ایران دانلود

لینک دانلود جدیدترین فایلهای کاربردی مجاز

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

1-1- مقدمه

مصرف مواد مخدر سابقه بسیار طولانی دارد و اقوام مختلف آن را به صورت­های متنوع مورد استفاده قرار می­دادند. اگر چه نحوه استفاده و تأثیر اینگونه مواد بر جسم و روح در اغلب موارد به لحاظ دارویی و درمانی است و هنوز هم مشتقات و ترکیبات برخی از مواد مخدر به عنوان داروهای تسکین دهنده مورد استفاده قرار می­گیرند، لیکن در دنیای امروز اکثر افراد فقط تغییرات روانی را در مصرف اینگونه مواد جستجو می­کنند و هر روز بر تعداد مصرف کنندگان اضافه می­شود و مواد مخدر صورت­های پیچیده و متنوعی به خود می­گیرد. بدون تردید مصرف بی­رویه و روز افزون مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر تلقی می­گردد و زیانهای ناشی از آن در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگین است (صالحی، 1371).

وابستگی به مواد یکی از معضلات زندگی بشر به شمار می­رود. افزایش مواد مخدر طی قرن گذشته نگرانی روز افزونی را برای همه جوامع در پی داشته است. در دهه­ی اخیر، نتایج بررسی­های انجام شده در ایران، نشان داده که آمار اعتیاد طی چهار ده اخیر در نوسان بوده است؛ به طوری که در سال 1390، این برآورد در جمعیت 15 تا 64 (طبق سرشماری سال 1385معادل 50 میلیون نفر) برابر با یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شده است (صرامی، قربانی و مینوئی؛ 1392).

عوامل زیادی در پدیده اعتیاد تاثیر دارند و در کل متخصصان این زمینه معتقدند که تعامل عوامل ژنیتکی/زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گییری این پدیده دخالت دارند (انجمن راونپزشکی آمریک ، 2013).

از آنجاکه مصرف مواد ارتباط نزدیکی با جرم دارد به نظر می­رسد که مصرف کنندکان مواد اشتیاق کمتری به اصول اخلاقی داشته باشند. مطابق نظر بندورا (1991) بی­اشیاقی اخلاقی به فقدان تمایل فرد برای پرداختن به موضوعات اخلاقی گفته می­شود. بندورا و باربارانلی و کاپار (1996) دریافتند که افراد دارای بی­اشتیاقی اخلاقی بالا تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای بزهکارانه، سطح بالاتر پرخاشگری، و سطوح پایین تر گناه و گرایش به نفع اجتماعی دارند.

از طرف دیگر چون وابستگی به مواد با سیر نزولی در عمکردهای شغلی، اجتماعی، تحصیلی وغیره همراه است می­توان فرض کرد که افراد وابسته به مواد در راهبردهای خود­ارتقایی و خود­حفاظتی[4] ضعف دارند. راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی تاکتیک­هایی هستند که هر فرد برای رشد و بهبود عملکرد مثبت خود به کار می­گیرد. این فاکتور به صورت متفاوتی با متغیرهای کلیدی شخصیت چون عزت نفس و خود­شیفتگی مرتبط می­باشد. توسعه­ی این رهیافت ترکیبی (تلفیقی) در آینده می­تواند بحث زیادی را درباره ساختار و دینامیک­های انگیزش خود­ارتقایی و خودحفاظتی نشان دهد. افراد انگیزش می­یابند تا تلقی مثبتی از خود را به دست آورند. آن ها اغلب سعی می­کنند تا دیدگاه­های مثبت از خود (خود ­ارتقایی) و جلوگیری و اجتناب از دیدگاه های منفی از خود (خود­حفاظتی) را به دست آورند (بامستر[5]، 1998؛ صدیقص، گرین و پینتر[6]، 2004؛ الایک و گووران[7]، 2005).

انتظارات پیامد[8] عامل دیگری است که می­تواند در افراد وابسته به مواد و عادی متفاوت باشد. بنابراین، انتظارات پیامد باورهایی هستند مبنی بر اینکه سود و مزایا، از رفتار خاصی پیروی خواهد کرد. انتخاب نهائی افراد، به شدت به وسیله عقاید و باورهای آنها در مورد نتایج احتمالی انجام آن رفتار، تعیین می­شود (بی­هات، دارن، کاترینا، بروجه و لای[9]، 2009). در حقیقت، انتظارات پیامد، به طریق ایجاد انگیزه (پیامدهای مثبت) یا پیامدهای منفی (به طریق کاهش انگیزه) بر روی رفتار اثرگذار هستند (بی­هات و همکاران،2009). مفهوم انتظارات پیامد از نظریه ارزش انتظار مشتق شده است و به این اشاره دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دست یابی به پیامدی خاص و میزان ارزشی که برای آن پیامد قائل هستند، است. مصرف مواد چون پیامدهای مختلف منفی نظیر فعالیت­های اجنماعی، خانوادگی ، شغلی و... نیز همراه می­گردد و با افزایش بروز جرم همراه است. احتمال می­رود الگوهای ادراک این پیامدهای می­تواند یکی از تفاوت­های افراد وابسته به مواد و عادی باشد.

بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه بی­اشتیاقی اخلاقی، راهبردهای خودارتقائی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و عادی می­باشد.

1. American Psychiatric Association

[2] . moral disengagement

[3].Bandura, Barbaranelli & Caprara

[4] . self-enhancement & self-protection

1. Baumeister

[6] . Sedikides, Green, & Pinter

[7] . Alicke & Govorun

[8] . outcome expectation

[9] . Bhat, Darren, Catherine, Bruce & Leigh

بیان مسأله

وابستگی به مواد به معنای تمایل شدید فرد به ادامه مصرف یک ماده می­باشد به طوری که وابستگی به عنوان یک سندرم بالینی با جنبه­های رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی باعث می­شود که فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد. وابستگی به مواد را می­توان به عنوان یک حالت پایدار تعریف کرد که در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جستجوی دارو کاهش می­یابد بدون اینکه خطر پیامدهای منفی جدی این رفتار در نظر گرفته شود (هایمن و مالینکا[1]، 2001).

وابستگی یا اعتیاد به مواد یک معضل مهم سلامت عمومی به حساب می­آید، بر اساس برآوردهای موجود فقط در ایالات متحده 6/22 میلیون نفر سوء مصرف کننده مواد محرک هستند (سامسا[2]، 2010).

طبق گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (2015)، شیوع مصرف مواد همچنان در سرتاسر جهان ثابت است. تخمین زده می­شود که تعداد 246 میلیون نفر - کمی بیش از 5 درصد از افراد 15 تا 64 سال در سرتاسر جهان در سال 2013 یک ماده مخدر مصرف کرده باشند. در ایران نیز، طی 20 سال گذشته، میزان رشد سوء مصرف مواد بیش از 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است (توکلی، شجاعی و مظلوم ، 2010). سوء مصرف مواد، اختلال پیچیده­ای در کل فرد است و نشان دهنده الگوهای رفتاری و فکری خود تهدید کننده و خودمخرب، آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فرد می­باشد. با وجودی که اثرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی مواد شناخته شده است، اما خود فرد باید مسئولیت اولیة اختلال و بهبودیش را بپذیرد. بنابراین اعتیاد یک علامت است و نه جوهر و اصل اختلال، مشکل خود فرد است نه مواد (دیلئون[3]، 1381).

برخی شواهد نشان می­دهند که میزان اشتیاق فرد به اصول اخلاقی می­تواند در اختلات مصرف مواد نقش داشته باشد. بی­اشتیاقی اخلاقی اصطلاحی است که برای اشاره به میزان علاقه و پرداختن به موضوعات اخلاقی مورد استفاده قرار می­گیرد. مطابق مبانی نظری، بی­اشتیاقی اخلاقی صفت ثابتی نیست، بلکه یک جهت گیری شناختی نسبت به جهان است که با گذر زمان رشد می­کند و تحت تأثیر بافت­های اجتماعی که شخص در آن عمل می­کند قرار دارد (موری[4]، 2008). بندورا و باربارانلی و کاپارا (1996) دریافتند که افراد دارای بی­اشتیاقی اخلاقی بالا تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای بزهکارانه، سطح بالاتر پرخاشگری، و سطوح پایین تر گناه و گرایش به نفع اجتماعی دارند. در پژوهشی که توسط جسیکا­اشلی[5] (2009) بر روی دانشجویان دوره لیسانس اجرا شد. نتایج نشان داد که مردان نمرات بیشتری از زنان در بی­اشتیاقی اخلاقی و نمرات پایین تری در قضاوت اخلاقی داشتند. همچنین در تحقیقی که بر روی جوانان مسلمان مصری انجام شد، یافته­ها تفاوت معنی­داری در نمرات دو گروه زن و مرد پیدا کردند، این محققان ارتباط معنی داری نیز بین گزارش سطوح بالای بی­اشتیاقی اخلاقی و سن نشان دادند. در این نمونه، هر چقدر افراد جوان تر بودند، سطوح بیشتری از بی­اشتیاقی اخلاقی را دارا بودند (پائول، لایبر، فروم، لایبر،کریستوفر[6]؛2010). هاید، شاو و مولانین[7] (2010) در پژوهش خود نشان دادند که بین طرد اولیه والدین، فقر همسایگان و همدلی کودک و بی­اشتیاقی اخلاقی بعدی ارتباط وجود دارد. بخشی از این نتایج هم نشان داد که بی­اشتیاقی اخلاقی ممکن است مکانیسمی زیر بنایی برای بسیاری از رفتار ضد­اجتماعی نوجوانان باشد. همچنین نشان داده شده است که شهروندان دارای بی­اشتیاقی اخلاقی حمایت بیشتری برای تجاوز نظامی، تروریسم، و مجازات برای مجرمان نشان می­دهند (مک استیر[8]، 2001؛آقیونو، ریل، تائو و فریمن[9]، 2007؛ واسیلجویک و ویکی[10]، 2013). بی­اشتیاقی اخلاقی با تصمیم گیری­های غیراخلاقی مرتبط است (دولی، ماریس، ژو و سوجین[11]، 2014).

[1]. Hyman & Malenka

[2]. SAMHSA

[3] . Dylyvn

[4] . Moore

[5] . jessica ashley

[6] . paul, lieber, freom, lieer & Christopher

[7] ..Hyde,shaw & mailanen

[8] .Mc Aister

[9] . Aquino, Real, THau & Freeman

[10] . Vasiljevic & Viki

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فصل سوم:روش اجرا

فصل چهارم: یافته ­های پژوهش

فصل پنجم: نتیجه گیریخرید فایللینک منبع :پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد ... iran.cero.ir/product-323692-پایان-نامه-راهبردهای-خودارتقایی-و-خودحفاظتی-و-انت.aspx‏ - ذخیره شده پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. 1-1- مقدمه. مصرف مواد مخدر سابقه بسیار طولانی دارد و اقوام مختلف آن را ... دانلود پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در ... nabfile.parsinblog.com/post/348‏ - ذخیره شده دانلود پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی -کامل و جامع. 2017-01-02. 09:29: سمیرا. نظر بدهید. شعار همیشگی ... [PDF] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدارﺗﻘﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺎﻣﺪ در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻓﺮاد articlenetwork.ir/pdf=36039‏ - ذخیره شده 26 دسامبر 2016 ... ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 120. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺧﻮدارﺗﻘﺎﯾﯽ و ﺧﻮدﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و. اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﯿﺎﻣﺪ در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻓﺮاد ﻋﺎدی. -1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و اﻗﻮام. خرید آنلاین پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات ... 1dqvcw.pptstant.ir/‏ - ذخیره شده خرید آنلاین پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. کاملترین فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات ... 7srlai.sarvdlc.com/‏ - ذخیره شده کاملترین فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. دانلود پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در ... refdownload.toniarticle.com/?p=928‏ - ذخیره شده 3 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه ... برترین فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات ... rahpuodle.ir/filepost-17807.html‏ - ذخیره شده 17 دسامبر 2016 ... برترین فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. ما بهترین محصولات را برای رضایت ... پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد ... https://downloadocx.com/article=29491/refer=9650‏ - ذخیره شده 20 نوامبر 2016 ... پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی. 1-1- مقدمه. مصرف مواد مخدر سابقه بسیار طولانی دارد و ... دریافت فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات ... 7s691s.hanipaper.ir/‏ - ذخیره شده دریافت فایل پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی - پرداخت و دانلود آنی. دانلود فایل ( پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات ... 7moa84.nikansefile.ir/‏ - ذخیره شده دانلود فایل ( پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی)
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 04:42 | چاپ مطلب