X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال

بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است E1000csv در 2 مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05)

همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

مقدمه

سیستم بینایی یکی از ارگان های مهم بدن می باشد و چشم بیشترین اطلاعات را از محیط در اختیار انسان قرار می دهد که همواره توسط بیماری های مختلف تهدید می شود . اگر این بیماری ها در مراحل اولیه تشخیص داده شوند شاهد عملکرد مخرب آنها بر روی سیستم بینایی نیستیم ، از آن جایی که مسئولیت تشخیص سلامت و بهبود عملکرد سیستم بینایی بر عهده اپتومتریست می باشد ، لذا یک اپتومتریست باید این توانایی را داشته باشد که با استفاده از تکنیک های دقیق و حساس به ارزیابی سیستم بینایی بپردازد و به پیشگیری و ارجاع بیمار جهت درمان اقدام کند و حتی در جهت تشخیص افتراقی بعضی بیماری ها گام بردارد و فرایندهای درمانی و بهبود بینایی را در افراد بررسی کند . آنچه امروزه به یقین اثبات شده است این است که علم ( به صورت مکتوب ) با همه محدودیتهای خاص آن تا به امروز کاروان فکر و اندیشه بشری را به سر منزل مقصود هدایت کرده است و از نظر تاثیر گذاری در آموزش راهی بس مطمئن و اثربخش می باشد . امید است این تحقیق اثری مفید در جامعه بشری داشته و مورد قبول درگاه حضرت باریتعالی و مورد استفاده پژوهندگان این علم قرار گیرد .

بیان مسئله

در زمینه تعیین حساسیت کنتراست افراد مایوپ که از لنز تماسی نرم و عینک برای اصلاح عیوب انکساری خود استفاده می کنند تاکنون مقاله علمی در ایران منتشر نشده ، اما تحقیقات متعددی پیرامون این موضوع در کشورهای دیگر انجام گرفته که به عنوان نمونه چند مورد که در دسترس ما قرار داشتند در قسمت منابع ذکر گردیده است .

اهمیت مسئله

ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در یک فرد ، نه تنها شامل اندازه گیری

حدت بینایی است بلکه بررسی کارایی مهارتها و تواناییهای بینایی فرد نیز امری ضروری است . البته شایان ذکر است که حدت بینایی رابطه مستقیمی با توانایی های بینایی دارد یعنی با افزایش تیز بینی مهارتهای بینایی فرد نیز بهبود می یابد . به هرحال مشاهده می شود که بسیاری از افراد علی رغم اینکه حدت دید معادل 20/20 یا بهتر دارند نیز از دید کم شکایت می کنند . حقیقت این است که بیش از یک قرن پیش چارت اسنلن برای معین کردن میزان بینایی بوجود آمد، که میزان دید را تحت شرایط کانتراست بالا ( حروف سیاه در زمینه سفید) اندازه گیری می کند و برای استفاده های امروزی ( اندازه گیری کامل از عملکرد و سلامت بینایی ) طراحی نشده است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ........................................................................................ 9

مقدمه ......................................................................................... 10

فصل اول : معرفی پژوهش ............................................................. 11

بیان مسئله................................................................................... 12

اهمیت مسئله................................................................................ 12

تعریف مفاهیم .............................................................................. 14

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش...................................................... 15

حساسیت کنتراست ...................................................................... 16

کنتراست..................................................................................... 21

تست حساسیت کنتراست .............................................................. 22

تست csv1000............................................................................ 33

فصل سوم : بررسی متون – اهداف – فرضیه ................................... 36

مروری بر تحقیقات گذشته ............................................................ 37

اهداف - فرضیه........................................................................... 39

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم : روش تحقیق ............................................................ 41

انتخاب جامعه آماری .................................................................... 42

روش انجام آزمون ....................................................................... 42

فصل پنجم : نتایج و نمودارها ......................................................... 49

نتایج .......................................................................................... 50

نمودارها ..................................................................................... 52

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری..................................................... 53

بحث و نتیجه گیری ...................................................................... 54

منابع ......................................................................................... 56خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 04:58 | چاپ مطلب

مقالةآشنایی با افراد بی منطق

مقالةآشنایی با افراد بی منطق

فهرست:

تعریف منطق

مصنف و مدون منطق

فایده منطق

شخصیت انسانهای بی منطق

رفتار و رابطه بی منطقان نسبت به واقعیت و حقیقت

رفتار و رابطه نسبت به جامعه

تفأل در اروپا کار بی منطقان خرافی

بی منطقان تکیه گاه روحی و روانی می خواهند

چگونه به استراتژی منطق پی ببریم

انسانهای بی منطق و فال

============================

تعریف منطق

فکر انسان پیوسته در معرض خطا و لغزش است و ممکن است در مسیر تفکر و استدلال و استنتاج که پایه فلسفه و همه علوم بر این اعمال ذهنی آدمی است، به اشتباه بیفتد.پس انسان، برای کشف حقیقت و مصون ماندن از خطای درتفکر، نیازمند و محتاج به یک سلسله اصول و قواعد عام و فراگیر است که او را در همه جا راهنمایی کند و مانع از گمراهی وی در تفکر گردد.مجموع این اصول و قواعد، منطق (logic) نام دارد . منطق در لغت به معنی کلام و گفتار است.اما در تعریف مصطلح فلاسفه و منطق دانان، منطق به معنی قانون صحیح فکر کردن است و راه و روش صحیح فکر کردن و درست اندیشیدن و نتیجه گیری کردن را می آموزد.به همین دلیل است که این علم، منطق نامیده می شود؛ زیرا از واژه نطق مشتق شده که به معنی سخن گفتن، ادراک کلیات و نفس ناطقه انسانی اطلاق می شود.
به سخن دیگر، قواعد و قوانین منطقی به منزله یک مقیاس و معیار و ابزاری برای سنجش است که هر گاه بخواهیم درباره موضوعی؛ اعم از علمی، فلسفی و یا حتی امور روزمره زندگی، تفکر و استدلال کنیم، باید استدلال ها و استنتاج های خود را با این مقیاس و معیار بسنجیم و ارزیابی کنیم تا به طور غلط نتیجه گیری نکنیم. منطق یک ابزار است.

...

شخصیت انسانهای بی منطق

به شخصیت انسانى از زاویه هاى مختلف مى توان برخورد کرد و یا به بیان دیگر مى توان براى انسان شخصیت هاى مختلف تصور نمود، مانند شخصیت اخلاقى، شخصیت علمى، شخصیت عملى و غیره. براى ارزیابى هریک از این شخصیت ها یعنى براى تشخیص آنکه فرد مورد ارزیابى ما انسان مثبتى است یا منفى، لایق است یا نالایق، داناست یا نادان، مترقى است یا مرتجع،منطقی یا بی منطق، ملاک هائى ضرور است تا با انطباق آن ملاک ها بر کردار ممتد و نمونه وار حیاتى آن فرد، بتوان قضاوت و نتیجه گیرى کرد.

هدف ما در این مقاله بحث در باره ملاک هاى ارزیابى شخصیت اخلاقى یا به بیان دیگر شخصیت بشرى و انسانى افراد است. چگونه مى توان دانست کسى منطقی است یا بی منطق؟

...خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقالةآشنایی، افراد، منطق
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 03:54 | چاپ مطلب

مقالةبررسی عوامل بی قید سازی افراد

مقالةبررسی عوامل بی قید سازی افراد

فهرست:

دو ملاک در ارزیابى شخصیت انسانهای بی قید

خانواده و پیشگیری از بی قید شدن

نظریة روانشناسان در ارتباط با افراد بی قید

انواع پیشگیری بی قید بارآمدن

شیوه‏ ها‏ی پیشگیری

شدت تماس با دیگران

سن تماس با دیگران


بخشهایی از متن:

دو ملاک در ارزیابى شخصیت انسانهای بی قید

- انحراف اجتماعی‌ و بی قیدی

انحراف در یک معنای عام، شامل هر نوع کنشی است که با هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه همنوایی ندارد، بلکه آنها را نقض می‏کند. جامعه شناسان به دنبال انحرافاتی هستند که اکثریت اعضای جامعه آن را به صورت عام محکوم می‏کنند. به بیان دیگر آن دسته از نقض هنجارها را مورد بررسی قرار می‏دهند که در نظر عده زیادی از مردم گناه و خطا شمرده می‏شود.

بنابراین هر انحرافی دارای دو عنصر اساسی و جوهری به نام «کنش» و نیز «شکستن هنجار مورد قبول جامعه» است. البته انحراف به مفهوم جامعه شناختی آن، یک امر نسبی است، یعنی زمانی یک فعل انحراف محسوب می‏گردد که در دیدگاه اکثریت اعضای آن جامعه نابهنجار تلقی شود. هنگامی که این هنجار شکسته می شود انسان دچار بی قیدی نسبت به جامعه ؛ خانواده، دوستان و اطرافیان می شود.

گرچه ممکن است آن رفتار در نزد اعضای یک جامعه دیگر، بهنجار شمرده شود. در این صورت طبیعی است که تعریف و محدوده انحراف، از یک زمان به زمان دیگر و از یک گروه و یک جامعه به گروه و جامعه ای دیگر متفاوت باشد. از این رو شکل‏ها‏ی متفاوت کجروی بر حسب نوع واکنش جامعه نیز در دسته‏ها‏ی کاملاً متفاوت قرار می‏گیرد. برای نمونه واکنش‏ها‏ی حاکی از عدم تأیید، شکل‏ها‏ و درجات کاملاً متفاوت و گوناگونی به خود می‏پذیرد و دامنه این قبیل واکنش‏ها‏، مواردی نظیر بی قیدی، بی اعتنایی و روبرگردانی تا اظهار خشم، ابراز تنفر، طرد، محروم کردن از حقوق اجتماعی، نکوهش زبانی، تنبیه بدنی، بازداشت، جریمه، حبس و … را در برمی‏گیرد.

...

شیوه‏ ها‏ی پیشگیری

برای پیشگیری از بی قید و منحرف شدن افراد شیوه‏ها‏ی متفاوتی از سوی صاحبنظران بیان شده است که در اینجا به بعضی از مهم‏ترین آنها اشاره می‏کنیم:

الف) آموزش مدار (یادگیری)

یکی از شیوه‏ها‏ی پیشگیری که از دیرباز بین اندیشمندان مطرح بوده و اکنون نیز طرفدارانی دارد؛ مبتنی بر این نظریه است که افراد، انواع رفتارها را در کنش با دیگران فرا می‏گیرند. این دیدگاه برای رفتار فرد، خواه هنجارمند یا انحرافی، هیچ منشأ ارثی یا ژنتیکی و یا فیزیولوژیکی قائل نمی‏باشد، بلکه بیان می‏دارد که فرد در تعامل با دیگران یک سلسله ارزش‏ها‏، هنجارها و رفتارها را یاد گرفته و می‏پذیرد. بر اساس این دیدگاه بعضی معتقد بودند اگر در یک جامعه تعلیم و تربیت همگانی شود، در واقع به تدریج راه انجام رفتارهای انحرافی مسدود می‏شود، «ویکتور هوگو» در این زمینه اظهار می‏دارد: «یک مدرسه باز کنید، در یک زندان بسته می‏شود.» نظریه «انتقال فرهنگی» بر یادگیری و آموزش تأکید دارد. در این نظریه بیان می‏شود که همنوایان کسانی هستند که در اثر ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش‏ها‏ی فرهنگی مورد قبول آنها را فراگرفته، بر اساس آنها عمل کنند و در مقابل، منحرفان کسانی هستند که با افراد کجرو در ارتباط بوده و به شدت از آنها تأثیر می‏پذیرند؛ به جهت همین تأثیر پذیری است که رهبران دینی، پیروان خود را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزهکار باز می‏دارند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 03:53 | چاپ مطلب

مقالةآشنایی با افراد دمدمی مزاج

مقالةآشنایی با افراد دمدمی مزاج

فهرست:

تأثیر الگوی مناسب در پیشگیری از وقوع دمدمی مزاج شدن جوانان

مقدمه

روش تحقیق

تعاریف

چه کسانی می توانند الگوهای مناسبی برای جوانان باشند ؟

ملاک انتخاب الگو

نتیجه گیری

هورمون دمدمی ‌مزاج

آنزیم‌ها بوالهوس و دمدمی مزاج هستند !

نظریات هاروکس در ارتباط با شروع سن دمدمی مزاجی در افراد

...............................................................................

پیش درآمد

تأثیر الگوی مناسب در پیشگیری از وقوع دمدمی مزاج شدن جوانان :

الگوها ( دیگران نوعی و مهم ) تاثیر بی نظیری در ارتقاء و تکامل شخصیت نسل جوان دارند و در تمرکز نیروهای پنهان و آشکار جوانان نقش بسزایی دارند . وجود الگوها همانند ، قله های بلند و رفیعی است که روح را به صعود و اوج بر می کشد و اهتزاز روح الگو ، ما را از مرداب روزمرگی و ابتذال و پوچی به رستگاری فرا می خواند.چنانچه کسی بتواند الگوی ثابت و تغییرناپذیر شخصیتی مناسبی برای خویش برگزیند می تواند با توجه به آن ایده آل خود نیز دچار ثبات شخصیتی شده و از دمدمی مزاج شدن اخلاق خویش جلوگیری کند.

˜ مقدمه :

مسئله موردتبیین در این مقاله بررسی علل تردید جوانان در انتخاب الگوهای مناسب ، دیگران ( نوعی و مهم ) ( دوری از دمدمی مزاجی) است .

جوانان بارها و بارها ممکن است الگویی را برگزینند و سپس شروع به همانندسازی با آنها کرده اما بعد از مدتی احساس می کنند که نمی توانند مانند آنها بشوند و مجددا به الگویی دیگر دل می بندند و این امر باعث می شود تا تصویر آنان در نزد دیگران تثبیت نشود و دیگران آنها را دمدمی مزاج و متلوّن و غیراعتماد به حساب آورند و این امر نیز در بی ثباتی فرد موثر است و نمره ای منفی برای وی به حساب آید . بر اساس این مسئله سئوال تحقیق تحت عنوان «چه کسانی می توانند الگوهای مناسبی برای جوانان باشند ؟ » بیان شده است . ...

...

هورمون دمدمی ‌مزاج

به نقل رویترز، محققان مرکز پزشکی دانشگاه ایالتی نیویورک گزارش دادند که بدن در پاسخ به اضطراب، هورمونی ترشح می‌کند که به طور معمول باعث ایجاد آرامش در نوجوان می‌شود و اگر آنچه که دانشمندان حدس می‌زنند درست باشد، این پدیده پاسخی برای تغییر حالات و رفتار در نوجوانان خواهد بود.محققان اعلام کرده اند ، چون نوجوان از یک حالت آرام به حالتی عصبانی و خشمگین بدل می‌شود، پژوهشگران نام این هورمون را هورمون طغیان کننده گذاشته‌اند و تصریح می کنند که نوسانات عاطفی و احساسی همیشه خوب نیست. به گفته محققان پاسخ‌هایی که به مواقع استرس زا داده می‌شود بسیار قوی هستند و اضطراب و دلواپسی نخستین بار در این مرحله پدیدار می‌شود و در دختران دوبرابر پسران است.برغم استفاده از راه‌کارهای پزشکی در خصوص نوجوانان، آمار خودکشی در این سنین رو به افزایش است. این هورمون نه فقط زمان استرس، بلکه چند دقیقه بعد از این حالت ترشح شده و فعالیت‌های عصبی را آرام کرده و اضطراب را کاهش می‌دهد.

آنزیم‌ها بوالهوس و دمدمی مزاج هستند !

تازه‌ترین تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد آنریم‌ها براحتی مولکولهایی را که با آنها کار می‌کنند ترک می‌کنند و به سراغ مولکولهای دیگر می‌روند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 دی 1395 ساعت 03:07 | چاپ مطلب

بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد

بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد

افراد بالغ در ارتباط برقرار کردن با دیگران دارای تفاوت‌هایی هستند که ریشه در کودکی آنها دارد، بدین مفهوم که اگر پدر یا مادر با کودک ارتباط نزدیک و دوستانه داشته باشند در مقابل کودک هم همین رفتار را با آنها خواهد داشت، حال اگر پدر و مادر به کودک توجه لازم را نکنند در اینصورت در کودک دو رفتار شکل می‌گیرد :

یکی آنکه دچار اضطراب و سردرگمی می‌شود و نارضایتی خود را مستقیم یا غیرمستقیم به خانواده نشان می‌دهد و یا اینکه کودک از خانواده خود دوری می‌کند (که این طرز رفتار در شخصیت کودک رسوخ می‌کند و در بزرگسالی خود را نشان می‌دهد که در این صورت با چهار شخصیت مواجه خواهیم بود).

* بالغینی که برخوردار از امنیت ‌اند :

- توانایی ارتباط برقرار کردن و صمیمی گشتن با دیگران را دارند.

- برای حریم شخصی خود و شریک زندگی خود احترام قائل هستند.

- برای دیگران احترام زیادی قائل هستند.
- هنگامی که به کمک احتیاج دارند از دیگران طلب یاری می‌کنند.

- در تعامل با دیگران مثبت، خوش‌بین، سازنده و سخاوتمند هستند.

- خلاق و روشنفکر بوده و از مرگ نمی‌هراسند.

* بالغین دوری کننده :
- رابطه آنها از لحاظ فیزیکی و احساسی غیر صمیمی می‌باشد.

- به دیگران توجه ندارند و خودخواه به نظر می‌رسند.

- تعاملات اجتماعی را خسته کننده می‌دانند و از مرگ بیمناکند.

- نسبت به شریک زندگی خود بی‌مسئولیت و بی‌اعتنا هستند.

- قادر به برقرار کردن رابطه صمیمی با دیگران نمی‌باشند.


* بالغین مضطرب و دو شخصیتی :
- رابطه آنها با دیگران غیر قابل پیش‌بینی است.

- آنها همواره می‌اندیشند که شریک زندگی‌شان آنها را دوست ندارد.

- احساس ناامنی در روابط صمیمانه دارند.

- مرتباً دیگران را سرزنش می‌کنند و هرگاه به خواسته خود نرسند، کج خلقی می‌کنند
- سفره دل خود را نزد هرکسی باز می‌کنند و از دیگران نیز چنین انتظاری دارند.
- غرق در ارتباط شخصی خود می‌باشند، حسود و غیرقابل اطمینان بوده واز مرگ می‌هراسند.

* بالغین درهم ریخته :
- سو رفتار، بی‌توجهی، عدم امنیت و تنش فراوان در خانواده این گونه افراد برقرار است
- این‌گونه افراد مانند کودکی‌شان زندگی آشفته و پر هرج و مرجی دارند.

- خشم انفجارگونه‌ای دارند.
- فاقد هرگونه همدلی، شفقت و دلسوزی نسبت به همسر خود هستند.
- آنها نیاز مبرمی به یک رابطه مطمئن و مصون داشته، اما آنقدر به شریک خود اعتماد ندارند که این رابطه را برایشان پدید آورد.
آری، در اکثر موارد تا جایی که با اطمینان می‌توان گفت عشق نقش خود را به عنوان والایش‌دهنده وجود تا سن بلوغ آغاز نمی‌کند یعنی در سنی که بلوغ جسمی و روانی افراد نسبتاً در سطحی بالا قرار دارد.

بنابراین وظیفه والایش‌دهندگی بلوغ عاطفی فرد را مخصوصاً در ضمن دوره‌ای ظریف از زندگی می‌پذیرد. پس در آماده سازی مسیرهایی که زندگی عاطفی فرد بالغ طی خواهد کرد، اثر نافذی می‌گذارد. احساس‌های مثبت، عامل رشد و شکوفایی فردی


کمتر لحظه‌ای از زندگی ما خالی از حضور احساسات است. هر حادثه با خود احساسات خاصی را به همراه می‌آورد، چه این حادثه در دنیای خارج اتفاق بیفتد چه در دنیای درون. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان احساس‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: احساس‌های مثبت مانند شادی، رضایت‌مندی و علاقه. احساس‌های منفی مانند خشم، ترس و غم. اما براستی نقش احساسات در زندگی ما چیست؟ در این مقاله سعی می‌شود با توجه به یافته‌های نوین جامعه روانشناسی به بررسی احساس‌ها و تبیین نقش آنها در زندگی افراد بپردازیم.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 22:21 | چاپ مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری t متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد

مقدمه

در طول قرن بیستم بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه های زندگی، روابط اجتماعی و مسائل بهداشتی و پزشکی شده است تلاش شتابزده برای صنعتی شدن و گسترش سریع شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتی تازه ای را به بار آورده است .

مشکل تعریف :

مشکل تعریف بهداشت روانی از آنجا سر چشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری نداریم . البته تعاریف و نقطه نظر های زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ،سنن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری یا سالم بودن را نداشتن علایم بیماری تلقی می کنند و به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را درد و قطب مخالف یکدیگر قرار می دهند و برای اینکه فردی سالم بیمار شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود . این امر در بعضی از بیماریها از جمله بیماریها ی عفونی ممکن است صادق باشد ولی در بیماریها ی روانی صادق نیست . عدم وجود علایم بیماری روانی و یا ازبین رفتن علایم بیماری در اثر درمان ،به این معنی نیست که فرد از سلامت روانی کامل بر خوردار و به اصطلاح سالم است . بیماران مبتلا به صرع،جنون ادواری و انواع افسردگی ها و نظایر آن از این قبیلند البته این موضوع منحصر به بیماریهای روانی نیست ودر اکثر بیماریهای جسمانی نیز صدق می کند بیماران مبتلا به فشار خون ویا بیماری قند و غیره اگر به علت استفاده از دارو فشار خون عادی ویا قند خون در حد طبیعی دارند دلیلی بر سلامتی انها نیست چون قطع درمان باعث پیدایش و بر گشت علایم بیماری خواهد شد . پزشکان و روان پزشکان بهداشتی که در سازمانهای بهداشتی با طب پیشگیری و برنامه های اجرایی سرو کار دارند ماند اپیدمیوژیست ها برای تعریف بهنجاری از نرمال میانگین یا زنگو له ی معروف منحنی توزیع استفاده می کنند و افراد را با خصوصیات افراد میانگین مقایسه می کنند .

تاریخچه :


تاریخچه ی بهداشت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است . پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی به خصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جاذبه مسئله مشکلی است . در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد . قدیمی ترین ف چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در 377 تا 460 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد ،

مختصری درباره تاریخچة بهداشت روانی در ایران

اگر چه از تاریخچة بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ،سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که با بیماران که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و اززمانهای قدیم محلهایی برای نگهداری بیماران وجود داشته است . اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد که حتی در قرن 6و7 مدارس پزشکی در ایران وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه د این مدارس استفاده می شده .تجاوز تاخت و تاز اعراب در قرن هفتم به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثار موجود از بین برود .

تفاوتهای فردی در کار :

یکی از خصوصیات آدمی این است که افزایش با هم متفاوتند :آدمها هم از نظر جسمانی و ظاهری با هم تفاوت دارند و هم از نظر ذهنی و روانی و هم از نظر سازگاری اجتماعی .

مطالعه علمی درباره تفاوت های فردی با تحقیقات گالتون و ریموند برنارد کتل آغاز گردید گالتون می خواست بداند چه عواملی باعث می شود تا بعضی افراد نسبت به دیگران باهوشتر شوند او تلاش میکرد رابطه بین وراثت و هوش و همچنین همبستگی بین خصیصه های مختلف افراد را کشف نماید کتل علاقمند به مطالعه درباره تفاوتهای فردی از نظر حسی و حرکتی و بعضی استعداد های دیگر بود .

جنبه های تفاوتهای فردی :

مردم گاهی از لحاظ ظاهری با هم متفاوتند این تفاوتها قابل مشاهده اند همچنین تفاوت دراندازه ، قد ،وزن ، پوست ،رنگ چشم و...از سوی دیگر افراد از هوش ، استعداد ،عواطف ،هیجانها وبطور کلی رفتار نیز با هم متفاوتند که همه مستقیماً قابل مشاهده نیستند . بطور کلی می توان گفت : افراد آدمی از جهات زیر متفاوتند .

- ساختمان بدنی و اندامها

- چهره و زیبایی

- قدرت عضلانی و نیروهای جسمانی

- تواناییهای عمومی ذهنی و استعداد های خاص

- ثبات و هیجان پذیری

- عواطف و گرایش

- سازگاری با محیط اجتماعی

مجموع این تفاوتها کلاً در رفتار و توانایی فرد اثر می گذارد و مآلاباعث می شود که گاه فردی را شناختیم انتظارات معینی از او داشته با شیم . امروز تلاش روان شناسان این است که اولاً تفاوتهای خاص میان افراد را بشناسد ثانیاً به عوامل این تفاوتها پی ببرند ثالثاً در صورت امکان بعضی از آنها را از لحاظ کمی و کیفی تغییر داده وبه سطح بهینه سوق دهند .

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی :

انسان از زمانهای قدیم به تفاوت بین افراد در انجام کارها و وظایف پی برده بود . زیرا هر کس کار یا حرفه ای را بر می گزیند که توانایی انجام آنرا داشته باشد . همچنین بعضی کارها را فقط به افراد بخصوص محول می نمودند اما همانطور که پیش از این اشاره شد .

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم 6

فرضیه تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق 7

تعریف 8

تاریخچه 12

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران 21

اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه 27

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی 30

تفاوتهای فردی در کار 38

جنبه های تفاوتهای فردی 38

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی 39

روشهای سنجش تفاوتهای فردی 40

شیوه های سنتی انتخاب کارکنان 41

کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش 42

فرضیه های مربوط به فرد و شغل 43

آزمونهای استخدامی 44

مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل 45

موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل 46

ایجاد فرضیه 47

تعیین معیارها 48

اجرای آزمون 49

بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری 50

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه 52

حجم نمونه 53

معرفی آزمون گلدنبرگ 54

روش تحقیق 55

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 56

مقدمه فصل چهارم 57

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد 57

یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها 60

جدول 2-4 مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین 61

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 62

بحث و نتیجه گیری 63

پیشنهادات 64

محدودیت ها 65

پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ 66

منابع و ماخذ 71خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:37 | چاپ مطلب

مقاله درباره اطلاعات و افراد

مقاله درباره اطلاعات و افراد

همانطور که میدانیم سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات ابزارهای در دست افراد هستند و همچنین مجموعه ای از اطلاعات مختلف را در بر می گیرند. در این قسمت موضوعات مربوط به افراد و اطلاعات در دنیای فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- موضوعات مربوط به افراد:

مهمترین بخش سیستمهای اطلاعات افرادی هستند که با آن کار می کنند و از آن تاثیر می پذیرند. نحوه برخورد افراد با یکدیگر بسیار مهم است ولیکن در عصر دیجیتالی می توان زندگی انسانها را به گونه ای که قبل از این امکان نداشت تحت تاثیر قرار داد. نحوه تاثیر گذاری ما بر یکدیگر به شدت متاثر از اصول اخلاقی مورد قبول ماست.

1- 2- اخلاق و قانون Copy Right

اخلاق مجموعه ای از اصول و استانداردهایی است که رفتار ما را در ارتباط با دیگران هدایت می کند. اخلاقیات یک ملت در تارخ، فرهنگ و مذهب ریشه دارد و از این رو درک یک ملت از اخلاقیات با ملت دیگر ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. از طرفی هر فرد ممکن است ساختار اخلاقی خاص خود را داشته باشد به این معنی که ممکن است رفتار خاصی با اصول اخلاقی یک نفر سازگار باشد و لیکن همان اخلاق برای دیگری غیر قابل توجیه باشد. آنچه که در عصر اطلاعات در مورد اخلاق بسیار مهم است لزوم حفظ مالکیت های فکری افراد است. مالکیت فکری، عملکرد خلاقانه یک فرد یا گروه است که در قالب یک محصول فیزیکی نمود می یابد. مانند موسیقی، رمانها، برنامه های نرم افزاری و ... . برای مثال ارزش صدای یک خواننده بسیار بیشتر از هزینه پرداخت شده برای CD حاوی آن است. مالکیتهای فکری از طریق قانون Copy Right محافظت می شوند.

- حریم شخصی افراد

در عصر ما افراد به دلایل مختلف اطلاعات خود را در اختیار سازمان های مختلف خصوصی و دولتی قرار می دهند و همچنین این نهادها و سازمانها به اشکال مختلف سعی دارند اطلاعات بیشتری را از از مردم بدست آورند. این جمع آوری اطلاعات در مورد افراد و دستیابی به اطلاعات خصوصی و غیر خصوصی آنها به طور عمده در شکلهای زیر صورت می گیرد:

1-2-1- کسب اطلاعات شخصی از کارکنان: معمولاً سازمانهای مختلف برای استخدام افراد اقدام به جمع آوری اطلاعات از متقاضیان استخدام می کنند. کسب اطلاعات به این علت است که سازمانها و شرکتهای مختلف همواره به دنبال یافتن افراد مناسب با ویژگیهای شغلی مناسبند. همچنین در زمان کار نیز بسیاری از سازمانها و شرکتها استفاده کارکنان خود از کامپیوترها و ابزارهای ارتباطی را مورد کنترل و بررسی قرار می دهند. برای مثال ممکن است یک سازمان ایمیل های فرستاده شده و در یافت شده کارکنان خود و نحوه استفاده از کامپیوترهای محل کار را دائم تحت نظر داشته باشد.

اطلاعات

2-1- نقش اطلاعات

اطلاعات تنها منبعی است که شما می توانید به دیگران بفروشید درحالی که برای خود نیز آن را حفظ می کنید. اطلاعات دارای دو نقش اساسی در سازمانهاست: اطلاعات در نقش مواد خام و اطلاعات در نقش سرمایه.

2-1-1- اطلاعات در نقش مواد خام: مواد خام اجزایی هستند که یک محصول از آنها ساخته می شود. تقریباً هر کالایی که شما خریداری می کنید اطلاعات نیز جزئی از آن است. اگر در این مورد تردیدی دارید به یک فروشگاه مراجعه کنید و به کالاهایی که در آن فروحته می شوند نگاهی بیاندازید. حتی موزها نیز دارای برچسبی هستند که به شما اطلاعاتی در مورد توزیع کننده آنها می دهد. مسلماً میزان اطلاعات در مورد کالاهای مختلف متفاوت است.

- انواع جرمهای دنیای دیجیتالی

در سال 1999 دختر 21 ساله ای روبروی ساختمان محل کار خود با اثابت گلوله ای به قتل رسید. قاتل وی برای 2 سال از طریق اینترنت وی را مد نظر داشت و رد یابی می کرد و از این طریق به وی اعلام داشته بود که قصد قتل او را دارد. قاتل توانست با بدست آوردن شماره امنیتی مقتول به محل کار وی پی برده و با ضرب گلوله او را به قتل برساند. قاتل پس از انجام قتل خود کشی کرد. البته اغلب جرایم دیجیتالی به بدی قتل و جنایات این چنینی نیستند ولی با این وجود گاهی بسیار جدی هستند. ویروسها و حملاتی که به منظور از کار انداختن یک وب سایت انجام می شوند نمونه هایی از جرم های دیجیتالیاند.

ویروسها: واژه ویروس کامپیوتری یک واژه کلی برای انواع مختلف نرم افزار های مخرب است. ویروس کامپیوتری نرم افزاری است که با نیات مغرضانه ای نوشته شده و با عث خرابی سیستمها و یا اذیت و آزار دیگران می شود. دو نوع ویروس وجود دارد. یک نوع از ویروسها بی خطر هستند و تنها پیغامی را به نمایش می گذارند و یا باعث کند شدن سرعت کامپیوتر می شوند ولی اطلاعاتی را از بین نمی برند.

حملات برای از کار انداختن خدمات الکترونیکی[1]: بسیاری از شرکتهایی که دارای کسب و کار الکترونیکی هستند با این حملات مواجهه شده اند. در این حملات سیلی ازمراجعات به سمت یک وب سایت سرازیر می شود که به علت زیاد بودن تعداد مراجعات، وب سایت مورد نظر از کار می افتد و دیگر قادر به ارائه خدمات نیست. هدف از این کار جلوگیری از امکان مراجعه مشتریان واقعی به یک وب سایت است. گاهی ممکن است دیوار آتش که محافظ اطلاعات سازمانی است نیز در چنین حملاتی از کاربیفتد. تا به حال سایتهایی مانند Yahoo.com و Amazon.com نیز قربانی چنین حملاتی بوده اند.


[1] Denial-of-Service Attacksخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 12:30 | چاپ مطلب

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

مقایسه تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،"طرحواره های هیجانی لیهی" و"تحریف های شناختی"، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند،مانوا،میانگین،انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد. واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:کلیات پژوهش 1-1.مقدمه3 1-2.بیان مساله5 1-3.اهمیت وضرورت پژوهش9 1-4.هدف های پژوهش11 1-4-1.هدف کلی پژوهش11 1-4-2.اهداف جزیی پژوهش11 1-5.سوالات پژوهش11 1-6.فرضیه های پژوهش11 1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی12 1-7-1.تعریف میگرن12 1-7-2.تحریف شناختی12 1-7-3.طرحواره هیجانی13 1-8.خلاصه فصل13 فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش بخش اول:ادبیات وگستره نظری15 2-1.مقدمه15 2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن15 2-2-1.تاریخچه15 2-2-2.تعریف میگرن16 2-2-3.علل میگرن17 2-2-4.انواع میگرن17 2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد 18 2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد19 2-2-4-3.انواع دیگر میگرن 19 2-2-5.پاتوژنز21 2-2-6.تشخیص بیماری22 2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن23 2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن24 2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن24 2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن25 2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن25 2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن26 2-2-11.دوپامین در میگرن26 2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن27 2-2-13.یافته های بالینی27 2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک28 2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار28 2-2-16.درمان میگرن29 2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن32 2-2-18.جامعه و فرهنگ33 2-2-19.جنبه‌های محیطی34 2-2-20.سبک زندگی34 2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن34 2-3. ادبیات و گسترهی نظری تحریف های شناختی35 2-3-1.تعریف شناخت35 2-3-2.روانشناسی شناختی35 2-3-3.افکار خودآیند36 2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت36 2-3-5.مدلABC الیس37 2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری37 2-3-7.مدل شتاختی بک38 2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده است38 2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی 40 2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی41 2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس44 2-4.ادبیات و گسترهی نظری طرحواره های هیجانی53 2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن53 2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان53 2-4-3.اجزای هیجان54 2-4-4.تاریخچه هیجان54 2-4-5.نظریه‌های هیجان 55 2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه55 2-4-5-2.نظریه ارزیابانه55 2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی55 2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره55 2-4-6.وظایف هیجان‌ها 55 2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها56 2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی56 2-4-9.ماهیت هیجان56 2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان58 2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان58 2-4-12.انواع واکنش های هیجانی59 2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان62 2-4-14.اساس عصبی هیجان64 2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان65 2-4-16.نتیجه هیجان67 2-4-17.هیجان و سلامت69 2-4-18.مغز هیجانی71 2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها 73 2-4-20تعریف هیجان خواهی73 2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن74 2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه75 2-4-23.نتیجه گیری78 2-4-24. مفهوم طرحواره79 2-4-25.طرحواره های هیجانی79 2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ80 2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی81 2-4-28.دستیابی به هیجان ها83 2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی84 2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی 84 2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی85 2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی91 2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران91 2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران92 2-6.خلاصه فصل96 فصل سوم:روش اجرای پژوهش 3-1.مقدمه98 3-2.خصوصیات طرح پژوهش98 3-3.جامعه آماری مورد مطالعه99 3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه99 3-5.ابزارهای اندازه گیری99 3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی99 3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی102 3-6.فرایند اجرای پژوهش105 3-7.روش پردازش و تحلیل اطلاعات106 3-8.خلاصه فصل 107 فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها 4-1) مقدمه109 4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش109 4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش129 4-4.خلاصه فصل چهارم144 فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری 5-1.مقدمه 146 5-2.بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی 146 5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش148 5-4.محدودیت های تحقیق149 5-5.پیشنهادهای پژوهش150 5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی150 5-5-2.پیشنهادهای اجرایی150 5-6.خلاصه فصل151 فهرست منابع 152 پیوست ها 158 چکیده انگلیسی176 فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی 100 جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی 101 جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت 102 جدول3-4؛ ضریب پایایی102 جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی 103 جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول110 جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه110 جدول 4-3؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم111 جدول 4-4؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 113 جدول 4-5؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 114 جدول 4-6؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم115 جدول 4-7؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم117 جدول 4-8؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم118 جدول 4-9؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 119 جدول 4-10؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم121 جدول 4-11؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 122 جدول 4-12؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم123 جدول 4-13؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 125 جدول 4-14؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم126 جدول 4-15؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 127 جدول 4-16؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 129 جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم130 جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه130 جدول 4-19؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم131 جدول 4-20؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم133 جدول 4-21؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 134 جدول 4-22؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 135 جدول 4-23؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم137 جدول 4-24؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم138 جدول 4-25؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم139 جدول 4-26؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 141 جدول 4-27؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 142 جدول 4-28؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 143 فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار4-1: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی111 نمودار4-2: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک112 نمودار4-3: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه114 نمودار4-4: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان. 115 نمودار4-5: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی116 نمودار4-6: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل118 نمودار4-7: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی119 نمودار4-8: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی120 نمودار4-9: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم122 نمودار4-10: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف123 نمودار4-11: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات124 نمودار4-12: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری126 نمودار4-13: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری127 نمودار4-14: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم128 نمودار4-15: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ... 131 نمودار4-16: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز132 نمودار4-17: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی134 نمودار4-18: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت 135 نمودار4-19: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده 136 نمودار4-20: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی 138 نمودار4-21: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی139 نمودار4-22: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر140 نمودار4-23: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن142 نمودار4-24: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی143خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 05:39 | چاپ مطلب

مقاله نیاز افراد به گروه

مقاله نیاز افراد به گروه

چرا افراد به گروه نیاز دارند ؟

1- گروه های افراد را برای رسیدن به هدف هایی که امکان حصول آن به تنهایی امکان پذیر نیست کمک می کنند مثلاً تقسیم کار در سازمان باعث می شود که از توانایی های افراد ، به شیوه ای کارآمد تر از زمانی که تنها کار می کنند بهره مند شوند.

2- گروه کمک می کند تا نیاز های روانی و اجتماعی مهم افراد برآورده شود مثلاً عاطفی مورد توجه واقع شود و احساس امنیت کند.

3- اعضای گروه دانش و اطلاعاتی را برای همدیگر فراهم می آورند که امکان دستیابی به آن برای افراد به تنهایی امکان ندارد.

4- عضویت در گروه باعث هویت شخصی ما می شود خیلی مهم است که ما خودمان را عضو چه گروه معرفی می کنیم.

5- عضویت در گروه باعث می شود ما خودمان را تعریف و توصیف کنیم و همین تعریف خود یکی از عناصر مهم شکل گیری خود است.

6- به گروه ملحق می شویم تا سرگرم شویم و خوش بگذرانیم مثلاً اردوی تابستانی ضمن این که از این کار لذت می بریم احساس می کنیم فرد موثری هستیم. برای گروه افتخار کسب می کنیم ( مثلاً گروه المپیاد فیزیک، ریاضی ...)

انواع گروه

گروه اولیه و گروه ثانویه

اصطلاح گروه اولیه برای گروه هایی مثل خانواده ، همسایه و گروه های همسالان و همبازی به کار می رود . این گروه دارای ویژگی هایی هستند.

- روابط بین چهره به چهره می باشد

- احساس وفاداری و مناسبات عاطفی در آن وجود دارد

- همکاری و روابط دوستانه میسر می باشد

کاربرد روان شناسی گروه ها در درمان

اعتقاد بر این است که گروه می تواند رفتار اعضاء خود را تغییر دهد بسیاری از مشکلات هیجانی از جمله طرد شدگی، احساس منزوی بودن، تنهایی، ناتوانی از ایجاد ارتباط هدفمند با دیگران در افراد وجود دارد. اگر چه درمانگر می تواند شخص را کمک کند تا بعضی از مسائل را حل کند اما آزمایش واقعی زمانی است که بتواند نگرش ها و پاسخ هایی را که در جریان درمان یاد گرفته است در محیط اجتماعی به کار گیرد. با کمک گروه درمانی فرد می تواند مشکلات خود را در حضور دیگران حل کند و ببیند که دیگران در برابر رفتارش چگونه واکنش نشان می دهند.خرید فایلادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقاله، نیاز، افراد، گروه
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 00:23 | چاپ مطلب

روش تحقیق ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

روش تحقیق ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

1. موضوع تحقیق

2. تعریف مسئله مورد پژوهش

3. فرضیات

4. هدف تحقیق

5. ضرورت تحقیق

6. محدودیتها و مشکلات تحقیق

7. واژه ها و اصطلاحات تحقیق

1. موضوع تحقیق :

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

 1. 1. تعریف مسئله مورد پژوهش :

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیکوی فردی و جمعی است و به همان نسبت که وجود آن منشأ برکات و خیرات است فقدان آن زیانبار است در آیات قرآنی و روایات اسلامی هم بسیاری از فواید و آثار نیکوی آن مذکور است و هم زیانهای فردی و جمعی ناشی از ترک آن آمده است. نماز حقیقی موجب نجات کلی و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسیب ها و فرجام های ناگوار رها می سازد و باب رحمت یزدان را به رویش می گشاید. نماز دیوار بلندی در برابر شیطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسیب آنان نگاه می دارد این دژ استوار برای آنان بیم آور و نگرانیزا است لیکن تضییع و تخریب دیوار نماز فرو ریختن این حصن حصین شیاطین را امیدوار و گستاخ می سازد و جرأت می دهد که بر اهل نماز یورش برند نماز مصداقی از مصادیق (حبل الله) است و تا وقتی که مسلمانان به ریسمان خدا چنگ زنند متفق و متحدند و از بلای تفرقه در امان می مانند همچنان که نماز ایجاد تواضع و وحدت می کند ترک نماز زمینه ساز تعصب و تفرقه می شود.

نماز ناب نمازی است که با بالاترین درجه از عشق و معرفت و بیشترین خشوع و حضور خوانده شود نمازی که در آن خاطر نمازگزار آنی غافل از خدا و معطوف به دنیا نشود البته این نماز مخصوص انبیاء اوصیاست و مقام والایشان مرهون همین نماز آنان است.[1]

بحث از علل و عوامل بدان خاطر مطرح است که اگر از ریشه و اساس سردربیاوریم در آن زمینه نمی توانیم اقدامی سازنده داشته باشیم از جمله فساد و آلودگی را می توان به دلیل عدم تربیت صحیح، کمبودها و نارساییها، ضعف ایمان واخلاص، عدم پایبندی به یک مکتب پرجاذبه اعتقادی، عدم گرایش به نماز را نام برد از جملا ضررهای ناشی از عدم گرایش به نماز را می توان به صورت موارد زیر نام برد :

 1. خود را پیدا نکردن (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
 2. خضوع و خشوع نداشتن
 3. نداشتن سکینه قلب و آرامش روان
 4. آسیب پذیر بودن در برابر تهاجم فرهنگی و تیرهای زهرآگین دشمنان اسلام
 5. مصون نبودن در برابر ضلالتها و شقاوتها
 6. آسیب پذیریهای فردی و اجتماعی
 7. نداشتن روحیه مسئولیت پذیری
 8. ورود به انحرافات اخلاقی و اختلالات رفتاری
 9. نداشتن تکیه گاه و سفینه نجات
 10. آلوده شدن به انواع گناهان و داشتن روح عصیانگری
 11. نیافتن مقصد و مقصود
 12. محصور شدن در دیوار آزمندیها و خودخواهیها و غرورها و از دست دادن ارزشهای اصیل و هزاران مورد دیگر می توان اشاره کرد.

 1. 1. فرضیات :
 2. رابطه معنا داری بین نماز و بی اطلاعی افراد در عدم گرایش آنان به نماز وجود دارد.
 3. رابطه معنا داری بین نماز و برنامه های رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون علاقه به خواندن نماز را در افراد ایجاد می کند.
 4. رابطه معنا داری بین نماز و سست بودن پایه های مذهبی خانواده در عدم گرایش افراد به نماز وجود دارد.
 5. رابطه معنا داری بین نماز و شیوه های تربیتی مناسب در ترغیب افراد به نماز وجود دارد.
 6. رابطه معنا داری بین نماز و میزان گرایش فطری مردم به نماز وجود دارد.

عبادت و خودسازی :

نخستین بخش فقه اسلامی مربوط به برنامه هایی است که انسان و محیطش را از آلودگی جسمی و روحی و اخلاقی پاک می گرداند و از پلیدیها و صفات شیطانی دور و به خدا و صفات نیکوی الهی نزدیک می سازد و در اجتماع روح پاکی، اعتماد، صفا و صمیمیت مهربانی و گذشت ایجاد می کند.

این بخش را عبادت می نامند عبادات عبارتند از :

طهارت و پاکیزگی (غسل، وضو و تیمم) نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.

احکام و شرایط عمومی این عبادات از این قرار است :

 1. شخص عبادت گزار باید توجه داشته باشد که این اعمال خود هدف نبوده بلکه وسیله ای هستند برای رسیدن به مرحله یقین به خدا و آخرت، تقرب و نزدیک شدن به صفات خدا.

و اگر نیت و هدف در این اعمال نباشد عبادت بصورت یک عادت در می آید و تأثیر آن بسیار اندک یا ناچیز خواهد بود.

 1. دومین شرط عبادت این است که برای ریا و خود نمایی و جلب توجه و نظر مردم نباشد اگر خدای نکرده کسی چنین مقصدی را در عبادت خود منظور کند مرتکب گناه و عوام فریبی گشته و عبادتش باطل و بی اثر بلکه بنا به بعضی از احادیث مقرون به شرک خواهد بود.
 2. تعریف کردن از عبادتهای خود پیش دیگران مکروه است چنانکه قرآن می فرماید :

فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی

خوستایی نکنید که خداوند داناتر است به کسی که متقی و پارسای واقعی است.

مگر برای رفع تهمت از خود و یا جلب و ترغیب مردم به عبادت.[2]

نماز اکسیر غم زدا

غم و اندوه غالباً بر اثر یکی از عوامل زیر پیش می آید :

 1. از دست دادن یک چیز
 2. به دست نیاوردن مطلوب
 3. اضطراب و نگرانی
 4. تردید و بلاتکلیفی
 5. مشاهده صحنه های تأثیر انگیز
 6. ارتکاب خطا و گناه
 7. سخنان نادرست یا عملکرد نادرست دیگران

نماز در همه این موارد می تواند به نحو معجزه آسایی غم و غصه را برطرف سازد به وسیله نماز انسان می تواند به مرحله ای از معرفت دست یابد که به خاطر از دست دادن هیچ چیزی اندوهگین نشود آنکه خدا را ملک و معبود و خود را عابد و مملوک می داند توجه دارد که ملک و صاحب اختیار چیزی نیست از این رو به خشنودی خدا خشنود و به تقدیر او راضی است آنکه نماز می خواند هرگز به دنبال خواسته های نادرست و نامشروع نخواهد رفت و اگر خواسته اش مشروع است نماز که سراسر دعا و نیایش است به او می آموزد که پیوسته برآورده شدن حاجات و به دست آوردن مطالب خود را از خدا بخواهد و به لطف و کرم او امید بندد کسی که نماز او توانسته است روح امید را در او زنده نگه دارد هیچ گاه ناامید نخواهد شد و مغموم نخواهد گشت یعقوب علیه السلام گفت:


1 45خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 14:02 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 118 )
   1      2     3     4     5      ...      12   >>
صفحات