X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : فارسی وانگلیسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

خودتنظیمی سازه­ای است که در دهه­ی 1967 از سوی بندورا مطرح شد. یکی از مفاهیم مورد تاکید نظریه شناختی- اجتماعی[1]­ بندورا، مفهوم خودسامانی یا خودنظم دهی است. منظور از خودسامانی «تولید و هدایت اندیشه­ها، هیجانات و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف است» (سانتروک[2]، 2004)

بندورا، یادگیری خودتنظیمی را این گونه تعریف می­کند: «توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت­های مطابق یا مقتضیات موقعیت­های اجتماعی، آموزشی و توانایی به تعویق انداختن کارها با هدف دلخواه» خودتنظیمی، نقطه ثقل کارکرد موثر در زمینه­های کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است. (زیبازاده، 1386).

بنا بر عقیده زیمرمن(1995) یکی از مهارت­های خودتنظیمی مهارت مدیریت و برنامه­ریزی زمان است. مدیریت زمان، به معنی مدیریتی است. هم چنین به معنی اختیار گرفتن زمان و کار خویش و اجازه ندادن به اینکه امور و حوادث شما را هدایت کند. (همان منبع).

گرین و آزودو[3](2007) می­گویند: «اگرچه بر سر تعریف نظریه خودسامانی در میان صاحب­نظران اختلاف وجود دارد، اما همه­ی آنان بر این باورند که یادگیرندگان خود سامانگر فعالند و به کمک نظارت و راهبرد، یادگیری خود را به طور موثر سامان می­دهند» (سیف،1388)، پینتریج (1999) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان راهبردهایی که دانش­آموزان استفاده می­کنند تا شناخت خود را تنظیم کند، تعریف می­کند. یادگیری خود نظم داده شده یک فرایند فعال و سازنده است که طی آن یادگیرنده برای خود هدف تعیین می­کند و با توجه به اهداف و شرایط موجود در محیط سعی در ارزیابی، تنظیم و کنترل فرایندهای شناختی، انگیزه­ای و رفتاری­اش می­کند.

زیمرمن (1995) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش بدون تکیه به معلم و دیگران شخصا شروع کرد، و جهت می­بخشند، توصیف می­کند. و در تعریف دیگری (زیمرمن، 1998) یادگیری خود تنظیم شده عبارت است از فرایندی که دانش­آموزان را وادار به درگیری خلاقانه در تلاش‌های فکری، رفتاری و شناختی می­کند تا بتوانند به اهداف مهم و باارزش آموزش تحقق بخشند. این تعریف حاکی از این است که:

1- اهداف، دانش­آموزان را در جهت سازگاری هدایت می­کند. ...

...


[1]. Social Cognitive

[2]. Santrack

[3].Green & Azevedo

...

2-2-2- انواع خودتنظیمی

زیمرمن و ماتینز، (2002) بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه­ی تحصیلی تفاوت قائل شده­اند که این انواع خودتنظیمی براساس میزان درونی شدن آن­ها تقسیم­بندی شده است.

2-2-2-1- نظم­دهی بیرونی:

در پایین­ترین سطح پیوستار درونی سازی قرار دارد در این حالت، شخص منحصراً براساس وقایع بیرونی مورد انتظار، دست به انجام عمل می­زند یا از انجام یک رفتار بازداری می­کند.

2-2-2-2- نظم­دهی درون­فکنی شده:

در این سطح، شخص خود را با تائید یا عدم تائید خود، نظم می­بخشد. دانش­آموز درون فکنی کرده، تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. بندورا در بررسی یادگیری خودتنظیمی، دانش­آموزان را به عنوان شرکت کننده­ای فعال از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری می­داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه­ی طراحی سازماندهی، خودآموزی و خودارزیابی دارند. از نظر انگیزش فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیری خود را افرادی لایق، خودکار آمد و مستقل می­یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود تنظیم، محیط­هایی را انتخاب می­کنند که یادگیری را افزایش دهد. (فتاحی، 1389).

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی

متخصصان روان­شناسی، یادگیری خود تنظیمی را در برگیرنده، چندین فرایند می­دانند. عمده­ترین این فرایندها از سوی روان­شناسانی چون بندورا، زیمرمن و همکاران آن­ها مطرح شد.

بندورا یادگیری خود تنظیمی را علیت متقابل بین سه فرایند تاثیرگذار، محیطی، رفتاری و شخصی فرض می­کند. (امینی، 1387). ...

...

پژوهش­ های انجام شده در خارج از کشور

آلیسون، کرین، لیبور میرسکی[1] (2003) در پژوهش ارتباط بین شناخت، انگیزش و شادکامی را روی 224 دانش­آموز دوره راهنمایی بررسی کردند و به این نتایج دست یافتند، دانش­آموزانی که در موقع مطالعه از باورهای انگیزشی قوی برخوردارند از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری بهره می­گیرند و احساس شادکامی بیشتر می­کنند.

اتر و همکاران[2] (1992) در مطالعه روی دانش­آموزان دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که بین نظارت فراشناختی بر درک مطلب با معدل کل و بامعدل نمرات دروس علوم و علوم انسانی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

استرام و ویترس[3] (2005) در تحقیق بر روی دانشجویان با یک تاریخچه شکست، روابط بین انگیزش و خودتنظیمی را مورد بررسی قرار دادند. آن­ها مشاهده کردند با بالا بودن انگیزش و آموزش راهبردهای خودتنظیمی می­توان شادکامی را افزایش داد و بین انگیزش و خودتنظیمی رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد.

اکسان (2009) در پژوهش خود دریافت که ضعف در مهارت­های خودتنظیمی باعث انگیزش پایین و کاهش یادگیری می­شود. این مهارت­ها به دانش­آموزان برای انتخاب راهبردهای یادگیری مناسب برای اهداف­شان و استفاده از روند کار کمک می­کند.

پژوهش­های برانسور (1986)، استرنبرگ (1985)، و زیمرمن (1990) نشان می­دهند که میان خودآگاهی شناختی و یادگیری ارتباط مثبت وجود دارد و خودآگاهی شناختی لازمه یادگیری است.

برو سارد[4] (2002) در پژوهشی بر روی 263دانش آموز دبیرستانی به این نتیجه رسید که بین انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

پژوهش­های برانسور (1986)، استرنبرگ (1985)، و زیمرمن (1990) نشان می­دهند که میان خودآگاهی شناختی و یادگیری ارتباط مثبت وجود دارد و خودآگاهی شناختی لازمه یادگیری است.

بونگ[5] (2004) در مطالعه­ای تحت عنوان ابعاد خودتنظیمی، انگیزش و یادگیری آموزشگاهی دریافت که باورهای انگیزشی و خودتنظیمی باعث پیشرفت اساسی عملکرد علمی دانش­آموزانی می­شود که خودکارآمدی پایین، اضطراب امتحان زیاد، تلاش و کوشش کمتر دارند و از راهبردهای شناختی و فراشناختی کمتر استفاده می­کنند.

بوکارتز و کورنو (2005) در پژوهشی تحت عنوان خودتنظیمی در کلاس که بر روی 130 نفر دانشجو انجام دادند. مشاهده کردند که وقتی در کلاس درس، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آموزش داده می­شود. باورهای دانشجویان درباره میزان کنترل که بر فرایند و پیامد یادگیری خود دارند افزایش می­یابد که نقش تعیین کننده­ای در یادگیری و سطح پردازش اطلاعات آن­ها دارد.

پاریس و همکاران[6] در سال­های 1984 و 1986 به دانش­آموزان کلاس­های سوم و پنجم مهارت­های شناختی و فراشناختی آموزش دادند. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در توانایی خواندن و فهمیدن مطالب جلوتر بودند.

پالنیک و براون (1981) در پژوهشی که انجام دادند. تاثیر آموزش مهارت­های فراشناختی را در بهبود کیفیت خواندن و فهمیدن دانش­آموزان متوسطه بررسی کردند نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش­های فراشناختی هم یادگیری و هم انتقال یادگیری را در آن­ها افزایش داد. ...

...


[1]

[2] Oter & oak

[3] Straume & Vitters

[4]Broussard

[5] Boung

[6] Paris & Oak

...

عناوین اصلی:

یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)

2-2-2- انواع خود تنظیمی

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی

2-2-4- مدل­های یادگیری خودتنظیمی:

2-2-5- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:

2-2-6- نظریه ­های یادگیری خودتنظیم:

پژوهش ­های انجام شده در خارج از کشور

2-3-2- پژوهش­ های انجام شده در داخل کشور

منابع فارسی

منابع لاتینخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 16:58 | چاپ مطلب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مصور سازی داده ها و اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مصور سازی داده ها و اطلاعات

در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مصورسازی اطلاعات

ارائه دیداری اطلاعات یا مصورسازی اطلاعات، یکی از شاخه‌های مطالعاتی مرتبط با علوم رایانه است که در مباحث نوین کاربردپذیری اطلاعات به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. مصورسازی اطلاعات به نحوة نمایش و ارائه­ی دیداری اطلاعات برای درک بهتر، و بهره گیری مناسب از اطلاعات اطلاق می‌شود. در این روش، با انجام فرآیندهای دیداری در شیوه­ی بازنمایی اطلاعات به کاربران کمک می‌شود تا برداشت بهتری از اطلاعات ارائه شده داشته باشند و بتوانند اطلاعات خود را به صورت بهینه بازیابی کنند. مهارت‌های بازنمون تصویری اطلاعات در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته و بر همین اساس فصلی نوین در عرصه­ی نمایش تصویری و رایانه‌ای اطلاعات گشوده است. این فرآیند نوین با تأثیری شگرف در حوزه‌های متعدد علمی و حرفه‌ای، سبب ایجاد تحولات مهمی در شیوه‌های ارائه و بازنمایی اطلاعات شده و به یاری متخصصان در درک بهینة اطلاعات شتافته است.

مصورسازی اصطلاحی است که از سال ۱۹۸۷، در یکی از انتشارات بنیاد ملی علومواقع در آمریکا تحت عنوان گزارش «مصورسازی در محاسبات علمیبه کار برده شددر فوریه ۱۹۸۷، بنیاد ملی علوم با حمایت از کارگاهی آموزشی در موضوع «مصورسازی در محاسبات علمی»، متخصصان علوم رایانه، کارشناسان مبانی دیداری رایانه، برخی دانشمندان دیگر رشته‌های علمی شاغل در دانشگاه‌ها و نیز اداره‌ها و صنایع حکومت فدرال را گردهم آورد. در سال ۱۹۹۰، «مؤسسة مهندسان برق و الکترونیککنفرانس سالیانه­ی مصورسازی را آغاز کرد. کنفرانس این نهاد اکنون تبدیل به یک گردهمایی فراگیر در مصورسازی اطلاعات شده است. در سال ۱۹۹۵، این مؤسسه مجله‌ای بر مبنای مصورسازی علمی منتشر کرد (پلانکو و زارتل، 1999). پس از آن نشریات چندی در این حوزه مطالعاتی پا به عرصه وجود نهادند و به مطالعات و پژوهش‌های مربوط به بازنمایی دیداری اطلاعات، یا همان مصورسازی، پرداختند. امروزه تارنما(سایت)های اطلاعاتی بسیاری در محیط اینترنت شامل اطلاعات، اخبار و پژوهش‌های مربوط به مصورسازی اطلاعات هستند، که به فعالیت در این زمینه­ی موضوعی می‌پردازند. مانند «مجله مصورسازی اطلاعات»که مجله‌ای پژوهشی و معتبر در این عرصه می‌باشد. هم چنین آثار چاپی، کتاب و مجله‌های تخصصی در این حوزه به میزان قابل توجهی در بازار نشر به چشم می‌خورد.

مصورسازی، در واقع رویکردهای جدیدی است که توانایی تصمیم‌گیری بر مبنای داده را سریع‌تر، دقیق‌‌تر و همراه با تلاش شناختی کمتر فراهم می‌سازد و نیاز به آموزش (برای تفهیم اطلاعات) را کاهش می‌دهد. ما به نظام‌های مصورسازی اطلاعاتی نیاز داریم که بتواند جنبه‌های نمادین و کیفی (اطلاعات) را به نحو شایسته‌ای به سوی تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری هدایت کند. معنای این سخن آن است که، تبدیل داده خام به اطلاعات از طریق فرآیند تصفیه و پردازشی که تجسم برگزیدهنامیده می‌شود، انجام می‌پذیرد. انجام این فرآیند، مستلزم همکاری بین رشته ای، در میان حوزه‌های مطالعاتی مربوط به هنر، طراحی، علم و فناوری است (آگوتر، 2005).

مصورسازی به صورت مفهومی کلی در دو محدوده­ی علمی قابل تعریف می‌باشد: مصورسازی علمیو مصورسازی اطلاعات. این تمایز به صورت تجربی در ساختار متفاوت آنها نسبت به ورود داده ها، و یا داده‌های خامی که به شکل تصویری درآمده اند، قابل مشاهده است (پلانکو و زارتل، 1999). البته مصورسازی اطلاعات گستره و کاربرد گسترده‌تری دارد است. مصورسازی اطلاعات با بهره‌گیری از شیوه‌ها و فنون گوناگون به تناسب نوع، ساختار و ترکیب اطلاعات، به تفهیم و درک بیشتر آن یاری می‌رساند. در این میان نقش نمودارهای تصویری برای ارائة وضعیت مصورسازی شده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

پیشینه‌های دادهبیشتر با دیگر اجزای اطلاعات ارتباط دارند. نمودارها به صورت گسترده برای نشان دادن چنین روابط متقابلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک نمودار شامل مجموعه‌ای از عوامل به نام گره می‌باشد. ارتباط‌هایی که میان این عوامل برقرار شده، لبهنامیده می‌شود. تعدادی فنون تخصصی مصورسازی وجود دارد که می‌تواند با داده‌های گرافیکی و سلسله مراتبی آن را به تصویر بکشد (کیم، 2002). افزون بر آن انواع روش‌های اثربخش برای فرآیند ارائه­ی تصویری اطلاعات ابداع شده که در حیطه‌های مختلف علمی کاربردهای خاص خود را به همراه دارد. روش‌های سلسله مراتبینمودار مارپیچو رودخانه‌ای از انواع معروف مصورسازی به شمار می‌آیند. این شیوه‌ها دارای کاربرد گسترده و فراگیری در زمینه مصورسازی هستند که حوزه‌های علمی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

پیشرفت‌های سریع در مصورسازی اطلاعات هم چنین برخی مسائل پژوهش بنیادی را مورد توجه قرار داده است. ابتدا، باید بیان کرد که هنر و توانایی تصویرسازی برای اطلاعات، به صورت مناسبی موقعیت این حوزه­ی علمی را تشریح می‌کند و در حال حاضر سبب ایجاد فعالیت چالش برانگیزی برای طراحان در درک راهبردها و ابزارهای قابل دسترس، برای تصویرسازی نوع خاصی از اطلاعات شده است. مصورسازی اطلاعات دربرگیرندة بخش عظیمی از ساختارهای بازنمایی است که برخی از آنان به خوبی شناخته شده هستند و برخی نیز جدید می‌باشند. افزون بر آن، همواره روش‌های جدید ارائه اطلاعات ابداع شده است (چن، 1999، ص 1)

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 15:07 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله الگوریتم های داده پراکنی محلی در شبکه های بی سیم Ad hoc کاهش تعداد انتقال

ترجمه مقاله الگوریتم های داده پراکنی محلی در شبکه های بی سیم Ad hoc: کاهش تعداد انتقال

چکیده: دو روش اصلی، ایستا و پویا، برای الگوریتم داده پراکنی در شبکه های ad hoc بی سیم وجود دارد. در روش استاتیک، الگوریتم های محلی به طور فعالانه وضعیت (حمل و نقل / حمل و نقل) هر گره را با توجه به اطلاعات توپولوژی محلی و تابع اولویت شناخته شده جهانی تعیین می کند. در این مقاله، ما در ابتدا نشان دادیم که الگوریتم های داده پراکنی محلی بر اساس روش استاتیک نمی تواند یک عامل تقریب خوبی برای راه حل بهینه (مشکل NP-سخت) دست یابد. با این حال، نشان دادیم که یک فاکتور تقریبی ثابت دست یافتنی است اگر اطلاعات موقعیتی(نسبی) در دسترس باشد. در روش پویا، الگوریتم های محلی وضعیت هر گره "در حال پرواز" را بر اساس اطلاعات توپولوژی محلی و اطلاعات مربوط به حالت انتقال تعیین می کند. با استفاده از روش پویا، اخیرا نشان داده شده است که الگوریتم های داده پراکنی محلی می تواند هنگامی که (تقریبی) اطلاعات موقعیتی در دسترس است یک فاکتور تقریبی ثابت به دست یابد. با این حال، استفاده از اطلاعات موقعیت می تواند مشکل را ساده کند. همچنین، در برخی از برنامه های کاربردی داشتن اطلاعات موقعیت نمی تواند عملی باشد. بنابراین، ما تمایل داریم بدانیم که آیا الگوریتم های داده پراکنی محلی بر اساس روش پویا می تواند بدون استفاده از اطلاعات موقعیتی یک عامل تقریب ثابت دست یابد. به طور مثبت در پاسخ به این سوال می گوییم یک الگوریتم داده پراکنی محلی که در آن وضعیت هر گره تصمیم گرفته می شود"در حال پرواز" باشد طراحی و ثابت کردیم که این الگوریتم هم می تواند تحویل کامل داشته باشد و هم تقریب ثابت به راه حل مطلوب برشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:17 | چاپ مطلب

سمینار برق کاربرد تکنیک نروفازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

سمینار برق کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

چکیده:

طراحی یک سیستم آشکار سازی و تشخیص خطا در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ماژول آشکار ساز و تشخیص خطا (FDI) با استفاده از روش های آماری و شبکه هوشمند طراحی گردیده است. در این پژوهش روش های آماری مانند PCA و ICA جهت کاهش ابعاد داده های سیستم توسط استخراج خصیصه های مهم، به کار گرفته شده اند. جهت آشکار سازی و تشخیص خطا ، شبکه نرو-فازی برای هر رویداد خطایی توسط داده های کاهش یافته شده بدست آمده از فرآیند ، آموزش می بیند. پس از آموزش؛ ترکیب شبکه نرو-فازی و سیستم کاهش داده ICA و یا PCA به عنوان سیستم آشکار سازی و تشخیص خطا به کار گرفته می شود که اطلاعات خطا را به سیستم ناظر جهت اتخاذ تصمیم مناسب می فرستد. با استفاده از این روش امکان توسعه سیستم شناسایی خطا در هنگام بروز خطاهای جدید با استفاده از آموزش یک واحد خطایابی دیگر براحتی امکان پذیر می شود .

مقدمه:

سیستم های کنترل مدرن روز به روز به جهت احتیاج به عملکرد بهتر در صنایع مدرن، پیچیده تر می گردند. از طرف دیگر، خرابی اجزاء سازنده مانند خرابی محرک ها، سنسورها و کنترل ها اجتناب ناپذیر می باشد. خطاها می توانند دینامیک را تغییر دهند و باعث کاهش عملکرد سیستم و یا حتی ناپایداری آن گردند. بنابراین شناسایی و آشکار سازی خطا در طراحی سیستم کنترل لازم به نظر می رسد.

در این پژوهش سیستم آشکارسازی و تشخیص خطا بر پایه تکنیک های هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از شبکه های عصبی در طی دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققان و صنعت گران قرار گرفته است. علت این امر علاوه بر سادگی کاربرد آنها، بازدهی این روش ها در مدلسازی فرآیندهایی است که رفتاری به شدت غیر خطی دارند. به منظور مدیریت شرایط غیرعادی یک فرآیند، لازم است ابتدا عادی یا غیرعادی بودن وضعیت فرایند آشکار و عیوب ایجاد کننده وضعیت غیرعادی شناسائی شوند. امروزه واحدهای فرآیند بسیار پیچیده بوده و شامل اندازه گیری های زیادی از متغیر های فرآیند می باشند که جهت کنترل و مونیترینگ فرآیند به کار می روند. با توجه به این نکته یک کاربر جهت مونیترینگ فرآیند، اغلب با حجم وسیعی از داده ها مواجه است که این خود می تواند موجب سردرگمی وی و همچنین افزایش حجم محاسباتی گردد. از این رو مساله طراحی یک سیستم هوشمند شناسائی و تشخیص عیوب (PFDD) که قادر باشد به صورت بهنگام عمل کند و از لحاظ ایمنی و اقتصادی مقرون به صرفه باشد توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب نموده است. سیستم آشکار سازی و تشخیص خطا بر پایه ترکیب روش های آماری مانند PCA و ICA جهت کاهش ابعاد داده و شبکه نرو-فازی به منظور ترکیب داده ها و آشکار سازی و تشخیص و طبقه بندی خطاها، می باشد. اطلاعات خطا توسط ماژول آشکارسازی و تشخیص خطا بدست می آید و سپس به منظور اخذ تصمیمات کنترلی به سیستم ناظر فرستاده می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 19:59 | چاپ مطلب

نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

نمونه دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

این دادخواست محتوی دلایلی مبنی بر پشیمانی یا شرایطی که ایجاب بر برهم زدن ازدواج و وصلت میگردد است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 15:21 | چاپ مطلب

مقاله تجزیه و تحلیل داده ها

مقاله تجزیه و تحلیل داده ها

بخشهایی از متتن:

مقدمه

در این فصل ما قصد داریم به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی بپرازیم.

این فصل به گونه ای است که ما میتوانیم به استخراج داده ها از طریق جدولی که برای پرسشنامه تهیه میگردد آماری را مشاهده کنیم که از پرسشنامه هایی که تهیه کرده ایم بدست می آید.

...

جدول شماره8برای سوال8اهمیت کدام گزینه بیشتر است

تاثیر یادگیری بر درک مطلب

تاثیر انگیزه بر یادگیری

تاثیر انگیزه بر افزایش علاقه مندی9

9

12


در این جدول 9نفر به گزینه تاثیر یادگیری بر درک مطلب‘9نفربه تهثیر انگیزه بر یادگیری‘و12نفر به تاثیرانگیزه بر افزایش علاقه مندی پاسخ داده اند.

جدول شماره9برای سوال9کدام یک از روشهای مقابل میتواند بر افزایش یادگیری و درک مطلب تاثیر بیشتری داشته باشد

مطالعه کتابهایی در این مورد

انجام دادن کار تحقیقی

استفاده از رسانه ها

تصادفی با موضوعی برخورد کردن


14

6

3

7

در این جدول آمار نشان میدهد که مطالعه کتابهایی در این مورد میتواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

جدول شماره10برای سوال10تا چه اندازه در ایران به رابطه بین انگیزه و یادگیری توجه میشود

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم


-

3

17

10

در این جدول 3نفر به گزینه زیاد! 17نفر به گزینه کم و10نفر گزینه خیلی کم را تا ءید کرده اند این آمار نشان میدهد که متاسفانه در ایران کم یا خیلی کم به رابطه بین انگیزه و یادگیری توجه میکنند.

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، تجزیه، تحلیل، داده، ها
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 08:23 | چاپ مطلب

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل1: پایگاه داده چیست؟.............................................................................................. 1

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات................................................................................................................. 1

رکوردها و فیلدها......................................................................................................................................................... 2

جداول و پایگاههای داده............................................................................................................................................. 2

دونمای Datasheet و Forms ............................................................................................................................... 3

شروع Access............................................................................................................................................................ 4

بازکردن پایگاه داده نمونه Northwind................................................................................................................... 5

پنجره Data base...................................................................................................................................................... 6

نوارهای ابزار Access............................................................................................................................................... 7

پسوند نام فلیل های Access..................................................................................................................................... 8

فکر کردن در مورد فیلدها........................................................................................................................................... 8

ویژگی Online Help............................................................................................................................................... 9

به کارگیری دستیار Office........................................................................................................................................ 9

به کارگیری کادر Ask a Question برای دریافت کمک........................................................................................ 10

استفاده از پنجره Help جهت دریافت کمک............................................................................................................. 10

استفاده از Online Help در کاردهای محاوره......................................................................................................... 12

بستن یک پایگاه داده................................................................................................................................................... 12

بستن Access............................................................................................................................................................ 12

فصل 2: ایجاد پایگاهای داده در Access.......................................................................... 13

عنوان صفحه

تولید یک پایگاه داده جدید و خالی............................................................................................................................ 13

انتخاب جدول نمونه.................................................................................................................................................... 13

انتخاب فیلدها.............................................................................................................................................................. 14

تغییر دادن نام فیلدها................................................................................................................................................... 15

تعیین کلید اولیه............................................................................................................................................................ 16

وارد کردن داده ها در جدول....................................................................................................................................... 17

تغییر پهنای ستونها....................................................................................................................................................... 19

سوئیچ کردن به نمای Design................................................................................................................................... 20

تولید ایندکس............................................................................................................................................................... 21

فصل 3 تصحیح پایگاههای داده Access.......................................................................... 24

تغییر و حذف رکوردهای یک پایگاه داده.................................................................................................................... 24

نوع داده (Data Type)............................................................................................................................................. 26

تغییر نوع داده ها.......................................................................................................................................................... 28

اضافه کردن فیلدهای جدید به یک جدول.................................................................................................................. 29

تغییر دادن ترتیب فیلدهای یک جدول........................................................................................................................ 31

ذخیره کردن یک پایگاه داده روی فلاپی دیسک......................................................................................................... 31

ذخیره کردن یک پایگاه داده Access روی دیسک................................................................................................... 32

فصل 4: کارآمد کردن پایگاههای داده............................................................................... 33

مرتب کردن رکوردهای جدول.................................................................................................................................... 33

ذخیره کردن قواعد مرتب سازی در قالب یک معیار.................................................................................................. 35

فیلتر کردن رکوردهای یک جدول............................................................................................................................... 37

ذخیره کردن قاعده یک فیلتر در قالب یک معیار........................................................................................................ 40

عنوان صفحه

تولید یک معیار با استفاده از یک ویزارد..................................................................................................................... 41

اضافه و حذف کردن فیلدها در یک معیار................................................................................................................... 44

یافتن داده ها................................................................................................................................................................ 45

فصل 5: کار با فرمها......................................................................................................... 47

تولید فرم با استفاده از ویزارد Form......................................................................................................................... 47

گشت و گذار در نمای Form.................................................................................................................................... 50

کارکترهای جانشین در فیلترها و معیارها................................................................................................................... 53

تولید فرمی با فیلدهای کامل........................................................................................................................................ 54

به کارگیری یک فرم جهت تولید رکوردهای جدید.................................................................................................... 55

تصحیح جانمایی و محتوای فرمها............................................................................................................................... 56

فصل 6: کار با گزارشها.................................................................................................... 63

اولین گزارش .............................................................................................................................................................. 63

ویژگی AutoReport................................................................................................................................................ 63

گزارش گروه بندی Grouped Report.................................................................................................................. 65

تصحیح گزارش............................................................................................................................................................ 69

نمای report Design .............................................................................................................................................. 70

خواص گزارشها........................................................................................................................................................... 70

قالب بندی فیلدهای یک گزارش................................................................................................................................. 71

تولید زیر مجموع برای گروه ها................................................................................................................................... 75

محاسبه مقادیر مجموع در کل گزارش........................................................................................................................ 76

فصل 1

پایگاه داده چیست؟

یک مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود که کاربر بتواند:

·آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دریابید.

·آیتم های جدیدی را که با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه کنید.

پایگاههای داده الزاماً در کامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال کتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند که روی کاغذ ثبت شده اند (هر چند ممکن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یک پایگاه داده در کامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست کاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بکارگیری یک فهرست تلفن (چاپ شده روی کاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا کنید. اما عکس این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یک فهرست تلفن کامپیوتری اطلاعات فوق الذکر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت کرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی که در یک خیابان بخصوص زندگی می‌کنند یا تمام افرادی که نام کوچک آنها Paul می باشد، را به راحتی پیدا کرد.

پایگاههای داده کامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی که روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای کار کردن با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارک می بینند. نرم افزار Microsoft Access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی که امکان تولید و مدیریت پایگاههای داده در کامپیوتر را فراهم می کنند)

رکوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یک پایگاه داده، به کوچک ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یک از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد کردن نام و آدرس افراد در یک پایگاه داده کاربر،

نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یک فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.

James Coogan Sweeney

10744 South Hoyne

Chicago

Illinois 60643

USA

بلکه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می کند تا امکان تشخیص و تمیز دادن آنها از یکدیگر فراهم شود.

جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از رکوردها، جدول گفته می شود. چنانچه یک پایگاه داده تنها حاوی یک جدول ساده باشد، جدول مزبور خود در حکم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت ICDL تنها با پایگاههای داده سرو کار دارد که حاوی یک جدول هستند. تنها چیزی که باید در مورد دسته ای از پایگاه داده که حاوی بیش از یک جدول هستند بدانید،‌ این است که Access امکان ایجاد آنها را فراهم می کند.

هنگامی که با هزارها یا صدها هزار رکورد سروکار دارید، بحث به کارگیری یک سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از کامپیوتر خواسته شود، تنها رکوردهایی را (از میان صدها هزار رکورد موجود در پایگاه داده) استخراج کرده و نمایش دهد که نام خانوادگی (فیلد Last Name) آنها با حرف «S» و کد پستی (فیلد Zipcodes) آنها با عدد «60» آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این کار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.

اما سیستمهای مدیریت پایگاه داده فاقد «قوه درک مرسوم» می باشند. برای مثال، چنان چه اطلاعات را در فیلدهای صحیح وارد نکرده باشید، سیستم مدیریت پایگاه قادر به تصحیح این اشتباه نخواهد بود.

دو نمای Forms , Datasheet

نرم افزار Access و بسیاری از سیستمهای دیگر مدیریت پایگاههای داده، امکان مشاهده و دست کاری اطلاعات را به دو روش فراهم می کنند. روش اول متضمن مشاهده و دست کاری اطلاعات در یک داده برگ (نمای Datasheet) و روش دوم متضمن مشاهده و دست کاری اطلاعات در فرمهای

(نمای Forms) می باشد.

در نمای Datasheet می توان اطلاعات را به صورت مرتب شده در ستونها (یک ستون برای هر فیلد) و ردیفها (یک ردیف برای هر رکورد) مشاهده کرد. ظاهر پایگاههای داده در این نما همانند صفحات گسترده تصویر زیر یک پایگاه داده نمونه را در نمای Datasheet نشان می دهد.

نمونه ای از نمای Datasheet که امکان مشاهده هم زمان رکوردهای متعدد را فراهم می کند

اما نمای Forme در هر لحظه تمام یا بخش منتخبی از اطلاعات یک رکورد واحد را نشان می دهد. نمای Forme می تواند با فرمتی نمایش یابد که موجب تسهیل در خواندن اطلاعات پایگاه داده گردد. می توانید یک فرم را به روشی سازماندهی کنید که مانند یک فرم کاغذی، فیلدها را در موقعیتهای مناسب و دلخواه شما به نمایش درآورد. یک روش مناسب برای فراگیری بیشتر در مورد پایگاههای داده کامپیوتری، بررسی چند نمونه ای از این پایگاههای داده و گشت و گذار در آنها می باشد. نرم افزار Access دارای سه پایگاه داده نمونه به نامهای Solution , Orders , Northwind خواهیم پرداخت؛ اما قبل از این کار لازم است برنامه Access را شروع کرد.

شروع Access

به منظور شروع برنامه Access به یکی از این دو روش عمل کنید:

روی آیکون Microsoft Access دابل کلیک کنید.

تعیین یک کلید اولیه

1- در دومین صفحه Table که در آن نام جدول جدید را مشخص کردید، گزینه No, I’ll set the primary key را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک کنید.

2- در پاسخ به سؤال « ؟ What field will hold data that is unipue for each record» به معنی «کدام فیلد حاوی داده خواهد بود که مقدار آن در هر رکورد منحصر به فرد می باشد؟» گزینه Number را انتخاب کنید (البته این گزینه از قبل به عنوان گزینه پیش فرض انتخاب شده است). در پاسخ به سؤال :

«؟ What type of data do you want the primary key to contain» گزینه :
Consecutive numbers Microsoft Acces assigns automatically to new records را انتخاب نمایید.

3- روی دکمه Next کلیک کنید.

4- سپس Access از شما می پرسد، در ادامه مایلید چه کاری انجام دهید: تصحیح طرح جدول،‌ وارد کردن مستقیم داده ها در جدول، یا وارد کردن داده ها در جدول با استفاده از ویزارد فرم؟

جدولی که حاوی هیچ داده ای نباشد، کاملاً بی ارزش است؛ بنابراین اگر مایلید داده های دلخواه خود را به طور مستقیم و بدون فوت وقت در جدول وارد کنید، گزینه Enter data directly into the table را برگزینید.

5- روی دکمه Finish کلیک کنید.

6- وارد کردن داده ها در جدول

هنگام نمایش که یک جدول تولید می کنید، Access آن را ابتدا در نمای Datasheet نمایش می دهد. محتویات جدول جدید در نمای Datasheet به قرار زیر می باشند:

·عنوان ستونها در ناحیه فوقانی جدول که معادل با نام فیلدهای آن می با شد.

·فقط یک ردیف خالی در زیر عنوان ستونها

با کلیک کردن داخل هر یک از فیلدهای جدول، می توانید داده های دلخواه خود را در فیلد مزبور وارد کنید. برای انتقال از هر فیلد به فیلد بعدی نیز باید از کلید Tab و یا کلیدهای جهتی استفاده نمایید. البته یک استثنا در این مورد وجود دارد. فیلد Number (کلید اولیه شما) به طور خودکار توسط Access تعیین می شود (نمی توانید عدد جدیدی را در این فیلد وارد کرده و یا عدد موجود را تغییر دهید)

بلافاصله پس از اینکه وارد کردن داده ها در یک رکورد جدید را شروع می کنید، یک سطر جدید در زیر سطر مربوط به رکورد مزبور ایجاد می شود؛ بنابراین هیچ نگرانی در مورد ایجاد رکوردهای جدید وجود ندارد. در واقع همواره یک رکورد خالی در انتهای جدول شما وجود دارد که می توانید اطلاعات دلخواه خود را در آن وارد کنید.

وارد کردن داده ها در جدول شما

1- جزئیات مربوط به تعدادی از نماها را در فیلدهای nama . Size , Migratory? Color , Name از جدول namaوارد کنید.

در این مرحله ممکن است پهنای برخی از فیلدها کوچک تر از آن باشند که امکان نمایش یافتن تما اطلاعات وارد شده توسط شما در آنها وجود داشته باشد. که در مراحل بعد خواهید آموخت. اما در مورد فیلدهای Migratory? ، اگر این فیلدها حاوی کادر کنترل باشند، برای نشان دادن فروش یک آپارتمان کافی است روی کادر کنترل مربوطه کلیک نمایید. اما چنان چه فیلدهای Migratory? حاوی کلمه «No» (به جای کادر کنترل) باشند، برای نشان دادن ویژگی برای فروش یک آپارتمان باید کلمه «Yes» را به جای کلمه «No» تایپ نمایید.

2- جدول خود را با کلیک کردن روی دکمه Close پایینی، واقع در گوشه بالا- سمت راست پنجره جدول

(نه پنجره Access ) ببندید. به این ترتیب Access طی پیغامی نظر شما را در مورد ذخیره کردن تغییرات اعمال شده در جانمایی جدول جویا می شود. در پاسخ به این پیغام روی دکمه Yes کلیک کنید.

3- به این ترتیب Access شما را به پنجره Database باز می گرداند.

اکنون نحوه تولید یک جدول در Access و چگونگی وارد کردن داده های یک جدول از طریق نمای Datasheet را می دانید.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:53 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪10

‫اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی:

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪ post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮایاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎری راﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

سازنده انبار اوراکل یا OWB:[1]

OWB عبارت است از یک ابزار اوراکل برای طراحی و استقرار انبار داده، داده گاه ها[2] و کاربردهای هوشمند تجاری.

OWB بخشی از مجموعه توسعه دهنده اوراکل 10 g می باشد که شامل محصولاتی برای توسعه کاربرد نظیر

J developer،Designer و Forms Developer می باشد.

در یک ناحیه هوشمند تجاری (BI)[3]، آن شامل محصولات Discoverer Oracle، گزارشات اوراکل و سازنده انبار داده می باشد که بعدا در این فصل شرح داده می شود.

ساخت هر نوع کابرد، کاری نیست که به سادگی انجام شود، بسیاری از مراحل وجود دارند که به هنگام ساخت انبار داده هایمان و کاربرد BI کامل می شوند، که در اینجا سازنده انبار داده اوراکل (OWB) ضروری است.

این ابزار به شما اجازه می دهد که:

جریان های داده را بین منابع و اهداف، طراحی و ایجاد کنید.

طراحی، ایجاد، مدیریت، به روز کردن و ارتقا شمای انبار داده را انجام دهید.

تعاریف منابع را مدیریت کنید و به روز سازید.

تعاریف منابع داده ها را وارد سازید.

محیط پرس و جو ویژه و OLAP را طراحی و ایجاد کنید.

برتری ویژگی های پایگاه داده های اوراکل 10g را حفظ کنید.

فرایند استقرار[4] را مدیریت کنید.

مخزن[5] دیگری از متاداده[6] ها برای ساختار انبار داده، فرایندهاو طرح ریزی ها فراهم سازید (OWB می تواند به عنوان یک ابزار طراحی عمل کند).

اسناد حاصل از متاداده ها را ایجاد کنید.

در OWB، یک مخزن ذخیره شده در پایگاه داده های اوراکل وجود دارد و این جایی است که OWB همه متا داده هایش را در آن حفظ می کند. OWB Client عبارت است از واسط اصلی که برای طراحی و ایجاد کاربرد و انبار داده ها بکار می رود. هنگامی که یک تولید کننده کد فراهم شد، سبب ایجاد نمایش هایی از طرح تان می شود که برای داده ها بکار می رود. کمک مرورگر[7]OWB می تواند برای بررسی طرح و گزارش های حاصل از مرورگرتان بکار رود که توسط سرور کاربردی اوراکل[8] 10g فراهم و نصب شده است. ممکن است شما از این مطلب در تعجب باشید که چرا شما باید از ابزاری نظیر سازنده انبار اوراکل برای طراحی و ایجاد انبار داده هایتان و عملکرد وابسته به آن استفاده کنید.


[1] Oracle warehouse builder [2] .Data mart=دادگانی که برای نگهداری مجموعه هایی مختصر از داده ها طراحی شده باشند[3] Bussiness intelligence

[4] . Deployment[5] .Repository[6] Metadata[7] .OWB Browser Assistant[8] .Oracle Application Server

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1 ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g10

1-1-1 اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

2-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

3-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

4-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

5-1-1 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

6-1-1 ‪ Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ 10g

2-1 اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

1-2-1 ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

3-1 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

1-3-1- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

4-1 از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

1-4-1 ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

3-4-1 ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

4-4-1ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

5-4-1 ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

5-1 ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

1-5-1معماری سرویس دهنده:

2-5-1معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

1-2: کدام ابزار

2-2: سازنده انبار اوراکل یا OWB

1-2-2: تنظیم سازنده انبار

2-2-2: مشتری سازنده انبار اراکل

3-2-2: اهداف و منابع داده ها:

4-2-2: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

5-2-2: ایجاد ابعاد

6-2-2: ایجاد یک مکعب

7-2-2: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

8-2-2: تایید طرح

9-2-2: ایجاد طرح

10-2-2: استقرار طرح

3-2: کاشف اراکل

1-3-2: چرا Discoverer؟

2-3-2: تنظیم محیط

3-3-2: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

4-2: گزارشات اراکل 10g

1-4-2: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

2-4-2: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

3-4-2:انتشار گزارش

5-2: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

1-3: بررسی بیشتر

1-1-3: اینترنت و اینترانت

2-1-3: نرم افزار اراکل برای انبار داده

2-3: سرور کاربردی اراکل10g

1-2-3: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

2-2-3: پرتال AS Oracle

1-3-3: Discoverer

2-3-3:انتشار یک پورت لت

3-3-3: ایجاد گزارش استاتیک

4-3: خصوصی سازی اراکل

5-3: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

1-4: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

1-1-4: کاربردهای OLAP

2-1-4: ROLAP و MOLAP

3-1-4: اراکل OLAP

2-4: معماری اراکل OLAP

3-4: فضاهای کاری آنالیزی

1-3-4: مدل چند بعدی

2-3-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی

1-4-4: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

2-4-4:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

5-4: مدیر فضای کاری آنالیزی

1-5-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

2-5-4: تجدید فضای کاری آنالیزی

3-5-4: ایجاد یک طرح تجمعی

4-5-4: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

6-4: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

1-6-4: DML OLAP

2-6-4: بسته DBMS-AW

3-6-4: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

4-6-4: OLAP API و اجزاء BI

7-4: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

5.1: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

5.2. :روش های داده کاوی اوراکل

5.2.1 : قوانین پیوستگی

5.2.2 : گروهبندی

5.2.3 : استخراج ویژگی

5.2.4 : طبقه بندی

5.2.5 : بازگشت

5.2.6 : استاندارد PMML

5.3.1 : فرمت داده

2-3-5 آماده سازی داده

4-5: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

1-4-5: نصب و پیکربندی

2-4-5: روند آنالیز داده کاوی

3-4-5: مثالی با استفاده از جاوا API

4-4-5: مثال استفاده از روال های PL/SQL

5-5: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

1-6: مقدمه

2-6: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

1-2-6: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

2-2-6: نقش بهترین تجربیات عملکردی

3-6: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل 10g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا

4-6: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

1-4-6: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

2-4-6: ذخیره سازی مطمئن

3-4-6: آشکار سازی و نمایش خط:

4-4-6: مدیریت منابع

5-6: حفاظت در برابر فقدان داده

1-5-6: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

2-5-6: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

3-5-6: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

4-5-6: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

5-5-6: حفاظت متا داده

6-6: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

1-6-6: پیکربندی مجدد نمونه پویا

2-6-6: حفظ آنلاین

3-6-6: تعریف مجدد آنلاین:

4-6-6: ارتقاء درجه

7-6: مدیریت طول عمر اطلاعات

8-6: خلاصه:

ضمیمه

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-2: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی

شکل 2-2: میز فرمان مشتری OWB

شکل 3-2: سازنده انبار- ایجاد یک مدول

شکل 4-2: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل

شکل 5-2: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده

شکل 6-2: سازنده انبار- ورود جدول

شکل 7-2: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید

شکل 8-2: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد

شکل 9-2: سازنده انبار- ایجاد مکعب

شکل 10-2: ویرایش گر نقشه

شکل 11-2: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات

شکل 12-2: جستجوی کلید محصول

شکل 13-2: فیلترسازی داده های منبع

شکل 14-2: تایید طرح

شکل 15-2: ایجاد طرح

شکل 16-2: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل

شکل 17-2: مدیر استقرار

شکل 18-2: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری

شکل 19-2: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد

شکل 20-2: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)

شکل 21-2: پیکربندی طرح فیزیکی

شکل 22-2: Discoverer و Oracle Portal

شکل 23-2: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما

شکل 24-2: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country

شکل 25-2- Viewer Discoverer

شکل 26-2: Viewer Discoverer-Drill Drown

شکل 27-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL

شکل 28-2: Administrator Discoverer- انتخاب شِما

شکل 29-2: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها

شکل 30-2: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار

شکل 31-2: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری

شکل 32-2: Administrator Discoverer- فهرست کار

شکل 33-2: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری

شکل 34-2: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم

شکل 35-2: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده

شکل 36-2: Administrator Discoverer= تعریف اتصال

شکل 37-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب

شکل 38-2: Administrator Discoverer- کلاس آیتم

شکل 39-2: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی

شکل 40-2: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه

شکل 41-2: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه

شکل 42-2: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری

شکل 43-2: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری

شکل 44-2: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال

شکل 45-2: Plus Discoverer - استفاده از کتاب کاری

شکل 46-2: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش

شکل 47-2: Plus Discoverer- آرایش جدول

شکل 48-2: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو

شکل 49-2: Plus Discoverer- عنوان های فرمت

شکل 50-2: Plus Discoverer- انواع داده ها

شکل 51-2: Plus Discoverer- تعریف کل ها

شکل 52-2Plus Discoverer- گزارش

شکل 53-2: Plus Discoverer- بازرس SQL

شکل 54-2: Plus Discoverer- Drill up/down داده

شکل 55-2: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه

شکل 56-2: Plus Discoverer ویزارد نمودار

شکل 57-2: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه

شکل 58-2: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص

شکل 59-2: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط

شکل 60-2: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش

شکل 61-2: انتخاب شیوه گزارش و عنوان

شکل 62-2: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها

شکل 63-2: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL

شکل 64-2: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو

شکل 65-2: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش

شکل 66-2: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها

شکل 67-2: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون

شکل 68-2: گزارشات اراکل- گزارش نهایی

شکل 69-2: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس

شکل 70-2: گزارشات اراکل- گزارش شرطی

شکل 1-3: sign in شدن به پرتال Oracle AS

شکل 2-3: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد

شکل 3-3: یک نگاه کلی به پرتال Oracle AS

شکل 4-3: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS Oracle

شکل 5-3: پرتال EASYDW

شکل 6-3: مدیریت سرور کاربردی اراکل 10g

شکل 7-3: ایجاد یک اتصال عمومی

شکل 8-3: مشخص سازی جزئیات پورت لت

شکل 9-3: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک

شکل 1-4: معماری پایگاه داده اراکل 10g OLAP

شکل 2-4: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی

شکل 3-4:نسخه مفهومی متغیر

شکل 4-4: ابعاد در مدیرکاری اراکل

شکل 5-4: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد

شکل 6-4: متاداده CWM برای بعد

شکل 7-4: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل

شکل 8-4: اضافه شدن ابعاد به مکعب

شکل 9-4: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید

شکل 10-4: تعریف تجمعات برای مکعب

شکل 11-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 12-4: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف

شکل 13-4: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی

شکل 14-4: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی

شکل 15-4: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی

شکل 16-4: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری

شکل 17-4: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید

شکل 18-4: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 19-4: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل 20-4: ایجاد یک بعد مرکب

شکل 21-4: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب

شکل 22-4: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب

شکل 23-4: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد

شکل 24-4: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک

شکل 25-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها

شکل 26-4: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد

شکل 27-4: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل 28-4: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع

شکل 29-4: انتخاب سطوح برای تجمع

شکل 30-4: مرور طرح تجمعی

شکل 31-4: دسترسی به فضای کاری آنالیزی

شکل 32-4: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل

شکل 5.1 : قوانین پیوستگی

شکل 5.2 : گروه بندی

شکل 5.3 : طبقه بندی

شکل 5.4 : ماتریس اختلال

شکل 5.5 : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند

شکل5.6 : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes

شکل 5.7 : فرمت های جدول برای داده کاوی

شکل 1-6: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل 10g

شکل 2-6: پیکربندی گارد داده

شکل 3-6: صفحه مدیریت کنترل شبکه

شکل 4-6: تنظیم پیکربندی گارد داده

شکل 5-6: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین

شکل 6-6: انتخاب نوع back up

شکل 7-6: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی

شکل 8-6: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین

شکل 9-6: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین

شکل 10-6: مشخص نمودن پیکربندی جانشین

شکل 11-6: فرایند ایجاد جانشین

شکل 12-6: پیکربندی گارد داده

شکل 13-6: نمایش عملکرد گارد داده

شکل 14-6: عملکرد switchover

شکل 15-6: switchover کامل

شکل 16-6: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی

شکل 17-6: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده هاخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:41 | چاپ مطلب

مقاله امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه

مقاله امنیت و دسترسی به داده ها در شبکه

عنوان

مقدمه

اصول مهم مباحث امنیتی

با کاربرد فایروال آشنا شویم

رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده

امنیت تجهیزات شبکه

امنیت تعاملات الکترونیکی

تهدیدهای وب با تکیه بر IIS

امنیت دیجیتال

ده نکته برای حفظ امنیت شبکه

منابع

بخشهایی از متن:

مقدمه

امروزه کامپیوتر در زندگی روزمرهٔ اشخاص نقش مهمی را بازی می‌‌کند. و در تمام جنبه‌های فردی زندگی شخص نفوذ پیدا کرده است. این امر از سوی نشان به توسعه یافتگی و سرعت دادن به کارهای روزمره و از سوی دیگر به ما یاد آوری می‌‌کند. که چنین وسیله ایی به این مهمی نیاز به نگهداری ویژه دارد. نابودی و به سرقت رفتن اطلاعات از روی آن ممکن است به ضررها و ضربه‌های جبران ناپذیری تبدیل شود.

مقدمه چرا امنیت ؟ و چرا برای خانهٔ شما اگر یک نگاه عمیق و دقیق به قضیه بیندازیم می‌‌بینیم که کامپیوتر شما همیشه در خطر دزیده شدن است البته نه از نظر فیزیکی علتش هم این است که شما چیزهایی زیادی در آن دارید شمارهٔ کارت اعتباری شما، اطلاعات حساب بانکی و خیلی چیزهای دیگر که آنها پیدایش می‌‌کنند با این اطلاعات آنها می‌‌توانند خودشان را در دنیای مجازی جای شما جا نزنند. به جای شما خرید کنند با اسم شما به دوستان شما بی احترامی کنند. و خیلی چیزهای دیگر که مطمئنا به نفع شما نیست .

البته فقط اینهانیست شاید شماره و مشخصات برای دسترسی رایگان به اینترنت یا فایلهای شما روی هارددیسک همه و همه دلایل خوبی برای یک حمله باشند مخصوصا که در کشور ما هیچ قانونی جلوی این کارهای را نمی‌گیرد و با ورود خانواده DSL و ضعیف بودن امنیت در کارهای شخصی زمینه بسیار خوبی برای اینکار پدید آمده است بسیار از مردم عادی به این مهم آگاه نیستند که در بعضی از موارد می‌‌توان جلوی یک فاجعه را با کمی دانش و چند پیشگیری ساده گرفت نکته این است که برای یک حمله نیاز نیست شما در دسترس باشد آنها می‌‌توانند با زدن یک ایمیل یا فرستادن یک فایل ویروسی تمام اطلاعات مورد نظر خود را بدست بیاورند که در 90% مواقع حملات آنها در مقابل کامپیوتر بدون امنیت شما موفقیت آمیز است حاصل یک حمله ممکن است حتی لطمات سخت افزاری روی Case شما نیز باشد.

...

  • مدیریت آسیب پذیری سیستم های مدیریت آسیب پذیری دو عملکرد مرتبط را انجام می دهند: (۱) شبکه را برای آسیب پذیری ها پیمایش می کنند و (۲)روند مرمت آسیب پذیری یافته شده را مدیریت می کنند. در گذشته، این تکنولوژی VA )تخمین آسیب پذیری( نامیده می شد. اما این تکنولوژی اصلاح شده است، تا جاییکه بیشتر سیستم های موجود، عملی بیش از تخمین آسیب پذیری ابزار شبکه را انجام می دهند.

سیستم های مدیریت آسیب پذیری ابزار موجود در شبکه را برای یافتن رخنه ها و آسیب پذیری هایی که می توانند توسط هکرها و ترافیک آسیب رسان مورد بهره برداری قرار گیرند، پیمایش می کنند. آنها معمولاً پایگاه داده ای از قوانینی را نگهداری می کنند که آسیب پذیری های شناخته شده برای گستره ای از ابزارها و برنامه های شبکه را مشخص می کنند. در طول یک پیمایش، سیستم هر ابزار یا برنامه ای را با بکارگیری قوانین مناسب می آزماید.

همچنانکه از نامش برمی آید، سیستم مدیریت آسیب پذیری شامل ویژگیهایی است که روند بازسازی را مدیریت می کند. لازم به ذکر است که میزان و توانایی این ویژگی ها در میان محصولات مختلف، فرق می کند.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، امنیت، دسترسی، داده، شبکه
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:52 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی انبار داده در 232 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی انبار داده در 232 صفحه ورد قابل ویرایش

1-1 مقدمه: سیر تحول

منشاء اصلی پردازش DSS به روزهای خیلی دور در تاریخ سیستمهای کامپیوتری و اطلاعاتی بر می‌گردد. جالب است بدانیم که سیستمهای پشتیبان تصمیم دارای قدمت طولانی وپیچیده در تکنولوژی اطلاعاتی است.و سیر تحول آن تا به امروز ادامه داشته است .]3[

درحدود دهه1960 جهان کامپیوتر موفق به‌ایجاد نرم افزارهایی شد که با استفاده از فایلهای Master اجرا می‌شدند.این نرم افزارها در قالب برنامه ها و گزارشاتی بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، که معمولاٌ به زبان COBOL نوشته می‌شد. پانچ کارتها یک ابزار ذخیر سازی عمومی به حساب می‌آمدند. فایلهای Master توسط نوارهای مغناطیسیی نگهداری می‌شدند که برای ذخیره سازی ارزان قیمت حجم زیادی از داده مناسب بودند، اما بخاطر‌اینکه دسترسی به اطلاعات می‌بایست به صورت متوالی باشد‌این روش زیاد مفید نبود. در یک گذار در فایل نوار مغناطیسی که از100% رکوردها عبور می‌شود، عموما فقط 5 درصد ازاین رکوردها یا حتی کمتر مورد نظر بودند. بعلاوه بسته به داده درون فایل و پردازشی که باید روی آن انجام می‌شد، دسترسی به فایل نوار ورودی بیشتر از 20 تا 30 دقیقه به طول می‌انجامید.]3[

در اواسط دهه 1960، به طور گسترده‌ای رشد استفاده از فایلهای Master و نوار مغناطیسی افزایش یافتند و در پی آن مقادیر هنگفتی داده افزونه نیز به وجود آمد. ازدیاد فایل Master و داده افزونه منجر به بروز چندین مشکل شد:]3[

- نیاز به داده همزمان به محض عمل به روز رسانی

- پیچیدگی نگهداری برنامه ها

- پیچیدگی‌ایجاد برنامه‌های جدید

- نیاز به سخت افزار گران برای پشتیبانی کلیه فایلهای Master

جالب است که اگر فقط ابزار ذخیره سازی داده، نوار مغناطیسی باشد، جهان پردازش اطلاعات شاهد هیچ پیشرفتی نبود، . اگر هرگز چیزی برای ذخیره داده حجیم به وجود نمی آمد، سیستمهای سریع و خیلی بزرگ درجهان ظاهر نمی‌‌شد، ونیز هرگز سیستمهای ATM و شبیه آن به وجود نمی‌‌آمد. حقیقتا، اگر قابلیت ذخیره سازی و مدیریت داده در انواع جدید ابزارهای ذخیره سازی وجود نداشت، هرگز بستر لازم برای همکاری تکنسینها و تجار با هم به وجود نمی آمد.]3[

2-1 1-2 ظهور DASD

در 1970 تقریبا هر روز یک تکنولوژی جدید برای ذخیره سازی و دسترسی داده به وجود می‌آمد.در دهه 1970 زمان تحول وسیله ذخیره سازی دستیابی مستقیم (DASD )بود. دیسک ذخیره سازی اصولا با نوار مغناطیسی از نظر قابلیت دسترسی مستقیم تفاوت داشت. ونیازی نبود که رکوردها 1,2,…,n تا n+1 رکورد مرور شود.]3[

آدرس رکورد n+1 ام شناخته شده بود، موضوع ساده‌ای بود که بفهمیم رکورد n+1 ام دقیقا در کجای دیسک قرار دارد. از‌این گذشته، زمان مورد نیاز برای دسترسی به رکورد n+1 ام، کمتر از زمان مورد نیاز برای مرور یک نوار بود. در حقیقت زمان مورد نیاز برای قرار دادن یک رکورد در DASD فقط به اندازه چند میلی ثانیه بود.]3[

به همراه DASD نوع جدیدی از نرم افزارها تولید شد که به عنوان یک سیستم مدیریت

بانک اطلاعاتی مطرح گردید. هدف از ساخت DBMS بدین منظور بود که برای برنامه نویسان ذخیره سازی و دستیابی داده در محیطDASD آسان گردد.به علاوه‌این ابزار، عملیات مختلفی را برای ذخیره سازی داده در DASD، از جمله فهرست گذاری داده و غیره راانجام می‌داد. از طریق DASD وDBMSیک راه حل تکنیکی برای حل مشکلات فایلهای Master پدید آمد.وهمچنین موضوع بانک اطلاعاتی مطرح شد.با وجود آشفتگی که فایلهای Master‌ایجاد کرده بودند و داده افزونه جمع آوری شده از آنها بسیارزیاد بود، بدین سبب عجیب نبود که در دهه 1970 بانک اطلاعاتی تعریف شده به عنوان یک منبع مجزای داده برای کلیه پردازشها مورد استفاده قرار گیرد.]3[

دراواسط دهه 1970 پردازش تراکنش بر خط (OLTP) دسترسی سریعتر به داده را امکان پذیر ساخت. باباز شدن کلیه چشم اندازهای جدید برای تجارت و پردازش، اکنون کامپیوتر می‌تواند برای انجام اعمالی که قبلا غیر ممکن به نظر می‌رسید، مثل سیستمهای رزور درایو، سیستمهای پاسخگوی بانک، سیستمهای کنترل ساخت و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.اگر دنیا در مرحله استفاده از فایل نوار مغناطیسی باقی می‌ماند، ساخت بیشتر سیستمهایی که امروزه تولید می‌شود امکان پذیر نبود.]3[

3-1 تکنولوژی زبانهای نسل چهارم وکامپیوترهای شخصی

در دهه 1980 اکثر تکنولوژیهای جدید، مثل کامپیوترهای شخصی و زبانهای نسل چهارم، شروع به فعالیت نمودند.کاربر نهایی نقش جدی را به عهده گرفت- کنترل مستقیم داده و سیستم – که نقش قبلی رزرو شده برای پردازنده داده بود. از طریق کامپیوترهای شخصی و زبانهای نسل چهارم موقعیتی پیش آمد که کاربر بیشتر می‌توانست با داده درپردازش تراکنشهای بر خط ارتباط برقرار کند. MIS (سیستمهای اطلاعات مدیریتی)، همانطور که قبلا به کار می‌رفت، می‌توانست پیاده سازی شود. امروزه همانطور که سیستمهای پشتیبان تصمیم شناخته شدند، سیستمهای اطلاعات مدیریتی نیز برای تصمیمهای مدیریتی استفاده شدند.در گذشته داده و تکنولوژی با هم استفاده می‌شد تا تصمیمات عملیاتی جزئی اتخاذ شود.اما هیچ بانک اطلاعاتی نمی‌‌تواند هم پردازش تراکنش عملیاتی و هم پردازش تحلیلی را در یک زمان انجام دهد.شکل 1-1 نمونه‌ای از بانک اطلاعاتی را نشان می‌دهد.]3[

-2-1 معماری و قابلیتهای محصول

در این ابزار هم اجزاء کلیدی یک ابزار استخراج ، انتقال، و بارگذاری (ETL) و هم ابزارهای طراحی محصول مورد نظر موجود می باشد.به علاوه Warehouse Builder برمبنای تکنولوژی اوراکل پایه ریزی شده است و نیز نقطه عطف تجمع ابزارهای "هوشمند تجاری" با ابزارهای "درخواست موردی" مثل OLAPو امکانات بانک اطلاعاتی رابطه ای است. [6]

معماری Warehouse Builder شامل دو بخش "محیط طراحی" و "محیطruntime " است که "محیط طراحی" مدیریت فراداده و "محیط runtime " مسئولیت داده فیزیکی را برعهده دارند. [6]

5-2-1-1 محیط طراحی

این بخش شامل مخزن فراداده است که در یک بانک اطلاعاتی اوراکل و مجموعه ای از ابزارهای طراحی و گزارشگیری نوشته شده با Java یا HTML ذخیره شده است.از طریق این ابزارها فراداده می تواند مشاهده و اصلاح شود . [6]

Warehouse Builder طراحی شماهای بانک اطلاعاتی رابطه ای ،شماهای چند بعدی، پردازشهای ETL و ابزار کاربر نهایی را از طریق محیطهای client پشتیبانی می کند. [6]

سیستمهای منبع نقش مهمی را در پردازش ETL بازی می کنند.به جای ایجاد فراداده به صورت دستی، Warehouse Builder دارای اجزایی است که اطلاعات لازم را به داخل مخزن منتقل می کند.

یکی از قابلیتهای معماری این است که مدیریت چرخه کاری را طوری پشتیبانی می کند که فراداده برمبنای تغییران درسیستم منبع قابل بروز رسانی باشد. [6]

سپس Warehouse Builder این تغییرات را به پردازشهای ETL و سیستمهای مقصد منتشر می کند. [6]

به هدف ایجاد و ارزیابی فراداده ، یک محیط گزارشگیری از فراداده به صورت web وجود دارد . محیط گزارشگیری امکان مرور و بررسی اجزاء سیستم بدون استفاده از ابزارهای طراحی به کاربران و سازندگان می دهد.یکی از اجزاء خیلی مهم این محیط گزارشگیری قابلیتهای تحلیل فشرده می باشد که تغییرات فشرده سیستم را قبل از ساخته شدن مشخص می کند.گزارشگیری تحلیل فشرده کنترل بهتر تغییرات و برنامه ریزی بهتر برای پیاده سازی این تغییرات را پشتیبانی می کند.قابلیت معکوس این مورد یعنی مرور اینکه داده از کدام منبع آمده است گزارشگیری Lineage داده گفته می شود که درWarehouse Builder ایجاد شده است. [6]

5-2-1-2 محیط runtime

آنچه که کاربر در سطح منطقی طراحی کرده است باید به محیط بانک اطلاعاتی فیزیکی منتقل شود. قبل از انجام این کار ، اطلاعات محیط بانک اطلاعاتی به طراحی منطقی افزوده شده تا محیط مقصد برای ساختن پیکربندی شود.بعد ازآنکه پیکربندی تکمیل شد،کد می تواند تولید شود. [6]

Warehouse Builder زبان خاص استخراج برای پردازش ETL و مراحل SQL DDL برای اشیاء بانک اطلاعاتی را تولید می کند.کد تولید شده خواه به صورت سیستم فایل یا درون بانک اطلاعاتی ایجاد می شود. [6]

انجام توابع ETL به معنی اجرای کد تولید شده در بانک اطلاعاتی است.این امر می تواند با استفاده از مدیر ساخت Warehouse builder یا از طریق ابزار خارجی مثل Enterprise manager انجام شود.در نهایت پردازش ETL داده منبع را به درون بانک اطلاعاتی مقصد منتقل می کند.این داده می تواند ناحیه staging ،یک ذخیره داده عملیاتی،یک انبارداده یا هر شمای دیگر باشد. بخشهای کد خارجی از بانک اطلاعاتی Oracle در محیط مربوط به خود اجرا می شوند. [6]

به منظور گزارشگیری از بارگذاری داده، کد تولید شده توسط OWB باید شامل روالها ی بازبینی باشد. این روالها اطلاعات بارگذاری را به درون جداول runtime نرم افزار OWB ثبت می کنند. اطلاعات به دست آمده در حال اجرای کد می تواند شامل تعداد سطور انتخاب شده ، اضافه شده و به روز رسانی شده است. اگر مشکلی حین تبدیل یا بارگذاری داده رخ دهد ، گزارش روال بازبینی مشکل جداول را مشخص می کند. به منظور دسترسی آسانتر و گزارشگیری ساده از این اطلاعات runtime ، OWB محیط مرورگر بازبینی زمان اجرا را فراهم ساخته است. [6]

5-3 راهکار مجتمع Oracle Warehouse Builder

ایجاد یک نرم افزار هوشمند تجاری یک پردازش پیچیده می باشد. مراجل و فازهای مختلفی درگیر می باشد، که ممکن است ظرفیت تهداد زیادی از سیستمها ، منابع، و نواحی عملکردی را بگیرد. OWB این گونه پیچیدگیها را به منظور حصول به یک نرم افزار مجزا با در نظر گرفتن موارد مقیاس پذیری ، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری آن کاهش می دهد. عمده قابلیتهای OWB شامل موارد زیر می باشد:

- تعریف import داده منبع

- طراحی و ایجاد شمای بانک اطلاعاتی هدف

- تعریف انتفال و تبدیل داده بین سیستم مبدا و مقصد

- تعیین وابستگیهای بین پردازشهای ETL

- مدیریت و به روز رسانی تعاریف داده

- گسترش، به روز رسانی، و مدیریت شماهای هدف

- طراحی و ایجاد محیط بازیابی موردی

- طراحی و ایجاد یک محیط OLAP

5-4 تعریف اشیاء

پس از جمع آوری نیازمندیهای انباره داده یا data mart ، آماده طراحی سیستم مورد نظر در warehouse builder هستیم.اکثر مدلسازیها در ماجول انباره داده قرارمی گیرد . در این بخش قصد داریم نحوه ایجاد ماجول انباره داده و اشیاء آن را ارائه کنیم. [6]

5-4-1 ایجاد ماجول انباره

با استفاده از درختواره مرورگر OWB از گره database یک ماجول ایجاد می نماییم. در صفحه مربوط به اطلاعات اتصالات ، گزینه های لازم جهت database link به منظور ورود فراداده به ماجول انباره وجود دارد. [6]

در بخش بعد می بایست یک Location در درختواره ایجاد کرد.Location ها ، ابزارها و شماهای بانک اطلاعاتی را ارائه می کنند که شامل انواع ماجولها برای بانکهای اطلاعاتی Oracle یا غیر Oracle، SAP ، یا سیستم فایها می باشد کگه درون این درختواره تحت این ماجولها سازماندهی شده است. زمانیکه یکLocation ایجاد می کنید، یک تعریف منطقی شامل نوع Location و نسخه آن ثبت می شود ونیز اطلاعات اتصالات فیزیکی برای ثبت در Runtime Repository موردنیاز است. [6]خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:46 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 170 )
   1      2     3     4     5      ...      17   >>
صفحات