ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد

پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد

چیکده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله


مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که در تاریخ با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .

ب ـ هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

از دیگر اهداف این تحقیق علاقۀ شخصی به مباحث پیرامون اشتباه و بررسی آن در عقود است .خرید فایللینک منبع :پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد

پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد bankmaghale.ir/پایان-نامه-بررسی-اشتباه-در-موضوع-قرارد/‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود ... بررسی اشتباه در موضوع قرارداد » پایان نامه دات کام | Payaname.com payaname.com/law/1827-بررسی-اشتباه-در-موضوع-قرارداد.html‏ - ذخیره شده - مشابه 5 آگوست 2015 ... این پژوهش تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و ... بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد » پایان نامه دات کام ... payaname.com/.../1764-بررسی-فقهی-و-حقوقی-اشتباه-در-موضوع-عقد.html‏ - ذخیره شده - مشابه چکیده. این پژوهش تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف ... دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد www.ketabpich.com/?product=دانلود-پایان-نامه-بررسی...و...‏ - ذخیره شده توضیحات محصول. تعداد صفحات:115 نوع فایل:word فهرست مطالب: چکیده مقدمه طرح تحقیق موضوع تحقیق هدف تحقیق روش تحقیق فصل اول کلیات تعریف و تقسیم ... پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی mihandocs.com/1824-پایان-نامه-اشتباه-در-موضوع-قرارداد.html‏ - ذخیره شده 27 آگوست 2015 ... این رساله تحتعنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی وحقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل ... اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان www.hawzah.net/.../اشتباه-در-موضوع-قرارداد-با-مطالعه-تطبیقی-در-حقوق-فرانسه-و-انگلستان-‏ - ذخیره شده - مشابه پایان نامه. اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان ... از آنجا که آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن و نیز تعیین مفهوم خود موضوع معامله ... [PDF] دریافت فایل ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/576993‏ - ذخیره شده ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی ﻣﺘﺮﺗﺐ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻧﻮآوری از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﯽ ... ﺧﺼﻮص اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﻋﻨﺼﺮ. « رﺿﺎ. » ﻣﯽ. اشتباه در خود موضوع معامله - پورتال ( پرتال ) حقوق thelawportal.persianblog.ir/tag/اشتباه_در_خود_موضوع_معامله‏ - ذخیره شده - مشابه در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی فقط اشتباه در هویت موضوع معامله و شخص طرف ... این نظر دارای نتایج غیر عادلانه می باشد ؛ مثلاً : یکی از حقوقدانان رمی به نام “ اولپین ... دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ | مرجع ... www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-رشته-حقوق-با-موضوع-ش-7/‏ - ذخیره شده در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ ... در مقابل‌ بطلان‌ و عدم‌نفوذ به‌ کار رفته‌ است‌ و قراردادی‌ که‌ فاقد یکی‌ از شرایط‌ صحّت‌ است‌ .... دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشتباه در قتل. میهن پروژه | پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد Archives - میهن ... www.mihanproje.com/tag/پایان-نامه-بررسی-اشتباه-در-موضوع-قرارد/‏ پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد مقدمه درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 07:23 | چاپ مطلب