و خدمات، بستانکاران، شبکه ها و کانال های توزیع و ... ارتباط برقرار می کند(بوزولان و ریسری، 2003، 558-543)[2]. سرمایه مشتری که به عنوان پل و یا کاتالیزوری در فعالیت های سرمایه فکری محسوب می شود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است.


[1]. Bontis,2000[2]. Bozzolan & Ricerri,2003,543-558

فهرست

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 4

1-1- بیان مسأله. 6

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

3-1- پیشینه پژوهش... 8

1-3-1- تحقیق های داخلی.. 8

2-3-1- تحقیق های خارجی.. 9

4-1- چارچوب نظری پژوهش... 10

5-1- مدل مفهومی پژوهش... 13

6-1- اهداف پژوهش... 13

7-1- سوال های پژوهش... 14

8-1- فرضیه های پژوهش... 15

9-1-متغییر های پژوهش... 15

10-1- روش پژوهش... 16

11-1 قلمرو پژوهش... 17

1-11-1-قلمرو مکانی پژوهش... 17

2-11-1- قلمرو زمانی پژوهش... 17

3-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش... 17

12-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات... 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه. 23

1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری.. 25

1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری.. 25

2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری.. 26

3-1-2- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری.. 30

1-3-1-2- ادوینسون و مالونه (1997) 31

1-3-1-2- سویبی (1997) 34

1-3-1-2-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992) 36

4-1-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 37

1-4-1-2- ارزش افزوده اقتصادی.. 37

2-4-1-2- کارت نمره متوازن. 38

3-4-1-2- ترازنامه نامرئی.. 38

4-4-1-2- کنترل دارایی های ناملموس... 39

5-4-1-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا 39

6-4-1-2- شاخص سرمایه فکری.. 39

7-4-1-2- نرخ بازده دارایی ها 40

8-4-1-2- روش تشکیل سرمایه بازار. 40

9-4-1-2- کارگزار تکنولوژی.. 41

10-4-1-2- روش سرمایه فکری مستقیم. 41

11-4-1-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری.. 41

12-4-1-2- مدل مدیریت سرمایه فکری.. 42

13-4-1-2- کیوتوبین.. 42

14-4-1-2- هوش سرمایه انسانی.. 43

15-4-1-2- مدل کارگزار فناوری.. 43

16-4-1-2- روش ارزشگذاری جامع. 43

5-1-2- ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری.. 44

6-1-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن. 46

1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری.. 46

2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46

3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها 46

4-6-1-2- روش های کارت امتیاز. 47

7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها 47

1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک... 47

2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک... 50

1-2-2- تعاریف مختلف ریسک: 50

2-2-2-انواع ریسک: 51

1-2-2-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک سیستماتیک ) 55

3-2- مدل مفهومی پژوهش... 57

4-2- سابقه مطالعات انجام شده 58

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

مقدمه. 71

1-3- روش تحقیق.. 71

2-3- جامعه آماری پژوهش... 72

3-3 روش گرد آوری پژوهش... 73

4-3- روایی و پایایی پژوهش... 73

5-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش... 74

6-3- ابزارگردآوری اطلاعات... 75

7-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش... 76

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 83

1-8-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی.. 85

2-8-3- آزمون همبستگی.. 86

3-8-3- رگرسیون چندگانه. 87

4-8-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 87

5-8-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) 87

6-8-3- چندهم خطی.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه‏ 90

1-4- شاخص های توصیفی متغیرها 90

2-4- آزمون فرضیه های پژوهش... 93

3-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش... 94

1-3-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : 94

2-3-4- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود. 96

1-2-3-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 96

2-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی اول: 96

3-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی دوم: 98

4-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 100

5-2-3-4- آزمون فرضیه اصلی اول: 105

6-2-4-4- فرضیه اصلی دوم : 110

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه. 114

1-5- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 115

1-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : 115

2-1-5- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : 116

2-5- نتیجه گیری کلی پژوهش... 117

3-5- پیشنهادها 117

1-3-5- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول : 118

2-3-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق.. 118

3-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی.. 120

4-5- محدودیت های تحقیق.. 121

پیوست ها

پیوست یک : نمونه آماری پژوهش... 123

پیوست دو : SPSS.. 125

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 145

منابع لاتین: 148

چکیده انگلیسی: 152خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 12:42 | چاپ مطلب

پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

پایان نامه راههای پوشش ریسک در بازار سرمایه

چکیده

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد؛ به همین خاطراست که سرمایه­گذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­گذاری است. این تحقیق از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار فارس می­باشد که حجم نمونه مربوطه 385 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با تعداد38 سوال استفاده گردید؛ که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 و روایی آن نیز با بهره­گیری از نظر اساتید محترم و خبرگان امر مورد تایید واقع شد. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهندگرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق( سه فرضیه اصلی و 14 فرضیه فرعی) بود که در این راستا پیشنهاداتی ارائه گردید.

کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­گذاری

مقدمه

با توسعه بازارهای مالی در دنیا روز به روز اهمیت و اثرگذاری آنها در تمام جنبه‌های تمدن بشری از جمله اقتصاد و سیاست افزایش یافته است. بحران‌های مالی ناشی از ریسک‌های اوراق بهادار یا یک نوع ابزار مالی در یک کشور می تواند به راحتی زنجیره­ای از بحران‌ها را در گستره بزرگی از کشورها ایجاد کند. مانند بحران ناشی از وام‌های رهنی در امریکا در اواخر سال 2007 که بازارهای مالی دنیا را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. همین موضوع سبب شده توجه و حساسیت نسبت به بازارهای مالی نیز بیشتر شود. در جهان اسلام نیز در سال‌های اخیر با درک نیاز به توسعه بازارها و ابزارهای مبتنی بر شریعت اسلامی، که متناسب با اصول اسلامی باشد، بازارهای مالی اسلامی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و تجهیز هستند.لذا در این رابطه سعی بر آن است تا ضمن بررسی عوامل ریسک در بازارهای مذکور، به نحوه پوشش آن نیز اشاره گردد.

اهداف تحقیق

1.بررسی تاثیر ریسک­های موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-1 بررسی تاثیر ریسک عدم جمع­آوری وجوه نقد به میزان کافی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-2 بررسی تاثیر ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-3 بررسی تاثیر ریسک عدم فروش دارایی به واسط، بر تمایل به سرمایه­گذاری

1-4 بررسی تاثیر ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2.بررسی تاثیر ریسک­های موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-1 بررسی تاثیر ریسک نرخ سود یا اجاره­بها، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-2 بررسی تاثیر ریسک اعتباری، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-3 بررسی تاثیر ریسک تورم، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-4 بررسی تاثیر ریسک عملیاتی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-5 بررسی تاثیر ریسک نواسانات نرخ ارز، بر تمایل به سرمایه­گذاری

2-6 بررسی تاثیر ریسک نقدینگی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3.بررسی تاثیر ریسک­های غیرمالی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-1 بررسی تاثیر ریسک سیاسی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-2 بررسی تاثیر ریسک ناشی از دخالت دولت، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-3 بررسی تاثیر ریسک قوانین و مقررات، بر تمایل به سرمایه­گذاری

3-4 بررسی تاثیر ریسک­های مرتبط با دارایی، بر تمایل به سرمایه­گذاری

تعریف اصطلاحات

ریسک: ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه­گذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب واحد پول یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود (بری گام و دیگران، 1384 :37).

بازارهای مالی به دو گروه بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول، اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمترازیک سال) به منظور تأمین مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه، اوراق بهادار با سررسیدهای طولانی تر (معمولاً بیش از یک سال) جهت تأمین مالی دارایی‌های میان مدت و بلندمدت شرکتها، مورد مبادله قرار می گیرند. بازار سرمایه نیز خود به دو گروه بازار اولیه و بازار ثانویه قابل تقسیم می باشد که نوع اول، مکانی برای مبادله اوراق بهادار تازه انتشار یافته و نوع دوم، محلی برای مبادله اوراق بهادار از قبل منتشر شده هستند (رجب زاده و همکاران، 1385).

بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. بعبارت صحیح تر بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد (قلی زاده و همکاران، 1391).

پوشش ریسک اقتصادی براساس اصل تنوع بخشی منابع و ایجاد تقارن میان دارایی ها و هزینه ها انجام می شود.

در این زمینه پوشش ریسک ترازنامه از طریق تغییر اندازه یا تجدید قیمت دارایی‌ها و یا بدهی‌ها برای کاهش ریسک نرخ بهره انجام می‌گیرد. پوشش ریسک مشارکتی براساس برنامه‌های توزیع و تسهیم ریسک برمبنای مشارکت انجام می شود. پوشش ریسک مشارکتی یکی از راهبردهای اثر بخش برای مدیریت ریسکهای نرخ ارز می‌باشد. پوشش ریسک قراردادی بر ابزارهای انتفاعی و قراردادی متمرکزشده است.

فهرست مطالب

Contents

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 فرضیات پژوهش... 8

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 10

1-7 روش تحقیق.. 10

1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری.. 10

1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 11

1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11

1-7-4 قلمرو تحقیق ( زمانی ، مکانی ، موضوعی ) 11

1-8 تعریف اصطلاحات... 11

1-9 تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 14

2-1 مقدمه. 15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی.. 18

2-3 استراتژهای مالی.. 18

2-4 ریسک... 20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21

2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک) 21

2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت... 21

2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

2-4-2-3 وضعیت صنعت... 22

2-4-2-4 شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23

2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک) 24

2-4-3-1 میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت... 24

2-4-3-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24

2-4-3-3 وضعیت مالی و حساب‌های شرکت... 25

2-4-3-4 میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26

2-4-3-5 عوامل غیر اقتصادی.. 26

2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 27

2-5-1 تمایل به ریسک... 27

2-5-2 ادراک ریسک... 27

2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری.. 27

2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام. 28

2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

2-7-1-1 ریسک عدم جمعآوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجارهبها 32

2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

2-7-2-3 ریسک تورم. 35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

2-9-2-5 ریسک بازار. 36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد. 38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

2-7-3-2 ریسک دولت... 40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

2-9-3-5 ریسک هزینههای غیرجاری (غیرعملیاتی) 43

2-10 پیشینه تحقیق.. 44

2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

2-10-2 پیشینه خارجی.. 47

فصل سوم: روش تحقیق.. 50

3-1 مقدمه. 51

3-2 فرایند انجام تحقیق.. 52

3-3 روش تحقیق.. 53

3-4 جامعه آماری.. 53

3-5 تعیین حجم نمونه. 53

3-6 ابزارجمعآوری دادهها 54

3-7 روایی پرسشنامه. 55

3-8 پایایی پرسشنامه. 55

93- روش و تجزیه و تحلیل داده 55

فصل چهارم: یافتههای تحقیق.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2- یافته‌های پژوهش... 58

4-3 آمار توصیفی.. 58

4-3-1 جنسیت پاسخگویان. 58

4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 59

4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس... 60

4-4 آمار استنباطی.. 61

4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق.. 61

4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 61

4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد. 62

4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟. 63

4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 64

4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟ 65

4-5 رتبه‌بندی ریسک های بازار اولیه. 67

4-6 تحلیل رتبه‌بندی بازارهای اولیه. 67

4-7 تحلیل رتبه بندی ریسک بازار ثانویه. 68

4-8 تحلیل ریسک های موجود در بازار های غیرمالی.. 69

4-9 تحلیل رتبه بندی.. 70

4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 71

5-1 مقدمه. 72

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 73

5-3 پیشنهادات... 77

5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول. 77

5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم. 78

5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم. 79

5-4 سایر پیشنهادها 80

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

منابع و مآخذ. 82

منابع فارسی.. 83

منابع انگلیسی.. 86

ضمائم. 88

ضمیمه الف- پرسشنامه. 89

ضمیمه ب: خروجی.. 92خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:44 | چاپ مطلب

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

خطر حسابرسی

خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند .

احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده هر حساب به سه احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل واحتمال خطر عدم کشف تجزیه می شود .

احتمال خطر ذاتی : عبارتست از احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب با فرض این که برای آن کنترل داخلی وجود نداشته باشد .

احتمال خطر کنترل : عبارتست از احتمال این که سیستم کنترل داخلی صاحبکار نتواند به موقع از رخ دادن یک تحریف بااهمیت پیشگیری یاآن را کشف کند .

احتمال خطر عدم کشف : احتمال اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند که تحریف با اهمیتی در حساب وجود ندارد در حالی که حساب مزبور واقعا حاوی تحریف با اهمیت است .

خطر کنترل:

1)برآورد اولیه خطر کنترل

2) برآورد نهایی خطرکنترل

برآورد اولیه : حسابرس پس از کسب شناخت اولیه از سیستمهای حسابدارای وکنترل داخلی ، خطر های ذاتی وکنترل را براورد می کند که این براورد اولیه وی را در تشخیص قابلیت حسابرسی واحد مورد رسیدگی یاری می رساند .

برآورد نهایی: در صورت قابل حسابرسی بودن واحد مورد رسید گی حسابرس به آزمون های کنترل می پردازد که می خواهد بر انها اتکا کند . سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون کنترل ودستیابی به اطلاعات بیشتر در طول اجرای کار ممکن است برآورد اولیه از خطر های ذاتی وکنترل را تعدیل کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:29 | چاپ مطلب

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر

پایان نامه ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادر

چکیده:

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین

مقدمه:

امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.


چکیده: 1

مقدمه: 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 7

3-1 بیان مسئله 9

4-1. چهار چوب نظری تحقیق. 11

5-1. فرضیه های تحقیق. 12

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 12

7-1. اهداف تحقیق. 13

8-1. حدود مطالعاتی. 14

1-8-1 قلمرو مکانی. 14

2-8-1 قلمرو زمانی. 14

3-8-1 قلمرو موضوعی. 14

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول : مبانی نظری. 17

1-1-2 مقدمه 17

2-1-2. تعریف محافظه کاری. 17

3-1-2 . احتیاط. 20

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری. 20

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی. 21

3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22

5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری. 22

1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23

2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23

6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24

1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. 24

2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. 26

7-1-2. تعریف ورشکستگی. 28

8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29

9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 30

10-1-2 دلایل ورشکستگی. 31

1-10-1-2 دلایل درون سازمانی. 31

11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33

1-11-1-2 دوره نهفتگی. 33

2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34

3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34

12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35

13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35

14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. 36

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36

2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37

15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. 38

16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. 40

1-16-1-2 پیش‌بینی. 42

17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی. 43

18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی. 44

2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45

19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. 46

20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46

21-1-2مدل‌های احتمال شرطی. 47

22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48

23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. 49

24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. 51

1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52

2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53

3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56

4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی. 57

5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58

6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58

7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59

8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60

9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62

2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق. 68

1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. 69

2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. 77

3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. 78

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 81

2-3 روش تحقیق. 81

3-3 جامعه ونمونه آماری. 82

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 83

6-3 روش تحقیق. 83

7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. 84

8-3 متغیر های تحقیق. 84

1-8-3 متغیر مستقل. 84

2-8-3 متغیر وابسته 85

9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 86

1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 87

10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 95

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95

3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 97

4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 98

1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99

2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100

1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100

1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100

2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104

2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108

1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109

2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5. نتایج فرضیه اصلی اول. 119

1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 119

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب.. 120

3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120

1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف.. 120

2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب.. 121

4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق. 122

5-5. پیشنهادات.. 122

1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. 122

2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123

6-5 محدودیت های تحقیق. 123

پیوست ها

فهرست شرکت ها 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 128

منابع لاتین: 130

چکیده لاتین. 132
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:55 | چاپ مطلب

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی دارای 56 ص وبا فرمت ورد

فهرست مطالب

مقدمه --------------------------------------------------------------

1

 • بحران بدهی ---------------------------------------------------

1

 • ریسک های غیر قابل مشاهده--------------------------------------

1

 • بند اول انتخاب شرکت های در خطر -----------------------------

2

 • بند 2: مدیریت ریسک شرکت -----------------------------------

2

 • محدودیت های پایان نامه ---------------------------------------

2

 • انگیزه ها و کارایی موجود بر مبنای موجودی در طی بحران اعتباری : شواهد بخش مالی (بند1)------------------------------------------------

3

 • مقدمه ------------------------------------------------------

3

 • دورنما----------------------------------------------------------

8

1-2-2- تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی --------------------------

8

2-2-2- بحران بدهی در سال 2000---------------------------------

9

2-3- انگیزه و رشد فرضیه------------------------------------------

10

1-3-2- نظریه ی توافقی : تراز انگیزه ها و اصول بازار ---------------

10

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک-

11

2-3-3- تفاوت های انگیزه ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود ---

13

2-4- نمونه ها و مدل ها -----------------------------------------------

14

1-4-2- متغیرهای سود در این تحقیق -------------------------------

14

2-4-2- نمونه های مدل -----------------------------------------------

15

2-5- نتایج----------------------------------------------------------

21

1-5-2- مدل عایدی --------------------------------------------------

21

2-5-2- مدل معادلات همزمان ------------------------------------------

22

3-5-2- دقت تست ها: تست مستقیم ریسک -------------------------------

24

2-6- نتایج: ---------------------------------------------------------

25

1-6-2- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی -----------------------------

26

3-6-2- مفاهیم و محدودیت ها ------------------------------------------

27

3-مدیریت ریسک، ساختار شرکت ، و کارایی در میان شرکت های مالی : شواهدی از بحران بدهی (مقاله ی 2) ---------------------------------------------

28

 • مقدمه ------------------------------------------------------

28

2-3- توسعه ی نظریه-----------------------------------------------

31

1-2-3- ریسک، MAS و کارایی --------------------------------------

31

2-2-3- مرکز گریزی و MAS -----------------------------------------

32

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی --------------------------

33

3-2-3- ساختار ، MAS و ریسک در صنعت مالی ------------------------

34

3-3- متغیرها و برآورد آنها --------------------------------------------

36

1-3-3- عدم تمرکز -------------------------------------------------

36

2-3-3- مهارت mas-----------------------------------------------

37

3-3-3- عدم اطمینان محیطی -----------------------------------------

40

4-3-3- متغیرهای کنترل ---------------------------------------------

40

5-3-3- کارایی ---------------------------------------------------

41

4-3- مدل و نمونه -------------------------------------------------

41

5-3- نتایج ----------------------------------------------------------

44

1-5-3- آمار توضیحی -----------------------------------------------

44

2-3-5- نتایج آنالیز کلمات -------------------------------------------

45

3-5-3- ساختار و کارایی -------------------------------------------

46

3-5-4- MAS وکارایی ----------------------------------------------

46

5-5-3- ساختار mas و کارایی ----------------------------------------

47

6-3- نتایج--------------------------------------------------------

48

1-3-6- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی --------------------------

48

2-6-3- نتایج و یافته های کاربردی -------------------------------------

48

 • مقدمه:
 • بحران بدهی

بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می شود.

 • ریسک های غیر قابل مشاهده:

می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:49 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 67 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات