ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران

در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 2

ویژگیهای طرح.................................................................................................................................................................................................................... 4

فرهنگ و هویت.................................................................................................................................................................................................................. 5

فرهنگ و طبیعت................................................................................................................................................................................................................. 6

نتایج..................................................................................................................................................................................................................................... 7

فصل دوم- درباره تهران و منطقه 22

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 10

مختصات جغرافیایی............................................................................................................................................................................................................ 10

سابقه تاریخی شهر تهران..................................................................................................................................................................................................... 11

بررسی های جمعیتی............................................................................................................................................................................................................ 12

بررسی وضعیت اقتصادی.................................................................................................................................................................................................... 12

شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری....................................................................................................................................................... 13

بررسی آلودگی های زیست محیطی................................................................................................................................................................................... 14

بررسی وضعیت فرهنگی تهران........................................................................................................................................................................................... 14

بررسی منطقه 22 در تهران.................................................................................................................................................................................................. 16

موقعیت قرار گیری منطقه................................................................................................................................................................................................... 16

وضعیت شبکه های دسترسی.............................................................................................................................................................................................. 16

موقعیت جغرافیایی ............................................................................................................................................................................................................. 17

شیب و توپوگرافی............................................................................................................................................................................................................... 18

وضعیت زلزله...................................................................................................................................................................................................................... 19

پوشش گیاهی....................................................................................................................................................................................................................... 20

بررسی های اجتماعی........................................................................................................................................................................................................... 21

بررسی کاربردی.................................................................................................................................................................................................................. 23

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت................................................................................................................................................................................................................... 25

نقشه های مختلف تهران و منطقه 22................................................................................................................................................................................. 26

روند طراحی......................................................................................................................................................................................................................... 29

تحلیل سیرکرلاسیون سایت................................................................................................................................................................................................ 30

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران............................................................................................................................................................................................................ 33

نمودارهای اقلیمی................................................................................................................................................................................................................ 34

تابش آفتاب......................................................................................................................................................................................................................... 39

دما......................................................................................................................................................................................................................................... 40

رطوبت................................................................................................................................................................................................................................. 41

باد......................................................................................................................................................................................................................................... 42

بارندگی................................................................................................................................................................................................................................ 43

عوامل فرعی......................................................................................................................................................................................................................... 43

معماری و اقلیم.................................................................................................................................................................................................................... 43

گیاهان و معماری................................................................................................................................................................................................................. 45

نتیجه..................................................................................................................................................................................................................................... 46

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها

فضاهای موجود در سایت.................................................................................................................................................................................................... 50

آمفی تئاتر و سالن نمایش................................................................................................................................................................................................... 50

مهمانسرا............................................................................................................................................................................................................................... 52

فضاهای آموزشی................................................................................................................................................................................................................. 56

رستورانها.............................................................................................................................................................................................................................. 58

مجموعه ورزشی.................................................................................................................................................................................................................. 60

کتابخانه................................................................................................................................................................................................................................ 61

موزه...................................................................................................................................................................................................................................... 63

باغ ایرانی.............................................................................................................................................................................................................................. 67

پارکینک.............................................................................................................................................................................................................................. 73

فصل ششم- مبانی نظری طرح

مقدمه.................................................................................................................................................................................................................................... 86

مبانی نظری معماری در عرصه صور مثالی......................................................................................................................................................................... 88

فضا در معماری ایرانی......................................................................................................................................................................................................... 90

ملاکهای قضاوت در مورد یک اثر معماری....................................................................................................................................................................... 92

روند طراحی......................................................................................................................................................................................................................... 93

نور........................................................................................................................................................................................................................................ 97

صدا...................................................................................................................................................................................................................................... 100

مرور اهداف و سنجش آنها................................................................................................................................................................................................. 103

زیبایی و هنر......................................................................................................................................................................................................................... 104

حقوق بازدید کنندگان و آزادی حرکت در فضا............................................................................................................................................................... 107

خوانایی و معنادار بدون فضا................................................................................................................................................................................................ 110

انسجام معمارانه.................................................................................................................................................................................................................... 112

هویت ملی مجموعه............................................................................................................................................................................................................. 113

وقار مدنی............................................................................................................................................................................................................................. 114

سنخیت عملکرد با مناسبتهای بصری................................................................................................................................................................................. 114

رعایت سلسله مراتب........................................................................................................................................................................................................... 115

ارائه یک نمونه..................................................................................................................................................................................................................... 116

فصل هفتم- تاسیسات

منابع و ماخذ.........................................................................................................................................................................................................................

پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در سراسر دنیا آسان نموده است.

پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.

امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.

باورهای فرهنگی که جامعه‌ای در طول سالیان دراز به آنها خوی کرده و با آنها زندگی کرده بسرعت رنگ می‌بازد و این خبر در سایه تقابل های گسترده اندیشه‌ها و سیر و انتقال اصول فرهنگی از طریق شیوه‌های صحیح تکنیکی صورت نمی‌گیرد.

در پس این انتقالها و برخوردهای فرهنگی همیشه روشهای انسانی و دوستانه بکار می‌رود به باد یغما رفتن وتاراج اصول فرهنگی جامعه و بر باد رفتن اخلاق و فضیلتهای اجتماعی آن اهداف سلطه‌گری در زمینه‌های اجتماعی - اقتصادی را در بر گرفته و شیوه‌های اعمال دشمنی‌های گسترده نیز در حد گسترده‌ای امروزه رواج یافه و این چیزی جز تهاجم فرهنگی نیست زیرا هنگامی که مبانی فرهنگی یک جامعه حتی به زیر سوال رفت و جامعه دچار سستی شد با تسلط و اعمال شیوه‌های جدید زندگی بیگانگان هموار می‌گردد بنابراین برخوردهای مقابله گرایانه با این تهاجم فرهنگی امروزه علاوه بر داشتن ابزارهای علمی و فنی لازم هوشیاری اجتماعی خاصی را احتیاج دارد.

متاسفانه مهم‌ترین قشری که مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند نسل جوان هستند. زیرا نسل جوان در هر مملکتی در واقع پایه گذار نحوه پیشرفت و زندگی و آرمانهای آن جامعه در آینده است.

بنابراین تربیت و آموزش جوانان هر کشور تضمین کننده راه پیشرفتهای اجتماعی - اقتصادی و فنی آن کشور است.

امروز از سالیان دراز تجارب آموزش فرهنگی ممالک پیشرفته تقریباً این نتیجه حاصل شده است که مراکز تربیتی سنتی مانند معمول هر جامعه نظیر مراکز دانشگاهی و کانونهای خاص تربیتی امروز نمی‌توانند هم بار آموزشی فرزندان یک جامعه را بر دوش بکشند. و یا اینکه از اصول فرهنگی آن دفاع لازم را به عمل آورند و اینکه در تهاجمات فرهنگی مختلف و اجتماعی آسیب پذیر نباشند.

بنابراین نیاز به بازگشایی و احداث مراکز جدید آموزشی – فرهنگی – تربیتی، با شیوه‌های نوین مدیریتی می‌باشد یکی از این مراکز علاوه بر احداث مرکز علمی و آموزشی فعال ایجاد هسته‌ها و مراکز فرهنگی که تماماً زمینه‌های آموزشی – تربیتی را داشته در بر دارد.

مجموعه حاضر اگر چه بعنوان یک مجموعه فرهنگی خدماتی می‌تواند بطور مستقل عمل نماید اما در واقع برای تکمیل سایت شهرداری منطقه 22 طراحی شده است و همین عامل سبب می‌شود که در تمام مراحل طراحی، طراح نیم نگاهی هم به مجموعه شهرداری داشته باشد و تلاش کند تا نیازهای آنرا برآورده کند.

نیاز به وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهردای منطقه 22 هنگامی محسوس می‌شود که بدانیم روزانه 4 نفر برای انجام کارهای خود به شهرداری مراجعه می‌کنند و این مجموعه در سر راه این افراد قرار دارد و مردم باید برای رسیدن به ساختمان شهرداری از یک مجتمع فرهنگی عبور کنند و این باعث می‌شود که یکی از نیازهای مهم جامعه ما یعنی بالا بردن توسعه فرهنگی عموم مردم از این طریق میسر گردد زیرا هنگام عبور از این مجموعه هنرجویان کارگاهها و آتلیه‌های هنری را در رفت و آمد می‌بینند. هنرمندان آمفی تئاترها در حال اجرای برنامه‌های خود هستند و ..

تمام این عوامل بطور ناخود آگاه باعث تاثیر پذیری مراجعه کنندگان به شهرداری می‌شود. علاوه بر این در هنگام مراجعه به ساختمانهای اداری بارها پیش می‌آید که شخص باید ساعاتی را در انتظار بگذراند که این عامل خود باعث خستگی، اتلاف وقت و حتی گاهی عصبی شدن مراجعین ساختمانهای اداری می‌شود.

این مجتمع می‌تواند بعنوان وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین به ساختمان شهرداری هم باشد با این توضیحات نیاز وجود چنین مجموعه‌ای در کنار شهرداری منطقه 22 کاملاً احساس می‌شود.

ویژگیهای طرح:

بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال پیش می‌آید که طرح باید چگونه باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یک طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.

- طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد.

- این مهمترین نکته‌ای است که شاید در چند دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است این عامل هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم مجوز مورد نظر کلمه "فرهنگ" را به عنوان خود به همراه دارد.

- زیبایی طرح در جذب افراد برای گزران اوقات خود در آن موثر است زیرا ساختمانی کریه‌المنظر هرگز نمی‌تواند مخاطبین را به خود جلب کند.

- حق انتخاب و آزادی در دسترسی به بناهای مختلف موجود در سایت یکی دیگر از مشخصاتی است که باید رعایت شود زیرا مخاطب امروز را نمی‌توان وادار کرد برای رسیدن به یک بنا از راهی طولانی و اجباری بگذرد بنابراین باید ملی شود. مسیرهای دسترسی کوتاه باشند مگر آنکه به دلیل خاصی راهها را از نقاط دیگری بگذرانیم.

- هر یک از ساختمانها باید شخصیت خود را داشته باشد شخصیت ساختمانی شهرداری باید با یک هتل یا یک بیمارستان متفاوت باشد و هریک از بناها بتوانند با شخصیتی که از خود ارائه می‌دهند نوعی خوانایی ایجاد کنند تا مخاطبین بتوانند ساختمان مورد نظر خود را حتی بدون علائم راهنما شناسایی کنند.

- اگر چه سایت مورد نظر بسیار گسترده و بر روی شیب نسبتاً تندی قرار دارد ولی این نباید باعث شود که ساختمانها از هم جدا افتاده باشند بلکه باید کاملاً بهم مرتبط و متصل باشند بطوریکه نتوانیم بعد از اتمام طرح هیچ ساختمانی راکم و یا زیاد کنیم.

این ارتباط حتماً نباید با مصالح بنایی انجام شود بلکه می‌تواند مانند دانه‌های تسبیح با نخی نامرئی بهم متصل شده باشند.

- بناهای تاسیس شده نباید بگونه‌ای باشند که ساختمان شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند. زیرا در هر صورت باید توجه داشت که این مجموعه باید تماماً سلطه ابهت ساختمان شهرداری باشد و هرگز در مقابل آن به خودنمایی نپردازد.

- البته نباید این سلطه تا حدی باشد که سایر ساختمانها کم اهمیت جلوه داده شوند.

- این مجموعه علاوه بر اینکه باید نیازهای ساختمان شهرداری را رفع کند باید بتواند خود بعنوان یک مرکز فرهنگی خدماتی مستقل هم عمل کند.

- هر بنایی باید مفهوم معنایی خاص خود را داشته باشد و باید در پس نمای خود حرفهایی برای گرفتن داشته باشد.

- باید از توپوگرافی و چشم اندازهای طبیعی سایت حداکثر استفاده به عمل آید صد البته نباید هرگز خود را اسیر شیب و توپوگرافی کرد و در نقاط لازم باید در سایت دخل و تصرف کرد. ولی همواره باید مسائل اجرایی و اقتصادی طرح را هم در نظر داشت.

- مجموعه باید به نحوی طراحی شود که توجه گذرندگان از مسیرهای اطراف (چه سواره و چه پیاده) راه خود جلب کند. تا حدی که حتی می‌تواند به یک لندمارک تبدیل شود.خرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی ... 6mmxtz.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده ... تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران}را دانلود خواهید کرد پایان نامه بررسی مجموعه ( آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران www.uniarcpapert.ir/article3256.html‏ - ذخیره شده 3 ژانویه 2017 ... ... منطقه 22 تهران}را دانلود خواهید کرد. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران -کامل و جامع paperstant.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسی-مجموعه-آموزشی/‏ - ذخیره شده 31 دسامبر 2016 ... ... تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران ببرید. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. کاملترین فایل پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی ... 1fnn96.abtindls.ir/‏ - ذخیره شده ... شهرداری منطقه 22 تهران درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش ... (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران tinarticlevi.ir/?p=3332‏ - ذخیره شده 21 دسامبر 2016 ... ... کامل محصول روی دکمه ادامه کلیک کنید. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 ... neginproj3.ir/post-17321.html‏ - ذخیره شده 8 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران ... تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. دانلود (پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری ... royadl3nter.ir/?p=8879‏ - ذخیره شده 1 دسامبر 2016 ... ... را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. برترین پکیج پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی ... www.sarvoptdl.ir/file3014.html‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش ... با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل گزارش کارآموزی چمن و چمن کاری در شهرداری منطقه 19 تهران و بررسی کامل هدایت میشوید ... دانلود پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری ... 12ow9e.afradlc.pw/‏ ... منطقه 22 تهران)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایان نامه بررسی مجموعه ( آموزشی فرهنگی تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران در 127 صفحه ورد قابل ویرایش ... پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی | شبکه مقاله articlenetwork.ir/p=35328‏ - ذخیره شده 26 سپتامبر 2016 ... تعداد صفحات فایل: 127. پایان نامه بررسی مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران. در 127 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب:.
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:56 | چاپ مطلب