X
تبلیغات
رایتل

ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

خلاصه :

این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و تعاریف آموزش از راه دور و رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته پس از تشریح رویکرد تلفیقی، به تشریح وضعیت آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران پرداخته است و در این راستا روش‌ها و فرایندهای اجرایی و چالش‌ها و دغدغه‌های مهم در شکل گیری این آموزش‌ها بیان شده است.

آنچه حائز اهمیت است آنکه، آموزش از راه دور در کشورما در ابتدای راه است و برای پیشرفت و گسترش آن باید فعالیت‌های در خور فکری و عملی بسیاری به مدد آید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف

- اهداف کلی

- اهداف جزئی

- سوالات تحقیق

تعریف مفهومی واژه‌ها

فصل دوم

پیشینه و تاریخچة آموزش از راه دور

مسایل بنیادی درآموزش از راه دور

- رویکردهای اساسی آموزش از راه دور

- علل پیدایش آموزش از راه دور

- مزایا و امکانات آموزش از راه دور

- آموزش از راه دور ورویکردهای آموزشی و یادگیری

- تکامل نسلی آموزش از راه دور

ارکان، ویژگی‌ها و مبانی آموزش از راه دور

آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ایران

تفاوت‌های موجود بین دانش آموزان نظام حضوری و فراگیران آموزش از راه دور

طبقه بندی مخاطبین

روش‌ها و فرایندهای اجرایی تحصیل درآموزش از راه دور

چالش‌ها و دغدغه‌های مرتبط با آموزش از راه دور

فصل سوم

روش تحقیق

فصل چهارم

طرح تحقیق

فصل پنجم

یافته‌ها و نتایج

محدودیت‌های تحقیق

راه کارهای پیشنهادی تحقیق

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

فهرست اشکال و جداول

شکل شماره 1 – رویکردهای آموزشی و یادگیری

شکل شماره 2- فرایند اجرایی تحصیل در آموزش از راه دور

شکل شماره3- چرخه اصلاح و توسعه رفتار از طریق آموزش

جدول شماره 1- مقایسه فراگیری نظام رایج حضوری با فراگیران نظام آموزش از راه دورخرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ... www.payanname.net/پایان-نامه-بررسی-چگونگی-آموزش-از-راه-دو/‏ - ذخیره شده مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص). مرکز تربیت معلم شهید باهنر. بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران. رشته تحصیلی : کارشناسی دینی و ... تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران bankmaghaleh.ir/تحقیق-بررسی-چگونگی-آموزش-از-راه-دور-دان/‏ - ذخیره شده - مشابه تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران ... این مقاله درصد بیان چیستی و چگونگی آموزش از راه دور از نقطه مبانی وروش ها از یکسو و .... سال در ایران, پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران, ... بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران ... www.asanproject.ir/مقاله-بررسی-چگونگی-آموزش-از-راه-دور-دان/‏ خلاصه : این مقاله درصدد است تا ضمن تبیین مبانی، چگونگی و چیستی آموزش از راه دور، به تناسب سازی این آموزش‌ها در کشور اشاره داشته باشد، به همین مناسبت مبانی و ... پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ... www.avaporoje.com/پایان-نامه-بررسی-چگونگی-آموزش-از-راه-دو/‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران. پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران eketab.sellfile.ir/prod-207648-پایان+نامه+بررسی+چگونگی+آموزش+از+راه+دور+دانش+آموزان+۱۲+تا+۱۸+سال+در+ایران.html‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران. ... و مخاطبین این آموزش در دوران راهنمایی ومتوسطه تحصیلی (سال18-12) از سوی دیگر می باشد. دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ... www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه 11 نوامبر 2013 ... دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال ... روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران ... روش تحقیق بررسی رابطه استرس با افسردگی شغلی در کارمندان و کارگران ایران ... پایان نامه های رشته علوم تربیتی www.pnufa.blogfa.com/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی 54 صفحه .... پایان نامه مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال 68 برگ .... بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 45 صفحه ... بررسی عؤامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 12 صفحه. [PDF] Archive of SID www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66313914207.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره ... 137 آموزش از راه دور، رویکردی نوآورانه در آموزش و پرورش، بررسی چالشهای مراکز آموزش از راه ... خود آموزی است، از آنجا که در این روش دانش آموز کمتر به کالس می آید مسئول آموزش و ... حالی است که، اغلب پژوهش های پیرامون آموزش از راه دور در ایران، در حوزه تحصیالت. ,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, www.dociran.com/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, ... بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت ... بررسی سیر تاریخی زبان و ادبیات عرب در ایران از دوره صفویه تا قاجاریه 245 برگ ... تاثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان (درس روش ها و فنون تدریس) 40برگ. [PDF] رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان - دانشگاه پیام نور www.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f33159d5-b442-4cad...‏ - مشابه 15. اﻫﺪاف ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. 17 . 1. اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ. 17 . 2. اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. 18 . 3 ..... در ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮدﻳﻢ ﺗـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺳـﻴﺮ آﻣـﻮزش از راه دور. درﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮوﻳﻲ ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 10:33 | چاپ مطلب