ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

مقاله آزمون های روانی و انواع آن

مطالب:

مقدمـه :

تعریف آزمون روانی :

انواع آزمونهای روانی :

مهمترین امتیاز اجرای آزمونهای گروهی :

ویژگیهای اصلی یک آزمون عبارتند از:

سنجش روایی :

انواع روایی:

درجه بندی:

عناصر مورد نظر در استاندارد بودن یک آزمون:

تهیة آزمونها :

عوامل مؤثر بر عملکرد در جریان آزمون :

ویژگیهای آزمون شونده:

تأثیرات آزمون کننده :

زمینه های کاربرد آزمونها :

انتقادهای عادی :

انتقادهای سیاسی :

افشای آزمونها :

==================

بخشهایی از متن (متن آغازین و متن انتهای مقاله) :

مقدمـه :

یکی از هدفهای عمدة هر علم ، اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبة کمی به آنهاست. وقتی پدیده ای را با اعداد و ارقام نشان می دهیم براحتی می توانیم آن را طبقه بندی و قوانین دربارة آنها وضع کنیم.

هر علم روان شناسی، مجموعه شیوه هایی که به ما کمک می کند تا ویژگیهای روانی اسنان را از حالت کیفی به حالت کمی درآوریم.

اصطلاحاً «روش روان سنجی» نامیده می شود. روان سنجی، در معنای وسیع کلمه، یعنی استفاده از روش آزمایش. اما در معنای محدود کلمه یعنی بهره گیری از آزمونهای روانی برای اندازه گیری توانائیهای ذهنی.

تعریف آزمون روانی :

اگر استعداد را امکان انجام دادن یک عمل یا آشکار ساختن یک رفتار در نظر بگیریم. آزمون روانی به فن یا شیوه ای که به طور علمی تهیه می شود و امکان ارزشیابی عین استعدادهای فردی را فراهم می آورد تعریف می کنیم.

استعمال روزافزون آزمون ها و ظهور انواع مختلف آزمایشهای روانی باعث شده تا تعریف آزمونها از دقت و صراحت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شوند.

تعاریف مختلف آزمون عبارتند از:

پروفسور آندره زی (1970ـ پاریس) آزمون روانی را چنین تعریف می کند: وسیله تمایز بین افراد براساس یک درجه بندی.

تعریف آناستازی (1970ـ لندن) از آزمون: اندازة استاندارد و عینی از چگونگی یک رفتار. ...

...

لازم به یادآوری است که تعداد زیادی از انتقادها خود آزمونها را در برنمی گیرد بلکه بعضی آزمونهای خاص یا کاربرد ناشیانة آنها را در برمی گیرد. در واقع بعضی از نمایندگان روان سنجی به جای این که پیشرفت آزمونها را فراهم آورند موجب رکود آنها شده اند. موارد متعددی را می توان نام برد که از این وسیله استفاده های کاملاً نابجایی به عمل آمده، مخصوصاً مبنع درآمد بعضی سودجویان شده است. این امر موجب شده تا روان سنجی در نظر کسانی که از این جنبه ها به آزمونها نگاه می کنند، اعتبار خود را از دست بدهد.

افشای آزمونها :

بهترین آزمون اگر یکبار روی تعداد زیادی از افراد اجرا شود، دیگر نمی تواند نتایج اطمینان بخشی فراهم آورد. مثلاً در بعضی از مناطق فرانسه دیده شده است که سؤالات مقیاس بینه بر روی کارتهای تحصیلی دانش آموزان چاپ شده است! بدیهی است که این دانش آموزان امکان آمادگی برای آزمایشهای روانی را خواهند داشت و والدین آنها نیز خواهند توانست به کودکان خود کمک کنند. مراکزی وجود دارد که با دادن تمرینهای منظم، داوطلبان را برای ورود به دانشگاهها یا سایر مؤسسات آماده می کند. این مراکز برای نیل به هدف خود، انواع متعدد آزمونها را جمع آوری و تکثیر می کند. بدیهی است که این قبیل اعمال ارزش آزمون را به عنوان یک وسیلة تشخیصی، بی اعتبار می سازد و در واقع نوعی تقلب و قاچاق محسوب می شود.

برای جلوگیری از این خطر لازم است که اجرای آزمونها جنبة قانونی پیدا کند. همان طور که اشتغال به کار طبابت را قانون اجازه می دهد، کاربرد آزمونهای روانی نیز باید بدون داشتن مدرک لازم، منبع شود. یعنی کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند و با مسائل نظری و عملی آزمونها نیز آشنایی سطحی دارند نباید اجازة استفاده از روش آزمونها را داشته باشند. البته در این خصوص پیشرفتهایی حاصل شده است. بطور کلی ناشران آزمونها آنها را فقط در اختیار روان شناسانی قرار می دهند که صلاحیت شغلی دارند و این امر موجب می شود تا در حفظ و کاربرد اصولی آزمونها دقت بیشتری به عمل آید.

پایانخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، آزمون، روانی، انواع، آن
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 14:56 | چاپ مطلب

پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر (1990)

پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر (1990)

منبع

شکری، امید، تقی لو، صادق، گراوند، فریبرز، پاییزی، مریم، مولایی، محمد، عبدالله پور، محمد آزاد و اکبری، هادی (1387). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس زا. تازه های علوم شناختی، سال 10، شماره 3، 33-22.

قریشی راد، فخرالسادات (1389). اعتباریابی مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 1، 1-7.

موسوی، اکرم السادات (1388). مقایسه سبک های دلبستگی و مقابله ای در افراد مبتلا به سو مصرف مواد و غیر مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.

وقری، ع. (1379). بررسی رابطه بین سبک‌های خود کارآمدی و سبک‌های مقابله با بحران در زوج‌های جوان دانشجوی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 79-1378. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه الزهرا.

سلامت، مائده، زمانی، احمد و الهیاری، طلعت (1386). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی. روانشناسی کاربردی، دوره اول، شماره 3، 42-29.

جعفر نژاد، پروین، فرزاد، ولی الله، مرادی، علیرضا و شکری، امید (1384). بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی. نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. شماره 70. 74-51.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 مرداد 1396 ساعت 08:40 | چاپ مطلب

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- مددکاری- بهداشت روانی کد درس: 1222172

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- مددکاری- بهداشت روانی کد درس: 1222172

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- مددکاری- بهداشت روانی کد درس: 1222172

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-مددکاری بهداشت روانی کد درس: 1222172 شامل 6 نمونه سوال به همراه پاسخنامه تستی از نیمسال اول 89-88 تا نیمسال دوم 93-94 جهت جستجوی بهتر از کد درس استفاده نمایید. توجه: ممکن است برخی رشته ها مغایرتهایی با مشخصات ذکر شده بالا داشته ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 08:50 | چاپ مطلب

مقاله 75- مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

مقاله 75- مقایسه  بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

مقاله 75- مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

کل مقاله 130 صفحه فصل اول: کلیات 1-1 . مقدمه: در هر جامعه shy;ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه shy;های آن جامعه محسوب و مطرح می shy;باشد و در عمل نیز چرخه shy;ی فعالیت shy;های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 11:16 | چاپ مطلب

مقاله 67- بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

مقاله 67- بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

مقاله 67- بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

کل مقاله 43 صفحه فصل اول (مقدمه) ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 11:12 | چاپ مطلب

تحلیل روانی توبه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   تحلیل روانی توبه توبه یعنی چه؟ ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی است و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد؟ در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده ای است، هیچوقت به این فکر نیفتاده ایم که توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساسا توبه یکی از مشخصات انسان نسبت به حیوانات است، یعنی انسان بسیاری ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچکدام از آنها در حیوانات وجود ندارد. یکی از این استعدادهای عالی در انسان، همین مسئله توبه است. حقیقت توبه: " توبه " بمعنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح می دهم، این نیست که ما لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری کنیم، از مقوله لفظ نیست. توبه یک حالت روانی و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود حالت، نه خود توبه، مثل بسیاری از چیزهای دیگر که در آنها لفظ، خودش، آن حقیقت نیست بلکه مبین آن حقیقت است. اینکه ما روزی چندین بار می گوئیم استغفرالله ربی و اتوب الیه ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحلیل، روانی، توبه
تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 20:18 | چاپ مطلب

تعارض و فشار روانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7   تعارض (Conflict) و فشار روانی ناکامی واکنش در برابر ناکامی - پرخاشگری - بی‌تفاوتی (apathy) - واپس‌روی (regression) تعارض (Conflict) و فشار روانی صرف‌نظر از اینکه در کنار آمدن (coping with) با مشکلات تا چه اندازه توانا باشیم، باز هم در زندگی مواقعی پیش می‌آید که ناچار احساس فشار روانی می‌کنیم. انگیزه‌های ما همواره به ‌آسانی ارضاء نمی‌شوند؛ باید موانعی را از سر راه برداشت، دست به انتخاب زد و در برابر دیریابی‌ها شکیبائی نشان داد. بر اثر برخورد آدمیان با موانعی که راه بر کامیابی‌های آنان می‌بندد، در هر یک از آنان شیوه‌های پاسخ‌دهی ویژه‌ای رشد می‌کند. شیوه‌ٔ پاسخ‌دهی هر فرد به موقعیت‌های ناکام‌کننده، تا حدود زیادی نشان می‌دهد که سازگاری وی با زندگی بسنده است یا نه.   واکنش در برابر ناکامی هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می‌شود یا دستیابی به آن به تأخیر می‌افتد، ناکا ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تعارض، فشار، روانی
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 14:24 | چاپ مطلب

توجه خاص در مشاوره‌ی روانی کودکان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 46   مقدمه : در فصل یک تعدادی از مشکلات مربوط به جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز را توضیح دادم، مشلکاتی که کودکان در سال‌های اصلی رشد و نمو خود باید با آن‌ها دست به گریبان شوند. بدیهی است که مشاوران تمام راه‌حل‌ها را برای این مسائل نمی‌دانند اگرچه به نظر می‌رسد مطالب زیادی چاپ می‌شود و کمابیش توسط مشاوران اعمال می‌گردد. در این فصل روش‌های پیشنهادی نویسنده برای کار با این کودکان دارای احتیاجات و مشکلات مخصوص مطرح می‌شود. پیشنهادات شامل مراقبت، چگونگی محیط مشاور، و مهیا نمودن بستری آماده برای احتیاجات کودک است. خواننده ممکن است بخواهد به ضمائم A وB برای طرق مخصوص حل مشکلات رفتاری که ممکن است وابسته به این مسائل اجتماعی باشند مراجعه نماید. این مسائل شامل: بدرفتاری با کودکان، طلاق، تشکل خانواده پس از طلاق، زندگی با یکی از والکدین، مردم و فوت اعضا خانواده، الکلی، کودکان نان‌آور خانوداه، افراد اوباش و خشونت است. بدرفتاری با کودکان کنگره&zwnj ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 14:21 | چاپ مطلب

مشاوره‌ی روانی کودکان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 46   مقدمه : در فصل یک تعدادی از مشکلات مربوط به جامعه‌ی پیچیده‌ی امروز را توضیح دادم، مشلکاتی که کودکان در سال‌های اصلی رشد و نمو خود باید با آن‌ها دست به گریبان شوند. بدیهی است که مشاوران تمام راه‌حل‌ها را برای این مسائل نمی‌دانند اگرچه به نظر می‌رسد مطالب زیادی چاپ می‌شود و کمابیش توسط مشاوران اعمال می‌گردد. در این فصل روش‌های پیشنهادی نویسنده برای کار با این کودکان دارای احتیاجات و مشکلات مخصوص مطرح می‌شود. پیشنهادات شامل مراقبت، چگونگی محیط مشاور، و مهیا نمودن بستری آماده برای احتیاجات کودک است. خواننده ممکن است بخواهد به ضمائم A وB برای طرق مخصوص حل مشکلات رفتاری که ممکن است وابسته به این مسائل اجتماعی باشند مراجعه نماید. این مسائل شامل: بدرفتاری با کودکان، طلاق، تشکل خانواده پس از طلاق، زندگی با یکی از والکدین، مردم و فوت اعضا خانواده، الکلی، کودکان نان‌آور خانوداه، افراد اوباش و خشونت است. بدرفتاری با کودکان کنگره&zwnj ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مشاوره‌ی، روانی، کودکان
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 13:56 | چاپ مطلب

دانلود مقاله رابطه استرس شغلی با سلامت روانی معلمان مرد مقطع متوسطه اول شهرستان

دانلود مقاله رابطه استرس شغلی با سلامت روانی معلمان مرد مقطع متوسطه اول شهرستان نوع فایل: ورد تعداد صفحه: 15   فهرست: چکیده مقدمه روش تحقیق یافته ها بحث و نتیجه گیری منابع ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 13:35 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 189 )
   1      2     3     4     5      ...      19   >>
صفحات