ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. نظر به درخواست مجتمع صنعتی  ................ به مدیریت آقای ..... ........  به شماره ثبت ................ کد اقتصادی ................ به نشانی : ـ بابل ................ به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره .............  مورخ ............ فیمابین شرکت بازرگانی صنایع ............. و .................. به مدیریت آقایان ............ و .................... به شماره ثبت .................. به آدرس تهران ـ میدان ................ خ .......... کوچه ............... پلاک ............... با شرکت ................ به شرح ذیل توافقات به عمل آمد . برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. با تشکر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 21:58 | چاپ مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه مطالعاتی تحقیقاتی به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و..................................................به آدرس :................................................به نمایندگی آقای ..........................با سمت.....................................که از این پس در این توافقنامه  پیمانکارنامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد واسناد و مدارک ضمیمة این توافقنامه درج شده منعقد وطرفین متعهد به اجرای مفاد آنها گردیدند. برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. با تشکر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 20:01 | چاپ مطلب

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه 2

 فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد توافقنامه 2 به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست. ماده 1) توافق نامه عبارت است از انتقال کلیه تعهدات و مسئولیت های مذکور در مفاد قرارداد شماره ................ مورخ ............. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع ........... و ................ شرکت .................. که پیوست تصویر قرارداد ضمیمه و جزء لاینفک توافق نامه می باشد . برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید. با تشکر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 18 دی 1395 ساعت 20:00 | چاپ مطلب