X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

مقاله مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها :زمینه تئوریکی برای حسابداری قیمت بازارو اساس

تحقیق (MarK-TO-MarKet)

خلاصه مطالب:

این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد. بنابراین مفهوم قدیمی تحقیق یا بازیافت تغییر میکند تا نیازهای مهم حسابداری بازار به بازار را برآورده سازد . نتیجه یک سرمایه گذاری درمقایسه با انتظارات پیش بینی شده زمانی که از ریسک ذاتی تجاری آزاد می شود ،بطور تحقق یافته تلقی می گردد. درآمد تحقق یافته میزانی را که تاآن حد به نتایج مورد نظر نائل آمده تسخیر میکند . این مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار میرود ،مطابق با ماهیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود .این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های مختلف اندازه گیری طبق مفهوم درآمد تحقق یافته ،سازگار می باشند و به این نتیجه میرسد که یک کاربری ثابت از مفاهیم بنیادی مهمتر از یکنواختی یک ویژگی خاص است.

Concepts of Income and Valuation of Assets:

Theoretical Ground for Mark-to-market Accounting and Realization Basis

Shizuki Saito

Faculty of Economics, The University of Tokyo

and Accounting Standards Board of Japan

October, 2002

* Originally written in Japanese and presented at the 3rd

Kobe Conference on Accounting in June, 1997

(collected in I. Nakano and H. Yamaji ed., Accounting Valuation in the21stCentury, Keiso Publishing Co., 1998).

asb.or.jp/cgi-bin

Abstract

This paper reviews the accounting standards concerning asset valuation in light of consistency with the objective of financial statements and the concept of income to be measured. Conceptual analysis of “economic income” and “realized income” leads to the relevance of the latter concept in providing the investors with pertinent information for their valuation of the firm. Conventional concept of realization is then to be modified to meet the pressing needs for mark-to-market accounting.

The result of an investment is regarded as realized to be compared with the ex ante expectations when it has been released from the business risk inherent in the investment. The realized income captures the extent to which the expected results have been achieved. This modified concept is

applied to the valuation of physical business assets and financial assets, classified in accordance with the nature of investment. The paper demonstrates that different measurement attributes are compatible under the concept of realized income and concludes that a consistent application of fundamental concepts is rather important than the uniformity of one particular attribute.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:44 | چاپ مطلب

مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 09:44 | چاپ مطلب

کسب درآمد از اینترنت با قیمت باور نکردنی

کسب درآمد از اینترنت با قیمت باور نکردنی

تا به حال به این فکر کرده اید که از محیط اینترنت درآمد کسب کنید ، ما به شما این نوید را می دهیم با کمی تلاش پشتکار به درآمدی بالا و میلیونی برسید اگر نکات نرم افزار آموزشی ما را به دقت بررسی نمایید

از مزایای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بدون نیاز به داشتن سرمایه اولیه

بدون نیاز به داشتن دانش برنامه نویسی

تمامی راه حل های ممکن برای کسب درآمد

با دوساعت کار در روز درآمد بالایی کسب کنید ، این مجموعه علاوه بر اینکه به مهم ترین نکات درباره کسب درآمد پرداخته است حاوی اطلاعاتی است که از استادان کسب درآمد خریداری شده اما شاید بپرسید چرا با این قیمت؟

در جواب باید گفت که هرآن چیزی که برای دیگران می پسندی برای خود نیز بپسند من هم دوست دارم اون چیزی که یاد گرفتم به دیگران یاد بدم

اما این آموزش فقط درباره کسب درآمد نیست

در این آموزش شما با بازارایابی ، تکنیک های فروش ، سئو سایت و دیگر مطالب آشنا خواهید شد

این نرم افزار آموزشی در پنج فصل جمع بندی شده است و پسوند فایل iso میباشد که شما میتوانید حتی با winrar این نرم افزار را باز کنید

با به کارگیری آموزش ها به درآمد فوق العاده برسید

مزیت دیگری که این نرم افزار برای شما دارد این است که علاوه بر اینکه در محیط اینترنت به کسب درآمد مشغول می شوید میتوانید در محیط بیرون نیز به کسب درآمد بپردازید اما چگونه دو کار را با هم انجام دهید؟

در جواب باید گفت که بسیار ساده است شما با کمی تلاش در ماه اول یا دوماه اول کار خودتون رو به پایان میرسونید و سیستم برای شما به صورت اتومات درآمد خواهد داشت حال فضای اینترنت را رها میکنید و به تبلیغات را در فضای بیرون ادامه می دهید بدین صورت شما به درآمد بالا دست خواهید یافتخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 02:51 | چاپ مطلب

دانلود مجموعه طلایی کسب درآمد وارن بافت

نه قصد تبلیغ محصول را داریم و نه قصد بزرگنمایی و یا ظاهر سازی

بنابراین لطفا بدون هرگونه غرض ورزی و یا پیشداوری

مطالب زیر را کامل بخوانید.

دوستان عزیز در عصر ارتباطات امروز نباید اینترنت این گنج بزرگ

را دست کم بگیریم امروزه دیگر لازم نیست مثل چندین سال پیش

ما یک مغازه داشته باشیم تا بتوانیم یک فروشنده به حساب بیاییم و

به سودهای کوچک آن بسنده کنیم.کسب در آمد از اینترنت اصول

خاصی دارد نه این که هر کسی که وارد اینترنت شد با چند

تا کلیک و کار کردن با چند تا سایت کسب در آمد پولدار شود.

امروز شما میتوانید با استفاده از این مجموعه به صورت کاملا حرفه ای

از اینترنت درآمد به دست آورید.مطمئن باشید روشها و مطالبی

که فرا می گیرید تاکنون در هیچ سایت و یا سی دی دیگری چنین

کامل و جامع آموزش داده نشده است.مطمئنم وقتی که با این بسته

رو به رو می شوید شگفت زده خواهید شد درآمدی که از

راه این بسته و آموزش های آن به دست می آورید واقعا عالی است و

دیگر مجبور نیستید برای شرکت یا فرد خاصی کار کنید.

من خودم الان دو سال است که به کسب درآمد اینترنتی مشغولم و

هیچ شغل دیگری ندارم وقتی که با صرف کمترین هزینه و

وقت به بیشترین سود و درآمد ممکن می رسم دیگر لازم نیست

وقت خودم را صرف کار های بیهوده کنم.بنابراین تصمیم گرفتم که

این بسته را برای اولین بار در ایران با کمترین قیمت ممکن به

هموطنانم ارائه دهم تا همه افراد بتوانند آشنایی بیشتری با اینترنت و

این منبع بزرگ مالی داشته باشند.

در کسب درآمد از اینترنت هیچ حد و مرزی وجود ندارد.

سقف موفقیت شما بی نهایت است و فقط به میزان تلاش و

بلند اندیشی شما بستگی دارد.

مجموعه مورد نظر شامل پر درآمد ترین، بهترین، پایدارترین و

سریع ترین روش کسب درآمد از اینترنت در ایران از طریق اینترنت می باشد.

همچنین در این بسته 250000 ایمیل هم در اختیار شما قرار داده شده

تا از آنها برای یکی از راه های درآمدزایی که در این بسته بیان شده استفاده کنید

در این بسته آموزش های بازکردن حسابهای ارزی هم قرار داده

شده تا دوستان عزیز بتوانید از پول های الکترونیک هم استفاده کنید.

اطلاعاتی در مورد محتویات این بسته

اول باید نکته ای را در مورد این بسته بدانید:

درآمدی که از این بسته بدست خواهید آورد کاملا شرعی و قانونی بوده و

درآمدتان مستقیما به حسابهای بانکی شما در ایران نظیر بانک های

ملی،صادرات،تجارت،ملت و... واریز خواهد شد و این مجموعه

هیچ گونه آموزشی در زمنیه شرکت های هرمی و از این قبیل

فعالیت ها ندارد زیرا فعالیت این شرکت ها غیر قانونی بوده و

چیزی جز ضرر برای شما ندارد.اما تمام روش هایی که در

این بسته به شما آموزش داده می شود جزو روش ها و آموزش های

صد در صد قانونی و مطمئن هستند.ما همه ی مراحل کار را

به شما آموزش داده ایم و شما را در جهت یک کسب درآمد

مطمئن راهنمایی کرده ایم فقط کافیست که از همین الان شروع کرده و

کمی برای آن وقت بگذارید تا سهم خود را از این دنیای مجازی

دریافت نموده و درآمدی بی نظیر از آن به دست آوریدخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 17:48 | چاپ مطلب

دانلود کسب درآمد از گوگل ادسنس Google Adsense

آموزش کسب درآمد وروشهای ابتکاری ما برای بدست آوردن این راه ها

درماه 1700 دلار درامد خواهید داشت.

به نقل از دانشنامه ویکی پدیا 95 درصد درآمد گوگل از طریق

تبلیغات است (سال 2011 معادل 37,905 میلیارد دلار).

شرکت از گوگل ادسنس و دابل‌کلیک نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کند.

گوگل ادسنس برای کسب درآمد از اینترنت به وجود آمد که

توسط شرکت گوگل در سال 2003 راه اندازی شده‌است.

در گوگل ادسنس اگر از یک وبگاه بازدید روزانه بالای

10000 وجود داشته باشد، می‌توان روزانه حداقل 10 دلار

درامد کسب کرد، که البته این حداقل است. به ازای هر کلیک

از 0.01 تا 10 دلار پرداخت می شود که بستگی به

میزان ترافیک وبگاه و موضوع وبگاه و کیفیت مطالب

آن دارد و می‌تواند از ماهی چند دلار تا چندین هزار دلار متغیر باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، درآمد، گوگل، ادسنس، Google، Adsense
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 17:47 | چاپ مطلب

دانلود کسب درآمد از اینستاگرام

با ورود شبکه های اجتماعی به زندگی انسان تاثیر مخربی نیز بر رفتار اجتماعی
او گذاشته است،اما نمیتوان نقش پر رنگ آن در
تصمیم گیری و رفتار انسان ها را نادیده گرفت
شبکه های اجتماعی نیز، همانند دیگر امور سرگرمی دیگر دو جنبه مثبت و منفی دارند
و این ما هستیم که باید انتخاب کنیم
آیا این تکنولوژی باید به ضرر وضعیت فعلی و آینده ما عمل کند یا سود؟


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 17:11 | چاپ مطلب

کسب درآمد عالی از اینترنت

دیگر لازم نیست ماه ها وقت صرف کنید تا شروع به کسب درآمد کنید.

شما به راحتی با استفاده از این پکیج می توانید ازهمین امروز

ب کسب درآمد از اینترنت بپردازید

با آموزش هایی که من در این پکیج گردآوری کرده ام که نتیجه

و ماحصل تجربیات دقیق3 ساله من است،

شما چیزی را یاد می گیرید که باید یاد بگیرید و کاری را

انجام می دهید که باید انجام دهید

و قطعا یکی از موفق ترین و پردرآمدترین افراد در فضای کسب و کار

آنلاین در کوتاه ترین زمان ممکن خواهید شد.

من طی 3 سال آزمون و خطا کلیه روش های کسب درآمد از طریق اینترنت

را در این مجموعه جمع آوری کردم که روش تضمینی و قانونی را شامل میشود.

حال اگر شما بخواهید تک تک این روش ها را خودتان امتحان کرده

و متوجه معایب و مزایای آن شوید چقدر وقت لازم دارید!!؟؟؟

قطعا همین مدت که من زمان صرف کردم.

سوال اول : مقدار درآمدی که از این پکیج بدست می آید چقدر است

؟ ماهیانه چقدر؟

جواب : درآمد از اینترنت هیچ حد و مرزی ندارد. سقف موفقیت شما بی نهایت است

و فقط به میزان تلاش و بلند اندیشی شما بستگی دارد.

در این حرفه بر خلاف شغل های معمولی که حقوق شما کاملا محدود است،

اینجا می توانید هر چه قدر که دوست دارید از اینترنت درآمد داشته باشید.

سوال دوم: آیا من مجبورم برای کسب درآمد,

برای همیشه با این پکیج کار کنم؟ اگر یک روز کار نکنم ,

در آن روز درآمدی نخواهم داشت؟

جواب : خیر… شما پس از چند ماه استفاده از این پکیج ,

دیگر نیازی به استفاده از دستورالعملهای موجود در این پکیج نخواهید داشت

چون باز هم درآمد خود را به دست خواهید آورد .

زیرا شما در این کار جا افتاده اید و درآمد ثابتی از اینترنت به دست خواهید آورد.

بنابراین لازم نیست که شما تا ابد از این پکیج استفاده کنید

بلکه حتی اگر چندین روز یا حتی چند ماه هم به اینترنت سر نزنید

باز هم درآمدی از شما کسر نخواهد شد . این یعنی تجارت الکترونیک!!!

سوال چهارم : آیا امکان کار با این پکیج در منزل هم وجود دارد؟

یا اینکه باید امکانات خاصی داشته باشم؟

جواب : برای استفاده از شیوه های کسب درآمدی که در این پکیج آموزش داده شده است

شما به هیچ عنوان به امکانات خاص یا سرمایه اولیه نیاز ندارید

بلکه فقط به یک کامپیوتر نیازدارید و یک خط اینترنت که حداقل بتوانید

روزانه ? الی ? ساعت به وسیله آن به اینترنت متصل شوید.

{لازم نیست که حتما از اینترنت پر سرعت استفاده کنید}

سوال پنجم : من اطلاعات زیادی در مورد اینترنت و تجارت الکترونیک

ندارم آیا می توانم به کسب درآمد بپردازم؟

جواب : تمامی افراد می توانند از این پکیج استفاده کنند هم افراد تازه کار و مبتدی

و هم افراد حرفه ای این پکیج تمامی رموز و ریزه کاری های اینترنت

را به شما آموزش می دهد فکرو استعداد شماست که تعیین کننده است نه تجربه یا سن شما.

سوال ششم : من قبلا چند دفعه پکیج کسب درآمد از اینترنت خریداری کرده ام.

می ترسم که این محصول نیز مانند آنها بی فایده باشد.

جواب : این ترس یک چیز منطقی است زیرا متاسفانه همه ماها نخستین بار

که به مقوله کسب درآمد از اینترنت روی آوردیم با تبلیغاتی در اینترنت

مواجه شدیم که به ما وعده کسب درآمدهای زیاد داده بودند اما

پس از خرید محصولشان متوجه شدیم از آن برنامه نمی توان درآمدی کسب کرد.

به همین دلیل اکنون با دقت بیشتری مقلوله کسب درآمد از اینترنت را بررسی میکنیم.

اما امروز با تهیه این پکیج برای نخستین بار طعم کسب درآمد واقعی از اینترنت

را خواهید چشید و قادر خواهید بود به صورت اصولی و قانونی از اینترنت کسب

درآمد کنید بدون اینکه نیازبه جذب زیر مجموعه داشته باشید.

سوال هفتم : درآمدی که من از این پکیج به دست می آورم چگونه

به دست من خواهد رسید؟ آیا درآمد من به تومان است یا دلار؟

جواب : درآمد شما بدون هیچ گونه واسطه , مستقیما به حساب بانکی شما

در ایران واریز خواهد شد,شما هیچ نیازی به داشتن حسابهای الکترونیک

مانند:ایگولد,پی پال و یا آلرت پای نخواهید داشت زیرا درآمد شما

به تومان به شما پرداخت خواهد شد نه به دلار.

سوال هشتم :(مهمترین سوال)آیا واقعا به این پکیج می توان اطمینان کرد؟

آیا واقعا روی آن حساب کنم؟ آیا واقعا درآمدی در کار هست؟
جواب:به دلیل پرسشهای مکرری که در این مورد هر روزه

برای ما ایمیل می شود بهتر دیدیم که در این مورد توضیح کاملی بدهیم.

خوشبختانه این پکیج به گونه ای است که درآمد آن کاملا واقعی و قطعی و مسلم است .

در واقع این پکیج که شما قصد خرید آنرا دارید یک شغل است

. شغل یعنی کاری که امروزشروع خواهید کرد و تا پایان عمر می توان

از آن درآمد کسب کرد . بنابراین مطمئن باشید که از این پکیج ،

درآمدهای بسیاری خوبی به دست خواهید آورد که حتی برای دیگران

غیرقابل باور خواهد بود . شما با استفاده از این پکیج قادر خواهید بود

مخارج زندگی خود را تامین نموده و حتی پس انداز خوبی برای خود ایجاد نمایید

. میزان این درآمد نامحدود است . یعنی هر چقدر بیشتر تلاش کنید و زمان بگذارید ،

درآمد بیشتری نیز به دست خواهید آورد بنابراین پیش بینی می کنیم

که پس از اینکه اولین درآمد خودرا به دست آوردید ، وقت بیشتری را برای این کار خواهید گذاشت.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: درآمد، عالی، اینترنت
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 17:00 | چاپ مطلب

کسب درآمد از شبکه های اجتماعی

کسب درآمد از شبکه های اجتماعیخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: درآمد، شبکه، اجتماعی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 11:48 | چاپ مطلب

جزوه درآمد سازی

هر آنچه برای داشتن درآمد نیاز دارید

فهرست مطالب

کسب درآمد از اینترنت در ایران(صفحه 4)

نتایج طرح کسب وکار را بسنجیم(صفحه 16)

چگونه با زغال پولدار شویم( صفحه 25)

5 روش برای افزایش فروش محصولات و کسب درآمد آنلاین( صفحه 36)

راز موفقیت کسب وکاری کوچک( صفحه 43)

چگونه می توانیم 100 میلیون بدست آوریم( صفحه 57)

بازاریابی پولساز:مشتری قهرمان است(صفحه 77)

اصول جانی برای راه اندازی کسب وکار موفق( صفحه 83)

تست کردن ایده کسب وکارتان با 10 سوال( صفحه 110)خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: جزوه، درآمد، سازی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 11:48 | چاپ مطلب

آموزش کسب درآمد عملی

در این جزوه آموزش کسب درآمد عملی در حوزه اینترنت و خارج از اینترنت را خواهید آموختخرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: آموزش، درآمد، عملی
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 11:47 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 104 )
   1      2     3     4     5      ...      11   >>
صفحات