X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقاله در مورد آفات مرکبات ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 31 صفحه آماده شده است

مقاله در مورد آفات مرکبات ؛ یک مقاله خوب برای رشته زراعت و مهندسی کشاورزی مناسب برای دانلود می باشد که در 31 صفحه آماده شده است .


سرفصلهای مطالب :

شپشک آرد آلود جنوب

سپر دار زرد شرقی مر کبات

سپر دار قهوه ای مرکبات

سپر دار قرمز مرکبات

سپر دار واوی مرکبات

شپشک نرم تن قهوه ای

سپر دار زرد مرکبات

شپشک مومی

کنه زرد شرقی مرکبات

پروانه برگخوار مرکبات

پروانه مینوز مرکبات

عسلک مرکبات

شته سبز مرکبات

شته سیاه مرکبات

شته سبز هلو

شته جالیز

شته سیاه یونجه

سپردار بنفش زیتونخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:15 | چاپ مطلب

مقاله مدل energy efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم

مقاله مدل energy- efficient مبنی بر تراکم داده‌ها برای شبکه های سنسور بی سیم

چکیده:

تراکم داده ها در شبکه های سنسور بی سیم افزونگی را حذف می کند تا مصرف پهنای باند و بازده انرژی گوه ها را توسعه دهد. این مقاله یک پروتکل تراکم داده های energy- efficient امن را که (Energy- Efficient Secure Pattern based Data Aggregation) ESPDA الگوی امن energy- efficient بر پایة تراکم داده ها) نامیده می شود ارائه می کند. برخلاف تکنیکهای تراکم داده های قراردادی، ESPDA از انتقال داده های اضافی از گره های سنسور به cluster- headها جلوگیری می کند. اگر گره های سنسور همان داده ها را تشخیص داده و دریافت کنند، ESPDA ابتدا تقریباً یکی از آنها را در وضعیت خواب (sleep mode) قرار می دهد و کدهای نمونه را برای نمایش مشخصات داده های دریافت و حس شده توسط گره های سنسور تولید می کند. Cluster- head ها تراکم داده ها را مبنی بر کدهای نمونه اجرا می کند و فقط داده های متمایز که به شکل متن رمز شده هستند از گره های سنسور به ایستگاه و مکان اصلی از طریق Cluster- headها انتقال یافته است. بعلت استفاده از کدهای نمونه، Cluster- headها نیازی به شناختن داده های سنسور برای اجرای تراکم داده‌ها ندارند. زیرا به گره های سنسور اجازه می دهد تا لینک های ارتباطی سرهم پیوسته (end-to-end) امن را برقرار کنند. بنابراین، نیازی برای مخفی سازی/ آشکار سازی توزیع کلید مابین Cluster- head ها و گره های سنسور نیست. بعلاوه، بکار بردن تکنیک NOVSF block- Hopping، امنیت را بصورت تصادفی با عوض کردن با نگاشت بلوک های داده ها به time slotهای NOVSF اصلاح کرده و آن را بهبود می بخشد. ارزیابی کارایی نشان می دهد که ESPDA روش های تراکم داده های قراردادی را به بیش از 50% در راندمان پهنای باند outperform می کند.

عناوین :

چکیده
1- مقدمه
2- تراکم داده ها در ESPDA (Data Aggregation in ESPDA)
1-2- هماهنگی وضعیت بیداری- خواب (Sleep- Active mode coordination)
2-2- بکاربردن کدهای نمونة تراکم داده‌ها: (Data aggregation using pattern codes)
1-2-2- مثالی برای Pattern generation
3-2- مقایسة نمونه با (pattern comparison by cluster-head)
3- پروتکل امنیتی در (Security protocol in ESPDA) ESPDA
1-3- الگوریتم های امنیتی (Security algorithms)
2-3- تکنیک NOVSF Block hopping
4- ارزیابی کارایی (Performance Evaluation)
1-4- پروتکل وضعیت خواب فعال (sleep- active mode protocol)
2-4- بازده انرژی نمونه مبنی بر تراکم داده ها
3-4- ارزیابی کارایی پروتکل امنیتی (Performance evaluation of ESPDA Security Protocol)
5- نتیجه‌گیریخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:08 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه

ترجمه مقاله بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه

( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )

Sustainable Technologies (WCST), 2013 World Congress on

The research of reactive power control strategy for grid-connected photovoltaic plants

Grid-connected photovoltaic (PV) plants should have independent control of reactive power to provide reactive power support to the grid. The study analyzes the impact the varying output of the active and reactive power of photovoltaic plants have on network voltage, and derives the relationship between active and reactive power change and voltage change amount. A reactive power control strategy of for grid-connected PV plants is proposed. It shows that voltage fluctuation at point of common coupling (PCC) caused by PV plants will be suppressed. The overall control strategy scheme diagram of active power and reactive power of PV plants is structured in stationary frame, avoiding the complex aspects of the phase-locked loop (PLL) and decoupling. The control method is analyzed under the adverse grid conditions, the adverse impact on the grid current caused by the outlets voltage distortion and imbalance is suppressed. The constraint condition of the reactive power of the inverter is analyzed and deduced. Simulation results prove the validity of the theoretical analysis, demonstrating its excellent performance.

Key words:

  • distortion
  • phase locked loops
  • photovoltaic power systems
  • power generation control
  • power grids
  • reactive power control

بررسی راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه­های فتوولتائیک متصل به شبکه

چکیده

نیروگاه­های فوتوولتائیک (PV) متصل به شبکه بایستی کنترل مستقل توان راکتیو به منظور تامین توان راکتیو به شبکه داشته باشند. این تحقیق به تحلیل اثر تغییر توان اکتیو و راکتیو خروجی نیروگاه­های فتوولتائیک بر ولتاژ شبکه می­پردازد و روابط بین تغییرات توان اکتیو و راکتیو و مقدار تغییر ولتاژ را استخراج می­کند. راهبرد کنترل توان راکتیو برای نیروگاه­های PV متصل به شبکه ارائه شده است. نشان داده می­شود که نوسان ولتاژ در نقطه اتصال مشترک (PCC) حاصل از نیروگاه­های PVکاهش داده می­شود. دیاگرام طرح کلی راهبرد کنترل در قاب ساکن ایجاد می­شود که باعث می­شود از جنبه­های پیچیده حلقه فاز بسته (PLL) و تجزیه اجتناب شود. روش کنترلی تحت شرایط نامناسب شبکه آنالیز می­شود و اثر منفی بر روی جریان شبکه ناشی از خروجی­های اعوجاج و نامتعادلی ولتاژ کاهش داده می­شود. شرایط قید توان راکتیو اینورتر آنالیز شده و استنباط می­شود. نتایج شبیه­سازی کارایی آنالیز تئوری را اثبات می­کند و عملکرد فوق­العاده آن را نشان می­دهد.

کلمات کلیدی

نیروگاه PV متصل به شبکه؛ کنترل مستقل توان راکتیو؛ قاب مرجع ساکن؛ نوسان ولتاژ؛ قید توان راکتیو.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله یک منبع کمکی برای کاهش اعوجاج هارمونیکی در طرح یکسوساز های 12 فازی

ترجمه مقاله یک منبع کمکی برای کاهش اعوجاج هارمونیکی در طرح یکسوساز های 12 فازی

( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )

IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, VOL. 23, NO. 3, MAY 2008

An Auxiliary-Supply-Assisted Harmonic Reduction Scheme for 12-Pulse Diode Rectifiers

Abstract—Diode rectifiers have been widely used for an ac-to-dc converter. A big problem is that they include large harmonic components in the input currents. A 12-pulse configuration is useful for reducing them, but it still includes the (12 m 1)th ( : integer) harmonics in the input currents. In order to further reduce the input current harmonics a single-phase square wave auxiliary voltage supply is inserted in the middle dc bus. It reduces harmonics especially the 11th and 13th and the harmonic characteristic becomes almost equivalent to a 24-pulse rectifier. Theoretical analysis of the combined 12-pulse diode rectifier with the auxiliary supply is presented, and a control method of the auxiliary supply is proposed. The reduction in the input current harmonics is verified by simulation and experimental results. The auxiliary supply

is also applied to a 12-pulse thyristor rectifier.

Index Terms—Auxiliary voltage supply (AVS), diode rectifier, harmonic reduction, thyristor rectifier, twelve-pulse converter

یک منبع کمکی برای کاهش اعوجاج هارمونیکی در طرح یکسوساز های 12 فازی

چکیده

یکسوسازهای دیودی بطور وسیعی در مبدلهای Ac به Dc مورد استفاده قرار می گیرند. مشکل عمده آنها وجود مولفه های بزرگ هارمونیکی در جریان های ورودی می باشد.

یک ساختار دوازده فازی برای کاستن آنها مفید واقع می گردد اما با این حال هنوز شامل هارمونیکهای (12m±1) ام که (m یک عدد صحیح می باشد) در جریان های ورودی می باشد. برای کاهش بیشتر هارمونیکهای جریان ورودی یک منبع ولتاژبا شکل موج مربعی تک فاز کمکی در باس dc میانی وارد می گردد. این مبع باعث حذف هارمونیک هابخصوص هارمونیک های 11ام و 13 ام می گردد و ویژگی هارمونیکی مانند یک یکسوساز 24 فازی می گردد. تحلیل های نظری بر روی ترکیب یکسو ساز دیودی دوازده فازی با منبع ولتاژ کمکی ارائه می گردد، و روش کنترلی منبع ولتاژ کمکی پیشنهاد می شود. کاهش هارمونیک های جریان ورودی توسط شبیه سازی و نتایج آزمایشاتی اثبات می گردد.منبع ولتاژ همچنین برای یک یکسوساز تریستوری دوازده فازی نیز بکار بسته می شود.

کلمات کلیدی: منبع ولتاژ کمکی (AVS) ،یکسو ساز دیودی ،کاهش هارمونیکی، یکسوساز تریستوری ،مبدل دوازده فازی.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:19 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله جستجو با PCAهدایت شده برای Kmeans

ترجمه مقاله جستجو با PCA-هدایت شده برای K-means

( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )

Journal of Strategic Information Systems 23 (2014) 270–283

How information-sharing values influence the use of information systems: An investigation in the business intelligence systems context

a b s t r a c t

Although the constituents of information systems (IS) success and their relationships have been well documented in the business value of information technology (IT) and strategic IS literature, our understanding of how information-sharing values affect the relationships among IS success dimensions is limited. In response, we conduct a quantitative study of 146 medium and large firms that have implemented a business intelligence system in their operations. Our results highlight that in the business intelligence systems context information- sharing values are not directly linked to IT-enabled information use, yet they act as significant moderators of information systems success dimensions relationships.

Keywords:

Business value of IT

Strategic IS management

Business intelligence systems

Information utilization

Information-sharing values

Structural equation modeling

نحوه­ ی تاثیرگذاری اشتراک­ گذاری ارزش­ها بر سیستم­های اطلاعاتی: بررسی در زمینه­ی سیستم­های هوش کسب و کار

چکیده

اگرچه موفقیت اجزای سیستم­های اطلاعاتی (IS) و روابط آن­ها در منابع ارزش کسب و کار فن­آوری اطلاعات (IT) و IS راهبردی بخوبی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، درک ما از چگونگی تاثیر گذاری ارزش­های اشتراک­گذاری اطلاعات بر روابط میان ابعاد موفقیت IS محدود است. در پاسخ، تحقیق کمیتی از 146 شرکت متوسط و بزرگ انجام می­دهیم که یک سیستم هوش کسب و کار را در عملیات­شان پیاده­سازی می­کنند. نتایج ما بیان می­کند که در زمینه­ی سیستم­های هوش کسب و کار، ارزش­های اشتراک­گذاری اطلاعات بصورت مستقیم به استفاده­ی اطلاعات فعال شده با IT مرتبط نشده­اند و همچنین به عنوان واسط­های بسیار مهم موفقیت سیستم­های اطلاعاتی عمل می­کنند.

کلمات کلیدی

ارزش کسب و کار IT، مدیریت IS راهبردی، سیستم­های هوش کسب و کار، مصرف اطلاعات، مقادیر اشتراک­گذاری اطلاعات، مدل­سازی معادله­ی ساختاری.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:18 | چاپ مطلب

ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید

ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید

( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله )

IET Gener. Transm. Distrib., 2012, Vol. 6, Iss. 7, pp. 646–656

Strategic capacitor placement in distribution systems by minimisation of harmonics amplification because of resonance

Abstract: The capacitor placement problem (CPP) has been widely studied throughout the years. However, traditional methodologies either do not consider non-linear loads in the formulations or are highly dependent on the spectrum of the harmonic currents. Therefore the traditional methodologies have become unsuitable for distribution system planning studies. The proposed approach formulates the CPP as a multi-objective optimisation model while including economic and technical aspects in the minimisation process. An additional objective function introduces a quadratic minimisation of the voltage harmonic distortions produced by the harmonic currents drawn by non-linear loads according to the IEEE Std. 519–1992 limits. A new constraint based on a resonance index (RI) is also introduced as a form to extend the capacitors’ lifetime. Furthermore, an aging model of capacitor dielectric insulation under a non-sinusoidal waveform scenario is used to estimate the expected real lifetime of capacitors. The proposed methodology was exhaustively tested on a 69-bus system and the results show that the methodology is adequate for planning capacitors and eliminates the need to focus in great detail on harmonic system data.

مکان­یابی استراتژیک خازن در سیستم­های توزیع برای مینیمم­سازی افزایش هارمونیک­های ناشی از تشدید

چکیده

مساله مکان­یابی خازن (CPP) بطور گسترده­ای در طول سال­ها مطالعه شده است. با این حال، روش­های قدیمی یا بارهای غیرخطی را در فرمول­بندی­ها در نظر نمی­گیرند و یا بطور گسترده­ای به طیف جریان­های هارمونیکی وابسته هستند. بنابراین، روش­های قدیمی برای مطالعات برنامه­ریزی سیستم­های توزیع نامناسب هستند. روش پیشنهادی، CPP را به صورت مدل بهینه­سازی چندهدفه فرمول­بندی می­کند و جنبه­های اقتصادی و فنی را در فرآیند مینیمم­سازی مد نظر قرار می­دهد. یک تابع هدف دیگر،مینیمم­سازی درجه دوم اعوجاج هارمونیکی ولتاژرا که توسطجریان­های هارمونیکی کشیده شدهاز طریقبارهایغیرخطیتولید می­شود مطابق بر محدودیت­های IEEE Std. 519–1992معرفی می­کند.محدودیت جدیدیبراساسشاخصرزونانس (RI) نیز به عنوان شکلی برای افزایشطول عمرخازنمعرفی می­شود. علاوه بر این،مدل فرسودگی (پیری)عایقدی­الکتریکخازن تحتیک سناریویشکل­موجغیرسینوسیبه منظور برآوردطول عمرواقعیمورد انتظار خازن­ها استفاده می­شود. روشپیشنهادیبصورت جامعبر روی یک سیستم 69 باسهمورد آزمایش قرار گرفتونتایج نشان دادکه این روشبرایبرنامه­ریزی خازن­هامناسباستو نیازبه تمرکزبر روی جزئیات بزرگدرداده­های سیستمهارمونیک را رفع می­کند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:16 | چاپ مطلب

مقاله سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات

مقاله سازمانی مجازی؛ الگویی سازمانی برای عصر اطلاعات

بخشهایی از متن:

چکیده

سازمانهای مجازی مصداق عینی پیشرفت در فناوری اطلاعات آند و بدین وسیله از آنها پشتیبانی می‌کنند. این سازمانها یا واگذاری فعالیتها به سازمانهای مستقل دیگر و تأمین خدمات و کالاها با همکاری واحدهای خارجی از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده‌اند. در این قرن پیشرفتهای فناوری اطلاعات و حرکت به سوی مجازی سازی سازمانها آن چنان جدی است که لحظه‌ای غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری را به جامعه سازمانی وارد خواهد کرد.

مقاله حاضر با هدف شناخت و بررسی سازمانهای مجازی نوشته شده است. همچنین به ارائه مبانی و مفاهیم مرتبط با این سازمانها همچون روند مجازی سازی در سازمانها، به تعاریف و ویژگیهای برجستة سازمانهای مجازی پرداخته شده است. مقایسه این سازمانها با سازمانهای سنتی در ادامه بررسی می‌شود. سپس انواع سازمانهای مجازی، طیف اداره مجازی و مهمترین مدلهای ساختاری این سازمانها تشریح می‌گردد. عمده‌ترین محاسن و معایب سازمانهای مجازی از دیگر مباحت مطرح شده در این مقاله است.

...

افزایش سرویس دهی به مشتریان: به طور نمونه، شرکت مشاوره‌ای اندرسون[1] با تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که مشاورانش از زمانی که دفاتر کاری خود را رها کرده و به طور مجازی مشغول به کار شده‌اند، با مشتریان خود 25% مذاکره رو در روی بیشتری داشته‌اند.

افزایش سوددهی: برای مثال، شرکت هیولت و پاکارد[2] با تغییر محیط کاری به سمت سازمان مجازی، درآمد خود را به ازای هر فروشنده تا دو برابر افزایش داده است.

افزایش کارایی: برای نمونه، مطالعات در شرکت آی. بی. ام نشان می‌دهد که این شرکت بین 15 تا 40% افزایش تولید داشته است. همچنین شرکت یو. اس.وست[3] گزارش می‌دهد که میزان تولید این شرکت بیش از 40% دچار افزایش شده است. (اصیلی ، 1380: 48).


[1] Anderson

[2] Hewlet- Packard

[3] U.S.Westخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:04 | چاپ مطلب

مقاله راهکارهایی برای همکاری هوشمندان

مقاله راهکارهایی برای همکاری هوشمندان

بخشی از متن:

بسیاری از شرکت‌های کوچک به ضرورت و اهمیت استخدام کارمند در نقاط دور دست پی برده‌اند و می‌دانند که حتی کار کردن با مشتریان و شرکای تجاری راه دور، از اهمیت شایانی برخوردار است. شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از امکاناتی که اینترنت برای متصل کردن گروه‌های کاری در اختیار آنها قرار داده است. افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهبود بخشیدن به ارتباط را امکان پذیر کنند. در زیر به شش ابزار مهم برای ارتقای بهره‌روی کار از راه دور (Remote Work) اشاره می‌شود:

1) سیستم‌های تقویم اشتراکی

بعضی از گروه‌هایی‌که روش کار از راه دور را برگزیده‌اند، به اهمیت سیستم تقویم اشتراکی واقف نیستند. کارمندان می‌توانند با اعلام برنامه‌های کاری خود در شبکه و مراعه به دفاتر کاری خود و مطالعه برنامه کاری سایر کارمندان، قرار ملاقات‌های ضروری را بدون این برنامه، آنها ناگزیر خواهند بود به طور مستقیم با تمام اعضای شرکت کننده، تماس حاصل کرده و تا رسیدن به یک تاریخ مناسب جهت برگزاری جلسه، به این تماس‌ها ادامه دهند. این کار نه تنها ساعات با ارزش کاری را به هدر می‌دهد، بلکه باعث افزایش هزینه تلفن شرکت‌ها نیز می‌شود.

2) پایگاه‌های داده اشتراکی برای تماس‌ها

پایگاه داده اطلاعات تماس، به اندازه منابع اشتراکی ارزش دارند. شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد یک یک لیست مشترک از آدرس‌ها، شماره تلفن‌ها و سایر اطلاعات مربوط به تماس در شبکه، دسترسی کارمندان خود را به آخرین اطلاعات تماس، تضمین کنند. بدین ترتیب دیگر نیازی به جست و جو در میان انبوه یادداشت‌ها یا استفاده از خدمات راه دور مخابرات، برای دسترسی به اطلاعات تماس سایر اعضای گروه نیست. همچنین وجود یک پایگاه داده اشتراکی تضمین می‌کند که یک شرکت پس از استعفا یا بازنشستگی کارمندان، به شماره تلفن‌های مهم دسترسی دارد. بدون این برنامه‌، پس از استعفای یک کارمند، فهرست اسامی تماس‌های او نیز از شرکت خارج می‌شود.

3) ذخیره سازی اسناد به صورت تمرکز یافته

ویرایش و انتقال اسناد به صورت مستقیم از طریق یک دفتر کار online در مقایسه با دسترسی از راه دور یا شبکه‌های پست الکترونیک کار‌آمدتر است، زیرا کارمندان می‌توانند بدون تماس با یک سرور یا دریافت نامه‌های الکترونیکی از شبکه، اسناد را مشاهده و یا بازیابی کنند. استفاده از ابزازهای ایجاد شبکه‌ای اینترانت (intranet) یا اکسترانت (Extranet) مانند برنامه ShardPoint Team Services محصول شرکت bCentral به اعضای یک گروه اجازه می‌دهد تا با چند کلیک ماوس، این دفاتر مجازی را بر پا کنند.

استفاده همزمان از Office XP مایکروسافت و برنامه SharePoint، جریان مبادله اسناد را هموارتر می‌کند، زیرا کارمندانی که از برنامه‌های کاربردی مشترکی چون Word و Excel استفاده می‌کنند، می‌توانند اسناد را با استفاده از ویژگی‌ “Save As” نرم افزار خود، مستقیماً در دفاتر مجازی Share Point ذخیره کنند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 13:02 | چاپ مطلب

ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک

ترجمه طلایی استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک

استفاده از تکنیک های داده کاوی برای تجزیه و تحلیل حوادث ترافیک

حوادث در مناطق شهری بر روی 50 تا 60٪ از کل تاخیر تراکم (FHWA، 2000) تاثیر دارد با اینکه مدیریت یک حادثه به طور موثر یکی از چالش های اصلی است که مقامات مدیریت بر ترافیک به صورت روزانه با آن روبرو هستند، استفاده موثر از پیشرفت در فن آوری ارتباطات و محاسبات بطور موفقیت آمیزی منجر به مدیریت حوادث با اثرات کمتر می شود


چکیده- ابزار شبیه سازی و تجسم مبتنی بر کامپیوتر در ارزیابی الگوریتم های جدید برای تشخیص حادثه و استراتژی مدیریت حادثه کمک کرده اند. کاربردهای چنین ابزارهایی کاربران را قادر به ارزیابی راه حل هایی سریع تر از زمان واقعی می کنند. با این حال، به نظر می رسد که هنوز هم حوزه ای برای بررسی بهتر شرایطی همانند حوادث ترافیکی و مطالعه اثرات آن ها، به طور کامل با استفاده از روش های مانند داده کاوی وجود دارد. داشتن درک درستی از تاثیرات یک حادثه کمک می کند تا تحلیلگران استراتژی های مدیریت حادثه مناسب تری را طراحی کنند. اگرچه از داده کاوی به میزان چشمگیری در زمینه هایی مثل تجارت و علوم فضایی استفاده شده است کارهای کمی با استفاده از داده کاوی در ترافیک و تحقیقات مربوط به حمل و نقل انجام شده است. در این مقاله، چگونگی بررسی یک حادثه با استفاده از داده کاوی انجام شده و شرح داده می شود، و در نتیجه فرصت هایی که داده کاوی می تواند برای درک بهتر این وضعیت ارائه دهد نشان داده می شود. داده های مورد استفاده برای تحقیقات با استفاده از شبیه سازی در PARAMICS به دست آمده و ابزار به کار گرفته شده برای داده کاوی DataScope می باشد.

APPLYING DATA MINING TECHNIQUES FOR TRAFFIC INCIDENT ANALYSIS
Der-Horng Lee1, Shin-Ting Jeng1 and P. Chandrasekar1
ABSTRACT
Computer-based simulation and visualization tools had helped to evaluate new algorithms for incident detection and strategies for incident management. Applications of such tools enable users to evaluate solutions faster than real-time. However, it seems that there is still scope to better investigate situations like traffic incidents and study their impacts, more thoroughly by employing techniques such as data mining. A better understanding of the impacts of an incident helps analysts to design more appropriate incident management strategies. Very little is known to date about the usefulness of applying data mining in traffic and transport related research, although data mining has contributed its usefulness significantly in fields like business and space science. In this paper, how an incident situation can be investigated using data mining is explored and described, thereby demonstrating the opportunities that data mining could offer in better understanding the situation. Data used for investigation is obtained from simulation using PARAMICS and the tool employed for data mining is DataScope.
INTRODUCTION

مقدمه

فرصت هایی که در حال حاضر بر اساس نرم افزار شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل شرایط حادثه ارائه می شود هرگز بهتر از قبل نبوده اند. بسیاری از محققان برای ارزیابی الگوریتم های تشخیص حادثه و استراتژی های مدیریت حادثه از شبیه سازی استفاده کرده اند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 12:56 | چاپ مطلب

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

بخشهایی از متن:

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................

چکیده...........................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1-تعریف خوردگی ...........................................................................................

2-1-محیط های خورنده..........................................................................................

3-1- فولادهای کم آلیاژ...........................................................................................

1-3-1-اثرات افزودنی های میکروآلیاژ کننده ............................................................

2-3-1-انواع گوناگون فولادهای فریت - پرلیت میکروآلیاژ شده ...............................

1-2-3-1-فولادهای میکرو آلیاژ شده وانادییم ..........................................................

2-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم..............................................................

3-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده وانادییم_نیوبیوم.................................................

4-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن _نیوبیوم................................................

5-2-3-1-فولادهای میکروآلیاژشده وانادییم_نیتروژن................................................

6-2-3-1-فولادهای میکروالیاژشده تیتانیوم..............................................................

7-2-3-1-فولادهای میکروآلیژ شده نیوبیوم_تیتانیوم...................................................

8-2-3-1-فولادهای میکرو آلیاژ شده تیتانیوم_وانادییم ..............................................

فصل دوم : مروری بر منابع

1-2- خوردگی فولاد در بتن...................................................................................

2-2- روش های نمایش ‌خوردگی............................................................................

1-2-2- پتانسیل خوردگی ........................................................................................

2-2-2- سرعت خوردگی ماکروسل.........................................................................

3-2-2- مقاومت پلاریزاسیون .................................................................................

3-2- آزمایش های خوردگی....................................................................................

1-3-2- آزمایش های ارزیابی سریع ........................................................................

2-3-2- آزمایش Bench – Scale........................................................................

4-2- روش کار......................................................................................................

5-2- فولاد تقویت شده .........................................................................................

6-2- آزمایش ارزیابی سریع ...................................................................................

1-6-2- ‌شرح آزمایش ...........................................................................................

1-1-6-2- آزمایش پتانسیل خوردگی .....................................................................

2-6-2- خاصیت نمونه های آزمایش .......................................................................

3-6-2- برنامه آزمایش ..........................................................................................

7-2- آزمایشات Bench – Scale........................................................................

1-7-2- روش آزمایشات .......................................................................................

1-1-7-2- Southern Exposure.....................................................................

2-1-7-2- نمونه Cracked beam.......................................................................

3-1-7-2- نمونه ASTM G109.........................................................................

4-1-7-2- روش کار آزمایش های Southern Exposure و Cracked Beam

5-1-7-2- روش آزمایش ASTM G109............................................................

2-7-2- آماده سازی نمونه های آزمایش ..................................................................

3-7-2- موادهای مورد نیاز .....................................................................................

8-2- آزمایش مکانیکی ..........................................................................................

9-2 - آزمایشات ارزیابی سرعت..............................................................................

1-9-2- آزمایش پتانسیل خوردگی ..........................................................................

2-9-2- آزمایش خوردگی ماکروسل........................................................................

10-2- آزمایشات Bench- Scale.........................................................................

1-10-2- آزمایش Southern Exposure...........................................................

2-10-2- آزمایش های Cracked beam ............................................................

3-10-2- آزمایش های ASTM G109 ...............................................................

4-10-2- مشاهده و نمایش نمونه ها .......................................................................

11-2- آزمایش های مکانیکی.................................................................................

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1- نتایج..................................................................................................................

2- پیشنهاد..............................................................................................................

3- خلاصه .............................................................................................................

منابع و مآخذ............................................................................................................

فهرست اشکال

عنوان ......................................................................................................

1-2- آزمایش یک` پتانسیل خوردگی بر روی نمونه ی بتنی........................................

2-2- آزمایش ماکروسل بر روی میله های ساده.........................................................

3-2- آزمایش ماکروسل بر روی نمونه ی بتنی...........................................................

4-2- ‍آزمایش ماکروسل برای خواندن پتانسیل خوردگی............................................

5-2- نمونه ملاتی..................................................................................................

6-2- نمونه southern Exposure.....................................................................

7-2- a – نمونه cracked Beam........................................................................

7-2-b – نمونه G109........................................................................................

8-2- مقدار پتانسیل متوسط الکترود اشباع کلومل برای میله های ساده در یون NaCl 1. 6 مولار

9-2-جعبه ترمیتال برای آزمون Bench-Scale.........................................................

10-2- مقدار پتانسیل متوسط خوردگی الکترود اشباع شده کلومل برای میله هایی که در بتن فرو رفته (دریون NaCl 0.4 مولار)......................................................................................................................

11-2- مقدار پتانسیل متوسط خوردگی الکترود اشباع شده کلومل برای نمونه های ملاتی در بتن فروشده ( در یون NaCl 1.6مولار)...............................................................................................................

12-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماکروسل برای میله های ساده در یون NaCl 1.6 مولار.

13-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماکروسل برای نمونه های در ملات فرو برده شده با سر پوش پلیمری در انتهای میله ها در یون NaCl 0.4 مولار......................................................................................

14-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماکروسل برای میله های در بتن فرو برده شده با سرپوش پلیمری در یون1.6 NaCl مولار.......................................................................................................................

15-2- سرعت متوسط خوردگی آزمایش ماکروسل برای نمونه های درملات فروبرده شده بدون سرپوش در یون NaCl 0.4 مولار.......................................................................................................................

16-2- سرعت متوسط خوردگی آزمایش ماکروسل برای میله های فرو برده شده دربتن سرپوش دریون NaCl 1.6 مولار

17-2- آزمایش _Southern Exposure سرعت متوسط خوردگی..................

18-2- آزمایش Southern Exposure_ سرعت متوسط خوردگی برای فولادهای شده.

19-2- آزمایش Southern Exposure_ مجموع خسارت خوردگی......................

20-2- آزمایش Southern Exposure_ مجموع خسارات خوردگی برای فولادهای ترکیب شده.

21-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه های فولادی

22-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای فولادهای ترکیب شده.

23-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین نمونه ها با حضور الکترود مس _مس......................................................................................................................

24-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین (نمونه های ترکیب شده) با حضور الکترود مس _مس...................................................................................................

25-2- آزمایش Southern Exposure - مقاومت متوسط ماده به ماده..................

26-2- آزمایش Southern Exposure - مقاومت متوسط ماده به ماده برای نمونه های شده.

27-2- آزمایش Cracked beam - سرعت متوسط خوردگی.................................

28-2- آزمایش Cracked beam - مجموع خسارت متوسط خوردگی..................

29-2- آزمایش Cracked beam - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه ها با حضور الکترود مس – مس

30-2- آزمایش Cracked beam - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین نمونه ها با حضور الکترود مس – مس

31-2- آزمایش Cracked beam - مقاومت متوسط ماده به ماده...........................

32-2- آزمایش G109 – سرعت متوسط خوردگی..................................................

33-2- آزمایش G109- مجموع متوسط خسارت خوردگی.......................................

34-2- آزمایش G109- پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه ها با حضور الکترود مس- مس

35-2-آزمایش G109- پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایینی با حضور الکترود مس – مس

36-2- آزمایش G109- مقاومت متوسط ماده به ماده..............................................

37-2-سطح نمونه SE-CRPT2-1........................................................................

38-2- ضخامت ترک بر روی نمونه SE – CRPT1 / N-3...................................

39-2- تولید خوردگی بر روی قسمت بالایی نمونه SE-N-3...................................

40-2- تولید خوردگی بر روی بالای میله ی نمونه SE-CRPT2-1..........................

41-2- تولید خوردگی بر روی بالای میله ی نمونهSE-CRT-1 (نمای جانبی)..........

42-2- تولید خوردگی بر روی پایین میله ها برای نمونه SE-CRPT2-1..................

فهرست جداول

عنوان .............................................................................................

1-2- الکترودهای استاندارد مرجع..........................................................................

2-2-توضیح نیم سلول ( ASTM C876 ).............................................................

3-2- حالت های شیمیایی فولادهای تقویت شده (%).................................................

4-2- حالت های مکانیکی فولادهای تقویت شده.......................................................

5-2- مقادیر گوناگون پتانسیل خوردگی در روز 40 م................................................

6-2- سرعت خوردگی آزمایش ماکروسل در مدت 100 روز()........................

7-2- سرعت خوردگی آزمایش Bench – Scale در 70هفته( )....................

8-2- خسارت خوردگی آزمایش Bench – Scale در 70 هفته...............................

9-2- مقاومت ماده به ماده ی اندازه گیری شده در آزمایش Bench – Scale ..........

10-2- مقاومت ماده به ماده آزمایش Bench – Scale در مدت 70 هفته.................

11-2- مقدار ولتاژ پتانسیل خوردگی ماده ی بالایی با حضور الکترود اشباع شده مس- مس در آزمایش Bench – Scale به مدت 70 هفته..........................................................................................................

12-2- پتانسیل خوردگی اندازه گیری شده درآزمایش Bench–Scale به مدت
70 هفته.................................................................................................................

13-2- آزمایش های مکانیکی .....................چکیده :

در این پروژه مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میکروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده ارزیابی می شود . فولاد میکروآلیاژ محتوی غلظتی از کرم و مس و فسفر به مقدار کم می باشد . که گران و مهم تر از کاربرد فولاد معمول تقویت شده می باشد. مقدار فسفر فولاد میکروآلیاژ از مقداری که استاندارد ASTM‌ اجازه می دهد تجاوز می کند و دیگر فولاد میکروآلیاژی ما محدودة نرمالی از فسفر را دارا می باشد. این 3 نوع فولاد میکروآلیاژی ، یکی از فولادهای معمولی عملیات حرارتی پذیرند که توسط پروسه های دمایی به شکل کوئینچ کردن و تمپر کردن برروی فولاد که مستقیماً پس از نورد می‌باشدو برروی دیگر فولاد معمولی نورد گرم انجام شده است .در مطالعه این پروژه متوجه می شویم که خورده شدن فولاد میکروآلیاژی فقط نصف سرعت خوردگی فولاد تقویت شده معمولی می باشد. اگر فولادها پوشش های epoxy داشته باشند کاهش نرخ نسبی خوردگی تا یک دهم می باشد .

در این پروژه آزمایش های سریع‌ای بر روی فولادها انجام می شود ، پتانسیل خوردگی،ماکروسل خوردگی و 3 آزمایشBench scale :

Southern Exposure وCracked Beam و G109. برای ارزیابی فولاد از پتانسیل خوردگی و سرعت خوردگی استفاده می‌‌کنیم. برای خاصیت مکانیکی فولاد از آزمایش های خمشی و کشش استفاده می کنیم . نتایج نشان می دهد که پتانسیل خوردگی این 5 فولاد تقریباً تمایل یکسانی به خورده شدن دارند . در آزمایش Bench – Scale فولاد میکروآلیاژ با محتوی فسفری منظم (CRT ) پایین‌ترین خسارت خوردگی را از خود نسبت به فولاد معمولی نشان می دهد .

اگرچه در آزمایش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگی بیشتری از خود نسبت به فولاد ساده نشان میدهد . در آزمایش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگی در فولاد معمولی داریم . در آزمایش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولی از یک دوره مناسب11% خسارت خوردگی داریم .

خاصیت مکانیکی فولاد میکروآلیاژی مشابه دیگر فولادهای ساده می باشد و فسفر زیاد تأثیری روی خاصیت مکانیکی ندارد.

...

فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم :

فولادهای میکروآلیاژ دارای نیوبیوم و وانادیوم استحکام تسلیم بالاتری در شرایط نورد گرم بطور قراردادی نسبت به فولادهای موجود را دارد . مثل فولادهای نورد گرم ، فولادهای وانادیوم – نیوبیوم تقریباً همه از استحکام افزایش یافته اشان به دلیل استحکام دهی به رسوب مشتق می شوند و بنابراین دماهای انتقال بالای شکل پذیر شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نیوبیوم و وانادیوم با هم از جمله مزایایی برای افزایش استحکام تسلیم و پایین آوردن دماهای انتقالی شکل پذیر شکننده یا تصفیه دانه ای است .

معمولاً فولادهای نیوبیوم – وانادیوم با مقادیر کربن نسبتاً پایین شناخته می شوند . ( کربن کمتر از %10/0) این مقدار پرلیت را کاهش می دهد و چقرمگی ، شکل پذیری و قابلیت جوش را بالا می برد. این فولادها، معمولاً به عنوان فولادهای کاهش یافته پرلیت شناخته می شوند. ]1[

4-2-3-1- فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن – نیوبیوم :

ممکن است میکروساختمان پرلیت – فریت داشته باشند و یا یک میکرو ساختمان فریت سوزنی داشته باشند ، در فولادهای نیوبیوم، اضافه کردن مولیبدن ، استحکام و تسلیم و استحکام کششی را حدود 20 مگا پاسکال (ksi 3) تا 30 مگا پاسکال (ksi 5/4) به ترتیب در هر 1/0 درصد روی رنج تحقیق شده 27/0 درصد مولیبدن افزایش می دهد ، اثر اصلی مولیبدن روی میکروساختمان تغییر مورفولوژی پرلیت و معرفی بینیت فوقانی به صورت جانشینی جزیی برای پرلیت است . با این حال ، چون مقادیر جداگانه استحکام پرلیت و بینیت تا حدی مشابهند از اینرو پیشنهاد شده است که افزایش استحکام ناشی از قوی ساختن محلول جامد و قوی ساختن زیاد رسوب (CN) Nb حاصله با نیوبیوم – مولیبدن باشد .

واکنش بین مولیبدن و نیوبیوم ( یا وانادیوم ( با اضافه کردن مولیبدن به صورت توزیعی برای افزایش قوی ساختن رسوب پیشنهاد شده است . این اثر به رسوب کاهش یافته در آستنیت به دلیل افزایش در قابلیت انحلال ناشی از کاهش در فعالیت کربن ایجاد شده با مولیبدن نسبت داده شده است . با رسوب کمتر در آستنیت ، رسوبات بیشتری می توانند در فریت تشکیل شوند که باعث بالا رفتن استحکام می شود ، همچنین مولیبدن در خود رسوبات شناسایی شده است ، حضورش ممکن است ، کارآیی قوی شدن را با افزایش و تنش های چسبندگی ( پیوستگی ( و یا با افزایش کسر حجم رسوب ، بالا برد ، این فاکتور های متالوژیکی وقتی در رابطه با کارآیی نورد کنترل شده برای دماهای زیر دمای AR3 در نظر گرفته می شوند، منجر به تهیه فولاد خط لوله نیوبیوم- مولیبدن 70-X مقرون به صرفه تر می شوند . ]1[

...

پتانسیل متوسط خوردگی را در برابر یک الکترود خالص Calomel در آخرین روز از دورة آزمایش نشان می دهد . پتانسیل خوردگی پایین تر ، احتمال خوردگی بیشتررا نشان

می دهد،‌چنان که در جدول 2-1 نشان داده شده است زمانی که پتانسیل خوردگی در برابر الکترود خالص Calomel منفی تر ( کمتر ) از -0.275 ولت است ، بیشتر از 90% احتمال این که خوردگی رخ ندهد وجود دارد و زمانی که پتانسیل بین -0.275 , -0.125 ولت باشد ، معلوم نیست خوردگی اتفاق بیفتد .

نتایج حاصل از آزمایش پتانسیل خوردگی نشان می دهد که 5 فولاد مختلف تمایل مشابهی به خورده شدن دارند پس از پایان مدت آزمایش ، همة فولادها ، چه ساده چه فرو برده شده در ملات یک پتانسیل متوسط خوردگی دارند که پایین تر از -0.275 ولت است و نشان می‌دهد که احتمال اینکه خوردگی رخ دهد بالاست .

جدول 5-2 نشان می دهد که برای نمونه های ساده (‌معمولی) فولاد N‌ کمترین تمایل به خوردگی را دارد در حالیکه فولاد CRT بیشترین تمایل به خوردگی را دارد . در مورد میله های فرو برده شده در ملات در محلولNaCl با غلظت 4/0 مولار فولاد CRT وCRPT1کمترین تمایل به خوردگی را دارند در حالیکه CRPT2 بیشترین تمایل به خوردگی را دارد . در نهایت برای میله های فرو برده شده در ملات ، درمحلول NaCl 6/1 مولار و CRT کمترین ( پایین ترین) تمایل به خورده شدن را دارد ، در حالیکه CRPT1 بیشترین تمایل به خوردگی را دارد .

شکل 8-2 میانگین (‌متوسط ) پتانسیل خوردگی در برابر الکترود کلومل برای میله‌های ساده در 6/1 مولاریون NaCl و محلول مشابه سازی شده خالص بتن را نشان می دهد . در بازخوانی اولیه کل مشاهدات متوسط پتانسیل زیر 300/0 - ولت است و بعد از 2 روز همه مشاهدات زیر -0.400 ولت می باشد و ویژگی مهم فولادها تمایل بالای آنها به خورده شدن می‌باشد.

با رسیدن مقادیر بین -0.450 ,- 0.590 ولت در روز40ام، جریان پتانسیل به کندی کاهش می‌یابد . بین بیشترین مدت آزمایش فولادهای معمولی T, N بیشترین پتانسیل را نشان می‌دهند، اگر چه پتانسیل فولاد T در 7 روز آخر منفی ترین می‌شود فولاد CRT, CRPT1 ، منفی ترین پتانسیل های خوردگی را بین بیشترین مدت ازمایش نشان می دهند و در پایان 40 روز مدت آزمایش ، N، بیشترین ترین پتانسیل خوردگی را با -0.455 ولت نشان می دهدو سپس به دنبال آن CRPT1 با CRRT2,-0.506v با -0.507 ولت . و فولاد T -0.538 ولت و CRT -0.558 ولت را نشان
می دهند.

خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 11:26 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 948 )
   1      2     3     4     5      ...      95   >>
صفحات