X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. ادبیات موضوع

2. قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی

3. آزمون خرید الکترونیکی

1-3. ویژگیهای محصول

2-3. آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول

3-3. ویژگیهای مشتری

4. روش تحقیق

1-4. جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها

2-4. فرضیات تحقیق

3-4. طراحی مدل

جمع‌بندی و ملاحظات

منابعخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 16:34 | چاپ مطلب

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

چگونگی ارائه مقالات و سمینارها:

کسی که راجع به امری قضاوت می کند ولی نمی تواند آن را تشرحی و به طور مستدل بیان کند نباید هرگز هیچ فکری در مورد آن کرده باشد.

در عصر جدید بسیاری از اشخاص از طریق صحبت در میان جمع و در همایشها عقاید خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.

فرآیند برقراری ارتباط کلامی:

صرف نظر از انواع رابطة کلامی در جریان هفت جزو دیگر نیز وجود دارد. که شامل گیرنده پیام، مجرای ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعیت است.

گوینده: برقراری ارتباط کلامی با گوینده آغاز می شود. موقعیت شما در نقش گوینده به خود شما به اعتبار شخصی شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگی برای صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسیت نسبت به شنوندگان و موقعیت بستگی دارد. این کار علاقه و ایجاد جاذبه نیز می خواهد. نمی توانید از مردم توقع داشته باشید به آنچه می‌گویید علاقه و توجه نشان دهند، مگر اینکه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اینکه روشها و فنون ارائه مطلب کاربرد داشته باشند نخست باید چیزی برای گفتن داشته باشید.

پیام: پیام هر چیزی است که گوینده به شخص دیگر ابلاغ می کند. هدف شما در سمینارها و سخنرانی عمومی این است که پیام عمدی خود را طوری ادا کنید که واقعاً سبب برقراری ارتباط شود. دستیابی به این منظور هم به این بستگی دارد که چه می‌گویید (پیام کلامی) و هم اینکه چگونه می گویید. (پیام غیرکلامی)

پیام کلامی را درست همان گونه که کار طلب می کند تهیه کنید. باید موضوع را به چیزی اختصاص دهید که بتوانید در مدت زمانی که سمینار به شما اجازه می دهد به قدر کافی درباره آن بحث کنید. باید دربارة جزئیاتی که می تواند به شما کمک کند تحقیق و از میان آنها مقداری را انتخاب کنید تا عقاید مطروحه خود را روشن و متقاعد کننده بسازید. باید آرا و عقاید خود را طوری نظام دهید که شنوندگان بتوانند بدون اینکه عقب بیفتند یا گیج شوند آنها را تعقیب کنند. پیام را نیز در قالب کلماتی بیان کنید که دقیق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.

پیام غیرکلامی را علاوه بر پیامی که از طریق کلمات می فرستید، از طریق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمی نیز بفرستید. نکته مهم اینست که مطمئن شوید پیام غیرکلامی شما پیام کلامی شما را خدشه دار نسازد.

مجرا: مجرا چیزی است که به وسیلة آن پیام ابلاغ می شود. وقتی گوشی تلفن را برمی‌دارید تا به یک دوست تلفن بزنید تلفن مجرا یا وسیلة ارتباطی است. ممکن است در سمینارها از چند مجرا استفاده کنند و هر کدام از آنها بر پیامی که توسط تماشاچیان دریافت می شود، اثر خواهند گذاشت در کلاس، مجرای ارتباطی مستقیم ترین نوع است همشاگردیها بدون مداخلة هرگونه وسیله الکترونیکی هم من را می بینند و هم صدایم را می شنوند.

شنونده: شنونده کسی است که پیام ابلاغ شده را دریافت می کند. بدون شنونده هیچ رابطه‌ای برقرار نمی شود.

هر چیزی که گوینده می گوید از طریق چهارچوب انتقالی شنونده از صافی می گذرد (کل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهای وی)

از آن رو که گوینده و شنونده افراد متفاوتی هستند هرگز نمی توانند چهارچوب انتقالی کاملا یکسانی داشته باشند و چون چهارچوب انتقالی شنونده هیچ وقت دقیقاً آن چیزی نیست که گوینده دارد معنی یک پیام نیز در نزد شنونده و گوینده یکسان نیست. از آنجا که افراد چهارچوبهای انتقالی متفاوت دارند باید برای هماهنگ کردن پیام با شنوندة ویژه‌ای که مورد خطاب است دقت بسیار زیادی به خرج دهید و باید بر شنونده متمرکز باشید.

چگونه صحبت کنید:

نکات کلیدی عبارتند از:

1- قابل شنیدن باشد چنانچه مطالب شما قابل شنیدن نباشد صحبتهای شما ضایع خواهد شد.

2- واضح باشد. اگر کلمات شما قابل فهم نباشد شنونده ضایع شده است.

3- دلنشین باشد. اگر نتوانید توجه شنونده را به خود جلب کنید جایگاه شما در برنامه ضایع خواهد شد. بنابراین مٍن مٍن نکنید یکنواخت حرف نزنید چانه خود را بالا نگاه دارید و تون صدای خود را برای انتهای اتاق تنظیم کنید.

ترجیحاً از دست نوشته های خلاصه یا اسلایدهای یادآوری کننده بجای آنکه کلمه به کلمه اصل مقاله را بخوانید استفاده کنید. از مکث های زیاد پرهیز کنید. البته خاطرنشان می شود که پس از ارائه مطالب کلیدی و اصلی مکث کردن به شنونده کمک می کند که به شایستگی مطلب شما را دریافت کرده و به شما نیز فرصت می دهد که نفسی تازه کنید.

با اشتیاق نگاه کنید و حرف بزنید از سوی دیگر، نگاه خود رابه این سو و آن سو حرکت ندهید استرس خود را پنهان کنید. صدای بریده بریده خوشایند نیست و زیاده‌روی در تکان دادن دستها باعث حواس پرتی می شود. گرچه علاقه، مسئولیت، حرارت، خوب است اما نباید به قیمت از دست دادن پیام تمام شود.

ارتباط چشمی:

برقراری ارتباط چشمی بسیار مهم است این امر تاثیر زیادی در جذب شنوندگان دارد. تنها با برگه هایتان یا با صفحه نمایش سخن نگوئید.

به زمین سقف یا پنجره خیره نشوید.

تنها به ردیف های جلو نگاه نکنید چرا که به این ترتیب سایر شنوندگان را نادیده گرفته‌‌اید.

نگاهتان را بر روی فردی که بیش از همه به شما توجه دارد متمرکز نکنید.

به تمام قسمتهای سالن توجه کنید. وسط جلو چپ و راست این امر باعث می شود تمام شنوندگان به حلقه اعتماد به نفش شما کشیده شوند.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 04:28 | چاپ مطلب

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

چکیده

مهندسی خط تولید نرمافزار روش مناسبی برای کاهش زمان و هزینه توسعه خانوادهای از سیستمهای

دارای ویژگیهای مشترک از طریق افزایش قابلیت استفاده مجـدد اسـت. چـ ارچوبهـا و رویکردهـای

مهندسی خطوط تولید نرمافزار فعلی داراییهای پایه را به عنوان واحدهای سازنده سیستمهـای نـرم-

افزاری معرفی میکنند که از زمان طراحی تا استقرار میتواند به سیستم افزوده شوند. این بدین معنـا

است که تمامی نقاط تغییرپذیری محصول باید قبل از تحویل نمونهسازی شـده باشـند. بـا توجـه بـه

تغییرات سریع در نیازمندیها و بازار به محصولاتی نیاز است که قابلیت تغییرپیکربندی در زمان اجـرا

را نیز داشته باشند. یک راه حل برای این مسئله استفاده از پارادایم سرویسگرائی در مهندسـی خـط

تولید نرمافزار است.

مقدمه

خط تولید نرمافزار و معماری سرویسگرا به عنـوان دو رویکـرد کـه قابلیـت اسـتفاده مجـدد را بـرای

طراحان سیستمها فراهم میکنند شناخته میشوند. با توجه به بزرگتر و پیچیدهتر شدن سیسـت مهـا

نیاز به استفاده مجدد از مولفهها و عناصر افزایش پیدا کرده است. از این رو شرکتهـا و سـازمانهـای

زیادی به سمت استفاده از این دو رویکرد رفتهاند. البته با وجود تاکید بر استفاده مجدد، تفـاو تهـایی

بین این دو رویکرد وجود دارد. خط تولید نرمافزار روی ایجـاد یـک خـانواده از محصـولات مـرتبط بـا

استفاده از داراییهای پایه مشترک تمرکز دارد در حالیکه معماری سرویسگرا بر روی ایجاد سیسـت م-

هایی انعطافپذیر با استفاده از سرویسها متمرکز است.

خط تولید نرم افزار

خط تولید نرمافزار یا خانوادههای نرمافزار به عنوان یک پارادایم توسعه نرمافزار مهم در حال رشد است [1]. شرکتهای بزرگی مانند Nokia ،HP و Motorola نشان دادهاند که استفاده از رویکرد خط تولید

برای توسعه نرمافزار میتواند بهبودهای کمی و کیفی قابل توجهی را در بهرهوری، زمان عرضه به بازار،کیفیت محصول و رضایت مشتری فراهم آورد.

فهرست مطاللب

فصل اول

1-1. مقدمه ............................................................................................................................................................................................... 2

1-2. تعریف مسئله ................................................................................................................................................................................... 2

1-3. اهداف تحقیق .................................................................................................................................................................................. 3

1-4. محدوده تحقیق ............................................................................................................................................................................... 4

1-5. ساختار تحقیق ................................................................................................................................................................................ 4

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1. مقدمه ............................................................................................................................................................................................... 7

2-2. خط تولید نرمافزار .......................................................................................................................................................................... 7

2-2- 1. حیطهبندی خط تولید .......................................................................................................................................................... 8

2-2- 2. چرخه عمر خط تولید ........................................................................................................................................................... 9

2-2- 3. نمودار ویژگیها ................................................................................................................................................................... 10

2-2- 4. نقاط تغییر ............................................................................................................................................................................ 11

2-2- 5. معماری خط تولید ............................................................................................................................................................. 12

2-3. معماری سرویسگرا .................................................................................................................................................................... 12

2-3- 1. عناصر کلیدی معماری سرویسگرا ................................................................................................................................ 13

2-3- 2. اصول معماری سرویسگرا ................................................................................................................................................ 14

2-4. خط تولید سرویسگرا ................................................................................................................................................................ 16

2-4- 1. مقایسه معماری سرویسگرا و خط تولید نرمافزار ................................................................................................16

فصل سوم: معرفی کارهای مرتبط

3-1. چارچوب خط تولید SPL .......................................................................................................................................................... 20

3-1- 1. مهندسی دامنه .................................................................................................................................................................... 21

3-1- 2. مهندسی محصول ............................................................................................................................................................... 24

3-2. چارچوب خط تولید SEI ........................................................................................................................................................... 25

3-2- 1. فعالیتهای ضروری خط تولید ........................................................................................................................................... 26

3-2- 2. حوزههای عملکردی مهندسی نرمافزار .......................................................................................................................... 28

3-2- 3. حوزههای عملکردی فنی .................................................................................................................................................. 29

3-2- 4. حوزه عملکردی مدیریت سازمانی .................................................................................................................................. 29

3-3. متدولوژی خط تولید PULSE .................................................................................................................................................. 30

3-3- 1. فازهای توسعه ................................................................................................................................................................31 ......

3-3- 2. مولفههای فنی ..................................................................................................................................................................... 32

3-3- 3. مولفههای پشتیان .............................................................................................................................................................. 32

3-4. فرآیند مهندسی خط تولید نرمافزار تکاملی (ESPLEP) ....................................................................................................... 33

3-5. چارچوب خط تولید سرویسگرای آقای LEE و همکارانش ................................................................................................ 36

3-6. رویکرد خط تولید سرویسگرا SOPLE-DE ........................................................................................................................ 39

3-7. رویکرد ترکیب مدیریت فرآیند حرفه، معماری سرویسگرا و خط تولید......................................................................... 41

3-8. چارچوب خط تولید سبک وزن ................................................................................................................................................ 43

3-9. رویکرد طراحی معماری خط تولید سرویسگرا .................................................................................................................... 45

3-01. مقایسه چارچوبها ..................................................................................................................................................................... 47

3-11. جمع بندی ..................................................................................................................................................................................... 50

فصل چهارم: ویژگیهای راه حل مورد نظر

4-1. مشکلات روشهای موجود ........................................................................................................................................................ 52

4-1- 1. نقاط ضعف روشهای موجود ........................................................................................................................................... 52

4-1- 2. چالشهای موجود در زمینه خط تولید سرویسگرا ................................................................................................... 53

4-2. معرفی چارچوب خط تولید سرویسگرا پیشنهادی ............................................................................................................. 54

4-2- 1. مدل چارچوب پیشنهادی ................................................................................................................................................. 54

4-2- 2. ویژگیهای چارچوب پیشنهادی ................................................................................................................................56 ......

4-2- 3. ارزیابی چارچوب پیشنهادی ............................................................................................................................................. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1. نتیجه گیری ................................................................................................................................................................................... 60

5-2. سوالات تحقیق ............................................................................................................................................................................. 60

5-3. گامهای بعدی تحقیق ................................................................................................................................................................. 61خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 16:34 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 تعریف موضوع. 2

3-1 اهمیت موضوع. 3

4-1 هدف از انتخاب موضوع. 4

فصل دوم – ادبیات موضوع. 4

2-1 سایر مطالعات انجام شده 5

2-2 تاریخچه مرکبات.. 5

2-3 مشخصات کلی مرکبات.. 8

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات.. 9

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات.. 11

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: 11

2-8 تولید جهانی مرکبات.. 14

2-9 فرآیند صادرات مرکبات.. 16

2-15-1 مراحل قبل از صدور 16

2-10 مراحل اداری صادرات میوه 19

2-12 بسته بندی. 22

2-13 حمل و نقل. 24

2-14 بازاریابی. 25

فصل سوم – روش تحقیق.. 28

1-3 مقدمه : 29

1-3- جامعه آماری: 29

2-3 فرضیات تحقیق. 30

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 30

4-3 پرسشنامه: 30

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 32

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات.. 35

منابع و مأخذ. 50

پرسشنامه: 50

مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

2-1 تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه ی مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

3-1 اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به این نکته ضروری است که کشور با رقبای سرسخت قدرتمند در این زمینه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسی تحقیق مستمر پیرامون عوامل موثر در افزایش صادرات توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهشهای علمی به تخصیص می دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسیاری پیش روی ماست. تولید فعلی مرکبات کشور سالانه بیش از سه میلیون و هفتصد هزار تن است و بررسی انجام شده نشان می دهد که از این مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابلیت صدور دارد. اما میزان فعلی صادرات این محصول در حدود 70 هزار تن در سال است یعنی در حدود 10% از ظرفیت صادراتی موجود که این رقم بسیار ناچیزی است فراوان مشاهده شده است که کشور عین که تولید بسیار ناچیزی نسبت به کشور ما دراد چندین برابر ما صادرات مرکبات درند.

در این فصل به نیتجه گیری از مطالبی که در فصول پیشین مورد بررسی قرار گرفته، پرداخته می شود. همچنین راه حل ها و پیشنهاداتی جهت افزایش صادرات مرکبات ارائه خواهد شد.

5-1 یکی از مشکلات مهمی که بر سر راه صادرات مرکبات کشور وجود دارد و به عنوان فرضیه اول تحقیق در فصل چهارم مورد آزمون و تایید قرار گرفت عدم وجود تسهیلات نگهداری مناسب در کشور می باشد. عدم وجود تسهیلات نگهداری جهت حفظ و سلامت مرکبات در چند مرحله می تواند مشکل ساز باشد. در مرحله پس از برداشت محصول که لازم است بلافاصله در مکانی مناسب و درجه حرارتی متعادل، محصول نگهداری شود. در مرحله حمل محصول جهت اننتقال به بازارهای فروش و مصرف نیز که معمولاً مسیرهای حمل طولانی است لازم است تدابیری جهت حفظ سلامت مرکبات و میوه جات اندیشیده شود و در مرحله نهایی یعنی پس از حمل به بازارهای فروش یا مصرف وتخلیه محموله، معمولاً همه محصول حمل شده، خیلی سریع توزیع نمی شود و به مصرف نمی رسد. لذا چاره ای جز نگهداری و انبار کردن آن نیست. در این مرحله نیز باید انبارهای مناسب و مجهز حفظ سلامت و طراوت میوه جات مهیا باشد.

پس همانطور که توضیح داده شد یکی از عوامل کلیدی و حیاتی حفظ سلامت مرکبات استفاده از انبارهای مجهز به سردخانه در هر سه مرحله یعنی پس از برداشت، طی حمل و پس از تخلیه در مقصد یعنی بازار فورش و مصرف است.

در صورتی که امکانات نگهداری مناسب نظیر سردخانه و محیط های مناسب جهت نگهداری مرکبات وجود نداشته باشد. بخش اعظم محصول ضایع شده و قابلیت صدور حتی مصرف خود را از دست می دهند. در نتیجه صادرکننده با تحمل ضررهای هنگفت از امر صدور محصول، باز می ماند.

با بررسی های انجام شده و مطالعات صورت گرفته مشخص شد که تعداد انبارهای موجود در کشور که مجهز به سیستم سردخانه ای یخچال باشد بسیار ناچیز بوده و جوابگوی نیازها نیستند. لذا راه حل مسأله افزایش ظرفیت سردخانه ای کشور و انبارها (سیلوها) می باشد.

به این دلیل که معمولاً احداث یک سردخانه به صرف هزینه های زیادی دارد و افراد قادر به تحمل هزینه های و سرمایه گذاری لازم در این زمینه نیستند. از این رو پیشنهاد می شود تا در مراکز عمده تولید مرکباتدر کشور انبارهای جدید و مجهز ساخته شود که این کار را می توان به چند طریق انجام داد.خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 12:50 | چاپ مطلب

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

چکیده:

امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد موسسات مالی در نظر گرفته می شود وموفقیت برای موسساتی است که توانسته اند به بهترین نحو ممکن ادراکات نیازها و خواسته های مشتریان را در بازارهای هدف شناسایی کرده و آن ها را ارضا نماید.هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی موثربرموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان می باشد. بدین ترتیب مدلی طراحی گردیده است که در آن به انتخاب معیارها وزیرمعیارهای مناسب منجر خواهد شد ،دراین راستا پس از شناسایی معیارها وزیر معیارهای مؤثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین در شعب بانک کشاورزی،از روش تحلیل خبرگان توسط پرسشنامه استفاده شده است. و پس از آن جهت تعیین وزن شاخصهای شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شده شد .که در این مرحله نیز نظرات خبرگان در خصوص ، مقایسات زوجی شاخصها و تعیین وزن آنها، از طریق پرسشنامه استخراج گردیده است.نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد در بین شش معیار اصلی مشخص شده ؛رضایت شغلی با وزن 0.338از نظراهمیت در رده اول قرار گرفته وخدمت گرایی،مدیریت،مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک وکیفیت خدمات سنتی دررده بعدی قرارگرفته اند.

کلید واژه: ارائه خدمات نوین ،رضایت شغلی ،خدمت گرایی، مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک

مقدمه

بسیاری از موسسات خدماتی با هدف بهبود خدمات به مشتری وارد اجرای برنامه ریزی منابع انسانی شده اند و بدین ترتیب تا حدی خدمات خود را بهبود بخشیده اند (گرانت[1]واندرسون،31،2002). این منافع ازطریق بهبود ارائه خدمات با کیفیت حاصل می شوند.سرمایه گذاری روی مشتری مداری وخدمات مشتری یک موسسه راقادر می سازد از سرمایه گذاری اش روی برنامه ریزی منابع انسانی بهتر استفاده کند. استراتژی کسب و کار مشتری مداری وتکنولوژیهای مربوطه با هدف تسهیل تعامل مستقیم با مشتری هستند.


[1] . Grant and Anderson

بخشی از متن

با وجود سرمایه گذاریهای که در زمینه فن آوری اطلاعاتی در حوزه بانکداری صورت گرفته است ،اگر که این سرمایه گذاریها منطبق بر اصول سرمایه گذاری دراین زمینه نباشد با شکست مواجه خواهد شد(فرجیان سهی،4،1385)بنابراین توجه به پذیرش این خدمات از سوی مشتریان از اهمیت ویژه برخوردار است ،زیرا تقاضای مشتریان نقش مهمی در تصمیم گیریها ی بانکها به استفاده از یک تکنولوژی دارد،به عبارتی بهره برداری سودآور از یک تکنولوژی بویژه تکنولوژی در خدمات به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد(باقری وهمکاران،6،1388). تحقیقات نشان میدهد که پذیرش مشتری عامل کلیدی درتوسعه ساختارهای الکترونیکی ارائه خدمات است(بایرزولیدر،2001)تحقیقات انجام شده برروی پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان،درک عقاید مشتری در مورد استفاده ازبانکداری الکترونیک واینترنتی را ارتقاء می بخشد ونشان میدهد چگونه نگرش ها وباورها بر رفتار مشتریان درمورد استفاده از بانکداری الکترونیک تأثیر می گذارد.بدیهی است که یکی از شاخصهای موفقیت سرمایه گذاری های بانکها در زمینه فناوری اطلاعاتی وبانکداری الکترونیک پذیرش یا عدم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان است.با توجه به اینکه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور توسعه بسیار یافته اند.اما تحقیق برای بررسیعوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات نوین به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی صورت نگرفته است.با توجه به این مطلب ضرورت انجام این تحقیق توسط محقق ضرورت یافته است ومحقق سعی دارد به بررسی این موضوع درس‍یستم بانکداری کشوربپردازد.

فهرست

چکیده......................................................................................................................................... 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه................................................................................................................................. 3

1-2- شرح وبیان مسأله تحقیق....................................................................................................... 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................. 6

1-4- اهداف تحقیق...................................................................................................................... 8

1-5- سؤالات تحقیق.................................................................................................................... 8

1-6- فرضیه­ های تحقیق............................................................................................................... 8

1-7- مدل مفهومی تحقیق............................................................................................................. 9

1-8- تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌های تحقیق........................................................................... 10

1-9- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق................................................................................................ 11

1-10- روش تحقیق.................................................................................................................. 11

1-11- ابزار گردآوری داده­ها...................................................................................................... 12

1-12- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.................................................................................... 12

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه.............................................................................................................................. 14

بخش اول :بانکداری الکترونیک

2-1-1- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی............................................. 15

2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن........................................................................................ 16

2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی.................................................................... 16

2-1-4- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها........................................................................... 17

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی...................................... 18

2-1-6- بانکداری اینترنتی......................................................................................................... 18

2-1-7- اعتماد در شبکه بانکی................................................................................................... 20

2-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین......................................................................................... 21

2-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی................................................................. 24

2-1-9- سودمندی ادراک شده بانکداری اینترنتی.......................................................................... 26

2-1-10- سهولت استفاده ادراک شده.......................................................................................... 26

بخش دوم خدمات

2-2-1- مفهوم وتعاریف خدمت................................................................................................ 28

2-2-2- سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات.................................................................................. 28

2-2-3-مدل سروکوآل............................................................................................................... 30

2-2-4- ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی................................................................................. 33

2-2-5- کیفیت خدمات الکترونیکی............................................................................................ 34

2-2-6-خدمت گرایی خدمات (جهت گیری خدمات=خدمت گرایی) ............................................ 35

2-2-7- تعاریف ومفهوم خدمت گرایی خدمات........................................................................... 36

2-2-8- مشتری گرایی............................................................................................................. 37

2-2-9- مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................... 39

2-2-10 -مشتری مداری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری........................................................ 41

2-2-11- فرایندهای تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری( CRM) ....................................... 42

بخش سوم :سبک رهبری

2-3-1-تاریخچه و سیر تحول سبک رهبری................................................................................. 43

2-3-2-مفهوم وتعاریف سبک رهبری.......................................................................................... 42

بخش چهارم :رضایت شغلی

2-4-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی....................................................................................... 45

2-4-2- نطریه های رضایت شغلی ............................................................................................. 47

2-4-2-1- نظریه انگیزشی هرزبرگ........................................................................................... 47

2-4-2-2- نظریه امید و انتظار................................................................................................... 48

2-4-2-3- نظریه ارزش............................................................................................................ 48

2-4-2-4- نظریه بریل.............................................................................................................. 48

2-4-2-5- نظریه نقشی............................................................................................................. 48

2-4-2-6- نظریه نیازها ............................................................................................................ 48

2-4-2-7- نظریه هالند.............................................................................................................. 50

2-4-3- عوامل تعیین کننده ی رضایت شغلی............................................................................. 50

2-4-4- ابعاد رضایت شغلی....................................................................................................... 51

2-4-5- شیوه ابراز نارضایتی و نتایج رضایت شغلی...................................................................... 51

2-4-6- رابطه رضایت شغلی وجابجایی کارکنان........................................................................... 52

بخش پنجم: پیشینه تحقیق

2-5-1- تحقیقات خارجی ........................................................................................................ 54

2-5-2- تحقیقات داخلی .......................................................................................................... 61

2-5-3- مدل مفهومی تحقیق..................................................................................................... 62

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................. 64

3-2 روش تحقیق....................................................................................................................... 64

3-2-1- از نظر هدف................................................................................................................. 64

3-2-2- ازنظر روش.................................................................................................................. 64

3-3- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه............................................................................ 65

3-4- روشهای گردآوری داده ها.................................................................................................. 66

3-5- ابزارگردآوری اطلاعات...................................................................................................... 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................... 66

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............................................................................................... 69

3-7-1- جدول مقایسه زوجی.................................................................................................... 70

3-7-2- عملیات محاسبه داده ها................................................................................................. 71

3-7-3- روشهای محاسبات داده ها درروش AHP.................................................................... 71

3-7-4- استخراج اولویت ها از جدول مقایسه های گروهی........................................................... 72

11-3-3- نرخ سازگاری............................................................................................................ 73

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه ............................................................................................................................ 75

4-2- تجزیه وتحلیل نتایج.......................................................................................................... 75

4-2-1- اولویت بندی معیارهای اصلی به روش A.H.P با نرم افزار Expert Choice ............. 75

4-2-2- اولویت بندی معیارهای اصلی......................................................................................... 77

4-2-3- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی....................................................... 78

4-2-4-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به رضایت شغلی.......................................................... 78

4-2-5-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به مدیریت.................................................................. 80

4-2-6- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمت گرایی................................................. 78

4-2-7-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار مدیریت ارتباط با مشتری.................................. 80

4-2-8-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمات الکترونیک........................................... 81

4-2-9-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار کیفیت خدمات سنتی....................................... 83

4-10 – پاسخ به فرضیات تحقیق................................................................................................. 86

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه.............................................................................................................................. 88

5-2- یافته های تحقیق............................................................................................................... 89

5-3- پیشنهاد های کاربردی........................................................................................................ 97

5-4- پیشنهاداتی برای محققان آینده............................................................................................. 99

5-5- موانع ومحدودیت های پژوهش.......................................................................................... 99

پیوست ها

پیوست الف:پرسشنامه .............................................................................................................. 101

پیوست ب:جدول های آماری. .................................................................................................. 103

منابع وماخذ

منابع فارسی. ........................................................................................................................... 116

منابع انگلیسی........................................................................................................................... 119

چکیده انگلیسی........................................................................................................................ 120خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:59 | چاپ مطلب

پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت

پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت

چکیده

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و ...،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP

مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.

بخشی از متن

محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛

با استفاده از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.


[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats[2]. AHP= Analytical Hierarchy process.

در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ....

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده. ل

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سوال تحقیق.. 9

1-6- قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-8- طرح تحقیق و روشهای تجزیه و تحلیل. 9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها 10

1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت : 10

1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی): 10

1-9-3-کارمزد بانکی: 11

1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11

1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC) 11

1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق.. 13

1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم) 14

2-1-مقدمه. 15

2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق.. 16

2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت.. 16

2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت.. 17

2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی.. 20

2-2-4-خدمات بانکی.. 20

2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی) 21

2-2-6- سود اوری.. 23

2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت.. 24

2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت.. 25

2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی.. 26

2-2-8-کارمزد بانکی.. 27

2-2-9- ضمانتنامه بانکی.. 28

2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC) 29

2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده 29

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29

2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) 32

2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها 33

2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده 33

2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها 34

2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی.. 35

2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی) 37

2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه. 40

2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه. 41

2-10- جمع بندی.. 42

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقیق.. 46

3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق.. 47

3-4- نمونه و نمونه گیری.. 48

3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات.. 48

3-5-1- مصاحبه. 48

3-5-2- مطالعات علمی(کتابخانه ای) 48

3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق.. 49

3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT. 49

3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE. 55

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE. 57

3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP. 58

3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): 58

3-6-2-2-اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 59

3-6-2-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 60

4-1-برخی مبانی نظری تحقیق.. 65

4-2-پیاده سازی مدل تحقیق.. 67

4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT) 67

4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE) 72

5-1-مقدمه. 76

5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT) 78

5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی.. 78

5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 84

5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی.. 84

5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP) 87

5-5- اجرای مدلAHP. 88

5-6- استراتژیهای ترکیبی.. 98

5-7-نکته 1. 101

5-8-نکته 2. 102

5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 103

منابع و ماخذ. 104

منابع فارسی.. 104

منابع لاتین.. 107

پیوست ها 109خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 11:56 | چاپ مطلب

پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

مقدمه

امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.

توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 2

بیان مسئله........................................................................................................ 3

هدف و ضرویات انجام تحقیق.......................................................................... 4

فرضیات تحقیق................................................................................................. 5

واژگان تحقیق................................................................................................... 5

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه ............................................................................................................... 9

تاریخچه شرکت................................................................................................ 9

چارت سازمانی................................................................................................. 12

پیشینه نظری تحقیق:......................................................................................... 13

مدیرت مالی....................................................................................................... 13

وظایف مدیریت مالی......................................................................................... 15

محیط عملیاتی مدیریت مالی.............................................................................. 16

صورت های مالی............................................................................................. 17

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی........................................................................ 21

انواع نسبت های مالی........................................................................................ 24

نسبت نقدینگی................................................................................................... 24

نسبت فعالیت (کارایی)....................................................................................... 27

نسبت سرمایه گذاری........................................................................................ 30

نسبت سود آوری............................................................................................. 34

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق...................................................................

مقدمه ............................................................................................................... 39

طرح تحقیق ....................................................................................................... 39

جامعه و مورد انتخاب شده ............................................................................. 43

ابزار مشاهده ................................................................................................... 44

روش تحلیل داده ها ......................................................................................... 45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ............................................................................................................... 47

کاربرگ مقایسه نسبت های مالی ..................................................................... 48

جداول تراز نامه سال 82 و 83........................................................................ 49

جداول عملکرد سود و زیان درسال 82 و 83.................................................. 51

نسبتهای مالی درسال 82.................................................................................. 53

نسبتهای مالی درسال 83.................................................................................. 60

مقایسه نسبتهای مالی درسال 82 و 83............................................................ 65

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه ............................................................................................................... 72

خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها............................................................... 72

تحلیل های مدیریتی نسبتها............................................................................... 73

نتیجه گیری کلی از تحقیقخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 13:07 | چاپ مطلب

پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره

پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره

چکیده

در این پایان نامه تلاش شده است تا به داوطلبان آزمون ریاضی و فنی در رتبه بندی «رشته دانشگاه»های تحصیلی پیش رویشان کمک شود. این پایان نامه به دنبال ارائه یک الگوریتم جهت شناسایی علایق کاربر و رتبه بندی گزینه های وی می باشد. به اختصار می توان گفت که در انتخاب رشته دانشگاه, مثلا «مدیریت دانشگاه شهید بهشتی» ما با انتخاب دو مقوله رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر مواجهیم. بنابراین با عنایت به این موضوع که داوطلب نیازمند مرتب سازی توامان دانشگاهها و رشته های تحصیلی است، نگارنده تلاش نموده است تا الگوریتمی ارائه نماید که به کمک روشهای تصمیم گیری چند معیاره به شناسایی معیارهای انتخاب رشته و معیارهای انتخاب دانشگاه و محاسبه وزن آنها برای کاربر بپردازد. اگرچه همچنانکه از عنوان پایان نامه پیدا است در این نوشته بنابر ارائه الگوریتم است و اطلاعات ورودی این الگوریتم در واقع خود، خروجی پایان نامه های متعدد آماری می تواند باشد. با این همه سعی شده است تا با تهیه پرسشنامه هایی به صورت پیمایشی در خصوص رتبه بندی معیارها اقدام گردد. لازم بذکر است که دو برنامه رایانه ای به زبان پاسکال و در محیط اکسل با استفاده از این الگوریتم نوشته شده است.

در رتبه بندی دانشگاهها به معیارهای اعتبار علمی دانشگاه، فاصله جغرافیایی از محل زندگی کاربر، اشتراکات فرهنگی و زبانی کاربر با محیط اجتماعی شهری که دانشگاه در آن واقع است، ظرفیتهای اجتماعی دانشگاه و شهر مزبور، وضعیت آب و هوای محل تحصیل و نهایتا دلایل شخصی کاربر جهت ترجیح یک دانشگاه توجه شده است. همچنین در رتبه بندی رشته ها معیارهای علاقه کاربر به رشته ها، بازار کار رشته ها، شانس ادامه تحصیل در هر رشته، متوسط رضایت شغلی و دریافتهای ریالی فارغ التحصیلان سطح بالای رشته ها، استعداد کاربر در رشته های مختلف با توجه به سطح نمره وی در دروس مختلف و نهایتا پرستیژ و جایگاه اجتماعی هر رشته از نگاه مردم مد نظر قرار گرفته است. نگارنده امیدوار است نرم افزار تهیه شده براساس این الگوریتم بتواند به انبوه متقاضیان شرکت درآزمون ریاضی و فنی در زمان محدود چند روزه انتخاب رشته حداقل یک طرح ابتدایی ورتبه بندی اولیه ارائه نماید.

فهرست مطالب

عنوان..........................................................................................صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) بیان مساله و اهمیت موضوع...................................................................................2

1-1-2) عنوان تحقیق..............................................................................................3

1-3) تعریف مساله........................................................................................................3

1-4) اهداف تحقیق........................................................................................................3

1-5) پیشینه تحقیق ......................................................................................................4

1-6) سوالات تحقیق...................................................................................................13

1-7) روش شناسی ( متدولوژی ) تحقیق.......................................................................14

1-7-1) روش تحقیق.............................................................................................14

1-7-2) نوع تحقیق...............................................................................................14

-7-13) جامعه تحقیق..........................................................................................15

7-1-4) نمونه تحقیق...........................................................................................15

7-1-5) روش نمونه گیری....................................................................................15

-18) محدوده (قلمرو) تحقیق .....................................................................................18

1-9) روش مدلسازی...................................................................................................18

1-10) فرضیه ها.........................................................................................................18

1-11) مراحل و گام های اصلی تحقیق ........................................................................19

1-12) محدودیت های تحقیق......................................................................................20

1-13) واژه های کلیدی..............................................................................................20

فصل دوم: ادبیات موضوع تحقیق

2-1) مقدمه...................................................................................................................23

2-2) انواع حالتهای تصمیم گیری ...................................................................................24

2-3) رویکرد کمی در تصمیم گیری...........................................................................25

2-3-1) روشهای تصمیم گیری چند هدفه (MODM) ...........................................26

2-3-2) مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه...........................................................26

عنوان..........................................................................................صفحه

2-4) روش مجموع ساده وزین (SAW) .......................................................................27

2-5) روش Topsis .............................................................................................28

2-6) فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP...........................................................................29

2-6-1) ناسازگاری در تحلیل سلسله مراتبی...............................................................31

2-6-2) کاهش ناسازگاری بعنوان شرط لازم نه کافی................................................32

2-6-3) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی .............................................................33

2-6-4) مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی............................................................34

2-6-5) بحث در معنی اهمیت نسبی و ناسازگاری ......................................................35

2-6-6) گامهای اصلی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.................................................37

2-6-7) ساختن سلسله مراتبی .....................................................................................38

2-6-8) معایب AHP...............................................................................................44

2-7) تکنیکهای MCDM در این تحقیق...........................................................................45

فصل سوم: طراحی الگوریتم

3-1) شناسایی اجزای مساله.............................................................................................48

3-1-1) شناسایی معیارهای انتخاب رشته................................................................48

3-1-2) شناسایی معیارهای انتخاب دانشگاه............................................................51

3-1-3) شناسایی رشته های دانشگاهی...................................................................55

3-1-4) شناسایی دانشگاهها...................................................................................56

3-2) رتبه بندی (اولویتبندی) رشته ها...........................................................................57

3-2-1) رتبه بندی رشته ها براساس معیار «علاقه»...................................................58

3-2-2) رتبه بندی رشته ها براساس معیار «کیفیت اشتغال».......................................62

3-2-3) رتبه بندی رشته ها بر اساس معیار «استعداد»...............................................67

3-2-4) رتبه بندی رشته ها بر اساس معیار «شانس ادامه تحصیل».............................71

3-2-5) رتبه بندی رشته ها بر اساس معیار «پرستیژ» یا «جایگاه اجتماعی».................74

3-2-6) تلفیق معیارهای انتخاب رشته و رتبه بندی رشته ها.....................................75

3-3) رتبه بندی دانشگاهها............................................................................................76

3-3-1) رتبه بندی دانشگاهها بر اساس معیار «اعتبار علمی».....................................77

3-3-2) رتبه بندی دانشگاهها براساس معیار «ظرفیتهای اجتماعی»............................79

3-3-3) رتبه بندی دانشگاهها بر اساس معیار «دلایل شخصی»..................................80

3-3-4) رتبه بندی دانشگاهها بر اساس معیار «اشتراک زبانی»...................................80

عنوان..........................................................................................صفحه

3-3-5) رتبه بندی دانشگاهها براساس معیار شرایط آب و هوایی..............................81

3-3-6) رتبه بندی دانشگاهها براساس معیار بعد جغرافیایی......................................82

3-3-7) تلفیق معیارهای انتخاب دانشگاه و رتبه بندی دانشگاهها..............................82

3-4) رتبه بندی « رشته دانشگاه»ها ..............................................................................83

3-4-1) اهمیت نسبی رشته و دانشگاه نسبت به هم................................................84

3-4-2) تعیین نمره نسبی خام هر یک از رشته دانشگاهها .......................................86

3-4-3) تعیین نمره نسبی نهایی هر یک از رشته دانشگاهها......................................87

فصل چهارم: پیاده سازی الگوریتم در خلال یک مطالعه موردی

4-1) مقدمه......................................................................................................................90

4-2) ورود اطلاعات....................................................................................................91

4-3) تشکیل ماتریسهای مربوط به امتیازدهی رشته ها.....................................................92

4-3-1) تشکیل بردار متناظر با معیار «علاقه»...........................................................92

4-3-2) تشکیل بردار متناظر با معیار «کیفیت اشتغال»..............................................93

4-3-3) تشکیل بردار متناظر با معیار «استعداد»......................................... .............97

4-3-4) تشکیل بردار متناظر با معیار «پرستیژ».......................................................102

4-3-5) تشکیل بردار متناظر با معیار «شانس ادامه تحصیل»....................................106

4-3-6) تشکیل بردار متناظر با ارزش نسبی هر یک از معیارهای انتخاب رشته.........................112

4-3-7) تشکیل بردار متناظر با ارزش نسبی رشته ها..............................................113

4-4) تشکیل ماتریسهای مربوط به رتبه بندی دانشگاهها................................................115

4-4-1) تشکیل بردار متناظر با معیار «اعتبار علمی»...............................................115

4-4-2) تشکیل بردار متناظر با معیار«ظرفیتهای اجتماعی».......................................117

4-4-3) تشکیل بردار متناظر با معیار«دلایل شخصی»..............................................118

4-4-4) تشکیل بردار متناظر با معیار«اشتراک فرهنگی»...........................................119

4-4-5) تشکیل بردار متناظر با معیار «شرایط آب و هوایی»....................................121

4-4-6) تشکیل بردار متناظر با معیار «بعد جغرافیایی»............................................122

4-4-7) تشکیل بردار متناظر با ارزش نسبی هر یک از معیارهای انتخاب دانشگاه.....................129

4-4-8) تشکیل بردار متناظر با ارزش نسبی دانشگاهها...........................................130

4-5) تشکیل بردار متناظر با امتیاز دهی خام رشته دانشگاهها.........................................133

4-6) تشکیل ماتریس وجود و عدم وجود «رشته دانشگاهها» .....................................139

4-7) تشکیل ماتریس امتیازدهی نهایی رشته دانشگاهها..................................................143

عنوان..........................................................................................صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه................................................................................................................156

5-2) مزایا و نقاط قوت الگوریتم.................................................................................156

5-2-1) رفع پیچیدگی ........................................................................................156

5-2-2) تسریع در فرایند انتخاب رشته ...............................................................157

5-2-3) افزایش دقت...........................................................................................157

5-2-4) توان کمی سازی.....................................................................................158

5-2-5) سازگاری................................................................................................159

5-2-6) توان تلفیق معیارها..................................................................................159

5-2-7) توان تکرار فرایند تا رسیدن به نتیجه مطلوب............................................159

5-3) معایب و نقاط ضعف الگوریتم ............................................................................160

5-3-1) احتمال خطا در تطبیق ترجیحات کیفی با مقادیر عددی..............................160

5-3-2) تعدد سوالات ........................................................................................160

5-3-3) مساله خاص در رتبه بندی برخی از رشته دانشگاهها..................................161

5-4) پیشنهادات.........................................................................................................162

5-4-1) غنی سازی نمره استعداد هرداوطلب برای هر رشته....................................162

5-4-2) رتبه بندی دانشگاهها بر اساس ظرفیتهای علمی .....................................162

5-4-3) انتخاب یکصد رشته دانشگاه از فهرست مرتب شده رشته دانشگاهها......................163

منابع ........................................................................................................165

ضمائم

پرسشنامه شماره یک....................................................................................................172

پرسشنامه شماره دو......................................................................................................174خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 11:04 | چاپ مطلب

پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل


چکیده :

تحقیق حاضر به بررسی و شناخت علل و تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی و قطعی و ارائه راهکاری لازم جهت برون رفت از این مشکل پرداخته و آنرا مورد مطالعه قرار داده است، برای نمونه گیری از روش تصادفی منظم استفاده شده و تعداد نمونه تحقیق 120 شرکت انتخاب گردیده است که اطلاعات پس از استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و همچنین برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده شده است که نتایج به صورت ذیل حاصل شده است:

نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول چنین تبین کرد با افزایش سهمیه وصولی حوزه های مالیاتی، مالیات بر در آمد تشخیصی حوزه های مالیاتی به همان نسبت افزایش می یابد. یعنی سهمیه وصولی بر رفتار ماموران مالیاتی تاثیر دارد.

بر اساس نتایج آزمون فرضیه دوم، اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی با سهمیه وصولی کمتر از اختلاف بین مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات ابزاری است. نتایج این فرضیه نیز با نتایج آزمون فرضیه اول هم راستاست و موید آن است که سهمیه وصولی رفتار ماموران مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بر اساس نتایج آزمون فرضیه سوم، بین مالیات بر در آمد قطعی و مالیات بر در آمد تشخیصی تفاوت معنی داری وجود دارد که می توان این طور تفسیر کرد که به دلیل رفتار ماموران تشخیص، در مراحل شکایتهای مودیان سبب تعدیل مالیات تشخیصی می شود و در نتیجه شاید بتوان گفت رفتار ماموران در مرحله تشخیص مرّ قوانین و مقررات نیست و البته شاید بتوان نوعی فر آیند چانه زنی را در این مرحله متصوّر شد.

« فهرست مطالب »

عنوان :

فصل اول : طرح تحقیق

1 . 1 مقدمه

1 . 2 بیان مسئله تحقیق

1 . 3 سوال اصلی تحقیق

1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن

1 . 5 فرضیه های تحقیق

1 . 6 روش گرد آوری اطلاعات

1 . 7 آزمون فرضیات

1 . 8 تعریف اصطلاحات

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

1 . 2 مقدمه

2 . 2 بخش اول: کلیات

2 . 2 . 1 . اهمیت مالیات

2 . 2 . 2 .نقش مالیات در جامعه

2 . 2 . 3 . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد

2 . 2 . 4 . نگاهی بر در آمد های مالیاتی

2 . 2 . 5 . سهم مالیات از بودجه کشور

2 . 2 . 6 . سطح در آمد مالیاتی

2 . 2 . 7 . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب

2 . 2 . 8 . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه

2 . 2. 9 . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها

2 . 3 . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی

2 . 3 . 1 . تاریخچه مالیات در ایران

2 . 3 . 2 .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن

2 . 3 . 3 . اصول وضع مالیات

2 . 3 . 4 . ساختار یک نظام مالیاتی

2 . 3 . 5 . کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات

2 . 3 . 6 . انواع مالیات

2 . 3 . 6 . 1 . انواع مالیات های مستقیم

2 . 3 . 6 . 2 . انواع مالیات های غیر مستقیم

2 . 3 . 7 . مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی

2 . 3 . 8 . در آمد مشمول مالیات

2 . 3 . 9 . اشخاص مشمول مالیات

2 . 4 . بخش سوم : بررسی فرآیند های قانونی و اجرائی مالیات بر اشخاص حقوقی

2 . 4 . 1 . نحوه تشکیل پرونده مالیاتی

2 . 4 . 2 . فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه، اعلام و پرداخت مالیات

2 . 4 . 3 . نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات

2 . 4 . 4 . چگونگی قطعیت مالیات

2 . 4 . 5 . مرحله وصول مالیات

2 . 5 . بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در مورد مالیات

فصل سوم : روش تحقیق

3 . 1 . مقدمه

3 . 2 . فرضیه های پژوهش

3 . 3 . جامعه مورد پژوهش

3 . 4 . حجم نمونه

3 . 5 . نمونه گیری

3 . 6 . روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

3 . 7 . روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

3 . 8 . تعداد نمونه

3 . 9 . ابزار و وسایل اندازه گیری

3 . 10 . روش آماری

3 . 11 . توضیحاتی در مورد روش های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

4 . 1 . نتایج یافته های پژوهش

4 . 2 . بیان توصیفی داده ها

4 . 3 . تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها

4 . 4 . یافته های مربوط به فرضیه اول

4 . 5 . یافته های مربوط به فرضیه دوم

4 . 6 . یافته های مربوط به فرضیه سوم

4 . 7 . جمع بندی

فصل پنجم : خلاصه مطالب و نتیجه گیری

5 . 1 . بحث و نتیجه گیری

5 . 2 . بحث در نتایج

5 . 3 . نتیجه گیری

5 . 4 . تفسیر نهایی و پیامد ها

5 . 5 . پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی

5 . 7 . محدودیت های پژوهش

منابع و مآخذ

ضمائمخرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: جمعه 24 دی 1395 ساعت 10:50 | چاپ مطلب

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

مصادیق فعالیت‌های وکیل در ارائه ارجح‌ترین روش حل مصالحه

مقدمه

بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .

آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .

پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .

در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .

فهرست موضوعی

گفتار اول : مفاهیم و مبانی.............................................................................................

مبحث اول : مفهوم وکالت ..............................................................................................

الف ) وکالت دادگستری .................................................................................................

ب ) ماهیت حقوقی وکالت دادگستری .........................................................................

1 – نظریه عقد وکالت ....................................................................................................

2 – نظریه اجاره خدمات ..............................................................................................

S انتقاد از نظریه اجاره خدمات

3 – نظریه عقد مختلط ....................................................................................................

T انتقاد از نظریه عقد مختلط

مبحث دوم : مفهوم دعوی و انواع آن ...........................................................................

الف ) انواع دعوای حقوقی ..............................................................................................

1 – دعوای عینی ............................................................................................................

2 – دعوای شخصی ......................................................................................................

3 – دعوای مختلط .........................................................................................................


دعوای منقول و غیر منقول

ب ) انواع دعوای کیفری..................................................................................................

1 – ( دعاوی عمومی و خصوصی )

مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن..........................................................

الف ) موضوع صلح ..................................................................................

ب ) اقسام مصالحه و صلح ..........................................................................................

1 – صلح دعوی و اقسام آن .........................................................................................

1/A - صلح بر اسقاط حق دعوی ................................................................................

1/B – صلح مدعی به ...................................................................................................

1/C - صلح دعوای اقعی .............................................................................................

1/D - صلح دعوای فرضی .........................................................................................

1/E – صلح دعوای بطلان معامله..................................................................................

گفتار دوم : نقش وکیل در سازش..................................................................................

مبحث اول : تعهدات وکیل ..............................................................................................

مبحث دوم : حدود اختیارات وکیل در مصالحه .............................................................

الف ) حدود اختیارات قانونی وکیل ................................................................................

1 – تعارض دوقانون .....................................................................................................

ب ) حدود اختیارات قرار دادی وکیل در مصالحه..........................................................

1 – حدود اختیارات قرار دادی در دفاع ........................................................................

2 – حدود اختیارات قرار دادی در مشاوره حقوقی ......................................................

مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وکیل......................................................

الف) اشکالات مالیاتی در مصالحه .................................................................................

ب) تنظیم سند اصلاحی ..................................................................................................

ج) به امضای طرفین رساندن صلح نامه.........................................................................

د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن.................................................................

گفتارسوم:سازش در دعوی حقوقی ونقش وکیل...........................................................

مبحث اول : انواع سازش................................................................................................

الف ) سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده ......................................................

ب ) سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است ..........................................

مبحث دوم : اشکال مختلف تنظیم سازشنامه

الف ) سازش با تنظیم سند رسمی ................................................................................

ب ) سازش با تنظیم سند عادی ئ نقش وکیل ............................................................

ج ) سازش در دادگاه با تنظیم گزارش اصلاحی ..........................................................

1 – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی ........................................................................

2 – آثار گزارش اصلاحی .............................................................................................

3 – صدور ‏، نحوه تنظیم ، ابلاغ و تصحیح گزارش اصلاحی ........................................

مبحث سوم : نقش وکیل در سازش حقوقی .................................................................

الف ) نقش حرفه ای در سازش .....................................................................................

ب ) اوضاع و احوال پرونده درسازش .......................................................................

گفتارچهارم:سازش در دعوای کیفری ونقش وکیل........................................................

مبحث اول : سازش در دعوای عمومی...........................................................................

الف ) در حقوق فرانسه ................................................................................................

ب ) در حقوق ایران ....................................................................................................

1 – سازش در حدود ....................................................................................................

2 – سازش درتعریزات و مجازاتهای بازدارنده.............................................................

مبحث دوم : سازش در دعوای خصوصی.....................................................................

مبحث سوم : تاثیر مصالحه در میزان سازش...............................................................

الف ) نفع مصالحه برای شاکی .....................................................................................

ب ) نقش وکیل .............................................................................................................


خرید فایلادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 17:35 | چاپ مطلب
( تعداد کل: 170 )
   1      2     3     4     5      ...      17   >>
صفحات