X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

دانلود مقاله حقوقی ورشکستگی واعسار(word)

دانلود مقاله حقوقی ورشکستگی واعسار(word) تعداد صفحات: 13 مقدمه: احتمالاً ورشکستگی تلخ ترین ودردناک ترین وترسناک ترین کلمه ایست که می تواند در زندگی یک صاحب کار وجود داشته باشد. وقتی که بدهکاری ها پشت سرهم ویکی یکی ظاهر شوند وصدالبته شما هم پولی نداشته باشید، آن موقع ساده ترین کلمه ای که به ذهن هرکس می رسد ورشکستگی است. این حالت برخلاف تصوربسیاری شروع بدبختی ها ومشکلات نیست بلکه درکنار سختی هایش مزایایی هم دارد. البته این راه شاید ساده ترین راه باشد ولی اصلاً گزینه خوبی نیست چرا که در درجه اول شهرت وحیثیت حرف هایتان را خدشه دار می کند ودیگر به سادگی نخواهید توانست اعتبار کسب کنید، وام بگیرید یا شریک بیابید. به همین جهت هرکسی که کسب وکاری به راه انداخته باید حساب های پولی و مالیش را به درستی ثبت کند تا اگر در چنین وضعیتی قرار گیرافتاد، ببیند که آیا اعلام ورشکستگی کردن به نفع اوست یا ضررش، چراکه ورشکستگی استرسهای فراوان، خدشه دار گشتن شهرت واعتبار دورانی پراز مشقت به دنبال خود دارد والبته افسردگی هم به سراغ کسانی که ورشکستگی را پایان دنیا مترادف می نامند نیز می آید. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 00:06 | چاپ مطلب

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

قسمتهایی از متن:

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا. ...

...

از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید که بسیاری از مصادیق قتل التسبیب نیز موجب قصاص و کفاره است پس نمی تواند گفت که قتل بالمباشره موجب کفاره است بلکه مثالهایی که برای قتل به تسبیب زده اند و فرموده اند دراین موارد کفاره واجب نیست ؛ نیز مورد مناقشه است زیرا به طور مطلق نمی توان گفت که در این موارد کفاره واجب نمی شود برای مثال اگر کسی در غیر ملک خود چاهی بکند یا چاقویی نصب کند و یا سنگی در آن بگذارد و عابری با آنها تصادف کند و بمیرد موجب کفاره نمی شود هر چند باید جانی دیه مقتول را بپردازد این مثال با این اطلاق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد کشتن آن عابر این مقدمات را فراهم کره باشد هم قصاص میشود و هم کفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نیست , پس قاعده کلی در باب کفارات این است :(هر جا قتل صدق کند آنجا کفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبیب).
ناگفته نماند که در بعضی از موارد تسبیب قتل صدق نمی کند برای مثال کسی سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذرد و دقایقی روی آن سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذارد و دقایقی روی آن نشسته سپس آن مکان را ترک می کند و بعد رهگذری از آنجا عبور می کند و در تاریکی با آن سنگ تصادف می کند و می میرد در اینجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمی شود و چنین قتلی موجب کفاره نمی گردد ولکن بر او واجب است که دیه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت دیه به دلیل قتل نیست بلکه دلیل خاصی دارد از جمله : در صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام آمده است : (کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه).خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:51 | چاپ مطلب

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

قسمتهایی از متن:

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا. ...

...

از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می آید که بسیاری از مصادیق قتل التسبیب نیز موجب قصاص و کفاره است پس نمی تواند گفت که قتل بالمباشره موجب کفاره است بلکه مثالهایی که برای قتل به تسبیب زده اند و فرموده اند دراین موارد کفاره واجب نیست ؛ نیز مورد مناقشه است زیرا به طور مطلق نمی توان گفت که در این موارد کفاره واجب نمی شود برای مثال اگر کسی در غیر ملک خود چاهی بکند یا چاقویی نصب کند و یا سنگی در آن بگذارد و عابری با آنها تصادف کند و بمیرد موجب کفاره نمی شود هر چند باید جانی دیه مقتول را بپردازد این مثال با این اطلاق پذیرفته نیست زیرا اگر شخص جانی به قصد کشتن آن عابر این مقدمات را فراهم کره باشد هم قصاص میشود و هم کفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نیست , پس قاعده کلی در باب کفارات این است :(هر جا قتل صدق کند آنجا کفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبیب).
ناگفته نماند که در بعضی از موارد تسبیب قتل صدق نمی کند برای مثال کسی سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذرد و دقایقی روی آن سنگی را برای استراحت و رفع خستگی خود در وسط راه می گذارد و دقایقی روی آن نشسته سپس آن مکان را ترک می کند و بعد رهگذری از آنجا عبور می کند و در تاریکی با آن سنگ تصادف می کند و می میرد در اینجا مسلماً آن شخص قاتل محسوب نمی شود و چنین قتلی موجب کفاره نمی گردد ولکن بر او واجب است که دیه مقتول را به ورثه او بدهد. ثبوت دیه به دلیل قتل نیست بلکه دلیل خاصی دارد از جمله : در صحیحه حلبی از ابی عبدالله علیه السلام آمده است : (کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه).خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:51 | چاپ مطلب

سازمان کنفرانس اسلامی و ماهیت حقوقی آن(قابل ویرایش)

سازمان کنفرانس اسلامی و ماهیت حقوقی آن(قابل ویرایش)

فایل word 35 صفحه ای با فونت 14 ب نازنین فهرست مطالب: مقدمه. 2 سازمان کنفرانس اسلامی. 3 نگاهی به چگونگی تشکیل و ساختار سازمان کنفرانس اسلامی. 4 1- زمینه zwnj;های فرهنگی، تاریخی. 4 2-زمینه zwnj;های تاریخی ـ سیاسی. 6 اهداف سازمان. 9 ساختارسازمان کنفرانس اسلامی. 10 1- کنفرانس ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 08:43 | چاپ مطلب

تحقیق درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

تحقیق درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 11:03 | چاپ مطلب

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع فایل Word و قابل ویرایش میباشد   26 صفحه در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است . در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0 احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- نسب کودکانه نامشروع 0 2- آیا کودکان ن ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 11:01 | چاپ مطلب

ماهیت حقوقی خسارت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29   ماهیت حقوقی خسارت : خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود : الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد : بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد . قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند . در حالی که تحل ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: ماهیت، حقوقی، خسارت
تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت 1396 ساعت 13:09 | چاپ مطلب

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، 775 صفحه ورد

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای است ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 16:14 | چاپ مطلب

کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی

کار تحقیقی رشته ی حقوق با عنوان « نقش پزشکی قانونی در مسائل حقوقی » به صورت فایل ورد(47 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه چکیده و مقدمه و فهرست مطالب  می باشد. جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق در زیر خلاصه پروژه بیان شده است و فهرست مطالب نیز آورده شده است. فهرست مطالب 1- مقدمه. 1 1-2 - تاریخچه. 2 2-2- آموزش.. 4 2 – وظایف  قضایی پزشکی قانونی. 5 3- ارزش قضایی کارشناس پزشکی قانونی. 6 4-فرآیند حضور پزشک در صحنه جنایت درقانون ایران. 6 آیین نامه پزشکی قانونی مصوب 1346 : 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 8 4-1-کالبدشکافی در قوانین کیفری ایران. 9 5- تحقیقات مقدماتی و کشف جرم. 9 5-1- دستور قضایی. 10 5-1-1-کالبدشکافی، دستورقضایی یا تکلیف پزشک قانونی. 11 5-2- ملاحظات علمی پزشکی قانونی. 13 6-  مقررات معاینه پزشکی قانونی. 15 6-1- معاینه در محل. 15 6-2- صحنه بکر. 16 6-3- ارائه اطلاعات صحنه جرم به پزشک... 18 7- اقدامات پزشکی قانونی در بررسی صحنه جرم. 18 7-1- عکس برداری.. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 13:24 | چاپ مطلب

مقاله شبیه سازی و آثار حقوقی آن

  لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"   فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 21 شبیهسازی و آثار حقوقی آن میدان اندیشه ، تخیل ، و تصور انسان ، دنیای بیمانند و وسیعی است که با خلق آثاری بزرگ در زمینة علم ، هنر و صنعت جلوهای ویژه به حیات پرآشوب انسان میبخشد . داستانهای علمی ـ تخیلی یکی از آن جولانگاههای بزرگ اندیشه آیندهنگر بشری است که شاید با داستانهای بیست هزار فرسنگ زیر دریا ، سفر به ماه و مسافرت به اعماِ زمین ژول ورن نویسنده پرقریحة فرانسوی آغاز شده باشد . آنگاه با ورود به قرن بیستم ، و وضع تئوریهای نسبیت انیشتین و کوانتوم ماکس پلانک ، داستانهای علمی ـ تخیلی به اوج خود رسید . یکی از آن داستانها ، شبیهسازی انسان به وسیلة یک تمدن فراصنعتی پیشرفته بوده است . در ۱۹۸۶ میلادی ، شخصی به نام رائیل که قهرمان اتومبیلرانی فرانسه بود ، جنبشی به راه انداخت و مدعی شد که فوِزمینیان و موجودات فضایی او را انتخاب کرده ، با خود به سیاره بسیار پیشرفتهشان بردهاند و در آن جا به او نشان دادند که چگونه یک سلول از بدن انسان میتوانندعین او را و همانند او را شبیهسازی و تکثی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، شبیه، سازی، آثار، حقوقی، آن
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 13:18 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 235 )
   1      2     3     4     5      ...      24   >>
صفحات