برچسب جدید - ایران دانلود
X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید

پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید

بخشهایی از متن:

تعاریف و مفاهیم

شهرهای جدید در نظامهای اجتماعی – اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است اما می توان تعاریف زیر را برای آنها پذیرفت :

1)شهرهای جدید ، اجتماعهای برنامه ریزی شده ای است که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود

2) ایجاد شهر جدید عملی ارادی است که فرض را بر وجود یک منبع قدرت یا سازمانی می گذارد که تأمین کننده مکان ومنابع برای توسعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه با دوامی برسد .

3)شهر جدید‌، اجتماعی خود اتکاست باجمعیت و مساحت مشخص ، فاصله ای معین از مادرشهر ، برنامه ریزی از پیش تعین شده ، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل

معمولاًشهرهای جدید برای تمرکز زدایی کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبة نزدیکی به شهرهای بزرگ ، جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی فراهم آید ، بدین ترتیب جذب سرریزهای جمعیتی ، ساماندهی فضایی مادر شهر و ناحیه شهری ، بهبود وضعیت محیط کار ، زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر می شود . در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یک شهر در یک ارتباط ارگانیک با یکدیگر است .

بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می شوند اینگونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند . و براساس یک هسته ، پیش از آنکه به وجود آیند تشکیل می شوند و به کندی رشد می کنند معمولاًبرنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت پایه ای برای پیش بینی نیازهای کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی آینده باشد .

طراحی و ساخت شهرهای جدید بیشتر در زمینهای بکر وغیر قابل کشت و بدون هسته اولیه صورت می گیرد شهرهای جدید درالگوهای متعددی طبقه بندی می شوند و در مباحث آینده به طور مفصل درباره آن بحث خواهد شد .

شهر جدید با حومه اختلاف اساسی دارد حومه یک ناحیه مجزای مسکونی است که ساکنان آن برای کار به شهر دورتر رفت و آمد می کنند اما شهر جدید باید همه عملکردهای شهری را به اندازة‌معین داشته باشد .

سابقه شهرهای جدید

اگر منظور از طراحی شهرهای جدید را ایجاد نظامی از پیش فکر شده برای نحوه استقرار کاربریهای شهری و نحوه ارتباط بین آنها در کل مجموعه و نیز نحوه ارتباط این نظام در چهارچوبهای وسیعتر ناحیه ای وملی فرض کنیم ، این امر سابقه ای طولانی دارد . به طور کلی شهرهای جدید در بیشتر دوره های تاریخی ، بویژه از زمانی که شهر نشینی شروع شد ، در اقصی نقاط دنیا طراحی و احداث شده اند احداث این شهرها در مورادی به مثابه برنامه ای برای تحقق بخشی از سیاست حکومتها بودهاست ، که در این زمینه می توان از شهرهای جدید بابلی و آشوری در بین النهرین ، موهنجودارو در ایندوس ، کاهن در مصر ، میلیتوس ، اولین توس و پرینس در یونان وتعدادی مراکز شهرهای جدید در افریقا نام برد . در قرون وسطی گروههای مذهبی و پادشاهان، شهرهای جدید در آفریقا نام برد . در قرون وسطی گروه های مذهبی و پادشاهان ، شهرهای جدید بسیاری را ساخته‌اند . در عصر رنسانس نیز معماران و برنامه ریزان چنین شهرهایی را ایجاد کرده اند که از آن میان میتوان از اسکارموزی نام برد . همچنین پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب، در سال 1492 در سال جنوبی جزایر اسپانیولی شهر جدیدی ساخته شد . در ایران نیز پادشاهان در گذشته های دور شهرهای جدید معتددی را احداث کرده اند که از آن میان می توان از تخت جمشید و نیشابور نام برد .

در دولت شهرهای یونان نیز ، هدف اصلی از طراحی شهر، ایجاد سکونتگاهی با اندازه جمعیتی مشخص و ایجاد نظامی که در برگیرندة کلیه فعالیتهای مذهبی – سیاسی و اقتصادی شهروندان باشد بوده است .

شهرهای دفاعی دوره رنسانس گویای تفکر طراحان جهت ایجاد نظامی برای شکل گیری شهر است طراحی شهرهای آرمانی در قرن نوزدهم از سوی تخیل گرایان ، به بحث ایجاد سکونتگاههای مطلوب و تخیلی بشر دامن زد .

در حقیقت ، نیاز به ایجاد شهر جدید در دوره های انتقالی برای تحول جامعه است و هر موج شهر جدید ، بیانگر کوششی جهت توسعه ساختاری جدید برای جامعه است که می تواند با مبنای اقتصادی نیز تغییر یافته تطابق داشته باشد بنابراین شهرهای جدید پیش نمونه هایی برای تجدید ساختار و نوسازی شهرهای بزرگ هستند .

بدین ترتیب تا اواسط قرن حاضر معیار اصلی طراحی شهرهای جدید ، اندازه معین تمام عناصرشهری آن بوده است . کلیة شهرهای آرمانی قرن نوزدهم و باغشهرهای اوایل قرن معاصر نیز از اندازة معینی برای تمامی عناصر شهری پیروی می کردند .

...

برنامه ریزی شهر های جدید

طراحی و ایجاد شهر های جدید در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر برای سیاست اسکان . جذب سرریزهای جمعیتی که مشکلات شهرنشینی را سبب می شود ، اجرا می گردد . مشکلات شهر نشینی کشورهای جهان سوم با کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت است . مهمترین مشکلات شهرنشینی جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت است. مهمترین مشکلات شهرنشینی جهان سوم عبارتند از:

1) رشد بالای جمعیت

2) رشد بالای شهرنشینی

3) هجوم جمعیت به شهر اول و مادر شهر های ناحیه ای

4) عدم تعادل و توازن میان رشد جمعیت با رشد اشتغال ، وجود بیکاری بالا و حاشیه نشینی

5) کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی و زیر ساختهای اصلی

6) تمرکز شدید جمعیت و اسکان در شهرهای بزرگ

شهر های جدید در کشورهای در حال توسعه بیشتر به دلیل ناتوانی آنها در حل مشکلات موجود در شهر های بزرگ و مادر شهر ها احداث می شوند و نیز معمولاً شهر های جدید را به دلیل استفاده از امکانات شهر های بزرگ در نزدیکی آنها احداث می کنند . در کشورهای سوسیالیستی سابق این شهره ها برای بهر برداری از منابع طبیعی ، استقرار صنایع در مناطق عقب مانده و کنترل مهارجرت احداث می شوند و نیز این شهره ها به مثابه قطبهای رشد و مراکز صنعتی در ناحیه خود عمل می کنند .

به طور کلی اتخاذ سیاست ایجاد شهر های برای تعیین اهداف ، راهبرد ها و ارائه نظان صحیح کاربردی زمین است که طرح کالبدی حاصل از این سیاست می باشد . تعیین اهداف و راهبرد های ایجاد شهر های جدید از بالاترین سطح ، یعنی تعیین سیاستهای آمایش سرزمین و نواحی ، تا پایین ترین سطح یعنی جزئیات کاربردی زمین وجود نیروهای اقتصادی – اجتماعی توسعه در این شهرها را در بر می گیرد .

کلیات مراحل برنامه ریزی

سیر مراحل برنامه ریزی شهر های جدید بیشتر با مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی سیر ارتباط دارد ؛ زیرا طرح آمایش سرزمین در سطح ملی ابتدا بررسی و تحلیل امکانات توانها و نیاز های بالفعل و بالقوه شهر های بزرگ و تواحی خاص کشور می پردازد ، سپس راهبرد توسعه آینده را تعیین می کند ؛ بدین ترتیب طرحهای ناحیه ای (استانی ) و ناحیه شهری تهیه می شود . طرحهای ناحیه ای شهری امکانات ، نیاز ها ، تنگناها و توان های بالقوه و بالفعل توسعه را مطالعه و چگونگی راهبرد توسعه آینده شهری را در ارتباط با مادرشهر تعیین می کند . در این بررسی چگونگی توسعه آینده مادر شهره های ناحیه ای به صورت منفصل یا متصل ارائه می شود. بدین ترتیب چهار چوب توسعه مادر شهر و نیز نیاز یا عدم نیاز به توسعه آن بررسی و مشخص می گردد و اگر لازم باشد، پس از مطالعات مکانیابی ، مکان شهر جدید در محدوده های ناحیه شهری مشخص می شود .

پس از مرحله مطالعه ناحیه شهری ، مطالعات راهبردی شهر جدید شروع و پس از مرحله مطالعه ناحیه شهری ، مطالعات راهبردی شهر جدید شروع و پس از این مطالعات ، طرح توسعه عمران آن و مطالعات راهبردی آماده سازی زمین و طرح تفصیلی که جزئیات اجرایی را توصیه می کند . انجام می شود . چگونگی سیر مراحل مطالعات و برنامه ریزی شهر های جدید در نمودار 1-5 ارائه شده است .

مطالعات آمایش سرزمین

مطالعات آمایش سرزمین در یک دوره بلند مدا ، ناظر بر مسائل فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و نظامی کشور است . این طرح ، سیمای مرحله آینده توسعه یافتگی را به تصور می کشد و نیز ابزاری را برای تجهیزات و سازماندهی آگاهانه فضا در جهت رسیدن به اهداف توسعه به دست می دهد . در واقع می توان گفت ، ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:19 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی

ترجمه مقاله بیان مشخصات دو میکروفون فرکانس-پایین جدید برای سنسورهای گازی فوتوصوتی

چکیده

مفهوم فوتوصوتیبرای اندازه­گیریغلظت گازبخوبی براساسمونتاژ ماکرومکانیکی اثبات شده است. با این­حال،فوتوصوت مبتنی بر میکروسیستممی­تواندازابعاد کوچک­تر و هزینهکم­تراستفاده کند، اما برای رقابت نیاز به میکروفون با وضوح بالادارد. در اینجا، توصیف مشخصاتدومیکروفونبا فرکانسکم اختصاصی ارائه می­شود. هر دومیکروفونبافرایندریخته­گری (ساخت)MPW یکسان ساختهشده­اند، اما ازگامپس­پردازشاضافی کهتهویه شیارهایباریک را از طریقغشاهایضخامتچندگانه کهحساسیتمیکروفونرا افزایش می­دهداستفاده شده است. نتایج اولیهحساسیت را نشان می­دهدکه برایسنسورهایگاز فوتوصوتی با وضوح بالا کافی است.

واژگان کلیدی

MEMS، سنسور گازی فوتوصوتی، توصیف مشخصات، میکروفون،MPW.

  1. 1. مقدمه

استفاده از سنسورهای گازی برای آگاهی از سطح غلظت آنالیتگاز (یعنی، انواع مورد نظر) با استفاده ازاثر فوتوصوتی شناخته شده است [1]. سیستم سنسور گازیفوتوصوتی (شکل 1)، هنگامیکه نورآنالیتگازی را تحریک می­کند، انرژینوریدامنهمنبع نورمدوله شدهرا به انرژیصوتیتبدیل می­کندخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 11:53 | چاپ مطلب

معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان

معرفی عجایب هفتگانه جدید جهان

تحقیق معرفی عجایب هفتگانه جدید جهانخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:17 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر

ترجمه مقاله روش جدید بررسی سرویس تحمل خرابی غیر متمرکز برای محاسبه ابر

چکیده :

توسعه سریع محاسبه ابر ،مقیایس نمایی شبکه مرکز داده و شبکه درختی سنتی توپولوژی این مدل رشد هیچ گونه خرابی و محدودیت را در خود جای نمی دهد .decll یک مرکز توپولوژی غیر متمرکز و دارای تحمل خرابی است اگر چه Dcell تحمل خرابی خوبی دارد و استراتژک محل داده ها و جستجو را اجرا نمی کند

این مقاله مدل جدید :netcell از محل داده و جستجوی برای محاسبات ابری در dcn براساس Dcellارائه می کند . در net cloud ، کلید آسیتم داده توسط الگوریتم های در هم net cloud نمایش داده می شود تا در یک رشته دو تایی قرار گیرند . در حال حاضر ،استراتژی قرار سریع شی و داده ها در net cloud را ارائه می کنیم و عملکرد net cloud را تجزیه و تحلیل می کنیم شبیه سازی نشان می دهد که آن عملکرد جستجوی بهتری و تحمل خرابی بیشتری دارد .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 09:08 | چاپ مطلب

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

چکیده:

رشد و تکثیر میکروب ها روی منسوجات در حین استفاده از آنها و توانایی نگهداری و حفظ میکروب ها توسط منسوجات به عنوان عاملی مزاحم برای مصرف کننده و منسوجات شناخته شده است. این عوامل آسیب زا (میکروب ها) را می توان توسط انجام تکمیل پایدار روی منسوجات یا استفاده از ترکیب شدن عوامل ضدمیکروب با الیاف در حین فرآیند ریسندگی مهار نمود. به همین دلیل تحقیقات گسترده ای پیرامون این موضوع انجام شده است. این سمینار التزام نیاز به تکمیل ضدمیکروب را از لحاظ کمی و کیفی تأثیرگذاری آن، بررسی می نماید. همچنین روش های افزودن عوامل ضدمیکروب و برخی از روش های بهینه تکمیل ضدمیکروب منسوجات با استفاده از عوامل فال متفاوت مانند: ذرات نانو نقره، نمک های آمونیوم چهارگانه، نمک های آمینوپریدینیوم چهارگانه و ترکیبات کاتیونی فلزی، پلی هگزامتیلن بیگوآنید PHMB، تری کلوسان، کایتوزان، ترکیبات برگشت پذیر N- هالامین و پراکسی اسیدها و محلول مرکب نانو SiO2 حاوی نقره و رنگزاهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:

انفجار جمعیت و آلودگی محیط زیست در چند سال اخیر، محققان را وادار به جستجوی روش هایی بهداشتی و ایمن جهت تولید محصولات مناسب جهت بهزیستی انسان ها نموده است. منسوجات در زندگی روزمره انسان ها به طور گسترده ای به کار می روند و به همین دلیل نیاز به تکمیل های محافظ انسان در برابر میکروب ها ضروری است. سطح تماس وسیع و توانایی حفظ رطوبت منسوجات، آنها را جهت رشد و تکثیر باکتری ها مستعد می سازد. لباس ها و دیگر منسوجات توانایی حمل میکروارگانیسم های بیماری زا یا میکروارگانیسم هایی که تولید بوی نامطبوع می کنند و کپک ها را داشته و در تماس بودن این موجودات ذره بینی با بدن انسان شرایطی مناسب را جهت رشد و تکثیر این عوامل ناخواسته مهیا می سازد، چرا که اکسیژن و رطوبت از هوا، گرما از بدن انسان و ماده غذایی نیز از ریزش پوست، برای آنها فراهم می شود. یکی دیگر از عواملی که باعث گسترش تولید منسوجات مقاوم در برابر میکروب ها شده است تقاضای روزافزون این گونه تولیدات از طرف مصرف کنندگان است و همین عامل باعث شکل گیری روش های متنوع تکمیل ضد میکروب هم برای محافظت از مصرف کنندگان در مقابل باکتری، امراض قارچی و دیگر موجودات ذره بینی و هم جهت محافظت از منسوجات (تخریب توسط کپک و پوسیدگی توسط قارچ) شده است که در این سمینار به بررسی برخی از این روش ها پرداخته شده است.

فصل اول: کلیات

پروتئین های موجود در الیاف طبیعی پروتئینی بر اثر پلیمریزاسیون آمینواسیدها به وجود می آید و دارای فرمول کلی زیر هستند:

H2N-R-(CO-NH-R)n-COOH

همان طور که مشاهده می شود پیوندهای پپتیدی – CO – NH – آمینواسیدها را به یکدیگر مربوط می سازد. در پروتئین ها گروه جانبی R متفاوت بوده و تفاوت در مقدار و نحوه قرار گرفتن این گروه های جانبی، خواص پروتئین هایی مثل کراتین (پشم) را مشخص می نماید. جدول 1-1 درصد گروه های جانبی مختلف (R) را در کراتین (پشم) نشان می دهد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:26 | چاپ مطلب

مقاله ویروس‌های تلفن همراه، نگرانی جدید دنیای فناوری

مقاله ویروس‌های تلفن همراه، نگرانی جدید دنیای فناوری

با آسان‌تر شدن اتصال تلفن همراه به رایانه‌ی شخصی و بالعکس، خطر موجود برای منتقل شدن ویروس‌های رایانه‌یی به تلفن همراه موجب افزایش تقاضاها برای خرید نرم‌افزارهای آنتی ویروس تلفن همراه شده است.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، از ایسنا، کارشناسان امنیت کامپیوتری اعلام کرده‌اند، اگر چه ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی بزرگ برای گوشی‌های تلفن همراه محسوب می‌شوند، اما هنوز زود است که در خصوص انتقال این ویروس‌ها به تلفن همراه احساس نگرانی شود.

هرچند شرکت McAfee، تولید کننده‌ی نرم‌افزارهای آنتی ویروس اعلام کرده است که طی 20 ماه گذشته، بیش از 150 ویروس که منحصرا گوشی‌های تلفن همراه را مورد هدف قرار می‌دهند، شناسایی شده‌اند، که این رقم در مقایسه با ویروس‌های مربوط به رایانه (150 هزار) بسیار ناچیز است.

اما مساله‌ای که در این میان متخصصان نرم‌افزار ضدویروس و امنیت رایانه را نگران ساخته این است که طی یک سال گذشته، تعداد تلفن همراه فروخته شده در جهان بسیار بیشتر از رایانه بوده و همین امر می‌تواند موجب گسترش و انتقال ویروس‌های تلفن همراه شود.

ویروس های کامپیوتری و نحوه عملکرد آن ها بر سیستم های رایانه ایگسترش ویروس ها در دنیای امروز قابل توجه است و برای مبارزه با این ویروس ها، باید انواع مختلف آن ها را شناخت.

به گزارش بخش خبر سایت اخبار فن‌آوری اطلاعات ایران، به نقل از سایت تراشه، بنابراین گزارش این ویروس ها می توانند شامل کرم هایی باشند که از طریق شبکه های کامپیوتری منتقل می شوند؛ نمونه بازر این نوع از ویروس ها، ویروس ILOVE YOU می باشد که به طور گسترده ای در جهان منتشر شده است؛ هم چنین برخی از این نوع ویروس ها می توانند، از طریق ایمیل منتشر شوند. Trojan یا اسب تروا که نام آن بر گرفته از یک داستان قدیمی یونانی است، نیز نوعی از ویروس های رایانه ای است که کامپیوتر افراد را برای افراد مزاحم باز می گذارد تا آنان بتوانند، فایل های موجود در کامپیوتر را به راحتی مشاهده کنند.

ویروس های فایلی نیز نوعی دیگر از ویروس های رایانه ای هستند که از طریق کپی کردن خود بر روی دیسک درایو کامپیوتر و یا جایگزین کردن خود به جای فایل ها عمل کنند. ویروس های راه انداز سیستم (Boot sector virus) هم در مکان نامعلومی از هارد درایو و یا فلاپی مخفی می شوند و زمانی که کامپیوتر در حال اجرای آن فلاپی و یا فایل است، خود را بر روی درایو کپی می کنند.

Macroviruses نیز انواع دیگری از ویروس های رایانه ای هستند که بر روی فایل پردازنگر کلمات تاثیر می گذارند و از طریق کلمات موجود در ایمیل ها منتقل می شوند. Hoaxes نوعی دیگر از ویروس های رایانه ای است که اگر چه به اندازه سایر ویروس ها خطر ندارد، ولی می تواند، هشدارهای دروغینی برای افراد بفرستد. ویروس گوشی های موبایل هم از جدیدترین انواع ویروس ها هستند و بر روی برخی از انواع گوشی ها عمل میکند.

ویروسهاى اینترنتى

به احتمال بسیار،همگى ما درباره ویروس love که به صورت پست الکترونیک خود را براى کاربرد هاى اینترنت ارسال مى کرد، چیزهایى شنیده ایم. این ویروس پس از مورد حمله قرار دادن یک کامپیوتر، با دستبرد به دفتر آدرس ها (adress book) در برنامه ارسال و دریافت پست الکترونیک out look، با استفاده از

آدرسهاى فهرست شده درآن، خود را منتشر مى کرد. سال گذشته نیز همین روش توسط ویروس وحشتناک ملیسا(Melissa) مورد استفاده قرار مى گیرد و تا کنون ویروس هاى کوچکترى نیز مانند pretty park به این شیوه خود را پراکنده اند.چنین به نظر مى رسد که پست الکترونیک به عنوان شیوه موثر ارتباط در دنیاى اینترنت، بهترین بستر براى انتشار بعضى از ویروس ها تبدیل شده است.

معرفی چندویروس:

همانطور که می دانیم تعداد ویروس ها بی شمار است. تمام ویروس ها از نقاط ضعف سیستم استفاده نموده، وارد سیستم می شوند و کارهای زیان آور خود را انجام می دهند.

Alabama پرونده های اجرایی و Fat را خراب می کند.

Albania دارای اثرات جانبی نیست و فقط خود را تکثیر می کند.

Anticad برنامه های اتوکد را آلوده می کند.

Antipascal پرونده های دارای پسوند bat,bak,pas را خراب می کند.

Armagdam علاوه بر ایجاد اختلال در کار مودم ها، یک شماره می گیرد و ساعت را اعلام می کند.

Baby lonia این ویروس به پرونده های hip در ویندوز علاقمند است.

Back band سندهایی را که دارای کلمه عبور هستند آلوده می کندواگر تاریخ، سال2000 را نشان دهد، آن را به 1980 تبدیل می کند.

Brain رکوردبوت را خراب می کند.

Bubble سندهای word را آماده می کند. این برنامه با استفاده از نقاط ضعف سیستمهای محافظتی ویندوز، این کاررا صورت می دهد.

Chantal پرونده های دستداری و ویژال بیسیک را آلوده می کند.

Crypto یک ویروس مقیم در حافظه است و تمام اطلاعات روی دیسک را با صورت و روش های بسیار پیچیده ای رمزگذاری می کند. اگر ویروس در حافظه، فعال باشد، پرونده های رمز شده، قابل استفاده خواهند بود. زیرا آنها را رمزبرداری می کند. اما اگر در حافظه نباشد، یعنی با ضدویروس از حافظه حذف شده باشد، پرونده های به رمز تبدیل شده، قابل استفاده نخواهند بود. ویروس هنگام راه اندازی سیستم وارد حافظه می شود و ضدویروس های مشهور را می شناسد و آنها را آلوده نمی کند.

Dbase روی رکوردبوت می نشیند و پایگاههای داده شده را آلوده می کند.

Disk killeاگر رایانه، بیشتر از 24 ساعت روشن باشد، دیسک نرم و سخت را خراب می کند.

Excel این ویروس، پرونده ها و سندهای Excel را آلوده می کند.

Lazy در حافظه مقیم می شود و سرعت رایانه و فضای حافظه اصلی را کم می کند.

Manquin بالای سر هر نوشته ای را که برای چاپ به چاپگر فرستاده می شود خراب می کند.

Mirror حروف صفحه نمایش را مانند آینه به صورت وارونه نشان می دهد.

Mypics خود را به صورت پست الکترونیک بر روی سیستم های ویندوز تکثیر می کند.

Pc-fiu کار بعضی ضدویروس ها را مختل می کند.

Vbs-Tun یک کرک است که به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده و سعی دارد تا از طریق پست الکترونیکی خود را منتشر سازد.

Zelu یک اسب است که پیغام هایی صادر و پرونده ها را حذف می کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:36 | چاپ مطلب

مقاله بررسی راههای جدید کار کردن در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی راههای جدید کار کردن در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

«به‌نام خدا »

راههای جدید کارکردن

دنیای شناخته شدة اقتصادی، مصارف گوناگون افزایش یافته تکنولوژی و تغییرات در سازمانهای فرهنگی و ساختارهایشان، تأثیرات شگرفی در راه و روش کارکردن ما در ایالات متحده دارند اگر شما در مورد مشاغل همیشگی و غیرمتوقف کر کرده باشد، مانند یک گلدان کریستال می‌باشد که توسط یک گریه از روی یک صفر پایین افتاده است، راهها و روشهای جدید کارکردن به اندازه قطعات ریز آن گلدان شکسته است.

مکان شخصی و خصوصی ما برای استخدام با سرعت زیادی در افزایش است و رابطه بسیار نزدیکی با شبکه های ارتبطات سایر مشاغل دارد. و این بازرگانان سعی در یافتن بازارهای فروش کالاهایشان هستند که این بازارها در سطح جهانی می باشند. بعلاوه گروههای که امروزه ما با آنها در حال کارکردن هستیم، مفهوم و تعریف کار را در بسیاری از راهها تغییر دادند هدف اصلی این قسمت میزان کار و تلاش نیروها می باشد که در بخشهای 7 و 8 به آنها اشاره شده است. فهمیدن جزئیات به شما کمک خواهد کرد که بتوانید موارد مربوط به برنامه ریزی شغلی را مشخص کنید تا در تصمیم گیری خود راحت تر عمل کنید و همچنین بعد از سطح کیفیت شغل خود ارتقاء دهید.

موضوعاتی که در این قسمت ما به آنها پرداخته ایم در زیر آمده اند :

1- طبیعت تولید یک شغل؛

2- راههای جدید کارکردن و بالا بردن سطح مشترکات بیان و نیروهای کار که شامل گوناگونیهایی در انواع پذیرش کارمند ( استخدام کردن) و جزئیات مربوطه به این استخدام ها می باشد؛

3- مشکلات این راههای جدید کار کردن.

ما با چشم اندازی از CIP آغاز می کنیم و از آن نتیجه گیری می کنیم.

ایجاد شغل ( کارآ‏فرینی)

مشاغل از کجا آمده اند؟ قبل از توجه به روشهایی که ما به آنها کار می کنم ، احتمالاً‌فکر کردن به چگونگی پیدایش و علت پیدایش مشاغل می‌تواند مفید باشد. چه اتفاقات و عواملی کارفرمایان را مجبور به ایجاد شغل کرده است؟ (ممکن است که شما بخواهید مروری بر تعریف شغل در قسمت یکم داشته باشید ) اگر چه کاهش میزان مشاغل طی 10 سال گذشته در ایالات متحده به طرز باورنکردنی کاهش یافته است، ( عده ای این میزان را 43 میلیون برآورده کرده اند ) آژانس های کاریابی هنوز فعالیت خود را متوقف نکرده اند. بیش از 17 میلیون شغل از سال 1994 تا سال 2005 تولید شده اند واز 127 میلیون به 7/144 میلیون افزایش یافته اند و یا عبارتی رشد 14% داشته اند. شاید قبلاً بدان اشاره شده است که اگر چه با این سرعت رشد در حدود 10% است کمتر از یک دهه گذشته می باشد ، اقتصاد با سرعت کمتری در حال رشد است. Clifford Johnson , Sar Levitan (1982)‌، اقتصاد دانانی که کتاب Second Thught on work را نداشته اند، توضیح می دهند که مشاغل با توجه به نیازها و آمال عمومی واجتماعی بوجود آمده اند. در واقع ، مشاغل نتیجه نیازها و خواسته های ما می باشند. زمانیکه ما به لباسها، ماشینها، مدارک دانشگاهی، مراقبت از بزرگسالان، مراقبت از کودکان نیازمندیم و مردمی که این سرویسها را ارائه می دهند سعی در تولید بیشتر این مورد دارند.

تولید این نیازها می تواند به دو روش بیان شود تولید کنندگان می توانند کارگرانی برای تولید بیشتر در حال حاضر داشته باشند که می بایست ساعات وروزهای بیشتری در هر هر هفته کار کنند و هم می توانند کارگران بیشتری در اختیار داشته باشند ( استخدام کنند) که البته قبل از آن می بایست مشاغل جدیدی را تولید کنند. البته زمانیکه این خواسته ها کاهش یابند ، مشاغل نیز حذف می شوند واز بین می روند چرا که تولید کنندگان خود را کاهش داده اند.

نیاز مشتریان برای بیشتر چیز در ایالات متحده بسیار زیاد است – اقتصاد در حال رشد است.

در گذشته کارفرمایان تعداد بیشتری از کارگران را به خدمت می گرفتند ، ولی امروزه سازمانها، کارمندانی دارند که ساعات بیشتری برای آنها کار می کنندو این تدبیل به یک امر عادی شده است چرا که کارمندان تمام وقت بیشتر شده اند و تعدادشان افزایش یافته است و تا حدود 40% سطح سود و فایده کاری را افزایش داده اند ، آنها می توانند ارتقاء شغلی پیدا کنند و در کارشان پیشرفت کنند و نمی توانند سرکار دیر حاضر شوند حتی در مواقع ضروری تلاش برای کنترل ارزشهای کاری ،سازمانها راه ها و مشاغل جدیدی را برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع وافزایش میزان محصولات وسرویسها را در حال طراحی هستند.

ما بین سایر چیزها ، سازمانها از مشترکات مابین کارگران که ممکن است مربوط به یکدیگر باشند ، استفاده می کنند در واقع آنها بعد از اتمام کار و مصرفشان کنار گذاشته می شوند و کارفرمایان خود را موظف به پرداخت حقوقشان نمی دانند.

این یک روش جدید کار در امریکا می باشد به این دلیل که در گذشته ما معتقد بودیم که زمانیکه سود کردیم ونیاز مشتریان رفع شد، مشاغل خوب دوباره باز خواهند گشت. حالا ما معتقد به کارکردن درست در زمان مورد نیاز هستیم.

راههای منتخب کار

موقعیتهای همیشگی مشاغل تمام وقت

رایج ترین کار کردن در حال حاضر، کار به مدت 40 ساعت در هفته می باشد البته برای مشاغل تمام وقت. اگر چه تمام اتفاقات در حال وقوع هستند و در دنیای اقتصاد این اتفاقات عادی هستند و به نظر صحبت کردن درباره این موضوع کمی مشکل به نظر می رسد ( درباره مشاغل دائمی)

نقطه نظر کسی این صحبت این بود که این نوع مشاغل و موقعیتها برای یک زندگی لازم و کافی بودند ، اگر چه که کارمندان به کناره از شغل و بیرون رفتن از سازمان بودند.

تا زمانیکه مشاغل مانند قبل همیشگی هستند ، این نوع موقعیتها برای کارگران قسمتهای مهم یک سازمان نیز همیشگی نیست در قسمت 8، ما طرح و مدل جدیدی از نوع مدیریت سازمانها را مطالعه کردیم.

ثابت را ترک کرده است. شغل جدیدش شامل مزایای کامل، تعطیلات و برنامه های بازنشستگی است.

اگر معایب بسیاری نیز در طرح موجود است ، معایبی مانند نیاز جابجایی دوباره ، نیاز به حفظ مهارتهای آن شغل و کمبود امنیت شغلی. در این طرح و موضوع Gallaga به یک موضوع مهمی اشاره کرده است: همة ما دارای مشاغل موقت هستیم، اما من می دانم ک شغل من موقت است ولی سایر مردم نمی دانند. مشاغل موقت حرفه ای مانند: وکلا، مدیران، فروشگاه داران، تجاره حسابدارها، شغلشان را توسط آژانس های کاریابی موقت یافته اند. برای مثال AEROTEK یک ؟؟؟ تکنیکی، در حال استخدام بسیاری از دانشجویان برای موقعیتهای داخلی کمپانی مثلا فروش می‎باشد. Long worth stein (1995) اعلام کرده اند که Executive options ، یک کمپانی با 6000 کارمند حرفه ای، آماری از کارکنان خود به قرار زیر اعلام داشته است: متوسط این کارمندان 40 سال می‎باشد که 60% از آنها مرد می باشند. در حدود 20% از کارگران با سن بالاتر به کرات تأخیر و غیبت نیز داشته اند. می بایست برای همین مشاغل موقت حفظ شوند Eve Braudy (1989) تعدادی از محاسن را برای استخدام های موقت پیشنهاد کرد که شامل انعطاف پذیری، جابجایی آسان، مشاهده دقیق و صحیح. جابجایی آسان روشی برای ادامة بدون وقفه و کامل یک شغل و رشد آن شغل تا زمانیکه از یک مکان به مکان دیگر و یا از یک سازمان به سازمان دیگر می‎باشد. این روشی برای فعال بودن می‎باشد و کار کردن در حالیکه به دنبال یک شغل ثابت هستید. انعطاف پذیری، Braudy نشان داد که نیاز به کارکردن برای موقعیتهای موقتی دارد. برای مثال این روش، یک تجربة طولانی مدت کاری می‎باشد. همینطور می‎تواند موقعیتهایی برای مشاغل پاره وقت تا زمان تغییر شغل ایجاد کند. بعلاوه، این روش کارمندان را مجبور به کار کردن با مدیران نالایق و بداخلاق و سخت نمی کند بلکه به آنها آموزش می‎دهد تا اب این نوع رفتارها کنار بیایند و کارمندان را تحت کنترل در می‎آورد. توانایی مشاهدة دقیق و صحیح به کارفرمایان این امکان را می‎دهد تا نحوه عملکرد کارمندان خود را کنترل کنند و علایق آنها (کارمندان) را کشف کنند و ضامنی برای تضمین موفقیت شغلی باشد.

بسیار مهم است که اشاره شود، کارمندان موقت برای اینکه تست و آزمایشی برای اینکه مشاغل دائمی داشته باشند، استخدام می‎شوند. این روش "Buyaut" و یا استخدام موقت نامیده می‎شود.

Kleimun (1996) گزارش داده است که 40% از کارمندان ؟؟؟ دارای مشاغل دائمی و ثابت هستند زمانیکه این سازمان یک شغل تمام وقت را ایجاد می‎کند، در ابتدا به کارمندان پاره وقت خود و استخدام دائمی آنها توجه دارد که این موقعیت را به آنها بدهد و بهمین علت است که 75% از مشاغل هیچ گاه تبلیغ نمی‎شوند. یک کمپانی شرکت ممکن است برای استخدام دائمی از کارمندان موقت خود استفاده کند اگر چه مجبور به پرداخت مالیات شود.

Braully پیشنهاد کرد که کمپانی های موقت می‎توانند مانند یک خط مشی در زندگی عمل کنند . آنها به علایق شما پاسخ می دهند، برای شما کار پیدا می کنند.

??? Figler (1988) این را بعنوان یک شغل موقت توصیف کرده است.

که شما را با یک درآمد همیشگی در سطحی که به شما این اجازه را می‎دهد که نیازهای خود را به طور کامل رفع کنید، مهیا می سازد.

شما مشاغل را موقت می پذیرید نه به این خاطر که همیشه آنها را حفظ کنید. یک کمپانی با مشاغل موقت علایق، مهارتها و اهداف شغلی شما را به بهترین وجهی که ساعات کاری در دسترس هستند را پاسخگو می باشند البته به این منظور که بتوانند هماهنگیهای لازم را ایجاد کنند. بعنوان کارفرما اعلام تاثیرات و مزایای یک شغل برای جذب کارمند ضروری می‎باشد. در این روش، کارفرمایانی که کارمندان موقت دارند، قادرند انواع دستورات را بپذیرند. در قسمت یازدهم، ما بعضی از پیشنهادات Braully را بررسی خواهیم کرد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 02:45 | چاپ مطلب

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

فهرست مطالب

خلاصه

1- مقدمه

2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت

2-1- مقیاس های کارآیی شرکت

2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه

2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت

3- مدل تجربی

4- داده ها و متغیرها

4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF

4-4- شناسایی مدل

5- نتایجخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:28 | چاپ مطلب

مقاله مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

مقاله مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

مقاله ترجمه شده همراه متن اصلی

چکیده:

درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو می تواند با بانکها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایجاد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانکها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانکها به تلاشهای خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارتها و توانمندیهای مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصتهای جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانکها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود.

کلمات کلیدی : قواعد سرمایه، مدیریت پورتفولیو ، ریسک اعتباری

1- دلایل عمل : نیاز به ایجاد توانمندیهای مفهومی مدیریت پورتفولیوی اعتباری

مدیریت ریسک اعتبار در معرض تغییرات عمده قرار گرفته است . این تغییرات باعث تحت تأثیر قرار گرفتن روند رقابت در بازارهای اعتباری ، ایجاد فرصتهایی برای بانکهایی که اولین مزیت ها را حفظ می کنند ، می شود .

Over the past several years, there has been an extensive discussion among practitioners and academics about whether and how a portfolio management approach could help banks to better manage risk capital and create shareholder value. In this article, the authors argue that there are four key drivers which require banks to move from a transactional to a more portfolio management like approach when managing credit assets. These are: structural changes in the credit markets, ineciencies of risk transfer in lending markets, ballooning debt levels in the US, and the proposed changes for capital adequacy. The authors see the latter not as a one-time change in capital adequacy rules, but more as a ®rst step towards full convergence between risk capital and regulatory capital for credit risk. These changes require banks to accelerate their e€orts to build ®rst class portfolio management skills and capabilities. Achieving best practice credit portfolio management is rewarded with attractive opportunities for shareholder value creation and enables bank to successfully compete going forward. Ó 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

JEL classi®cation: G11; G20; G21خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:43 | چاپ مطلب

واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

ابداع واژه های جدید

ترکیب و ترکیب سازی

جنبه های مشکل آفرین تحلیل تکواشناختی

واژه های جدید چگونه ایجاد می شوند؟

یکی از طرق جالب پرداختن به مسایل تکواژشناسی پاسخگویی به این پرسش است که ،واژه های جدید چگونه به وجود می آیند؟با آزمودن فرایند ایجاد واژه های جدید،باید بتوانیم اصول عام و بنیادی سازی را کشف کنیم.

ابداع واژه های جدید

واژه های جدید و بی سابقه پیوسته وارد زبان می شوند.این،اغلب هنگامی رخ می دهد که سخنگویان واژه های جدیدی را کشف یا(ابداع) می کنند تا اشیاء نوپدیدی را نام نهند که بر اثر تحولات صنعتی ساخته می شوند.برای مثال،واژه های ابداع شده ای همچون radar ، laser ، kleenex و xerox افزوده های جدید به زبان انگلیسی هستند.

واژه های radar و laser واژه های اختصاری هستند:هر یک از حروف این واژه ها،نخستین(یا دومین)حرف یک واژة کامل دیگر است.برای مثال واژة laser از تسلسل واژه های radio detecting and raning برگرفته شده است،.و واژة laser اختصاری است از:

light amplification (by) stimulated emission (of) radiation . ذکر این مطلب مهم است که هر چند این قبیل واژه ها در اصل به عنوان واژه های اختصاری ایجاد می شوند،سخنگویان بزودی منشأ ایجاد آنها را به فراموشی می سپارند،در نتیجه واژه های اختصاری به واژه های مستقل جدید تبدیل می شوند.

فرایند ایجاد واژها ی اختصاری نوعی فرایند مخفف سازی یا کوتاه سازی واژه است که در حال حاضر به گونة فزاینده در جامعة آمریکا(شاید در سطح جهان ) به منزلة یکی از طرق واژه سازی مورد استفاده قرار می گیرند در بسیاری از آمریکاییها،صورتهای مخففی همچون TV ،در اثر سبکهای غیر رسمی،زمانی جایگزین وارژه های بلندی مانند TELEVISION شده است-این صورت مخفف واژة نو بنیادی است که هم اکنون به کارگرفته می شود.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: واژه، جدید، چگونه، ایجاد، شوند؟
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 14:38 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 165 )
   1      2     3     4     5      ...      17   >>
صفحات