X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

اصول مدیریت دولتی

مدیریت

اصول مدیریت دولتی

قسمتهایی از متن:

مقدمه

ظهور سازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .» ..

...

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی
سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است، یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود ، سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل ، تحکیم یا گسترش می دهد .

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی ، مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود .

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان ، مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد .
برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید « روجرفریتز»

مدیریت از نقطه صفر

روش و نظام فکری مدیریت از نقطه صفر، تنها یکی از راه‌کارها و ابزارها برای تعالی بخشیدن به سازمان از طریق مدیریت است. مدیریت از نقطه صفر، در هر موقعیتی، تعریف خاص خود را داراست، لیکن با توجه به محتوای کلی موقعیت‌ها، مدیریت از نقطه صفر، محملی است که مدیر با علم به نتیجه عمل‌کردهای گذشته، روش‌ها و پیش‌فرض‌های غلط قبلی را زیر پا می‌گذارد. با تعاریفی نو و صحیح‌تر از دو مؤلفه موفقیت و شکست، از نقطه صفر شروع می‌کند. ...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: اصول، مدیریت، دولتی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 11:24 | چاپ مطلب

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................. 1

فصل اول: کلیات

تعریف مساله............................ 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.................... 5

اهداف تحقیق............................ 10

فرضیات تحقیق........................... 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات............. 11

جامعه و نمونه آماری.................... 12

قلمرو تحقیق............................ 14

تعاریف عملیاتی......................... 15

محدودیت های تحقیق...................... 17

نوآوری تحقیق........................... 18

فصل بندی تحقیق......................... 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS........... 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS......... 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS. 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS........ 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39

بخش دوم: دمکراسی

مقدمه.................................. 44

سیر تاریخی نظریه دمکراسی............... 45

مبانی و اصول اساسی دمکراسی............. 49

انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک...... 60

بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی

بوروکراسی.............................. 67

دمکراسی و بوروکراسی.................... 70

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یک نظام دمکراتیک

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت

انواع مشارکت........................... 90

اشکال مشارکت........................... 91

شیوه های مشارکت........................ 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری........... 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت.............. 104

بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاکمیت خوب............................. 115

تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب.......... 122

مفهوم حاکمیت خوب..................... 123

شاخص های حاکمیت خوب.................. 127

مشارکت............................. 131

حاکمیت قانون....................... 131

شفافیت............................. 133

حساسیت............................. 133

اجماع گرایی........................ 133

کارایی و اثربخشی................... 134

فراگیر بودن........................ 134

پاسخگویی........................... 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی..................... 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی....... 146

پیش فرضها و اهداف تحول................. 147

مدلهای تحول سازمانی.................... 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه.................................. 163

اصلاح اداری چیست؟....................... 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟.............. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری............ 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری............ 171

عوامل اقتصادی....................... 172

عوامل فرهنگی........................ 173

عوامل جمعیتی........................... 174

عوامل سیاستی........................... 175

محورهای اصلاحات اداری................... 176

اندازه دولت و سازمانهای دولتی....... 176

اندازه دولت در ایران................ 191

فساد اداری............................. 195

تعاریف و ماهیت فساد اداری........... 196

اثرات فساد اداری.................... 197

عوامل و دلایل فساد اداری............. 200

کنترل فساد اداری.................... 204

پاسخگوئی............................... 210

پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213

افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی

ارزش افزوده............................

زیربخش های کشاورزی.....................

زیر بخش زراعت و باغبانی.............

نظامهای بهره برداری دهقانی.............

نظام بهره برداری تعاونی.............

تعاونی های سنتی (بنه)...............

شرکتهای تعاونی تولید................

تعاونی های مشاع.....................

نظام بهره برداری تجاری.................

واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی........

شرکتهای سهامی زراعی....................

واحدهای کشت و صنعت.....................

زیر بخش دام و طیور و آبزیان............

نظامهای بهره برداری دام.............

نظام دامداری عشایری ..............

نظامهای دامداری روستایی...........

نظام دامداری صنعتی................

زیر بخش منابع طبیعی....................

منابع خاک و اراضی کشور..............

کاربری اراضی........................

جنگل ها و مراتع.....................

شیوه های بهره برداری از مراتع..........

بهره برداری از مراتع................

بهره برداران عشایری...............

بهره برداری روستایی...............

بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان

بهره برداران از جنگلها..............

آبخیزداری...........................

زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی.

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری.........

تشکیلات دولتی مرتبط..................

بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران

مقدمه..................................

شرکتهای تعاونی.........................

شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی.......

شرکت تعاونی صیادان..................

شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی

شرکت تعاونی صنایع کوچک..............

تشکل های غیرانتفاعی....................

انجمن ها............................

سندیکاها و اتحادیه ها...............

سازمانهای غیردولتی..................

مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی

انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی....

تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی

تعاونیهای زنان روستائی..............

تعاونیهای روستائی...................

شرکتهای تعاونی کشاورزی..............

تعاونیهای منابع طبیعی...............

تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون......

تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران....

سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی.....

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه..................................

فرایند تحقیق...........................

مدل مفهومی تحقیق.......................

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها..............

جامعه و نمونه آماری....................

روش شناسی تحقیق........................

روش جمع آوری اطلاعات....................

روائی و پایایی ابزار تحقیق.............

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها...........

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه..................................

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات......

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای

شهروندی.............................

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکل‌های

غیردولتی............................

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی.....................

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری..................................

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق.............

تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق.......

تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق.......

تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق.......

تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق.....

تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق......

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری...................................

بررسی وتحلیل مدل تحقیق.................

مدل تحقیق..............................

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی.......................

نتیجه گیری.............................

پیشنهادات..............................

ضمائم

الف- منابع و مأخذ......................

ب- خروجی آزمون های آماری...............

ج- پرسشنامه............................

======================

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

کلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

...

فصل چهارم

متدلوژی تحقیق

مقدمه

متدلوژی تحقیق یکی از مهمترین اجزاء و مراحل تحقیق است و انتخاب مناسب آن نقش ویژه ای در سر نوشت تحقیق دارد. در این تحقیق نیز محقق در انتخاب متدلوژی و عملیاتی کردن آن نهایت تلاش و دقت خود را بکار گرفت تا از طریق تنظیم برنامه مشخصی برای طی فرآیند تحقیق ابزارهای مناسبی به منظور گردآوری داده ها ، اعم از عینی ، نگرشی و جمعیت شناختی فراهم نموده و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده نماید.

در این فصل متدلوژی تحقیق از طریق توضیح و تشریح مدل مفهومی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، و روش گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها ونرم افزارهای مورد استفاده معرفی می‌گردد.

1- فرآیند تحقیق

این تحقیق براساس یک برنامه و فرآیند خاص در دو مرحله کلی شامل، مرحله شناخت و مرحله طراحی به شرح نمودار زیر انجام شده است:

الف- مرحله شناخت

در این مرحله، ابتدا با مطالعات اکتشافی اولیه ،سوالات و همچنین فرضیات اصلی تحقیق در ذهن پژوهشگر شکل گرفته است که نتایج‌ آن در قالب طرح تحقیق ارائه گردیده و تحت عنوان «کلیات» در فصل اول این رساله تدوین شده است. در گام بعدی مطالعات پیرامون موضوع تحقیق در ابعاد مختلف ادامه پیدا کرده است. این مطالعات شامل بررسی عمیق در ادبیات علمی و بررسی اسناد، گزارشات و اطلاعات موجود در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مصاحبه های اکتشافی با مدیران و خبرگان بوده است، در نتیجه مبانی نظری تحقیق در این مرحله شکل منسجمی به خود گرفت که تحت عنوان مبانی نظری در فصل دوم تدوین گردیده است.

مجموعه بررسیها و مطالعات انجام شده در مراحل قبلی به محقق این امکان را دارد تا چهارچوب نظری یا مدل تحقق را تبیین نماید در این مرحله متغیرهایی طراحی شده اند تا بتوانند اولاً در یک مطالعه موردی – توصیفی وضعیت موجود تحول اداری را در وزارت جهاد کشاورزی مورد سنجش قرار دهند و ثانیاً تأثیر عوامل محیطی را بر فرآیند تحول اداری از حوزه های سه گانه ای که انتخاب شده است در قالب یک مطالعه موردی-اکتشافی مشخص سازند . پس از تدوین چهارچوب نظری ومدل تحقیق، الگوی پرسشنامه و نوع مصاحبه های لازم برای جمع آوری اطلاعات مشخص شده است که ویژگیهای آن در همین فصل (فصل چهارم) تحت عنوان روش تحقیق تنظیم گردیده است.

در آخرین مرحلة، اطلاعات و یافته های تحقیق با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل و بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله تحت عنوان تجزیه و تحلیل یافته های در فصل پنجم این رساله جمع بندی و تدوین گردیده است.

ب- مرحله طراحی

طراحی الگوی پیشنهادی در واقع یک مطالعه علی- تبیینی است که به طراحی عوامل مؤثر بر تحول اداری و تعیین میزان و چگونگی تأثیر آنها می‌پردازد و تعاملات بین عوامل تأثیر گذار را نشان می‌دهد .

طراحی مدل پیشنهادی مبتنی بر اطلاعات حاصل از سه پایگاه اطلاعاتی زیر بوده است:

1-نتایج حاصل از مرحله شناخت و وضعیت عوامل و متغیرهایی که مورد بررسی و سنجش قرار گرفته‌اند.

2-جمع بندیهایی مدون و اصول موضوعه هایی که از ادبیات تحقیق بدست آمده است.

3-دیدگاهها، نظریات و جمع بندیهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان و مدیران.

اطلاعات و یافته های فوق شالوده اصلی و بستر مناسب را برای طراحی مدل پیشنهادی برای تحول اداری بوجود آورد که در نهایت در فصل پنجم رساله تدوین گردیده است.

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:53 | چاپ مطلب

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)

کاربرد وسیع سازمان غیردولتی گاه باعث ابهام و سردرگمی می‌شود، لذا سعی شده است به تعاریفی پرداخته شود که مفهوم وسیع و پیچیده سازمانهای غیردولتی را برای خواننده به وضوح بیان نماید.

طبق تعریف اول هر سازمانی که بخشی از دولت نیست و در محدوده جامعه مدنی فعالیت می‌کند، سازمان غیر دولتی (NGO) می باشد. این تعریف شامل سازمان‌هایی مثل اتحادیه‌های کارگری، جوامع و نهادهای مذهبی، گروههای سیاسی، باشگاه‌های ورزشی، جوامع هنری، فرهنگی و انجمن‌های شغلی و تجاری نیز می‌شود. ( بیل، دان، 1995)

- تعریف دیگر در زمینه توسعه، سازمانهای غیردولتی را سازمانهایی می داند که برای بهبود بخشیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم، به نفع آنها کار می‌کنند( بیل، دان:1995)

- طبق آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت NGO مصوبه 9/11/81، سازمان غیردولتی، به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

- سالامون لستر، سازمان های غیردولتی را تشکلی مستقل، منعطف، دموکراتیک، و غیرانتفاعی که فعالیت‌های خود را برای کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای، حل معضلات عامه یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده، تعریف نموده است. (نوروز ، 1380،1)

به طور کلی سازمان‌های غیردولتی در زمینه ارائه خدمات به بخشهای نیازمند در جامعه می‌پردازند و سعی می‌کنند تا تسهیل کننده فرآیندهای تحول اجتماعی- اقتصادی- سیاسی در سطوح گروهها و افراد جامعه باشند و همچنین می‌کوشند تا میان واحدها و سازمانهای مختلف نوعی هم افزایی و اتحاد ایجاد کنند و روحیة مشارکت جمعی میان سازمانها را عملی سازند. ( الوانی:1381،9)

(نظری: 1384، 21)

با توجه به توضیحات مطرح شده، حال به نقش سازمان های غیردولتی در هر یک از ابعاد توسعه (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) می پردازیم:

نقش سازمان های غیردولتی در توسعه فرهنگی، اجتماعی:

هرچند که توسعه فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت می باشد ولی به دلیل اینکه توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی مکمل و پیوسته، یک پدیده اند و هر دو نوع الزاماً بر ایجاد و وجود تمایز فراینده جامعه منجر می شوند، در این مقاله در یک عنوان مشترک قرار گرفته اند. (توسلی، 1373، 15)

مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه 1980 به بعد از طرف یونسکو به عنوان یک سازمان فرهنگی در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که تاکید بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد.

توسعه فرهنگی، فراگردی است که در آن سنتها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی وبازسازی می‌شوند و از این طریق خود را بارور می‌کند و تواناییهای بالقوه انسانها شکوفا می‌شود. (اسدی، 1370،7)

توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با چگونگی شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ دارد و در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تعذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی اوقات فراغت می باشد. ( توسلی؛1373،15)

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی:

توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تشکیل می دهد . در ارتباط با فضای مفهومی این واژه دیدگاههای مختلفی وجود دارد ( محمدی: 1370،41) توسعه سیاسی را می توان شامل ارزشهایی مانند : حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رای و دموکراسی دانست. (منوریان:1379،14)

در اساسنامه NGO بارها از جمله غیرسیاسی بودن سازمان های غیردولتی نام برده شده است اما آنچه مشخص است ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم در ارتباط می باشند و برهمدیگر تاثیر می گذارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 00:58 | چاپ مطلب

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده است.افزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند.

عوامل فوق الذکر موجب گردید تا طیف وظایف و مسئولیتهای دولت پیچیده تر وسیع تر ، متنوع تر و تخصصی تر از گذشته شود.این توسعه در افزایش بودجه کل کشور تاثیر بسزایی داشته است. با نگرش در روند تصاعدی بودجه کل کشور در طی سنوات گذشته ، این رشد گویاتر بیان می شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همین رقم مصارف تصویب شده است. در حالی که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همین رقم مصارف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

بدین ترتیب می توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنایی بس وسیع تر وعمیق تر از برنامه کار و یک صورت حساب مالی ساده برای دولت دارد.

فهرست مطالب

حسابداری دولتی............................................... 2

کاربرد حسابداری دولتی ....................................... 3

اصطلاحات حسابداری دولتی ................................... 4

وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات هزینه .................. 9

عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ای ......................... 10

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرایی .......... 17

بستن گروه حسابهای بودجه و دریافت و پرداخت ................ 19

مثال جامع ...................................................... 26

فرم ها .......................................................... 33

فهرست منابع و ماخذ .......................................... 37خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: حسابداری، دولتی
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 17:46 | چاپ مطلب

اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

تحولات صنعت

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه

تاریخچه بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی

اهمیت بودجه

نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه

نقشهای چهارگانه دولت

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد کلان

تعادل‌های اساسی اقتصادی

نمودار سیاست انطباقی

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

برنامه اقتصادی کشورها

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه‌ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه

سیکل بودجه

فصل ششم

روشهای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌هاخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:35 | چاپ مطلب

بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

بررسی میران عزت نفس در دانش اموزان مدارس دولتی و غیر دولتی

عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می گذارد. در حقیقت ، بررسی های گوناگون حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر بیاورید هنگامی که کاری را به بهترین نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند ، معمولاً احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت . آنها می توانند با اطمینان به خود و اطرافیان ، با مشکلات و مسئولیت های زندگی مواجه شوند و از عهده آنها برآیند. مجموعه این برداشت ها و ارزیابی ها و تجاربی که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن ، یا بر عکس احساس ناخوشایند بی کفایتی داشته باشیم . همه ی افراد ، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه ی فرهنگی و جهت و نوع کاری که در زندگی دارند ، نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس ، برابر است با خودباوری واقعی . یعنی : خود را آن گونه که هستیم باور کنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران تلاش نماییم. مساله اصلی این پژوهش بررسی میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دولتی و غیر دولتی است ؟

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات.. 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 2

فرضیات تحقیق :2

سوالات تحقیق. 2

فصل دوم. 3

پیشینه ی تحقیق. 3

تحقیقات انجام شده4

عزت نفس چیست؟. 4

تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چیست؟. 4

منشا پیدایش عزت نفس کجاست؟. 5

نظریه ها5

نظریه ی جیمز. 5

نظریه ی روزنبرگ... 6

نظریه ی آدلر. 6

نظریه ی راجرز. 7

نظریه آلپورت.. 8

نظریا ت دیگر روانشناسان. 8

ویژگی افراد. 9

ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا دارد. 9

منابع. 20خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:53 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد

مقدمه

در طول قرن بیستم بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است .

مشکل تعریف :

مشکل تعریف بهداشت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظر های زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ،سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند و به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را درد و قطب مخالف یکدیگر قرار می دهند و برای اینکه فردی سالم بیمار شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود . این امر در بعضی از بیماریها از جمله بیماریها ی عفونی ممکن است صادق باشد ولی در بیماریها ی روانی صادق نیست . عدم وجود علایم بیماری روانی و یا ازبین رفتن علایم بیماری در اثر درمان ،به این معنی نیست که فرد از سلامت روانی کامل بر خوردار و به اصطلاح سالم است . بیماران مبتلا به صرع،جنون ادواری و انواع افسردگی ها و نظایر آن از این قبیلند البته این موضوع منحصر به بیماریهای روانی نیست ودر اکثر بیماریهای جسمانی نیز صدق می کند بیماران مبتلا به فشار خون ویا بیماری قند و غیره اگر به علت استفاده از دارو فشار خون عادی ویا قند خون در حد طبیعی دارند دلیلی بر سلامتی انها نیست چون قطع درمان باعث پیدایش و بر گشت علایم بیماری خواهد شد . پزشکان و روان پزشکان بهداشتی که در سازمانهای بهداشتی با طب پیشگیری و برنامه های اجرایی سرو کار دارند ماند اپیدمیوژیست ها برای تعریف بهنجاری از نرمال میانگین یا زنگو له ی معروف منحنی توزیع استفاده می کنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه می کنند .

تاریخچه :


تاریخچه ی بهداشت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است . پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی به خصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جاذبه مسئله مشکلی است . در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد . قدیمی ترین ف چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در 377 تا 460 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد ،

مختصری درباره تاریخچة بهداشت روانی در ایران

اگر چه از تاریخچة بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ،سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که با بیماران که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و اززمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران وجود داشته است . اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد که حتی در قرن 6و7 مدارس پزشکی در ایران وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه د این مدارس استفاده می شده .تجاوز تاخت و تاز اعراب در قرن هفتم به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثار موجود از بین برود .

تفاوتهای فردی در کار :

یکی از خصوصیات آدمی این است که افزایش با هم متفاوتند :آدمها هم از نظر جسمانی و ظاهری با هم تفاوت دارند و هم از نظر ذهنی و روانی و هم از نظر سازگاری اجتماعی .

مطالعه علمی درباره تفاوت های فردی با تحقیقات گالتون و ریموند برنارد کتل آغاز گردید گالتون می خواست بداند چه عواملی باعث می شود تا بعضی افراد نسبت به دیگران باهوشتر شوند او تلاش میکرد رابطه بین وراثت و هوش و همچنین همبستگی بین خصیصه های مختلف افراد را کشف نماید کتل علاقمند به مطالعه درباره تفاوتهای فردی از نظر حسی و حرکتی و بعضی استعداد های دیگر بود .

جنبه های تفاوتهای فردی :

مردم گاهی از لحاظ ظاهری با هم متفاوتند این تفاوتها قابل مشاهده اند همچنین تفاوت دراندازه ، قد ،وزن ، پوست ،رنگ چشم و...از سوی دیگر افراد از هوش ، استعداد ،عواطف ،هیجانها وبطور کلی رفتار نیز با هم متفاوتند که همه مستقیماً قابل مشاهده نیستند . بطور کلی می توان گفت : افراد آدمی از جهات زیر متفاوتند .

- ساختمان بدنی و اندامها

- چهره و زیبایی

- قدرت عضلانی و نیروهای جسمانی

- تواناییهای عمومی ذهنی و استعداد های خاص

- ثبات و هیجان پذیری

- عواطف و گرایش

- سازگاری با محیط اجتماعی

مجموع این تفاوتها کلاً در رفتار و توانایی فرد اثر می گذارد و مآلاباعث می شود که گاه فردی را شناختیم انتظارات معینی از او داشته با شیم . امروز تلاش روان شناسان این است که اولاً تفاوتهای خاص میان افراد را بشناسد ثانیاً به عوامل این تفاوتها پی ببرند ثالثاً در صورت امکان بعضی از آنها را از لحاظ کمی و کیفی تغییر داده وبه سطح بهینه سوق دهند .

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی :

انسان از زمانهای قدیم به تفاوت بین افراد در انجام کارها و وظایف پی برده بود . زیرا هر کس کار یا حرفه ای را بر می گزیند که توانایی انجام آنرا داشته باشد . همچنین بعضی کارها را فقط به افراد بخصوص محول می نمودند اما همانطور که پیش از این اشاره شد .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در کار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41

کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفی آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقیق 55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62

بحث و نتیجه گیری 63

پیشنهادات 64

محدودیت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:37 | چاپ مطلب

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

فصل پنجم) حسابداری درآمد

در طبقه‌بندی منابع و مصارف بودجه درسنوات قبل از سالهای 81 درآمدهای عمومی شامل کلیه وجوهی که از محل مالیات ،‌عوارض، انحصارات، مالکیت و سود شرکتهای دولتی، فروش نفت و گاز و معادن، ساختمان و ماشین‌آلات و … می‌گردید و این درآمدها صرف پرداخت هزینه‌ها اعم از هزینه‌هایی که کالا و خدمات حاصل از آن صرفاً در یک سال مالی درایجاد درآمد یا انجام خدمات مصرف می‌‌گردید (هزینه‌های جاری) و همچنین هزینه‌هایی که کالا و خدمات حاصل از آن در بیش از یک سال مالی در جهت نیل به اهداف مورداستفاده قرار می‌گرفت (هزینه‌های سرمایه‌ای) یا تملک دارائیهای سرمایه‌ای ولی در سال 81 درآمدهای عمومی صرفاً شامل مالیات، عوارض جرائم درآمد حاصل از انحصارات،‌ سود شرکتهای دولتی و … می شود و مصارف آن مخارجی است که کالا و خدمات حاصل از آن در یک سال مالی بمصرف می‌رسد و وجوه حاصل از فروش سرمایه‌ها از قبیل نفت و گاز و معادن و ساختمان و ماشین‌آلات به جای درآمد عمومی تحت عنوان واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای طبقه‌بندی و صرف تملک دارائیها سرمایه‌ای از قبیل ساختمان‌ها و تأسیسات ، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات اقلام گرانبها و … می‌گردد.

درآمد عمومی

مصارف

هزینه‌های جاری و عادی مثل حقوق ومزایا مأموریتها و خرید و لوازم مواد مصرف شدنی

واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای

مصارف

ایجاد ساختمانها و تأسیسات خرید خرید ماشین‌آلات و تجهیزات

واگذاری دارائیهای مالی

مصارف

تملک دارائیهای مالی مثل تعهد پرداخت نشده سنوات قبل

نحوه ثبت عملیات حسابداری وصول و ارسال درآمدهای عمومی

1) درآمد عمومی واحد دستگاه ***

(تفکیک درآمد) درآمد عمومی پیش‌بینی شده ***

بابت ثبت درآمدهای پیش‌بینی شده دستگاه اجرائی (ثبت بودجه‌ای)

2) درآمد عمومی پیش‌بینی شده ***

درآمد عمومی تحقق یافته ***

بابت ثبت درآمدهای تحقق یافته (ثبت بودجه‌ای)

1-2) بانک تمرکز وجوده درآمد عمومی ***

درآمد عمومی وصولی ***

بابت وصول درآمدهای عمومی طی سال (دریافت اعلامیه بستانکار بانک بابت وصول درآمد)

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی از حسابهای غیر قابل برداشت می باشد که بمنظور وصول درآمدها و به درخواست ذیحسابان دستگاههای اجرائی و توسط خزانه نزد بانکهای دولتی افتتاح می گردد. وجوه وارده به این حسابها غیر قابل برداشت بوده (فاقد دسته‌چک) و باید در پایان روز- هفته- ماه و یا موارد دیگر به حسابهای تمرکزی خزانه نزد بانک مرکزی واریز و اعلامیه‌های مربوط به دستگاه اجرائی و خزانه ارسال گردد.

3) خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ***

بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ***

بابت واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه طی اعلامیه‌های بدهکار بانک

4) درآمدهای عمومی ارسالی ***

خزانه تمرکز وجوه درآمد عمومی ***

بابت اخذ تأئیدیه درآمدهای ارسالی از خزانه (فرم 6 خزانه)

5) مطالبات قابل وصول یا بدهکاران ***

حساب کنترل درآمد ***

بابت ثبت مطالبات قابل وصول از مؤدیان یا اشخاص (مثلاَ جرایم رانندگی) یا صدور برگ تشخیص مالیاتی

6) اسناد دریافتنی ***

مطالبات قابل وصول یا بدهکاران ***

بابت دریافت مثلاً سفته از مؤدیان

7) اسناد در جریان وصول ***

اسناد دریافتنی ***

بابت ارسال اسناد به بانک جهت وصول

8) اسناد نکول شده ***

اسناد در جریان وصول ***

بابت نکول سفته دریافتی از بانک

9) اجرا و دعاوی حقوقی ***

اسناد نکول شده ***

بابت ارسال اسناد به اداره وصول و اجرا

در هریک از مراحل بندهای 5 تا 9 که درآمد تشخیص به حیطه فرمول درآید بشرح زیر ثبت می شود.

10) کنترل درآمد ***

طرف حساب ***

بابت وصول مطالبات

11) درآمد عمومی پیش‌بینی شده ***

درآمد عمومی تحقق یافته ***

بابت شناسایی درآمدهای تحقق یافته

12) بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی ***

درآمد وصولی عمومی ***

بابت ثبت درآمدهای وصولی

(بعد از اینکه ثبت 10 زده شد باید درآمد شناسایی و به بانک تمرکز واریز شود).

‹‹بستن حسابها››

1) درآمد عمومی پیش‌بینی شده ***

درآمد عمومی تحقق یافته ***

درآمد عمومی واحد دستگاه ***

بابت بستن حسابهای بودجه‌ای درآمدها

2) درآمد عمومی وصولی ***

درآمد عمومی ارسالی ***

3) کنترل درآمد ***

مطالبات قابل وصول ***

اسناد دریافتنی ***

اسناد در جریان وصول ***

‹‹ وجوه اضافه دریافتی››

بموجب قوانین و مقررات دستگاههای اجرائی مکلفند وجوه و درآمدهایی را که به هر دلیل خارج از قوانین و مقررات یا مازاد بررقم، پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات وصول می‌کند به افراد مسترد نمایند.

جهت تسریع در استرداد این گونه وجوه ذیحساب دستگاه اجرائی مبالغی را تحت عنوان تنخواه گردان از خزانه دریافت تا بمحض رجوع ذینفع نسبت به استرداد وجوه اضافه دریافتی از محل آن اقدام نماید ثبت فعالیتهای مربوطه بشرح زیر است.

1) بانک رد وجوه اضافه دریافتی ***

تنخواه‌گردان رد وجوه اضافه دریافتی ***

بابت دریافت تنخواه از خزانه

2) وقتی افراد مدرک نشان می‌دهند که مثلاً 000/200 ریال اضافه پرداخت کرده‌اند.

رد وجوه اضافه دریافتی استردادی ***

بانک رد وجوه اضافه دریافتی ***

بابت استرداد وجوه اضافه دریافتی به اشخاص

1-2)چنانچه وجوه اضافه دریافتی مربوط به درآمدهای سالجاری باشد باید حساب درآمد بشرح زیر تعدیل گردد.

درآمد عمومی وصولی ***

درآمد عمومی ارسالی ***


[1] . Governmental accounting standard boardخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:42 | چاپ مطلب

مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله ترجمه شده بهمراه متن اصلی

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:

در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.

خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند.

گزارش 34 گسب:

گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.

گزارشات دارایی های زیربنایی از سال 1979 نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از 1 درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:45 | چاپ مطلب

پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی


مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است " مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر" و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی "پیمانکاری طرحهای عمرانی" تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .


[1] - کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] - ماده 79 ق.م.ع.ک " بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

- احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

- بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

- ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز

- مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر

- چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری

اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:35 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 95 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات