X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی


قسمتهایی از متن:

اهداف و وسایل

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

...

افزایش منظم منابع :

همانطور که قبلاًگفته شد ، یکجنبه مهم تأمین مالی طرحهای بیمه اجتماعی چگونگی برنامه ریزی و تحقق افزایش منابع بطور منظم بمنظور جبرانهزینه حمایتها و هزینه جاری و آتیاداره امور است .

سیستم ارزیابی سالانه :

در مورد حمایت کوتاه مدت ، چون هزینه سالانه در ارتباط با سیاهه دستمزد بیمه شده در زمانی نسبتاً کوتاه به سطح ثابتی می رسد ، روش تأمین مالی سیستم « ارزیابی » یا « پرداخت بی وقفه هزینه ها »است که در چارچوب آن ، منابع حاصله در هر سال با هزینه مورد انتظار در همان سال دقیقاَ برابری می کند .

به منظور تدارک « پشتوانه پیشامد احتمالی معمولاًمابه التفاوت کوچکی کنار گذاشته می شود که هدف آن کمک به جبران افزایش پیش بینی نشده در هزینه یا کاهش درآمد به علت نوسانات تصادفی در سیستم هست پیش گویی تحقق عینی سطح پیش توانایی مالی امکان پذیر نیست ولی در حالتی که طرح بیمه بیماری با داشتن پیش توانایی معادل چند ماه حق بیمه می تواند آسوده خاطر باشد صندوق بی کاری بدون مبلغی بیشتر که به آن اتکا کند نمی تواند احساس امنیت داشته باشد دوره اولیه که درطی آن شرایط احضار تحقق پیدا می کند به شکل گیری این پشتوانه کمک می کند .

در زمینه حمایتهای بلند مدت ، ملاحظات پیچیده تری مطرح می شند . در شروع کار یک طرح جدید مستمری مبتنی بر حق بیمه ، هزینه حمایتها برای چند سال ، نسبتاً معتدل است ( حتی اگر در جهت یاری به سالمندان تازه وارد به طرح برای برخورداری از مستمری پیش از زمان مجاز در مقررات استاندارد امتیازات ویژه ای داده شوند ) پوشش این هزینه در سیستم ارزیابی سالانه در هر سال احتمالاً می تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد . می توان تصور کرد که یک طرح مستمری سخاوتمند می تواند به وسیله یک نرخ حق بیمه معتدل تأمین شود . ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 18:42 | چاپ مطلب

تحول تاریخی در نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

تامین اجتمالی در ایران باستان

در سال 1312، هنگام خاک برداری از تخت جمشید، در گوشه شمال غربی صفه، اطاقی پیدا شد که در آن تیغه شده بود- گویا در همان روزگاران. در این اطاق تعداد فراوانی الواح گلی کشف شد که بر روی آنها و در تمام اطراف هر یک نوشته هایی به خط میخی دیده میشد و پس از مطالعات اولیه معلوم شد خط و زبان آنها ایلامی است. در آن زمان، تنها مرکز ایلام شناسی در جهان، دانشگاه شیکاگو، متخصصان برجسته اش یکی پروفسور برستد[1] بود که متاسفانه در همان اوان در گذشته بود و دیگری پروفسور «کامرون». لازم به تذکر است که اساساً حفریات تخت جمشید طبق قراردادی به موسسه شرقی همین دانشگاه واگذار شده بود. تشخیص داده شده است، تعداد 75 لوح دیگر به دست آمد. دو سال بعد، یعنی در سال 1314، با توافقی که با دولت ایران به عمل آمد، این الواح را در صندوق هایی به وسیله کشتی به امریکا فرستادند و در آ«جا مورد مطالعه و بررسی دانشمندان قرار گرفت.

یادداشت های دیوانی موثق.

محقق به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلاً به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد... محقق به هنگام بررسی این سند ها، پیوسته شگفت زده در می یابد که امپراطوری ایران باستان تا چه حد سازمان یافته و از بسیاری جهات «مدرن» بوده است

اکنون می پردازیم به آنچه از این لوح ها به دست آمده است. درباره توجه دستگاه دولتی به زندگی مردم در ابتدا لازم است گفته شود که مهمترین درآمد دستگاه های دولت، در زمان مورد بحث ما، از کشاورزی است و چنانکه میدانیم سرزمین ایران، گر چه از حیث زمین، با وجود کوهستانی بودن، بسیار غنی است و پهناور، از حیث منابع آب همواره و در طول تاریخ گرفتار تنگناهای بسیار شدید بوده است

انتقال

نسبت را شامل بود.

اثرات اصلاحات بر تامین اجتماعی

نظر به این که اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی اثرات متفاوتی در مناطق شهری و روستایی داشت، تحلیلی مجزا برای این مناطق ضروری است.

تحولات شهری

در سال 1988، حدود 125 میلیون نفر زیر پوشش نظام بیمه کار قرار گرفتند که این تعداد، به استثنای واحد های کشاورز دولتی (هشت میلیون نفر) بقیه مناطق شهری را شامل میشد، و شاغلین واحد های دولتی و تعاونی ها را در بر می گرفت. یک تا دو نفر از اعضای خانواده و نیز 22 میلیون افراد بازنشسته را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.

افراد مجرد که به واحد های دولتی وابسته نبودند، در محدوده شهری زیر پوشش بیمه قرار نداشتند. این شاغلین مستقل، وابستگان به بخش خصوصی و شاغلان پاره وقت را شامل میشد.

بهره گیری از مزایای تامین اجتماعی در ارتباط با حفظ محل اشتغال، نقش پر اهمیتی در زندگی شهری ایفا میکنند به همین دلیل، افراد محل اشتغال خود را در واحد های دولتی تا حد امکان حتی در صورت فعالیت در بخش خصوصی به طور کامل قطع نمی کردند. با هدف دستیابی به امتیازات رفاهی، دارندگان شغل حتی در شرایط فعالیت بدون دستمزد، محل اشتغال خود را از دست نمی دادند با این که اشتغال مستقل فرصت های کسب درآمد مناسب را امکان پذیر می سازد، حفظ شرایط اشتغال در واحد های دولتی، امکانات رفاهی چون واگذاری مسکن، مراقبت های درمانی کودکان، و بازنشستگی سالمندان را تضمین میکرد.

تحولات در نظام تامین و رفاه اجتماعی

ایالات متحده امریکا

مقدمه

آگاهی از کوشش های جهانی برای استقرار نظام های تامین اجتماعی و مطالعه و بررسی فرآیند تاریخی پیدایش و تحولات این نظام ها در کشور های مختلف و نیز شناخت مبانی و ساز و کار های این دگرگونی ها بستر ارزشمندی برای فعالیت های پژوهشی در مقوله تامین اجتماعی در کشور فراهم میکند. البته این امر به معنای الگو برداری صرف و پیروی بدون تحلیل از آنچه در سایر کشور ها انجام گرفته نیست، بلکه مطالعاتی از این دست این امکان را فراهم می آورد تا با مقایسه ای تحلیلی مبانی نظری و نیز روش شناسی پژوهشی در زمینه تامین اجتماعی شناخته شود و اصولی ترین روش برای تشخیص مسائل و تنگناها و مناسب ترین شیوه های بومی برای برون رفت از آنها تعیین و به کار گرفته شود.

مطالعه و تفحص در نظام تامین اجتماعی ایالات متحده آمریکا، که واژه تامین اجتماعی را نخستین بهار در جهان در قانونی تحت همین عنوان که به سال 1935 از سوی کنگره به تصویب رسید مطرح کرد و سابقه تحولات آن از لحاظ قدمت تاریخی این نظام و پراکندگی و گستردگی جغرافیایی و جمعیتی ایالات متحده آمریکا و نیز ساختار اقتصاد آزاد حاکم بر آن، میتواند یافته های ارزشمندی به دست دهد.

برنامه های حمایتی

هر گاه فرد به دلیل فقدان سابقه کار و کسب درآمد حائز شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی نباشد یا مزایای دریافتی وی از طریق تامین اجتماعی بسیار ناچیز باشد، تحت پوشش برنامه حمایتی درآمد مکمل قرار میگیرد. هر چند مجری برنامه حمایتی درآمد مکمل نیز اداره تامین اجتماعی است، به افراد تحت پوشش این برنامه از محل مالیات تامین اجتماعی و صندوق های تامین اجتماعی پرداخت نمیشود بلکه منابع مورد نیاز از محل درآمد های عمومی دولت تامین میگردد.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:05 | چاپ مطلب

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین

عناوین

1:مقدمه

2:تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

3:تعریف مدیریت زنجیره تامین

4:اجزای اصلی مدیریت زنجیره تامین

5:عملکرد مدیریت زنجیره تامین درچالشها

6:طرح کلی مدیریت زنجیره تامین

7:فرایند اصلی

8:نرم افزار مدیریت زنجیره تامین

9:فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین

10:فن اوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

11:بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین دربیاده سازی تجارت الکترونیک

12:موانع بیاده سازی SCM

13:بررسی تکنولوژی وبراورد نحوه تامین دانش موردنیاز

14:موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین

15:زنجیره تامین ناب

16:زنجیره تامین تولید انبوه (سنتی)

17:عوامل موثر در افزایش کارایی زنجیره تامین

18:مقایسه نتایج زنجیره تامین ناب وسنتی

19:مدیریت زنجیره تامین درایران

20:نتیجه گیری

مدیریت زنجیره تامین

امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکى از مبانى زیر ساختى پیاده‌سازى کسب و کار الکترونیک در دنیا مطرح است. این مقاله سعى دارد تا با روشن کردن مفاهیم اصلى مدیریت زنجیره تامین جایگاه آن را در توسعه فناورى اطلاعات به ویژه تجارت الکترونیک تبیین کند.

مقدمه

در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. در بازار رقابتى موجود، بنگاه‌هاى اقتصادى و تولیدى علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابى به مزیت یا مزایاى رقابتى با هدف کسب سهم بیشترى از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هاى نظیر برنامه ریزى عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزى محصول، خدمت نگهدارى کالا، کنترل موجودى، توزیع ، تحویل و خدمت به مشترى که قبلا همگى در سطح شرکت انجام مى شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدى در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامى این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین ( SCM ) پدیده‌اى است که این کار را به طریقى انجام مى‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.

تاریخچه زنجیره تامین

در دو دهه 60 و 70 میلادى، سازمان‌ها براى افزایش توان رقابتى خود تلاش مى‌کردند تا با استاندارد سازى و بهبود فرایندهاى داخلى خود محصولى با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابى به خواسته‌هاى بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشترى است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایى معطوف مى‌کردند.

در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت کافى نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناورى اطلاعات در سال‌هاى اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیارى از فعالیت‌هاى اساسى مدیریت زنجیره با روش‌هاى جدید درحال انجام است.

مدیریت لجیستیک

(انتقال، جابجایى، پردازش و دسترسى به اطلاعات لجستیکى براى یکپارچه سازى فرآیندهاى حمل و نقل، سفارش دهى و ساخت، تغییرات سفارش، زمان‌بندى تولید، برنامه هاى لجستیک و عملیات انباردارى) ; تبادل و پردازش داده‌ها میان شرکا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنى، سفارشات و...) : جمع آورى و پردازش اطلاعات براى تحلیل فرآیند منبع یابى و ارزیابى ، انتخاب و توسعه تامین کنندگان ; جمع آورى و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا و ... براى پیش بینى روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا; ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.

چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم هاى اطلاعاتى زنجیره تامین مى تواند برروى بسیارى از تصمیم‌گیرى‌هاى داخلى بخش‌هاى مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکى از اهمیت بالاى این مولفه در مدیریت زنجیره تامین است . مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم هاى تولیدى(مانند صنعت خودرو)، موضوع لجستیک بخش فیزیکى زنجیره تامین را در بر مى گیرد. این بخش که کلیه فعالیت‌هاى فیزیکى از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایى شامل فعالیت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى تولید و... را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعالیت‌هاى زنجیره تامین را به خود اختصاص مى دهد. در واقع ، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت‌هاى زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهاى پشتیبان آن براى بهبود در فعالیت‌ها هستند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 14:38 | چاپ مطلب

نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی درمدیریت زنجیره‌ تامین

نقش سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی در

مدیریت زنجیره‌ تامین

چکیده

واژه‌های کلیدی

مقدمه

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن

اهمیت اطلاعات در محیط مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ

سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی

تجهیزات اطلاعاتی و تکنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

Baserate , Carrierselect & Motchpay

نتیجه‌گیری

چکیده

رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده، رویکرد مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه‌ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می‌دهد. امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرایندهای تولیدی- از ماده خام تا مصرف کننده نهایی – ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این را داراست. و جایگاه اطلاعات و تکنولوژی برای موثر و کاراشدن فرآیندها در مدیریت زنجیره تامین امری بدیهی می باشد. در این مقاله سعی شده است نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت زنجیره تامین تشریح گردد.

واژه‌های کلیدی

مدیریت زنجیره‌ تامین – سیستمهای اطلاعاتی – سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی – تجهیزات اطلاعات و تکنولوژی

مقدمه

سرعت جهانی شدن اقتصاد و همبستگی فعالیتهای اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، مرزهای جغرافیایی را به سرعت بی رنگ نموده و ظهور شرکتهای بین المللی شاهدی بر این مدعاست.ظهور این شرکتها به همراه خود روشهای بسیار پیچیده‌ای را در جستجو و خلق بازارها، روشهای نوین مدیریت در تولید و توزیع و کلیه عملیات بازرگانی، ایجاد نموده است. عرصه رقابت چنان پیچیده شده که شرکتهای بزرگ از ملتهای متقاوت با یکدیگر ادغام شده و برای دست یابی به مزیت‌های ویژه در سطح بین‌المللی در کلیه بخشهای تولیدی و خدمات، روشهای نوین را به کار گرفته اند.

در این مسیر بکارگیری تکنولوژیهای برتر در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات نیز در افزایش سرعت این تحولات سهم بسیار عمده‌ای را داشته است شبکه جهانی اینترنت باعث شده که در دوردست ترین نقاط بتوان به اطلاعات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف دسترسی یافته و فرضیه دهکده جهانی، پایه‌های خود را محکم کند. در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجه گیری از تغییرات مذکور، سازمانها دریافتند باید در مدیریت شکبه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودی سازمان آنها را – بطور مستقیم و غیر مستقیم – تامین می کردند و همچنین شبکه شرکتهای مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، درگیر شوند.

با چنین نگرشی رویکردهای «زنجیره تامین» و مدیریت زنجیره‌ تامین پا به عرصه وجود نهادند.

برطبق این نظریه زنجیره‌ تامین در یک تعریف ساده، شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره‌ تامین در واقع، مدیریت این فعالیت‌ها در زنجیره تامین است.

مفاهیم مدیریت زنجیره و تحلیل آن: ] 4[

یک زنجیره تامین شامل همه تسهیلات (امکانات)، وظایف و کارها و فعالیتهایی می‌شود که در تولید و تحول یک کالا یا خدمت از تامین کنندگان (و تامین کنندگان آنها) تا مشتریان (مشتریان آنها) درگیر هستند و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عرضه وتقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه زمانبندی محصول یا خدمت، انبار کردن، کنترل موجودی و توزیع، تحویل و خدمت به مشتری می‌شود مدیریت زنجیره‌ تامین همه این فعالیتها را طوری هماهنگ می‌کند که مشتریان بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به دست آوردند، مدیریت زنجیره تامین می‌تواند برای شرکت مزیتی رقابتی ایجاد کند. بنابراین مدیریت زنجیره تامین دارای سه مولفه کلی به صوت زیر است:

1- مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در شبکه تامین

2- مدیریت عملیات و موجودی و جریان مواد در شبکه‌ تامین (مدیریت لجستیک)

3- مدیریت روابط در داخل و بین اعضای شبکه

این سه مولفه در حقیقت سه مشخصه استراتژیک یک شبکه به شمار می رود و در صورتیکه براساس شرایط مورد نیاز شبکه طراحی نشوند و یا بعد از طراحی آنچنان که شایسته است مورد توجه، بازبینی و کنترل قرار نگیرند کارایی کل شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. نکته اساسی و بسیار مهم وجود یک نظام و سیستم پویا برای تحلیل و بهبود این سه رکن شبکه است زیر شرایط محیطی می تواند بشدت متغیر بوده و همین تغییرات شدید برروی کارایی و حتی حذف یک شبکه موثر باشد. در نتیجه به مجموع سه مدیریت ذکر شده در فوق، بایستی مورد چهارمی اضافه کرد که عبارتست از : مدیریت استراتژیک شبکه تامین

بنابراین می توان یک مدل مفهومی برای مدیریت شکبه تامین (scm) به صورت عام طرح کرد.

اهمیت اطلاعات در محیط مدیریت زنجیره عرضه هماهنگ

تا قبل از دهه 1980 بسیاری از اطلاعاتی که بین نواحی وظیفه‌ای در داخل یک ارگان و یا ارگان‌های عضو زنجیره‌ عرضه جریان داشتند بر روی کاغذ ثبت می‌شدند: در بسیاری از موارد این نوع معاملات و ارتباطات کند، غیر معتبر، و نزدیک به خطا بود. این نوع تجارت هزینه زیادی در برداشت زیرا باعث کاهش اثربخشی موسسات بازرگانی در قابلیت طراحی پیشرفت، تهیه، تولید، توزیع این محصولات می شد. همچنین این شیوه مانع از ریسک کردن در سرمایه‌گذاری بین سازمانی می‌شود که امکان پیشرفت و سود در آنها زیاد است. در طول این دوران، اطلاعات به صورت عامل رقابتی – انتقادی کم ارزشی درآمده بودند زیرا قابلیت آن توسط اعضاء زنجیره عرضه به خوبی قابل درک نبود. اگرچه در این زمان شرکت‌هایی که مبادرت به استفاده ازمدیریت زنجیره عرضه می‌کنند متوجه اهمیت حیاتی این اطلاعات و همینطور تکنولوژیهای می‌شوند که این اطلاعات را قابل دسترسی می‌نمایند. ] 6[خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:22 | چاپ مطلب

سیستم تامین توان الکتریکی فضاپیما(ماهواره)

سیستم تامین توان الکتریکی فضاپیما(ماهواره)

امروزه ساخت و استفاده از ماهواره ها در بیشتر کشور های دنیا رشد چشمگیری داشته است.کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و تلاش های زیادی در این عرصه صورت گرفته است.با توجه به هزینه ی کم و کوچک بودن نسل جدید ماهواره ها امکان تحقیق,ساخت و آزمایش آن در محیط های دانشگاهی هم فراهم آمده است.

در این پروژه قصد دارم با مطالعه ای هر چند مختصر به بررسی سیستم تامین توان الکتریکی در ماهواره ها و فضاپیما ها بپردازم.

با تحقیقاتی که انجام شد دریافتم هیچ کتابی در منابع خارجی به طور مستقل به بررسی سیستم الکتریکی ماهواره یا فضاپیما نپرداخته و فقط فصلی از یک کتاب به آن اختصاص شده است.

لازم به ذکر است لغت ماهواره و فضاپیما تفاوت هایی با هم دارد که به آن اشاره خواهد شد.

در فصل های ابتدایی سعی شده به توضیح تعاریف کلی پرداخته شود و در فصل های انتهایی وارد جزییات و کاربرد ها خواهیم شد.

فهرست مطالب

مقدمه4

فصل اول :مفاهیم و تعارف ابتدایی

فضاپیما چیست6

ماهواره ها7

ساختمان ماهواره ها 9

انواع ماهواره ها10

فصل دوم :معرفی سیستم توان الکتریکی در فضاپیما

ضرورت و اهمیت16

تاریخچه و معرفی17

اجزا و عملکرد زیرسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره20

بخش تولید توان الکتریکی21

بخش ذخیره توان الکتریکی29

سیستم کنترل و تنظیم ذخیره توان الکتریکی31

سیستم مدیریت توزیع توان32

فصل سوم:سیستم تولید انرژی الکتریکی فضاپیما

معرفی پدیده فتوولتائیک36

بررسی ساختار اتمی سلول خورشیدی36

طبقه بندی سلولهای خورشیدی با توجه به نوع عناصر به کار گرفته شده در آنها39

منحنی مشخصه الکتریکی خروجی سلولهای فوتوولتائیک40

راندمان سلول ها42

اثرات گرمایی43

افزایش راندمان سلولهای فتوولتائیک45

مدار معادل سلول خورشیدی46

آرایه های (پنل ها) خورشیدی48

طراحی آرایه های خورشیدی50

طراحی آرایه ها در ماهواره ها52

فصل چهارم:سیستم ذخیره انرژی فضا پیما

نحوه عملکرد باتری54

انواع باتری55

شارژ باتری58

دشارژ باتری61

طول عمر باتری62

باتری های مورد استفاده در ماموریت های فضایی63

پارامتر های انتخاب باتری در فضا65

فصل پنجم :سیستم کنترل و تنظیم فضاپیما

روشهای کنترل و تنظیم توان ماهواره71

سیستم های انتقال انرژی DET و PPT73

مقایسه سیستم های انتقال انرژی DET و PPT78

تولید ومدیریت توانPGD در ماهواره keleo Ho دانشگاه هاوایی79

فصل ششم :شبیه سازی سیستم تولید و ذخیره انرژی الکتریکی

شبیه سازی سیستم تولید انرژی الکتریکی86

شبیه سازی باتری ها90

فصل هفتم:مباحث تکمیلی

دوره خورشید گرفتگی مدار96

سیستم الکتریکی ایستگاه بین المللی فضایی100

منابع104خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 06:40 | چاپ مطلب

مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقاله استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و تامین هدفهای گزارشگری مال

مقدمه‌


استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها="">ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی="">، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

هدفهای گزارشگری مالی‌


در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود


تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 21:21 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی کامپیوتر-شعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیکاری ، از کارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات خاص محسوب می شود . در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یک فرایند تکاملی حدود 65 ساله با شروع کار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری کارگران در سال 1322 بیمه اجباری کارگران در سال 1331 و تامین اجتماعی در سال 1354 تکامل یافته است.

نمودار سازمانی وتشکیلات:

نمودار سازمانی ترکیب رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و کانالهای ارتباطی موثر واقع شود.

نمودار سازمانی مدل تصویری است که میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است که در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.

نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یک مدل است از فرایند پویای عکس العملهای انسانی است.

نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مکانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:

درآمد،اجرائیات،بازرسی،بیمه شدگان،نام نویسی،اداری،مالی،فرابری داده ها.

وظایف هر کدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای که این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.

امور بیمه شدگان:

واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی،کارکرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان،بیمه شدگان خاص،کمک های کوتاه مدت و کمک های بلند مدت می باشد.

اهداف کلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:

انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احکام ، محاسبات گزارشات مربوطه و بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع کمک های کوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.

بایگانی فنی:

امکان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی که سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراکز ستادی ارسال و یا بلعکس و اصل می گردد.

همچنین این سیستم آمار پرونده هایی که ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.

کارکرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:

دسترس سریع به کارکرد و میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.

بیمه شدگان خاص:

دسترسی سریع به کارکرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.

کمک های کوتاه مدت:

احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،کمک ازدواج،بیمه بیکاری و همچنین کلید حمایتهای کوتاه مدت،صدور معرفی به کار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.

کمکهای بلند مدت:

برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ،از کارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احکام افزایش سالانه و پرداخت کمک عائله مرزی ،عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:45 | چاپ مطلب

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

آشنایی با محل کار آموزی 1

سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه 2

تاریخچه سازمان تامین اجتماعی 3

تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 4

مروری بر پیشینه برنامه ریزی در سازمان تامین اجتماعی ایران 7

برنامه ریزی استراتژیک 10

اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 14

معرفی جایگاه سازمان تامین اجتماعی در نظام سلامت کشور 23

ضمائم 30

مقدمه

آشنایی با محل کارآموزی

خرمدره خیایان امام خمینی جنب فرمانداری با داشتن حدود 22 نفر پرسنل و با مساحت حدود سه هزار متر مربع که دارای درب جنوبی و شمالی است که ورود و خروج ارباب رجوع از طریق درب جنوبی بوده و دارای پنج طبقه که طبقه زیرین که شامل پارکینگ ، بایگانی ، نمازخانه و نیز موتور خانه واقع گردیده و طبقه همکف شامل واحدهای امور فنی بیمه شدگان امور نامنویسی ،حسابهای انفرادی و اطلاعات و بایگانی فنی را شامل می گردد.

طبقه اول شامل اتاق رئیس شعبه ، امور اداری ، امور بازرسی ، اجرائیات و نیز واحد در آمد حق بیمه و واحد ریالی را به همراه آبدارخانه در بر می گیرد.

طبقه دوم شامل واحد سالن کنفرانس و سالن غذا خوری را شامل می گردد.

طبقه سوم نیز دارای موتور خانه، بایگانی و وسایل اداری مجهز می باشد.

علاوه بر واحد اداری این سازمان دارای هفت واحد مسکونی است که برای همکاران غیر بومی در نظر گرفته شده است که هر واحد دارای دو اتاق خواب و مجهز به تمام وسایل زندگی را در بر می گیرد و در نهایت با سایر مساحت آن دارای فضای سبز می باشد.

سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

امنیت فردی و اجتماعی و جست و جوی بی وقفه آن همواره یکی از نیازهای عمده بوده ومردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامدهای ناگوار مانند حوادث و سوانح و بیماریها و دیگر خطرات مصون دارند.شواهد تاریخی نشان می دهد که اغلب بروز این بحرانها بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگواری را بر وضعیت اقتصادی و معیشتی آنان بر جای گذاشته .
در این راستا تامین اجتماعی به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب آرامش خاطر و عزت نفس در افراد می تواند نقش به سزایی در حمایت از آحاد مردم در برابر تمامی مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی ایفا نماید به نحوی که امروزه به جهت اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی از آن به عنوان ابزار و بستر توسعه بلکه یکی از ((اهداف توسعه پایدار ))نام می برند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 16:31 | چاپ مطلب

پروپوزال بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

پروپوزال بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

چکیده :

مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای 1380 -1385 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

کلید واژه‌ها :تا مین مالی، تا مین مالی خارج از تراز نا مه، شرکتها با اهداف خاص، قانون ساربینز اکسلی، ساختار سرمایه .

1- اهداف پژوهش :

با عنایت به مطا لب ذکر شده اهداف پژوهش را می توان بشرح زیر خلاصه نمود :

ارزیابی اینکه آیا حسابرسان مستقل قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی در شرکتها هستند یا خیر ؟

بررسی روشهای مورد استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها .

تشخیص و معرفی روشهای مالی موثر و مناسب در ارزیابی استفاده و یا عدم استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه .

ارزیابی تعدیلات اعمال شده در نسبتهای مالی قبل از احتساب تامین ما لی خارج از تراز نامه و بعد از آن بر روی بدهیها و حقوق صاحبان سهام

5- پیشینه پژوهش :

طی بررسیهای انجام شده در زمینه موضوع ،پژوهشی که تامین مالی خارج از تراز نا مه را بررسی کرده باشد در ایران یافت نشد ،تنها موردی که در ایران می توان اشاره کرد مقاله ای تحت عنوان "تامین مالی برون تراز نامه ای :رویکرد مقایسه ای "مقا له ای است که در مجله حسابدار شماره 182 در اردیبهشت 1386 توسط آقایان دکتر محسن دستگیر و غلامرضا سلیمانیان تحریر شده است .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:34 | چاپ مطلب

پایان نامه رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

پایان نامه رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

چکیده:

موضوع اصلی این پژوهش "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران" است .در این تحقیق 6 سوال و فرضیه با استفاده از آزمون های آماری و جداول یک و دو بعدی مورد سنجش قرار گرفته است .روش اصلی این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. 16 شعبه به صورت نمونه گیری تصادفی از قسمت های شمال، جنوب، شرق، غرب ومرکز تهران انتخاب شده و با استفاده از فرمول "کوکران" 400 پرسشنامه در بین کارفرمایان مراجعه کننده به این 16 شعبه توزیع شد. پس از جمع آوری این اطلاعات و
بهره گیری از نرم افزار اس. پی. اس. اس و بررسی نتایج داده ها، تایید یا رد فرضیه ها مورد آزمون واقع شد.

مقدمه

"کارل یاسپرس"[1] فیلسوف آلمانی، عالی ترین دستاورد انسان در دنیا را "ارتباط شخصیت با شخصیت" می داند (بولتون، 24:1384) انسانها به صورت دلخواه و مواقعی نیز به طور اجبار همواره در حال تعامل با همنوعان خودهستند.اما در میان همه این تعاملات تنها بخش معدودی منجر به برقراری ارتباط موثر ودر نتیجه ایجاد رضایتمندی طرفین ارتباط می شود.

امروزه برقراری ارتباط موثر برای موفقیت نه تنها در بعد فردی ،بلکه در ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه سازمان ها وشرکت های کوچک و بزرگ تجاری ، خدماتی و اجتماعی قرار گرفته است.

ایجاد وپیاده سازی سیستم های سنجش رضایتمندی مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبودعملکرد ها ،از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. در عصر کنونی تمامی تمهیدات یک سازمان به منظور ارضای نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت آنها از کیفیت خدمات و محصولات دریافتی سازماندهی می شود و مشتری یا مخاطب در زنجیره عرضه به عنوان مهمترین عنصر نگریسته میشود.

به عبارتی امروزه کارمندان توانمند، تنها مزیت و فاکتور مهم برای هر سازمانی محسوب میشوند. چراکه ایده ها و رویه ها قابل کپی برداریند، اما نمی توان کارکنانی با ارتباط موثر برای جلب رضایت مخاطبان داشت، بدون آنکه شرایط و آموزش های لازم را تدارک ندید.

تحقیق پیش رو که "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی" را می سنجد، درواقع رابطه کارکنان به عنوان عرضه کننده و کارفرمایان به عنوان بخشی از ارباب رجوعان تامین اجتماعی را مد نظر دارد.

"ارباب رجوعانی که در واقع همان گیرندگان خدمات هستند و با عناوینی از جمله مشتری ، مخاطب و خریدار خدمت شناخته می شوند و موجودیت هر سازمانی وابسته به نحوه رضایت آنان دارد." (هفته نامه تامین ،شماره 713،ص3)

بیان مسأله:

زمانی تصور می‌شد جلب رضایت مخاطبان، مختص شرکت‌های تجاری است که برای بقاء در بازار رقابتی، با بسیج تمامی امکانات، درصدد برآوردن انتظارات و خواسته‌های مشتریان خود هستند، اما این باور در دهه‌های اخیر تغییر کرده است. امروزه سازمان‌های بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی حتی اگر از سوی هیچ رقیبی تهدید نشوند، باز هم با اتخاذ راهکارهایی تلاش می­کنند، بالاترین میزان رضایتمندی مخاطبان خود را با "ایجاد وجهه مثبت" کسب ‌کنند. امروزه سازمان‌ها به این اعتقاد رسیده اند که بهترین سرمایه، مردم هستند. طبعاً سازمانی که دارای چنین نگرشی باشد، رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که باعث تداوم ارتباطش با مردم شود. «همه ما بارها با سازمان‌هایی برخورد کرده‌ایم که از خود شخصیتی غیراخلاقی، صرفاً منفعت طلب و یا برعکس، شخصیتی برگرفته از یک روحیه بسیار انعطاف پذیر و مردمی به نمایش گذارده‌اند. رفتارهائی که منجر به
شکل گیری تصویری دائمی از نحوه خدمات دهی یک سازمان در ذهن مشتریان خود می شود. به همین سبب اطلاع از میزان رضایت مخاطب، برای هر سازمانی جزو اولویت‌های اساسی محسوب می‌شود، مسأله‌ای که به نظر می‌ رسد در ایران به ویژه در بخش خدمات، کمتر از حد انتظار به آن توجه می شود.» (بل، 1385: 9)

نارضایتی مردم از دستگاه‌های عمومی و اجرایی در خصوص اجرای قوانین، پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های اداری و... تنها بخشی از مسأله را شامل می‌شود، بخش مهم و قابل ذکر این نارضایتی، به نحوه برخورد کارمندان با مراجعین و به عبارتی ارتباطات انسانی (میان فردی) آنان برمی­گردد.

ارتباط مؤثر با مراجعین بسیاری از مشکلات درونی و بیرونی یک مجموعه را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های یک سازمان می‌شود. موضوعی که در کشورهای پیشرفته از سالیان گذشته مدنظر قرار گرفته و در کشور ما نیز اگر چه به صورت ناقص، اما حداقل در حد یک وظیفه بر عهده سازمان هایی که با مردم سروکار دارند، گذارده شده است. سنجش میزان رضایت مردم از نحوه برخورد کارمندان با مراجعین، در قالب «طرح تکریم ارباب رجوع» هنوز هم مورد سنجش قرار می‌گیرد و نقاط ضعف و قوت آن مجموعه به اطلاع مردم رسانده می‌شود. «موضوعی که جهت ارتقا و حفظ کرامت مردم، تحت عنوان "طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع" و با هدف ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر در بهار سال 1381 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی ابلاغ شد». (باستانی، 1386؛ 373)

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدماتش، یک سازمان چندجانبه فرابخشی است. از یک سو شمول خدمات آن با مردم در ارتباط است و از سوی دیگر نوع وظایف آن با نظام اشتغال، توسعه و امنیت در هم تنیده شده است.

این جایگاه خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، موجب می شود تا این سازمان تلاش کند، رضایتمندی طیف گسترده 29 میلیون نفری مخاطبان خود را که به نوعی با آنها در ارتباط است، فراهم سازد.

از طرف دیگر اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه‌ها از سوی سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین می‌شود. کارفرمایان با پرداخت نزدیک به 90 درصد این حق بیمه‌ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد بر عهده دارند، به همین سبب کسب رضایتمندی این دسته از افرد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی اش را متعلق به آنان می‌داند، امری ضروری می‌نماید.

ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد که از مرحله تأسیس کارگاه شروع و به طور مستمر با پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش و ارسال لیست کارگران ادامه
می­یابد؛ ارتباطی که با مراجعه حضوری کارفرما یا نماینده وی و یا رابطان بیمه‌ای معرفی شده از سوی آنان، در شعب تامین اجتماعی عمدتاً به صورت ارتباطات میان فردی صورت می­گیرد.[1] - Karl Jarspers

فهرست

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه.................................................................................................... 2

1ـ1 بیان مسئله........................................................................................ 3

1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق......................................................................... 6

1ـ3 اهداف تحقیق..................................................................................... 7

1ـ4 سئوالات تحقیق. .................................................................................. 8

1ـ5 فرضیه های تحقیق................................................................................ 9

1ـ6 تعاریف واژه ها 10

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه...................................................................................................... 13

بخش اول ارتباط......................................................................................... 14

2ـ1 ارتباط چیست؟..................................................................................... 15

2ـ2 عناصر ارتباط...................................................................................... 19

2ـ3 ویژگی های ارتباط................................................................................. 20

2ـ4 وظایف ارتباطات................................................................................... 21

2ـ5 تقسیم بندی انواع ارتباط......................................................................... 22

2ـ6 فرآیند ارتباط........................................................................................ 26

2ـ7 مدل های ارتباطی................................................................................... 28

2ـ8 اهداف برقراری ارتباط............................................................................ 30

2ـ9 ارتباطات به عنوان رفتار، آموختنی است.................................................... 32

2ـ10 عوامل موثر بر رفتارهای ارتباطی........................................................... 35

2ـ11 ارتباط موثر....................................................................................... 42

2ـ12 موانع برقراری ارتباط........................................................................... 43

2ـ13 ارتباطات میان فردی............................................................................ 44

2ـ14 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی.......................................................... 45

2ـ15 ویژگی های اثر بخشی ارتباطات میان فردی.............................................. 45

2ـ16 مفاهیم اساسی ارتباطات میان فردی........................................................ 46

2ـ17 اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی..................................................... 48

2ـ18 انواع اعتبار...................................................................................... 48

2ـ19 عوامل موثر بر افزایش اعتبار در ارتباطات میان فردی................................ 49

2ـ20 مهارت های اساسی در برقراری ارتباطات انسانی....................................... 51

2ـ21 ارتباط کلامی..................................................................................... 56

2ـ22 ریشه های زبان انسان......................................................................... 58

2ـ23 یادگیری زبان و نمادها......................................................................... 59

2ـ24 ویژگی های مشترک زبان ها.................................................................. 60

2ـ25 مفهوم معنا........................................................................................ 60

2ـ26 کاربردهای زبان.................................................................................. 61

2ـ27 تحریف زبان...................................................................................... 62

2ـ28 روش هایی برای تاثیرگذاری مطلوب در ارتباط کلامی............................... 63

2ـ29 ارتباط غیرکلامی.............................................................................. 65

2ـ30 انواع ارتباطات غیر کلامی.................................................................. 65

2ـ31 زبان بدن........................................................................................ 65

2ـ32 ژست ها......................................................................................... 65

2ـ33 مصورها.......................................................................................... 66

2ـ34 نمایش های عاطفی.............................................................................. 67

2ـ35 منظم کننده ها................................................................................... 67

2ـ36 تعدیل گرها....................................................................................... 67

2ـ37 طرز قرار گرفتن، راه رفتن و ایستادن.................................................... 67

2ـ38 چهره و چشم ها............................................................................... 68

2ـ39 کانال های باز و بسته........................................................................ 69

2ـ40 صداهای آوایی (شبه اصوات)............................................................... 70

2ـ41 فضا (مجاورت)................................................................................. 71

2ـ42 فاصله ها یا حریم ها........................................................................... 72

2ـ43 فضا و فرهنگ ها............................................................................... 74

2ـ44 تماس (لمس).................................................................................... 74

2ـ45 اکولوژی گروه کوچک......................................................................... 75

2ـ46 زمان............................................................................................... 76

2ـ47 شامه.............................................................................................. 78

2ـ48 زیبایی شناسی.................................................................................. 80

2ـ49 مشخصات فیزیکی............................................................................. 82

2ـ50 مصنوعات....................................................................................... 83

2ـ51 کارکردهای ارتباط غیرکلامی................................................................ 86

2ـ52 عملکرد ارتباطات غیرکلامی................................................................. 87

2ـ53 مهارت های اجتماعی......................................................................... 88

2ـ54 مولفه های مهارت اجتماعی................................................................ 88

2ـ55 نمونه هایی از مهارت های اجتماعی...................................................... 89

2ـ56 تقویت کننده های کلامی....................................................................... 89

2ـ57 تقویت کنندهای غیرکلامی...................................................................... 90

2ـ58 روابط انسانی.................................................................................... 91

2ـ59 انواع برخوردهای ارتباطی.................................................................... 92

2ـ60 ارتباط در سازمانها.............................................................................. 94

2ـ61 عوامل ایجاد ارتباط در سازمان............................................................... 94

2ـ62 انواع ارتباطات در یک سازمان.............................................................. 95

2ـ63 راهکارهای بهبود ارتباطات در یک سازمان.............................................. 96

2ـ64 سبک های ارتباط اداری....................................................................... 98

2ـ65 چارچوب نظری.................................................................................. 100

2ـ66 روابط میان فردی در دهکده جهانی......................................................... 100

2ـ67 نظریه نفوذ اجتماعی............................................................................ 100

2ـ68 نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی................................................................ 101

2ـ69 نظریه تخطی های مورد انتظار................................................................ 101

2ـ70 نظریه فریبکاری میان فردی.................................................................. 101

2ـ71 نظریه تعامل گرائی نمادین.................................................................... 102

2ـ72 نظریه سلسله مراتب نیازها................................................................... 102

بخش دوم: رضایت مندی مخاطبان.................................................................... 104

2ـ73 رضایتمندی مخاطبان............................................................................ 105

2ـ74 کیفیت خدمات..................................................................................... 107

2ـ75 عوامل موثر در رضایت مخاطبان............................................................ 108

2ـ76 الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات................................ 110

2ـ77 الگوی کانو........................................................................................ 110

2ـ78 الگوی عملکرد خدمت.......................................................................... 111

2ـ79 ویژگی های ده گانه کیفیت خدمات........................................................... 112

2ـ80 مهمترین ویژگی های خدمات................................................................. 112

2ـ81 رضایت مشتری ................................................................................. 113

2ـ82 تئوری شکاف های خدمت .................................................................... 114

2ـ83 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری ....................................................... 115

2ـ84 رضایت مشتری در بخش خدمات ............................................................ 116

2ـ85 نحوه برخورد با مشتری ....................................................................... 116

2ـ86 اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری ...................................................... 117

2ـ87 اهمیت تکریم ارباب رجوع ................................................................... 118

2ـ88 مدیریت کیفیت جامع ............................................................................ 119

بخش سوم: تامین اجتماعی .......................................................................... 121

2ـ89 تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی........................................................ 122

2ـ90 روند شکل گیری تامین اجتماعی در ایران ................................................ 127

2ـ91 جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ............................................. 133

2ـ92 تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی................................. 133

2ـ93 خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی ........................................... 133

2ـ94 خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ................................................... 133

2ـ95 خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی .................................................... 134

2ـ96 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی .................................................. 135

2ـ97 سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی ................................................ 136

2ـ98 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ..................................................... 136

2ـ99 بانک رفاه کارگران ............................................................................ 137

2ـ100 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ................................................ 137

2ـ101 ساختار نظام های مالی بیمه های اجتماعی ............................................. 138

2ـ102 روش جاری ................................................................................... 138

2ـ103 روش اندوخته گذاری ........................................................................ 139

2ـ104 نظام چند رکنی ................................................................................ 140

2ـ105 ساختار نظام مالی سازمان تامین اجتماعی ............................................. 141

2ـ106 حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تامین اجتماعی ................................. 142

2ـ107 پیشینه تحقیق .................................................................................. 145

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ...................................................................................................... 149

3ـ1 روش تحقیق ....................................................................................... 149

3ـ2 جامعه آماری و حجم نمونه ..................................................................... 151

3ـ3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................... 152

3ـ4 قلمرو مکانی تحقیق .............................................................................. 152

3ـ5 قلمرو زمانی تحقیق .............................................................................. 152

پایایی و روایی تحقیق .................................................................................. 152

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه ...................................................................................................... 155

4ـ1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق .............................................................. 155
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:46 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 68 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات