ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

چکیده :

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.

2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3- بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4- بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

تقدیم و تشکر

چکیده تحقیق

فصل اول : کلیات تحقیق .....................................................................................

مقدمه................................................................................................................ 4

بیان مسئله.......................................................................................................... 8........ ...................................................................................................................................

اهمیت تحقیق................................................................................................... 10........ ..........................................................................................................................

اهداف تحقیق.................................................................................................. 10........

فرضیه‌های تحقیق............................................................................................. 11........ ..........................................................................................................................

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها.......................................................................... 11........

فصل دوم : (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت................................................................................................ 14........

ماهیت استعداد خلاق........................................................................................ 16........

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی....................................................................... 18........

مردان و زنان خلاق .......................................................................................... 19........

روشهای پرورش خلاقیت................................................................................... 20........

عوامل موثر بر خلاقیت‌....................................................................................... 22........

تمرکز به عنوان کلید خلاقیت ............................................................................ 25........

برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است...................................... 25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق................................................................... 28........

عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند ....................................................................... 29........

خلاقیت و هوش .............................................................................................. 33........ ..........................................................................................................................

هوش چیست.................................................................................................... 38........

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش .............................................................................. 38........ ..........................................................................................................................

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش..................................................................... 40........

تحقیقات انجام شده.......................................................................................... 45........ ..........................................................................................................................

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری.................................................................................................... 49........

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون).......................................................................... 49........

روش جمع‌آوری اطلاعات................................................................................. 51........ ..........................................................................................................................

روش آماری ................................................................................................... 52

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها................................................................................................. 54........

فصل پنجم :

مقدمه ............................................................................................................. 62........ ..........................................................................................................................

خلاصة تحقیق.................................................................................................. 62........

یافته‌های تحقیق.................................................................................................. 3........ ..........................................................................................................................

پیشنهادها......................................................................................................... 65........ ...................................................................................................................................

محدودیتها....................................................................................................... 66........ ...................................................................................................................................

منابع .............................................................................................................. 68........ ..........................................................................................................................

ضمائمخرید فایللینک منبع :پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی ... www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هوش-و-خلاقیت-دانش-آموزان-دبیرستانی-شهرشتان-اسلامشهر-در-سال-تحصیلی-84-83‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر در سال تحصیلی 84-83 چکیده : در این تحقیق به بررسی رابطه هوش و خلاقیت ... پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی ... nafisfile.com/.../پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هوش-و-خلاقیت-دانش-آموزان-دبیرستانی-شهرستان-اسلامشهر‏ - ذخیره شده - مشابه در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است. دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان | مرجع ... www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هو/‏ - ذخیره شده - مشابه دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word «دانشگاه آزاد اسلامی» پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی موضوع : بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت. پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان ... - هدف سبز hadafesabz.com/.../پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هوش-و-خلاق/‏ - ذخیره شده 2 دسامبر 2016 ... پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی. چکیده : در این تحقیق به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره ... پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان www.requestarticle.ir/.../پایان-نامه-بررسی-همبستگی-بین-هوش-خلاقیت-دانش-آموزان‏ - ذخیره شده 3 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی فهرست چکیده تحقیق فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله اهمیت ... برترین فایل پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان royadl3nter.ir/?p=3807‏ - ذخیره شده 27 نوامبر 2016 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان ... irdls.weblogyad.xyz/page-331448‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه. درخواست حذف ..... همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( ج ... 7 -4) . پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان cimarticles.ir/rPo1jp‏ - ذخیره شده پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان. چکیده : در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان 5ipp3o.pptstant.ir/‏ - ذخیره شده خرید آنلاین پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان. برترین فایل پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان tinarticlevi.ir/?p=2838‏ - ذخیره شده 20 دسامبر 2016 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان یکی از بهترین فایل ها ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 08:44 | چاپ مطلب