ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

....................................................

12

فصل اول

مبانی گرید

....................................................

14

Grid computing 1-1 چیست ؟

....................................................

15

2-1 انواع Grid

....................................................

17

3-1 اهمیت Grid Computing

....................................................

18

4-1 ابزار قدرتمند Globus

....................................................

20

5-1 نگاهی به‌اجزای Grid

....................................................

21

Grid 6-1 از دید برنامه نویسان

....................................................

27

7-1 پیچیدگی‌ها

....................................................

30

8-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری

31

9-1 مسأله گرید

....................................................

33

10-1 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی

....................................................

34

11-1 فواید محاسبات توری

....................................................

37

1-11-1بهره برداری از منابع مورد استفاده

....................................................

37

2-11-1 ظرفیت پردازنده موازی

....................................................

39

3-11-1 منابع مجازی و سازمانهای مجازی

....................................................

40

4-11-1دستیابی به منابع اضافی

....................................................

42

5-11-1 توازن منابع

....................................................

44

6-11-1 قابلیت اطمینان

....................................................

45

7-11-1مدیریت

....................................................

47

12-1 استانداردها برای محیط‌های گرید

....................................................

48

1-12-1 استاندارد OGSI

....................................................

49

2-12-1 استاندارد گرید FTP

50

3-12-1 استاندارد WSRF

....................................................

51

4-12-1 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب

....................................................

51

فصل دوم

امنیت و طراحی گرید

....................................................

52

-21 معرفی امنیت گرید (گرید Security)

....................................................

53

1-1-2 نیازهای امنیتی گرید

....................................................

53

2-1-2 چالش‌های امنیتی موجود در گرید

....................................................

54

3-1-2 دامنه‌های امنیتی گرید

54

4-1-2 اصول امنیت

....................................................

56

5-1-2 اصطلاحات مهم امنیت گرید

....................................................

58

6-1-2 مجوز اعتبارسنجی

....................................................

61

2-2 طراحی گرید

....................................................

68

1-2-2 اهداف راه حل

....................................................

69

2-2-2 توپولوژی گرید

....................................................

73

1-2-2-2 Intra گرید

....................................................

74

2-2-2-2 Extra گرید

....................................................

76

3-2-2-2 Inter گرید

....................................................

77

3-2بررسی برخی از پروژه‌های گرید

....................................................

78

SETI @ Home 1-3-2

....................................................

78

NAREGL2-3-2

....................................................

78

3-3-2 Floding@Home

....................................................

79

Google 4-3-2

....................................................

80

BLAST 5-3-2

....................................................

81

4-2 مقایسه ونتیجه گیری

....................................................

82

فصل سوم

زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

83

1-3 زمانبندی در گریدهای محاسباتی

....................................................

84

2-3 توابع هدف

....................................................

93

3-3 زمانبندی سیستم های توزیع شده و گرید

....................................................

96

منابع

....................................................

101

فهرست جداول و اشکال

عنوان

صفحه

شکل 1-1

سیستم‌های Gird از دید استفاده کنندگان

....................................................

22

شکل 1-2

GSI در Gird

....................................................

23

شکل 1-3

موقعیت سرویس‌های MDS در Gird

....................................................

24

شکل 1-4

موقعیت زمانبند‌ها در Grid

....................................................

25

شکل 1- 5

- GASS در Gird

....................................................

26

شکل 1-6

بخش مدیریت منابع در Grid

....................................................

27

شکل 1-7

ساختار معماری باز سرویس های Grid

....................................................

28

شکل 1-8

کنترل گرید توسط Middleware

....................................................

32

شکل 1-9

دسترسی به منابع اضافی

....................................................

42

شکل 1-10

Job ها به منظور توازن بار به قسمتهایی ازگرید که کمتر مشغولند مهاجرت داده شده اند

....................................................

43

شکل 1-11

پیکربندی افزونه گرید

....................................................

46

شکل 1-12

تخصیص منابع توسط راهبر

....................................................

47

شکل 1-13

اجزای زیر بنای سرویس های گرید

....................................................

50

شکل 2- 1

رمزگشایی با کلید متقارن

....................................................

59

شکل 2- 2

اعتبارسنجی دیجیتالی

....................................................

63

شکل 2-3

یک نمونه از اعتبارسنجی و تصدیق

....................................................

65

شکل 2-4

معماری پایگاه داده

....................................................

73

شکل 2- 5

توپولوژی Intra گرید

....................................................

75

شکل 2- 6

توپولوژی Extra گرید

....................................................

76

شکل 2-7

توپولوژی Inter گرید

....................................................

77

شکل 2- 8

جدول مقایسه

....................................................

82

شکل 3-1

مراحل کلی اجرای یک کار داده موازی در یک سیستم گرید

....................................................

90

شکل 3-2

طبقه بندی زمانبندهای گرید

....................................................

94

شکل 3-3

توابع هدف

....................................................

95

مقدمه

Computing Grid یا شبکه‌های متصل کامپیوتری مدل شبکه‌ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به‌شبکه استفاده می‌کنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع، محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این کار را با قطعه قطعه کردن این عملیات و سپردن هر قطعه به‌کامپیوتری در شبکه انجام می‌دهند. به عنوان مثال وقتی شما از کامپیوترتان برای مدتی استفاده نمی‌کنید و کامپیوتر شما به‌ اصطلاح به‌وضعیت محافظ نمایشگر یا Screensaver می‌رود، از پردازشگر کامپیوتر شما هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. اما با استفاده از شبکه‌های Grid می‌توان از حداکثر توانایی‌های پردازشگر‌ها استفاده نمود و برنامه‌ای را در کامپیوتر قرار داد که وقتی از سیستم استفاده‌ای نمی‌شود، این برنامه بتواند از نیروی بلااستفاده دستگاه بهره بگیرد و قسمتی از محاسبات بزرگ عملیاتی را انجام دهد. در این مقاله این پدیده در فناوری اطلاعات مورد بحث قرار می‌گیرد و اهمیت استفاده از این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان داده خواهد شد که با استفاده از این مدل چگونه در وقت و زمان شما صرفه‌جویی می‌شود. گفتنی است در حال حاضر بزرگ‌ترین شبکه Grid جهان در خدمت پروژه SETI@home برای یافتن حیات هوشمند فرازمینی قرار دارد. امروزه فناوری جدیدی به‌ نام Grid به ‌عرصه ارتباطات الکترونیک قدم نهاده است که براساس آن با دانلود کردن یک محافظ نمایشگر مخصوص می‌توانیم به‌کامپیوترهای شخصی خود اجازه دهیم که وقتی از آن استفاده نمی‌کنیم، به ‌شبکه جهانی متصل شوند و به ‌سیستم‌های بزرگ تحقیقاتی اجازه دهند از منابع آزاد و بلااستفاده سیستم ما استفاده نمایند.

Grid computing 1-1 چیست ؟

حدود 33 سال از به ‌وجود آمدن اینترنت می‌گذرد و از سال 1989 که وب پدید آمد، بیشتر مردم از آن استفاده می‌کنند و به‌صورت بخشی از زندگی ایشان در آمده است. شاید علت این استفاده زیاد از اینترنت، استاندارد باز آن بوده است که امکان ارتباط کامپیوترهای مختلف را با یکدیگر مهیا می‌سازد. با استفاده از اینترنت می‌توانید از هر کامپیوتری که به‌آن متصل است، ایمیل بفرستید و شخصی در آن طرف دنیا با کامپیوتری کاملاً متفاوت با کامپیوتر شما، آن ایمیل را به ‌راحتی بخواند و به ‌شما ایمیل دیگری بفرستد. امروزه تقریباً تمامی ‌شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، برای تبادل اطلاعات و فرستادن ایمیل به‌مشتریان خود از اینترنت استفاده می‌کنند. پرسش این است که آیا به‌راستی امکاناتی که اینترنت در اختیار ما قرار می‌دهد، فقط در فرستادن ایمیل و داشتن وب‌سایت خلاصه می‌شود؟ آیا اینترنت امکان استفاده از منابع سخت‌افزاری سیستم‌هایخرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش

[PDF] PDF[پایان نامه محاسبات گریدی] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=18768‏ - ذخیره شده دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 1166 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 101 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺮﯾﺪی در 101 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ... 12. ﻓﺼﻞ اول ﻣﺒﺎﻧﯽ ... [PDF] PDF[پایان نامه بررسی محاسبات گریدی] شبکه مقاله articlenetwork.ir/pdf=35331‏ - ذخیره شده 25 دسامبر 2016 ... دﺳﺘﻪ: ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 1166 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 101. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮔﺮﯾﺪی در 101 ﺻﻔﺤﻪ. ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﺻﻔﺤﻪ. ﻋﻨﻮان. فروش فایل پایان نامه بررسی محاسبات گریدی | نوین مقاله www.novinmgali.ir/?p=6892‏ - ذخیره شده 11 نوامبر 2016 ... پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب. مقالات مرتبط: خرید و دانلود پایان نامه محاسبات توری (Grid computing). پایان نامه بررسی محاسبات گریدی golestandanesh.meeblog.ir/post/1224‏ - ذخیره شده اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی محاسبات گریدی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان ... پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش. پایان نامه بررسی محاسبات گریدی 1fr72e.abtindls.ir/‏ نام محصول دانلودی: پایان نامه بررسی محاسبات گریدی درجه کیفی و رضایت از دانلود: عالی پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش ... دانلود پایان نامه محاسبات گریدی 101 ص www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-محاسبات-گریدی-101-ص/‏ - ذخیره شده - مشابه مطالب این پست : دانلود پایان نامه محاسبات گریدی 101 صفحه با فرمت ورد (دانلود متن کامل ... این فناوری، پیچیدگی‌ها، اجزای تشکیل دهنده و استانداردهای این مدل بررسی می‌شود و نشان ... همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند. پایان نامه بررسی محاسبات گریدی – مقاله ستان paperstant.ir/پایان-نامه-بررسی-محاسبات-گریدی/‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش ... خرید فایل( سمینار محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) ... فروش فایل پایان نامه بررسی محاسبات گریدی – یونیک مقاله www.uniarcpapert.ir/article3148.html‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... ... دانلودی: پایان نامه بررسی محاسبات گریدی درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش. کاملترین فایل پایان نامه بررسی محاسبات گریدی | یونی فایل دانشگاهی universityfile.farafiledlc.ir/?p=193‏ - ذخیره شده 4 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش ... آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبه صفحه دانلود فایل(پایان نامه طراحی تاسیسات ... دانلود (پایان نامه بررسی محاسبات گریدی) | سرو دانلود www.sarvoptdl.ir/file5138.html‏ - ذخیره شده 19 جولای 2016 ... هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی محاسبات گریدی_خوش امدید. ... پایان نامه بررسی محاسبات گریدی در 101 صفحه ورد قابل ویرایش.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19 | چاپ مطلب