X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

تحقیق آزمایشهای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی خاک

فهرست مطالب:

مقدمه

آزمایشهای آزمایشگاهی و تهیة گزارش

استفاده از دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی

ثبت اطلاعات

تهیه گزارش

نکاتی دربارة منحنیها و جداول لازم در تهیة گزارش

واحدها

روش استاندارد انجام آزمایش

‌2- تعیین درصد رطوبت

مقدمه

وسایل آزمایش

روش آزمایش

محاسبات

نکات کلی

توده ویژه (چگالی )

مقدمه

وسایل آزمایش

روش آزمایش

محاسبات

نکات کلی

توده ویژه

آزمایش دانه بندی – روش الک

مقدمه

وسایل آزمایش

روش آزمایش

محاسبات

رسم منحنی

محاسبات دیگر

نکات کلی

دانه بندی خاک به روش الک

فهرست اشکال:

شکل 1-1( a) منحنی بد رسم شده ای بری تغییرات وزن مخصوص خشک خاک نسبت به درصد رطوبت و (b) منحنی خوب ترسیم شده ای که از هان نتایج

فهرست جداول:

جدول 1-1- ضرایب تبدیل

جدول 2-1: شماره آزمایش در دو آئین نامه AASHTO,ASTM

جدول 1-2 اندازه نمونه های مرطوب خاک برای تعیین درصد رطوبت

جدول 2-2

جدول 1-3 دامنه تغییرات برای چند نوع خاک

جدول 2-3 مقدار A

جدول 3-3

جدول 1-4 اندازه های الک استاندارد آمریکا

جدول 2-4

================

مقدمه

در رشته مکانیک خاک و مهندسی پی یا ( ژئوتکنیک ) ، تعیین مشخصات خاک تعریفی از چگونگی رفتار و ویژگیهای خاک از اهمیت زیادی برخوردار است . در کارهای عمومی که غالباً با خاک سروکار داشته و مجبور به تصرف در وضعیت موجود آن هستیم ، لازم است توانایی خاک برای تحمل بارهای وارده از سوی ما و نیز قابلیت آن به عنوان یک مصالح در روبرو شدن با حالات و شرایط متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد . تمام این مطالب ما را به تعریف آزمایشهایی برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی خاک و نیز احیاناً ویژگیهای فیزیکی آن رهنمون می سازد کشورهای مختلف سعی کرده اند آزمایشهای لازم را بصورتی ثابت تعریف کنند تا قابل استفاده در محلهای مختلف باشد و بتوان از نتایج آن برای مقایسه و نیز انجام کارهای پژوهشی سود و نیز از خطاهای دستگاهی و ... احتراز جست . اکنون تقریباً این آزمایشها به صورت ثابتی تعیین شده اند ، اگر چه ، پیشرفت تکنیک حساسیت ، دقت و یا سرعت آنها افزایش یافته است ولی تغییرات زیادی پیدا نکرده اند . البته ممکن است برای موارد خاصی ، آزمایشهای خاصی نیز ابداع شود . به هر حال در این کتاب با توجه به نیازهای پروژه های عمرانی درگیر با خاک بهتعیین ویژگیهای مقاومتی خاک ، آزمایشهایی ذکر شده است . این آزمایشها عمدتاً آزمایشگاهی و بنابراین کوچک مقیاس بوده و برروی نمونه های کوچکی از خاک انجام شده و مشخصات لازم را تعیین می کنند . ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:09 | چاپ مطلب

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

در 400 صفحه فایلی در جهت استفاده بعنوان کمک تحقیق که فهرست مطالب آن به قرار زیر است.

فهرستخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:12 | چاپ مطلب

پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

qمقدمه vتقسیم بازار یا بخش بندی بازار هسته مرکزی استراتژی بازاریابی است. چون استراتژی بازاریابی شامل دو بخش اساسی است: گزینش بازار هدف و توسعه و تدوین برنامه بازاریابی مؤثر برای موفقیت در بازارهدف؛ از این رو بخش بندی بازار روندی است برای تشخیص و مجزا بودن ویژگی های خریداران به منظور: Ø1. انتخاب بازارهایی که سازمان می خواهد یا می تواند محصولات و خدماتش را به آن عرضه کند. Ø2. طراحی محصولات و برنامه های بازاریابی برای پاسخگویی به احتیاجات خریداران موردنظر.

qتقسیم بندی بازار چیست؟ vهدف فروشنده حرفه ای از تقسیم بازار خود این است که به طور دقیق خواسته های خریدارانش را برآورده کند و فروش خود را بالا ببرد تا به سود برسد. vتقسیم بازار پاسخی به نیازهای گوناگون مشتریان و استفاده بهینه از منابع شرکتهاست. vدر تقسیم بازار ابتدا از طریق بازارشناسی همه اطلاعات مربوط به بازارهای کلی و جزئی جمع آوری و بنابر ترجیحات، نیازها، واکنشها و امکانات خریداران هر خرده بازار، محصولات بازارپسند شناسایی می شود. به عبارت دیگر تقسیم بازار یعنی شناسایی و گزینش آن قسمت از بازار که شرکت بهتر و مؤثرتر می تواند پاسخگوی نیازهایشان باشد.

qتقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی vدر این تقسیم بندی، بازار به واحدهای مختلف جغرافیایی مانند کشورها، استان ها، منطقه ها، شهرها، یا خیابان ها تقسیم می شود. معمولاً هر شرکت ابتدا تصمیم می گیرد که در یک یا چند منطقه جغرافیایی فعالیت کند یا اینکه در تمام مناطق با درنظرگرفتن ویژگیهای هر منطقه و اختلاف آنها.

qتقسیم بازار بر اساس عوامل رفتاری v در این تقسیم بندی، خریداران بر پایه اطلاعات، طرز تلقی، یا میزان استفاده از محصول به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. بسیاری از بازاریابان معتقدند که استفاده از متغیرهای رفتاری بهترین وسیله برای تقسیم بازار است. §- موقعیت ها: خریداران را می توان بر اساس موقعیت های استفاده از محصول به گروههای مختلفی تقسیم کرد. §- منابع مورد نظر: نوع دیگر تقسیم بازار بر پایه منافعی است که مصرف کننده در جستجوی آن است. §- وضعیت مصرف کننده: بسیاری از بازار ها را می توان بر اساس افرادی که محصول را هیچ گاه مصرف نکرده اند، کسانی که در گذشته از محصول استفاده می کرده اند، افرادی که امکان دارد محصول را مصرف کنند، کسانی که برای اولین بار از محصول استفاده کرده اند و مصرف کنندگان دائمی تقسیم کرد. §- میزان استفاده: بر اساس میزان استفاده از محصول بازار را می توان به مصرف کم، متوسط و زیاد تقسیم کرد.

qپنچ معیار اصلی قابل استفاده در طبقه بندی اهداف: vاندازه: تخمین اندازه بازار در طبقه بندی یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری است. vرشداحتمالی: اگر چه ممکن است اندازه بازار در حال حاضر کوچک باشد، باید احتمال رشد آن در نظر گرفته شود. vموقعیت رقابت: باید مشخص شود در حال حاضر رقابت شدیدی وجود دارد یا خیر. همچنین احتمال ایجاد رقابت در آینده باید مورد توجه قرار گیرد. vهزینه به دست آوردن قسمتی از بازار: برای به دست آوردن قسمتی از بازار که از نظر فعالیت های بازاریابی قابل دسترس نیست نباید اقدامی صورت گیرد. vقابلیت انطباق با هدف ها و منابع سازمانی: برای مثال اگر در رستوران وسایل لازم برای تهیه صبحانه وجود ندارد و از سیاستی مبنی بر عدم خرید وسایل اضافه پیروی می کنید سعی نکیند تهیه صبحانه را به برنامه غذایی رستوارن اضافه کنید.

v4) مشابه بودن بازار: در بازارهای متجانس اغلب از استراتژی بازاریابی یکسان استفاده می شود. در بازارهای نامتجانس بهره گیری از استراتژی بازاریابی تفکیکی و تمرکزی معقولتر است. v5) استراتژی بازاریابی رقبا: زمانی که رقبا به طبقه بندی بازار می پردازند سازمان به سختی می تواند از استراتژی بازایابی یکسان استفاده کند. زمانی که در مقابل استراتژی رقبا قرار می گیریم، برای انتخاب استراتژی باید ابتدا استراتژی های رقبا را به دقت بررسی کنیم.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 11:05 | چاپ مطلب

دانلود مقاله تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان خون

  مشخصات این فایل عنوان:تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان خون فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:62 این مقاله در مورد تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان خون می باشد.  بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان خونتعریف انواع اهداء کننده :اهداء کننده بار اول : به اهداء‌کننده‌ای گفته می‌شود که برای اولین بار مبادرت به اهداء خون کرده است.اهداء کننده با سابقه : اهداء کننده‌ای است که سابقه یک بار اهداء خون در طی سالیان گذشته را داشته باشد. اهداء‌ کننده مستمر : اهداء کننده‌ای است که حداقل در طی یکسال دوبار به اهدای خون مبادرت نموده است....(ادامه دارد ) هدف تحقیق :هدف اصلی این مطالعه تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ B در اهداء کنندگان 3 استان کرمان، یزد و اصفهان است. برنامه آنالیز آماری که بر روی اطلاعات خام انجام گرفته است: در این پژوهش پس از تعیین داده‌های خام بدست آمده و وارد کردن آنها به...(ادامه دارد ) استخراج DNAاز کمیت استخراج اسید نوکلئیک با خلوص بالا بر ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 21:05 | چاپ مطلب

مهمترین روش‌های تعیین درجه‌ی آلودگی فاضلاب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11   مهمترین روش‌های تعیین درجه‌ی آلودگی فاضلاب عبارتند از: الف- تعیین مقدار بی- او – دی (BOD) - چنانکه پیش از این اشاره شد از جمله‌ی موجودات زنده در فاضلاب دو گروه باکتری هستند که به تصفیه‌ی فاضلاب کمک می نمایند. گروه نخست باکتری‌ها هوازی می‌باشند که اکسیژن محلول در فاضلاب را جذب کرده، مواد آلی را یا بصورت تغذیه و یا بوسیله‌ی ترشح دیاستازهایی اکسید نموده و به ترکیبات پایدار معدنی تبدیل می نمایند. در این فعل و انفعال گاز اکسیژن مصرف شده، گاز تولید و شمار باکتری‌ها افزیش می‌یابند. گروه دوم باکتری های بی هوازی هستند که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه‌ی نمک‌های موجود در فاضلاب بدست آورده، یعنی آنها را احیا می‌کنند. کار این باکتری‌ها توام با ایجاد گازهائی مانند اسید سولفیدریک (هیدروژن سولفوره)‌و متان بوده و از این رو این فرایند همراه با تعفن و بوئی ناخوشایند می‌باشئ. تعیین (بی- او – دی) عبارتست از تعیین م ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 20:41 | چاپ مطلب

(close,1943( تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز

(close,1943( تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی با روش تعیین سطح خوانایی کلوز   فرمت فایل پی دی اف PDF ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 21:46 | چاپ مطلب

استاندارد جرثقیل های سیار - تعیین پایداری

این فایل حاوی استاندارد جرثقیل های سیار - تعیین پایداری می باشد که به صورت فرمت PDF در 22 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.       فهرستهدف و دامنه کاربردمراجع الزامیتعاریف و اصطلاحاتمحاسبات پایداری   تصویر محیط برنامه ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین 1396 ساعت 21:24 | چاپ مطلب

پروپوزال تعیین و پیش بینی همگرایی اقتصادی ایران با قطب های اقتصاد جهانی با تاکید برشکل گیری منطقه بهینه پولی

            پروپوزال  دکترا تعیین و پیش بینی همگرایی اقتصادی ایران با قطب های اقتصاد جهانی با تاکید برشکل گیری منطقه بهینه پولی :رهیافت اقتصاد سنجی فضایی و الگوریتم ژنتیک بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :  در سال­های اخیر پدیده رو به رشد جهانی شدن اقتصاد، جنبه­های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. به گونه­ای که منجر به تغییرات عمده در نظام­های اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است. جهانی شدن ضمن بین المللی کردن بازار جهانی، محیطی کاملاً رقابتی ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد بقا خواهند داشت. با توجه به تعاملات بین­المللی و وابستگی اقتصادی شدید ناشی از جهانی شدن که امروزه میان کشورهای مختلف جهان مشاهده می­شود نقش یکپارچگی­های اقتصادی  بیش از پیش روشن­تر و با اهمیت­تر شده است.هم اکنون همزمان با جهانی شدن، همگرایی منطقه ای در قالب سازمان های ب ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 17:31 | چاپ مطلب

112- پروژه آماده: بررسی مکانیزم های تعیین موقعیت و شرایط خودرو به کمک کامپیوتر - VANET – شامل 76 صفحه فایل ورد (word)

                  فهرست مطالب عنوان  صفحه فهرست جدول‌ها ‌و فهرست شکل‌‌ها ‌ز فصل 1-        مقدمه   8 1-1-    شبکه‌های VANET   9 فصل 2-        پیشگیری از تصادف     15 2-1-    مقدمه   15 2-2-    معرفی شبکه‌های موردی بین خودرویی    16 2-3-    نحوه عملکرد اجزای خودرو در شبکه   20 2-4-    شبکه‌های هوشمند موردی بین خودرویی    21 2-5-    کاربردهای شبکه‌های بین خودرویی [5 ، ] 22 2-5-1-           کاربردهای ایمنی الکترونیکی    22 2-5-2-           کاربردهای مدیریت ترافیک     23 2-5-3-           کاربردهای نگهداری ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت 11:25 | چاپ مطلب

دانلود تحقیق تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها

  تعداد صفحات : 49 صفحه       -       قالب بندی : word            تعیین کیفیت و چگونگی زلزله ها شدت زلزله قدیمی ترین ویژگی مهم زلزله شدت زلزله است . شدت زلزله سنجش خسارت وارده به کارهای بشری در سطح گروهی و واکنش انسان نسبت به تکانهای زمین لرزه است . از آنجائی که ارزیابی های شدت زلزله به ابزارهای خاص وابسته نیست ، بلکه یک شاهد واقعی از تاثیرات در ناحیه زلزله خیز است شدت های زلزله می تواند تعیین و مشخص گردد به این طریق ثبت تاریخی تبدیل به مهمترین موضوع در تعیین های پیشرفته خطر زلزله گردد . اولین مقیاس شدت زلزله توسط   de rosiدر ایتالیا و  forel  در سوئیس در دهه 1880 گسترش یافت،یک مقیاس دقیق تر در 1902 توسط زمین شناسان ایتالیایی و mercali  با گروهی 12 درجه از I تا xII توصیه گردید. یک نوع (گونه) نیز در جدول 2-1 ارائه گردیده است. توصیف های در چجدول 2-1 امکان تعیین خسارت به مکانهای تحت تاثیر قرار گرفت در زلزله به صورت عددی فراهم می نماید. این نقاط شدت زل ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 20 اسفند 1395 ساعت 11:42 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 172 )
   1      2     3     4     5      ...      18   >>
صفحات