X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه

مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه

هدف ما از پژوهش حاضر مقایسه رشد مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه است.

مقیاس مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از: مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی[1] (SSRS) گرشام و الیوت[2] (1990). نمونه این تحقیق، 60 نفر از دانش‌آموزان با تجربه پیش دبستانی و 60 نفر دیگر بدون این تجربه هستند.

نتایج بدست آمده نشان داد که همکاری، قاطعیت، مسوولیت‌پذیری و خویشتن‌داری در دانش‌آموزانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند به طور معنی‌داری بالاتر از گروه دیگر است.

فهرست مطالب

فصل اول: ‌بیان مسئله7

مقدمه8

1ـ1ـ بیان مسئله9

1ـ 2ـ اهمیت و ضرورت پژوهش10

بعد نظری10

بعد عملی11

1ـ 3ـ اهداف و سئوالات پژوهش12

هدف کلی12

اهداف اختصاصی13

سئوالات پژوهش13

1ـ 4ـ تعریف متغیرها و اصطلاحات13

فصل دوم: پیشینه تحقیق16

مقدمه17

2ـ 1ـ‌ پیش دبستانی و تاریخچه آن در جهان و ایران17

2ـ 2ـ‌ مهارت اجتماعی23

همکاری26

خویشتن‌داری29

قاطعیت30

مسئوولیت‌پذیری33

2ـ‌3ـ یافته‌های پژوهشی در زمینه پیش دبستانی36

فصل سوم: روش تحقیق 40

مقدمه41

3ـ 1ـ طرح تحقیق41

3ـ 2ـ جامعه آماری41

3ـ 3ـ حجم نمونه 42

3ـ 4ـ ابزار اندازه‌گیری42

مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی42

3ـ 5ـ روش اجرا44

3ـ 6ـ روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها45

مقدمه46

4ـ 1ـ نتایج مربوط به مؤلفه‌های مهارت اجتماعی46

4ـ 2ـ یافته‌های استنباطی تحقیق50

سئوال اول50

سئوال دوم51

سئوال سوم52

سئوال چهارم53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری54

مقدمه55

5ـ 1ـ خلاصه‌ای از هدف تحقیق55

5ـ 2ـ‌ نتایج توصیفی تحقیق56

سوال اول56

سوال دوم57

سوال سوم58

سوال چهارم59

نتیجه‌گیری کلی60

5ـ 3ـ محدودیتهای پژوهش60

5ـ 4ـ پیشنهادها61

منابع62خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 15:29 | چاپ مطلب

پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................... 2

آشنایی جزیی در مورد کار کارخانه........................................................... 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع...................... 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت.................................................................. 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن...............................................................12

مساحت و هزینه های ساختمانی...................................................................... 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................... 14

سرمایه ثابت مورد نیاز کارخانه......................................................................... 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش........................................................................... 18

محاسبه کل سرمایه گذاری................................................................................. 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی......................................................... 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه............................................................. 21

مقدمه

- نوع محصول:

نوع محصول کارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریکس که از کنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریکس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتکی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از کنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع کنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریکس 7 نیز معمول است.

- ظرفیت تولیدی و مدت زمان کار کارخانه:

ظرفیت تولید سالانه کارخانه در حدود 2000 تن آبمیوه و معادل 2000000 لیتر است که با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره کلاً در حدود 7 میلیون بطری 285 سی سی آب میوه خواهد شد که شامل موارد زیر است:

نام محصول

تعداد بطری

ظرفیت(سی سی)

ظرفیت(لیتر)

آب پرتقال

3.000.000

285

857.000

آب سیب

2.500.000

285

713.000

آب انگور

1.500.000

285

430.000

مدت زمان کار کارخانه با توجه به تعطیات و غیره عملاً 250 روز کاری و در یک شیفت کار 8 ساعته در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب ظرفیت تولید روزانه کارخانه 28000 بطری که معادل 4000 بطری در ساعت و بالاخره 68 بطری در دقیقه می باشد.

- میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه:

مواد اولیه مورد نیاز کارخانه شامل کنسانتره پرتقال، سیب و انگور، شکر، بطری، کارتن و برچسب مربوطه می باشد.

با توجه به نسبت اختلاط کنسانتره و آب به نسبت یک قسمت کنسانتره و 5 قسمت آب در مورد سیب و انگور و یک قسمت کنسانتره و 6 قسمت آب در مورد کنسانتره پرتقال، عملاً میزان کنسانتره مورد نیاز جهت تولید به شرح زیر است:

ردیف

نام ماده مورد نیاز

مقدار

1

کنسانتره پرتقال

143 تن

2

کنسانتره سیب

143 تن

3

کنسانتره انگور

86 تن

4

شکر بر مبنای 10-5% در صورت مصرف برای آب پرتقال

50 تن

5

بطری 285 سی سی

7 میلیون بطری

6

برچسب

7 میلیون عدد

7

کارتن 24 عددی

300.000عدد

هزینه های تولید سرمایه در گردش

-هزینه های خرید مواد اولیه مورد نیاز سالانه جهت تولید:

مواد اولیه مورد نیاز سالانه جهت تولید کارخانه به شرح زیر است:

1-کنسانتره پرتقال

کنسانتره پرتقال توسط کارخانجات ماریان کرج و عالیفرد از قرار کیلویی 12.500 ریال قابل تأمین است. هزینه تأمین 143 تن کنسانتره پرتقال به شرح زیر محاسبه می گردد:

ریال 17.787.500.000= 12.500* 143.000 کیلو

2- کنسانتره سیب و انگور

کنسانتره سیب و انگور توسط کارخانجات شهید ایران مشهد و اروم دشت ارومیه از قرار کیلویی متوسط 5/250 ریال قابل تأمین است. هزینه تأمین مجموعاً 229 تن کنسانتره سیب و انگور به شرح زیر است:

ریال 1.202.250.000= 5.250*229.000 کیلو

7- محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز:خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 08:43 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت

پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت


چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سنی 35 ساله شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از زنان دارای شوهر و بدون شوهر که طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بین 12000 زن حدود سنی 35 سال و مشخص کردن آمار زنان بی سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ که دارای 28 سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین زنان با سرپرست و بدون سرپرست تفاوت معنی داری وجود دارد .

مقدمه

اعتقاد کامل داریم که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی روانی در رده بالاترین نعمتها است . افرادی که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادان به مواد مخدر و الکل سر و کار دارند به این امر اعتقاد کامل دارند بدیهی است بیماریهای روانی مخصوص به یک قشر و یا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد . بیماری روانی ، کارگر ، کارمند ، محصل ، مهندس نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان دارد ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و به عبارت دیگر در برابر بیماریهای روانی مصونیت نداشته و ندارد به طورکلی باید گفت وجود یک بیمارروانی به کار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می کند از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را دروضع ناراحت و تاسف آوری قرار می دهد و خانواده باید صرفنظر از مخارج هنگفت و صرف وقت فشار روانی شدیدی را برای نگهداری بیمار خود تحمل کند و هدف از سلامت روان ارشاد و راهنمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است که سلامت روان را تهدید می کند متخصصین بهداشت روانی آموزش بهداشت همگانی را اساسی ترین روش پیشگیری اولیه می دانند شخص سالم احساس می کند که افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام می گذارند و او نیز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد . فرد غیر عادی اظهار می کند به کسی اعتماد ندارد ، اجتماع برای او ارزش قائل نیست او دوست خود و واقعی نداشته و ندارد .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

سوال مسئله 7

فرضیه تحقیق 8

متغیرها 8

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم 8

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 10

تعریف سلامت روانی 11

مشکل تعریف 11

مختصری درباره تاریخچه و پیشینه سلامت روانی در ایران 12

تاریخچه بهداشت و سلامت روانی 25

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی 43

موضوع آسیب شناسی روانی 51

تعریف آسیب شناسی 53

دیدگاه اختلالات اضطرابی در سلامت عمومی 59

دیدگاه روان پویایی 60

دیدگاه رفتار گرایی 63

دیدگاه شناختی 65

نظریه ها ، تحقیقها و درمان افسردگی در سلامت عمومی 69

نظریه های زیست شناسی 70

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور 73

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 75

فصل سوم: روش تحقیق 77

فهرست

عنوان صفحه

طرح تحقیق 78

جامعه تحقیق 78

حجم نمونه تحقیق 79

پرسشنامه سلامت عمومی(ghq) 80

روش تحلیل داده ها 84

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 85

مقدمه فصل چهارم 86

جدول 2-4: مقایسه سلامت روانی 93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 104

بحث و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 107

محدودیت ها 108

منابع و ماخذ 109خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:06 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان

پایان نامه مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان

قسمتی از متن:

بیان مسئله

لکنت زبان یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویلهای غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود.این اختلالها معمولآ بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند.

بر اساس DSM4 (چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا)،اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب است، ویژگی اصلی لکنت زبان را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارها و تطویلهای صوتها و هجاها و همچنین دیگر اختلالهای سیالی گفتار (روانی کلام) همراه است.

به زبان ساده،این اختلال موجب تکرار و طولانی شدن کلمات و از بین رفتن روانی کلام می شود. لکنت زبان در میان پسران ۳ تا ۴ برابر دختران است.سن آغاز بین ۲ تا ۷ سالگی و بیشترین فراوانی در حدود ۵ سالگی ذکر شده است. بطور کلی در ۹۸٪ موارد لکنت زبان قبل از ۱۰ سالگی آغاز شده و به تدریج استقرار می یابد. این اختلال در آغاز موقت، وهله ای و نا آشکار است و به تدریج بصورت مزمن در می آید.معمولآ اختلال با تکرار حروف صامت آغاز کلمه یا تکرار بعضی از کلمات(نخستین کلمه ی جمله یا طولانی ترین کلمه) شروع می شود. در آغاز بروز لکنت، کودک ممکن است نسبت به مشکل خود هشیار نباشد اما به تدریج هشیاری نسبت به اختلال پیدا کرده و مکانیزمهایی برای اجتناب از ضایعات سیالی کلامی و پاسخهای هیجانی به وجود می آیند.تقریبآ ۵/۴ کودکان درمان می شوند. براساس DSM4 نیز معمولآ ۸۰٪ افراد الکن قبل از ۱۶سالگی درمان می شوند که ۶۰٪ این افراد بدون استفاده از روش درمانی خاصی بهبود می یابند. از جمله متغیرهایی که در کودکان دارای لکنت زبان دچار مشکل هستند بهزیستی روان شناختی است. کودکان مبتلا به لکنت زبان به دلیل شکست های مکرری که در مدرسه و منزل با آن روبرو می شوند، از نظر بهزیستی روان شناختی در سطح پایین تر از کودکان عادی قرار دارند (گروسمن ونیمن، 2004). ریف بهزیشتی روان شناختی را تلاش فرد بای تحق توانایی های بالقوه خود می داند. این مدل از طریق ادغام نظریه مختلف رشد فردی (مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریه سلامت روانی جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است (کامپتون، 2001). بهزیستی روان شناختی در مدل ریف وخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:42 | چاپ مطلب

کارآفرینی پروژه نوشابه بدون گاز

کارآفرینی پروژه نوشابه بدون گاز

مقدمه

- نوع محصول:

نوع محصول کارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت 14-10 درجه بریکس که از کنسانتره به غلظت 70-60 درجه بریکس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت 285 سی سی و با درب طشتکی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع 240 میلیمتر و قطر 57 میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از کنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع کنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریکس 7 نیز معمول است.

- ظرفیت تولیدی و مدت زمان کار کارخانه:

ظرفیت تولید سالانه کارخانه در حدود 2000 تن آبمیوه و معادل 2000000 لیتر است که با توجه به ظرفیت بطری ها و با در نظر گرفتن ضایعات و غیره کلاً در حدود 7 میلیون بطری 285 سی سی آب میوه خواهد شد که شامل موارد زیر است:

نام محصول

تعداد بطری

ظرفیت(سی سی)

ظرفیت(لیتر)

آب پرتقال

3.000.000

285

857.000

آب سیب

2.500.000

285

713.000

آب انگور

1.500.000

285

430.000

مدت زمان کار کارخانه با توجه به تعطیات و غیره عملاً 250 روز کاری و در یک شیفت کار 8 ساعته در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب ظرفیت تولید روزانه کارخانه 28000 بطری که معادل 4000 بطری در ساعت و بالاخره 68 بطری در دقیقه می باشد.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه............................................................................................................... 2

آشنایی جزیی در مورد کار کارخانه........................................................... 5

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع...................... 10

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت.................................................................. 12

مساحت زمین و برآورد قیمت آن...............................................................12

مساحت و هزینه های ساختمانی...................................................................... 13

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.......................................................... 14

سرمایه ثابت مورد نیاز کارخانه......................................................................... 16

هزینه های تولید سرمایه در گردش........................................................................... 18

محاسبه کل سرمایه گذاری................................................................................. 20

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی......................................................... 20

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه............................................................. 21
خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:50 | چاپ مطلب

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم

پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم

مقدمه

منبع اصلی این پروژه یک سایت اینترنتی میباشد

توضیحات از کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی از مهندس قمی و چندین سایت اینترنتی میباشد .

معرفی مجموعه دستورات این برنامه

ORG

این شبه دستور افست ادرس محل ذخیره دستور یا داده بعدی را تعیین میکند . شکل کلی ان بصورت زیر است

ORG ادرس

مثلا دستور ORG1000H

سبب میشود که انتقال برنامه به خانه ی هزارم حافظه برود و از آنجا شروع به ادامه ی اجرای برنامه کند استفاده از این دستور در هر مکانی از برنامه اختیاری است .

و هر گاه کاربر لازم دید که ادامه برنامه در خانه دیگری از حافظه اجرا شود از این دستور استفاده میکند .

اما استفاده از این دستور در برنامه های کام بلافاصله قبل از شروع کد نویسی برنامه اجباری استخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 19:22 | چاپ مطلب

دانلود پژوهش بررسی بانکداری اسلامی(بانکداری بدون ربا)

پژوهش بررسی بانکداری اسلامی(بانکداری بدون ربا)

در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان محترم با قالبهای عقود اسلامی آشنا شده و نحوه تخصیص

و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنین با نحوه محاسبه سود در هر یک از این عقود آشنا شوند

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید

بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا

انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل حرمت ربا یا همان بهره پول،

مقررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست.

در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.

اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.

از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.

در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است.

بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:

1- سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است.

2- سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است.

از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد

و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.

فهرست مطالب

مقدمه:

تعاریف و کلیات :

فصــل اول : قرض‌الحسنه

موارد پرداخت قرض‌الحسنه :

کارمزد:

عملیات حسابداری قرض‌الحسنه :

فصــل دوم : مضاربه

تعریف

انواع مضاربه:

نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین:

اخذ وثیقه:

عملیات حسابداری مضاربه:

اجاره به شرط تملیک:

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک :

مشارکت مدنی

انواع مشارکت :

ویژگیهای مشارکت مدنی :

فروش اقساطی:

اقسام فروش اقساطی:

تعریف :

ج ـ فروش اقساطی مسکن:

ویژگیهای فروش اقساطی:

نحوه محاسبه سود معاملات فروش اقساطی:

مدت فروش اقساطی

نحوه محاسبه سود اقساط یک دوره مالی:

عملیات حسابداری فروش اقساطی:

ســلف

خرید دین :

شرایط انجام معامله:

جعـاله

موضوع جعاله :

انواع جعاله:

ویژگیهای جعاله:

عملیات حسابداری جعاله:

مشارکت حقوقی:

نتیجه بررسی طرح

سرمایه‌گذاری مستقیم

ضوابط اجرایی:

مزارعه و مساقات

تعریف مساقات :

قرارداد قرض‌الحسنه

قرارداد جعاله

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد مضاربه

قرارداد تخصیص تسهیلات

قرارداد خرید دینخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 05:06 | چاپ مطلب

دانلود معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

دانلود معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

یکی از مهمترین روشهایی تعمیر سد ها و آسیب دیدگی ناشی از سیکلهای اتجماد و ذوب یخ میباشد.

معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها

Wet & dry mix shotcrete(WMS & DMS

شاتکریت یکی از این روشهاست که در آن بتن با ماشین آلات خاصی و با استفاده از فشار هوا در محل خود مستقر میشود.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 19:51 | چاپ مطلب

دانلود تجارت در اینترنت بدون سرمایه

تجارت در اینترنت بدون هیچ سرمایه ای

اگر می خواهید در ماه درآمدی بین 100 تا 600 هزار تومان داشته باشید با ما همراه شوید!

(که نسبت به فعالیت شما افزایش یا کاهش می یابد)

از هنگامی که پدیده اینترنت به وجود آمد و در پی آن تجارت الکترونیک بنیان گذاری

شد پدیده بازرگانی و ویزیتوری نیز گسترش روز افزونی پیدا نمود.

به این دلیل هر خرید و فروشی نیاز به مشتری دارد.

یکی از اولین راه هایی که استفاده گردید ایجاد سایتهای لیست بود و

بعد با به وجود آمدن موتورهای جستجوگر استفاده از آنها

برای یافتن سایتهای مورد نظر افزایش یافت.

اما بهترین راهی که از ابتدا وجود داشته استفاده از تبلیغات برای جلب مشتری می باشد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 17:41 | چاپ مطلب

بدون اینترنت tvببینیدادامه مطلب ...
برچسب‌ها: بدون، اینترنت، tvببینید
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی 1395 ساعت 01:58 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 92 )
   1      2     3     4     5      ...      10   >>
صفحات