X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

فهرست مطالب :

فصل اول :

تعریف سازمان ....................... 1

انواع سازمان ....................... 1

ترکیب سازمانی ...................... 2

نظریه های سازمانی .................. 3

نظریه سازمان رسمی .................. 3

ویژگیهای بوروکراسی ................. 4

نوع شناسی اقتدار ................... 5

نظریه تیلور......................... 6

نظریه هانری فایول................... 7

اهداف سازمان ها..................... 8

اهمیت مطالعه سازمان ................ 10

فصل دوم :

ساخت و نظام آموزش و پرورش .......... 11

تالکوت پارسونز...................... 15

عناصر اولیه نظام پارسونزی........... 16

نظام ها و محیط ها .................. 19

چه نوع نظام هایی وجود دارد ......... 26

روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل 31

تکامل اجتماعی ...................... 35

تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع .... 40

نظریه کنش پارسونز................... 41

واحد کنشی .......................... 42

اشکالات نظریه کنش پارسونز ........... 44

کارهای اخید در زمینه نظریه کنش ..... 46

مسائل کارکردی سازمان ها ............ 47

محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز.... 52

کتابنامه............................ 55

بخشهایی از متن:

فصل اول

تعریف سازمان:

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد[1].

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند[2].

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد[3].


1- اقتداری، علی محمّد، سازمان و مدیریت ص 104

2- کاظم، محمد، مدیران فهیم و مفاهیم اساسی ص 258

3- عباس زادگان، سید محمد، مکاتب و مبانی مدیریت ص 149

...

اشکالات نظریة کنش پارسونز[1]

هدف بخشی وسیعی از کارهای پارسونز، تلفیق مفهوم کنش و ساختار بوده است برخی این کار او را ستودند، ولی برخی دیگر، آن را نوعی خلط مبحث و سردرگمی می انگارند. این منتقدان استدلال می کنند که پارسونز کارش را درکتاب ساختار کنش اجتماعی به عنوان یک نظریه پرداز کنش در سطح خود آغاز می کند، اما بیش از آن که این اثر پایان بگیرد، و با گذشت سالیان، بیش از پیش در جهت نظریة ساختاری – کارکردی در سطح کلان می افتد. در نتیجة ناتوانی پارسونز در رها کردن مواضع نظری پیشین خود و یا بر اثر عدم توفیق شایستة آن مواضع با مواضع جدید تر کار او دچار نوعی سردرگمی شده است. در همان پیشگفتار چاپ دوم کتاب ساختار کنش اجتماعی پارسونز می گوید که:

از تحلیل ساختار کنش اجتماعی به معنای مطلق آن، به تحلیل ساختاری – کارکردی نظامهای اجتماعی تغییر موضع داده است البته خود این نظامها در تحلیل نهایی، همان نظام های کنش اجتماعی اند، اما ساختار چنین نظام هایی در صورت جدیدتر آن، مستقیما بر حسب کنش مورد بررسی قرار نمی گیرد، بلکه به عنوان الگوهای نهادمند در نظر گرفته می شوند. (پارسونز، 1949)


[1] - همان جا ، ص 532خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:32 | چاپ مطلب

تحقیق بررسی هنر سفالگری

فهرست مطالب:

فصل1.مقدمه 1

فصل2.چکیده 3

مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور 3

دسته های سفال با نقش کنده 3

نقوش سفال در ادوار اسلامی از مناظر مختلف 4

فصل 3.فن و هنر سفالگری 5

فصل 4.مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور 8

سفال با پوشش گلی 9

سفالینه با نقوش رنگارنگ 9

سفالینه با تزیین زرین فام 9

سفالیه با نقش کنده 9

سفالینه با لعاب یکرنگ 10

فصل 5.کلیاتی درباره سفال اسلامی 10

سفال گبری 12

سفال سلجوقی 12

سفال مینائی ایران 12

سفال دوره عثمانی 13

سفال دوره صفویه ایران 13

فصل 6.هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی 13

بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی 14

بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم 14

بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات 14

بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی 14

فصل 7.جام با گلابه ی سفالگری 18

فصل8..کوزه 20

نتیجه گیری 21

فهرست منابع و مآخذ 22

===============

بخشهایی از متن:

چکیده:

در قرون اولیه اسلام شیوه ی سفالگری کم و بیش همانند دوره ی قبل از اسلام ادامه پیدا کرد بخصوص گروهی از سفالینه های بی لعاب قرون اولیه اسلام شباهتی چشمگیر به ظروف سفالین قبل از اسلام و مخصوصا اواخر دوره ساسانی دارند.

از قرن سوم هجری در هنر سفالگری دگرگونی و تحولی شگرف پدید آمد و هنر سفالگری از نظر لعاب دهی و تزیین نقوش به مرحله بسیار یشرفته ای رسید.موضوع نقوش این ظروف بسیار قابل توجه بوده و این مطلب را روشن می نماید که اگر چه از بعضی جهات کوزه گران نیشابور احتمالا از چینی ها اقتباس کرده اند ولی بطور کلی هنر آنان دنباله رو هنر ساسانی است.

مهمترین تکنیک های تزیین ظروف در نیشابور:

 1. سفال با پوشش گلی
 2. سفالینه با تزیین زرین فام
 3. سفالینه با لعاب پاشیده
 4. سفالینه با نقش کنده
 5. سفالینه با لعاب یکرنگ
 6. سفالینه با نقوش رنگارنگ

...

کوزه :

ایران، قرن دوازدهم /ششم

پس از استفاده آغازین از بدنه های خمیر سنگی (شیشه ای )جهت تقلید از چینی آلات سفید چین سفالگران اسلامی در این روش مرسوم ،رنگ رانیز به تکنیک های خود اضافه کردند.ابتدا ،تنها یک رنگ به لعاب اضافه می شد؛کبالت برای رنگ آبی ،منگنزبرای رنگ ارغوانی ،و یا مانند نمونه ای که در اینجا آورده شده ،مس برای رنگ فیروزه ای مورد استفاده قرار می گرفت .با کاربرد لعابی از جنس سرب ،مس به رنگ سبز تغییر رنگ می دهد .ولی تحت لعاب های قلیایی که بر روی بدنه ی خمیر سنگی به کار بسته می شد ، مس تبدیل به رنگ فیروزه ای می شود ؛واین رنگ مشخصه ی سرامیک ها و گنبدهای کاشد کاری شده ی ایرانی ، از مرحله ی ابداع ، تا قرن های یازدهم /پنجم ودوازدهم /ششم است . طراحی بر روی کوزه به صورت خوشنویسی و با خط کوفی انتزاعی است .خوشنویسی در فرهنگ اسلامی دارای اهمیت بسیار والاتری نسبت به فرهنگ غرب مسیحی بوده است .قرآن کنونی، نسخه ای از قرآن جاودانه ای است که به زبان عربی در بهشت موجود است . به این ترتیب حروف و

کلمات ، خوددارای تقدس بودند. از طرفی، ضدیت و مخالفت با تصاویر و به صورت اکید در زمینه ها و بافت های مذهبی ، تلاش جدی هنرمندان خوشنویس را برای کشف رموز وابداعات تزئینی درون بافت موادی چون سرامیک که اساساً چندان تناسبی با این نقش مایه های خوشنویسی شده ندارد را بیان می دارد .در این نمونه ، کلمات عربی به معنای شکوه ، جلال و خوشبختی قابل تشخیص بوده ولی باقی کلمات ناخوانا هستند و به طور کلی نتیجه گرفته می شود که خطوط توسط هنرمندی بی سواد ، طراحی شده است .(شکل7)خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: تحقیق، بررسی، سفالگری
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:28 | چاپ مطلب

رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد

مقاله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد

مــوضوع

بررسی وتحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه­ جغرافیایی ابهرورد


سپاس و ستایش خداوند بی­همتا را سزاست که هرچه نیک است و خوب است از اوست و برای او لیک از آنجایی­که هر آنکه سپاسگزار آفریدگان نباشد، سپاسگزار آفریدگار نیست. بر خود لازم می­دانم سپاسگزار همه­ی کسانی باشم که در طول زندگی و تحصیل یار و یاور و مشوق من بودند؛ پیش از همه خانواده­ی عزیزم بویژه پدر و مادر فداکار، برادر مهربان و خواهران عزیز و همسر مهربانم و سپس همه­ی معلمان و استادانم از نخستین مراحل تحصیل تاکنون بویژه خانم­ها پرپینچی، روغنی زنجانی و مرادی و آقایان مظفری، زارع و مافی و سایر معلمان و دبیرانم در مراحل ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که امکان ذکر نام تک­تکشان نیست، استادانم در دانشگاه­های تهران و آزاد اسلامی واحد علوم­تحقیقات بویژه مدیون و مرهون الطاف و مراحم استادان راهنما و مشاورم آقایان دکتر محمدرحیم صراف، دکتر میرفتاح و دکتر طاووسی هستم که بزرگوارانه یار و همراه من در این راه بودند؛ از همه­ی این عزیزان سپاسگزارم و در برابر عظمت روحشان سر تعظیم فرو می­آورم.

سپاسگزارم از همکار خوبم آقای ابوالفضل عالی که بزرگوارانه تمامی اطلاعات حاصل از زحماتش را جهت انجام کار پایان­نامه در اختیار من نهاد که بدون همراهی و همدلی ایشان انجام این کار ممکن نمی­بود؛ و همچنین اعضای هیأت بررسی باستان­شناسی ابهر و خرم­دره آقایان قمری، آبیان، قربانی، شورمستی و افشار و بویژه آقای محمد قمری که زحمت زیادی برای ساماندهی و تنظیم اطلاعات این پایان­نامه متحمل شدند.

سپاسگذار دوستان خوبم در شرکت کهن­دیارپژوهان آقایان دکتر نجفی و مهندس رضا آخوندی هستم، بویژه آقا رضای عزیز که گام به گام همراه و همدل من بودند و همچنین آقای مهندس رحمتی مدیر وقت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان، آقایان علی عزیزخانی و رحمت نادری، سرکار خانم مؤمنی و … که من را یاری نمودند و خداوند یار و یاورشان باد.

در پایان جا دارد از دوستان عزیزی یاد کنم که همراهی و همدلی همگیشان از بزرگترین سرمایه­های زندگی من است و در تمام دوران تحصیلات عالی دانشگاهی لطفشان همواره شامل حال من بوده و هست؛ آقای دکتر محمد بهرام­زاده رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، آقای دکتر عباس مترجم مدیر گروه باستان­شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ، آقای دکتر یعقوب محمدی­فر رییس دانشکده هنر دانشگاه بوعلی سینا و آقای دکتر اصغر هُدایی.

چکیده

حوزه­ی جغرافیایی ابهررود در استان زنجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی­اش وضعیتی دارد که شناخت کم و کیف تطورات فرهنگی آن منطقه در دوره­ی اشکانی می­تواند ما را در درک بهتر تحولات فرهنگی شمال­غرب کشور در دوره­ی اشکانی یاری دهد.

این پژوهش در قالب یک بررسی میدانی و به منظور روشن نمودن وضعیت فرهنگی منطقه و تغیررات و تطورات فرهنگی منطقه در دوره­ی اشکانی انجام پذیرفت؛ در این راستا بررسی حوزه­ی جغرافیایی ابهرورد (شامل شهرستان­های ابهر و خرم­دره ) در دو فصل انجام پذیرفت و در نتیجه 257 محوطه باستانی شناسایی گردید که از این بین، 62 محوطه دارای آثار اشکانی بود. مطالعه­ی گونه­ شناسی سفال اشکانی منطقه و نیز درک و دریافت کلی الگوی استقراری منطقه در دوره­ی اشکانی از نتایج مهم این پژوهش است که بر اساس آنها مشخص گردید در دوره­ی اشکانی استقرارها نسبت به دوره­ی قبل ( هخامنشی) از نظر تعداد افزایش چشمگیری داشته و حتی استقرارهای دوره­ی بعد ( ساسانی) به اندازه­ی دوره­ی اشکانی نیست؛ این نشان­گر تغییرات جمعیتی یا تغییر الگوی پراکنش استقرارها نسبت به دوره­ی قبل است، همچنین مشخص گردید که بیشتر استقرارهای منطقه روستاهای کوچکی هستند و شواهدی از مراکز شهری شناسایی نشد؛ همچنین به نظر می­رسد فرهنگ مادس منطقه در دوره­ی اشکانی، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ مناطق پیرامونی( بویژه غرب کشور) دارای برخی ویژگی­های بومی- محلی است که آن را از سایر مناطق غرب و شمال­غرب کشور تا حدی متمایز می­کند.

مقدمه

اوضاع و احوال سرزمین ایران در محدوده زمانی حدود پنج قرنی پس از فروپاشی سلوکیان تا برآمدن ساسانیان آنچانکه باید و شاید دانسته شده است در این دوره طغیان و خیزش ناگهانی قوم ایرانی “پرثوه” بر علیه سلوکیان زمینه ساز پدید آمدن حکومتی شد که به تدریج از یک قدرت محلی به حکومتی جهانی تبدیل شد. حکومتی که در دوران اوج و عظمتش به راستی شایسته لقب «امپراتوری» است. امپراتوری ای که گاه به مصداق خاستگاه قومی­اش “پارتیان” و گاه به مناسبت نام جد بنیان گذارانش “اشکانی” نامیده می‌شود.

تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سرزمین ایران در دوره اشکانی عمداً یا سهواً مورد غفلت واقع شده طوریکه منابع تاریخی ایران اشارات اندکی به این دوره دارند و حتی در شاهنامه فردوسی نیز که به نوعی بیانگر بخش قابل توجهی از تاریخ اساطیری ایران و ایرانیان است تعداد ابیاتی که به تاریخ اشکانی اشاره دارد بسیار ناچیز است و خود حکیم طوس در این خصوص می گوید:

از ایشان به جز نام نشنیده­ام نه در نامه­ی خسروان دیده­ام

بیشترین اطلاعات تاریخی پیرامون اشکانیان برگرفته ازمنابع تاریخی رومیان است که ضمن ثبت و ضبط وقایع و رویدادهای امپراتوری روم آنجاهایی که این رخدادها به نوعی به ایران و ایرانیان مرتبط بوده اشاراتی نیز به تاریخ ایران شده بسیاری از اندیشمندان سکوت منابع ایرانی در خصوص تاریخ اشکانی را ناشی از بی­توجهی عمدی ساسانیان به تاریخ و فرهنگ اشکانی و حتی به رغم برخی تلاش آنها در نابودی آثار اشکانی می­دانند. به این دلیل که گویا ساسانیان اشکانیان را بیگانگانی می­پنداشتند که غاصب حکومت ایران و تاج و تخت شاهنشاهی هخامنشی هستند.

به هر حال صرفنظر از این مباحث که پرداختن به آنها در این مجال نمی­گنجد پژوهشهای باستان­شناسی این امکان را فراهم می­آورد تا فارغ از صحت و سقم مدراک تاریخی با استناد به بقایای ملموس مادی بتوان تصویری واقعی از تحولات و تطورات فرهنگی دوره اشکانی به دست داد.

تا چند دهه پیش کمبود و پراکندگی یافته­های باستان­شناسی دوره اشکانی (به ویژه در سرزمین اصلی ایران) باعث شده بود که اطلاعات باستان­شناختی از فرهنگ اشکانیان بسیار کم و مبهم باشد . خوشبختانه در چند دهه اخیر در نتیجه تلاش باستان­شناسان باعث شده تا تعداد قابل توجهی محوطه­های باستانی مربوط به دوره اشکانیان در یک گستره وسیع جغرافیایی از آن آسیای مرکزی تا سوریه شناسایی و مطالعه شوند و از این رهگذر امکان آن فراهم آید تا با استناد به جدیدترین یافته‌های علمی بتوان تصویری صحیح تر از فرهنگ و تمدن ایران در دوره اشکانی به دست داد. در این بین آنچه بسیار ضروری می نماید داشتن تصویری کلی از پراکندگی سکونتگاهها و الگوهای استقراری دوره اشکانی در گستره فلات ایران است تا از این طریق بتوان ضمن شناخت و درک صحیح­تر وضعیت کلی مناطق و نواحی و مراکز مهم ایران در دوره اشکانی به انتخاب گزینش و معرفی نقاط و اماکنی پرداخت که باستان­شناسان بتوانند با شیوه­های خاص مطالعاتی خویش (گمانه زنی، لایه نگاری ، کاوش) از آن مکان ها اطلاعاتی فراهم آورند که به توسعه و تکمیل دانسته­های ما در مورد اشکانیان بینجامد.

در همین راستا در دهه­های اخیر باستان­شناسان ایرانی و خارجی فعالیت­های قابل توجهی انجام داده‌اند اما در بسیاری از مناطق ایران از جمله منطقه مورد نظر این پژوهش ، مطالعات جدی انجام نگرفته است.

دشت میان کوهی ابهر در استان زنجان به عنوان گذرگاه و معبر طبیعی بین فلات مرکزی و شمال­غرب ایران با ویژگی‌ها و قابلیت­های خاص اقلیمی­اش پتانسیل لازم جهت استقرار جوامع انسانی را دارا می باشد. لیکن به دلیل فقدان یا کمبود مطالعات و پژوهشهای دقیق باستان­شناختی وضعیت کلی این منطقه در دوران تاریخی به ویژه اشکانی چندان روشن نیست این در حالیست که در مناطق مجاور آن (آذربایجان،‌کرمانشاه‌، همدان) آثار فراوانی از دوره اشکانی شناسایی شده و به همین دلیل می­توان گفت منطقه مورد نظر این پژوهش همچون حلقه مفقوده­ای است که مطالعه آن می تواند ما را درک و شناسایی بهتر شمال­غرب ایران و عصر اشکانی و نیز کم و کیف ارتباطات احتمالی این منطقه با سایر مناطق ایران در آن دوره یاری دهد.

سئوالات اصلی این پژوهش عبارتند از :

 • آیا فرهنگ مادی منطقه جغرافیایی ابهررود در دوره اشکانی به ویژه با تأکید بر گونه­شناسی سفال منطقه – ویژگیهای بومی ومحلی دارد یا اینکه، این حوزه جغرافیایی بخشی از گستره فرهنگی مناطق پیرامونی می­باشد؟
 • آیا الگوی استقراری دوره اشکانی حوزه جغرافیایی ابهررود با سایر مناطق استان تفاوت دارد؟
 • آیا در منطقه ابهررود می توان شواهدی از مراکز استقراری مهم دوره اشکانی –شهر، مرکز نظامی و نظایر آن- بدست آورد؟
 • آیا موقعیت جغرافیایی منطقه ابهررود تأثیر عمده‌ای در ماهیت استقرارهای اشکانی داشته است؟


سابقه تحقیق:

این پژوهش در قالب بررسی سیستماتیک میدانی برای نخستین بار پیشنهاد می­گردد و معدود کارهای انجام شده به شرح زیر می­باشد:

 • برخی بررسی­های پراکنده که نتایج آنها منتشر نشده است.
 • اطلاعات خاصی که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور موجود است قابل استناد خواهد بود.
 • برخی مطالعات باستان­شناختی موردی نظیر کاوش و لایه نگاری که در سال های اخیر توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام گرفته است.

هدف تحقیق :

این پژوهش با استناد به داده­های حاصل از یک بررسی سیستماتیک باستان شناختی درجستجوی یافتن پاسخی منطقی و دقیق به سؤالاتی است که درخصوص اوضاع منطقه مورد نظر برای باستان­شناسان مطرح است تا از این راه بتوان به اهدافی چون شناخت دقیق الگوهای استقراری آن دوره شناسایی مراکز عمده استقراری، شناسایی مسیرهای ارتباطی منطقه، شناسایی منابع طبیعی موجود و ارتباط آنها بامحوطه­های باستانی برآورد احتمالی و مطالعه‌ی پراکنش جمعیت منطقه، تعیین نوع و وضعیت استقرارها (کوچرو یا یکجانشین)، تبیین کرونولوژی منطقه در دوران تاریخی (مخصوصاً در دوره پارتی)، تأثیر اقلیم بر فرهنگ و محلی و … دست یافت. بدیهی است پاسخگویی دقیق به سؤالات فوق صرفاً براساس نتایج حاصله از یک بررسی باستان­شناختی میسر نخواهد بود معهذا این پژوهش سعی دارد حتی­المقدور ضمن تلاش برای پاسخگویی به سوالات فوق مشخصاً مکان­ها و محوطه­هایی را معرفی نماید که درصورت مطالعه دقیق آنها از طریق کاوش و لایه­نگاری و گمانه زنی، اطلاعات لازم جهت پاسخگویی به سوالات فوق­الذکر فراهم آید.

قاعدتاً یکی از اهداف اولیه این پژوهش مطالعه‌ی فرهنگ سفالگری دوره اشکانی منطقه می­باشد که ما را در دستیابی به اهداف بیان شده درطرح رهنمون خواهد ساخت.

روش کار و تحقیق :

تا چندی پیش در باستان شناسی بررسی بیشتر به منظور شناسایی و انتخاب محوطه­هایی جهت انجام کاوش به کار می­رفت ولی امروزه به عنوان یک شیوه مستقل مطالعاتی درپژوهشهای باستان­شناسی کاربری فراوان دارد و به این ترتیب بخش عمده­ای از خلاء موجود در پژوهشها و مطالعات باستان­شناسی پر می‌شود.

بررسی باستان شناسی چون معمولاً هزینه کمتری دارد و نیز هیچگونه نقش تخریبی ندارد (برخلاف کاوش) یکی از ساده­ترین و عملی­ترین و درعین حال کارآمدترین شیوه­های کسب اطلاع از تحولات فرهنگی جوامع باستانی و تاریخی است؛ در این شیوه مطالعاتی در کنار شناسایی محوطه­ها می­توان کمابیش به اهدافی چون درک چگونگی توزیع فعالیت­های انسانی، تعیین کم و کیف ارتباط بین انسان و محیط و به تبع آن منابع زیست محیطی و طبیعی و … دست یافت.

بررسی باستان­شناسی را می­توان از نظر محدوده جغرافیایی پژوهش به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول بررسیهای ناحیه­ای و منطقه­ای[1] هستند که درآن یک محدوده جغرافیایی بررسی می­شود و گروه دوم بررسیهای تک مکانی[2] هستند که درآن یک محوطه خاص انتخاب و به طور دقیق و جزیی مورد بررسی قرار می­گیرد. از سوی دیگر در اتخاذ استراتژی پژوهشی، بررسی­های باستان­شناسی ممکن است به صورت ژرفانگر[3] و یا پهنانگر[4] طراحی شدند. علاوه براین اتخاذ شیوه­ای سیستماتیک و یا عمومی از دیگر راههای انجام بررسیهای باستان­شناسی است.

شیوه­ای که در باستان­شناسی ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، دراین روش باستان­شناسی به معرفی مکان­های باستانی و ارائه گاهنگاری پیشنهادی، مشخص کردن کم و کیف آثار و تعیین و ثبت موقعیت آثار برروی نقشه می­پردازد و سپس بر اساس این داده­ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله می­پردازد؛ و از این راه به تلاش برای سازماندهی اطلاعات و تعیین خط مشی پژوهش درمراحل آینده بپردازد.

این پژوهش نیز یک بررسی منطقه­ای پهنانگر است که با اتخاذ شیوه عمومی انجام می­پذیرد. این تحقیق در چهار مرحله انجام خواهد شد 1. مطالعات کتابخانه­ای و شناسایی جامع منابع و مستندات و نیز استفاده از نتایج بررسی­ها و کاوش­های باستان شناسی و مطالعات پیشین 2. مطالعات میدانی شامل بررسی باستان­شناسی در منطقه مورد نظر خواهد بود 3. طبقه­بندی اطلاعات حاصله و تجزیه و تحلیل آن­ها با استفاده از روش­های علمی رایج در پژوهش­های باستان شناختی 4. جمع­بندی، نتیجه­گیری و تدوین و تألیف پایان­نامه.

ب- روش گرد­آوری اطلاعات : (میدانی – کتابخانه ای و غیره)

اطلاعات موردنیاز از طریق فیش برداری از اسناد و متون علمی و استنادات مورخین یونانی و رومی و اسلامی، بررسی­های باستان شناسی و نمونه­گیری از مواد فرهنگی بدست آمده درجریانات مطالعات میدانی، دراین تحقیق برای سامان دهی داده­ها و مواد گردآوری شده و سهولت ارجاع آن­ها، بااستفاده از GPS محوطه­های مطالعه شده شماره­گذاری و به دقت برروی نقشه پیاده خواهند شد.

ابزار گردآوری اطلاعات :

ابزار گردآوری اطلاعات درمطالعات کتابخانه­ای شامل فیش­بردای و عکس­برداری و تهیه نسخه طرح­ها و تصاویر موجود در منابع تاریخی و گزارش­ها و مقالات علمی مربوط به موضوع می­باشد و درمطالعه میدانی مشخصات مواد فرهنگی گردآوری شده به ویژه نمونه سفال­ها درکارت­های مخصوص ثبت و ضبط شده و نهایتاً اطلاعات کلی نمونه­های جمع آوری شده درجداول و نمودارها ترسیم ثبت خواهند شد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

از آنجائیکه هدف اصلی تحقیق، تببین وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه در دوره اشکانی با شناسایی محوطه­های باستانی آن دوره است و مهمترین دستاوردی مادی بررسی باستان شناختی «سفال» است؛ برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری «تحلیل رود واحد تحلیل «خوشه» است، یعنی به جای تکه­های سفال، گروهی از آن­ها که به گونه­ای با یکدیگر نسبت دارند، مورد بررسی قرار می­گیرد. این روش در جمع­بندی­های زیستگاهی و تعیین مرزهای فرهنگی بین منطقه­ای و همخوانی گاهنگاری مکان­های باستانی با یکدیگر از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. دراین تجزیه و تحلیل داده­های سفالی بدست آمده از محوطه­های باستانی که پیشتر مطالعه و شناسایی شده­اند به عنوان شاخص انتخاب و داده­های بدست آمده از محوطه­های حوزه جغرافیایی ابهررود با آنها سنجیده خواهد شد.

[1] . Regional survey

[2] . site survey

[3] . Intensive

[4] .خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:09 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه

ترجمه مقاله بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه

( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )

Sustainable Technologies (WCST), 2013 World Congress on

The research of reactive power control strategy for grid-connected photovoltaic plants

Grid-connected photovoltaic (PV) plants should have independent control of reactive power to provide reactive power support to the grid. The study analyzes the impact the varying output of the active and reactive power of photovoltaic plants have on network voltage, and derives the relationship between active and reactive power change and voltage change amount. A reactive power control strategy of for grid-connected PV plants is proposed. It shows that voltage fluctuation at point of common coupling (PCC) caused by PV plants will be suppressed. The overall control strategy scheme diagram of active power and reactive power of PV plants is structured in stationary frame, avoiding the complex aspects of the phase-locked loop (PLL) and decoupling. The control method is analyzed under the adverse grid conditions, the adverse impact on the grid current caused by the outlets voltage distortion and imbalance is suppressed. The constraint condition of the reactive power of the inverter is analyzed and deduced. Simulation results prove the validity of the theoretical analysis, demonstrating its excellent performance.

Key words:

 • distortion
 • phase locked loops
 • photovoltaic power systems
 • power generation control
 • power grids
 • reactive power control

بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه­های فتوولتائیک متصل به شبکه

چکیده

نیروگاه­های فوتوولتائیک (PV) متصل به شبکه بایستی کنترل مستقل توان راکتیو به منظور تامین توان راکتیو به شبکه داشته باشند. این تحقیق به تحلیل اثر تغییر توان اکتیو و راکتیو خروجی نیروگاه­های فتوولتائیک بر ولتاژ شبکه می­پردازد و روابط بین تغییرات توان اکتیو و راکتیو و مقدار تغییر ولتاژ را استخراج می­کند. راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه­های PV متصل به شبکه ارائه شده است. نشان داده می­شود که نوسان ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) حاصل از نیروگاه­های PVکاهش داده می­شود. دیاگرام طرح کلی راهبرد کنترل در قاب ساکن ایجاد می­شود که باعث می­شود از جنبه­های پیچیده حلقه فاز بسته (PLL) و تجزیه اجتناب شود. روش کنترلی تحت شرایط نامناسب شبکه آنالیز می­شود و اثر منفی بر روی جریان شبکه ناشی از خروجی­های اعوجاج و نامتعادلی ولتاژ کاهش داده می­شود. شرایط قید توان راکتیو اینورتر آنالیز شده و استنباط می­شود. نتایج شبیه­سازی کارایی آنالیز تئوری را اثبات می­کند و عملکرد فوق­العاده آن را نشان می­دهد.

کلمات کلیدی

نیروگاه PV متصل به شبکه؛ کنترل مستقل توان راکتیو؛ قاب مرجع ساکن؛ نوسان ولتاژ؛ قید توان راکتیو.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه کنندگان

بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه کنندگان

بخشهایی از متن:

مقدمه

کتابخانه، نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازماندهی و نگهداری دانش مدون بشر، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن اخلاق انسان پویا و جستجوگر را فراهم می سازد. کتابخانه ها به لحاظ کمی و کیفی چشم اندازی از اوضاع اجتماعی جوامع کشورهای مختلف در هر یک از دوره های تاریخی هستند.

در روزگار کنونی، قشرهای مختلف مردم باتوانایی ها، سلیقه ها و عقیده های گوناگون می توانند برای مطالعه کتاب و سایر نشریات به یکی از کتابخانه های در دسترس خود مراجعه نموده و از نکات آن بهره مند شوند.

کتابخانه ها انواع مختلفی دارند و هر کدام با هدف معینی به وجود آمده اند که یکی از آنها، کتابخانه های عمومی می باشند. اینگونه کتابخانه ها برای عموم افراد جامعه به وجود آمده است و وظیفه دارد که در تمام رشته های مختلف علوم، فنون، فرهنگ ، هنر و … ، انواع کتابها ، مجلات و نشریات سودمند و جدید راجمع آوری کرده و در اختیار مردم بگذارد. چون همه کس استفاده از کتابخانه عمومی را دارد به همین جهت این نوع کتابخانه ها باید موادی در خور استفاده همگان تدارک ببینند (خدمات عمومی کتابخانه و روشهای آن، نسرین دخت عماد خراسانی، ص 9). ...

...

نتایج تحلیلی نظرسنجی انجام شده از مراجعین مرد:

1- مراجعین مرد عامل کارایی را مهمترین عامل در مبلمان کتابخانه می‌دانند. عامل استحکام از نظر آنها مهم نبوده است.

2- عامل چوب بهترین نوع مصالح برای ساخت مبلمان کتابخانه است. البته تعداد بسیار کمی هم پلاستیک را مناسب می‌دانند.

3- مناسبترین مصالح برای استفاده در میز، صندلی، برگه‌دان، قفصه کتاب، چوب تشخیص داده شده است.

4- اکثریت میزهای تک نفره را ترجیح می‌دهند. میزهای شش نفره اصلاً انتخاب نشده‌اند.

5- نور زرد برای مطالعه بیشترن انتخاب را داشته است. بعد از آن با تعداد کمی رای نور طبیعی در اولویت دوم است. نور آبی مناسب تشخیص داده نشده است.

6- هنگام مطالعه رنگ آبی بیشترین آرامش را در آقایان ایجاد می‌کند. رنگ‌های سفید و سبز با تعداد انتخاب برابر در اولویت دوم قرار دارند.

7- اکثریت قریب به اتفاق مراجعین مرد استفاده از رایانه را برای جستجوی منابع مطالعه در کتابخانه مناسب می‌دانند.

8- بهترین مکان برای قراردادن برگه‌دان یا رایانه جهت جستجوی کتاب نزدیک به سالن مطالعه عنوان شده است.

9- مراجعین مرد بیشتریت وقت خود را در سالن مطالعه اصلی کتابخانه صرف می‌کنند.

10- تعداد بیشتر مصاحبه شوندگان حداثل فضای لازم را برای هر فرد در کتابخانه 5/1متر مربع ارزیابی کرده‌اند. تعدادی نزدیک به این مقدار نیز 5/2 متر مربع را عنوان کرده‌اند.

11- فضای بسته با چشم‌انداز مناسب به بیرون مورد علاقه و ترجیح بیشتر مراجعین مرد می‌باشد. فضاهای بسته و نیمه باز نسبت به فضای باز خواهان بیشتری دارند. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:12 | چاپ مطلب

مقاله بررسی شاهنامه فردوسی و اشعار در خصوص انوشیروان

مطالب:

بر تخت نشستن انوشیروان و اندرز او به ایرانیان:
رسیدن منذر نزد انوشیروان و دادخواهی او از بیداد قیصر روم:
انوشزاد و شورش او
خواب دیدن انوشیروان وتعبیر آن بوسیله بزرگمهر
سگالش کردن خاقان چین
فرستادن شطرنج به ایران :
لشکر کشیدن کسری به روم و سرگذشت کفشگر با انوشیروان:
پند نامة انوشیروان به هرمزد پسر خویش :
پادشاهی خسرو انوشیروان به روایت مورخان اسلامی
1- دینوری
2- حمزه اصفهانی
3- گردیزی:
4- کامل ابن اثیر
5- ابن خلدون
6- مسعودی
کتابنامه :
منابع لاتین:

==========

شاهنامه فردوسی که در حدود پنجاه هزار بیت دارد، شامل قسمتهای اساطیری و داستانهای تاریخی و ملی است. این اثر جاویدان بر اثر نفوذ شدیدی که میان طبقات مختلف ایرانیان یافت در همه ادوار تاریخی مورد توجه بود، چنانکه همه شاعران حماسه سرای ایرانی تا عهد اخیر تحت تاثیر آن بوده اند، بدین ترتیب فردوسی را زنده کننده مجدد و بزرگی دیرین ملت ایران و نگاهدارنده زبان، فرهنگ و ادبیات و هنر ایرانی و برگزیدة جاویدان اتحاد ملی ایران باید دانست.[1]

فردوسی حدود چهار هزار بیت درباره پادشاهی انوشیروان سروده است که در این‌جا به بررسی اشعار وی پرداخته می‌شود:

بر تخت نشستن انوشیروان و اندرز او به ایرانیان:

پادشاهی انوشیروان چهل و هشت سال بود. انوشیروان پسر قباد چون به تخت نشست اندرزهایی به ایرانیان داد وگفت : جملة‌ هستی به فرمان خداست و … [2] کسری مردم را به دادگری خود نوید داد و کشور را به چهار بخش تقسیم کرد و باژ را تقلیل داد و آن را در سه قسط وصول کرد.[3]

شاهان،‌ به ویژه شاه چین و هند که آوازة‌ او را شنیدند باژ را پذیرفتند و فرستادگانی به درگاهش گسیل داشتند. انوشیروان آنگاه به اطراف و اکناف کشور خود سفر کرد و به گرگان و خراسان و آمل رفت و به کوهی رسید که جای فریدون بود، و در آنجا بود که آگاه شد ترکان چه ستمهایی به مردم روا می دارند سپس فرمان داد تا دیواری عظیم بنا کردند و راه ترکان را بستند. آنگاه به هندوستان رفت و مورد استقبال گرم قرار گرفت و از آنجا به سرکوبی بلوچان و گیلانیان- پرداخت و از آنجا به پایتخت خویش (‌مداین ) مراجعت کرد.[4]

چو کسری نشست از بر تخت عاج

به سر بر نهاد آن دل افروز تاج

بزرگان گیتی شدند انجمن

چو بنشست سالار با رایزن

سر نامداران زبان برگشاد

ز دادار نیکی دهش کرد یاد

...


[1] حقیقت ، عبدالرفیع، فرهنگ شاعران زبان پارسی، 1368 ، ص 431.

[2] دبیر سیاقی ، سید محمد ، نامورنامه باستان، 1379 ، ص 17.

[3] همو ،‌ همان، همانجا ؛ ثعالبی مرغنی، حسین بن محمد، شاهنامه کهن، ترجمه سید محمد روحانی، 1372، ص 348.

[4] رستگار فسایی، منصور ، فرهنگ نامهای شاهنامه ، جلد دوم، 1379،‌ ص 786-785.

...

گویند انوشیروان روزی در تیسفون بود و فرستادگان ممالک دیگر با هدایا به دربار وی می‌آمدند، از جمله فرستاده قیصر پادشاه روم بود که هدیه‌ها و تحفه‌ها همراه داشت و این فرستاده ایوان مداین را بدید که ساختمانی نیکو داشت اما در صحن آن کجی‌ای نمایان بود. گفت : “این صحن باید چهارگوش می‌بود”. بدو گفتند“در محل کجی پیرزنی خانه داشت شاه خواست خانه او را بخرد اما او نخواست بفروشد و شاه وی را به فروش مجبور نکرد و کجی چنانکه می‌بینی به جا مانده است.” رومی گفت “این کجی نیک تر از راستی است.”[1]

بزرگمهر گوید که من دو خصلت متضاد در انوشیروان دیدم که مانند آن در دیگران ندیده بودم. روزی انوشیروان بار عام داشت، مردی از خاصان او درآمد و زیرش و را دور کرد، انوشیروان به وزیر گفت که برخیزد و یکسال از وی دور باشد.بار دیگر او را در مجلس خصوصی دیدم که در آن مجلس در امور مملکت تدبیر می کردیم. خدمت گزاران در پشت تخت او با یکدیگر گفتگو می کردند، چنان صدایشان بلند شده بود که ما را از کار باز می داشت شاه را آگاه کردند وی گفت ما پادشاه بر رعیت خود هستیم و نوکران وخدمتگذاران ما پادشان بر ارواح ما هستند و ما را از تحمل ایشان چاره نیست.[2]

انوشیروان همواره می گفت: پادشاهی به سپاه و سپاه به مال و خراج و خراج به آبادانی و‌ آبادانی به دادگری و دادگری به اصلاح کارداران و به استواری وزیران قرار گیرد.[3]

...


[1] همو، همان ، ص 259.

[2] مسعودی، ابوالحسن علی ابن الحسین ، مروج …، جلد اول ،‌ص 264.

[3] همو، همان، ص 265.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:11 | چاپ مطلب

مقاله بررسی انقلاب اسلامی

مطالب:

مقدمه :

معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن :

معنای اسلام -آیات 19 و 125 سوره مبارکه انعام

طلوع اسلام و پایان نابسامانیها

ایجاد انقلاب روحی بوسیله پیامبر

پی ریزی نظام اسلامی بر محور امامت و ولایت

ریشه های انقلاب اسلامی

همه جانبه بودن انقلاب اسلامی

ریشه دینی

اهمیت انگیزه دینی در برپائی انقلاب اسلامی

انگیزه دینی موتور پر قدرت محرکه انقلاب اسلامی

عامل نیرومند انقلاب مشروطیت

بحث پیرامون ریشه های سیاسی انقلاب اسلامی

پیرامون ریشه اقتصادی انقلاب اسلامی

ماهیت انقلاب

بیان اهمیت انقلاب اسلامی

گفتار شهید مطهری درباره انقلاب اسلامی

توصیه امام

توصیه به ملت ایران در پاسداری از جمهوری اسلامی

عوامل گشترس و صدور انقلاب

حفظ اهداف و آرمانهای انقلاب

انقلاب و انقلاب اسلامی

اسلام و انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و سازمان دهی اجتماعی آن

ممانعت از پرتو افشانی و گسترش انقلاب اسلامی

خلا سیاسی و وظیفه متفکران انقلابی و مربیان متعهد

جهان اسلامی ؛ سیاست امریکا علیه آن ؛ و انقلاب جهانی سوم

خطوط سیاست آمریکا بدین قرار است :

انقلاب جهانی اسلام و سیاست ما

تحول ارزش ها ، زمینه رخداد انقلاب

تحول ارزش ها ، مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی

منابع

====================

بخشهایی از متن:

مقدمه :

انقلاب اسلامی که در هزار و چهارصد و بیست و سه سال پیش به دست توانای پیامبر اسلام محمد بن عبدالله ( ص) صورت گرفت به حق می توان ادعا کرد که نفخ صوری بود در کالبد مردگان و محرومان تاریخ ، حیات و زندگی نوینی بود در تاریخ بشریت ، با کمال قدرت و بالندگی در کمتر از نیم قرن جهان آنروز یعنی آسیا ، آفریقا اروپا را روشن و از خواب جهالت و گمراهی بیدار نمود .

انقلاب اسلامی و تمدن ایجاد شده بوسیله آن گر چه در عهد مامون عباسی یعنی آغاز قرن سوم در اوج شکوفائی بود لکن اگر رهبری این انقلاب و تمدن بزرگ از مسیر خودش منحرف نشده بود در مدت دویست و پنجاه سال یعنی هنگام وفات حضرت امام حسن عسکری (ع) امام یازدهم می توانست دنیای اسلام را یکپارچه و متحد به سوی کمال ترقی و تعالی سوق داده و امروز گرفتار مذاهب متعدد و متفرق اسلامی نبودیم گرفتار مسئله و هابیت منحرف و مخرب نبودیم ، استکبار جهانی نمی توانست از مسئله شیعه و سنی سؤ استفاده نماید ، جهان اسلام با بیش از یک میلیارد مسلمان از ناحیه رهبران ناصالح و وابسته به شرق یا غرب ضربه های مهلک و جبران ناپذیر نمی خورد و اسرائیل غاصب تثبیت نمی شد معذالک در راستای 14 قرن گذشته مکتب مقدس اسلام به خاطر حقانیت و همراه بودن او با فطرت انسانی سر پا مانده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره آوازه اسلام در جهان طنین انداز شده است . ...

...

ممانعت از پرتو افشانی و گسترش انقلاب اسلامی

هدف استکبار جهانی و امپراتوری آمریکا از تحمیل جنگ بر ایران اسلامی منحصر به جلوگیری از تجدید بنای سیاسی ایران بر اساس اصول و آرمانها و طرح اسلامی نیست این یکی از مقاصدش و البته مهمترین آن است نظریه ای که استراتژیهای امریکایی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایرانم در موارد مشابه راهنمای سیاستشان قرار می دهند نظریه دومینو است به موجب آن هر گاه کشوری دستخوش تحول انقلابی گشته راهی غیر از راه سرمایه داری پیش گیرد بالضروره در کشورهای همسایه اش تاثیر سریع و قطعی نهاده آنها را نیز انقلابی و متحول می سازد همان گونه که مکعبهای چوبینی که یکایک روی هم پیچیده شده باشند با در رفتن یکی بقیه فرو می ریزند سقوط یک رژیم وابسته به غرب هم موجب سقوط رژیمهای همسایه اش خواهد شد .

این نظریه در دولت آیزنهاور با وزارت خارجه حان فاستردالس برای اتخاذ استراتژی در برابر هر دولت دست نشانده ساقط شده مورد بعیت قرار می گیرد و در 1954 هنگام او جگیری جنبش آزادیبخش ملی در هند و چین به عمل در می آید با تشکیل دولت ویتنام شمالی بیم آن می رود که سراسر هند و چین از سلطه استعمارگران غربی در آید . جنگ خونین و طولانی ویتنام که در آن امپراتوری آمریکا قوا وارد آن می شود بدین سان بر پا می گردد تا دولت انقلابی ویتنام شمالی ریشه کن شود . ....

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، بررسی، انقلاب، اسلامی
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی مدرسه

پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی مدرسه

این پاورپوینت در 75 اسلاید به همراه تصاویر مختلف می باشد.

گزیده ای از اسلاید ها :

کاربریهای سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی

کاربریهای یک فضای آموزشی باید موارد زیر را دارا باشد: فضای سبز, آتش نشانی, مراکز پلیس, مراکز فرهنگی, سینما و تئاتر.

کاربریهای یک فضای آموزشی نباید موارد زیر را دارا باشد: شبکه ارتباطی حمل و نقل گسترده و تاسیسات شهری.

مطلوبیت فضای آموزشی در گرو موارد زیر است (شناخت نوع فعالیت عملکرد نیازمندیها) مکان مدرسه باید در زمین بدون شیب باشد و نسبت به ساختمانهای همجوار طوری باشد که امکان حرکت و جابجایی و نتیجتا تهویه هوای مناسب فضاها وجود داشته باشد.

در طراحی کالبدی یک شهر انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار هریک از فعالیتهای شهری باید به سه مسئله مهم توجه شود:

1) سازگاری نوع فعالیت مورد نظر با فعالیتهای همجوار.

2) مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت مورد نظر.

3) مناسب بودن مکان و فعالیتهای مورد نظر با نیاز منطقه (ظرفیت).

تغییرات مهم و قابل توجهی که امروزه در سیاستها و برنامه ریزیهای مدرسه ای صورت گرفته است به شرح زیرند:

_قبلا....... آموزش بر پایه کتابها و کلاسهای استاندار شده ای بود.

امروزه......روشهای آموزش, طراحی مدرسه ها را تغییر داده است. استفاده مفید از تکنولوژی های جدید آموزشی در مدرسه ها(بخصوص بخش کامپیوتر برای درسهای عملی و آزمایشگاهی) انعطاف پذیری زیادی را در ایجاد فضاها بوجود آورده است. مثلا فضاهای اختصاصی زیادی که موضوعات مختلفی را اعم از هنری, علمی و فرهنگی را در بر می گیرد.

_قبلا....... طرح ساختمانها به صورت پلانهای بلوک بندی شده مستطیل شکلی بود.

امروزه.....تنوع زیادی در ساختمانهای مدارس بوجود آمده است که شامل انواع تخصصها مثل
هنرستانها, مدارس موسیقی و ... را می شود.

_قبلا....... سایز کلاسها بزرگ و با ظرفیت حدود سی دانش آموزان یا بیشتر بود.

امروزه..... معلمان و خانواده ها خواستار کاهش اندازه کلاسها و ظرفیت آنها برای آموزش هر چه بهتر دانش آموزان را می شوند.

تاریخ مدرسه سازی در ایران

ویژگی های فضای معماری مدارس

مراحل تکوین مدارس از دیدگاه معماری

فضاهای مدارس قدیم

چند نمونه از مدارس ایران

برسی چند نمونه فضاهای آموزشی(داخلی):

نمونه های داخلی:

مدرسه هنرهای تجسمی کرج

دبیرستان نمونه دولتی فاتحخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:57 | چاپ مطلب

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

بخشهایی از متن:

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد. ...

...

آنچه که ناخرسندى دولت هاى در حال توسعه را فراهم کرده، نحوه برخورد سازمان هاى بین المللى در قبال نقض حقوق بشر مى باشد. در این امر جاى تردید وجود ندارد که بررسى هاى کمیسیون حقوق بشر، تحت الشعاع ملاحظات سیاسى است; چرا که نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هایى که با دول غربى روابط نزدیک دارند، نادیده انگاشته مى شود. بنابراین، مشکل اصلى، اجراى صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.»([115]) مسأله این نیست که برخى دولت ها، گزینشى عمل مى کنند یا سوء استفاده مى کنند، بلکه مقررات حقوق بین الملل، در تنظیم قواعد حقوقى، مکانیسم اجرایى مناسبى را براى حمایت از حقوق بشر ارائه نکرده، و حتى احیاناً خود آن مقررات نیز زمینه ساز چنین سوء استفاده هایى است. «در عمل، براى حمایت از حقوق بشر و تضمین مقررات آن دو راه وجود دارد: یکى استفاده از آیین هاى غیرحقوقى و دیگرى توسل به آیین هاى حقوقى. آیین هاى غیرحقوقى اساساً بر دو نوع هستند: آیین هاى سیاسى، که فقط مورد استفاده ارکانى قرار مى گیرند که بیان کننده اراده دولت ها هستند و برخى دیگر آیین هاى شبه سیاسى... آیین هاى مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر صرفاً سیاسى است. اعضاى این کمیسیون (43 عضو) که همگى منتخب شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل هستند و مدت مأموریت آن ها نیز سه سال است، استقلال نظر ندارند و هر یک از آن ها در این کمیسیون نماینده دولت متبوع خویش است. از این رو، کمیسیون حقوق بشر در قلمرو مسائل حقوق بشر و در سطحى نازل تر از مسائل دیگر، آیینه تمام نماى اختلافات سیاسى و اقتصادى کشورها هست.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:53 | چاپ مطلب

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

قسمتهایی از متن:

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . ...

...

نظری فقهای امامیه
1 _ مجقق در شرایع می گوید : ( و تجب الکفاره هنامع مباشره الجنایه).
2 _ در کتاب جواهر الکلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشکال لتحقیق موجبها) یعنی در حکم مذکور خلاف و اشکالی وجود ندارد زیرا موجب کفاره که قتل است در اینجا صدق می کند.
3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و کذا تجب بقتل الجنین ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالک).
4 _ شهید در لمعه می گوید : (و تجب الکفاره مع المباشره) از عبارت شهید اطلاق استفاده می شود خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن.
5 _ شهید در روضه در شرح عبارت فوق می نویسد : ( و تجب الکفاره بقتل الجنین حیث تلجه الروح و قیل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبیب کغیره) وعبارت شهید را مقید می کند و می گوید قتل جنین بعد از پیدایش روح موجب کفاره است و گفته شده است که در اسقاط جنین مطلقا خواه قبل از پیدایش روح باشد خواه بعد از آن کفاره بر جانی واجب می شود.
بنظر می رسد که کفاره در اسقاط جنین واجب نیست خواه قبل از پیدایش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله ای که کفاره قبل را برقاتل واجب می کند عنوان مومن یا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراین اگر چه بر سقط جنین بعد از پیدایش روح قتل می کند لکن عنوان مومن یا رجل بر آن صادق نیست بلکه کفاره واجب نمی شود.
نظریه مخالفین
1 _ در سرائر آمده است (ولا کفاره علی قاتل الجنین بحال) بر قاتل جنین در هیچ حالی کفاره واجب نمی شود از اطلاق این عبارت استفاده می شود که بن ادریس فرقی بین قبل از پیدایش روح و بعد از آن نمی گذارد. ...

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: بررسی، احکام، جنین، حمل
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:51 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 5386 )
   1      2     3     4     5      ...      539   >>
صفحات