X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

چکیده

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.

نمونه مورد نظر تحقیق که به روش مقایسه انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عکس که توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مرکز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1- بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.


مقدمه:

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نکته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا کنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی که به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.

مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه که هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می کند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلکه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد کردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یک کره یخ شناور است که تنها یک قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست که تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یک امر جهانی است.

( ایو 2001) هنگامی که بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد که زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یک سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد که بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت که هدف همه آنها پیدا کردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)

برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی که میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده کرده اند.

ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا که به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همکاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.

راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: که عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی که ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شخص قائل هستند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه .......................................................................................... 13

1-2- بیان مسئله .................................................................................. 18

1-3- اهمیت ضرورت تحقیق ............................................................... 21

1-4- اهداف تحقیق .............................................................................. 23

1-5- فرضیات تحقیق ........................................................................... 23

1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق .................................. 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری ....................................................................................... 33

2-1-1- تعریف خود .................................................................................. 33

2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی ............................... 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ........................................................... 39

2-1-4- تصویر ذهنی ................................................................................ 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر .............................................. 46


عنوان صفحه

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان ............................................ 49

2-1-7- نقش خانواده در تشکیل و چگونگی برداشت از خویش ............... 54

2-1-8- تعریف زیبایی................................................................................. 59

2-1-10- بد شکلی بدنی ............................................................................. 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق ........................................................................................ 84

3-2- جامعه آماری .................................................................................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری ............................................................... 84

3-4- ابزارهای تحقیق ................................................................................ 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق ........................................... 85

3-6- روش و چگونگی اجرا ....................................................................... 86

3-7- روش آماری ..................................................................................... 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق

الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ....................................................

ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده .....................................

عنوان صفحه

ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق .....

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق ........................................... 102

5-2- رهنمودهای تحقیق .......................................................................... 105

5-3- محدودیتهای تحقیق ......................................................................... 106

5-4- پیشنهادات ....................................................................................... 107

منابع فارسی ............................................................................................. 108

منابع انگلیسی ............................................................................................ 113

ضمائمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:40 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق جذابیت ها برای توریسم

جذابیت های توریسم : جذابیت های توریسم مکانهای موردعلاقه ای هستند که توریست (جهانگرد) از آن بازدید می کند.  تعاریف جهانگردی به دلیل چند وجهی بودن و میان رشته ای بودن جهانگردی ، از دیدگاه های مختلفی اعم از اقتصادی ، جامعه شناختی ، جغرافیایی و مدیریتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد . شاید به همین دلیل است که تا کنون تعاریف متعددی از جهانگردی با توجه به دیدگاه رشته های مختلف صورت گرفته است .آرتور بورمن (1931) جهانگردی را چنین تعریف کرده است :« جهانگردی مجموعه مسافرتهایی را در بر می گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می گیرد و غبیب شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می باشد. بدیهی است کسانیکه اقدام به مسافرت های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند مشمول این تعریف نمی شوند.» . از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فرایندی از قبیل برنامه ریزی سفر ، مسافرت به مقصد ، اقامت ، ب ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 17 دی 1395 ساعت 19:04 | چاپ مطلب

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر-جذابیت-ظاهر-بر-قضاوت-دیگرانپایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، مقدمه: از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نکته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا کنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی که به زیبایی مطلق و جهان ..دانلود فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:48 | چاپ مطلب

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

معرفی کتاب در شرایط دشوار و نفس zwnj;گیر کنونی به مفهوم واقعی کلمه حیات و ممات و بقا و فنای فرد در گروی هنر ارتباطیش است بدین معنی که اگر فرد از این مهارت برخوردار باشد نه تنها می zwnj;تواند به حیاتش امیدوار باشد بلکه می zwnj;تواند از بسیاری از برخورداری zwnj;ها و لذات زندگی ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کتاب، قانون، جذابیت، ارتباطی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 13:57 | چاپ مطلب

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

کتاب 11 قانون جذابیت ارتباطی

50%تخفیف برای مدت محدود معرفی کتاب در شرایط دشوار و نفس zwnj;گیر کنونی به مفهوم واقعی کلمه حیات و ممات و بقا و فنای فرد در گروی هنر ارتباطیش است بدین معنی که اگر فرد از این مهارت برخوردار باشد نه تنها می zwnj;تواند به حیاتش امیدوار باشد بلکه می zwnj;تواند از بسیاری از ...ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: کتاب، قانون، جذابیت، ارتباطی
تاریخ ارسال: چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 10:34 | چاپ مطلب

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص

دانلود پایان نامه آماده در قالب word با عنوان تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران 110 ص

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه 13 بیان مسئله 18 اهمیت ضرورت تحقیق 21 اهداف تحقیق 23 فرضیات تحقیق 23 تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23 فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش 2-1 مفاهیم نظری 33 2-1-1- تعریف خود 33 2-1-2- خود در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36 2-1-3- تصویر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 02:15 | چاپ مطلب