X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری خاکستری

در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه

تئوری خاکستری

2-2-1- مقدمه

تئوری سیستم های خاکستری اولین بار در سال 1982 توسط دنگ مطرح شد. سیستم های خاکستری به سیستم هایی گفته می شود که حاوی اطلاعات ناقص شناخته شده و شناخته نشده باشند. این تئوری در مواردی مثل تجزیه و تحلیل، مدل سازی، پیش بینی، تصمیم گیری و کنترل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به جذابیت های این تئوری و نا آشنا بودن این تئوری در کشور ما تا اندازه ای سعی شده است که در این مقاله به معرفی این تئوری پرداخته شود.

2-2-2- تعریف تئوری خاکستری

در دنیای اطراف ما سیستم های گوناگون و فراوانی وجود دارد که هر روزه با آنها مواجه می باشیم و مجبور به تصمیم گیری های مناسب در مورد آنها هستیم. این سیستمها دارای اجزا و زیر سیستم های خاص خود می باشند که برای شناخت آنها بایستی علاوه بر شناخت این اجزا، روابط بین آنها و همچنین ساختار سیستم نیز معلوم گردد. اما اتخاذ تصمیمات درست نیازمند وجود اطلاعات کافی می باشد که در عمل کمتر سیستمی را میتوان یافت که تمام اطلاعات آن شناخته شده باشند. چرا که تعیین تمام اجزا و روابط بین آنها در بیشتر سیستمها یا غیرممکن بوده و یا بسیار پرهزینه و غیراقتصادی میباشد. سیستم های اجتماعی، سیستم های زیست محیطی، سیستم های اقتصادی، سیستم آناتومی انسان از جمله این موارد میباشند. در حال حاضر و با توجه به دانش فعلی بشر، برای مواجهه با این سیستمهای پیچیده، مجبورهستیم که بسیاری از ابعاد این سیستمها را ساده سازی کرده و در طی این فرآیند، شاخ و برگ اطلاعات را حذف کنیم که گاهی در پایان، سیستم مدلسازی شده به یک «شیر بی یال و دم» شبیه خواهد شد و در بهترین حالت تصویر مبهمی از سیستم اصلی را بهدست میدهد که آن نیز فقط بخشی از اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد. از آنجا که همواره اطلاعاتی که از سیستم های در دست بررسی، حاصل می شود نا کامل هستند لذا عدم اطمینان نیز به عنوان جزء لاینفک این سیستم ها همواره خود نمایی می کند که این امر به نوبه خود مواجهه و تصمیم گیری در مورد این سیستم ها را با مشکل بزرگتری روبرو می نماید. اگر اطلاعات واضح و شفاف یک سیستم را با رنگ سفید و اطلاعات کاملآ ناشناخته یک سیستم را با رنگ سیاه تجسم کنیم در این صورت خواهیم دید که اطلاعات مربوط به بیشتر سیستم های موجود در طبیعت اطلاعات سفید(کاملآ شناخته شده) و یا سیاه( کاملآ ناشناخته) نیستند، بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستری می باشند. بنابراین خاکستری بودن یک سیستم، امری مطلق و سیاه و سفید بودن آن، امری نسبی است. این گونه سیستم ها را سیستم خاکستری می نامند. از آنجا که اصلیترین مشخصه ی یک سیستم خاکستری، کامل نبودن اطلاعات مربوط به آن سیستم است لذا این موضوع، نقطه اساسی برای شروع بررسی این گونه سیستمها میباشد و هدف اصلی، بر کشف خصوصیات واقعی این سیستم ها در شرایط کمبود اطلاعات متمرکز شده است. (دیوید ، 1994)

علاوه بر اینکه طبیعت پیرامونی ما سفید (پر از اطلاعات واضح) نیست و از طرفی سیاه (کاملا خالی از اطلاعات) هم نیست، بلکه بیشتر خاکستری (مخلوطی از سیاه و سفید) است، تفکرات و اعمال ما نیز مستقل از مقدار تحلیلگرایی و عملی بودن آنها، خاکستری هستند و در حقیقت، بشر از ابتدای خلقت تاکنون همواره با یک فضای رابطه ای اطلاعات خاکستری با ابعاد چند گانه، مواجه بوده است. هدف تئوری سیستم های خاکستری و کاربردهای آن ایجاد پلی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی است که در آن خاکستری به مفهوم فقر اطلاعات، نقص اطلاعات و عدم اطمینان می باشد. (دنگ، 1988)

2-2-3- تئوری سیستم های خاکستری

2-2-3-1- مفاهیم اساسی سیستم های خاکستری

بیشتر سیستمها از جمله سیستمهای اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، زیست محیطی و بیولوژیک بر مبنای زمینه و دامنه موضوع مورد مطالعه آنها نامگذاری شدهاند. اما نام سیستمهای خاکستری بر اساس رنگ موضوع مورد مطالعه، انتخاب شده است. یکی از معروفترین اصطلاحات در این زمینه، عبارت جعبه سیاه است که درباره موضوعی به کار میرود که روابط و ساختار داخلی آن برای بررسیکننده کاملآ ناشناخته است. در این تئوری، کلمه سیاه بیانگر اطلاعات ناشناخته، کلمه سفید بیانگر اطلاعات کاملا شناخته شده و کلمه خاکستری بیانگر اطلاعاتی است که بخشی از آن شناخته شده و بخشی از آن ناشناخته باشند. سیستمهای سیاه، سفید و خاکستری نیز به همین روال تعریف می شوند(لیو، 2006)

به طور کلی در تئوری سیستم های خاکستری ، تمام سیستمها به سه دسته سفید، سیاه و خاکستری تقسیمبندی میشوند که قسمتهای سفید نشاندهنده پیامهای واضح در یک سیستم میباشند و قسمتهای سیاه شامل پیامهای کاملا ناشناخته هستند. ...

...

پیشینه تحقیق

در پژوهشی تحت عنوان "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو" پژوهشگر اقدام به شناسایی و اولویتبندی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل کانو نموده است. صنعت مورد بررسی، صنایع شوینده و پاککننده و محصول مورد نظر پودر شوینده بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نشان میدهد در گروه الزامات اساسی برچسب استاندارد، در گروه الزامات عملکردی قدرت پاک کنندگی و در گروه الزامات انگیزشی قیمت و قابلیت استفاده برای انواع پارچه دارای اهمیت زیادی می باشند. (طاهریکیا و همکاران، 1390)

در مقاله ای که تحت عنوان "ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش محصولات سایپا با استفاده از مدل کانو" انجام شد، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش با استفاده از مدل کانو تعیین گردید که محققین در این تحقیق ابتدا 21 عامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش محصولات سایپا را شناسایی، سپس آنها را بر اساس مدل کانو طبقه بندی کرده و در نهایت اولویت هر یک از آنها را در طبقه مشخص نمودند. به عنوان مثال یکی از عوامل شناسایی شده نحوه برخورد کارکنان تعمیرگاه با مشتریان بوده که در نهایت پاسخ های داده شده این عوامل را در گروه الزامات عملکردی دسته بندی می کند، پس مشتری انتظار ارائه هر چه بهتر و بیشتر آن را داشته و در عین حال عدم وجود آن را به سختی تحمل خواهد نمود، همچنین رتبه این عامل در گروه الزامات عملکردی پنج تعیین گردید. (وظیفه دوست و عطاالهی، 1386)

در مقاله ای دیگر تحت عنوان "تحلیل و بکارگیری مدل کانو در تأمین رضایت ارباب رجوع (مطالعه موردی : طراحی وبسایت)" به این موضوع پرداخته شد که امروزه مدیران به مجموعه ای از ابزارها و روش های سودمند نیاز دارند که بوسیله آنها بتوانند هر چه بهتر به نیازها و خواسته های مشتریان خود پی ببرند تا در نهایت آنها را در پروژه های خدمت رسانی، تأمین نمایند. چرا که این نوع نیاز و خواسته مشتری یا ارباب رجوع است که کیفیت خدمت را برای وی تعریف کرده و حس رضایت مندی را در او ترغیب می کند. مدل کانو، متدولوژی است که به وسیله آن اثرات اجزا و بخش های محصول یا خدمت بر روی رضایت مشتری یا ارباب رجوع تعیین می شود. در این مقاله پس از تحلیل ابعاد و جنبه های مختلف مدل کانو، چگونگی استفاده از این مدل در طراحی یک وبسایت با توجه به نظرات مراجعه کنندگان آن معرفی و نحوه تعبیر نتایج به دست آمده از نظر سنجی ارباب رجوع و چگونگی به کارگیری آنها جهت مدیریت رضایت ارباب رجوع تشریح می شود، که در پایان این مقاله برای به کارگیری هر چه بهتر این مدل برخی پیشنهادات پژوهشی و کاربردی ارائه شده است. (شفیعی رودپشتی و صالح اولیا، 1387)خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 17:42 | چاپ مطلب

پاورپوینت کامل فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن با موضوع «سده حسابداران رسمی»

پاورپوینت ارائه شده فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن با موضوع «سده حسابداران رسمی» :(The century of CPA) از مباحث مطرح در رشته ارشد حسابداری می باشد.

پاور تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 15:17 | چاپ مطلب

مبانی تئوری انفجار

مبانی تئوری انفجار

مقدمه

پدیده دتونیشن

موج شوک

موج شوک در فرآیند دتونشین

موج شوک در سطح قطعه کار

معادلات و روابط حاکم در دتونیشن یک بعدی

معادله حالت

انفجار ایده‌آل

لایه شوک- لایه واکنش

تاریخچه

شکل‌دهی فلزات با سرعت بالا

شکل‌دهی الکتروهیدرولیکی

شکل‌دهی الکترومغناطیسی

- شکل‌دهی به روش چکش آبی

- شکل‌دهی انفجاری

مقایسه بین انفجارهای قوی و ضعیف

شکل‌دهی فلزات توسط انفجار ضعیف

شکل‌دهی فلزات توسط مواد منفجره قوی

حالتهای مختلف قرار گرفتن ماده منفجره نسبت به قطعه کار

اجزای یک سیستم شکل‌دهی انفجاری با مخلوط گازها

مقدمه:

در طول حداقل 200 سال گذشته، کاربرد واژه انفجار متداول بوده است. در زمانهای قبل از آن این واژه به تجزیه ناگهانی مواد و مخلوطهای انفجاری با صدای قابل توجهی نظیر «رعد» اطلاق شده است. این مطلب از دیرباز شناخته شده است که انفجار تجزیه سریع مقدار معینی ماده است که به محض رخداد یک ضربه یا گرمایش اصطکاکی اتفاق می‌افتد. بنابراین تجزیه این مواد در شرایط مناسب می‌تواند بصورت ساکت و آرام رخ دهد.

کلمه انفجار از نظر فنی به معنی انبساط ماده به حجمی بزرگتر از حجم اولیه است. آزاد شدن ناگهان انرژی که لازمه این انبساط است. غالباً از طریق احتراق سریع، دتونیشن (که در فارسی همان انفجار معنی می‌شود)، تخلیه الکتریکی با فرایندهای کاملاً مکانیکی صورت می‌گیرد. خاصیت متمایز کننده انفجار، همانا انبساط سریع ماده است. به نحویکه انتقال انرژی به محیط تقریباً بطور کامل توسط حرکت ماده (جرم) انجام می‌شود. در جدول زیر مقایسه‌ای بین چند فرآیند آزادسازی انرژی انجام شده است:

چگالی انرژی

(Watt/cc)

سرعت سوخت، شدن مواد

(g/sec)

فشار

(atm)

ماده

10

1

1

شعله استیلن

106

103

2000

باروت تفنگ

1010

106

400000

دتونیشن یک ماده منفجره قوی

جدول (بالا) مقایسه‌ای بین سه فرایند آزاد سازی انرژی

برای شعله تقریباً هیچ انتقال جرمی به اطراف رخ نمی دهد در حالیکه نیروی پیشرانش یک اسلحه قادر به راندن گلوله است و یک ماده منفجره قوی هر چیز در تماس با خود را تغییر شکل داده و یا ویران می‌کند. قدرت منهدم کننده این مواد را «ضربه انفجار» نامیده می‌شود که مستقیماً با حداکثر فشار تولید شده مرتبط است. توجه کنید که در جدول (بالا)، هیچگونه توصیفی از محل رخداد (تونیشن ماده منفجره قوی ارائه نشده است. این بدان معناست که فرایند دتونیشن از محدودیتهای فیزیکی مستقل است.

با توجه به مطالب بالا واضح است که دتونیشن تنها یکی از انواع حالات پدیده انفجار است بعبارت دیگر واژه دتونیشن تنها باید به فرآیندی اطلاق شود که در طی آن یک «موج شوک»انتشار یابد.

متاسفانه بعلت قفرلفات مناسب فنی در زبان فارسی، دتونیشن به معنی عام انفجار ترجمه می‌شود و بنابراین در ادامه این مبحث برای پرهیز از اشتباه و رسا بودن مطلب همان واژه دتونیشن را به کار برده خواهد شد.

سرآغاز تحقیقات اخیر بر روی دتونیشن به سالهای 45-1940 م. که «زلدویچ» و «ون نیومان» هر یک به طور جداگانه مدل یک بعدی ساختار امواج دتونیشن را فرمولبندی کردند باز می‌گردد، گرچه یک مدل واقعی سه بعدی تا اواخر سال 1950 م به تاخیر افتاد.

2- پدیده دتونیشن:

دتونیشن یک واکنش شیمیائی «خود منتشر شونده» است که در طی آن مواد منفجره اعم از مواد جامد، مایع، مخلوطهای گازی، در مدت زمان بسیار کوتاه در حد میکروثانیه. به محصولات گازی شکل داغ و پرفشار با دانسیته بالا و توانا برای انجام کار تبدیل می‌شود. فرض بگیرید قطعه‌ای از مواد منفجره، منفجر گردد. به نظر می‌رسد که همه آن در یک لحظه و بدون هیچ تاخیر زمانی نابود می‌گردد. البته در واقع دتونیشن از یک نقطه آغازین شروع شده و از میان ماده بطرف انتهای آن حرکت می‌کند. این عمل بخاطر آن آنی بنظر می‌رسد که سرعت رخداد آن بسیار بالاست.

از نظر تئوری دتونیشن ایده‌ال واکنشی است که در مدت زمان صفر (با سرعت بی‌نهایت) انجام شود. در اینحالت انرژی ناشی از انفجار فوراً آزاد می‌شود اصولاً زمان واکنش بسیار کوتاه یکی از ویژگیهای مواد منفجره است. هر چه این زمان کمتر باشد، انفجار قویتر خواهد بود. از نظر فیزیکی امکان ندارد که زمان انفجار صفر باشد. زیرا کلیه واکنشهای شیمیائی برای کامل شدن به زمان نیاز دارند.

پدیده دتونیشن با تقریبی عالی مستقل از شرایط خارجی است و با سرعتی که در شرایط پایدار برای هر ترکیب، فشار و دمای ماده انفجاری اولیه ثابت است منتشر می‌شود. ثابت بودن سرعت انفجار، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم برای هر ماده منفجره می‌باشد در اثر دتونیشن، فشار، دما و چگالی افزایش می‌یابند. این تغییرات در اثر تراکم محصولات انفجار حاصل می‌گردند.

پدیده‌ای که مستقل از زمان در یک چارچوب مرجع حرکت می‌کند. «موج» نامیده می‌شود و ناحیه واکنش دتونیشن، «موج دتونیشن»یا موج انفجار نامیده می‌شود. در حالت پایدار این موج انفجار بصورت یک ناپیوستگی شدید فشاری که با سرعت بسیار زیاد و ثابت VD از میان مواد عبور می‌کند توصیف می‌شود واکنش شیمیائی در همسایگی نزدیک جبهه دتونیشن است که باعث تشکیل موج انفجار می‌شود. این موج با سرعتی بین 1 و تا 9، بسته به طبیعت فیزیکی وشیمیائی ماده منفجره حرکت می‌کند. این سرعت را می‌توان با استفاده از قوانین ترموهیدرودینامیک تعیین نمود. عواملی که در سرعت انفجار نقش دارند عبارتند از: انرژی آزاد شده در فرآیند، نرخ آزاد شدن انرژی، چگالی ماده منفجره و ابعاد خرج انفجاری.
خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مبانی، تئوری، انفجار
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 12:21 | چاپ مطلب

مقاله برنامه ریزی خطی و تئوری محدودیتها

مقاله برنامه ریزی خطی و تئوری محدودیتها

فهرست:

برنامه ریزی

مکانیزم برنامه ریزی

برنامه ریزی خطی چیست؟

اصول پیدایش برنامه ریزی خطی

JIT چگونه پیدا شد؟

مفاهیم و اصول تئوری محدودیتها


برنامه ریزی

برنامه ریزی در فعالیتهای ترویجی مهمترین و اصلی ترین وظیفه مدیر بشمار می رود. قصور در برنامه ریزی سبب می شود که فعالیتها بر حسب تصادف انجام شود و چنین فعالیتهایی مسلما در جهت اهداف مورد نظر نخواهد بود. از آنجا که برنامه ریزی راه و روشی برای هدایت منظم فعالیتهای انسانی برای اهداف و مقاصد مشخصی است و به تعبیری دیگر نقشه راه برای رسیدن به مقصود و جهت گیری منطقی برای انجام فعالیتهاست، از نظر منطقی لازم است از نیازها و انتظارات، شرایط و امکانات، منابع و تجهیزات و همچنین موانع و حدودیتها اطلاعات جامع و دقیق جمع آوری کنیم و برای تحقق اهداف مورد نظر مناسبترین و مؤثرترین راهبردها را پیش بینی و توصیه نماییم. بدیهی است در فعالیتهای ترویجی بهره گیری از همکاری و مشارکت فعالانه افرادی که برنامه برای آنها طراحی و اجرا می شود از عوامل عمده موفقیت است و این امر نیز مستلزم بهره گیری از ضوابط علمی و شناخت صحیح مفهوم مشارکت است و میزان این مشارکت نیز بر حسب شرایط زمان، مکان، محتوا و مخاطبان متفاوت خواهد بود.

مکانیزم برنامه ریزی

از جهت مکانیزم برنامه ریزی دو رهیافت مطرح است. یکی برنامه ریزی خطی که در آن متغیرهای دخیل در نتایج حاصل از برنامه و نقش هر متغیر معلوم بوده، بر مبنای داده های آماری معین یا قابل پیش بینی هستند و در عین حال قابل کنترل هم می باشند. دومین رهیافت برنامه ریزی غیر خطی است که در آن متغیرهای مزبور نقش مشخص و تعریف شده صریحی در پیامدهای حاصل از اجرای برنامه ندارند یا لااقل در مرحله برنامه ریزی بوضوح قابل تشخیص نیستند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 01:49 | چاپ مطلب

مروری بر زندگی‌نامه «کارل تئوری درایر» در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

مروری بر زندگی‌نامه «کارل تئوری درایر» در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

«مقدمه»

به طور کلی سینمای هنری یا آوانگارد روایی در برگیرنده­ی جنبش هایی چون اکسپرسیونسیم آلمان، مکتب مونتاژ شوروی، اکسپرسیونسیم های فرانسوی مثل ژان اپستاین و ژرمن دولاک و کارگردانهای مستقلی چون ابل گانس وف. و مورنائو و کارل تئودور درایر است. آنهاهم چون نقاش – فیلمسازان در مقابل فیلم تجاری به نفع سینمای فرهنگی قد علم کردند تا آنرا از لحاظ مقام و عمق به پایه ای دیگری هنرها برسانند در دوران سینمای صامت که مانع زبان در میان نبود فیلمهای بسیار تصویری آنها همچون فیلمهای متعارف رقیب شان، هالیوود در تمام دنیا مخاطب داشت. یکی از این شخصیتهای مهم وتآثیر گذار مکتب آوانگار دروایی کارل تئودور درایراست. بطور کلی درایر یکی از شخصیتهای اصلی معبد سینمای دانمارک است. آثار او کامل ترین نمونه های درهم آمیزی گرایشهای اکسپرسیونیستی بااندیشمندی موشکاف فیگوراتیو هستند. در آثار وی پیچیدگی و ابهام های رئالیسم ادبی و تئاتری اواخر قرن نوزدهم نمایان بود. علاقه او به روانشناسی و تضادهای میان ناخودآگاه و عناصر خود گرای کنش های انسانی از نخستین فیلم او (رئیس جمهور- 1919) و فیلم اپیزودیک (برگهایی از کتاب شیطان – 1921) آشکار است و در (ارباب خانه) به سطح جدیدی از تکامل می رسد. فیلم اخیر را شرکت جدید و رقیب نوردیسک بالاریوم. به ریاست لاولاوریتسن درسال 1925 تهیه کرد. پس از جنگ جهانی اول سینمای دانمارک به تدریج افول کرد و درایر تنها نابغه ی سینمای کشورش باقی ماند او به ناچار کارش را در خارج از دانمارک، در نروژ، سوئد، آلمان و فرانسه ادامه داد.

(تاریخ تحلیلی سینمای جهان – جفری ناول اسمیت)

کارل تئودور درایر (1889-1968) وی که پسر نامشروع یک پیشخدمت و یک کارخانه دار سوئدی بود در کپنهاگ به دنیا آمد. و در همانجا بزرگ شد و به واسطه ی خانواده ای که او را به فرزندی پذیرفته بودند دوران کودکی اش خالی از عشق و مصیبت بار گذشت او که قصد داشت هر چه زودتر درآمدی برای خود دست وپا کند به عنوان ناقد تئاتر و گزارشگر هواشناسی درروزنامه ای دانمارکی مشغول به کار شد. او همچنین کار فیلمنامه نویسی را آغاز کرد و اولین فیلم نامه اش در 1912 به فیلم درآمد سال بعد برای کارآموزی در نوردیسک مشغول شد در آنجا به کارهای مختلف پرداخت و حدود بیست فیلمنامه نوشت او در سال 1919 نخستین فیلم خود به نام (رئیس جمهور) را کارگردانی کردکه ملودرامی بود با ساختار روایی گریفیثی و نچسب که بهر حال بیانگر درک بصری قوی اش بود درایر از این فیلم شگفت انگیز و چند 1پیزودی (برگهایی از کتاب شیطان ) را ساخت این فیلم تا اندازه ای تقلیدی از تعصب (گریفیث) بود و در سال 1919 تولید شد اما تا سال 1921 اکران نشد. درایر جوان ثابت کرد که در مسائل میزانسن و انتخاب و هدایت بازیگران فردی کمال گرا و وسواسی است. این امر باعث جدایی او از نوردیسک و فعالیت مستقلش شد وهمین استقلال باعث شد تا باقی فیلمهای صامتش را در پنج کشور مختلف بسازد درایر فیلم (بیوه پارسون) 1920 را در نروژ و برای شرکت SVENSK FILMINDUSTRI ساخت این فیلم درعین حال که از لحاظ سبک وامدار شوستروم و استیلر است گرایش آشکار درایر را به تحلیل شخصیت به قیمت از دست دادن روایت نشان می دهد این نکته در فیلم (میکائیل) که درایر آنرا در سال 1924 در‌ آلمان ساخت نیز دیده می شود.

داستان این فیلم در باره ی مثلث عشقی و عاطفی است که یک نقاش و مدل مرد او و زنی نجیب زاده و روس رابه هم پیوند می دهد که مدل نقاش را اغفال می کند و در واقع منبع الهام نقاش را می دزد این فیلم اگر چه سرشار از اشارات سبمولیستی است (که بخش اعظم آنها متعلق به رمان هرمان بانگ است که فیلمنامه اقتباسی از آن بود.) در واقع بیانگر نخستین تلاش درایر برای تحلیل زندگی درونی شخصیتها در مناسبت با محیط شان بود.

خلاصه داستان فیلم:

دیویدگری، مردی جوان مسافری به دهکده ی دورافتاده ای می رسد ودر میهمان خانه باپیرمردی آشنا می شود. پیر مرد بسته ای به دیوید می دهد که تنها باید پس از مرگش آنرا باز کنند. دیوید از مهمانخانه خارج می شود و شکاربانی را تعقیب می کند تا به قصری می رسد که متعلق به پیرمرد است. درقصر، پیرمرد می میرد و دیوید بسته را می گشاید و کتابی را درباره ی خون آشامان می‌یابد و …

5.روز خشم 1943

تهیه کننده : پالادیوم فیلم. فیلمنامه: کارل تئودور درایر، مونس اسکوت هانس، برمبنای نمایشنامه (آن پدر سدوته) نوشته هانس ویرزینسن. فیلمبردار : کارل اندرسن . موسیقی متن : پل شیربک. بازیگران : تورکیلد روس، لیزبت موین، زیگریدینی پندام، پره بن لردورف، آناسویرکیر. سیاه وسفید، به زبان اصلی.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 00:50 | چاپ مطلب

مقاله شواهد و مبنای تئوری کروموزومی وراثت

مقاله شواهد و مبنای تئوری کروموزومی وراثت

این شواهد از سال 1848 تا 1970 بیان می شود و در این فصل بدان می پردازیم و نتیجه آن ادغام علم ژنتیک قدیم با علم سیتو ژنتیک و پیدایش علم جدید ژنتیک است .

در سال 1848 G.Hofmeister در جریان تقسیم یاخته رشته هایی در هسته آن تشخیص داده و در سال 1888 Waldeyer این رشته ها را کروموزوم نامید در نتیجه اثبات کرد کروموزوم همان کروماتین موجوددر هسته که بصورت رشته های ظریف درمی آید. و تشکیل کروموزوم را می دهد این رشته ها با رنگ های هماتوکسین- سبز متیل و سافرانین به رنگ قرمز در می آید.

در سال 1883 Roux پیش بینی کرد که کروموزوم ها یعنی ناقلین صفات ارثی، در هسته سلول جای دارند وی معتقد بود که کروموزومها اجسام کشیده ای هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته و خاصیت مضاعف شدن دارند و تجربیات Boueri و Sutton منجر به این نتیجه شد که ژن ها جزئی از کروموزوم هستند سپس مورگان morgan بر اساس مطالعات خود بر روی مگس سرکه نظریه مجرد بودن ژن ها را پیشنهاد کرد. Muller نیز سلول شناسی و ژنتیک را تلفیق نموده و علم سیتوژنتیک را بنیان نهاد همزمان sturteuant . مورگان morgan و Bridge مکانیسم پیوستگی ژن ها (Linkag) و تبادل (crossing over) را کشف نمود و نقشه ژنتیکی مگس سرکه را تهیه کرد. و در مبحث های بعدی بدان مفصل می پردازیم.

هسته

ماهیت مشاهده هسته قبل از اختراع میکروسکوپ الکترونی و با رنگ آمیزی رنگ های حیاتی مثل زعفران انجام می شد و بعدها کشف میکروسکوپ الکترونی مشاهدات واضح تری از آن حاصل شد طوریکه مشاهده هسته در سلول ها اساس تقسیم بندی سلول ها به پروکاریوت (بدون هسته مشخص) یوکاریوت (دارای هسته مشخص) قرار گرفت.

رنگ آمیزی هسته:

هسته پس از مرگ سلول و ثابت کردن آن با محلول های ثابت کننده می توان خیلی واضح مشاهده کرد هسته با رنگ های آبی متیلن، زعفران و هماتوکسین کارمن – سبز متیل و سافرانین رنگ آمیزی می شود هماتوکسین و بلور متیلن از رنگ های بازی سلول های حیوانی فولگین و سولفیت فوشین برای رنگ آمیزی هسته باکتری ها به کار می رود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 20:49 | چاپ مطلب

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

فهرست مطالب

خلاصه

1- مقدمه

2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت

2-1- مقیاس های کارآیی شرکت

2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه

2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت

3- مدل تجربی

4- داده ها و متغیرها

4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF

4-4- شناسایی مدل

5- نتایجخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:28 | چاپ مطلب

مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری (مجموعه سرمایه گذاری مشتری) مقاله ترجمه شده

یک بررسی تجربی

معرفی :

نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر تصمیمات سرمایه گذاری درطی دهه 1950 مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصمیمات مالی به عنوان میزان ریسک یا میزان برگشتی انتظارداشته پذیرفته شد. به هرحال این نظریه در قسمتهای دیگری به جزء قسمتهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اولین قسمتی که این نظریه مورد استفاده قرارگرفت بررسی برنامه های تولیدی بود جایی که یک محصول یا گروهی از محصولات با توجه به سهم فروش آینده یا کنونی شان همچنین حجم فروش ها ، هزینه ها یا نیازهای سرمایه گذاری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گرفتند بعدها اصل نظریه سرمایه گذاری توجه زیاد استراتژی های منسجم را به خود معطوف داشت که تمام این استراتژی ها قبلا در دسته بندی محصولات یا کارهای تجاری در ابعاد کلیدی مشخص به منظورکمک به رسیدن اهداف استراتژیکی منسجم مورد توجه قرار گرفته بودند. ابعاد کلیدی شامل سهم بازار ، افزایش فروش ، جذابیت های بازار وموقعیت رقابتی که وابسته به مدل پیشنهادی می باشد می شود.

بدون توجه به ابعاد استفاده شده نظریه اصلی این است که وضعیت واحدها درشبکه باید خلاصه ای از اکثراستراتژی های مخصوص مشخص کند.

Introduction Portfolio theory was first developed to be used in financial investment decision making during the 1950s (Markowitz, 1952). The main inputs for portfolio evaluation in financial investment decisions were postulated as being “expected return” and “degree of risk”. Portfolio theory has, however, since been applied in areas other than finance. The initial area of application was in auditing product programs (Marvin, 1972), where individual products or groups of products were analyzed in terms of their current and future market share, sales, volume, costs and investment requirements. Subsequently, the portfolio approach received increasing attention from corporate strategists (Ansoff and Leontiades, 1976; Hedley, 1977; Hofer and Schendell, 1978; Wind and Douglas, 1981) all of whom have been primarily concerned with the classification of products and/or businesses on certain key dimensions in order to assist in the achievement of corporate strategic objectives. Key dimensions have included market share, market growth, market attractiveness and competitive position depending on which

Introduction Portfolio theory was first developed to be used in financial investment decision making during the 1950s (Markowitz, 1952). The main inputs for portfolio evaluation in financial investment decisions were postulated as being “expected return” and “degree of risk”. Portfolio theory has, however, since been applied in areas other than finance. The initial area of application was in auditing product programs (Marvin, 1972), where individual products or groups of products were analyzed in terms of their current and future market share, sales, volume, costs and investment requirements. Subsequently, the portfolio approach received increasing attention from corporate strategists (Ansoff and Leontiades, 1976; Hedley, 1977; Hofer and Schendell, 1978; Wind and Douglas, 1981) all of whom have been primarily concerned with the classification of products and/or businesses on certain key dimensions in order to assist in the achievement of corporate strategic objectives. Key dimensions have included market share, market growth, market attractiveness and competitive position depending on which


فهرست مطالب

عنوان صفحه

معرفی ................................................................................................................................ 1

تحلیل سبد سرمایه گذاری مشتری ............................................................................. 2

قابلیت سوددهی مشتریان به عنوان مبنایی برای طرح سرمایه گذاری ............... 6

اهداف تحقیقات ......................................................................................................... 8

روش شناسی ............................................................................................................... 9

تحلیل ......................................................................................................................... 10

ساختار سبد سرمایه گذاری ها ................................................................................ 11

قابلیت سوددهی مشتری/ قدرت درک شده ارتباط ............................................ 12

قابلیت سوددهی مشتری .......................................................................................... 12

قدرت ارتباطات دریافت شده ................................................................................. 17

تصمیم ........................................................................................................................ 19

نتایج .............................................................................................................................. 21خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 18:20 | چاپ مطلب

مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری

مقاله ترجمه شده میباشد همراه متن اصلی

تئوری محدودیت ها : یک ارزیابی مقایسه ای (ظرفیت حاشیه ای = حاشیه سود )

تغییر سازمان در اقتصاد جهانی که دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید lean و سیستم انعطاف پذیر همراه بود . این مفاهیم به به صورت تلویحی معیاری از تولید و ظرفیت کاری را که با تقاضا و ظرفیت فعلی پذیرش هم خوانی داشتند را عرضه می کنند . سر منشاء وجود مدیریت ظرفیت محدود به دلیل تحقیق مستمر برای راندمان بالاتر و عدم توازن بین منابع و تقاضا برای منابع بیشتر بوده است . برای موسسات خصوصی و در تمام زمینه ها در اقتصاد ایرلند محدودیتهای مضاعفی اعمال شده است . موسساتی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند با محدودیت های در سطح جهانی در مورد مدل های تولیدی lean مواجه هستند . موسساتی که در بخش های غیر تجاری فعالیت می کنند با مشکلات تازه ای که مربوط به کمبود کارمندان و سایر منابع می باشد مواجه می باشند در حالی که قبلا مشکل رکود و پایین بودن راندمان در مورد منابع وجود داشت .

The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and operating capacity to match demand and current throughput levels. The issue of how to manage scarce capacity has risen in priority both because of a constant search for greater efficiency and because of imbalances between the supply and demand of many resources. Multiple constraints have emerged throughout the Irish economy for individual firms, and for entire sectors. Firms in the internationally traded sector operate within the constraints of globalised lean production models. Those in the non-traded sectors face novel problems related to the shortage of staff and other resources, where slack and under-utilisation might previously have presented the primary resource issues.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:43 | چاپ مطلب

مقاله تئوری ترجمه

مقاله تئوری ترجمه


قسمتی از متن:

بسیاری از صاحبنظران معتقدند که اصول و مبانی ترجمه زمانی قوام یافت و تدوین گشت که ملل مختلف بر آن شدند تا به طور جدی و چشمگیری از دانش و علوم مختلف مطلع گردند.
از این رو در مرحلة ابتدایی برای ترجمه متون مختلف، سعی شد دستور زبان مقصد و واژگان مختلف هر زبان شناسایی و ارزیابی گردد. در آن دوران در غرب کلاسهای مختلفی برای فراگیری فن ترجمه تأسیس شد که معمولاً از یک شیوه خاص پیروی می‌کردند:

1. در کلاسها به زبان مادری صحبت می‌شد و فعالیت کمی هم پیرامون زبان مخاطب صورت می‌پذیرفت.

2. در این کلاسها سعی می‌شد دایره واژگان هنرجویان افزایش یابد.

3. در این دوره‌ها دستور زبان، به صورتی پیچیده، تدریس می‌شد.

4. هنرجویان فن ترجمه، به تدریج به ترجمه متون مختلف در کلاسها روی می‌آورند.

5. در این کلاسها روی درک مطلب، چه شنیداری و چه نوشتاری، نیز کار می‌شد.
در هر حال نهضت ترجمه با فواصل زمانی متفاوت در کشورهای مختلف به راه افتاد و بالطبع، تأثیر بسیار عمیقی در ساختار اجتماعی، فرهنگی، ادبی و ... ملل گذاشت.
برخی از متخصصان فن ترجمه بر این باورند که یک مترجم ضرورت ندارد به طور کامل از شیوه‌ها و فنون ترجمه آگاهی داشته باشد. آنها راننده یک اتومبیل را مثال می‌زنند و می‌گویند که یک راننده نیازی ندارد تا کاملاً به فرایند موتور ماشین اشراف داشته باشد. یعنی یک راننده بدون اطلاع از عملکرد موتور ماشین هم می‌تواند رانندگی کند. او تنها باید از قواعد رانندگی مطلع باشد، و طرز به راه انداختن و کنترل ماشین را در شرایط مختلف بداند. این قبیل افراد همین مسئله را در مورد ترجمه متون، ذکر می‌کنند و معتقدند یک مترجم ملزم به فراگیری تمامی اصول و مبانی فن ترجمه نیست.
از سویی دیگر برخی تحلیلگران بر این اصل پافشاری می‌کنند که یک مترجم زبردست باید کاملاً به تئوری ترجمه اشراف داشته باشد و در جریان تازه‌ترین ایده‌ها و نقطه نظرهای مطرح شده در این باره باشد. آنها به طور مثال، به مسائل جدیدی که در قالب «تئوری ارتباطات» مطرح شده است اشاره می‌کنند و می‌گویند یک مترجم باید از قواعد و طرحهای مطرح شده در این وادی آگاه باشد.
در تئوری ارتباطات مباحثی مطرح شده که می‌تواند مفید باشد و از آن طریق یک مترجم می‌تواند با فرایند ایجاد ارتباطات که در سه مرحله صورت می‌پذیرد آشنا گردد: نویسنده یا سخنگو، متن یا گفتار و مخاطب.
هر چقدر میزان آگاهی مترجم، از نویسنده مبدأ بیشتر باشد بهتر می‌تواند متن خلق شده را درک کند. مترجم جدا از آن باید مخاطبان خود را بشناسد و بداند چگونه با آنها ارتباط برقرار سازد. در حقیقت مترجم، چون یک پل ارتباطی است که قصد دارد دو دنیای متفاوت را به هم متصل سازد و شرایط ایجاد ارتباط میان دو سرزمین را فراهم آورد از این رو بر او واجب است تا هم نویسنده اصلی متن را شناسایی کند، هم به درستی متن را مطالعه و درک کند، و هم مخاطبان اثر را بشناسند تا به بهترین شیوه مفاهیم را به آنها تفهیم کند.
اصولاً آگاهی از سیر فرایند ارتباطات،‌ می‌تواند کمک بسیار زیادی به مترجمان کند. زمانی مترجم می‌تواند مدعی باشد که ارتباط میان مبدأ و مقصد را فراهم کرده است، که عیناً آنچه را که مد نظر نویسنده بوده، به مخاطب منتقل کرده باشد. در این راستا تنها انتقال مفاهیم مطرح نیست، بلکه مترجم باید حس موجود در یک متن را نیز به درستی درک کند، و آن را به مخاطبان اثر منتقل سازد.
با این تصور که در فرایند ارتباط، ابتدا باید کسی مطلبی را بنگارد، سپس متن توسط یک میانجی ـ که مترجم خوانده می‌شود ـ مترجم خوانده می‌شود ـ مطالعه و کالبد شکافی شود، و به واسطة او به فرد دیگری منتقل شود، بهتر می‌توان به فن ترجمه و رسالتی که بر عهده مترجم است اشراف پیدا کرد. در این فرایند تنها انتقال صرف معانی واژگان کافی نیست. در چنین شرایطی مخاطب ممکن است متوجه متن ترجمه شده نشود. اصولاً ترجمة واژه به واژه این خطر را به همراه دارد که متن ترجمه شده ملموس و قابل حس نباشد. در حقیقت یک مترجم باید به ارتباط میان واژگان بیندیشد و به گونه‌ای مفاهیم مورد نظر نویسنده اصلی را به مخاطب منتقل سازد، که مخاطب احساس کند نویسندة اصلی به زبان مادری خود او می‌اندیشد و صحبت می‌کند. از این رو یک مترجم باید به زبان مبدأ و مقصد اشراف داشته باشد، و به گونه‌ای متن را پیش روی چشمان مخاطب قرار دهد که فرد مذکور متوجه فرایند ترجمه نشود.
در امر ترجمه توجه به این مسئله ضروری است که هر چقدر مترجم به دوره و زمانی که نویسنده مبدأ در آن می‌زیسته نزدیک‌تر باشد بهتر می‌تواند به مفاهیم و ایده‌های مد نظر او پی ببرد و آن را به افراد دیگر منتقل سازد؛ چرا که فرد مذکور به شرایط و حال و هوای حاکم بر نویسندة اصلی، آگاه است و بهتر می‌تواند متن را درک کند، تا اینکه فردی از نسل دیگر و از سرزمین دیگر بخواهد آن متن را استنباط کند و منتقل سازد.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، تئوری، ترجمه
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:07 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 82 )
   1      2     3     4     5      ...      9   >>
صفحات