X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تب مالت با تاکید بر جنبه های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم

قسمتهایی از متن:

بخش اول ـ اپیدمیولوژی بالینی و کنترل بروسلوز

الف ـ مقدمه و معرفی بیماری

1 ـ تعریف و اهمیت بهداشتی

بروسلوز، یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات (زئونوز) است که به صورت حاد، تحت حاد یا مزمن، عارض میشود و در حیوانات، بیشتر موجب گرفتاری دستگاه تناسلی ادراری و در انسان، معمولا باعث ایجاد تب، تعریق، ضعف و بیحالی و کاهش وزن ، میگردد و زیان های اقتصادی ناشی از آن را میتوان بشرح زیر، خلاصه کرد:

1 ) در اثر سقط بره ها و گوساله ها از جمعیت این حیوانات کاسته، میشود و نهایتا، موجب کاهش شیر و گوشت مورد نیاز مملکت میگردد.

2 ) گوساله ها و بره های نارسی که زنده متولد میشوند در آینده، حیوانات ضعیف، کم شیرو کم گوشتی را تشکیل خواهند داد.

3 ) دام های آلوده، دچار کاهش وزن و کاهش شیر میگردند و از این طریق نیز بر اقتصاد جامعه زیانهائی وارد میشود.

4 ) هرچه شیوع بیماری در بین دام ها بیشتر باشد انسان های بیشتری را آلوده نموده واز طریق تحمیل مخارج درمان، و از کار انداختن نیرو و توان دامداران و کشاورزان ، زیان های فراوانی را به بار می آورد.

5 ) بدون شک زیان های اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه، زیانهای سیاسی و وابستگی به کشورهای استثمارگر و فرصت طلب، را در پی خواهد داشت و آنان را از فرهنگ اصیل خود دور خواهد کرد.

شایان ذکر است که این روز ها که بحث جنگ بیولوژیک (Bioterrorism) ، بسیار قوت گرفته است از بروسلا ها و مخصوصا گونه های ملیتنسیس و سوئیس، به عنوان جنگ افزار های بیولوژیک (Biowarfare) بالقوه، یاد میشود. ولی اینکه آیا عملا چنین سلاحی تا به حال علیه انسان ها استفاده شده است یا خیر، مشخص نمی باشد ولی با این وجود ممکن است بیوتروریست ها بروسلاها را از طریق افشانه (آئروسل) آلوده کردن غذا ها و آب، منتشر کنند. ...

...

اپیدمیولوژی بروسلوز در بین اطفال ایرانی

اینکه بعضی از پژوهشگران غربی، گزارش نموده اند بروسلوز دراطفال، شایع نمی باشد شاید در شرایطی که آنها بررسی کرده اند صحیح باشد زیرا مثلا کل بیماران مبتلا به بروسلوز کشور آمریکا در طول سال به 100 مورد هم نمیرسد. آنهم بیشتر در کارگران کشتارگاه ها و کشاورزان، یعنی مستقیما در رابطه با مشاغل کارگری، عارض میگردد و مسلما اگر کودکان، خیلی کمتر از بزرگسالان، گرفتار میشوند به خاطر اینست که به اقتضای سن و شرایط اجتماعیشان، کارگر کشتارگاه، دامدار و000 نمیباشند ولی برعکس، در روستاها و ایلات و عشایر ما کودکان، از بدو تولد و بلکه از ابتدای حیات جنینی خود در تماس با، دامهای آلوده، محصولات دامی خام و وسایل کشاورزی میباشند. اگر چادرنشین باشند فاصله زیادی بین چادر خود و آغل گوسفندانشان وجود ندارد و اگر روستائی باشند درهمان خانه ای که خودشان زندگی میکنند اصطبلی را هم به حیواناتشان اختصاص داده اند و کودکان، علاوه براینکه در دوران شیرخوارگی، ممکن است از شیر و سایر لبنیات خام، تغذیه شوند پس از اینکه به راه افتادند نیز بعنوان تفریح و سرگرمی، شیر دام ها را کف دست خود و یا داخل ظرفی دوشیده و می آشامند و علاوه بر آن در موقع زایمان دامها نوزاد آنها را آغوش، گرفته می بوسند و نوازش مینمایند و لذا در تماس نزدیکی با ترشحات رحمی آلوده، میباشند و مثانه دامهای ذبح شده، گاهی بهترین اسباب بازی آنها را تشکیل میدهد، به این ترتیب که پس ازخارج کردن مثانه از شکم حیوان ذبح شده، یکی از حالبها و دهانه خروجی مثانه را می بندند و از حالب دیگر با دهان به داخل آن میدمند و بعنوان بادکنک، از آن استفاده مینمایند و علیرغم منع مذهبی خوردن بیضه حیوانات (دنبلان) روستائیان و حتی بسیاری از ساکنین شهرها دنبلان را کباب نموده و به کودکانی که دچار شب ادراری هستند می خورانند و طبیعی است که در صورت آلوده بودن دنبلان و عدم طبخ کامل آن هم در اثر تماس و هم بعد از خوردن، میتواند آلوده کننده واقع شود. ....

....خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 29 دی 1395 ساعت 10:41 | چاپ مطلب

مقاله مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP از تولید تا مصرف

مقاله مطالعه مخاطرات بهداشتی کشتارگاه طیور با استفادها از سیستم HACCP از تولید تا مصرف


شناسایی سالمونلا

تظاهرات بالینی و کالبد گشایی بیماری پاراتیفوئید مشابه سایر بیماریهای حاصله از سایر سالمونلا ها و حتی عوامل باکتریایی دیگر است . ابتدا می توان پرگنه های مشکوک را با آزمایش آگلوتیناسیون برروی لام با استفاده از سرم پلی والان O و سرم فیزیولوژی ، آزمایش کرد . آزمایشهای بیوشیمیایی اصلی برای سالمونلا ، تولیدH2S عدم تولید اندول درآب پپتونه ، به همراه واکنشهای قندی خاص می باشد. واکنشهای قندی سالمونلا شامل تخمیر گلوکز ، مانیتول ، مالتوز و دولسیتول و عدم تخمیر لاکتوز ، سوکروز و سالیسین می باشد . این واکنشهای بیوشیمیایی به طور مطلوبی در محیطهای ترکیبی که در حال حاضر برای شناسایی باکتریها دردسترس می باشند مثل محیط کوهنز Kohns یا آگارسه قندی (TSI ) ، انجام پذیرند
تشخیص سرمی

درابتدای تخمگذاری با نمونه گیری از300 پرنده در هرگله آزمایش خون کامل (WBT ) با استفاده از آنتی ژن رنگی انجام می شود و نیز آزمایش میکرو آگلوتیناسیون و میکروآنتی گلوبولین و ELISA انجام می شود ممکن است بعضی از پرندگانی که پاسخ آزمایشهای سرمی آنها مثبت است ، به باکتری سالمونلا آلوده نباشندبه دلیل واکنشهای متقاطع مابین سویه های باکتریایی و بر عکس پرندگانی که درمراحل اولیه آلودگی بسر می برندوسالمونلارا به طور فعال دفع می کنند،ممکن است از نظر سرمی منفی باشند .ممکن است جوجه هاآنتی بادیهای سالمونلا رابه طورغیرفعال ازراه کیسه زرده دریافت نمایندکه این امر نشانگر آلودگی گله مادر می باشد . می توان زرده تخم مرغ را نیز از نظر وجود ایمنوگلوبولین های ضد سالمونلایی آرمایش کرد و چه بسا این روش ،به عنوان راهی برای شناسایی و حذف گله های تخمگذار مورد استفاده قرار گیرد .آنتی سرم پلی والان ، آنتی سرم گروه D سالمونلا جهت مشخص نمودن آنتی ژن سوماتیک و سپس از آنتی سرمهای اختصاصی استفاده می شود.

انتشار و انتقال

همچون سایرسالمونلاهای بیماریزا می باشدکه قبلاً شرح آن داده شده است.دریک تحقیق تجربی درسال1999نشان داده شده است که با افزایش سن گله مادر،افزایش نفوذ پذیری سالمونلا به داخل تخم مرغ رخ می دهد زیراکیفیت پوسته تخم مرغ جوجه کشی با افزایش سن گله مادرکاهش می یابد.

مطالعات اخیر نشان داده است که سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم موجود درمنی خروس می تواند لوله تخم بر و تخمدان مرغ منتقل شده و متعاقباً سبب آلودگی تخم مرغ شود عامل سالمونلا انتریتیدیس از سه طریق زیر می تواند پرنده را تحت تأثیر قرار دهد :

1ـ ارگانیسم می تواند به سرعت از دستگاه گوارش عبور کند بدون آنکه در پرنده مؤثر بوده و بیماری ایجاد می کند .

2ـ ارگانیسم می تواند در دستگاه گوارش بسرعت تکثیر یابد در حالیکه پرنده به ظاهر سالم و طبیعی است . پرنده دفع کننده و پخش کننده عامل بیماریزا است .
3ـ ارگانیسم از جدار روده عبورکرده و سلولهای داخلی را درگیرمی کند و سبب بیماری درپرنده می شود ودرصورت بهبود پرنده در زمانهای خاص می تواند از بدن پرنده دفع وخارج می شود .

بررسی گله از نظر سالمونلا

درکارخانجات جوجه کشی،هردوهفته یک بارازسطوح داخلی هچرها وپوسته های شکسته تخم مرغ موجود درسینی های هچر بایدکشت به عمل آید.همچنین ازجوجه های حذفی وجوجه هایی که درپوسته تخم مرغ ازبین رفته اندآزمایش انجام می شود. درسالن پرورش،کشت ازجدارکارتن ،کف کارتن و پرندگان تلف شده در داخل آن صورت می گیرد . جوجه های وازده و آنهایی که در چند روز اول می میرند نیز بررسی می شوند.در دوران پرورش بررسی نمونه های بستر،سواب برداری از گردوخاک صورت می گیرد ونیز سواب برداری ازمحل عبور دان از هاپر،اتصالات برق انجام می شود

در گله های مادردر حال تخمگذاری ، سواب برداری از کف لانه تخمگذاری ، پوشال موجود درآن ، گردوغبار ، پرهای دان داخل سالن و سواب برداری از میز درجه بندی تخم مرغ و محل ذخیره تخم مرغ و راهروها انجام می شود. در پرندگان لاین واجداد بهتر است نمونه ها به دفعات بیشتری انجام شود.در گله های تخمگذار می توان از محل جمع شدن مدفوع در زیر قفسها ، انباشته گردو غبار، تیغه جمع کننده مدفوع ، تسمه جمع آوری تخم مرغ ، سواب گرفت و نیز از بستر، گردوغبار ولانه های تخمگذاری نمونه گیری می کنیم . در کشتارگاهها باید از نمونه هایی مانند تکه هایی از پوست گردن و قسمتهای مختلف کشتارگاه کشت بعمل آید.علاوه برموارد فوق ازکف اتاقک کامیون حمل تخم مرغ سواب برداری صورت می گیرد
درمان

اگر تصمیم به درمان دارید بهتر است به کمک آزمایش حساسیت باکتری را در مقابل آنتی بیوتیک سنجید . ممکن است درمان ظاهراً مؤثر باشد ولی گاهی تعدادی از پرندگان ، حامل باکتری می شوند و سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ، پدیدار می شوند .از آنتی بیوتیک ها بعنوان داروی پیشگیری مخلوط در دان و یا آب در جوجه های مسن و جوان و تخم مرغهای هچری و داروی معالج طیور بیماراستفاده می شود .ترکیبی از سولفات پلی میکسین B وتری متوپریم در گله های مبتلا به سالمونلا انتریتیدیس هم از جنبه پیشگیری و هم از جنبه درمانی مصرف می شود . جنتامایسین تزریقی واسپکتینومایسین جهت کنترل آلودگی کیسه زرده در هچری استفاده می شود . گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه افزودن 5 عامل ضد باکتریایی مختلف به آب آشامیدنی طیور سبب کاهش آلودگی سالمونلا تیفی موریوم می شود . داروهای مؤثر دیگر عبارتند از: تتراسایکلین ، نئومایسین ، باستیراسین وداروهای گوگرد دار(بجزطیور تخمگذار)

سالمونلاتیفی موریوم و انتریتیدیس نسبت به برخی از آنتی بیوتیکها مقاومت دارویی یافته اند به طوریکه طی گزارش پاپ در سال 1996 سالمونلاتیفی موریوم تیپ 104 نسبت به آمپی سیلین ، کلرامفنیکل ، استرپتومایسین ، سولفا نامید و تتراسایکلین مقاومت دارویی یافته است.

مقدمه

عفونت های سالمونلایی درتمامی نقاط دنیا در میزبانهای بسیاری همچون حیوانات اهلی ، وحشی و انسان باعث بیماری می شوند. اطلاعاتی در مورد شیوع سالمونلا در جمعیت دامهای اهلی ضروری است تا از ارتباط مابین ذخیره سالمونلا با حیوانات و انسان آگاه شویم (6). درانگلستان ،سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهمترین سروتیپهایی است که بعد از انجام مراحل پاکسازی و ضد عفونی از سالنهای پرورش مرغ جدا شده است (9). درحال حاضر درانگلستان افزایش بیماری با ظهور تیپ فاژی 4 باکتری همراه می باشد(1) . درامریکا فاژ 8 و سویه دیگری غیر فاژ 4 بیماریزایی در طیور داشته و سبب مسمومیت در انسان نیز می شود(20)


شیوع و گسترش بیماری

شیوع شدید پاراتیفوئید خصوصاً سالمونلا تیفی موریوم در سال 1978 در امریکا و استرالیا سبب خسارات زیادی شد (4).درطی دهه 1980 آلودگی اغلب تخم مرغها در شمال غربی ایالات متحده مربوط به سالمونلا انتریتیدیس بودوتقریباً 0001/0 آلودگی تخم مرغها ممکن است رخ دهد.در این مناطق آلوده به طور متوسط ازهر50 مصرف کننـده تخم مرغ ، یکی می تواند به سالمونلوز مبتلا شود (12) . درصد وقوع بیماری در ماههای سرد و در خروسها 2% بیشتر است (10)

عامل بیماری

درحال حاضرشایعترین سروتیپهای بیماریزا پاراتیفوئید در طیو ، سالمونلا انتریتیدیس Salmonella enteritidis وسالمونلا تیفی موریوم S.typhimurium
می باشند(1) . این عوامل ، باکتریهای گرم منفی ، میله ای شکل با ابعاد 5/1- 7/0×5-2 هستند که فاقد هاگ و فاقد کپسول می باشند . دارای تاژکهای بلند هستند و متحرکند. در محدوده دمایی 5 تا 45 درجه سانتیگراد ودرمحدودهpH ، 4 تا 9 می توانند رشدکنند (6) و نیترات را به نیتریت احیا میکنند(1). سالمونلاتیفی موریوم تخمیر گلوکز (هم اسید و هم گاز تولید می کند ) ، دولسیتول ، مانیتول ، مالتوز را انجام می دهد ولی قادر به تخمیر لاکتوز ، ساکاروز ، مالونات یا سالین نیست . درتمامی محیطها تولید سولفید هیدروژن می کند و دکربوکسیلاسیون اورنی تین ولیزین را انجام می دهد و از سیترات بعنوان منبع مهم کربن بهره می گیرد. سالمونلاتیفی موریوم اوره و ژلاتین را هیدرولیز نمی کند پس اندول تولید نمی کند (6)
نشانه های بالینی

معمولاًبیماری در جوجه ها زیردوهفتگی و به ندرت در سنین بالای 4 هفتگی دیده می شود (1). معمولاًتلفات در کمتر از 20% گروه مبتلا اتفاق می افتد در طی هفته دوم زندگی ، جوجه ها ممکن است علائمی از ضعف رشد ، توقف رشد و ضعف عمومی توان بدن را نشان می دهند (11) . معمولاً عفونت پاراتیفوئید در پرندگان خیلی جوان سبب بیماری می شود (7). آلودگی تخم مرغها با سالمونلا ممکن است منجر به مرگ جنین داخل تخم مرغ ویا مرگ سریع جوجه های تازه هچ شده ، شود . علائم بالینی ندرتاً پس از دو هفته مشاهده می شود (6). پرندگان مبتلا کسل ، چمباتمه زده و افسرده هستند .تمایل به حرکت نداشته و با چشمان بسته ، پرهای ژولیده و بالهای افتاده می ایستند . اسهال ، آلودگی پرها ی اطراف مقعد با با مدفوع از نشانه های رایج است (7) و در برخی واگیرها به دلیل کدورت قرنیه یا پلاک های پنیری در حدقه چشم ، بینایی پرنده دچار مشکل می شود (1). ندرتاً در پرندگان تخم گذار بیماری ایجاد می کند و درصورت بیماریزایی سبب کاهش تخمگذاری می شود (6).طبق بررسی های انجام یافته در سال 1995 در امریکا ، تخم هایی که مشکوک به آلودگی با فاژتیپ 4 سالمونلا انتریتیدیس بودند نقایصی در پوسته داشتند که شامل دراز شدن شکل تخم مرغ ، نازکی پوسته ، اندازه های کوچک ، کج و معوج شدن تخم مرغ بودند (16). به طور کلی سویه فاژ 4 که در اروپا و آسیا و ایران رواج دارد به مراتب بیماریزا تر از سایر سویه های رایج در امریکا و کانادا می باشد (21(خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 11:11 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی مدیریت تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشو

گزارش کارآموزی مدیریت تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشو

مقدمه:

زمانی که دنیا در حال جنگ بود پیشرفت صنعت پتروشیمی بر روی تولید سوخت به خصوص سوخت هوانوردی متمرکز شده بود.

در نتیجه بهبود ساختار پروین به وسیلة تولید تریمر و تترامر آن منجر به تولید اولفین‌ها و پارافین‌ها با شاخه‌های زیاد شد و همچنین ترکیبات اکتان مورد توجه قرار گرفت. از طرفی سولفوناسیون آلکیل‌ها منجر به تولید یک شویندة سنتزی با خواص عالی شد. هر قدر تعداد شاخه‌های بیشتری به آن متصل می‌شد پایداری شیمیایی آن در چرخة تولید بیشتر می‌شد ولی کف آن در پسابها باقی می‌ماند.

آنها به زودی از روی مطالعات اخیر بر روی تجزیه زیستی آن دریافتند که اگر چه این ساختار خواص پاک کنندگی خوبی دارد ولی قادر نیست به سرعت در طبیعت تجزیه شود. پس از آزمایشاتی که محققان انجام دادند، مشخص شد الکیل‌های خطی مانند فتی اسیدها قادرند به راحتی تجزیه شوند. از آن پس LABS را به عنوان یک مادة فعال در سطح وارد عرضه تجاری شد. به طوریکه تولید سالانه آمریکا، ژاپن و اروپای غربی تقریباً 7/1 میلیون تن است و تولیدات چند کشور در سال 1989 در جدول 1 آمده است. مطالعات کسترده‌ای بر رویLAS و رفتار تجزیه پذیری آن انجام شده و مشخص شد با مصرف امروزه در دنیا تأثیرات اکولوژیکی آن قابل کنترل است. تخمین زده می‌شود غلظت آن در فاضلاب کمتر از 35 درصد از مقدار کل استفاده آن می‌باشد. جابجایی LAS در فاضلابها 99- 95 درصد انجام می‌شود و در رسوب فاضلابها تقریباً 30 درصد از LAS تحت شرایط بی‌هوازی تجربه نشده باقی می‌ماند. به هر حال مقداری از LAS که در خاکها رسوب می‌کند با نیم عمری حدود 3 تا 35 روز تجزیه می‌شود. شواهد نشان می‌دهد LAS در شرایط هوازی به طور کامل تجزیه می‌شود.

شیمی LAS و LAB:

تفاوتهای LAB در طول زنجیره کربن در فرآورده‌ نهایی و موقعیت حلقه بنزن نسبت به زنجیره کربن است.

جدول 2 پراکندگی زنجیر کربن در دو نوع ساختار مخلوط LAB را نشان می‌دهد. یکی از آنها دارای زنجیر کوتاه شامل 10- 9 کربن و دیگری دارای زنجیر بلند با 13- 12 کربن است. در حالی که LAS به طور متوسط زنجیر کربن آن 14- 10 کربن دارد.

در شکل 1 پیک اصلی در کروماتوگرام LAB مربوط به ایزومرفنیل است. توجه شود که ایزومر 1-فنیل وجود ندارد کمترین پیک در کروماتورگرام که توسط طیف سنجی GC و MS انجام شده مربوط به شاخة الکیل بنزن است. البته مطالب گفته شده به ریشة اصلی که درتولید استفاده شد. بستگی دارد که قابل جداسازی توسط تقطیر نیست بنابراین در فرآیند تولید LAB باید دقت کافی به عمل آید.

تولید آلکیل بنزن خطی:

LAB با آلکیلاسیون بنزن توسط کاتالیزور فریدل- کرافتس در حضور کلرید آلومینیوم و یا HF انجام می‌شود. آلکن‌های خطی از دهیدروژناسیون آلکانها به دست می‌آیند. شکل 2 نشان دهندة سه فرآیند تولید LAB است. همانطور که در شکل می‌بینید دو فرآیند آلکیلاسیون توسط HF انجام شده ولی اکثر آلکیلاسیون‌ها در فرآورده‌های مایع به روش فریدل- کرافتس در حضور ALCL3 انجام می‌شود.

LAB که تولید می‌شود یکسان نخواهد بود بلکه ایزومرهای مختلفی خواهد داشت. اگر از ALCL3 به عنوان کاتالیزور استفاده کنیم مقدار 30- 25 درصد ایزومر 2-فنیل و مقدار 22- 15 درصد ایزومرهای 3، 4،‌ 5، 6- فنیل تولید می‌شود.

جدول 3 آنالیز ایزومرهای مختلفی که از الکیلاسیون بنزن با دو نوع کاتالیزور مختلف به دست آمده را نشان می‌دهد. که تفاوت در ترکیبات آنها تحت تأثیر خواص فرمولاسیون ALS در شوینده های مایع به خصوص حلالیت و وسکیوزیتة آنها است.

فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه شرکت پاکشو.......................................................................................... 3

مو و لزوم استفاده از شامپوها............................................................................. 4

شامپو و انواع آن................................................................................................... 7

دترجنت‌ها (سورفکتانت‌ها) و انواع آن................................................................... 9

تری اتانول آمین لوریل سولفات............................................................................ 17

سولفوساکسیناتها.................................................................................................. 17

فتی اسید آلکانول آمید........................................................................................... 18

ایمیدازولین‌ها......................................................................................................... 19

بتائین‌ها.................................................................................................................. 20

عوامل حالت دهنده مو........................................................................................... 21

محافظت کننده‌ها.................................................................................................... 22

عوامل شفاف کننده................................................................................................ 23

عوامل غلظت دهنده................................................................................................ 24

افزودینهای که به پایداری شامپو کمک می‌کنند..................................................... 25

کف......................................................................................................................... 25

مواد اولیة شامپو و کنترل کیفیت آنها................................................................... 26

آب و کنترل کیفیت آن............................................................................................ 37

فرمولاسیون دو نوع شامپو و مایع دستشویی...................................................... 41

مراحل ساخت شامپو............................................................................................. 43

کنترل کیفیت محصول............................................................................................ 45

روشهای اصلاح محصول...................................................................................... 49

نرم کننده‌های لباس............................................................................................... 50

سفیدکننده‌ها ......................................................................................................... 52

مایع ظرفشویی....................................................................................................... 55

جرم گیر................................................................................................................ 58

شیشه شوی........................................................................................................... 60

نرم کنندة موی سر................................................................................................ 62

میکروبیولوژی....................................................................................................... 63خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 10:01 | چاپ مطلب

پروژه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی

پروژه نمودارهای آماری در مطالعات بهداشتی


قسمتی از متن:

نمودار جعبه‌ای (Box and Whisker Plot):

زمانی‌ که‌ هدف‌ تأکید بر نقاط‌ مشخصی‌ از توزیع‌ می باشد از این‌ نمودار برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می گردد.

روش‌ ترسیم‌ :

1 ـ تعیین‌ میانه‌

2 ـ تعیین‌ کمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر

3 ـ تعیین‌ صدک 25 و 75

4 ـ رسم‌ یک‌ خط‌ عمودی‌

5 ـ نوشتن‌ مقادیر اندازه‌گیری‌ شده‌ در روی‌ خط‌ عمودی‌

6 ـ ترسیم‌ یک‌ جعبه‌ با ضلع‌ فوقانی‌ به‌ محاذات‌ صدک 25 و ضلع‌ تحتانی‌ به‌ محاذات‌ صدک 75

7 ـ ترسیم‌ خط‌ میانه‌ در داخل‌ جعبه‌

8 ـ رسم‌ یک‌ خط‌ عمودی‌ از کمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر به‌ جعبه

‌ انجام‌ مقایسه‌ بین‌ چند مجموعه‌ داده‌ را به‌ آسانی‌ امکان‌ پذیرمی‌سازد.

مثال 8 :

میزان وزن کارکنان یک مرکز بهداشتی درمانی بر حسب جنسیت در جدول زیر آورده شده است.

مرد

زن

80

75

69

70

75

59

78

69

70

78

73

80

85

77

65

81

86

65خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 25 دی 1395 ساعت 08:13 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

ـ پیشگفتار...................................................................................................................1

ـ هدف....................................................................................................................2

- معرفی محل گذراندن پروژه...............................................................................3

- روند خط تولید.......................................................................................................5

.قالب سازی.......................................................................................................5

.ریخته گری و ماهیچه سازی.................................................................................7

.پرداختکاری..........................................................................................................10

.آبکاری................................................................................................................12

.کوتینگ................................................................................................................16

.مونتاژ.................................................................................................................17

-فلوچارت تبدیل مواد به محصول در کارخانه...........................................................18

- ریخته گری مس و برنج.......................................................................................19

.مشخصات عمومی ذوب....................................................................................19

.مواد شارژ و آماده کردن..................................................................................20

.کوره های ذوب.................................................................................................21

.تاثیر ناخالصی ها................................................................................................22

-آلیاژ های مس...................................................................................................23

.آلیاژهای مس-روی(برنج)..............................................................................24

.آلیاژهای ریختگی برنج........................................................................................24

.تهیه و تولید برنج ریختگی...................................................................................25

.قالبها...................................................................................................................27

لیست محصولات تولیدی شرکت............................................................................30

-مبحث اقتصادی....................................................................................................32

-آنالیز نمونه ای از محصولات کارخانه..................................................................33

-مشخصات استاندارد نمونه بررسی شده................................................................38

-اصطلاحات و تعاریف..............................................................................................40

-استانداردهای مربوط به ویژگیهای ساخت.............................................................42

-استانداردهای مربوط به اجزای شیر......................................................................44

-استانداردهای نشانه گذاری...................................................................................46

-اتودها.....................................................................................................................47

-اتود طرح نهایی......................................................................................................83

-نقشه سه نمای بدنه..............................................................................................84

-نقشه سه نمای دسته اهرم...................................................................................85

-نقشه انفجاری.........................................................................................................86

-فلوچارت مونتاژ......................................................................................................87

- جدول زمانبندی....................................................................................................88

- تصویرماکت...........................................................................................................89

پیشگفتار:

با شروع ترم، فعالیت خود را برای پیدا کردن محلی مناسب جهت به انجام رساندن این پروژه آغاز نموده با چندین کارخانه صنعتی مختلف تماس گرفته و در نهایت با مدیر بخش طراحی شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه قرار ملاقات گذاشته و شروع به کارنمودم .

در اینجا ضمن ابراز امیدواری نسبت به پیشرفتهای آتی علیرغم وجود کاستیهای موجود در کارهایم ، ‌از رهنمودها و مساعدتهای استاد محترم جناب آقای مهندس.......... سپاسگذارم.

هدف: طراحی شیر دوش اهرمی

پس از موافقت شرکت ، قرار ملاقاتی با آقای مهندس فضل اللهی( مدیر دفتر طراحی) گذاشته و در مورد اجرای پروژه صحبت کردیم.

نظر ایشان بر این بود که ابتدا با اصول کلی و مکانیزم عملکردی شیرهای اهرمی آشنا شوم. بعد از تحقیق و مطالعهء مطالب ، اطلاعات مربوط به سیستم آب پخش کن(پرلاتور)، کارتریج(تنظیم کننده دبی خروجی آب) و سوپاپ را کسب کرده و سپس به بازدید خط تولید رفته و پس از آن در جلسهء دیگری با ایشان شرکت کردم و به خواست آقای فضل الهی قرار شد که در این مدت به طراحی شیر دوش اهرمی بپردازم.

طی روند در ابتدا کار به کندی پیش می رفت ، طرحهای اولیه با سلیقه و خواسته کارفرما و مدل های قبلی کارخانه مطابقت نداشت. بنابر این به اجرای طرحهای متفاوت و ساخت ماکت و مدل پرداخته و ارائهء کار را به صورت سه بعدی انجام دادم.

اصلاحاتی را روی یکی از طرحهای منتخب اجرا کرده و مورد تائید قرار گرفت.

معرفی شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی شیبه

شرکت تولیدی شیرآلات بهداشتی شیبه با بیش از چهل سال یعنی نزدیک به نیم قرن فعالیت تولیدی و تجربه درخشان بزرگترین تولید کننده شیرآلات بهداشتی در کشور به شمار می آید و جایگاهی بسیار عظیم در بازارهای داخلی و خارجی دارد.شیبه با بهره گیری از دانش فنی روز و کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت تولیدات خود و با استفاده از کارشناسان با تجربه و کارآزموده توانسته استدر بالاترین سطح استانداردهای بین المللی حضوری فعال داشته باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 09:14 | چاپ مطلب

گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شرکت پاکشو در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی تولید فرآورده‌های بهداشتی شرکت پاکشو در 76 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه شرکت پاکشو.......................................................................................... 3

مو و لزوم استفاده از شامپوها............................................................................. 4

شامپو و انواع آن................................................................................................... 7

دترجنت‌ها (سورفکتانت‌ها) و انواع آن................................................................... 9

تری اتانول آمین لوریل سولفات............................................................................ 17

سولفوساکسیناتها.................................................................................................. 17

فتی اسید آلکانول آمید........................................................................................... 18

ایمیدازولین‌ها......................................................................................................... 19

بتائین‌ها.................................................................................................................. 20

عوامل حالت دهنده مو........................................................................................... 21

محافظت کننده‌ها.................................................................................................... 22

عوامل شفاف کننده................................................................................................ 23

عوامل غلظت دهنده................................................................................................ 24

افزودینهای که به پایداری شامپو کمک می‌کنند..................................................... 25

کف......................................................................................................................... 25

مواد اولیة شامپو و کنترل کیفیت آنها................................................................... 26

آب و کنترل کیفیت آن............................................................................................ 37

فرمولاسیون دو نوع شامپو و مایع دستشویی...................................................... 41

مراحل ساخت شامپو............................................................................................. 43

کنترل کیفیت محصول............................................................................................ 45

روشهای اصلاح محصول...................................................................................... 49

نرم کننده‌های لباس............................................................................................... 50

سفیدکننده‌ها ......................................................................................................... 52

مایع ظرفشویی....................................................................................................... 55

جرم گیر................................................................................................................ 58

شیشه شوی........................................................................................................... 60

نرم کنندة موی سر................................................................................................ 62

میکروبیولوژی....................................................................................................... 63

مقالات

ساختار،‌ عملکرد و تأثیرات محیطی الکیل بنزن سولفونات خطی:

مقدمه:

زمانی که دنیا در حال جنگ بود پیشرفت صنعت پتروشیمی بر روی تولید سوخت به خصوص سوخت هوانوردی متمرکز شده بود.

در نتیجه بهبود ساختار پروین به وسیلة تولید تریمر و تترامر آن منجر به تولید اولفین‌ها و پارافین‌ها با شاخه‌های زیاد شد و همچنین ترکیبات اکتان مورد توجه قرار گرفت. از طرفی سولفوناسیون آلکیل‌ها منجر به تولید یک شویندة سنتزی با خواص عالی شد. هر قدر تعداد شاخه‌های بیشتری به آن متصل می‌شد پایداری شیمیایی آن در چرخة تولید بیشتر می‌شد ولی کف آن در پسابها باقی می‌ماند.

آنها به زودی از روی مطالعات اخیر بر روی تجزیه زیستی آن دریافتند که اگر چه این ساختار خواص پاک کنندگی خوبی دارد ولی قادر نیست به سرعت در طبیعت تجزیه شود. پس از آزمایشاتی که محققان انجام دادند، مشخص شد الکیل‌های خطی مانند فتی اسیدها قادرند به راحتی تجزیه شوند. از آن پس LABS را به عنوان یک مادة فعال در سطح وارد عرضه تجاری شد. به طوریکه تولید سالانه آمریکا، ژاپن و اروپای غربی تقریباً 7/1 میلیون تن است و تولیدات چند کشور در سال 1989 در جدول 1 آمده است. مطالعات کسترده‌ای بر رویLAS و رفتار تجزیه پذیری آن انجام شده و مشخص شد با مصرف امروزه در دنیا تأثیرات اکولوژیکی آن قابل کنترل است. تخمین زده می‌شود غلظت آن در فاضلاب کمتر از 35 درصد از مقدار کل استفاده آن می‌باشد. جابجایی LAS در فاضلابها 99- 95 درصد انجام می‌شود و در رسوب فاضلابها تقریباً 30 درصد از LAS تحت شرایط بی‌هوازی تجربه نشده باقی می‌ماند. به هر حال مقداری از LAS که در خاکها رسوب می‌کند با نیم عمری حدود 3 تا 35 روز تجزیه می‌شود. شواهد نشان می‌دهد LAS در شرایط هوازی به طور کامل تجزیه می‌شود.

شیمی LAS و LAB:

تفاوتهای LAB در طول زنجیره کربن در فرآورده‌ نهایی و موقعیت حلقه بنزن نسبت به زنجیره کربن است.

جدول 2 پراکندگی زنجیر کربن در دو نوع ساختار مخلوط LAB را نشان می‌دهد. یکی از آنها دارای زنجیر کوتاه شامل 10- 9 کربن و دیگری دارای زنجیر بلند با 13- 12 کربن است. در حالی که LAS به طور متوسط زنجیر کربن آن 14- 10 کربن دارد.

در شکل 1 پیک اصلی در کروماتوگرام LAB مربوط به ایزومرفنیل است. توجه شود که ایزومر 1-فنیل وجود ندارد کمترین پیک در کروماتورگرام که توسط طیف سنجی GC و MS انجام شده مربوط به شاخة الکیل بنزن است. البته مطالب گفته شده به ریشة اصلی که درتولید استفاده شد. بستگی دارد که قابل جداسازی توسط تقطیر نیست بنابراین در فرآیند تولید LAB باید دقت کافی به عمل آید.
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 19:53 | چاپ مطلب

پایان نامه نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور

پایان نامه نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور


قسمتی از متن:

به منظور پیشگیری از شیوع بیماریها در این قبیل اماکن و مراکز باید ابتدا قبل از استخدام و شروع به کار ، از متصدیان و کارکنان ، معاینات و آزمایشهای پزشکی لازم به عمل آمده و در صورت سلامت برای آنها کارت سامتی تندرستی صادر شود. (اعتبار این کارت فعلا یک سال تعیین گردیده است.) و پیشه‌وران ملزم به حفظ و نگهداری کارت تندرستی در محل کار خود می‌باشند.

متصدیان و کارگران شاغل در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی باید نظافت شخصی را رعایت نموده و به دستورات بهداشتی عمل نمایند . همیشه بعد از توالت و قبل از شروع به کار دستهایشان را با آب خوب شستشو دهند و هر نفر دارای حوله و صابون اختصاصی بوده و از حوله ، صابون و وسایل دیگران به طور مشترک استفاده ننمایند . کوتاه نگه داشتن موها و ناخنها ، استفاده از روپوش و پیش بند تمیز و با رنگ روشن ،پوشاندن موهای سر و پاکیزه نگه داشتن ابزار و وسایل و محیط کار کمک فراوانی به سلامتی و بهدااشت مردم خواهد نمود.

متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی در هنگام بیماری (بیماریهایی چون آنفولانزا ، آنژین و اسهال و بیماریهای بزستی و داشتن دمل و زخم چرکی و دیگر بیماریهای عفونی واگیردار) از کار کردن در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی باید جدا خودداری نمایند.

ب- کنترل وضعیت بهداشتی ساختمانی و تاسیسات محل کار

ابتدا به شناخت مراکز و اماکن فوق‌الذکر می‌پردازیم:

- مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی همانطوری که از نامشان پیدا است به محل‌هایی که در آن نسبت به تهیه یا فقط توزیع و یا فروش مواد غذایی و یا انجام هر سه مورد در یک مکان کسب گفته می‌شود مانند لبنیاتی ، خوار و بار فروشی ، قصابی ، نانوایی و غیره.

- اماکن محلهایی هستند که کارشان تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی نمی‌باشد.

- از اماکن عمومی حمامها ، آرایشگاهها ، مساجد ، تکایا ، باشگاههای ورزشی ، مدارس و غیره را نام برد.

به طور کلی مراکز و اماکن یاد شده با توجه به نوع خدمتی که ارائه می‌نمایند ملزم به رعایت مقررات خاص حرفه خود می‌باشند و این مقررات در فرم‌های تهیه شده طبق ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی برای هر یک از مراکز و اماکن یاد شده گنجانیده شدده که این فرم توسط بازرسین بهداشت محیط و بهورزان بهداشت با حضور در مراکز و اماکن یاد شده تنظیم می‌گردد.

ج- کنترل وضعیت بهداشتی مواد غذایی

کنترل بهداشتی مواد غذایی از نظر آلودگیها (میکروبی و شیمیایی) تقلب و فساد نقش بسزلایی در سلامت جامعه دارد.

مواد غذایی در صورتی که به طریق غیر بهداشتی (بصورت روباز) نگهداری و عرضه شوند می‌توانند توسط ترشحات دهان و بینی و دستهای فروشنده و خریدار ، گرد و غبار ، حشرات (بخصوص مگس) جوندگان ، (بویژه موش) ، گربه و سگ ، به انواع میکروبهای بیماریزا آلوده شوند که در اثر مصرف مواد غذایی آلوده ، انسان مبتلا به انواع بیماریها و مسمومیتها خواهد شد.

توصیه می‌شود که مواد غذایی بخصوص مواد غذایی فسادپذیر باید در شرایط مناسب محفوظ دور از دسترس حشرات، جوندگان، گرد و غبار و در ظروف مجاز و بهداشتی نگهداری گردند. زیرا ظروف نگهداری مواد در آلودگی مواد غذایی و ایجاد مسمومیت‌های شیمیایی نقش مهمی را دارا می‌باشند .

به عنوان مثال نگهداری مواد غذایی ترش که حالت اسیدی دارند (مانند ماست ، رب گوجه فرنگی و غیره) در ظروف مسی سفیدکاری و قلع اندود نشده و به مدت نسبتا طولانی و مصرف نمودن آن ماده غذایی باعث مسمومیتهای مزمن (اثر تدریجی سم بر روی اعضای بدن) و یا مسمومیت‌های شدید خواهد شد که ممکن است است حتی منجر به مرگ هم بشود.

همچنین نگهداری مواد غذایی و بویژه مواد غذایی ترش و یا نگهداری مواد غذایی داغ در ظروف پلاستیکی غیرمجاز که اغلب این ظروف از أسیاب و ذوب پلاستیکهای غیر بهداشتی و بازیابی شده از زباله‌های شهر بطور پنهانی ساخته می‌شوند ، ممکن است باعث ایجاد انواع سرطانها در انسان گردند . و سرطان‌زایی اغلب این مواد پلاستیکی تایید شده است.

بطور کلی نظارت و کنترل و نحوه تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی در مراکز یاد شده باید بطور مرتب و با دقت انجام گردیده و همچنین مسائل بهداشتی اماکن عمومی مانند حمامها ، آرایشگاهها و دیگر اماکن عمومی باید همواره تحت کنترل نظامی باشد.

- ناقل بیماری: موجود جاندار و یا جسم بی‌جانی که عامل بیماری را به موجودات دیگر منتقل می‌کند.

- حامل بیماری: موجودی است که عامل بیماری را در خود نگهداری و در محیط پخش می‌کند ولی علائم بیماری را ندارد.

بررسی فرم دوازده‌‌گانه

فرم شماره 1

پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه

پس از بازدید محل توسط کاردان بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی (شهری یا روستایی) و تنظیم و علامت‌گذاری فرم آیین نامه مقررات بهداشتی در صورت وجود نواقص فرم شماره 1 تکمیل و پس از پاراف کاردان بهداشت محیط با امضای رئیس مرکز بهداشتی درمانی به انضمام چهار برگ فرم آیین نامه مقررات بهداشتی تکمیل شده به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می‌شود.

فرم شماره 2

معرفی متخلف

مرکز بهداشت شهرستان پس از وصول پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه در صورت تایید توسط کارشناس مسئول بهداشت و رئیس مرکز بهداشت (امضای ردیف‌های دوم و سوم فرم آیین نامه مقررات بهداشتی) ، فرم شماره 2 را تکمیل و به انضمام یک برگ فرم آیین نامه مقررات بهداشتی تنظیم شده مربوط به دادگاه پس از پاراف کارشناس مسئول بهداشت شهرستان محیط با امضای رئیس مرکز بهداشت شهرستان متخلف را به دادگاه معرفی و رونوشت نامه مذکور به انضمام یک نسخه فرم آیین نامه مقررات بهداشتی مربوط به صاحب مکان کسب (مدیر ، صاحب پروانه متصدی) با قید مهلت متناسب با حجم و نوع کار و تعداد نواقص (حاقل 15 روز و حداکثر 2 ماه) جهت رفع نواقص به متصدی اخطار می‌گردد . ضمنا نسخه دیگری از رونوشت نامه به انضمام سوابق در پاسخ نامه پیشنهاد معرفی متخلف به دادگاه و پیگیری در موعد مقرر به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه و نسخه یگر به بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارسال خواهد شد.

فرم شماره 3خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 06:55 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

پایان نامه بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی

این یک مطالعة توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی 100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است. شرکت کنندگان ابتدا پاسخ نامه ایی شامل سؤالات دموگرافیک، سال استخدام، شغل، محل کار، سابقة واکسیناسیون BCG ، تماس با بیمار مبتلا به سل فعال ریوی در خارج از بیمارستان، ابتلا قبلی به عفونت سل، ابتلا به ایدز و بیماری های سرکوب کنندة ایمنی و استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتاق بیماران مسلول و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک را کامل کردند و سپس با حذف افرادی که سابقة ابتلا به سل یا تماس یا فرد ملول یا ابتلا به ایدز را داشتند برای سایر شرکت کنندگان با در نظر گرفتن TST پایة همة آن ها که صفر بود یک TST مجدد انجام شد و نتایج ثبت گردید و سپس داده ها با سیستم آماری SPSS و آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تعیین ریسک انتقال، تعداد تخت ها و موارد ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در طی سال 1386 از پرونده ها خارج شد و طبق Guidline CDC عمل گردید.

یافته ها:

100 نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شامل پرستاران و خدمه، کمک پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند که 69% زن و 31% مرد بودند. میانگین سنی آن ها 96/4 31/36 سال (47-23 سال) بود. میانگین مدت زمان استخدام 95/4 9/8 (محدودة 22-1سال) بود و 68% سابقة کاری کمتر از 10 سال و 32% سابقة کاری بیشتر از 10 سال داشتند و 99% شرکت کنندگان سابقة واکسیناسیون BCG را داشتند و 21% از ماسک استفاده نمی کردند. 94% بیمار را ملزم به استفاده از ماسک نمی کردند. و 22% TST بالای mm10 داشتند و بیشترین میزان mm10 < ppd="" در="" بین="" پرسنل="" بخش="" داخلی="" زنان="" با="" شیوع="" 5/45%="" بود.="" در="" این="" مطالعه="" بین="" شیوع="" عفونت="" سل="" با="" سن="" ارتباط="" معنادار="" بود="" (0001/0="">V) و بین مدت زمان، استخدام با شیوع عفونت سل ارتباط معنادار پیدا شد (0001/0= PV) و بین شیوع عفونت سل با استفاده از ماسک توسط پرسنل هم ارتباط معنادار وجود داشت (04/0= P) ولی بین شیوع عفونت سل با نوع شغل مکان کار کردن، سابقة واکسیناسیون BCG و جنسیّت و ملزم کردن بیمار به استفاده از ماسک ارتباط معنادار نبود. و بیمارستان از نظر ارزیابی خطر انتقال سل در گروه Medium قرار گرفت.

نتیجه:

شیوع عفونت سل در بیمارستان بوعلی در بین پرسنل بهداشتی – درمانی آن بالا است و با توجه به قرارگیری بیمارستان از نظر انتقال سل در گروه Medium لازم است بیمارستان اقداماتی در جهت تشخیص سریعتر بیماران، درمان هر چه سریعتر آن ها و ایجاد اتاق های ایزولة استاندارد و فراهم کردن وسایل لازم جهت جلوگیری از انتقال سل به پرسنل و انجام سالیانه TST برای پرسنل برنامه ریزی نماید.

واژگان کلیدی:

شیوع / عفونت سل/ سل/ پرسنل بهداشتی درمانی/ خطر انتقال سل/ TST

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و بررسی متون

فصل دوم روش کار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اهداف

جدول متغیر

شبکه علّیت

Flowchartخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 03:28 | چاپ مطلب

تحقیق در مورد مقررات بهداشتی محیط ساختمانها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد صفحه26   مقررات بهداشتی محیط ساختمانها ▪ مقررات بهداشتی آبدارخانه ها : ـ کارکنان آبدارخانه موظفند کارت بهداشتی معتبر داشته باشند . ـ کارکنان آبدارخانه باید ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردی را کاملا” رعایت نمایند . ـ هر یک از کارکنان آبدارخانه باید حوله و صابون اختصاصی داشته باشند . ـ وجود کمد لباس برای هر یک از کارکنان آبدارخانه الزامی است . ـ استعمال دخانیات در آبدارخانه ممنوع می باشد . ـ وجود جعبه کمکهای اولیه با تمام وسایل و لوازم مروبطه در آبداخانه الزامی می باشد . ـ وجود کپسول اطفا حریق و ارائه آموزش کافی برای پرسنل مربوط جهت     استفاده از آن در آبدارخانه الزامی است . ـ سیستم فاضلاب بایستی بهداشتی باشد . ـ کف آبدارخانه بدون فرو رفتگی و دارای شیب مناسب باشند . ـ در و پنجره ها سالم و مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد . ـ سقفها بدون شکاف و تمیز باشد . ـ شیرهای برداشت آب باید سالم و بدون نقص باشد . ـ سا ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 05:57 | چاپ مطلب

پاورپوینت درباره طراحی و ساخت یک سیستم مراقبت بهداشتی روبوتیک بر اساس اینترنت

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 23 اسلاید           فهرست : •مقدمه •اصول اساسی طراحی سیستم •شمای کلی از نقشه روبوت •نقشه سخت افزاری • نقشه نرم افزاری •نتایج آزمایشات •جمع بندی و نتیجه گیری کلی     امنیت : •یک روبوت مراقبت بهداشتی با یک روبوت متحرک صنعتی متفاوت است و همواره در تماس و رویاروئی با انسان ها می باشد ، ضروری است که روبوت حتی در هنگام شکست عملیاتی نیز خطرناک نباشد. •یک روبوت باید وظایفش را بدون مداخله انسانی انجام دهد . هنگامی وظایف روبوت تنفیذ گردید به طور خودکار باید یک طرح و نقشه واقعی را با در نظر گرفتن خطاها و رفع آنها ، طراحی نماید. ...ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 05:44 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 33 )
   1      2     3     4   >>
صفحات