ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

چکیده:

مشارکت اجتماعی مفهوم گسترده و ابعاد وسیع است که متضمن انواع فعالیت فردی یا اجتماعی تأثیر گذار بر تصمیم گیری ها و سیاست های دستگاه های عمومی از سطح پایین (شهرداری، نظام آموزشی و ...) تا سطوح بالاتر (دستگاه های عالی قانون گذاری اجرایی و قضایی) است. وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل مطابق ماده 72 قانون شوراها، شورا می تواند نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه را تشخیص داده و طرح هایی برای تأمین آن پیشنهاد می کند و در صورتی که فرهنگ مشارکت شهروندان عملیاتی می شود بسیاری از مسائل شهری به راحتی حل خواهد شد. نهادهای شورای اسلامی با ظرفیتی بسیار مهم برای بازیابی ارتقای جایگاه ارزشمند و توانمند که می تواند با تمسک به شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این شهر را به شهری در تراز بالا تمدن اسلامی مبدل ساخته و به عنوان الگوی برای دنیا عرضه کند.

روش تحقیق این پژوهش روش های تحلیلی، توصیفی و میدانی می باشد برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ی و میدانی و سایت خبری استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش استدالی و ترسیم نمودارها از روش اگسل بهره گرفته شده است.

کلید واژه:

مشارکت، مشورتی، مدیریت، نظارت،‌برنامه ریزی، اجرایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: 4

کلید واژه: 4

مشارکت، مشورتی، مدیریت، نظارت،‌برنامه ریزی، اجرایی.. 4

1- بیان مسئله. 5

2- سوالات و فرضیه تحقیق.. 6

فرضیه. 6

3- روش تحقیق.. 6

4- پیشینه تحقیق.. 7

5- تحلیل بررسی.. 7

1-5- مفاهیم. 7

1-5- مفهوم مشارکت... 7

2-5- شورای اسلامی شهر. 8

3-5- مفهوم شهروند. 8

4-5- گونه های مشارکت شهروندان. 8

5-5- مشارکت فردی: 8

6-5- مشارکت گروهی: 9

1-7-5- نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 10

2-7-5- لذا مهمترنی پارامترهای زیر در مورد وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عبارتنداز: 12

6- یافته های تحقیق.. 17

1-6- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل.. 17

2-6- وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 17

3-6- ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری در توسعه مدیریت شهر اردبیل.. 18

7- نتیجه گیری و پیشنهادات... 21

منابع و مأخذ: 23
خرید فایللینک منبع :طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

فروش دانلودی طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی ... nabfile.parsinblog.com/post/10‏ - ذخیره شده 2 ژانویه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -طرح تحقیقی نقش شورای ... طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان seroomid.cero.ir/product-323797-طرح-تحقیقی-نقش-شورای-اسلامی-در-بهبود-مشارکت-اجتما.aspx‏ - ذخیره شده قیمت فایل فقط 18,000 تومان. خرید. طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. چکیده: مشارکت اجتماعی مفهوم گسترده و ابعاد وسیع است که ... طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان ... paperstant.ir/طرح-تحقیقی-نقش-شورای-اسلامی-در-بهبود-مش/‏ - ذخیره شده 6 روز پیش ... از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در ... [PDF] PDF[طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان] articlenetwork.ir/pdf=40382‏ - ذخیره شده 26 دسامبر 2016 ... ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان. ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار. طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان - 1 www.elmi99.blogsky.com/1395/09/13/post-63424/‏ - ذخیره شده طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. چکیده: مشارکت اجتماعی مفهوم گسترده و ابعاد وسیع است که متضمن انواع فعالیت فردی یا اجتماعی ... پایان نامه نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-نقش-شورای-اسلامی-در-بهبود-مشارکت-اجتماعی-شهروندان‏ - ذخیره شده پایان نامه نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان رشته جغرافیا برنامه ... داده و طرح هایی برای تأمین آن پیشنهاد می کند و در صورتی که فرهنگ مشارکت شهروندان ... روش تحقیق این پژوهش روش های تحلیلی، توصیفی و میدانی می باشد برای جمع ... دریافت فایل طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی ... www.uniarcpapert.ir/article5485.html‏ - ذخیره شده 4 ژانویه 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام،محصول دانلودی +{{طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان}}+آماده ارائه به جویندگان ... کاملترین فایل طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت ... garticle98.ir/downloadpaper-16920.html‏ - ذخیره شده 28 دسامبر 2016 ... کاملترین فایل طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم ... طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان roshanaieab.nedablog.ir/post/2077‏ 8 جولای 2016 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول دانلودی +{{طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت ... خرید فایل( طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی ... 7s5sdv.hanipaper.ir/‏ - ذخیره شده خرید فایل( طرح تحقیقی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان)
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 05:44 | چاپ مطلب