X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

کنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخلنایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیک گرم

کنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیک گرم


بخشهایی از متن:

چکیده :

آلیاژ نایتینول از دو عنصر نیکل و تیتانیم با درصد اتمی مساوی یا نزدیک به هم درست شده است . این آلیاژ به سبب داشتن خواص منحصر به فردی همچون حافظه داری ، زیست سازگاری ، نرمی و سفتی انتخابی مورد توجه مهندسین صنایع جدید و متخصصین رشته های پزشکی و بیومواد قرار گرفته است .

این مقاله به تأثیر رفتار سوپر الاستیک آلیاژ نایتینول ‌پرداخته ؛ سوپر الاستیسیته توسط حفره‌ها ویژه شبیه شکل ، اندازه وتوزیع تخلخل کنترل می شود . که سبب بهبود چقرمگی خواص الاستیک و استحکام فشاری و خواص مکانیکی دیگر می شود .

کلمات کلیدی : نایتینول – سوپر الاستیک – حافظه داری – تخلخل ––چقرمگی


Abestract:

Nitinol a Shape memory alloy Containing nickle and titanium With equal or Close to eachother atomic percentages . Because of desirable properties Such as a Shape memory effect , Biocompatibility , Selective Stifenss or Softness and mechanical Strength , it's use in Such advanced Systems as intelligent technologies , biomaterial an automatic equipments is now Seriously of the Cansidered. This paper reports superelastic behaviour of the SMA which is controlled by pore Characteristics Such as Pore Shape, pore Size and pore distribution is important for improving the taughness, elastic properties , Compression Strength and other mechanical properties. . Keyword:Nitinol-Superelastic-Shapememory- Toughness

...

روش متالورژی پودر فرایند اطمینان بخش‌تر برای بقیة‌آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول است. توسط زینتر کردن عناصر پودری نیکل و تیتانیم ، روش متالورژی پودر شامل تکنیک های مختلفی است شبیه زینتر کردن معمولی ( CS[1]) واکنش حرارت زیاد خود پیشرو (‌SHS[2]) و فشردن ایزواستاتیک گرم ( HIP[3])تاکنون تهیه خواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار متخلخل توسط این روش ها با رضایتمندی انجام نشده است . شکل حفره های آلیاژ متخلخل نایتینول توسط زینتر کردن معمولی زمانی که اندازة حفره ها کوچک باشد معمولاً بی قاعده است . و در تکنیک فشردن ایزواستاتیک گرم آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول توزیع حفره ها آنیزوتروپیک و حفره های پیوستة بزرگی دارد بنابراین ساخت مواد نایتینول نوعاً ترد و سوپر الاستیسیته کمی را نشان می‌دهند بنابراین توسعه روشی برای تولید آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول با توزیع مختلخل هموژن و ایزوتروپیک شکل حفره ها با قاعده و میزان اندازه حفره ها به علاوه خواص مکانیکی رضایتمند ضرورت دارد . تلاش زیاد جهت بهبود خواص مکانیکی و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول پیش از آن که بتوان آن ها را در کاربردهای پزشکی و مهندسی استفاده کرد انجام شده است .نهایتاً گزارش شد که مواد سرامیکی متخلخل که توسط کپسول آزاد فشردن ایزواستاتیک گرم تهیه می شوند . دارای توزیع حفره های هموژن و شکل حفره ها با قاعده وتخلخل باز قابل کنترل دارد مواد تهیه شده توسط این روش خواص مکانیکی بهتر را نسبت به موادی که توسط روش های زینتر معمولی تهیه شده بودند نشان می دهند . در این مطالعات ریز ساختار رفتار استحالة مارتنزیت وخواص مکانیکی آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول که توسط کپسول آزاد فشردن ایزو استاتیک گرم تهیه شده بودند بررسی و با آلیاژهای اصلی که توسط روش زینتر تهیه شده بودند مقایسه شدند .آلیاژها تحت شرایط مختلف گذشت زمان ‌بر طبق بالا بردن سوپر الاستیسیته در دمای اتاق توسط دمای استحالة مارتنزیت کنترل شدند.


1. Conventional Sintering

2. Self-propagating High temperature Synthesis

3. Hot Isostatic Pressingخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:25 | چاپ مطلب

مقاله آلیاژهای حافظه دار

مقاله آلیاژهای حافظه دار

بخشهایی از متن:

مقدمه و تاریخچه

آلیاژهای حافظه دار موادی بسیار جالب با مشخصات حفظ شکل و سوپرالاستیسیته هستند که فلزات و آلیاژهای معمولی این خاصیت را ندارند . خواص متمایز و برتری آن ها نسبت به سایر آلیاژها عکس العمل شدید این مواد نسبت به برخی پارامترهای ترمودینامیکی و مکانیکی و قابلیت بازگشت به شکل اولیه در اثر اعمال پارامترهای مذکور است . وقتی یک آلیاژ معمولی تحت بار خارجی بیش از حد الاستیک قرار میگیرد تغییر شکل میدهد . این نوع تغییر شکل بعد از حذف بار باقی می ماند . آلیاژ حافظه دار منجمله نایتینول رفتار متفاوتی از خود ارائه مینماید . در دمای پایین یک نمونه حافظه دار می تواند تغییر شکل پلاستیک چند درصدی را تحمل کند و سپس به صورت کامل به شکل اولیه در دمای بالا برگردد . و این تنها با افزایش دمای نمونه ممکن است. این فرآینددربارةپدیدةحافظه داری شکل اولین بار در سال1932 توسط,Change Readمشاهد شدآنها وارون پذیری حافظه شکلی رادر AuCd ازطریق مطالات فلزشناسی وتغیرات مقاومت الیاژ بررسی کردند و برای مدت زمان طولانی در حد کنجکاوی آزمایشگاهی باقی ماند تا اینکه این در سال 1956 مشاهدات و تحقیقات مربوط به تز دکترای Horbojen در موضوع اثر حافظه دار در آلیاژ CuZn منتشر شد و در سال 1963 کشف حافظه داری شکل در آلیاژ NiTi با درصد اتمی مساوی (50-50%) توسط Buhler و همکارانش نظر دانشمندان ومحققین را جلب نمود. در این هنگام تحقیق درباره متالورژی و کاربرد های عملی اولیه آن به طور جدی آغاز شد. در سال 1967 درکنفرانس Buhler,Nol و همکارانش تحقیقات گستردة خود را بر روی Nitinol و کاربرد های تجاری فراوان در صنایع ارائه دادند. از سال 1980 Hawt,Micheal با انتشار مقاله بر روی برنج مادة جدید حافظه دار دیگر را معرفی کردند و بعد رفتار سوپرالاستیک مواد حافظه دار و بویژه نایتینول به منظور وسایل پزشکی و صنعتی توسعه یافت و کشف مزایای اساسی وعملی آن ها هر روز رو به افزایش است .

...

- مزایا مربوط با رفتار سوپر الاستیک آلیاژحافظه دارنایتینول :

  • تغییر شکل قابل بازیابی زیاد
  • خود را گرفتن دایمی پایین یا تغییر شکل باقیمانده
  • تنش و استحکام کشش نهایی زیاد ورقه های فلزی
  • دمای بدنه با دامنة دمای سوپر الاستیک ( Ni-Ti50-80)
  • توانایی ذخیرة انرژی پتانسیل بالا
  • مقاومت به خوردگی شبیه به فولادهای ضد زنگ، و آلیاژهای تیتانیوم
  • زیست سازگاری

سوپر الاستیسیته اجازه می دهد تا تغییر فرم های الاستیک بسیار زیاد ، وابسته به تغییرات کم تنش به وقوع بپیوندد .عامل مکانیزم بیش از 5% کرنش بازیابی و
psi50000 تنش بازگردانی با چرخه های بالا را توانایی داد . برای مثال سیم های نایتینول به ابعاد in 020/0عمری برابر 16 پوند می توانند داشته باشند . از آنجا که عامل حافظ‌شکل و سوپر الاستیسیته براساس عدم نفوذ و بدون تغییر فاز می باشد لذا
« تغییر حالت مارتنزیتی» نامیده می شود .اثر مکانیکی حافظه داری ( سوپرالاستیکی ) توسط تغییر شکل آستنیت در یک دامنة دمای معین متوقف می شود و یک استحالة تنش القایی فاز مارتنزیت را حاصل می کند آلیاژ نایتینول ماده ای هوشمند است زیرا با داشتن امکان تشخیص و قابلیت شکل بازگشت به شکل مشخص ، امکان اقدام خودکار در شرایط ضرروی را دارا می باشد . ساختار ماده در دمای پایین مارتنزیت و در دمای بالا آستنیتی است . نایتینول مارتنزیتی نرمی فوق العاده ، تنش تسلیم پایین و شکل پذیری قابل توجهی دارد . با تبدیل ساختار آلیاژ آستنیت در اثر افزایش دما ، شکل قبلی آلیاژ بازیابی می شود . برای استحالة آستنیت به مارتنزیت یا بلعکس درجه حرارت شروع و پایان استحاله باید تعیین شود . مقدار این دما با توجه به نوع کاربرد مهم می‌باشد. 500.- 700 جای است که ساختار کریستالی استنیت تغییر می کندو تغییر ساختاربه واسطه باندهای دوقلوی است که درفصل سوم بحث می شود.

تعدادی از مولفه ها بیانگر افزایش انعطاف پذیری برگشت پذیر به 10% وتقریباً 10 بار بیشتر از مقدار الاستیسیته فلزات رایج مواد فلزی است . مؤلفه سوپر الاستیک اینجا احتمالات جدید ، را باز می کند از زمانی که آنها با مقاطع عرضی کوچک وجود داشته باشند شکست زیاد و شکل پایدار دارند . استفادة اقتصادی این اثرات به خصوص در مکان های تکنولوژیکی – پزشکی وتکنیک میکروسیستم کنترل واندازه گیریهای خودکار الکترونیک و خودرو به علاوه به بالابردن توانایی های بدنه خوب است .

6- معایب مربوط به رفتار سوپر الاستیک آلیاژ حافظه دار نایتینول:

آلیاژ نایتینول علیرغم دارا بودن خواص مطلوبی مانند الاستیسیته بالا وتنش کششی نهایی بالا دارای محدودیت های از قبیل ، کم بودن مقاومت خستگی و سایشی می‌باشد که برخی محققین با اضافه کردن یون های نیتروژن و بور سعی کرده اند مقاومت به خستگی و سایشی آلیاژ نایتینول را اضافه کنند .همچنین مشکل شیب دمای وسیعی است که برای سوپر الاستیک و نایتینول مشاهده می شود. و سوپر الاستیسیته بسیار عالی نایتینول قابل توجه است اما فقط برای کرنش های بالای 8 % است. منحنی تنش کرنش فرایند بار گذاری نایتینول را نشان می دهد که کرنش بازیابی در دسترس است. و افزایش بار گذاری با دمای مشخص است.

...

نتایج مشخصی با استفاده از مقدار متوسط بدست آمد ه از پنج تصویر میکروگراف نوری به صورت تصادفی از مقطع هر نمونه گرفته شد. درصد نواحی ( یا کسر ) نسبت حضور حفره ها در آن مناطق به مناطق کل در دامنه اندازه حفره های مختلف اندازه گیری شد . مشاهده شد که اندازة حفره های متوسط و معمولی در کپسول آزاد HIP تحت شرایط متفاوت هر دو فرآیند حدود 50 تا 200 است .

بنابراین تفاوت های درتوزیع اندازة‌حفره ها بین این دو نمونه وجود داشت .تعداد زیادی حفره های بزرگ در نمونة(1)که (200>) بود وجود داشت . بنابراین واضح است که توزیع اندازة حفره ها میتواند اغلب با استفاده از پارامترهای متفاوت فرایند تنظیم شود . به علاوه مشاهده شد که بیشترین حفره ها در نمونة زینترینگ کوچکتر از 100 است که این نتایج بسیار مشابه بود به گزارش توسط دیگران که انجام شده بود .خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، آلیاژهای، حافظه، دار
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:24 | چاپ مطلب

پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (1980)

آزمون حافظة فعّال دانیمن و کارپنتر (1980)

آزمون حافظۀ فعّال دانیمن و کار پنتر (1980) شامل 27 جمله است . این 27 جمله به شش بخش ، به صورت بخش دو جمله ای ، سه جمله ای ، چهار جمله ای ، پنج جمله ای، شش جمله ای و هفت جمله ای ، تقسیم بندی شده استخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 13:35 | چاپ مطلب

مدیتیشن تقویت حافظه

مدیتیشن تقویت حافظه

مدیتیشن تقویت حافظه

مدیتیشن تقویت حافظه افزایشتواناییهای ذهنی،افزایش تمرکز،بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی،ارتقا عملکرد ورزشی و افزایش توانایی در موسیقی و افزایش خلاقیت و در نهایت افزایش میزان بهره هوشی موثر نشان داده شده است کسب رتبه تک ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مدیتیشن، تقویت، حافظه
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 11:20 | چاپ مطلب

مقاله حافظه چیست

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 87 هر کس تاکنون فیلم‌های تخیلی آخر شب را تماشا کرده باشد می‌داند که کامپیوترها چیزی شومی دارند بنام بانکهای حافظه . معمولاً  این بانکهای حافظه محتوی چیزهایی حیاتی هستند که بیرون کشیدن آنها بسیار دشوار است. و این وظیفه قهرمان فیلم است که یا چیهایی را در داخل این بانک حافظه قرار دهد یا از آن بیرون بکشد. چیزی که در اینجا مورد بحث است یکی از مهمترین اجزا تمامی PC هاست . اگر چه کلمه بانک دیگر از مد افتاده است. امروزه شما فقط می‌گوئید حافظه کامپیوتر و همه ( لااقل  همه  آنهایی که این کتاب را خوانده‌اند ) منظور شما را خواهند فهمید. حافظه واژه‌ای است که در دنیای کامپیوتر چندین معنای متفاوت دارد . در ابتدای این فصل ما به مفهوم حافظه و انواع مختلف آن ( که باید با آنها آشنا شوید) می‌پردازیم. در نیمه دوم این فصل اطلاعات کامل‌تری برای کاربران پیشرفته‌تر ( یا کنجکاوتر) کامپیوتر ارائه خواهیم کرد.         فضاهای کار (Workspac ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، حافظه، چیست
تاریخ ارسال: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 19:15 | چاپ مطلب

حافظه و تفکر

حافظه و تفکر 40 صفحه مقدمه مطالب و مباحث این تحقیق در زمینه حافظه و تفکر می باشد که مطالب این تحقیق نخست بصورت پراکنده در کتابهای مختلف از استادان نویسندگان و روانشناسان بزرگ و مشهور وجود داشت. تنظیم این مطالب و مباحث و تدوین آنها به صورت یک تحقیق جامع به فرصتی کافی نیاز داشت. مسئولیت های مختلف درسی و مشکلات مختلف چنین فرصتی را محدود می ساخت و این مسئولیت نیز چنان نبود که بتوان از زیر بار آن شانه خالی کرد. پس ما این تحقیق را پذیرفتیم و شروع به گردآوری و تدوین مطالب نمودیم . مندرجات این تحقیق اختصاص به حافظه و تفکر دارد و برای تسهیل در امر مطالعه سعی شد تا از مطالب ساده و تقریبا آشنا استفاده شود. بدیهی است که ما تنها گردآورندگان این تحقیق بودیم و کار اصلی و مهم را نویسندگان و پژوهشگران که نقش اصلی را در پیشبرد علم دارند انجام داده اند. امید است که این تحقیق و کار کوچک مورد پسند خواننده عزیر قرار گیرد. ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: حافظه، تفکر
تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت 19:03 | چاپ مطلب

برنامه ارسال ارتعاشات صوتی برای تقویت حافظه

سازندگان این نرم افزار ادعا دارند که استفاده از نرم افزار باعث تقویت حافظه و ایجاد ارامش در شما خواهد شد   ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 15 بهمن 1395 ساعت 02:28 | چاپ مطلب

100 - پروژه آماده: بررسی و تحلیل ارتعاشات در ورق های کامپوزیتی و ورق های کامپوزیتی با الیاف حافظه دار - 117 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب عنوان   صفحه فهرست شکل‌‌ها ‌ج فصل 1-          مروری بر کامپوزیت ها و روابط ساختاری آنها 1 1-1-    تعریف کامپوزیت   1 1-2-    تاریخچه کامپوزیتها 1 1-3-    مزایای استفاده ازکامپوزیت ها 2 1-4-    کاربرد کامپوزیتها 3 1-5-    طبقه بندی کامپوزیتها 5 1-5-1-           کامپوزیتهای ذره ای(تقویت شده باذرات   5 1-5-2-           کامپوزیتهای لیفی(تقویت شده باالیاف) 6 1-6-    انواع الیاف مورداستفاده درکامپوزیت ها 7 1-6-1-           الیاف شیشه: 7 1-6-2-           الیاف کربن  8 1-6-3-           الیاف آرامید (کولار) 8 1-6- ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 19:32 | چاپ مطلب

حافظه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات96     حافظهحافظه شامل آن دسته از فعالیتهایی است که بصورت حفظ، یادآوری، تشخیص و انجام آنچه در گذشته آموخته شده است ظاهر می گردد. بعضی حافظه را یکی از اشکال یادگیری می دانند. دسته ای آنرا نتیجه و دلیل یادگیری فرض می کنند. پاره ای از روانشناسان حافظه را فعالیتی می دانند که در عین ارتباط با یادگیری جدا از آن نیست.به نظر این دسته فرد ابتدا باید چیزی را یاد بگیرد، آنگاه آنرا حفظ کند و در موقع معین بخاطر آورد و بالاخره تشخیص دهد که این امر را در گذشته آموخته است. حافظه از یادگیری جدا نیست و از جهتی عین یادگیری می باشد. خصوصیت عمده حافظه حفظ و نگهداری است. یادآوری، تشخیص و اجرا، آثار و نتایج حفظ می باشند. آنچه درباره یادگیری گفته می شود در مورد حفظ نیز قابل بحث می باشد روی این اصل نمی‌توان این دو جنبه از فعالیت ذهن را جدا از هم فرض نمود.چنانچه در مورد یادگیری بیان نمودیم ثورندایک و پیروان او یادگیری را نتیجه ارتباطات عصبی می دانند و اصل تمرین و تکرار را پایه و اساس این جریان قرار می دهند.بعضی از روانشناسان حفظ را نیز نتیجه برقراری ارتباط ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: حافظه
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 بهمن 1395 ساعت 14:17 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق حافظه های RAM و ROM

حافظه ها را می توان بر اساس شاخص های متفاوتی تقسیم بندی کرد .  Volatile و Nonvolatile نمونه ای از این تقسیم بندی ها است .   حافظه های volatile بلافاصله پس از خاموش شدن سیستم اطلاعات خود را از دست می دهند. و همواره برای نگهداری اطلاعات خود به منبع تامین انرژی نیاز خواهند داشت . اغلب حافظه های RAM در این گروه قرار می گیرند. حافظه های Nonvolatile داده های خود را همچنان پس از خاموش شدن سیستم حفظ خواهند کرد. حافظه ROM نمونه ای از این نوع حافظه ها است . حافظه RAM حافظه ( RAM ( R andom A ccess M emory شناخته ترین نوع حافظه در دنیای   کامپیوتر است . روش دستیابی به این نوع از حافظه ها   تصادفی است . چون می توان به هر سلول حافظه مستقیما" دستیابی پیدا کرد . در مقابل حافظه های RAM ، حافظه های( SAM ( S erial A ccess M emory وجود دارند. حافظه های SAM   اطلاعات را در مجموعه ای از سلول های حافظه ذخیره و صرفا" امکان دستیابی به آنها بصورت ترتیبی وجود خواهد داشت. ( نظیر نوار کاست ) در صورتیکه داده مورد نظر در محل جاری نباشد هر یک از سلول های ح ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: دانلود، تحقیق، حافظه، ROM
تاریخ ارسال: شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 07:41 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 76 )
   1      2     3     4     5      ...      8   >>
صفحات